Vrijspreker: De vorige keer besprak U dat wetenschappers geen enkele bedreiging vormen voor de machthebbers en zelfs een hulp zijn mits overladen met grote hoeveelheden gestolen geld. Zijn libertariërs een groter gevaar?

 

Opperdienaar:Over het algemeen niet. Wat libertariërs meestal niet beseffen is dat er 2 manieren zijn om onderdanen hun ideeën te beïnvloeden als je omkopen niet meerekent (niet iedereen is om te kopen omdat je daar een bron van inkomsten voor nodig hebt). De eerste is om ze in een staat van angst te krijgen en vervolgens jouw dwang als oplossing voor het gevaar aan te bieden. Omdat ze in een staat van angst niet kunnen nadenken, merken ze niet dat jouw ‘oplossing’ ze alleen maar meer van het gevaar oplevert en jou nog meer macht. De andere manier is om een consistente boodschap af te geven.

Vrijspreker: Libertariërs geven toch een consistente boodschap af, waarom beïnvloedt dit de mening van de andere onderdanen dan niet?

Opperdienaar: Omdat libertariërs een consistente boodschap prediken, maar onderdanen hebben ook door dat preken goedkoop is en dat iemands interne waarden vaak niet overeenkomen met wat hij predikt. Zoals Ludwig von Mises al uiteen zette in Human Action, verraden de acties van iemand wat zijn interne waarden zijn, niet wat hij zegt dat die waarden zijn. Dat besef zit ingebakken in mensen. Als mamma zegt dat chocolade niet gezond is, maar zelf stuk na stuk in haar mond stopt, weet het kind instinctmatig dat de gepredikte boodschap niet overeenkomt met de interne waarden en het kind weet net als Mises dat de handelingen de interne waarde verraden. Dat onderdanen wel door het preken van libertariërs heenkijken, maar niet door dat van politici, komt omdat politici in elke zin een emotionele lading van gevaar of hoop leggen en hun macht camoufleren als ouderlijk gezag. Tegelijkertijd gaat van libertariërs geen geweldsdreiging uit en beschouwen ze elkaar als gelijkwaardig..

Vrijspreker: Wat voor inconsistentie bestaat er tussen gepreek en gedrag van libertariërs?

Opperdienaar: Voor de minarchisten is dat direct duidelijk, geen geweldsmonopolie voor bepaalde problemen in de samenleving, maar wel voor dingen die ze kennelijk te belangrijk vinden om aan de markt over te laten. Ook gaan libertariërs in hun geïsoleerdheid allianties aan met van allerlei figuren die zelf wanhopig zijn, maar waarmee ze hier en daar een standpunt gemeen hebben. Hiermee wordt hun filosofie besmeurd en onherkenbaar voor mensen die er voor het eerst mee kennismaken. Sterker nog het is een tactiek die wij machthebbers regelmatig gebruiken om grass roots bewegingen om zeep te helpen, bekend onder de naam ‘co-opten’. Liberalism stond ooit voor vrijheid, maar is nu synoniem voor een grote overheid. Je maakt het libertariërs onmogelijk hun boodschap te verkondigen. Hetzelfde gebeurt nu met de tea parties.

Ook smeken veel libertariërs hun machthebbers met petities om bepaalde veranderingen vanaf de kansel in Den Haag gedeclareerd te krijgen en proberen ze politici te overtuigen van de voordelen van vrijheid, nog voordat ze hun buurman er van hebben overtuigd. Dit geeft aan dat ze OF masochistisch zijn OF veranderingen verwachten via top down machtsstructuren wat tegenstrijdig is met hun filosofie.

Tenslotte is er nog religie. Het hele concept van vadertje staat is gebaseerd op god de vader. Vanaf de faraos die hun macht baseerden op hun connectie met de zonnegod tot en met Beatrix die bij de gratie gods regeert. Beide systemen planten hun geloof voort door de indoctrinatie van kinderen. Pausen, keizers en rechters proberen met opvallende hoofddeksels, togas, mantels en rituelen een tastbare materiële basis voor hun privileges geloofwaardig te maken. Omdat iedereen diep van binnen alleen in materiële zaken als basis voor verschillen gelooft. libertariërs die propageren tegen de initiatie van geweld en lid zijn van religieuze organisaties, waar kindermishandeling een serieus probleem is, doen de geloofwaardigheid van het libertarisme geen goed.

Vrijspreker: Wat is de grootste fout die libertariërs maken?

Opperdienaar: Ze lijken zich niet te realiseren dat ze alleen maar terrein hebben verloren met de huidige taktieken en blijven er mee doorgaan. Dit terwijl ze etatisten beschuldigen steeds opnieuw met ‘oplossingen’ aan te komen die niet werken en het tegenovergestelde effect hebben. Als ze nog wat vrijheid willen behouden, moeten ze zich realiseren dat ze onder de grootste en machtigste overheid ooit leven en dat wat ze nu doen in ieder geval niet werkt.

Vrijspreker: Nog een laatste advies?

Opperdienaar: Als ik hun schoenen stond, dan zou ik me bedenken dat parasieten alleen kunnen overleven dankzij het werk van produktieve onderdanen. Dat ze het meest aangevallen worden, niet door hun heersers, maar door hun medeslaven, die angstig reageren op hun rebelse, anti autoritaire boodschap en hun gevoel van angst rationaliseren. Als ze eerst proberen hun medeslaven te overtuigen, geef ik ze nog het meest kans.

28 REACTIES

 1. Natuurlijk maakt u wel een punt tot nadenken hier.

  Echter denk ik dat het ook te maken heeft met het invullen van het machteloosheid gevoel.

  Zodra je met mede slaven in conclaaf gaat, en ze zijn vrijdenkend (na een tijdje), komt toch altijd de vraag, wat kunnen wij eraan doen dan?
  of “tja, we zitten in het schuitje”..

  Nu wordt er concreet actie ondernomen door deze en gene, wat feitelijk niet helemaal zou passen in het plaatje, en dat is niet correct?

  Sommige van deze acties puur gericht op het bereiken van de “massa” slaven.

  Bijvoorbeeld de goud petitie, u schrijft:

  “Ook smeken veel libertariërs hun machthebbers met petities om bepaalde veranderingen vanaf de kansel in Den Haag gedeclareerd te krijgen en proberen ze politici te overtuigen van de voordelen van vrijheid, nog voordat ze hun buurman er van hebben overtuigd”

  Persoonlijk heb ik van discutieren bijna een “life-style” gemaakt. Puur uit de drive om mensen in te laten zien dat wat wordt voorgehouden als moreel, helemaal niet moreel is, en dat ze worden uitgezogen voor zekerheden welke helemaal niet zo zeker zijn als men denkt. Praktijk voorbeelden is het enige wat mensen raakt. “argumenten” welke ik altijd terug krijg zijn praktijk voorbeelden. Mensen stellen geen kritische vragen jegens de roverheid. Er is vertrouwen. En als blijkt dat al dat vertrouwen gebaseert is op leugens, willen mensen dit niet (snel) accepteren.

  Het gaat niet alleen om de petitie. Het is ook een vorm van bekendheid maken.
  Simpele feit is dat het kennis niveau van medeslaafjes helaas niet zo is, als wij allemaal hopen dat het is. Mensen hebben geen idee wat de economische waarde van goud is. Voor mensen is goud een duur product, that’s it.

  Start een petitie tegen de EU, paar leuke statements omtrent de zwendel van de EUSSR erin. Dit wordt vele malen sneller opgepakt, omdat mensen er direct iets bij voor kunne stellen. 6% meer belasting betalen omdat we in de EU zitten? Geloof maar dat mensen het begrijpen.

  “Ze lijken zich niet te realiseren dat ze alleen maar terrein hebben verloren met de huidige taktieken en blijven er mee doorgaan”

  waarop baseert u dit?

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Doompie [1]:

  “Persoonlijk heb ik van discutieren bijna een “life-style” gemaakt. Puur uit de drive om mensen in te laten zien dat wat wordt voorgehouden als moreel, helemaal niet moreel is, en dat ze worden uitgezogen voor zekerheden welke helemaal niet zo zeker zijn als men denkt.”

  Daarom is het verstandig om ook te leren van je eigen discussies.

  Praktijk voorbeelden is het enige wat mensen raakt. “argumenten” welke ik altijd terug krijg zijn praktijk voorbeelden. Mensen stellen geen kritische vragen jegens de roverheid.””

  Met die voorbeelden kom je vaak niet ver. Als je bvb het onderwerp schoen hebt weerlegd, komen ze met de wegen, en daarna met de zwakken en daarna ….eindeloos.
  Daarom probeer ik steeds vaker het onderwerp terug te brengen tot de vraag of een mens recht heeft op zijn eigen leven. Bijna altijd zegt men daar JA op. Dan heb je een overeenstemming en kun je doorgaan op de consequenties van wat ze net zelf gezegd hebben.

  ” Er is vertrouwen. En als blijkt dat al dat vertrouwen gebaseerd is op leugens, willen mensen dit niet (snel) accepteren.”

  Inderdaad verbazingwekkend hoe lang mensen dingen verdedigen die ze jarenlang in hun hersens gekoesterd hebben. Er is sprake van misvorming.

  ” Het gaat niet alleen om de petitie. Het is ook een vorm van bekendheid maken.”

  Natuurlijk. Het is harde noodzaak dat we eerst AANDACHT trekken om de INTERESSE te wekken.
  Het blijkt dan ook dat bvb de goudpetitie al een aantal geïnteresseerden heeft opgeleverd.
  Altijd te weinig (nu subtotaal 563 ondertekenaars)en dat moeten er nog veel meer worden.

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]:

  Inderdaad verbazingwekkend hoe lang mensen dingen verdedigen die ze jarenlang in hun hersens gekoesterd hebben. Er is sprake van misvorming.

  Dat denk ik ook, het is emotionele misvorming. Ik heb met mensen gediscussieerd die in een hoek gedreven beweerden dat hun hand eigendom van de overheid was. Of dat alles eigendom is van de koningin. Als je dat soort dingen hoort, weet je dat er emotioneel iets helemaal miszit. Als praktische voorbeelden en logische argumenten iets bereikten, zou ook niet de hele wereld een religie aanhangen of socialist zijn geworden.
  Je moet vrijheid laten zien en aan je directe omgeving. Maar ik moet zeggen dat ik het discussieren ook nog niet heb opgegeven, hoewel ik bijna altijd de morele lijn kies, omdat je eindeloos kan discussieren over statistieken en daar nooit uitkomt.

 4. ‘Wat is de grootste fout die libertariers maken?’
  Een interessante vraag, ik geloof dat het antwoord besloten ligt in het wezen van het libertarisme! Aan de ene kant zijn het wereldverbeteraars net als
  sociaal- en christen-democraten, maar aan de andere kant zijn het vrijdenkers die zelf wensen uit te maken hoe ze hun leven in moeten richten. Behalve een economische theorie zou het libertarisme zich ook op andere terreinen moeten manifesteren.
  B.v. over de vraag of het niet dragen van een veiligheidsgordel in het autoverkeer wel strafbaar gesteld mag worden. Ik ben n.l. zelf verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en dus wens ik zelf te bepalen waar en wanneer ik zo’n ding omdoe.

  In de loop der jaren heeft deze kwestie mij een paar honderd gulden/euro gekost, maar misschien ben ik niet de enige die z’n geld op deze manier kwijt raakt!

  Doompie [5] reageerde op deze reactie.
  Frits [6] reageerde op deze reactie.

 5. @ab h. bouvy [4]:

  Wat de overheid heden ten dagen doet is selective “zelf bescherming” en u daarvoor beboeten. met andere woorden: Mensen tegen hun eigen keuzes “beschermen”, maar enorm selectief.

  je kan toch ook niet een beetje zwanger raken?
  Waarom dan wel een beetje beschermen (verkeer in dit geval)

  Verkeers regels is een prachtig voorbeeld:

  Alle verkeers regels zijn in het kader van “veiligheid”

  Als ik deze overtreed (bewust), draag ik zelf de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen.
  Deze gevolgen zijn niet een bekeuring, maar het daadwerkelijk toebrengen van letsel (aan mizjelf of een ander).

  Het is volledig immoreel wat de gang van zaken is op dit moment.
  Meneer omdat u, u zelf in gevaar brengt, krijgt u een boete ?!?!

  Ook zo met hard rijden zonder ongeval.
  zolang ik niemand anders dan mijzelf in gevaar breng, zijn alle argumenten hypothesen, of bescherming van mijzelf.
  Bescherming van mijzelf, vraag ik niet om, ik neem bewust de keuze..

  Ze komen mij toch ook niet beboeten als ik onveilige sex heb?
  Kun je ook zeggen, ja dat is ook zelfbescherming tegen een soa.

  De vraag moet daarom denk ik ook zijn:

  Bent u bereid volledige zelf beschikking te hebben, en de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt dragen?

  Het voordeel is natuurlijk dat alle verzekeringen optioneel zijn. Niets is verplicht, als u zelf een potje wil aanleggen voor alle voorziene zaken, uw keuze.

  Het probleem van de huidige “maatschappij” is het afschuiven van verantwoordelijkheden op een ander.

  Mensen rennen zelfs weg van verantwoordelijkheden, omdat ze toch wel opgelost worden.

  Doorrijden na een ongeval, zonder verzekering of geld toch naar ziekenhuis (en geholpen worden), enz. enz.

  Zolang het (werkelijke) moreel niet duidelijk is bij de mensheid, en zolang mensen het begrip Gratis blijven geloven, zie ik het bijzonder somber in.

 6. @ab h. bouvy [4]:

  Ik heb tot drie keer toe m’n boete rijden-zonder-licht uitgebreid niet betaald. Maar toen de deurwaarder eenmaal kwam, bleef er weinig van mijn idealisme over. Een wijze les. Het zal toch effectiever zijn om binnen het systeem zoveel mogelijk te bereiken, want er zijn maar weinigen bereid om het volgende bezoek van de deurwaarder met een wapen op te wachten. Terecht overigens. Die arme man is ook maar in de war.

 7. @Doompie [1]:

  “Ze lijken zich niet te realiseren dat ze alleen maar terrein hebben verloren met de huidige taktieken en blijven er mee doorgaan”
  waarop baseert u dit?

  Uit het onweerlegbare feit dat de overheid alleen maar gegroeid is. Een steeds groter percentage van de mensen werkt in de overheid, hun percentage van het BNP produkt is gegroeid decade na decade. Het is tijd om te realiseren dat de taktieken die tot nu toe gebruikt zijn een mega failure zijn geweest.

  Doompie [9] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [8]:

  oké op die manier, die conclusie mogen we trekken dan.

  Maar welke aanpak zal wel succesvol zijn?
  1 voor 1 is op de HELE lange termijn pas merkbaar..

  Reacties op het nieuws vandaag (telegraaf online) tonen echter een golf van mensen die het helemaal beu zijn, en graag hun eigen huis en haard beschermen.

  Dus kom maar met de voorstellen,..

 9. Ik denk dat het 1 op 1 aspect niet belangrijk is. Je kunt je natuurlijk organiseren en dat lijkt me alleen maar goed. Als je zegt dat je tegen de staat bent, zeggen mensen ook vaak:”wil je dan alles alleen doen?”

  Punt is dat mensen kennelijk niet overtuigd worden van een rationeel verhaal alleen en zelfs niet van hun eigen voordeel. Morele argumenten hebben nog het meeste effect, maar demonstratie denk ik nog het allermeest. Laat zien dat relaties vrijwillig zijn en maak je leven gelukkiger door je terug te trekken uit relaties met corrupte mensen. Dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan moet ik zeggen, want ik heb bijvoorbeeld ook de neiging om gevangen te blijven zitten in een oneindige discussie die nergens toe leidt. Terugtrekken en laten afsterven, geen overheid die je tegenhoudt. Zoals ik al aangaaf kun je mij eenvoudig betrappen op overtredingen op dit idee, dus er is nog een hoop te doen.
  Mensen preken vaak tegen zichzelf, je ziet dit met dominees die betrapt worden met prostituees, conservatieve politici verwikkeld in sexschandalen, socialisten in financieele graai schandalen. Mensen hebben dit denk ik door en als ze een preker horen, denken ze ogenblikkelijk: die heeft het over zichzelf. Het is denk ik zaak om zelf in zo min mogelijk vervelende relaties gevangen te zitten en ’to lead by example’.

 10. @Slappe Zuigvis [7]:

  Volgens de religieuze organisatie waar ik lid van ben is kindermishandeling een zware zonde. Ik ben van mening dat de leden van het Ludwig von Mises Institute, Lew Rockwell, Guido Hülsmann, Jesús Huerta de Soto en Thomas Woods jr., leden van een religieuze organisatie die kindermishandeling als een zware zonde aanmerkt, prima werk verrichten (boeken schrijven, seminars geven, programma’s maken, onderricht geven) en de geloofwaardigheid van het libertarisme meer goed doen dan menig libertarier voor wie het libertarisme persé atheistisch moet zijn.

  Maar ja, ik ben absoluut niet van plan om mij terug te trekken uit de libertarische beweging en ook ben absoluut niet van plan om te zwijgen over mijn geloof. Libertariers die moeite hebben met het Ludwig von Mises Institute, met Lew Rockwell, met Frederic Bastiat of met mijn nederige persoontje staat het uiteraard vrij een libertarische sekte op te richten waarin alle leden atheistisch moeten zijn.

  Maar ik ben here to stay.

  reiny [15] reageerde op deze reactie.
  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 11. @reiny [11]: “hoe kom je van de democratie af?”

  Gaat vanzelf. Democratie is geen bestendige staatsvorm. Heeft A. Hitler ook laten zien.

  ===
  “A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the Public Treasury. From that moment on, the majority always votes for the demagogue promising the most benefits from the Public Treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy always followed by dictatorship.”

  ~ Alexander Fraser Tyler in The Decline and Fall of the Athenian Republic.

 12. @Oscar [13]:
  Het kinderen vertellen over een onzichtbare, logisch tegenstrijdige almachtige alwetende entiteit, is kindermishandeling. Ik kijk weer naar de daden en niet naar de woorden van de religieuzen. Politici zeggen ook dat uitbuiting een zware zonde is, hun daden verraden een andere werkelijkheid.
  Als je kinderen vertelt dat een Abraham een stem in zijn hoofd hoorde, die hem opdroeg zijn kind te vermoorden en te verbranden op een altaar voor die stem, maar op het laatste moment die stem weer hoorde, die zei dat hij alleen even wilde checken of Abraham wel blind zou gehoorzamen aan authoriteit, is kindermishandeling.
  Een kind vertellen over een god die beren een groep kinderen liet verscheuren omdat ze een oude man voor kaalkop uitmaakten, is kindermishandeling.
  Een kind vertellen over een god die zegt:gij zult niet doden en vervolgens de hele mensheid vermoord in een vloed, brengt hun jonge hoofdjes in de war en is kindermishandeling. Het bereidt ze voor op andere authoriteiten die zeggen dat je niet moet moorden en ze zelf bij karrevrachten de dood in sturen.
  Kinderen vertellen dat ze zondig zijn en dat iemand moest sterven om die zonden weg te nemen, is kindermishandeling. Het bereid ze voor op wetten die zeggen dat ze zondige onderdanen zijn en offers van ze verlangen om die zonden weg te nemen (CO2 uitstoters).

  Het aanhalen van een hoop mensen die met jou in hetzelfde schuitje zitten, betekent niet dat je gelijk hebt. Als dat zo was, zou democratie geldig zijn.
  Het woord ‘sekte’ gebruiken voor iemand die je ideeen tegen het licht houdt, is geen argument. Het is NLP associatie. Sektes zijn eerder religieuze organisatie onder een charismatische leider die zinnetjes prevelt voor zijn aanbiddende onderdanen.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [16]:

  Dat ik met een voorstel kom zelf dan maar een libertarische sekte op te richten waar enkel atheisten lid van mogen worden is niet meer dan een tip. Je zult het vast geweldig vinden om tussen allemaal gelijkgestemde libertarische atheisten te strijden voor het libertarische atheisme. Je schijnt het namelijk nogal vreselijk te vinden dat er katholieken actief zijn in de libertarische beweging. Maar, zoals gezegd, ik ben van plan om nog heel lang actief te blijven binnen de libertarische beweging en ben niet in het minst van plan mijn katholicisme te verzwijgen. Als jij vind dat ik daar de geloofwaardigheid van het libertarisme geen goed mee doe, dan zij dat zo. Ik wens jou veel sterkte toe. Je zult het wellicht de komende tijd moeilijk kunnen krijgen, want natuurlijk stel ik mijn katholieke broeders en zusters op de hoogte van het bestaan van het Ludwig von Mises Institute, een der belangrijkste vrijplaatsen van de Oostenrijkse School en de Oostenrijkse School heeft een grote verwantschap met de jezuieten en dominicanen van de 16de eeuwse School van Salamanca (pre-austrians en proto-austrians noemde Murray Rothbard hen). Ik ben goed in staat uit te leggen dat het atheisme niet inherent is aan het libertarisme en dat buiten Nederland het heel normaal is om christen te zijn én aanhanger van de Oostenrijkse School.

  En ik beweer niet dat ik gelijk zou hebben omdat ik mensen aanhaal die “in hetzelfde schuitje zitten”, maar ik beweer wél dat deze mensen de geloofwaardigheid van het libertarisme meer goed doen dan menig libertarier voor wie het libertarisme persé atheistisch moet zijn.

  Ik ga actief blijven binnen de libertarische beweging en ik blijf redacteur van de Vrijspreker, pcrs, of je dit nou leuk vind of niet of je nu vind dat ik hierdoor de geloofwaardigheid van het libertarisme geen goed doe of niet. En ik blijf openlijk voor mijn geloof uitkomen en ik zal de katholieke wortels van het austro-libertarisme niet loochenen. Wen er maar aan. En als je er niet aan kan wennen: het staat jou volledig vrij een libertarische club op te richten waar enkel atheisten, al dan niet materialistisch-deterministisch, lid van mogen worden.

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [17]:

  maar ik beweer wél dat deze mensen de geloofwaardigheid van het libertarisme meer goed doen dan menig libertarier voor wie het libertarisme persé atheistisch moet zijn.

  Natuurlijk hebben ze bij LRC en Mises de theorie helemaal op orde, ik heb er zelf ook een artikel voor geschreven. Zoals je zelf aangaf, gaat de traditie terug tot de 16de eeuw. Wat zijn de resultaten in die tijd geweest van die door jouw bejubelde geloofwaardigheid? Ludwig von Mises vocht zelf al in de eerste WO. Hij zag de tweede WO gebeuren en daarna bevond de VS waar hij in woonde zich in een permanente oorlog die tot nu toe doorloopt. Persoonlijke vrijheden zijn afgenomen tot het niveau waarbij iemand je in je kruis mag grijpen als je op een vliegtuig wilt stappen en een groep kleptomanen iedereen in de gaten houden met cameras.
  Dus geloofwaardigheid bij wie? Resultaten waar?

  Ik ben goed in staat uit te leggen dat het atheisme niet inherent is aan het libertarisme en dat buiten Nederland het heel normaal is om christen te zijn én aanhanger van de Oostenrijkse School.

  heel normaal? Vind je het belangijk om heel normaal te zijn? Dan weet ik nog wel een tip. In Pakistan is het heel normaal moslim te zijn. Heel normaal om overspelige vrouwen te stenigen. Maar jij bent een moslim atheist.

  Ik zeg niet dat je geen libertarier mag zijn of geen christen. Ik zeg alleen dat ALS veel mensen doorgaan inconsequent vrijheid te preken en er zelf blijk van geven er niet in te geloven door hun handelen, het Mises instituut in het jaar 2300 nog steeds terug kan kijken op een rijke traditie, vanuit een samenleving waarin de vrijheid nog verder beknot is. Waarom zou het nu ineens mensen gaan overtuigen na 400 jaar? Omdat de laatste puntjes op de theorie van de Oostenrijkse zijn gezet? Ik denk dat dit echt niet uitmaakt als je naar de huidige stand van de main stream economie kijkt. Of staat er een wonder te gebeuren? Een van Beeks ongebruikelijke wonderen?
  Ik zie het niet, volgens mij moeten we wat anders doen dan de afgelopen 400 jaar. Hetzelfde doen geeft hetzelfde resultaat, maar ik geloof dan ook in oorzaak gevolg. Zelfde oorzaken, zelfde gevolgen.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [19]: Vergeet mijn methode, die bevalt je niet. Bedenk zelf iets wat je anders gaat doen en kom met een verklaring waarom als meer libertariers dezelfde verandering zouden aanbrengen, vrijheid dichterbij komt en hun overtuigingskracht toeneemt. Daar hoort denk ik ook een verklaring bij waarom libertariers fegaald hebben, anders is de oplossing ook maar een slag in de lucht.
  Ik hoor wel van je.

 16. Ik begrijp dat een atheistische libertarier het een katholieke libertarier kwalijk kan nemen dat hij katholiek is. Ik vind het onzinnig, want ieder z’n ding, maar Allah.

  Maar ik ben het niet eens met een atheistische libertarier die het libertarisch gehalte van de katholieke libertarier in twijfel trekt, puur en alleen om het feit dat deze katholiek is.

  Het gaat om daden; initieert deze persoon geweld of niet? Als iemand geen geweld initieert, dan staat het deze persoon toch vrij om te geloven of niet te geloven?

  pcrs [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Katjong [21]: Kun je uitleggen welk stuk van de door mij genoemde christelijke kindermishandelingen je niet begrijpt of niet als kindermishandeling ziet?

  De meeste ambtenaren initieeren zelf ook geen geweld, zelfs de meeste politici niet (een enkele PVVer daar gelaten). Ze schrijven alleen wetten en dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Dat er agenten en militairen zijn die geweld gebruiken als je die wetten niet opvolgt, kun je de politicius dan ook niet aanrekenen?
  Of is het lid zijn van een organisatie die vreselijke dingen doet en heeft gedaan, het lid niet aan te rekenen?

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [23]: Het wordt niet verteld als:hier is een verhaaltje dat iemand uit zijn duim gezogen heeft, zoals Bruintje de Beer.
  Het wordt verkondigd als waar en de goede beslissingen van een morele superieure entiteit.
  Een kind krijgt te horen dat met goedkeuring van de allerhoogste authoriteit op moreel gebied een vader de morele plicht heeft zijn kind te vermoorden. Hoe denk je dat zo’n kind daarna tegen zijn eigen ouders aankijkt? Een kind is volkomen hulpeloos en overgeleverd aan zijn ouders. Schreeuwen tegen een kind is al kindermishandeling, laat staan dit.
  Wetten maken is toch ook niet:”het vertellen van een verhaaltje”?

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 19. @pcrs [24]:

  Je kinderen atheisme bijbrengen is dan ook kindermishandeling. Als ik moet kiezen tussen mijn kinderen zelf te leren na te denken en ook aandacht te besteden aan metafysica of mijn kinderen atheisme door de strot drukken dan kies ik voor het eerste.

  Atheistische kindermishandeling, walgelijk!

  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [25]: Als je kinderen niet over god vertelt, verzinnen ze natuurlijk nooit spontaan dat iemand 2000 jaar gelden doodgemarteld is voor hun zonden. Atheisme wordt niet bijgebracht, maar is de natuurlijke staat. Geloof wordt bijgebracht. Als jij ze vertelt dat Zeus niet bestaat breng je ze zeker Zeus atheisme bij. Kom toch op man.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [27]:
  Dus jij zei als klein kind spontaan:”Ik geloof dat iemand 200 jaar geleden doodgemarteld is voor mijn zonden” en toen zeiden jouw ouders:”niets ervan, dat mag je niet geloven”

  Het is net zo iets als wanneer je tegen mensen zegt dat ze geen geweld tegen je mogen initieeren en ze draaien het om door te antwoorden: “jij dringt mij vrijheid op”
  Vrijheid kun je niet opdringen en atheisme ook niet. Het is de natuurlijke staat. Een kind wordt ook niet als autoriteitsrobot geboren en moet door zijn ouders vrijheid worden bijgebracht. Maar misschien was het bij jou anders.

Comments are closed.