Deze wetgeving is na   antidrugwetgeving  en antiwitwaswetgeving   tenminste de derde wetgeving die zinloos  en schadelijk is  voor zowel de individuele burger als  voor  het internationale bedrijfsleven dat zonder het betalen van steekpenningen  niet naar behoren kan functioneren.

Wijlen  President Suharto van Indonesië  merkte   tegen het IMF  op : “Jullie noemen  het    corruptie; wij noemen het  family values.”

Er zijn landen waar iedere officier van justitie, iedere rechter en iedere  belasting  –  en douaneambtenaar   corrupt  is. Deze mensen worden corrupt geboren en   opgevoed om te worden  omgekocht.

Het zakendoen in   deze landen  is  traditioneel zo  doordrenkt  met corruptie, dat  het van  een kinderlijke  naïviteit   getuigd te menen dat in dergelijke landen de meest elementaire activiteiten uitgoefend kunnen worden zonder  naast de directeur inkoop en directeur verkoop  te beschikken over een directeur omkoop die alles  naar behoren regelt.

De westerse wetgever is natuurlijk  niet zo dom ,dat zij niet begrijpt dat corruptie  een integraal deel vormt van operaties in  dergelijke landen, waar  het   sociaal geaccepteerd is  dat   omkopenden en omgekochten  vaak openlijk onderhandelen  over de hoogte van te betalen steekpenningen.

De bedoeling van de westerse wetgever is dan ook niet om aan deze corruptie een eind te maken, maar  om meer greep te krijgen  op burgers en ondernemingen , opdat zij op ieder gewenst moment in  de kraag gegrepen  en   beboet of  opgesloten kunnen worden.

Bedoelde wetgeving is dan ook  immoreel en dient als zodanig ten sterkste veroordeeld te worden.

Het    zal vermoedelijk  lang duren voor de nationale parlementen deze immoraliteit onderkennen en  een eind maken aan  de  kanker van de anticorruptiewetgeving, die als enige resultaat heeft dat  de perceptiekosten van het omkopen stijgen.

Uiteindelijk is het de consument  die hiervan het slachtoffer wordt  in de vorm van  hogere prijzen voor goederen en diensten, hegeen leidt tot een lager niveau van behoeftenbevrediging dan zonder deze  wetgeving het geval zou zijn geweest.

Hugo van Reijen

7 REACTIES

 1. Ja de grote jongens mogen het kennelijk doen van deze bijna oplichter. De kleinen gaan de bak in.

 2. corruptie bestaat bij gratie van de Staat. zonder geweldsmonopolie geen nitwits met mooie uniformen en petten die die ‘diensten’ bieden waar je niet omheen kan.

 3. nog een ministerie om om te kopen om gewoon je werk te kunnen doen:het anti corruptie ministerie

  Bij alle grote multinationals krijg je tegenwoordig van die cursussen over ethiek. Daar wordt dan bij hoog en laag beweerd dat je nooit aan omkoping mag doen, compleet met praktijkvoorbeelden.
  Daar blijkt heel leuk uit dat het onmogelijk objectief te definieeren valt wat corruptie is en wat belasting is. Geworstel met termen als licentie, vergunning, standard fee, etc. Het enige dat gebeurt is als je een official op ‘fluisterende toon’ geld ’toestopt’ om met rust te worden gelaten of zijn slagboom voorbij te mogen met je handelswaar, is dat fout, als je het hardop zegt en aan hem geeft, is het goed. Ook is het belangrijk dat de official het geld niet in zin eigen zak stopt, maar in de zak van een collega.
  hilarisch geworstel, maar je vraagt je af hoe daar in de realiteit mee omgegaan wordt.
  Grappig ook dat het ‘foreign corruption’ heet, alsof het betalen van een lokale politicus om niet gemolesteerd te worden, nooit voorkomt. Gebeurt alleen als je naar het buitenland gaat.

 4. @Igor [6]:

  Niemand vindt het leuk om iedere dag op weg naar zijn werk door een modderpoel te moeten bagggeren, maar als deze poel niet stante pede geelimineerd kan worden, is het wel zaak, je aan te passen en te zorgen dat je van de aanwezigheid van deze poel geen schade ondervindt.
  hugo van reijen

Comments are closed.