Ja, zo verbaasd was ik toen ik las dat:” Regulering en toezicht moeten geen onnodige drempels opwerpen voor toetreding en uitbreiding op financiële markten.” En wel niet om de inhoud, maar om de bron, de NMa, die deze waarschuwing lanceert.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) roept beleidsmakers op het belang van gezonde marktwerking niet uit het oog te verliezen wanneer zij hervormingen in de financiële sector doorvoeren. Regulering en toezicht moeten geen onnodige drempels opwerpen voor toetreding en uitbreiding op financiële markten.

Bovendien waarschuwt de NMa ervoor dat overheidssteun de markt verstoort. De toezichthouder krijgt daar ook signalen van. Steunmaatregelen moeten daarom zo snel mogelijk worden afgebouwd. Ook onderschrijft de NMa het pleidooi om de belangen van de Nederlandse Staat in de instellingen die steun ontvangen op grotere afstand van de politiek te zetten. Dit staat in Visiedocument Toekomst Financiële Landschap dat vandaag is verschenen.

De NMa vindt dat de pijn van een eventueel faillissement van een financiële instelling terecht moet komen bij kapitaalverschaffers en management en zo min mogelijk bij klanten.’

Zo, nu zult u het ook wel in Keulen horen donderen. Maar wees niet blij. In de dezelfde verklaring worden oplossingen gesuggereerd om de macht van de NMa te vergroten.

De enige juiste oplossing, die dan ook op de Vrijspreker al jarenlang wordt geadviseerd, is het afschaffen van al die regulering en toezicht en de instanties die deze bedenken en opleggen; inclusief de NMa.

2 REACTIES

  1. Goede analyse… alleen een belabberde uitwerking dus .
    In het iedergeval beter dan de visie en analytisch vermogen van politici wat een wirwar van drogredeneringen en foutieve redenatie is en altijd is gebleken.

    Maar Hub, geef toe, het is een beginnetje!!

    Ik voorspel dan ook dat dit item nog geen 10 seconden tv media aandacht krijgt vandaag……wedden.
    En als het dat al wel doet volledig afgekraakt met de socialistische gebruikelijke drogredeneringen en loze argumenten met VOORAL een beroep op moraliteit, die vervolgens ook weer op een drogredenering berust maargoed.

  2. Laten ze de centrale banken afschaffen, zodat iedere bank weer met elkaar moet concurreren. Dan zullen alle banken en financiële instellingen veel meer voorzichtiger worden met het (ver)gokken van hun kapitaal op de markt.

Comments are closed.