Ergens in de jaren twintig van de vorige eeuw had een man een Goddelijke ontmoeting. De engel die deze man in zijn cel bezocht vervulde hem van Goddelijke inspiratie, en fluisterde hem rechtstreeks in zijn oren het woord van God in. De hele Goddelijke waarheid kwam tot hem door deze engel.

Uit zijn cel verlost liet hij deze Goddelijke waarheid natuurlijk publiceren in een boek, dat alras populair werd. Uiteraard handelde hij ook naar de opdracht die hij rechtstreeks van God had gekregen. Hij ging direct aan de slag om Zijn woord te verkondigen, en om de doelen van zijn God te bewerkstelligen.
Goden zijn dan wel oneindig machtig, blijkbaar hebben ze toch altijd weer die vermaledijde mensen nodig om hun wil over de wereld te laten regeren. Vreemd eigenlijk. Gelukkig denken de gelovigen nooit al te veel over dit soort zaken na, dat zou religie alleen maar nodeloos ingewikkeld maken. Maar we dwalen af.

De woorden die door God waren ingefluisterd bij onze profeet, laten we hem voor het gemak Adolf noemen, behelsden dat het de plicht was van Adolf de profeet, vrede zij met hem, om de hele wereld vreedzaam te maken. Omdat er veel landen waren waar mensen woonden die geen aanhanger waren van Adolf, vrede zij met hem, moesten die landen uiteraard veroverd worden. De God van Adolf, vrede zij met hem, was immers een vredelievende God, maar betoonde die liefde alleen aan diegenen die voor hem en zijn profeet knielden.

Om de goede vrede van de vredelievende God van Adolf, vrede zij met hem, over de hele wereld uit te kunnen strooien bedacht onze Adolf, vrede zij met hem, dus een plan. Hij begon met terreur te zaaien, zoals dat volgens God moest. Vervolgens greep hij de macht in een groot land, met God’s hulp natuurlijk een eitje, en begon een flink leger op te bouwen.
Dit enorme leger, dat dankzij God’s wil het modernste ter wereld was op dat moment, veroverde al snel grote delen van de wereld. Het kostte wel enige miljoenen slachtoffers, maar je kunt nu eenmaal geen omelet maken zonder eieren te breken, is het niet? Aan de kant van Adolfs (vzmh) legers vielen ook de nodige slachtoffers. Maar niet getreurd, die zouden op een heldenontvangst mogen rekenen bij hun God. Met Bier, Weiber und Gesang, zogezegd. De troepen gooiden zich, onder banieren met Goddelijke symbolen zoals het kruis met haakjes, gaarne in de strijd, om meestentijds als overwinnaars uit de bus te komen.
Al doende zou er spoedig wereldvrede ontstaan, Adolf (vzmh) kwam immers de religie van de vrede brengen. Als de hele wereld nu maar gewoon braaf op de knieën zou gaan voor God en Adolf (vzmh) zijn profeet, dan was Gods koninkrijk op aarde gereed.
Nu was er volgens God, en wie twijfelt er aan het ware woord Gods, een verderfelijk volk op aarde dat deze mooie vredelievende religie wilde dwarsbomen. Reden genoeg om dit volk dus maar massaal van Gods’ aardbodem te laten verdwijnen. Ook hiermee werd op vrolijke wijze een aanvang gemaakt. Met als bijkomend voordeel dat de treinen ook weer eens op tijd reden.
Adolfs (vzmh) religie van vrede werd al snel een wereldwijd fenomeen. Helaas zijn Gods wegen niet zozeer als Autobahnen, maar eerder ondoorgrondelijk. Vele aanhangers van valse religies smeedden een pact met de duivel, zodat uiteindelijk, 6 jaar nadat de Goddelijke oorlog was begonnen, de religie van vrede die zo mooi was gebracht door Adolf (vzmh) toch het militaire onderspit moest delven.
De religie bleef echter voortbestaan, en kent heden ten dage weer vele aanhangers. En deze religie van vrede is niets kwaads van zin, uiteraard. Hoe durft u dat te denken?
De strategie is inmiddels aangepast. Door het exporteren van grote groepen mensen raken langzaam maar zeker steeds meer wereldsteden in de ban van deze religie van de vrede. De groepen mensen worden steeds groter dankzij de Goddelijke voortplanting, en kunnen alras steeds meer eisen stellen aan hun gastheer. De kruizen met haakjes komen overal weer in het straatbeeld, en omdat dit nu eenmaal de religie van de vrede is, mag niemand ze een strobreed in de weg leggen.
Iedereen met enige historisch besef ziet deze prachtige parallel met de opkomst van de Islam en haar profeet Mohammed. Ook deze kreeg een ‘goddelijke ingeving’, ook deze veroverde grote delen van de toenmalige bekende wereld, en ook deze bleef aanhangers houden.

Zijn boekje, de Koran, was qua strekking en inhoud niet heel veel anders dan het boekje van de hierboven beschreven profeet Adolf, die Mein Kampf schreef.
De hedendaagse aanhangers van Mohammed en zijn boekje kun je één op één vergelijken met Neo-nazi’s. Stel dat die de oude wijken zouden bevolken, uitsluitend Duits zouden spreken en andersdenkenden zouden terroriseren, zou hedendaags links dan ook zo vergoelijkend zijn? De vraag stellen is hem beantwoorden. En dat ondanks het feit dat de nationaal-socialistische ideologie zo dicht bij de Internationale variant, het socialisme ligt.

Of je nu het Horst Wessel-lied zingt ( “De laatste keer wordt nu appèl geblazen; Voor de strijd staan we allen al gereed.”) , of de Internationale (Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard, en D’Internationale Zal morgen heersen op aard.) de verschillen zijn miniem.

Wie het fascisme wil bestrijden dient te beginnen met de strijd tegen de heden ten dage meest voorkomende vorm daarvan: de Islam.

59 REACTIES

 1. Je ziet van een kilometer afstand aankomen dat dit om Hitler gaat dus dan is de zin

  “laten we hem voor het gemak Adolf noemen”

  compleet overbodig.

 2. Helaas wordt dit door “multiculti” propaganda alleen maar verder in de hand gewerkt, met behulp van onze centjes..

 3. @Kim Winkelaar [6]:
  Tja. Het is niet echt van belang wat de geestelijke (if any) voorkeuren waren van de socialistische vrinden Hitler en Stalin.
  Feit was dat de landen waar deze lieden hun terreur konden uitvoeren,Duitsland en Rusland, grotendeels de verlichting gemist hebben.
  De voedingsbodem was rijp voor een irrationele messiasvervanger.
  Daar hebben deze lieden handig gebruik van gemaakt.
  250.000.000 doden doe je niet met zijn 2en.
  Daar heb je een flinke bureaucratie voor nodig.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Liberty 5-3000 [4]:

  Hitler was een socialistische occultist, dat is iets anders dan een atheïst. Hitler haatte het christendom en had sympathie voor de islam, dat is iets anders dan een atheïst. Hitler streefde naar het oprichten van een cultus waarin de Duitse staat, de Duitse natie, als een soort afgod beschouwd werd, dat is iets anders dan een atheïst. Maar ja, het nationaal-socialisme was een ideologie met de natie en de Führer als hoogste. Deze natie en de Führer werden (nog) niet als een god beschouwd en dus is het nationaal-socialisme een atheistische ideologie.

  @Liberty 5-3000 [2]:

  Is deze reactie van jou niet pavloviaans te noemen…

 5. Een beetje bizar is toch wel het feit dat de VS uiterst christelijk is(zijn?)….
  Ikzelf proef toch echt iets christelijk/moralistisch, in alle argumenten voor agressie.
  Waarschijnlijk is het niet bewust, maar ze lopen toch maar mooi de hele wereld rond om te vertellen hoe het moet, zo nodig met geweld.
  Hoeveel militaire basis’ hebben ze niet gevestigd? 300, 400, 500 of meer?
  Ten koste van hoeveel welvaart?
  Als “ongelovige hond”, zou ik zeggen: Achterover leunen en toekijken hoe ze elkaar uitroeien.

  Het trieste is, dat ik de VS toch (nog steeds) als één van de beste voorbeelden beschouw, vooral bij het ontstaan, voor wat betreft vrijheid.
  Maar ze zijn ook het bewijs van de stelling:
  “De twee grootste bronnen van menselijke ellende (hongersnood, vluchtelingen, onderdrukten enz) zijn politiek en religie.
  En vooral de combinatie van die twee is funest.”

 6. @Liberty 5-3000 [7]:

  “Het is niet echt van belang wat de geestelijke (if any) voorkeuren waren van de socialistische vrinden Hitler en Stalin.”

  Dat is zeker van belang. De geestelijke voorkeur is mede bepalend voor de geestesgesteldheid. En de geestesgesteldheid is mede bepalend voor iemands gedrag.

  “Feit was dat de landen waar deze lieden hun terreur konden uitvoeren,Duitsland en Rusland, grotendeels de verlichting gemist hebben.”

  Die zogenaamde verlichting is mede de oorzaak geweest voor het bloedvergieten tijdens en na de Franse Revolutie. Die o, zo rationele Franse Revolutie, met z’n rationele massamoorden op de bevolking van Vendée, en z’n rationale christenvervolgingen waarbij geestelijken en mensen die te kerke gingen werden afgeslacht. Alle revoluties in Europa, ook de omwentelingen in Rusland (1917) en Duitsland (1933) komen voort uit die Verlichting, wortelen in een anti-christelijk wereldbeeld.

  En dat Duitsland de verlichting (die Aufklärung) gemist zou hebben is lachwekkend, maar ja, ‘rationalisten’ vinden een studie van klassieken en van geschiedenis nou eenmaal overbodig…zij hebben immers de rede hè. 🙂

  beek [14] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [16] reageerde op deze reactie.

 7. The Greatest trick the Devil ever pulled was to convince the world he didn’t excist.

  Islam = Vrede lijkt me hetzelfde. De discussie gaat nog steeds hierover i.p.v. over de sociale gevolgen van de islamisering van (delen van) Westerse steden.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [14]:

  Herstel: de Amerikaanse revolutie en de Franse hadden gelijksoortige uitgangspunten, de Franse kwam echter iets later.

 9. @Oscar [10]:

  Alle revoluties in Europa, ook de omwentelingen in Rusland (1917) en Duitsland (1933) komen voort uit die Verlichting, wortelen in een anti-christelijk wereldbeeld.

  – Verlichting…is typisch een woordje wat bij mij een belletje laat afgaan.

  En christelijk is ook een verzamel naampje toch ?

  Bedoel je daarmee Katholiek of gereformeerd ?

  Want de Katholieken hadden tijdens de franse revolutie en de Hitler jaren niets te klagen , en zelfs oompje Josef liet de “zwartrokken ” met rust.

  Het dus de reformatie die de zware klapjes toegediend kreeg.

 10. “Wie het fascisme wil bestrijden dient te beginnen met de strijd tegen de heden ten dage meest voorkomende vorm daarvan: de Islam.”

  Misschien kan de auteur ingaan op de wijze waarop dit zou moeten gebeuren ? Daar ben ik erg benieuwd naar.

 11. Ik creeer liever een nieuwe richting die verzoenend is, dan te vechten tegen een draak die groter wordt als ik er tegen vecht.

  In de basis zijn al die religies hetzelfde. En veel van de dikke boeken zijn met die kern in tegenspraak. Doden in de naam van god (wat dat ook mag zijn) is nooit goed.

  Dit is waar ik in geloof, en mee werk (goodvalues):

  http://www.deniesa.nl/wind-of-change/fundament

  Vrijheid is de essentie. En respect.

  Groet,
  Iwanjka

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Iwanjka [18]:

  Dat beroemde boek van Edward Bellamy (Looking Backward uit 1888) schetst een socialistisch utopia. Het zorgde indertijd voor een enorme politieke beweging en overal ter wereld werden Bellamy Societies opgericht (sommige daarvan bestaan nu nog).

  Ik heb Looking Backward gelezen toen ik op de middelbare school zat en het deed mij heel sterk denken aan het boek dat Stefan Denaerde samen met tekenaar Rudolf Das maakte (Buitenaardse Beschaving uit 1969) dat ik een paar jaar eerder had gelezen. De tekeningen van Das zijn prachtig, de inhoud van het boek onmiskenbaar marxistisch. 😉

  De utopische samenleving uit dit laatste boek bevindt zich weliswaar op een andere planeet, maar de goddelijke wezens die Stef komen voorlichten blijken opvallend christelijke trekjes te vertonen: “Het belangrijkste voor ons is, ertegen te waken dat je vrijheid van denken wordt aangetast. De vrijheid van denken is essentie van het menszijn en wanneer we dat zouden schaden, zouden we volgens onze ethiek een misdaad bedrijven.”

  Stef leert dat de drie belangrijkste begrippen voor het creëren van een hoog beschavingsniveau vrijheid, rechtvaardigheid en efficiency zijn.

  En love & peace natuurlijk, want het is uit ’69. 😉

  ===
  http://www.anarchiel.com/index.php/forums/viewthread/94/

  Iwanjka [23] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [24] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [19]:

  Oscar, goed punt. Een simpele vraag, maar ik voel me geroepen een wat uitgebreid antwoord te geven. Iets als basisinkomen moet je namelijk altijd bezien in de context van een breder ‘herontwerp’. Ik verwacht dat in januari een 1e versie va Deniesa’s Manifest gereed is, daar staat dan het complete samenhangende verhaal in… voor nu:

  De gangbare uitleg van basisinkomen is dat de ‘community’ (of staat) ervoor zorgt dat iedereen bv 800 euro per maand te spenderen heeft. En dat je daar boven op kunt bijverdienen. In plaats van ‘staat’ kan dit ook geregeld worden door mensen in hun eigen ‘habitats’ (wijken, steden). Deniesa pleit voor een zo dun mogelijke centrale overheid met een zo dun mogelijke ‘nationale’ geldstroom (itt tot wat er nu in Nederland gebeurt).

  Liefst gecombineerd met het afschaffen van zo’n beetje de hele belastingenjungle en sociale diensten, wajongs, pensioenen, waos’s, hypotheekrente aftrek, etc zoals we nu hebben. Uiteraard kun je zelf sparen voor je oude dag, dat is ieders recht.

  Dat alleen al zou waarschijnlijk financieel uitkunnen (als je de miljarden die naar hypotheeksubsidie gaat optelt en deelt door aantal inwoners kom je al aardig in de richting van die 800 euro). Helemaal als je de kosten van al die instanties en ook meeneemt dan red je het wel. Denk ook aan al die herkeuringen, stress, etc.

  En het maakt dat al die mensen die zich ophouden in allerlei uitkeringen en er niet meer uitdurven (en dat zijn er tienduizenden) mogelijk weer gaan bewegen. Werken. Iets doen. Weer gaan leven?

  Een enorme versimpeling en we hoeven ons niet meer druk te maken over zwart werken, want dat bestaat dan niet meer (inkomstenbelasting schaffen we af). De overheid kan zo 50% dunner. Dus überhaupt veel minder belastinginkomsten nodig.

  En alleen op een paar dingen gaan heffen (zeg drie), onder andere belasten van dingen die je niet wilt: verbruik aarde / vervuiling, misdaad en misschien een soort vlaktax (of hoe heet dat: iedereen eenzelfde deel). Over dat laatste: stel dat we een hele dunne overheid hebben, dan is het niet meer zo relevant belasting naar draagkracht, een percentage of een vast bedrag. Waarom hebben we zo’n duren overheid gemaakt dat gaat 70% (direct of indirect) in de pot van de ‘gezamenlijke behoefte’ verdwijnt? Stel dat die overheid 10x zo goedkoop wordt, dan wordt de manier hoe we belasting heffen een stuk minder belangrijk, omdat het niet meer zo’n grote component in je inkomen is. En 10x goedkoper maken is echt niet onmogelijk als het lijkt… maar dan moeten we wel de huidige economische paradigma’s overboord zetten en lering trekken uit wat er in de opensource wereld gebeurt… dat kunnen we op brede schaal toepassen. Open economie maken…

  Tegenstanders van een basisinkomen stellen dat ze niet geloven dat mensen uit zichzelf niet gaan werken, als ze die -zeg- 800 euro per maand krijgen. Maar bedenk dat elke euro die je extra verdient, dat je die mag houden, itt tot veel (ingewikkelde) regelingen nu, waardoor gaan werken geen zin heeft (lees ook de recente berichtgeving over herziening van uitkeringstelsels in Engeland).

  Een ander heel belangrijk concept is dat mensen vrij worden om te bewegen. Ben je je baas zat, dan zeg je je baan op. Heb je het gevoel dat je overbodig bent in je werk? Dan ga je wat anders doen. Dat levert een enorme efficiëntie. Ik heb 10 jaar bij de banken gewerkt. Minsten 5 uit 10 mensen doen onzinnige dingen. Zelf gecreëerd werk, om baan en zekerheid maar te behouden. Hetzelfde bij de overheid. Hierdoor dijen organisaties steeds verder uit (uitdijsyndroom). Kwestie van het onderliggende economie-staat model en evolutie.

  Met iets als een basisinkomen gaan mensen zinnige dingen doen. Bijkomend gevolg: veel minder ziekteverzuim, mensen in burnout, etc. Vraag en aanbod mechanisme blijft werken omdat voor dingen die niemand wil geen afnemers zijn, en je dus niet kunt bijverdienen.

  In Deniesa’s Manifest, de website waar ik naar verwees, gaat het nog wat verder: schaf vaste contracten af. Bekend met het Peter Principle? “Managers get promoted to their level of incompetence ” (en daar blijven ze zitten tot hun pensioen). Kortom redelijk plausibel is dat 95% van de managers op een plaats zit waar ze niet functioneren. Zelf ongelukkig worden, maar belangrijker: het schip dat ze besturen (een afdeling, bedrijf) het moeras in sturen. Elke manager stuurt zeg 10 mensen aan. Gevolg: zeg 80% van de werknemers ‘lijdt’ onder mismanagement, slechte bazen, slechte leiders. Deze organisaties leveren diensten aan de ‘burgers’ (belastingdienst, uwv’s, banken, etc). Gevolg: slechte dienstverlening, enorme verkwisting van geld, mensen en kapitaal.

  Door afschaffen van vaste contracten ontstaat ‘organisational renewal’. Deze flow is noodzakelijk om de boel vers en scherp te houden. En energiek.

  Maar dan zijn we er nog niet. Zo lang mensen verplichtingen aangaan die (veel) groter zijn dan een basisinkomen, zit alles nog steeds moervast. Blijft angst en verklitting van organisaties bestaan. Niemand durft meer te bewegen. Ergo: verplichtingen aan gaan van meer dan zeg een half basisinkomen of bijstand (daarvoor geldt hetzelfde): niet meer doen. Dus exit -grootste gedeelte van- de hypotheken. Dit wordt in het manifest ‘de omgekeerde Maslow pyramide’ genoemd (die verplichtingen wereld waar we ingeschoten zijn).

  Dan worden mensen pas echt vrij. De bijstand voor nu is een nep vangnet. Waarom? Omdat honderdduizenden mensen hypotheken hebben die ze daarmee niet kunnen betalen. En de WW een wassen neus is (na 1 jaar oid ben je aan de beurt, dan wacht de executeur van de bank).

  Terug naar het basisinkomen. De eerste gedachte is om dit met ‘geld’ te doen. Ik begin zelf het gevoel te krijgen dat dat niet slim is. Met een bijstand kun je in dit land geen woning huren (meer). Dus die bijstand brengt niet waar die voor bedoeld is: invullen van basislevensbehoefte. Beter lijkt bijvoorbeeld 90% in nature te doen: we regelen (basis) onderdak voor jou / je gezin, eten, scholing en zorg. En je krijgt zeg 100 euro per maand voor ‘vrije besteding’. Dan neemt de hoeveelheid misbruik wellicht enorm af. Maar die basisdingen zijn echt basis. Niet per se fijn. Wil je meer? Dan ga je maar werken. Tot je een huis kunt kopen, of huren etc.

  En de benodigde woningen? Die kunnen we wellicht maken op grond van de staat (ons allemaal), met inzet van werkelozen, met het gebruik van materialen van eigen bodem (hout?). Dan ontstaan dus ‘gratis’ woningen. Kost ons niet extra om ze te maken. Kunnen we mooi gebruiken om de kosten van de bijstand te verlagen door in nature mensen te steunen. Kost niets, levert een enorme berg geld op. Een een oplossing voor de ‘huisvestings’problematiek…

  Maar goed, dit zijn allemaal overpeinzingen. Het ontwerp is in de maak. Komend jaar gaan we in een Dniesa festivalreeks met mensen die dat willen de puzzel completeren… alle inbreng is welkom!

  Groet,
  Iwanjka
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [20]:

  Mooie woorden: “vrijheid, rechtvaardigheid en efficiency”, zie mijn vorige post, daar zijn we wel naar op weg als het aan mijn ligt. Mooi lijstje om op te nemen in de ‘requirements’ voor het ontwerp van de nieuwe ecologie. Ga ik doen! Dank…

  Maar dan moeten we afscheid nemen van het clubje kapiteins daar in Den Haag, die gaan precies de verkeerde kant op;-)

  Prettige weekeinde,
  Iwanjka

 15. @Peter de Jong [20]:

  De vrijheid van denken is essentie van het menszijn en wanneer we dat zouden schaden, zouden we volgens onze ethiek een misdaad bedrijven.

  Fijn dat er een Katholieke kerk was die je op de brandstapel zette als je het toen probeerde.

  En een paar Wilderiaantjes die dit het liefst weer zouden willen mogen , want wat die PVV behelst weet ik niet , maar wat het niet behelst is vrijheid…en dat weet ik wel.

  Iwanjka [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Kim Winkelaar [13]:

  “Mits er maar geen ongelovigen meer bestaan.”

  In principe is het voldoende tot de wereldwijde Dar al islam, Dar us salaam, te komen als er één islamitische staat is en iedereen de suprematie van de islam erkent. Ongelovigen, in zoverre zij ‘mensen van het boek’ zijn, mogen als dhimmi in leven blijven. Als dhimmi heb je echter geen enkele rechtspositie. Je mag niet getuigen tegen een moslim. Een rechtzaak tegen een moslim aanspannen is onmogelijk. Je wordt verplicht tot 80% van je inkomen af te staan aan de islamitische overheid (djizya; Koran 9:29). Er bestaan minimumbedragen bij deze ‘dhimmibelasting’. Als je daar niet aan kunt voldoen dan moet je van de islamitische overheid dwangarbeid verrichten. Als een moslim bij je thuis komt dan ben je verplicht drie dagen lang de gastheer uit te hangen. Het is verboden in het openbaar blijk te geven van ongeloof of niet-islamitisch geloof. Muziek waarbij gebruik wordt gemaakt van instrumenten en figuratieve kunst is in de islam verboden en zou aanstoot kunnen geven. De dhimmi moet onderscheidende kleding dragen. Meestal is dat een bepaalde kleur. Bijvoorbeeld geel voor de joden en blauw voor de christenen. De kleuren groen en wit zijn absoluut verboden te dragen voor dhimmi’s, want dit zijn de kleuren van de moslims. Dhimmi’s mogen paardrijden en analoog hieraan zouden moderne dhimmi’s geen auto mogen rijden. Dhimmi’s mogen geen openbare functies bekleden. Dhimmi’s mogen geen baas zijn een moslim. Dhimmi’s moeten moslims als eerste groeten. Dhimmi’s mogen vernietigende kerken en synagoges niet herbouwen. Dhimmi’s mogen in het openbaar geen handelingen verrichten die verboden zijn voor moslims er daarom aanstootgevend, zoals: overdag eten tijden de ramadan, varkensvlees eten, ademen of blazen in een drank, alcohol drinken etc. En als dhimmi moet je vooral veel respect hebben voor de islam en de moslims. En terecht, ze zijn immers zo aardig en ruimhartig geweest om je – weliswaar tegen forse betaling – in leven te laten.

  @vrijeradikaal [24]: @<a

  De brandstapels waren een aangelegenheid van de wereldlijke autoriteiten. De kerk zelf heeft geen mensen op de brandstapel gezet. Wat wel kwalijk is dat vertegenwoordigers van de kerk, geestelijken, vaak niet protesteerden tegen deze gang van zaken. Hoewel ook dat geen zeldzaamheid was. Toen Giordano Bruno door de wereldlijke autoriteiten in Rome tot de brandstapel werd veroordeeld waren het vooral katholieke geestelijken die smeekten om het niet uitvoeren van het vonnis. Een groot deel van de verhalen over brandstapels behoren tot de zogenoemde zwarte legende, protestante propaganda. Hiermee wil ik overigens misstanden en misdaden niet goedpraten. Ook geestelijken hebben misdaden begaan.

  vrijeradikaal [27] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [29] reageerde op deze reactie.
  Iwanjka [30] reageerde op deze reactie.

 17. @vrijeradikaal [24]:

  De drogredenering die PVV voert is dat Vrijheid van Meningsuiting boven alles gaat.

  En de hele rechtstaat jankt mee. Koren op de bankrekeningmolen van de advocaten.

  Respect zie ik als de basis, niet de vrijheid van meningsuiting. Niet de vrijheid om iedereen onder deze noemen te kwetsen. Wormtongues zijn het.

  Als jij je respectvol uit, ben je volledig vrij… Niet andersom. Vind ik. Dus?

  Misschien moeten we die mensen die zich niet respectvol uiten wat minder stemrecht geven? Gewoon hun volume wat terugdraaien? Ik hoor het al verstommen… zalig rustig. En harmonisch…

 18. @Oscar [25]:

  Zoiets als de Katholieke kerk in de middeleeuwen ( darkages ).

  Maar die maakte je wel af.

  Inquisitoir recht gaf de aanklager veel meer mogelijkheden.

  * Rechter en aanklager waren dezelfde persoon. De rechter kon zelf op onderzoek uitgaan en de aanklacht formuleren
  * Confrontatie met de aanklager was niet mogelijk, de aanklacht kon anoniem gedaan worden
  * De zittingen konden geheim zijn
  * De beschuldigde kon onbeperkt vastgehouden worden tot aan het proces
  * De beschuldigde hoefde de aanklacht niet te vernemen
  * Marteling was toegestaan en na 1570 werden de aanvankelijk in het systeem ingebouwde beveiligingen (om de verdachte te beschermen tegen willekeurige marteling) vrijwel geheel losgelaten
  * De beschuldigde mocht geen advocaat hebben
  * De beschuldigde mocht geen getuigen oproepen
  * De beschuldigde mocht de getuigen van de aanklager niet ondervragen
  * Een aanklacht vanuit het volk was na 1590 niet langer nodig. Men hoefde zelfs niet meer te bewijzen dat de heks iemand kwaad had gedaan
  * Hoger beroep was onmogelijk

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Inquisitie

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

 19. De Regels van Pamiers werden op aandringen van paus Innocentius III aangescherpt op het Vierde Lateraans Concilie van 1215 en namens de hele kerk goedgekeurd. Hier werden ook een aantal religieuze groepen veroordeeld en andere erkend. Er werden decreten tegen de katharen en de Waldenzen afgekondigd. Joden moesten een geel insigne gaan dragen en ook moslims moesten onderscheidende tekenen gaan dragen. Na het pontificaat van Honorius III constateerde Gregorius IX (1227-1241) dat veel bisschoppen te laks waren bij het uitvoeren van hun inquisitoriale taak. Sommige bisschoppen maakten zelfs openlijk bezwaar tegen de inquisitie. Gregorius IX plaatste daarom de inquisiteurs direct onder pauselijk gezag. Daardoor konden zelfs bisschoppen voor de inquisitie worden gedaagd.

 20. @Oscar [25]:
  Mooi stuk… Het bijzondere is dat het woord ‘Moslim’ letterlijk ‘volger van Mozes’ betekent. En als je terug gaat naar de boodschap van Mozes (als je de weg van ‘religieuze redenering’ wilt volgen), dan vindt je daar dingen als ‘gelijkheid’ (doe een ander niet dat je niet wilt dat…).

  Die woorden waren er denk ik eerder dan de stukken over het onderdrukken van anderen. Mozes is essentie. Eerst waren er 10 woorden (waarden?) daarna kwamen er per eeuw duizenden woorden bij. Allemaal mannen die ook hun ego wilden doen gelden. Macht wilden behouden. Verdeel en heers, haatwekkende teksten is door de eeuwen heen een beproeft mechanisme. Logisch dat we nu hebben wat we nu hebben. Brood en spelen (partij politiek is daar overigens ook een voorbeeld van).

  Hoogtijd om de heilige geschriften op te schonen. Tegen de woorden van Mozes aan te houden, en dat wat niet klopt er uit te strepen, want dat is -volgens de religeuze redeneringslijn- dan godsverloochening.

  En dan kom bij dat het woord ‘Israel’, wat ‘battling with god’ betekent. En dat gebeurt nu. Door de joden. De Islam. De Christenen. Zijn met zichzelf in conflict, hun eigen lering. En daar maken populisten als Wilders handig gebruik van door de ‘hele Koran’ of ‘Islam’ tot iets slecht te bombarderen. Als deze religies hun eigen geschriften opschonen, weer eenduidig maken met de woorden van Mozes, dan staan ze veel sterker tegen een beweging als PVV. Nu is hun basis een rammelende verzameling aan verhalen, stellingen, instructies en overtuigingen.

  En het mooie is… dan blijft er ‘goedheid’ over in die geschoonde basisboeken van de wereldreligies. Want de essentie is goed. Maar door jarenlange (mannelijke) herschrijverij bevuilt en corrupt gemaakt. Overigens net als onze wetboeken, daar is eenzelfde proces aan de gang… dus ‘hij die zonder schuld is werpe de 1e steen’.

  Praten over schuld is onzinnig. Gewoon aan het werk gaan met opschoning. Met Reason. Blik op de constructiviteit…

  Hopelijk dat de leiders van de betreffende gemeenschappen dit ook ervaren… en de handschoen oppakken.
  vrijeradikaal [31] reageerde op deze reactie.
  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.