Zoals   op deze site  reeds eerder betoogd, leidt het subsidiëren van kunst tot een sterke verlaging van de kwaliteit van hetgeen op de markt komt.
Hiermee   zijn noch  de kunstenaars, noch het publiek gediend. Er  wordt  namelijk  zuurverdiend geld bij de consument ontvreemd ,   teneinde dit te verdelen onder  personen  naar wier werk  geen door koopkracht gesteunde vraag bestaat. Hier heeft niemand iets aan.

Nu komt het Vincent- van- Gogh- argument.  Als Vincent  gedurende zijn leven ruimschoots gesubsidiëerd was,  zou hij   meer geproduceerd hebben en zouden meer mensen nu van zijn schilderijen kunnen genieten.

Dit  argument is onzinnig, want   in de tijd dat Vincent leefde, werd zijn werk niet of nauwelijks geappreciëerd. Met de kennis die toen bestond was het volslagen onmogelijk,   in te schatten, dat de prijs van zijn werk eens een duizelingwekkende hoogte zou bereiken.

Ook   al   ware  het toen mogelijk geweest vast te stellen dat van   1000  schilders er één zou  zijn de na honderd jaar wereldfaam   zou bereiken, dan zou het toch weinig zinvol geewest zijn,  deze duizend personen allemaal te subsidiëren met de wetenschap dat  één van hen de top zou bereiken.

Wanneer   er, zoals in    sommige gevallen, honderden jaren  verlopen  tussen het werkzame leven van de kunstenaar  en   de later  optredende befaamdheid, gaat ook de rente een rol spelen.

Te investeren in een kunstenaar wiens werk pas na  300  jaar verkoopbaar   zal zijn,  heeft weinig zin, want   de contante waarde van  een miljoen euro, 300 jaar teruggerekend  tegen   drie  procent per jaar, bedraagt   iets in de orde van grootte van  tweehonderd  euro.

Ik zie hier nog af van de opslagkosten en verzekeringskosten  gedurende deze tijd, die de contante waarde van het werk  zonder enige twijfel tot een negatief bedrag zullen doen dalen.

Precies hetzelfde geldt  voor kosten  die nu gemaakt zouden moeten worden, opdat over duizend jaar het leven op aarde  beter zal zijn dan   het zou  zijn zonder deze investering.

Hugo van Reijen

21 REACTIES

 1. Ik heb er geen enlkel probleem mee dat mensen kunst en kunstenaars willen subsidieren zolang zij die subsidies zelf betalen. En dat is nu het probleem. De ‘kunstminnaar’ wil de weldoener uithangen, meestal vanuit een elitair standpunt, en een ander moet de rekening betalen. Op het argument dat al die gesubsidieerde kunstenaars toch weinig indruk maken in de rest van de wereld hoor ik nooit een zinnig tegenargument. Of moet de wereld nog waardering gaan krijgen voor al die legendarisch mooie rotondes – en vooral die met roestige ijzerdingen – in de even fraaie Vinexwijken?
  Ik denk dat de kunst het beste af is als de staat zich er niet mee bemoeit. Een variant op het Van Gogh argument is het Mozart argument. Overigens, hoeveel subsidie zou Theo van Gogh gekregen hebben voor zijn films?

  hugovanreijen [2] reageerde op deze reactie.
  Sybrand [11] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [20] reageerde op deze reactie.

 2. @hugovanreijen [2]:

  Daarom lijkt het me ook ergens haalbaar om (heel) veel mensen (kiezers?) er van te overtuigen dat de ministeries van Cultuur,Welzijn en Sport moeten worden opgedoekt met al hun personeel en subsidies.
  (en het geld terug naar de belastingbetalers!)

 3. Mijn opleiding aan de Kleuterschool heb ik afgerond met het veterstrikdiploma. Daarna heb ik de 4 jarige BLO met vertraagde leergangen doorlopen, zonder enig resultaat overigens. O ja, dansles heb ik ook nog gehad met als gevolg dat indien ik bijv. een tango dans het begint te regenen.
  Deze ogenschijnlijk overbodige inleiding slechts als excuus voor hetgeen er nog volgt. Dus gelieve het mij niet euvel te duiden indien ik wat simpel over mocht komen!

  Maar ik word zo onvoorstelbaar moe van dat gezeur over kunst.
  Er zijn voor mij slechts 2 mogelijkheden:

  1. Iemand maakt iets en zegt: “Dit is kunst” en verklaart vervolgens zichzelf vol trots tot kunstenaar.
  2. Iemand ziet iets dat door een ander gemaakt is en zegt: “Dit is kunst” en verklaard vervolgens die ander tot kunstenaar.

  In beide gevallen kan het gebeuren dat meerdere mensen het daar mee eens zijn en zeggen: “Dit is kunst”. Uiteraard doen zij dat geheel naar eigen inzicht en laten zich beslist niet beïnvloeden door anderen “om er vooral toch maar bij te horen”.

  Maar nu kom ik, recalcitrant als ik ben, en zeg: “Allemaal waardeloos, heeft totaal niets met kunst te maken. Ik wil er niet eens naar kijken, laat staan ook maar een cent aan uitgeven !”

  Ik zeg: “Dit is kunst” en wijs vervolgens naar een vingerplant die een lekke band staat te repareren. Ik kan daar n.l werkelijk uren naar kijken én van genieten waarbij het mij niet eens iets uitmaakt of het een auto- of fietsband betreft ! Om daar grof geld voor te moeten betalen maakt me niets uit want kunst moet je op waarde in weten te schatten en ik kan dat.

  Uhhh….. wat ik wilde ik nu ook al weer zeggen ? O ja, wat kunst is bepaal ik zelf wel, dat hoeft niemand anders voor mij te doen. Laat staan dat ik via subsidies mee wens te betalen aan een product dat ik helemaal niet wil af nemen. Een ‘kunstenaar’ is gewoon de maker van een product. Wil niemand het afnemen dan heeft hij,net als iedere andere producent, gewoon pech !

  Subsidies ? Weg ermee, te beginnen met die op ‘kunst’ ! Ze corrumperen en kweken luie mensen.

 4. Het zou interessant zijn te weten of kunstenaars (kunstenmakers) als Pollock, Andy Warhol e.d. in Amerika subsidie ontvingen. Hun kunst was toch erg ‘vooruitstrevend’ en hip. Je kunt dan aantonen dat het kan: ‘vooruitstrevende’ kunst zonder subsidie. De leidende kunstkringen van New York, en dat dan allemaal zonder subsidie.
  Als een regering graag ‘vooraanstaande’ kunst wil bevorderen, zou men het kunstje kunnen afkijken bij de VS.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [5]:

  Pollock is actief via de overheid gepropageerd. Ook een podcast op mises.org maakt hier melding van. Degenen die het hypen van Pollock (en Newman) op hun geweten hebben, voor zover zij nog in leven zijn, dienen zich heel diep te schamen voor de schade die zij hebben aangericht.

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [7]:

  Thomas Krens (Guggenheim) staat erom bekend dat hij zijn museum als een onderneming wil leiden, en als een onderneming inkomsten wil verwerven. Zijn aanpak wordt ook in de VS bediscussieerd. Men vraagt zich af of de vrije markt werkelijk in staat zal zijn musea te laten bestaan.
  Het moet gezegd: als Nederlandse musea, met kunsthistorische werken van Rembrandt, Vermeer e.d. niet alleen van kaartjesopbrengsten kunnen leven waardoor die musea hun collectie zouden moeten verkopen aan (buitenlandse) particulieren, zou ik ervoor zijn dat overheidsgeld gebruikt wordt om die musea te redden.
  Geen subsidie voor kunst moet dus radicaal voor iedereen geldend zijn wil je een consequent beleid voeren met belastinggeld. Want zodra je een uitzondering maakt, beginnen anderen ook aan de deur te kloppen: waarom hij wel en wij niet?
  Ik zie de uitzonderingen echter al hangen en kan die ook nog begrijpen.

 7. Musea kunnen zonder staat onderhouden worden, zonder enige twijfel.
  Ik heb geen zin in musea tenzij het in berlijn is en het over de oudheid gaat of dat egyptisch museum in Nl (stadnaam even kwijt) waar ik ook een bezoek aan bracht vindt ik prachtig.
  En als ik dat graag wil zien leg ik daar echt wel geld voor neer, Zo zal ik ook met mijn kinderen die musea afgaan om ze wat dingen te laten zien en te leren, maar vooral om de discussie aan te gaan en meningen te vormen over dingen.

  Daar wil ik best aan betalen als ik er kom, of een betere deal met abonnement.
  Maar een van abbe museum zoals in eindhoven wil ik nog geen cent aan besteden

 8. Subsidie voor kunst? Nooit. Als je kunst maakt ( je kan goed toeteren of trommelen, of met verf kliederen, of je zaagt in klei mooie motieven) en er is een kneus die jouw zooi wil kopen dan ben je een knappe verkoper. Is er geen kneus die jouw zooi wil kopen dan heb je pech en moet je dus een andere markt aanboren. Net als een echte ondernemer. Ga dan eens informeren bij bedrijven die kunst WEL kunnen verkopen. De oom van mijn vrouw heeft altijd goed weten te boeren als kunstenaar… Heeft voor zover ik weet nog nooit een kwartje subsidie gekregen en toch een gezin te eten gegeven. ZONDER subsidie. En dat vind ik knap. Wil je zo nodig kunstdingen doen? Prima ga je zalige gang, Neem die vrijheid zolang het nog kan, maar kom dan wel rond van je kunstactiviteiten. En niet van subsidiegeld. Dat geld kan je namelijk beter inzetten voor ouderenzorg of Apache helikopters…. 🙂

 9. @Bon Vivant [1]: U woont in Zeewolde? Daar hebben ze ook zo’n roestig ijzerding neergezet. Elke keer als ik dat ding zie denk ik… En daar staat mijn geld weg te rotten…. Money well spent… Nu ik er over nadenk…. D’r staat in elk winderig gat wel zo’n nutteloos ding op een rotonde weg te roesten…. Zou er een roestigedingen maffia werkzaam zijn?

  Bon Vivant [15] reageerde op deze reactie.

 10. Een wat platgeslagen perceptie van het cultureel veld.
  De accountantsbeschouwing is ongepast in verhouding tot de materie.

  Wat opvalt is dat hier cultuur wordt gereduceerd tot ‘kliederende losers’ (gechargeerd) waarvan er af en toe eentje met wat leuks komt. Het zijn toch echt de weggeefwinkels van het verstand.

  Kunstenaars als individuen hebben altijd tegen de stroming in moeten roeien. Vaak een deel van het proces.

  Verder hebben ze tegenwoordig studieschuld als iedereen.

  Kunst is een vorm van kennis en kennisontwikkeling. Het is de noodzakelijke gedurfde investering. Waar de kunstenaar zelf al een way of life van heeft gemaakt.

  Waar het subsidies betreft gaat het vaak over het in stand houden van een infrastructuur die niet voldoet aan de wetten van de markt. Of beter deze maatschappelijk structuur die parasitair is.

  Een laatste trek van zindelijkheid in de geperverteerde machtsstructuur.
  Kim (niet ingelogd) [16] reageerde op deze reactie.

 11. @hugo

  “Precies hetzelfde geldt voor kosten die nu gemaakt zouden moeten worden, opdat over duizend jaar het leven op aarde beter zal zijn dan het zou zijn zonder deze investering.”

  Gaat dat nog steeds over kunst of verwijs je hier na het milieu gebeuren ?

  hugovanreijen [14] reageerde op deze reactie.

 12. @DGGD [12]: Mooi wollig geschreven, maar wat wil je nu zeggen?
  “Waar het subsidies betreft gaat het vaak over het in stand houden van een infrastructuur die niet voldoet aan de wetten van de markt. Of beter deze maatschappelijk structuur die parasitair is. ”

  Dan moet je dus niet de subsidies in stand houden, maar de infrastructuur aanpassen zodat deze wel voldoet aan de wetten van de markt.
  De marktwetten zijn namelijk niet veel anders dan natuurwetten. En die winnen het uiteindelijk toch altijd van door mensen verzonnen wetjes.

  Katjong [17] reageerde op deze reactie.

 13. Je hebt de wet van vraag en aanbod. En uiteraard zonder gewelds-initiatie, maar dat is logisch, want geweld werkt altijd marktverstorend.

 14. @Bon Vivant [1]:

  Zoals op deze site reeds eerder betoogd, leidt het subsidiëren van kunst tot een sterke verlaging van de kwaliteit van hetgeen op de markt komt.

  Geld dat net zo hard voor het subsidiëren van banken en/of al die andere verhulde geprivatiseerde ondernemingen die stilletjes aan genieten van efficiëntie gelden het welke worden aangeboden aan dat ” vrije ondernemerschap ” .

  Dus kortweg : geldstromen vanuit “de staat” , welke mij ooit is voorgespiegeld als het staatshoofd , de regering , het parlement en de bevolking , richting “het private bedrijfsleven”.

  Zou bijv. iemand mij kunnen vertellen hoeveel euro eindigt in de zakken van een politieagent v.s. “private contractant” , middels het heffen van belastingen.

  Dat is precies mijn bezwaar tegen die z.g. “vrije markt”,want ik weet dat het gros aan contracten geritseld wordt.

  Het bedrijfs leven heeft zijn eigen fora….en daar kom je toch wel veel politici in tegen , en daar word uiteindelijk de prijs bepaald.

  Het Liberalisme is langzamerhand gereduceerd tot het behouden van oudsher al lang toegekende democratische grondrechten, anders dan het ontwikkelen van een zelfstandige Liberale agenda.

  Want die politieke partijen welke claimen z.g. “liberaal” te zijn ( en namens ons dus ) momenteel zeggen te regeren……zijn dus infacto praktiserend Communist.

  Want zeg eens eerlijk ?

  Hoe lang zitten die CDA en VVD al in de regering na 1945 ?……Heel lang he!….Goh…en plotseling NU… ?

  Het CDA en VVD hebben god weet niet hoelang de kans gehad de regering te “downsizen”, en de vraag is : waarom nu ?

  Nou begin je eigen THEEPARTY maar , want Amerika kreeg Obama …en wij Rutte.

  En dat vrinden is geen kattepis , zet die ideeën van rechts en links maar uit je hoofd.

 15. De CIA heeft de moderne kunst wel degelijk financieel ondersteund. Dit om het idealistische grondaspect van de moderne kunst te benadrukken en wel tegenover de sociaalrealistische kunst van de historisch materialischtische bolsjewieken, welke kunst grote overeenkomst vertoonde met die van de nazies. Ik zie trouwens mijn belastinggeld liever naar kunstenaars gaan dan naar bijvoorbeeld de medische maffia of de farmaceutische kwakzalverij. Die keuze wordt mij helaas door het morbide systeem waarin wij verkeren ten ene male ontnomen.

Comments are closed.