Een blik op enkele van de principes achter het kritisch denken.

[HTML1]

7 REACTIES

 1. @Hub Jongen [1]:
  Daarom is het ook raar als mensen zeggen dat ze bepaalde dingen zijn.
  Men zegt dat ze bijvoorbeeld Libertariër zijn.
  Dat zeggen betekent helemaal niets.
  Dat kan iedereen zeggen door de mond en/ of de pen heen en weer te bewegen.
  Wat veel belangrijker en juist zou zijn is dat, door kritisch te denken, het libertarisme tot een van de geaccepteerde waarheden behoort.
  Het is maar een sleutel die omgedraaid kan worden van de vele.
  Daarnaast moet men ook de geaccepteerde waarheden toepassen in het leven. Anders betekent het nog niets. 😉

  Oscar [3] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Liberty 5-3000 [2]:

  “Wat veel belangrijker en juist zou zijn is dat, door kritisch te denken, het libertarisme tot een van de geaccepteerde waarheden behoort.”

  Eigendomsrechten zijn onvervreemdbaar. En non-agressie dient universeel te zijn. Maar het libertarisme wordt zo vaak in verband gebracht met zaken die an sich niets met libertarisme te maken hebben (atheisme, rationalisme enz.) dat ik er mee gestopt ben mezelf libertariër te noemen. Zonder overigens van standpunten veranderd te zijn.

  Ik raak er steeds meer van overtuigd dat het propageren van libertarisme, zonder het uitdragen van cultuur-conservatisme, een doodlopende weg is. Vrijheid dient gepaard te gaan met een goed functionerende rechtsorde, gebaseerd op natuurrecht, een natuurlijke elite met autoriteit en de discriminatie van hen die uitdragen wat op termijn ondermijnend zal zijn voor de vrijheid.

  De juiste rationele schakels kunnen maken is niet voldoende om het proces van ontaarding en ontworteling, van de post-moderne mens, te keren.

  De strijd van sommige libertariers tegen voorstanders van non-agressie die wél geworteld zijn en wél hun tradities, op cultureel en spiritueel vlak, koesteren beschouw ik als zeer kwalijk.

  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [3]: “Vrijheid dient gepaard te gaan met een goed functionerende rechtsorde, gebaseerd op natuurrecht, een natuurlijke elite met autoriteit en de discriminatie van hen die uitdragen wat op termijn ondermijnend zal zijn voor de vrijheid”

  Hear, hear! Prima verwoord Oscar! 🙂

  Ik hoop alleen, dat conservatisme voor jou geen terugkeer naar het verleden betekent. Behoud het goede maar kijk wel naar de toekomst svp, en wees niet te bang zo nodig een wortel door te hakken. 😉

  ON TOPIC:

  “ANNA
  Altijd Nagaan, Nooit Aannemen.
  Denk niet, dat je weet hoe de ander er in zit, maar ga dat na.
  Veel verrassingen en onverwachte problemen bij onderhandelingen komen voort uit de beleving dat men wel weet hoe de ander er in zit.
  Dat klopt in meer dan de helft van de gevallen niet.
  Of de mening, of het belang is echt anders, of de nuancering klopt niet.
  Daarnaast is het aangaan van een gesprek altijd nuttig. Je weet immers nooit welke positieve bijvangst het gesprek oplevert.
  Dus kies voor ANNA. Altijd Nagaan, Nooit Aannemen.”

  ~ Marc Wesselink

  http://www.managementboek.nl/boek/9789013074093/handboek_strategisch_omgevingsmanagement_marc_wesselink

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [4]:

  Nee, maar een terugkeer naar het verleden is hoe dan ook onmogelijk. Ook bij tijdreizen zal men niet in het verleden, maar in een paralelle wereld uitkomen.

  Als conservatisme betekent pro-handhaving van de status quo dan ben ik niet conservatief te noemen. Dan ben ik eerder iemand te noemen die zowel heel progressief als aartsreactionair is. Conservatisme gaat over het behoud van hetgene dat de tijdgeest overstijgt, alsmede het behouden van het goede.

  Hans-Hermann Hoppe schreef als definitie van conservatieven:
  Conservative refers to someone who recognizes the old and natural through the “noise” of anomalies and accidents and who defends, supports, and helps to preserve it against the temporary and anomalous.

  Ik ben een warm voorstander van de vooruitgang op technologisch (computers, pacemakers, gadgets) gebied, maar ik vind de ‘ontwikkelingen’ van de laatste 100 jaar op politiek (socialisme, cultuur-marxisme, multi-cul), sociaal (feminisme), cultureel (westerse zelfhaat, xenomanie, post-modernisme), ethisch (uitbreiding positief recht, abortus), esthetisch (moderne muziek, abstract expressionisme) en financieel-economisch (fiatgeld, kredietexpansie) gebied een ramp.

Comments are closed.