Een kritisch onderzoek van agnosticisme en religie door Stefan Molyneux. Een voorproefje van het gratis boek: Against The Gods

(NSFT: Not Suitable For Theists)[HTML1]

freedomainradio.com * The largest and most popular philosophical conversation in the world.

102 REACTIES

 1. NU, dan noem je jezelf toch anders? Denkt hij dat een gelovige daar wakker van ligt?
  Zo’n soort discussie hebben we hier lang geleden (met Mooren en Owl) ook al gehad.
  En hoe tendentieus is het filmpje, niet te geloven; daar zijn linkse propagandafilmpjes niks bij.

  Oscar [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het is volkomen begrijpelijk en normaal dat er woorden worden bedacht om het steeds herhalen van een langdradige beschrijving te vermijden. Zo is het evident dat de wereld mensen kent die in god(en) geloven; ze zijn zelfs in de meerderheid. Wil je dit verschijnsel met 1 woord benoemen, is daarvoor het woord theist uit de bus gekomen. Dan volgt bijna vanzelf ‘atheist’ voor de groep die niet in goden gelooft.
  Maar noem jezelf gerust materialist: dan weten we dat deze persoon niet gelooft in een metafysische werkelijkheid.
  Mooren zei destijds dat we iemand ook niet een ‘gravitationist’ noemen omdat hij in de zwaartekracht gelooft. Inderdaad.
  We beginnen iemand wel een gravitationist te noemen als er een groep geleerden opstaat die een school gaan vormen, die de zwaartekracht betwijfelen. Dan krijg je de anti-gravitationisten tegenover de gravitationisten.
  Wie wil ‘vechten’ tegen het woord ‘atheist’ vecht tegen windmolens.

  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [1]:

  “En hoe tendentieus is het filmpje, niet te geloven; daar zijn linkse propagandafilmpjes niks bij.”

  Precies. Neem bijvoorbeeld de beelden van Noord-Ierland. Molyneux had zich niet veel in het Noord-Ierse conflict hoeven te verdiepen om te begrijpen dat het geen religieus conflict is maar een conflict tussen Noord-Ieren die aansluiting willen bij de Ierse republiek en Noord-Ieren die bij Groot-Brittannië willen horen. Dat de Noord-Ieren die bij de republiek Ierland willen horen doorgaans katholieken zijn en de voorstanders van Ulster als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk meestal protestanten maakt dat het een conflict tussen katholieken en protestanten lijkt. Maar goed, Molyneux is van het type dat zich niet in geschiedenis noch in achtergronden verdiept. Of hij heeft zich wel degelijk in het Noord-Ierse conflict verdiept en in dat geval zou hij bewust de boel aan het besodemieteren zijn. Ik acht hem, gezien zijn tendentieuze filmpjes, er kwaadaardig genoeg voor.

  Molyneux (en Liberty 5-3000) laat merken waar zijn prioriteiten liggen en waar niet. Wat Molyneux uit draagt is niet in de eerste plaats de onvervreemdbaarheid van eigendomsrechten, maar een strijd tegen religie. De bijdragen van Liberty 5-3000 hebben meerendeels geen pro-eigendomsrechten maar een anti-religieuze strekking.

  Waarde en zeer geachte beek. Ik begin uw aanwezigheid als reageerder op de Vrijspreker steeds meer te waarderen. Hoewel ik ook scherpe kritiek op uw standpunten heb en van mening ben dat u de vorige keer terecht een ban heeft gehad. Uw kritiek op atheistische zendelingen, die het libertarisme als vehikel lijken te gebruiken, is meer dan welkom. Wat ik duidelijk wil stellen is dat libertarisme en atheisme niet te vereenzelvigen zijn en dat het zijn van een atheist geen voorwaarde is om een libertarier te zijn. Het is triest en bovendien een schande dat vaak de suggestie wordt gewekt dat libertarisme per definitie in één pakket met het atheisme zou zitten.

  beek [4] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [5]:

  Het is inconsistent als iemand die zich libertariër noemt een hogere macht erkent en die macht in zijn wereldbeeld boven iedereen laat staan. Niets en niemand gaat in het libertarisme immers boven het individu.

  Hear hear.
  Ik kan het niet helpen dat bepaalde individuen niet het licht zien in sommige rationele overwegingen.
  Daar heeft men een beschouwend ego voor nodig.
  Men is ook niet atheïst (anti-theïst). Dat zou beteken dat theïsme de default positie zou zijn.
  Dat is false.
  Men volgt de rede ende bewijs.
  Ik ben ook niet anti 2+2 = 5.

  beek [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Liberty 5-3000 [8]:

  Wetenschap en geloof. Twee zaken. Ik geloof niet dat mensen als Liberty hun hele leven inrichten volgens een rationeel wetenschappelijk model. Iemand kan heel goed DNA bestuderen en tegelijk een christen zijn. Over het algemeen houdt wetenschap zich bezig met materie die wetmatig reageert.
  Intelligenties reageren al minder wetmatig, waardoor gedrags-wetenschappers er regelmatig behoorlijk naast zitten.
  Nog hogere intelligenties zullen, zeker voor de mens, nog autonomer handelen. Ze zijn daarom niet onderhevig aan de regels van gewoon laboratoriumonderzoek.

  beek [10] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [9]:

  En als natuurkundigen sommige problemen alleen kunnen oplossen door het invoeren van een extra dimensie, zou dit atheisten op z’n minst aan het denken moeten zetten: zij geloven toch in de natuurkunde?

 7. @Peter de Jong [5]:

  Dat klopt niet. Het libertarisme, de anarchokapitalistische variant, is niet meer en niet minder dan het non-agressieprincipe.

  @beek [2]:

  “Maar noem jezelf gerust materialist: dan weten we dat deze persoon niet gelooft in een metafysische werkelijkheid.”

  Ook Molyneux is een metafysicus. Ook al omgeeft hij dat vaak met rookgordijnen en verklaard hij discussies over bepaalde onderwerpen op zijn forum tot taboe.

  http://www.freedomainradio.com/Traffic_Jams/FDR_1273_Free_Will_Part_1.mp3

  Dat Molyneux een metafysicus is blijkt uit het tweede deel van deze podcast. the definition of life is that the sum is greater than the parts, that is what life means.

  Materialisten begrijpen niet dat materialisme irrationeel is. Molyneux moet niets hebben van religie, maar ook hij komt er niet onderuit een vorm van metafysica te erkennen.

  @beek [4]:

  “Niet zo complimenteus a.u.b.”

  Vleierij is geen kenmerkende eigenschap van me, beek. U begrijpt helaas nog steeds niet wat het inhoudt als eigendomsrechten universeel als onvervreemdbaar en legitiem worden erkend.

  “Ik vraag mij af hoe een libertarisch ‘land’ van een pcrs b.v. eruit zou zien.”

  Als men zich volkomen aan de libertarische principes houdt dan heeft men het recht om christenen te discrimineren en op eigen grond niet toe te laten, net zoals christenen het recht hebben om atheisten te discrimineren en op eigen grond niet toe te laten. Er is in een libertarisch land geen sprake van publiekelijk en de eigenaar van grond heeft het volste recht om te bepalen dat er in zijn land geen mensen aan God mogen geloven. Ik denk dat mensen die aannemen dat materie/energie/ruimte/tijd ooit een aanvang hebben gehad en dat het leven zelf geen deeltje, doch existent is beter naar een ander land kunnen verhuizen.

  @Peter de Jong [5]:

  “Het bestaan van een metafysische werkelijkheid niet.”

  Natuurlijk is het bestaan van een metafysische werkelijkheid bewezen. Ik ervaar. En die ervaring bestaat op zichzelf. Ook als deze ervaring enkel door fysische deeltjes veroorzaakt wordt.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.
  beek [14] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [11]: Het is inconsistent als iemand die zich libertariër noemt een hogere macht erkent en die macht in zijn wereldbeeld boven iedereen laat staan. Niets en niemand gaat in het libertarisme immers boven het individu. “Dat klopt niet. Het libertarisme, de anarchokapitalistische variant, is niet meer en niet minder dan het non-agressieprincipe.”

  We hebben het hier ook over het NAP. Het zelfbeschikkingsrecht van het individu is absoluut. Niets en niemand mag daar inbreuk op maken. Zodra je een hogere macht het leven van mensen laat bestieren is dat in strijd met het NAP. Een libertariër kan per definitie niet geloven in een dergelijke hogere macht.

  http://waxy.org/random/images/farside.gif
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [15] reageerde op deze reactie.
  Reteip [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [11]:

  Dat praktijkvoorbeeld blijft me heel vreemd voorkomen. Ik zie dan landerijen van kerken b.v., en op die landerijen mogen (van wie?) atheisten verwijderd worden. Daaraan grenzen dan landerijen van atheisten die kerken mogen (alweer, van wie?) verbieden.
  Dit totaalplaatje zou dan libertarisch zijn. De vraag blijft toch bestaan: welke instantie erkent dat verbieden van de eigenaars van die landerijen? Naast het feit dat iemand die een kerk verbiedt op mij niet overkomt als iemand die ‘de’ vrijheid verdedigt.
  Wil je dit plaatje realiteitszin geven, zou elk mens eigenaar moeten zijn van een particulier lapje grond. Door huwelijken en erfenissen ontstaan dan echter algauw weer grotere gebieden waarop de eigenaar dan vrij aan gewetensknechting zou mogen doen. En dat zou libertarisch zijn.

  beek [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [12]:

  Een libertariër kan per definitie niet geloven in een dergelijke hogere macht.

  Als men de denkwijze serieus neemt niet, maar definities serieus nemen betekent consequent definities toepassen in je eigen leven.
  Want we volgen wel het NAP, totdat het de eigen fantasie dwarsboomt. Dan is het NAP alleen maar een woord, geen daad.

 11. @Oscar [11]: “Ik ervaar. En die ervaring bestaat op zichzelf. Ook als deze ervaring enkel door fysische deeltjes veroorzaakt wordt.”

  Nee. Zonder de fysische werkelijkheid zou je die ervaring helemaal niet hebben gehad. De ervaring is een onlosmakelijk onderdeel van de fysische werkelijkheid.

  @Oscar [13]: “Het non-agressieprincipe heeft betrekking op mensen onderling”

  Nee. Het zelfbeschikkingsrecht van het individu is absoluut. Je mag je lijf en goed tegen alles en iedereen beschermen. Dus ook tegen God.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [14]:

  Als dit libertarische voorbeeld correct is, kan ik niet anders dan concluderen dat het Nederland van nu libertarischer is.
  In een gemeente van b.v. 40.000 inwoners mag iedereen naar een kerk gaan en ook gewoon atheist zijn. Al die soorten leven in redelijke vrede naast elkaar.

 13. @Peter de Jong [12]: Een libertariër kan per definitie niet geloven in een dergelijke hogere macht.

  Het zou mij niet uitmaken als iemand dat wil, als hij maar met zijn fikken van mij afblijft. Als iemand zo gek is om zijn geld en tijd te stoppen in een discutabel doel moet hij weten.

  @beek [4]: Of worden de kerken er verboden omdat ze vijanden van ‘de’ vrijheid zouden zijn?

  Nee, dat mag iedereen zelf weten. Alleen zullen er denk ik veel minder zijn dan nu. Wanneer mensen slim genoeg zijn om door te hebben dat ze belazerd worden (zie scientology en het formaat van kerken in de VS, bijv Crystal Cathedral) dan keren ze de kerk vanzelf de rug toe.

  Ik ken een aantal mensen die onder ‘gelovigen’ geschaard dienen te worden die desondanks zeer tof zijn. Ze nemen heel selectief zaken over hoe te leven maar in god geloven doen ze niet!

  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.
  beek [30] reageerde op deze reactie.

 14. God, helaas pindakaas maar die bestaat gewoon niet,…heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. God is een leeg concept, de gelovige maakt van niks, een leegte, tot iets wat nooit zal zijn, maar ogenschijnlijk ergens ‘leeft en waakt’. Vandaar een boek om het één en ander te bekrachtigen, maar waarom spreekt die machtige, de god der goden, ze niet gewoon direct toe, als de maestro hemzelf het allemaal zie goed kan en weet en alles heeft gecreëerd, waarom dan zo’n verdomd bescheiden opstelling?

  Ik durf er alles op te verwedden men meer kan geloven en een beter mens is en wordt zonder god en bijbel dan met.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Reteip [18]:

  Het zou mij niet uitmaken als iemand dat wil, als hij maar met zijn fikken van mij afblijft.

  Geen religie zonder dat men kinderen dwangmatig dit geloof door de strot ramt.
  Waar is nu het NAP gebleven? Deze religieuze brave borsten zijn zo vol over het NAP terwijl de schaal van geweld toch duidelijk in het nadeel van de miljoenen religieuze nutjobs doorslaat qua geweld.
  Wie kiezen ze om hun oordeel over te vellen?
  De paar rationalisten die deze kwaden ter discussie stellen.
  Hilarisch toch?

  @IIS [19]:

  Ik durf er alles op te verwedden men meer kan geloven en een beter mens is en wordt zonder god en bijbel dan met.

  Exact.
  Hoe zou men dus het volgende vinden:

  Je komt thuis van een lange dag werken en je zoontje heeft je hele boekenkast overhoop getrokken en in je duurste boeken zitten tekenen.
  Je probeert hem wat fatsoen bij te brengen en stuurt hem naar zijn kamer om er over na te denken.
  5 minuten later komt hij weer naar beneden en gaat doodleuk tv zitten kijken. Je confronteert hem met zijn gedrag en hij zegt tegen je dat alles weer goed en vergeven is.
  Zijn verzonnen vriend Bob heeft hem namelijk alles vergeven.

  Dit zullen de meeste mensen absoluut niet accepteren.
  Waarom dan wel van mensen die religie aanhangen?
  Een goed mens heeft geen religie en dus vergeving nodig.
  Sterker. Religie is een dekmantel voor slechte mensen.
  Het outsourced het schuldgevoel naar een verzonnen vriend die je automagisch vergeeft.
  Heerlijk dus voor slechte mensen om nooit hun verantwoordelijkheden hoeven te nemen. Bob lost het wel voor je op. Makkelijk.
  Het is dus niet dat er slechte mensen in de wereld zijn en dat we daardoor religie hebben.
  Nee.
  We hebben religie in de wereld en daardoor hebben we slechte mensen.
  IIS [21] reageerde op deze reactie.
  beek [31] reageerde op deze reactie.

 16. @Reteip [18]: “Het zou mij niet uitmaken als iemand dat wil [geloven], als hij maar met zijn fikken van mij afblijft. Als iemand zo gek is om zijn geld en tijd te stoppen in een discutabel doel moet hij weten.”

  Dat was mijn punt niet. Ik licht het wat uitgebreider toe.

  Het gaat er om dat een gelovige libertariër een tegenspraak in zichzelf is. Het is hetzelfde als een libertariër die een almachtige overheid propageert. Dat kan helemaal niet als je uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu.

  Iedereen kan vrijwillig een hogere macht boven zich plaatsen en zich daaraan onderwerpen. Maar je kan als libertariër niet geloven in een hogere macht die per definitie boven alles en iedereen staat en waaraan iedereen (dus ook de ongelovige) is onderworpen. Dat is immers in strijd met het zelfbeschikkingsrecht.

  Zelfs als je God niet ziet als een zelfbewuste entiteit met een eigen wil, maar gewoon als het samenspel van de natuurkrachten dan nog is het onlibertarisch te beweren, dat alle mensen daaraan zijn onderworpen en ze die inbreuken op hun lijf en goed maar moeten dulden (uiteraard voor hun eigen bestwil 😉 . Het is juist de essentie van het libertarisme dat mensen hun leven in eigen hand nemen en zich niet langer laten ringeloren door wie of wat dan ook.

  Wetenschap en techniek maken het mogelijk dat de mens op termijn volledige beheersing over de materie krijgt. De mens maakt dan zijn eigen universum en stoot God van zijn troon. Dat is onze onvermijdelijke lotsbestemming, de mens bevrijdt zichzelf. Eerst de overheid weg, dan God! 🙂
  http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism

  (Zijn irritante colporteurs verdwijnen dan hopelijk ook spoedig)
  http://www.farleftside.com/2008/5-28-08.gif

 17. @Peter de Jong [16]:

  Maar de ervaring zelf is metafysisch. Het maakt niets uit of alle onderdelen die betrokken zijn bij het tot stand brengen van de ervaring fysisch zijn of niet. Dat maakt voor het metafysisch zijn van de ervaring zelf niets uit.

  Het non-agressieprincipe is en blijft beperkt tot mensen onderling. Tegen wie of wat je je lijf en goed ook beschermd.

  @IIS [19]:

  Materie/energie/ruimte/tijd heeft een aanvang gehad. Het is irrationeel om niet aan God te geloven. Men zal de aard, het verval, van materie/energie/ruimte/tijd moeten ontkennen om een atheist te zijn. Atheisme = irrationalisme.

  “Ik durf er alles op te verwedden men meer kan geloven en een beter mens is en wordt zonder god en bijbel dan met.”

  Ik zou zeggen: verdiep u eens in de geschiedenis van de 20ste eeuw. En dan met name de landen waar atheisme tot staatsgeloof werd verheven.

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [23]:

  “Maar de ervaring zelf is metafysisch.”

  Bewijs dat maar eerst eens. Immers, als hij verdwijnt of zelfs helemaal niet ontstaat als de fysieke wereld er niet is, is het veel aannemelijker dat hij ook fysiek is.

  “Het non-agressieprincipe is en blijft beperkt tot mensen onderling. Tegen wie of wat je je lijf en goed ook beschermt.”

  Zie #22 svp

  spnr9 [46] reageerde op deze reactie.

 19. @IIS [21]:
  Geniaal filmpje.

  En voor de verdwaalde theist, terwijl er nog een NSFT aan toegevoegd was, die voor de zoveelste keer de drogredenering aanhaalt alsof communisme en fascisme ook maar enigszins iets te maken hebben hebben gehad met atheïsme:

  Laten we voor de grap eens aan nemen dat dat waar zou zijn en Hitler en Stalin verantwoordelijk zijn voor de 60 miljoen doden van de 20ste eeuw.
  Religie is nog altijd verantwoordelijk voor de +- 2.200.000.000 doden in de eeuwen hiervoor.
  http://teapotatheism.blogspot.com/2008/06/anonymous-wanted-body-count-total-so-he.html

  Dat wil pretenderen dat deze mannen überhaupt anti-religie waren. Dat is een bewezen valse aanname.
  Ze hebben gewoon het stokje overgenomen en hun doctrine ingericht als religie an sich.
  Zij konden alleen als de verpersoonlijking van een god op aarde gezien worden en door hun aanbidders als zodanig behandelt omdat de krankzinnige fantasieën al hoogtij vierden.
  Maar ik zou ook als prioriteit de vreedzame kleine groep rationalisten aanvallen die vrij willen zijn van al die religieuze nutjobs die dood en verderf schreeuwen.

  Meet your bomb in the brain.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [23]: “Materie/energie/ruimte/tijd heeft een aanvang gehad. Het is irrationeel om niet aan God te geloven. Men zal de aard, het verval, van materie/energie/ruimte/tijd moeten ontkennen om een atheïst te zijn.”

  Dit argument is al weerlegd in onze eerdere discussie over het universum van Hawking.

  Een beginpunt kent geen materie en tijd, alleen in het geëxpandeerde universum kan materie en tijd bestaan. Desondanks is het beginpunt niet fundamenteel anders dan de overige punten waaruit het huidige universum is opgebouwd. In de afzonderlijke punten uit ons huidige universum bestaat per definitie ook geen materie en tijd.

  Alleen wanneer ze worden samengevoegd tot meerdimensionale bouwstenen en ze sterren, planeten, levende wezens, etc vormen gelden de ons bekende natuurwetten.

  Het is bij de huidige stand van de wetenschap onlogisch om tot een metafysische Schepper te besluiten. Zoiets is nergens voor nodig.

  Geloof je in God? Prima, maar kom dan wel met een zweem van bewijs. Tot die tijd hebben atheïsten gelijk.
  Liberty 5-3000 [27] reageerde op deze reactie.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Peter de Jong [26]:

  Een punt waarbij er geen sprake is van fysische bouwstenen is per definitie metafysisch. Dat is wat onder God verstaan wordt.

  Dat beginpunt bevat geen enkele fysische bouwsteen.

  “Desondanks is het beginpunt niet fundamenteel anders dan de overige punten waaruit het huidige universum is opgebouwd.”

  Aha, dus je gaat nog een stapje verder dan deïsme?

  “Het is bij de huidige stand van de wetenschap onlogisch om tot een metafysische Schepper te besluiten. Zoiets is nergens voor nodig.”

  Dat is het natuurlijk wel, omdat de uit de aard van natuur een begin kan worden afgeleid.

  @Liberty 5-3000 [25]:

  “…drogredenering aanhaalt alsof communisme en fascisme ook maar enigszins iets te maken hebben hebben gehad met atheïsme:”

  Nou, het atheisme van de communisten heeft het moorden laagdrempeliger gemaakt. Dat blijkt ook uit verklaringen van overlevenden en van de communisten zelf.

  “Maar ik zou ook als prioriteit de vreedzame kleine groep rationalisten aanvallen die vrij willen zijn van al die religieuze nutjobs die dood en verderf schreeuwen.”

  Oh, dat doe ik niet. Ik zet mij graag in voor eigendomsrechten en schrijf graag stukjes over economie, politiek, fiatgeld, positieve wetgeving, natuurrecht en wat dies meer zij. Ík eis niet van libertariers dat zij een theistische levensbeschouwing zouden moeten hebben. Evenmin gebruik ik de Vrijspreker als vehikel om mijn eigen levensbeschouwing, die los staat van het libertarisme, te verspreiden ten koste van aandacht voor het libertarisme.

  @Liberty 5-3000 [27]:

  Waarom zou je God Bob noemen?

  Peter de Jong [33] reageerde op deze reactie.

 22. God is een verzinsel van de lege geest, de angstige geest en god is zelfs een verzinsel van de zieke geest(en) die ooit de geloofsboeken schreven om daarmee in de toekomst dood, ellende en frustraties te zaaien, mede verantwoordelijk voor de leidraad van de huidige polizieke stemming. Waar eerder kerk en koning de baas waren en waar paupers moesten kruipen voor de heren, de fijne gelovigen, heeft men nu de politiek in haar macht. Hoeveel levens heeft men op het geweten? Beter kan men zeggen hoeveel liefdeloze, lege, liegende en slaafse zielen heeft het geloof voortgebracht?

  Ik ben mijn eigen God, want waarom zou ik niet vertrouwen op mijzelf en mezelf niet kunnen spiegelen zonder boek? Zoek jezelf, maar dan zonder broeder.

  beek [35] reageerde op deze reactie.

 23. @Reteip [18]:

  Mijn punt was dat er libertariers zijn die vinden dat christelijk geloof en libertarisme niet samen kunnen gaan. Ik concludeerde daaruit dat een libertarische samenleving dan kennelijk ook niet samen kan gaan met het christelijk geloof.
  Want als libertarisme in strijd is met het christelijk geloof, hoe voeg je die 2 dan toch samen? Zelfs op een betere manier dan nu in Nederland?

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.