Je leest met grote regelmaat over de uitwassen bij de overheid en het stelsel matig verkrachten van de privacy. Het gaat pas echt leven als je hier zelf slachtoffer van wordt. En de kans daarop komt steeds dichterbij door de verdichtende wetgeving en het uitdijend ambtenaren korps. Ik wil hierbij niet generaliseren maar gebruik ambtenaren omwille van de leesbaarheid en niet voortdurend sommige ambtenaren.

Wat onthutsend is om vast te stellen is dat ambtenaren, zich gedekt wetend door de interpretatie van hun wetten en regels en bedrijfscultuur, zich tot nu nagenoeg ongestraft schuldig kunnen maken aan een onbehoorlijke machtsuitoefening. In het verkeer tussen burgers en de overheid is in veel gevallen sprake van een ernstige machtsongelijkheid ten nadele van de burger. De burger raakt getergd en afhankelijk van hun instelling, legt hij zich hier mokkend bij neer of ontwikkelt een strijdvaardig plan om de macht van de overheid tot normale verhouding terug te brengen. Daarvoor is het FIOT initiatief een goed middel

De aanhef van het artikel duidt op een echte situatie waarin een ambtenaar het argument “wij vermoeden” gebruikt als rechtvaardiging om zonder deugdelijke grondslag of motivatie zware pressie middelen in te zetten. Ondanks aantoonbare verwijten die aan de desbetreffende ambtenaar te maken zijn, wordt hij voorlopig gedekt door de zijn organisatie. Hun motto is spreekwoordelijk eerst schieten op de ongevaarlijke burger en dan al dan niet na revalidatie, praten.

Dit is een gevaarlijke ontwikkeling die leidt tot een dictatuur. Hierbij definieer ik dictatuur als een regeringsvorm waarbij een kleine groep de absolute macht heeft zonder effectieve grondwettelijke beperkingen, en waarbij met opzet een grote mate van rechtsongelijkheid tussen de machthebbers en de burgers wordt gecreëerd. Deze kleine groep delegeert deze macht dan naar organisaties die bij voorkeur autoriteit of belasting in hun naamgeving gebruiken. Volgens sommigen bestaat die situatie al in Nederland en het is verwonderlijk als je een schaal van 0 tot 100 gebruikt hoe hoog sommigen de situatie al in schatten. 0 betekent vrijheid en 100 geketendheid. Hoe ervaart u de plaats op deze schaalverdeling?

De FIOT site is in opbouw maar al bereikbaar. Hij zal de komende weken opgebouwd worden. Als er mensen zijn die bekend zijn met Joomla en mee willen helpen graag een e-mailtje naar F.I.O.T. fiot.nl@gmail.com of info@fiot.nl

Over het algemeen verbaast het ons dat er toch weinig animo is om een bijdrage te leveren aan het FIOT project terwijl wij denken dat dit toch iedereen aan gaat. Moeten wij hieruit concluderen dat er geen vertrouwen is om veranderingen te bereiken en dat iedereen zich neerlegt bij de huidige situatie en het vooruitzicht op een verdere verslechtering hiervan. Of zijn er andere redenen; graag uw reactie.

TIP  wij hebben al eerder ons voorbeeld van DownsizeDC.org genoemd en zij geven ook een nieuwsbrief uit. Kijk eens op de site en ik geeft u de tip om u hierop te abonneren. Hier is de link en u kunt voor de zip code 44223 gebruiken. Komen we nu wel in beweging?

P.S. Dan is er ook nog ons lopend STOP & GO project over de PETITIE die volledige openheid, transparantie, eist over het Nederlandse goudbezit.

Zie ons artikel van de vorige week: “FIOT, het is niet allemaal goud wat blinkt

ACTIE:
–1.Als u nog niet getekend heeft, doe dat dan nu hier

–2.Geef deze link met advies om mee te doen aan zoveel mogelijk vrienden en kennissen.
–3.Stuur ons ideeën hoe veel meer personen gestimuleerd kunnen worden om ook mee te doen.

“The two enemies of the people are criminals and government, so let us tie the second down with the chains of the Constitution so the second will not become the legalized version of the first.” Thomas Jefferson

Ingezonden door redactie@fiot.nl

2 REACTIES

  1. Het probleem is als volgt: de communist/dicator dwingt zijn support af, de socialist dwingt zijn moraal op en dan hebben ze elkaar nodig om sociaal te doen .. maar de libertarier word “bekeerd” en kan daar vervolgens zelfstandig van genieten.

    M.i. moet voor het opgroeien van de libertarische beweging eerst onderzoek gedaan worden – zie mijn voorstel voor mijn studiereis (maar geld hebben de meeste libertariers vaak te weinig van om het te delen/investeren). Daarom denk ik nu dat de beweging in NL nog te klein is om een grote stap te kunnen maken: er is te weinig gratis energie beschibaar en te weinig kapitaal om energie in te kopen om wat gedaan te krijgen.

    PS: Donatie voor de studiereis blijven welkom – ooit zal het er van gaan komen (tevens plan ik nu om het in de toekomst mogelijk te gaan maken zelf e.e.a. te kunnen financieren).

Comments are closed.