Het is misschien niet echt de schuld van de kinderen, aangezien onze hele maatschappij gebaseerd is op pesten. De lessen vroeg geleerd zullen van toepassing zijn op de rest van het leven. Een kijkje in de spiegel van de wereld.[HTML1]

freedomainradio.com * The largest and most popular philosophical conversation in the world.

36 REACTIES

 1. Pesters van vroeger kunnen van geluk spreken, dat ik destijds niet op het idde ben gekomen, anders hadden ze nu zonder ogen rondgelopen. Mijn kinderen mogen pesters wat mij betreft ontogen; worden die pesters hard van. Ik kan nu in iedere achterbuurt veilig lopen, alleen het uitstralen van die gedachte doet potentiële aanvallers het dun door de broek lopen.

 2. IJzersterk betoog! Molyneux geeft hier met het gedrag van kinderen als kapstok zijn complete anarcho-kapitalistische visie op onze samenleving (kredietcrisis incluis).

  Tamelijk schokkend voor mensen die de huidige status quo als normaal accepteren. Vooral ook door de sterke emotionele lading die Molyneux er aan geeft.

  Ik ben bang, dat als je deze video aan onze parlementariërs zou sturen de meeste verbijsterd en vol onbegrip er naar zullen kijken. Als ze hem al uitzitten, want zoals gewoonlijk is ook dit betoog voor de doorsnee kijker weer véél te lang (waar blijft de libertarische elevator pitch? 😉

  ===

  “Children and society are like sponges, and mirrors. They absorb the dominant cultural methodology, the Zeitgeist if you will, and they reflect it back. Children are straight mirrors of society. See, adults, we warp and we become these funhouse mirrors, these circus mirrors. That is called culture. A true reflection of reality is called science, philosophy, reason, evidence. Culture is superstition, lies, bending reality back in order to suit our own prejudices. Children don’t do that. Children give you the straight-on reflection of who you are, both individually and who we are as a culture.”

  ~ Stefan Molyneux

  http://www.youtube.com/watch?v=_KxUkRdjD3k
  beek [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong [2]:

  Wat een ongelooflijke waanzin zit deze man te verkondigen. Kinderen die elkaar pesten, en dat zou dan de schuld van de overheid zijn. Maar hij laat zich helemaal meeslepen door zijn eigen dwaalweg.
  Alsof kinderen elkaar niet altijd regelmatig pesten, ook zonder dat zij nog maar iets weten over een overheid.
  Zelfs jonge kinderen, die nog helemaal niets weten over belastingen, VS-legers, scholen en verplichte (?) kinderopvang, weten al hoe ze kunnen pesten.
  Het eerder andersom: de mens heeft een neiging tot rottig gedrag, en dat is al zichtbaar op de kinderleeftijd, en alle latere leeftijden. En dat wordt dan ook zichtbaar bij overheden.
  Heeft deze man zelf kinderen? Ziet hij niet hoe ze kunnen pesten? Ook kinderconflicten ontstaan door botsende belangen.

  beek [4] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [5]:

  Hij legt een oorzakelijk verband tussen het pestgedrag van kinderen en wat overheden doen. Het eerste zou een gevolg zijn van het laatste. Terwijl kinderen die niets weten van een overheid, toch heel gemakkelijk kunnen pesten. Dat heeft te maken met botsende belangen, jaloezie, minachting, angst, macht, en meer van die fraaie menselijke eigenschappen die al op jonge leeftijd aanwezig zijn.

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [6]:

  Nee, kinderen ‘spiegelen’ het gedrag van volwassenen. Ze hoeven daarvoor helemaal niets van overheden te weten om toch door het door een overheid opgelegde gedachtegoed beïnvloed te worden. Hun ouders gedragen zich daar immers naar.

  In een vrije samenleving zouden mensen zich totaal anders gedragen. Als je van jongs af aan ziet dat je heel goed alles wat je wil kan bereiken door op eigen benen te staan, hard te werken en andere mensen met rust te laten dan ligt het helemaal niet voor de hand om te kiezen voor een leven als parasiet en ettertje.

  ===
  En jongens, wat willen jullie later worden?
  – Brandweerman!
  – Piloot!
  – Clustercoördinator!

  Liberty 5-3000 [8] reageerde op deze reactie.
  beek [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [7]:
  Net als je denkt dat een beek toch een goed stel hersenen heeft komt hier toch weer de aap uit de mouw.
  Zie hier aldus de erfzonde in de praktijk. In complete tegenstelling tot empirische waarnemingen verklaart de irrationele mens zijn dogma.

  Ziet hij niet hoe ze kunnen pesten?

  De mens kan alleen maar slecht zijn van nature.

  …door deze zwetser.

  Ook altijd fijn is het ad hominem gedrag van de irrationele mens in het nauw.
  Dan weet je dat het waar is en een snaar is geraakt.
  Ik vind dit echt jammer. ik denk dat hier heel veel persoonlijk trauma achter zit vanwege de emoties getoond.
  helaas.

  beek [9] reageerde op deze reactie.
  beek [27] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [8]:

  Empirisch aantoonbaar, dat beroerde gedrag op jonge leeftijd. Kinderen zien helemaal niet dat hun ouders, indien werkzaam bij de overheid, leven van afgeperst geld. Ook kinderen van middenstanders kunnen op jonge leeftijd al weten wat afpakken is, wat slaan en spugen is, wat schelden is enz.
  Het is absurd te denken dat overheidsregels de oorzaak van pestgedrag zouden zijn. Vooral als we beseffen dat pestende kinderen in veel gevallen terecht gewezen worden door de ‘hogere’ instantie die ‘ouders’ heet.
  De verkondiger van dit namaak-evangelie is degene die hier irrationeel is.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [7]:

  Dit wordt nog absurder. Kinderen spiegelen zich aan volwassenen die hun slechtheid aan de overheid te danken zouden hebben.
  Het is veel logischer te veronderstellen dat we met gewone menselijke eigenschappen (jaloezie, belangenconflicten, hebzucht, kliekvorming, gebrek aan empathische vermogens, haat enz.) te maken hebben. Eigenschappen die we ook bij overheden, als bestaande uit mensen, terug kunnen zien. Eigenschappen die al op jonge leeftijd zichtbaar worden en die tot monsterlijke proporties kunnen uitgroeien als die kinderen niet regelmatig bestraft of anderszins gecorrigeerd worden.
  Wie het anders ziet, heeft een gebrek aan werkelijkheidszin.

 9. “Wat een ongelooflijke waanzin zit deze man te verkondigen. Kinderen die elkaar pesten, en dat zou dan de schuld van de overheid zijn.”

  Zo zegt hij het ook niet. Hij stelt, dat kinderen de spiegel zijn van de maatschappij, waarin ze leven. Als volwassenen oorlog maken, maken kinderen oorlog; als volwassenen niet eerlijk delen, doen kinderen dat ook niet en als politici elkaar afbranden in de media, doen de kinderen dat via MSN of Facebook. Willen we dus, dat het pesten verdwijnt, dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven en niet met pestprotocollen werken.

  “Alsof kinderen elkaar niet altijd regelmatig pesten, ook zonder dat zij nog maar iets weten over een overheid.”

  Het gaat niet om bewust gedrag. De competitiezucht in de volwassenenmaatschappij leidt ertoe, dat kinderen in de naschoolse opvang worden gedumpt, waar ze datzelfde competitiegedrag vertonen. Zoals veel systeemzombies hun collega’s niet uitzoeken, zo zoeken de kinderen hun medenaschoolseopvanggenoten niet uit.

  “Empirisch aantoonbaar, dat beroerde gedrag op jonge leeftijd. Kinderen zien helemaal niet dat hun ouders, indien werkzaam bij de overheid, leven van afgeperst geld.”

  Maar ze lijden wel onder de gevolgen.

 10. @beek [10]:

  @beek [9]:

  Opnieuw, nee. We hebben het hier over kinderen die de peuterleeftijd al zijn ontgroeid. Tot die leeftijd hebben kinderen nog geen besef van mijn en dijn.

  Het is de taak van de ouders ze dit belangrijke begrip bij te brengen en ze als verantwoordelijke mensen op te voeden.

  Als de ouders dit nalaten, of als pubers in hun omgeving mensen zien die wegkomen met diefstal en geweld dan is het niet vreemd als ze zich net zo gaan gedragen.

  Het is nu juist kenmerkend voor de overheid dat men dieven beschermt en de slachtoffers schoffeert.

  ===

  “Het jonge kind ziet zijn ouders nog als zijn persoonlijke bezit. Wat zij bezitten is ook van hem. Op de peuterspeelzaal zien we dat hij het speelgoed van andere kinderen afpakt wanneer het hem belieft ermee te spelen. Zich verplaatsen in de ander kan de peuter nog niet. Het verdriet of de boosheid bij het andere kind zegt de peuter nog niet zoveel. Dit is een normale egocentrische fase die echter gaandeweg zal veranderen als volwassenen het kind op dit gedrag gaan aanspreken. Al doende begint een kind te beseffen dat mensen op zichzelf staan en hun eigen bezittingen hebben. Als dit proces niet goed plaatsvindt zal het kind niet het verschil tussen mijn en dijn leren begrijpen.”

  “Op scholen zien we vaak dat kinderen niet van elkaars spullen kunnen afblijven. Bij veel mensen thuis is het de normaalste gang van zaken dat gezinsleden zonder dit aan elkaar te vragen, elkaars spullen gebruiken. Leren delen is een nobel streven, maar elk mens heeft ook behoefte aan een stukje territorium. Een eigen kast, eigen kleding, eigen speelgoed. We kunnen aan elkaar vragen of we spullen van de ander mogen lenen en bij ontkennend antwoord: even goede vrienden. Als kinderen niet wordt geleerd dat ze recht hebben op een stukje eigen bezit, hoeven we niet te verwachten dat ze andermans bezit respecteren.”

  – Annie de Vreugd (orthopedagoog)
  beek [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [12]:

  Dit zegt M. helemaal niet. Die beweert eerder dat volwassen hypocriet zijn als zij zich zorgen maken over pestgedrag, omdat die volwassenen het ernaar gemaakt zouden hebben, met hun overheden. Zouden er geen overheden bestaan, is de impliciete veronderstelling, zou er nauwelijks pestgedrag meer zijn. Wat, nogmaals, absurd is. Aangezien getreiter te maken kan hebben met eigendomsconflicten, is het precies zo goedkoop en absurd, als ik zou beweren dat dergelijk gedrag zou verdwijnen als we het willen bezitten zouden afschaffen.
  M. gebruikt net zulke goedkope praatjes als linksen deden.
  Daar komt nog bij dat overheden optreden tegen dieven, moordenaars, bedriegers, oplichters, afpersers, geweldgebruikers enz. Zou voor die kinderen net zo goed een voorbeeld kunnen zijn. Maar ik dwaal af.
  De kern van het betoog van M. is louter speculatief geneuzel.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [13]:

  Getreiter heeft ALTIJD te maken met eigendomsconflicten. Andere mensen respecteren immers niet je lijf en goed door je niet met rust te laten. Dat is precies wat de overheid doet. De overheid treitert mensen.

  Als je het willen bezitten zou afschaffen zou getreiter objectief gezien niet verdwijnen. Subjectief wel, want dan leven mensen gelaten onder hun slavernij. Net als nu dus.

  Je suggestie, dat kinderen net zo goed een voorbeeld aan de goede dingen van een overheid zouden kunnen nemen gaat voorbij aan het feit, dat de uitgangspunten van de overheid niet deugen. Je kan geen onrecht rechtzetten met geweld als je de middelen daarvoor óók met geweld hebt verkregen.

  Je suggestie komt neer op het wegstrepen van een immorele daad tegen een morele daad. Als kinderen daaraan een voorbeeld zouden moeten nemen hebben we binnenkort een samenleving vol met ‘goede’ seriemoordenaars á la Dexter Morgan of ‘goede’ vigilantes á la Paul Kersey.

  http://www.youtube.com/watch?v=r7PrbNU0UT0

  beek [15] reageerde op deze reactie.
  beek [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [14]:

  Toch gek dat brave burgers bepaalde overheidsdstaken wel belangrijk vinden. En hun kinderen willen opvoeden tot nette niet-criminele volwassenen. Maar als brave burgers al als crimineel worden beschouwd louter omdat zijn kerntaken voor een overheid zien, houdt een gesprek natuurlijk op.
  Dan is de niet anarcho-kapitalist bij voorbaat (of per definitie) een crimineel. Zo maakt een nieuwe leer zijn eigen criminelen.

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [14]:

  Als getreiter altijd een inbreuk op eigendomsrechten is, zou er zonder eigendomsrechten geen getreiter meer zijn. Kun je met groot gemak beweren dat libertarische beginselen de oorzaak zijn van pesten.
  Net zo raar redeneert M.
  Als getreiter altijd het werk van een overheid is, zou er zonder overheid geen getreiter meer zijn. Dus is de overheid de oorzaak van het getreiter.

  Zoals gezegd: er is gewoon sprake van een menselijke eigenschap.

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [15]:
  @beek [16]:

  Zonder eigendomsrechten is er geen inbreuk meer mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat mensen dat dan niet als getreiter zullen ervaren. De handeling blijft immers hetzelfde.

  De overheid pleegt handelingen die mensen als getreiter ervaren. Mensen kunnen zich daar niet tegen verweren omdat de overheid een machtspositie inneemt. De overheid krijgt zo altijd haar zin. In een vrije samenleving met een goede rechtsorde is zoiets helemaal niet mogelijk.

  De voorbeeldfunctie van de overheid strekt zich uit over de hele maatschappij. De overheid heeft immers overal een vinger in de pap. Je kan nog niet je neus buiten de deur steken of de overheid bemoeit zich er mee.

  Het grote publiek ziet, dat die pesterige houding de overheid geen windeieren legt. Zij bulkt van het geld dat zij kwistig rond strooit onder haar vriendjes. Bij die mensen is de overheid dus graag gezien. Mensen zullen er dan ook alles aan doen om bij de overheid een wit voetje te halen.

  Tegelijkertijd zien ze dat de dwingende overheidsregels in theorie wel voor iedereen gelden maar in de praktijk niet voor de overheidsdienaren. Mensen zullen daarom ook alles doen om zelf onder die regels uit te komen.

  Dit leidt tot een maatschappij waarin iedereen liegt en bedriegt en zoveel mogelijk op anderen probeert te parasiteren. Kinderen zien dat gedrag bij hun ouders en in hun omgeving. Ze zien ook de grote voordelen die dat gedrag in de huidige maatschappij biedt. Niet zo vreemd dus als ze dat dan overnemen.
  beek [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [17]:

  Toch vreemd dat mensen die hameren op eigen verantwoordelijkheid de overheid de schuld geven als hun kinderen elkaar pesten.
  Denk eens bij jezelf na: heb jij als kind de overheid als voorbeeld gehad? Welnee. Waren je ouders verdorven vanwege de overheid? Dacht het niet. Ik heb nog nooit gezien dat kinderen bij hun onderlinge gedrag de overheid als voorbeeld hadden, behalve als ze diefje gingen spelen, maar dan wisten alle deelnemers dat ze aan het spelen waren.
  Kortom, die M. legt verkeerde verbanden.
  Wel fijn natuurlijk: alles wat niet deugt is de schuld van de overheid. Heerlijk, zo’n simpel duivelsbeeld.

  Liberty 5-3000 [19] reageerde op deze reactie.

 17. @beek [18]:

  Toch vreemd dat mensen die hameren op eigen verantwoordelijkheid de overheid de schuld geven als hun kinderen elkaar pesten…Ik heb nog nooit gezien dat kinderen bij hun onderlinge gedrag de overheid als voorbeeld hadden, behalve als ze diefje gingen spelen, maar dan wisten alle deelnemers dat ze aan het spelen waren.
  Kortom, die M. legt verkeerde verbanden.

  Nee, jij legt verkeerde verbanden.
  De meertrapsraket wordt door Stefan als volgt opgebouwd:

  1.Kinderen hebben niet de overheid, maar mensen als voorbeeld.
  2.Dat er mensen zijn die het recht menen te hebben op het initiëren van geweld is een feit.
  3.Dat deze mensen zich overheid noemen is voor kinderen irrelevant.
  4.Dat kinderen dat gedrag naspelen door andere kinderen aan zich te onderwerpen is een observatie.
  5.Dat wij volwassenen ons dan afvragen waarom deze kinderen dit gewelddadige gedrag vertonen is hypocrisie van de bovenste plank.

  Dat is de spiegel die Stefan omhoog houdt.
  Een HEEL groot verschil
  Dat simpele gegeven niet kunnen/ willen zien, terwijl het “In your face” is, zegt meer over jou dan over Stefan.

  Wel fijn natuurlijk: alles wat niet deugt is de schuld van de overheid.
  Heerlijk, zo’n simpel duivelsbeeld.

  Alles wat niet deugd is de schuld van de mens is natuurlijk geen simpel duivelsbeeld.
  Epic fail.
  Het blijft lastig redeneren als men een “erfzonde-bom” in de hersenen heeft.
  beek [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Liberty 5-3000 [19]:

  Nee hoor. Deze dominee klinkt erg als die linkse dominees van ooit: de samenleving is door en door verrot, en dus is allerlei wangedrag te wijten aan die verrotte samenleving.
  Ik zeg dat het andersom is: de rottigheid zit in de mens en wordt dan ook bij kinderen, adolescenten en volwassenen zichtbaar en dus ook bij overheden.

  M. noemt dan een aantal voorbeelden van die verrotte samenleving die voor kinderen als voorbeeld zouden gelden:
  – kinderen worden snel na de geboorte opgevangen door staatsmedewerkers en mogen niet bij moeder blijven omdat moeder moet gaan werken voor de belastingen (pathetisch).
  – kinderen komen op school: het hele schoolsysteem is een vorm van pesten. Kinderopvang na schooltijd is pesterij.
  – pesten mag niet, maar het Amerikaanse leger mag iedereen in de hele pesten met legers en wapens.
  – de staatsschuld is pesterij.
  – staken om je zin te krijgen is geweld en dwang.
  – banken pesten miljarden mensen.
  – de welvaartsstaat is dwang en fraude, dus pesten.

  De dominee eindigt met de mededeling dat deze lelijke samenleving door de kinderen wordt opgezogen waardoor zij gaan pesten. Dat is natuutlijk behoorlijk tendentieus.
  Toon eerst maar eens aan dat er in minder verrotte samenlevingen niet gepest wordt door kinderen onderling.

  Maar we kennen het trucje inmiddels: dat voorspiegelen van nieuwe paradijzen zonder overheid. Precies hetzelfde ideaal als Lenin had.

 19. Ik kan het eens zijn met het voorbeeld van de school, waarbij het gelijksheidsideaal dermate heeft toegeslagen dat leerlingen zich elke dag zitten te vervelen in praatgroepen en sociale bezigheden.
  Dat leerlingen die zich hier tegen verzetten kalmerende middelen krijgen toegediend is de verkeerde remedie n.a.v. een verkeerde diagnose. En dat kinderen enorm kunnen balen van kinderopvang, akkoord.
  Maar het is een valse voorstelling van zaken dat met het afschaffen van een overheid het pestgedrag zou verdwijnen.

  Liberty 5-3000 [22] reageerde op deze reactie.

 20. @Liberty 5-3000 [22]:

  Er wordt een duidelijk verband gelegd met de Amerikaanse overheid. We moeten niet verbaasd zijn dat kinderen elkaar pesten als de Amerikaanse samenleving zo verrot is.
  Die verrotting wordt de overheid verweten. Ergo: zonder die overheid zou het pestgedrag niet door de kinderen worden ‘opgezogen’.
  Het doet denken aan Adorno met z’n autoritaire persoonlijkheid en z’n anti-autoritaire opvoeding. Er zijn geen nieuwe kinderen ontstaan in die anti-autoritaire kresjes.

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 21. @Liberty 5-3000 [8]:

  En nog even terugkomend op de sneer richting de erfzonde.
  De evolutionist gelooft dat agressie nuttig is voor het behoud van de soort. Agressie helpt b.v. bij het veroveren en vasthouden van voedsel en vrouwtjes. Aangezien pesten een vorm van agressie is, zijn agressieve kinderen een simpel gevolg van de evolutie, aldus de evolutionist.
  Maar in dit geval kennelijk niet.
  In dit geval zou de overheid de oorzaak zijn.
  Anderen (Prescott) verklaren agressie uit een tekort aan lichamelijk welbevinden in de jeugd en hebben primitieve stammen volgens dit schema kunnen indelen.
  Ik bedoel maar.

  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Doompie [26]:

  Moraal is iets anders dan lopen. Moraal moet worden aangeleerd en door sturing worden gehandhaafd. Dat is al zichtbaar bij primitieve stammen. Uit het simpele feit dat waarschijnlijk in alle culturen diefstal op een of andere manier moet worden bestraft, blijkt al dat niet-stelen allesbehalve een natuurlijke eigenschap is.
  Over ‘lopen’ hoeven geen wetten te worden gemaakt. Over moraal wel.

 23. @beek [27]:

  Dat geeft Molyneux ook haarscherp aan.

  Wij noemen beschaving (‘culture’) immers alles waarmee we onze ware bedoelingen maskeren. Zie onze etiquette tav eten, seks, communicatie, etc.

  Primitieve volkeren doen dit niet. Zij gedragen zich net als kinderen. Die maskeren niets en doen wat er in hen opkomt. Onbeschaafd dus.

  Precies zoals de overheid zich gedraagt. Ambtenaren zijn horken. 😉

  ===
  “Children and society are like sponges, and mirrors. They absorb the dominant cultural methodology, the Zeitgeist if you will, and they reflect it back. Children are straight mirrors of society. See, adults, we warp and we become these funhouse mirrors, these circus mirrors. That is called culture. A true reflection of reality is called science, philosophy, reason, evidence. Culture is superstition, lies, bending reality back in order to suit our own prejudices. Children don’t do that. Children give you the straight-on reflection of who you are, both individually and who we are as a culture.”

  ~ Stefan Molyneux

  http://www.youtube.com/watch?v=_KxUkRdjD3k
  beek [30] reageerde op deze reactie.

 24. @Peter de Jong [29]:

  Inherent geneigd tot het kwade dus, ook zichtbaar bij primitieve culturen.
  Maar de reflectie overheid richting kinderen gaat niet op. Ik hoor nooit kinderen of ouders zeggen ‘steel gerust, want de overheid doet het ook’.
  Ook laten hun ouders niet toe dat kinderen klasgenootjes in elkaar slaan omdat de overheid een leger heeft.
  Toonden de kresj-experimenten niet aan dat de niet gestuurde kinderen vanzelf respect kregen voor het mijn en dijn van anderen.
  Ik zie ook geen kinderen en ouders die geweld aanmoedigen omdat de overheid aan geweld zou doen.

  Er kan een culturele invloed zijn: een samenleving die veel nadruk legt op ‘winnen’ kan ‘losers’ minachten. Kinderen kunnen dit aanvoelen. De vorm van agressie kan verschillen, maar de aanwezigheid van agressie bij de mens is een intrinsiek gegeven.
  Zonder regels en wetten is die mens geneigd zich niet aan moraal te storen.

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [32] reageerde op deze reactie.
  Oscar [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.