Een kort bericht van Minister Henk Kamp van Sociale Zaken over onze pensioenen en het fictief aanpassen van de rekenrente belandde deze morgen in het nieuws.

De media:

Joanne Kellermann van de Nederlandsche Bank (DNB) had al aangegeven soepeler te willen omgaan met deze zogenoemde “rekenrente. Pensioenfondsen mogen van haar op een hogere rente overstappen, waardoor de financiële positie van de fondsen kan verbeteren.

Kamp zegt dat hij goud in handen heeft met het pensioenakkoord dat werkgevers en werknemers in juni hebben gesloten. Daaraan wordt met hen de komende weken nog verder gewerkt om tot een ’toekomstbestendig pensioenstelsel’ te komen. Om die onderhandelingen en besluiten niet te belasten”, is besloten de benodigde premieverhoging van 20 tot 30% komend jaar niet te verplichten. DNB gaf maandag toestemming om de premies een jaar lang op een lager dan noodzakelijk niveau te houden. De meerderheid in de Tweede Kamer gaf hier gisteravond steun aan.

Kamp en de toezichthouder zetten met hun handreiking in op een allesomvattend pensioenakkoord van werkgevers en werknemers, dat uiteindelijk voor belangrijke verlichting moet zorgen. Wel stelt Kamp dat het duidelijk gemaakt moet worden dat werknemers meer risico’s gaan lopen dat hun pensioen niet uitkomt op 70% van hun middenloon. Als dat maar helder is, zal het vertrouwen in het stelsel herstellen, is de redenering.

Tot zover de media;

Ik zal proberen te verklaren waarom dit geen oplossing is.

Rekenrente is zoveel als de globale renteopbrengsten verminderd met de inflatie.  Blijft de werkelijke rente achter op de rekenrente, dan is er simpelweg een geld tekort. Hoe hoger de gehanteerde rekenrente, hoe groter de klap bij tegenvallende rendementen en hoe kleiner de “winst” bij positieve rendementen (er is namelijk hoog ingezet).

De afgelopen 10 jaar is, wegens wanprestaties en roulette spelletjes met pensioengelden, het rendement 0% geweest. Dat betekent, met een rekenrente van 4%, dat er +/- 115% MINDER RENDEMENT in de fondsen is gekomen dan voorgespiegeld. Met een NOG hogere rekenrente neemt dit verschil dus alleen maar verder toe.

Daarbovenop komt nog een ander (goed) verborgen geheim: in dezelfde berekening laat DNB pensioenfondsen met 8% (!!) AANDELENRENDEMENT calculeren.
De (levensgrote) kans dat het behaalde aandelenrendementen onder het rekenrendement blijft, is gewoon een TIJDBOM.

De afgelopen (en komende) jaren zijn pensioenfondsen daarom genoodzaakt passieve uit te keren uit potjes van actieve. Dit is natuurlijk gewoon diefstal. Maar gelukkig wordt onder het mom van “solidariteit” dit moreel goed gepraat en is “het volk” niets vermoedend ingeslapen. Maar het is tijd om WAKKER TE WORDEN. Momenteel wordt zo’n 66% (2/3) van uw inleg uitgekeerd aan passieve.(zie filmpje *)).

(voor de oplettende lezers: Zo werkt het AOW stelsel ook, met de ‘nuance’ dat 100% van uw inleg verdwijnt in andere zakken)

Het verhogen van de rekenrente wordt voorgespiegeld als oplossing, echter is het niet meer als een grote roze bril zodat pensioenfondsen zich kunnen verheerlijken aan fictieve cijfers. Onderbouwd gokken op groeiende rentes, welke gewoonweg (in de echte wereld) onmogelijk gehaald kunnen worden door de huidige (werkelijke) inflatie. Het zoveelste uitstelmiddel wat geopperd wordt door de roverheid.

Dan volgt het afsluitende stukje van het artikel:
“Wel stelt Kamp dat het duidelijk gemaakt moet worden dat werknemers meer risico’s gaan lopen dat hun pensioen niet uitkomt op 70% van hun middenloon. Als dat maar helder is, zal het vertrouwen in het stelsel herstellen, is de redenering”

Ofwel onze “vriend” Kamp gaat er van uit dat als U maar weet dat uw pensioen niet zeker is, dat U wel vertrouwen heeft in dit stelsel.. Jaaaa. Jaaa.

Ik vraag me dan af:

Waarom kan ik mijn pensioen niet individualiseren? Of particulier onderbrengen?

Waarom heb ik geen keuzevrijheid wat betreft pensioenen?

Waarom word ik verplicht mij bij een wanpresterend fonds aan te sluiten?

Waarom kan ik deze gelden niet beleggen hoe ik dat wil?

Tot de tijd dat op al deze vragen een “Ja dat kan” geantwoord kan worden, zullen we massaal moeten hopen op voldoende brave nakomelingen welke straks onze potjes weer moeten gaan (bij)vullen.

Bron: http://www.fd.nl/artikel/20650511/hogere-rekenrente-geeft-pensioenfondsen-lucht

*) Filmpje n.a.v. het onderwerp.
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/36524/waarom_worden_we_niet_kwaad_over_ons_pensioen_

Ingezonden door Doompie

11 REACTIES

 1. Straks verplichte tekt bij uw penioenbrief: ‘rendementen uit het verleden …… “

 2. “Waarom kan ik mijn pensioen niet individualiseren? Of particulier onderbrengen? Waarom heb ik geen keuzevrijheid wat betreft pensioenen?”

  Omdat de meeste Nederlanders dan niets opzij zullen leggen, maar zullen roepen: “Ik leef nu!” Over dertig jaar hebben we de combinatie “oud en arm” dan weer terug.

  “Waarom kan ik deze gelden niet beleggen hoe ik dat wil?”

  Omdat voor jou de wet van de grote aantallen niet geldt, omdat je er slechts één bent en je dus niets zinnigs kunt zeggen over je levensverwachting. Op basis van de sterftetafel van de gehele bevolking en dat van het fonds kan je pensioenfonds precies uitrekenen, wat er nodig is voor jouw pensioen.

  “Waarom word ik verplicht mij bij een wanpresterend fonds aan te sluiten?”

  Ieder fonds heeft te maken met tegenvallende beleggingsresultaten, maar de beleggingshorizon van pensioenfondsen is vele tientallen jaren en het lijkt me sterk, dat de aandelenkoersen die tientallen jaren zo slecht blijven.

  Doompie [4] reageerde op deze reactie.

 3. Ieder geld systeem (gedekt door goud of niet) onderhevig aan rente is terminaal.

  It´s the INTEREST:

  Assume that we are on an island with 1,000 people, and we have no debt or money – we are starting off with a clean slate and we will mimic our debt/INTEREST based money system in establishing a monetary system.

  More specifically, all money is debt with interest applied. Since only the principal is created through IOUs and collateral, there will always be more debt than money. We can calculate the percentage of loan failures that must result unless new money is added to the system.

  We can calculate the success/failure percentages: (Note: P = Principal and I = Interest collected through the life of the loan)

  * The percentage of successful loans = P/(P+I)
  * The percentage of failed loans = I/(P+I)

  So, if $100 million were borrowed (P = $100 million) and $10 million in interest was charged (I = $10 million), then we may calculate that 91% can be paid back and 9% will fail.

  The alternative is to borrow more money AT INTEREST to reduce/eliminate the defaults. But, this will set up a perpetual loop, the gap between money and debt will increase as we borrow more AT INTEREST.

  I can also use Laplace transformations and algorithms to model more dynamically but that would require more variables.

 4. @Vilseledd [2]:

  “Omdat de meeste Nederlanders dan niets opzij zullen leggen, maar zullen roepen: “Ik leef nu!” Over dertig jaar hebben we de combinatie “oud en arm” dan weer terug.”

  Ik ben niet de meeste Nederlanders, een ieder draagt zijn eigen verantwoording over zijn leven.

  “Omdat voor jou de wet van de grote aantallen niet geldt, omdat je er slechts één bent en je dus niets zinnigs kunt zeggen over je levensverwachting. Op basis van de sterftetafel van de gehele bevolking en dat van het fonds kan je pensioenfonds precies uitrekenen, wat er nodig is voor jouw pensioen.”

  Dit staat direct in lijn met de rekenrente welke daarvoor wordt toegepast, hoe onrealistischer de rekenrente, doet levensverwachting er helemaal niet meer toe.

  En daarbij kan levensverwachting bepaald worden aan de hand van bepaalde variabele, levensverzekering premie wordt ook bepaald aan de hand van deze variabelen en de gemiddelde levensverwachting welke daaraan is gekoppeld.

  Ik heb graag meer zeggenschap over mijn eigendomsbesteding!!

  “Ieder fonds heeft te maken met tegenvallende beleggingsresultaten, maar de beleggingshorizon van pensioenfondsen is vele tientallen jaren en het lijkt me sterk, dat de aandelenkoersen die tientallen jaren zo slecht blijven”

  Volgens mij heeft u iets gemist.
  Als fondsen nu reeds 2/3 van hun inkomen moeten uitkeren, welke eigenlijk uit bestaande potjes zou moeten komen. Is het reeds opgebouwde gat, met wat voor onrealistisch beleggings resultaat dan ook, nooit meer goed te maken. Als dit nog 2 jaar aanhoud, moeten een astronomische kortetermijn resultaten geboekt worden..en die kans, tja, ik zal niet zeggen 0, maar heel veel meer verwacht ik niet. Het zogenaamde neerwaartse spiraal effect.

  Daarom ook mijn laatste opmerking:
  we kunnen alleen hopen op veel brave nakomelingen…
  als het nog zolang gerekt kan worden..

 5. “Ik ben niet de meeste Nederlanders, een ieder draagt zijn eigen verantwoording over zijn leven.”

  Dus hier hebben we iemand, die wil, dat de combinatie “oud en arm” weer gaat bestaan.

  “Als fondsen nu reeds 2/3 van hun inkomen moeten uitkeren, welke eigenlijk uit bestaande potjes zou moeten komen.”

  Dit getuigt niet van pensioenkennis. Als jij nu al je toekomstige zorgpremies zou moeten betalen, zou een even onzinnig vergelijking zijn.

  “Als dit nog 2 jaar aanhoud, moeten een astronomische kortetermijn resultaten geboekt worden..en die kans, tja, ik zal niet zeggen 0, maar heel veel meer verwacht ik niet. Het zogenaamde neerwaartse spiraal effect.”

  Als er een hausse is zijn de mensen op een of andere vreemde wijze bevangen door de idee, dat de bomen tot de hemel groeien en er een permanente economische groei is. Gaat het even slecht, dan “komt het nooit meer goed”.

  deblije [7] reageerde op deze reactie.
  Reteip [9] reageerde op deze reactie.

 6. Van rekenrente wordt niemand rijker of armer. Van rekenliefde wordt niemand gelukkiger of ongelukkiger. En rekenvrijheid maakt niemand vrijer.

 7. @Vilseledd [5]:

  De meeste nederlanders zijn dus zo dom, onwetend en onverantwoordlijk dat maar voor hen gezorgd moet worden door iemand die het wel weet.

  Wilt u mij misschien even vertellen welke studie ik moet doen, wat ik moet eten, welke sporten ik moet doen, want ja, stel je voor dat ik zelf beslissingen zou moeten nemen en de gevolgen daarvan zou moeten dragen.

 8. Als het echt zo’n geweldig systeem was dan hadden er zoveel mensen vrijwillig bij gezeten dat ze niemand hadden hoeven verplichten.

  Ik leef redelijk sober, zonder dat dat uit noodzaak is. Het pensioen dat ik afdraag gaat naar mensen met een voor mij luxe levensstijl die elk jaar uitgebreid op vakantie zullen zijn geweest, 3 WC’s, 5 TV’s en 10 computers in huis hebben en die voor dat deel maling hebben gehad aan hun oudedagsvoorziening en die vervolgens doodleuk hun hand bij mij ophouden (via de staat dan wel). Als ze daarnaast zelf ook voor een aanvulling zorgen, dan is dat alleen voor hunzelf. Misschien zijn er maar 1 of 2 van dit soort groep van wie ik eventueel een erfenis kan verwachten, als familielid.

  Op mijn beurt zal ook ik profiteren van mensen die soberder leven dan ik (o.a. door armoede) en dat is het punt waar de ethische bezwaren nog een stap groter zijn.

  Als het de bedoeling was dat dit systeem zo medemenselijk zou zijn dat het mensen op een hoger plan zou tillen, dan is dat doel dus juist niet bereikt. De enige gevoelens die ik rond het pensioenstelsel opmerk zijn die van angst, of het in staat is om mensen in hun pensioen te voorzien. Daaruit kun je heel in de verte afleiden dat ze er misschien blij mee zijn als ze het wel krijgen. Maar het onpersoonlijke ervan zorgt ervoor dat ik nog nooit 1 keer dankjewel heb gehoord voor het godsvermogen dat ik er inmiddels aan gespendeerd heb. Het vervreemdt mensen juist eerder van elkaar dan dat het voor toenadering kan zorgen. Verder ben je gedurende de tijd dat je nettobetaler bent, maar een egoïstisch, ongebreideld en uitbuitend kapitalistisch zwijn, of woorden van die strekking. Waar komt toch dat melkkoe-gevoel vandaan? Het is net alsof zo’n overheid je als een soort financieel kanonnenvoer gebruikt in zijn “strijd” tegen armoede. Ook die moreel zich superieur voelende overheden zijn er heel slecht in om kwetsbare gevoelens als dankbaarheid te tonen, net als het socialistische grauw dat hen aan de macht brengt.

 9. @Vilseledd [5]:
  Dus hier hebben we iemand, die wil, dat de combinatie “oud en arm” weer gaat bestaan.

  Ouderen die 40 jaar hebben gewerkt en geen pensioen zouden hebben in Doompie’s scenario hebben dat aan ZICHZELF te danken, dan had je maar moeten plannen voor de toekomst. Solidariteit mag van mij de pot op op het moment dat dat inhoudt dat ik mag betalen voor anderen om mijn pensioen te zien verdampen. Wat in NL gebeurt is dat mensen volledig afhankelijk zijn gemaakt van een door de overheid gereguleerd systeem en er geen mogelijkheid wordt geboden om zelf iets te ondernemen (vermogensbelasting bijv.).

  Ik ga er vanuit (!!) dat ik geen pensioen krijg uit NL. Goed, ik ben nu nog niet zelf veel geld opzij aan het zetten maar met 27 is dat nog niet nodig (ik werk nog geen 2 jaar).
  In het filmpje wordt verteld hoe er eerst weinig ouderen waren en er enorm veel buffer is opgebouwd. Deze buffer is alleen wel opgesoupeerd in plaats van netjes beheerd. Het geld is al weg! Het is nu slechts wachten tot dat boven water komt, het beperken van pensioenuitkeringen laat zien.

  Wat ik ook vermakelijk vond in dat filmpje: een bouwvakker zou 1 miljoen euro aan pensioen hebben opgebouwd. Zullen we eens rekenen wat iemand met een modaal inkomen bruto verdiend over 40 jaar? Dan zit je op 30-35k per jaar, maal veertig en je zit op 1,2-1,4 miljoen, BRUTO! Hiervan is als het goed is tijdens je werkende leven minstens de helft ‘uitgekeerd’ aan netto loon, maar eerder 67%, dan hou je dus in het gunstigste geval 500k over. Leuke belegger die daar de zaak weet te verdubbelen, die gaat uit van een return van ~3% per jaar. Trek daar even inflatie en ambtenaren salarissen vanaf en dan mag je een flink percentage per jaar gaan trekken! Wie doet een gok? 6%, 10%?

 10. Tja en dan zijn we er nog niet. De superstaat Europa roert zich in deze kwestie en komt met plannen om deze pensioenvoorziening in heel Europa gemiddeld gelijk te maken. Daarbij aantekenend dat NL een riante uitkering kent…
  Enfin de knoflookers gaan strak lekker potverteren van onze te duur ingelegde pensioencenten.
  Bijstorten om het voor jezelf straks beter te hebben is weggegooid geld.

 11. “De meeste nederlanders zijn dus zo dom, onwetend en onverantwoordlijk dat maar voor hen gezorgd moet worden door iemand die het wel weet.”

  Onwetend betreffende pensioenmaterie is niet synoniem met dom. Daarnaast laten we geen mensen in de kou staan, omdat ze door de natuur niet begiftigd zijn met een goed stel hersenen.

  “Wilt u mij misschien even vertellen welke studie ik moet doen, wat ik moet eten, welke sporten ik moet doen, want ja, stel je voor dat ik zelf beslissingen zou moeten nemen en de gevolgen daarvan zou moeten dragen.”

  Ik zou niet weten, waarom het een het ander zou moeten impliceren.

  “Maar het onpersoonlijke ervan zorgt ervoor dat ik nog nooit 1 keer dankjewel heb gehoord voor het godsvermogen dat ik er inmiddels aan gespendeerd heb.”

  Omdat het automatisch gaat. Je stelt je levenstandaard toch in op je netto-inkomen.

  “Ouderen die 40 jaar hebben gewerkt en geen pensioen zouden hebben in Doompie’s scenario hebben dat aan ZICHZELF te danken, dan had je maar moeten plannen voor de toekomst.”

  Ik durf te wedden, dat onder dat roependen er genoeg zitten, wier eigen ouders onvoldoende pensioen opgebouwd hebben en thuis een ander verhaaltje opdisselen. Een ‘socialistisch-heilstaat’-verhaaltje, om in jullie zwart-wit-taaltje te blijven.

  “Wat ik ook vermakelijk vond in dat filmpje: een bouwvakker zou 1 miljoen euro aan pensioen hebben opgebouwd.”

  Gemiddeld staat er een paar ton opzij per deelnemer, geen miljoen, genoeg voor een aanvullend pensioen van om en nabij de 10.000 euro per jaar. Bovendien zijn het juist de kapitalisten, die het pensioenfonds misbruiken en er fabelachtige koopsommen laten storten, omdat ze te gierig zijn een lijfrente af te sluiten. Zo dwingt zo’n zakkenvuller Jan-de-arbeider solidair te zijn over diensttijd, die hij nooit binnen het pensioenfonds gehad heeft. De normale Nederlander is door waardeoverdracht deelnemersjaren kwijt; de zakkenvuller laat dat allemaal repareren.

Comments are closed.