Het is misschien niet echt de schuld van de kinderen, aangezien onze hele maatschappij gebaseerd is op pesten. De lessen vroeg geleerd zullen van toepassing zijn op de rest van het leven. Een kijkje in de spiegel van de wereld.[HTML1]

freedomainradio.com * The largest and most popular philosophical conversation in the world.

36 REACTIES

 1. @beek [30]:

  “Ik hoor nooit kinderen of ouders zeggen ‘steel gerust, want de overheid doet het ook’.”

  Klopt, maar dat komt omdat het de heersende opvatting is dat wat de overheid doet geen misdaad kan zijn….in ons vrije en democratische landje waar alles zo goed is geregeld en waarin ‘Belgische toestanden’, zoals corruptie, niet voorkomen.

  Van de kinderen van tegenwoordig hoor je dat gloeilampen het klimaat veranderen en dat de verandering van het klimaat slecht is, dat de multi-culturele samenleving goed is en dat je slecht bent – want tegen vreemdelingen – als je het niet eens bent met de islam. Kortom: de opvattingen van de heersende pseudo-elite.

 2. @beek [30]: “Zonder regels en wetten is die mens geneigd zich niet aan moraal te storen”

  Nee, dat is een misvatting. De mens is net als alle andere levensvormen gericht op overleven. De evolutie heeft in onze genen vastgelegd hoe we ons het beste kunnen gedragen om onszelf hier te handhaven. Dat gedrag is per definitie ‘goed’, want zou je je anders gedragen dan overleef je niet.

  Je moet daarbij onderscheid maken tussen het gedrag van een individu en het gedrag van het collectief. Evolutie is er op gericht om het voortbestaan van het leven (in de meest brede zin van het woord) op aarde te waarborgen. Hoe de omstandigheden ook wijzigen, steeds zullen er levensvormen zijn die daarvan kunnen profiteren. Als daarvoor binnen ecosystemen bepaalde soorten moeten worden opgeofferd dan zal dat zonder meer gebeuren. Idem voor bepaalde individuen binnen een soort.

  Het belang van het collectief en het belang van het individu valt dus niet altijd samen en als een soort alleen kan voortbestaan door een aantal individuen op te offeren (m.n. de zwakke, zieke en oude exemplaren) dan zal dat zeker gebeuren. Zoiets gaat meestal met een vorm van agressie gepaard en agressie is dus een natuurlijke (lees: goede) zaak.

  De mens is echter een bijzonder geval. Doordat wij over een ratio beschikken kunnen wij ons gedrag aanpassen. Via wetenschap en techniek zijn wij in staat onze leefomgeving naar eigen idee in te richten. Hierdoor hebben wij ons buiten de natuurlijke evolutie geplaatst. De natuur kan veranderen wat zij wil, wij zullen onze leefomgeving altijd zo aanpassen dat wij ook zonder lichamelijke veranderingen er in kunnen blijven voortbestaan.

  Die rationele maakbaarheid heeft het individu de mogelijkheid gegeven een groter belang op te eisen dan het collectief. Individuen hoeven dan niet meer te worden opgeofferd om het collectief te laten voortbestaan. Dat is voor het desbetreffende individu natuurlijk wel zo prettig. Het erkennen van het zelfbeschikkingsrecht van het individu is dan een vorm van beschaving en een logisch gevolg van de menselijke vooruitgang.

  Kinderen beschikken echter nog niet over de geestelijke vermogens om dit uit zichzelf in te zien. Zij volgen nog gewoon hun genetisch bepaalde instinct. Het is dan de taak van de ouders hun kinderen het besef van mijn en dijn bij te brengen.

  De overheid verstoort deze belangrijke opvoedkundige taak echter op grove wijze. Molyneux is daar terecht kwaad over.
  beek [34] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [30]:

  “Zonder regels en wetten is die mens geneigd zich niet aan moraal te storen.”

  Naarmate de moraal afneemt, neemt de hoeveelheid wetten toe.

 4. @Peter de Jong [32]:

  De overheid stimuleert geen diefstal, geen geweld, geen roofmoord, geen verkrachting, en ook niet het pestgedrag van kinderen. Ook kinderen hebben hun eigen botsende belangen en gaan tegen elkaar tekeer zolang niemand ingrijpt. Ouders willen ingrijpen, dat zegt ook M. M. vindt het alleen hypocriet omdat die ouders zelf enorme pestkoppen zouden zijn vanwege hun overheid.
  Uitermate uit de lucht geplukt teneinde een eigen illusie te proclameren.

  Oscar [35] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [34]:

  De overheid stimuleert afkalving van eigendomsrechten, racisme, multi-cul, islamisering, klimaathysterie, afbraak van het onderwijs en internationale conflicten.

 6. Pesten is iets van alle tijden en van alle leeftijden. Pesten kan heel erg zijn, tot zelfmoord aanzetten, escaleren tot psychisch en fysiek geweld en verdient daarom onze aandacht. Pesten heeft ook positieve kanten. Anders zou het niet meer bestaan. Het geeft je de gelegenheid om voor jezelf of voor anderen op te komen. Het kan inderdaad helpen om groter en sterker te worden (een school zonder pesten levert weekdieren, ongewervelden af) en dat is nodig want als je straks van school af komt is de samenleving er een waar narigheid, ellende, geweld en onveiligheid de realiteit zijn, evanals mededogen, opkomen voor je naasten en samen een musical maken.

  We`kunnen de overheid de schuld geven of wie of wat dan ook. Dan gaan we voorbij aan hoe klote het voelt om in deze wereld te leven en hoe waanzinnig gaaf het is om in diezelfde wereld kansen te hebben, keuzes te hebben om hier op een voor jou waardevolle manier mee om te gaan.

  John de Haas, projectleider Pestweb.nl

Comments are closed.