RED: Ja, wij zijn grote voorstanders van kritisch nadenken. Ik wil graag meedoen met dat kritisch nadenken. Een probleem daarbij is heel vaak dat het heel moeilijk is om de juiste bewijsbare feiten te vinden. Onderstaande oproep werd ons toegestuurd door Ellen Vader, en komt inderdaad op een tijdig moment nu de overheid net heeft toegegeven dat de griepprik niet werkt zoals altijd aan het volk is verteld.

Zie daarvoor Vrijsprekerartikel waarin we verwezen naar TROUW aankondiging

Graag vernemen we meningen en informatie van onze lezers.

OPROEP TOT KRITISCH NADENKEN

Geachte dames en heren,

Mensen en bewegingen zoals de Belfort-group die de aandacht vestigen op onrustwekkende evoluties inzake medicatie en vaccinatie worden meestal afgeschilderd als onwetenschappelijke onrustzaaiers met een hoge graad van complotdenken.

Meer en meer komt nu aan het licht dat onze bezorgdheid wel degelijk terecht is : onze gezondheidszorg blijkt wel degelijk heel sterk beïnvloed te zijn door de farmaceutische industrie.

Ik roep jullie met aandacht op deze uitzending te bekijken die handelt over de seizoensgriep en de Mexicaanse griep en waarin enkel experten aan het woord komen .
Wat waar is voor Nederland, geldt ook voor België en Vlaanderen en heel de wereld !

Wat waar is voor de griep geldt voor alle vaccins.
[RED: Sorry, dit hoeft niet!}

Deze reportage toont aan wat wij en zovele kritische groepen de laatste tijd steeds nadrukkelijker beweren :
de farmaceutische industrie doet ons geloven dat vaccins noodzakelijk, effectief en veilig zijn, maar de feiten en kritisch onderzoek toont onomstotelijk aan dat dit niet het geval is.
Conclusie : we worden belogen, bedrogen, bestolen en vooral ziek gemaakt !

Kijk en neem kennis van de waarheid.
Hoogachtend,  Peter Vereecke,   Belfort-group

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=35139&tx_ttnews[backPid]=1972&cHash=54bd4c7e9bf611345eaa1cbf1a40c7bd

Enkele markante uitspraken en vaststellingen :

* er is nog nooit een dubbelblind onderzoek gedaan !

* Luc Bonneux ( Vlaamse epidemioloog ) : griepvaccin leek een goed idee, maar is nog nooit onderzocht. We leven nog altijd in dat geloof. De weinige studies werden gemanipuleerd. We vaccineren al 25 jaar met een slecht vaccin. Dat is wel spijtig …

* In 2006 deed het Cochrane Instituut (onafhankelijke organisatie) wel een onderzoek. Resultaat : in slechts 1 ( = één ) % van de gevallen schijnt het vaccin een effect te hebben !

* Ab Osterhaus (viroloog, influenzadeskundige en adviseur overheid) : we werken op basis van schattingen, die problematisch zijn

* Raoul Coutinho (viroloog en adviseur overheid ) :  het is niet het beste vaccin want de doelgroep waarvoor het vaccin bestemd is ( de ouderen ) lijkt het minst beschermd te zijn

* Een huisarts : “We vertrouwen erop dat de overheidsinstanties de juiste keuzes maken”. Hij zou zichzelf als individu niet laten inenten …

* Bueving (hoofd huisartsenopleiding) : onderzoeken bij kinderen met astma toont aan dat vaccinatie geen enkel effect heeft. Bij de meeste risicogroepen is het zelfs nooit nagegaan. Dit is ronduit onverantwoord

* Osterhaus en Coutinho vinden zo’n onderzoek ethisch onacceptabel …

* de overheidsdienst RIVM geeft zelf toe dat de mensen die het meest door griep worden bedreigd het minst worden beschermd

* Deborah Cohen (journaliste bij British Medical Journal) heeft de grote banden bewezen van allerlei (trans)nationale gezondheidsinstellingen met de farma :

 • Bij mexicaanse griep werd kort voor alarmfase 6 de definitie van ‘pandemie’ aangepast . Enkel de geografische verspreiding is van belang, niet meer de ernst en de dodelijkheid van de ziekte
 • er is sprake van ‘slapende’ contracten tussen overheden en de farma, die automatisch van kracht werden ingevolge het uitroepen van de pandemie
 • adviseurs van de WHO hebben bewezen banden met de farma
 • het gaat over miljarden euro winst

*  Het ESWI (Europese influenzawerkgroep die geacht wordt te adviseren), is gevestigd in Antwerpen, wordt volledig gesponsord door 10 farmabedrijven en heeft als doel de overheid ervan te overtuigen meer mensen te vaccineren tegen wintergriep. Onlangs werd op hun advies de leeftijd verlaagd van 65 tot 60 jaar. Gevolg : meer dan één miljoen Nederlanders moeten  nu ook ingeënt worden.

* leden van ESWI zitten ook in de Gezondheidsraad ( GR ) maar de voorzitter vindt dat niet zo’n groot probleem.

* Luc Bonneux : de gezondheidszorg wordt steeds duurder omdat de prioriteiten bepaald worden door de commerciële belangen van de farma.

14 REACTIES

 1. er is toch niemand die je verplicht je te laten vaccineren, dat is nog altijd je eigen vrije keuze. zeur dan ook niet.

  en vind je het echt zo vreemd dat de farma industrie onze gezondheidzorg beinvloedt? wake up man, daar gaan miljarden in om en dat moet hoe dan ook op de een of andere manier door het volk betaald worden. huh? ja wie betaalt het anders….

  voordat er een goedwerkend geneesmiddel is, ben je miljarden achter de wagen; je moet dan ook wel een verschrikkelijke sukkel zijn om te denken dat ze niet allemaal marketeers en lobbiesten in dienst hebben om de hut rendabel te houden.

  niets vreemds aan, maar je zou eens je niet zo naief verontwaardigd moeten doen, maar gewoon je boerenverstand moeten gebruiken.

  jhon [4] reageerde op deze reactie.

 2. Waar ik het meest om moet lachen zijn Coutinho en Osterhaus die een onderzoek naar de effectiviteit van vaccinatie als ethisch onacceptabel wegzetten!
  Dat is duidelijk genoeg toch?

 3. Het staat vast dat vaccinatie werkt bij bepaalde virusinfecties (pokken ed). Het werkt alleen niet altijd. Dat ligt soms aan de kwaliteit van het vaccin, soms aan andere dingen (snelle mutatie van het virus bijv).

  In 1870 werd Duitsland getroffen door een pokkenepidemie. Ruim een miljoen mensen werden toen ziek waarbij ongeveer 120.000 personen stierven. Opvallend was dat 96% van de slachtoffers één of meerdere keren was gevaccineerd. Kanselier Bismarck kon dan ook niet anders dan verklaren dat de vaccinaties niet hadden geholpen, maar hadden geleid tot het uitbreken van talloze eczeemachtige aandoeningen.

  Tijdens de Boerenoorlog deden zich, ondanks vaccinatie, onder de Britse soldaten meer dan 60.000 gevallen van tyfus voor en stierven er ongeveer 8.000 soldaten aan deze ziekte.

  In 1955 werd in Amerika een uitgebreide proef gehouden met het Salk-poliovaccin. Van de controlegroep (749.236) van niet gevaccineerde kinderen kregen er 428 poliomylitis. Van de gevaccineerde (1.080.680) kinderen liepen 585 kinderen ondanks de vaccinatie de ziekte op.

  Ook het idee dat vaccinaties bepaalde ziektes de wereld uit geholpen hebben klopt niet. Ziektes zoals de builenpest of roodvonk zijn zonder vaccinatie nagenoeg geheel verdwenen. Toen men in 1940 massaal overging tot vaccinatie tegen difterie bedroeg het aantal dodelijke gevallen van difterie, tot dan toe, nog geen 300 op de miljoen. Na de massale vaccinatie brak er een ongekende difterie-epidemie uit onder de volledig gevaccineerde personen.

  In Canada zijn de mazelen grotendeels teruggedrongen voor de introductie van het mazelenvaccin dat zelf weinig effect lijkt te hebben gehad op de verdere reductie:
  http://avn.org.au/nocompulsoryvaccination/wp-content/uploads/2010/10/Measles-incidence-canada.jpg

  En dan natuurlijk de bijwerkingen van vaccins. Het was dr. McCloskey die in 1950 bewijsmateriaal publiceerde waarin hij het verband aantoonde tussen enerzijds de toediening van kinkhoest en/of difterievaccins en anderzijds het, kort daarna optredende, provocatie-poliomyelitis. Het merendeel van de verlammingen trad op in het ingeënte lichaamsdeel.

  ===

  I Survived the Swine Flu!
  http://images0.cpcache.com/product/413766600v6_480x480_Front.jpg

 4. Zoals gevraagd hier mijn mening;
  Vaccinaties zijn een van de belangrijkste middelen die we kunnen gebruiken om een populatie te beschermen tegen ziektes. Het is, samen met de komst van de antibiotica, een van de belangrijkste doorbraken in de medische geschiedenis. Een goed voorbeeld hiervan is polio. Sinds enkele tientallen jaren wordt iedereen in Nederland (behalve sommige zeer gelovige gebieden) gevaccineerd tegen polio. Daarom komt het in gebieden waar gevaccineerd is ook niet meer voor. Polio is een verschrikkelijke ziekte. Hier werkt het dus.

  Zo zijn er nog veel meer ziektes die effectief voorkomen worden door een vaccinatieprogramma. Uiteraard zit aan het vaccineren een risico. Ook al is de kans vrijwel nul, er is nog steeds een kans dat je in het ergste geval komt te overlijden na een vaccinatie. Gebeurt gelukkig bijna nooit. De kans om te overlijden zonder het vaccinatieprogramma is vele malen groter. De geschiedenis heeft dat uitgewezen.

  Natuurlijk kun je als individu (of als eigenwijze familie) je niet laten vaccineren. De kans dat je dan een ziekte krijgt waartegen gevaccineerd wordt is gering. Dit omdat de rest van de populatie wel gevaccineerd is! Dat noemen ze groepsimmuniteit. Maar wat als de buren er ook zo over denken? En de rest van de stad? Dan komen die ziektes weer gewoon terug.

  Nu naar de griepprik. Deze wordt gegeven aan risicogroepen. Er wordt een schatting gemaakt op basis van voorgaande jaren hoe het influenzavirus er uit ziet en deze wordt dus ieder jaar aangepast (anders zou je aan 1 griepprik in je leven wel genoeg hebben). Je immuunsysteem wordt dan gereed gemaakt voor een mogelijke infectie. Ook hier gaat het om grote groepen. Als je met het geven van een griepprik het aantal influenzainfecties onder ouderen van, laat ik zeggen, 20% terug kunt brengen naar 10%, is dat al een enorme winst. Zowel voor de patiënt, als voor het zorgstelsel (welke uiteraard volledig geprivatiseerd dient te worden).

  Ik eindig te zeggen dat iedereen voor zichzelf een afweging moet maken. Maar een ding is zeker, mocht ik ooit kinderen krijgen, dan laat ik ze vaccineren tegen de meeste kinderziekten.

  singhasimba [8] reageerde op deze reactie.

 5. Mijn keuze is: niet aan meedoen.
  Bepaalde prikjes zijn in Frankrijk verplicht maar met enige moeite heb ik kunnen regelen dat mijn kinderen nergens tegen zijn ingeënt. Kennissen die niet ingeënte kinderen hebben zijn unaniem: het gaat uitstekend met hun kinderen, en met die van mij ook. Wel een collega waarvan de zoon, niet ingeënt, kinkhoest heeft gehad. Dat was erg vervelend maar overkomelijk.

  Verhalen als die van Peter de Jong heb ik genoeg gelezen om ervan overtuigd te zijn dat de risico’s van inenten groter zijn dan de veronderstelde bescherming.

  Gezonde mensen verplichten of er druk op uitoefenen om deze risico’s te lopen vind ik niet ethisch. Het spreekwoord, voorkomen is beter dan genezen, gaat hier voor mij niet op. Er is namelijk een risico dat men van het vaccijn ziek wordt.

  Uiteindelijk is het een kwestie van vertrouwen. En gezien alle schandalen heb ik dat vertrouwen niet meer in de pharma industrie.

 6. Het probleem ligt hem niet zozeer in de “gangbare” (bekende) kinder ziekten, maar bij zogenaamde “epidimieen”.

  Vogelpest, varkensgriep, BSA, Mexicaansegriep.. enz. enz.

  Zonder gedegen onderzoek worden hier “middeltjes” tegen ontwikkeld.
  Gooi er wat bangmakerij tegenaan wat pseudo wetenschappers, en zowel de politiek als het volk beefd.

  besluit om 10 miljard aan vacinaties uit te geven voor een ziekte waar nog geen 1000 mensen in europa zijn overleden.

  Feit blijft wel dat de grootste gevaar voor menselijke gezondheid, bacterieen zijn.

  Maar als het geld wat nu wordt verkwanselt aan dat soort “epidimieen”, wordt geinvesteerd in gedegen onderzoeken naar kanker bijvoorbeeld…

  ——–

  Dan het volgende, monopolies in de pharmaseutische industrie.

  Monopolies welke worden bepaald door overheden, waarschijnlijk welke pharmaseut het meeste smeergeld bied.

  medicijn X van merk A wordt wel vergoed binnen de “algemene polis”, maarvan Merk B niet.

  Zonder reden (nouja smeergeld) wordt merk A voorgetrokken op merk B.

 7. Mensen bang maken net als met milieu en terroristen heeft altijd gevolgen en kan door anderen misbrukt worden. Zo was, zo is het en zo blijft het. In de oorlog werden wij ontsmet met DTT poeder, daar zou je u eens mee aan moeten komen. Herziene inzichten moet je maar denken

 8. @singhasimba [8]:
  Natuurlijk geloof ik niet dat quantitative easing goed is voor de economie.
  Wel degelijk ben ik voor een vrije markt etc.
  En natuurlijk moeten mensen ook zelf weten of ze zich laten vaccineren of niet.

  Dat neemt niet weg dat vaccineren een van de belangrijkste stappen is in de gezondheidszorg. Dat is hetgeen ik probeer duidelijk te maken. We kunnen wel met zijn allen eigenwijs zijn en niet meer vaccineren, maar dan staan vele ziektes klaar om veel mensen ziek te maken. Over de farmaceuten gesproken: zo interessant is het niet om een vaccin te ontwikkelen. Mensen gebruiken er vaak maar 1 van in hun leven. Zoveel winst valt daar dus niet te halen.

  singhasimba [11] reageerde op deze reactie.

 9. @WT [10]:

  Er worden MILJARDEN verdient met inenten; artsen, verpleegsters, dierenartsen, Big Pharma.

  Objectief en onafhankelijk, niet door Big Pharma gefinancierd onderzoek, voor zover dat heeft plaatsgevonden, heeft in bijna alle gevallen aangetoond dat inenten maar zeer gedeeltelijk de gehoopte bescherming biedt en bovendien verantwoordelijk is voor zeer veel ernstige bijwerkingen op veel grotere schaal dan wordt toegegeven.

  Er is veel literatuur over; vrolijk word je er niet van maar het is toch wel de moeite waard om er een paar goede boeken over te lezen.

 10. @jhon [4]:

  welke keuze je hebt?
  gewoon of je je wel of niet laat inenten.
  daar ga je toch nog altijd zelf over.

 11. wt ?? volgens mij krijg jij geld voor jou lul verhaal van de farma chemie ! laat de mens maar genoeg fitaminen en mineralen tot zich nemen dan koen deze ziekte bijna?? niet meer voor !

 12. willen wij de mensheid ziektes overwinnen dan moeten wij! met z,n allen eerst die farma chemie bedrijven in het niet doen en zorgen dat alle falze E nummers verdwijnen en dan dat ons vee weer lekker buiten in de wei kan gaan lopen en onze geiten en schapen en varkens ook kunnen genieten van de buitenlucht .want waar komen ziektes zoals de Q koorts en de zgn varkens griep of kippen ziektes vandaan nou gewoon van de opeen gestapelde dieren MASSA,s

Comments are closed.