Naast de ramp van het ziekenfonds draaien inwoners en gepensioneerden ook nog op voor alle blunders van de overheid wat mede veroorzaakt wordt door het intern schuiven van de uitgaven en opbrengsten van premie, belastingen en heffingen zodat het onoverzichtelijk is en Kamerleden en regering stelselmatig onvolledig of onjuist geïnformeerd worden door het ambtelijk apparaat. Het verrekenen van AOW inkomsten met kortingsheffingen elders is een ontoelaatbare situatie, en nog erger als daardoor het idee ontstaat dat AOW onbetaalbaar zou zijn.

Een eerlijke verdeling van inkomsten en lasten is er niet, want waarom worden bank- instellingen, stichtingen, kunstenaars, en milieugroepen bevoorrecht in de behandeling tegenover andere inwoners? Men behoort iedereen gelijk te behandelen.

Het feit dat de inwoners onder dwang belasting moeten betalen is al een schending van onze vrijheden die veroorzaakt wordt door de democratie die de minderheid haar rechten afneemt.

Het initiëren van geweld tegen een ander mens is immers immoreel.

Als een redelijke bijdrage van alle inwoners gevraagd mag worden voor een verbetering van de samenleving is dat begrijpelijk, maar niet voor een systeem waar het geld verspild wordt om met subsidies de hobby’s van politici en derden te financieren.
Dat lijkt op uitbuiting en misbruik maken van de macht. Als de overheid een beleid zou voeren op basis van redelijkheid en zuinig met ons geld om zou gaan, met wat meer respect voor de inwoners en minder aan politieke partij gedachtegoed, en een oprechte openheid van zaken aan ons zou voorstellen, dan zou het beleid degelijker zijn en beter te rechtvaardigen, waardoor er minder sociale conflicten en agressie zou zijn.

Ingezonden door Reiny

23 REACTIES

 1. Als een redelijke bijdrage van alle inwoners gevraagd mag worden voor een verbetering van de samenleving is dat begrijpelijk

  Nee dat is niet begrijpelijk. Want dan bepaal ik voor mijn buurman wat goed voor hem is en mijn buurman bepaalt wat goed voor mij is. Dat is pertinent fout.

  De term verbetering van de maatschappij is subjectief. Wat is objectief een goede maatschappij? Een maatschappij zonder dwang. Wat ga je doen als je als overheid een – niet objectief vast te stellen – betere maatschappij probeert te bewerkstelligen? Je introduceert dwang.

  reiny [5] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.
  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 2. Zolang het “handhaven” van verzonnen regels mag geschieden middels geweld inititatie, zal het geweld niet afnemen.

  Zolang onder dwang, en op basis van diefstal, een bijdrage te doen aan de “maatschappij” zullen sociale conflicten blijven bestaan.

 3. De bevolking, en vooral inkomens tot 50.000 euro wordt alles doorberekend door politiek en gemeenten als er een tekort is. Wij zijn niet belangrijk voor het beleid, alleen onze bankrekening is belangrijk. En het lijkt er aardig op dat we zelf niets meer over onze eigen bankrekening te zeggen hebben want politiek, gemeenten, verzekeraars en andere instanties kunnen er blijkbaar net zoveel afhalen als ze willen. Als wij straks zelf tekort komen door al dat gegraai en we kunnen de huur niet meer betalen dan leven we ook nog in zo’n a-sociaal land dat je je huis uit wordt gezet en je spullen worden verkocht. En dat terwijl het niet niet eens door ons eigen toe doen is maar door het gegraai van overheden en instanties. Als we niet een tekort van de gemeente direct van onze bankrekening zien verdwijnen dan wel via andere instanties. Gmeenten willen meer inkomsten vergaren door precario te verhogen voor waterschappen. En aan wie zullen de waterschappen het dan weer door berekenen? Juist, de bevolking. En zo betaalt de bevolking alles voor iedere instelling en overheid. Zelf houden we straks nog te weinig over om fatsoenlijk te kunnen eten als dat zo door blijft gaan. DAT is de realiteit. Overheden en instanties zijn in feite criminele organisaties die zich het recht toe eigenen over de burger en zijn bankrekening te beslissen, gerechtvaardigd aan hun zelf verzonnen regels en wetten, die niets anders zijn dan gedachten van controle en macht. Maar het volk laat dat zelf ook nog steeds gebeuren. We zijn hier vooral klagers en ondernemen er niets tegen. Als we er wel iets aan zouden doen kan dat MET of ZONDER geweld.

  Doompie [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Robert [3]:

  De voorbeelden welke u stelt, kennen wij onder de noemer “verborgen belastingen”.

  Zo zijn er nog VEEL en VEEL meer.
  Verzekeringsmaatschappijen moeten voldoen aan Regel X, dat kost Y meer geld, dus dat Y meer geld wordt vergoed door.. u en mij.

  ELKE nieuwe regel / Eis / verhoging welke door de overheid geinitieerd wordt, wordt betaald door u en mij. en vaak ook.

  1. Ambtenaren die deze regel verzinnen
  2. ” ” die deze regel goedkeuren
  3. ” ” die deze regel handhaven
  4. bedrijven die extra kosten moeten maken voor deze regel, reken dit door.

  Ook inflatie wordt wel eens gezien als verborgen belasting.

  Robert [10] reageerde op deze reactie.

 5. In mijn denkwereld bestaat naast Utopia en Nirwana ook Anderland.

  Anderland is namelijk een democratie. Haar burgers zijn vrij. Zij kiezen met een democratisch systeem een volksvertegen-woordiging, die de voor de burgers de noodzakelijke [ en alleen die ! ] gemeenschappelijke taken uitvoert. Haar uitvoerende dienst zijn de ministers, die verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordiging, die op haar beurt bij wan-besluiten ontbonden kan worden door de burgers.
  Anderland ligt vrij dicht bij Nirwana, maar heel ver weg van Nederland dat zich een democratie noemt maar een dictatuur is.
  Om de 4 jaar mogen wij onze menging uitspreken. Vier jaar is 1461 dagen, die ene extra dag hebben wij burgers de macht, daarna leiden we weer onder de almacht van politieke partijen en de ambtenarij die zegt het goed met ons voor heeft, maar vooral voor zichzlf.

  Doompie [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [1]: “De term verbetering van de maatschappij is subjectief”

  Dat vond Rutte blijkbaar ook het bezwaar van het voorstel om de macht van de koningin te beperken. Hij zei, dat zoiets ‘een niet terug te draaien verbetering zou zijn’. 😉

  ===

  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”

  ~ Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

 7. @Doompie [4]:
  Inflatie: Er is in het engels het woord ‘inflatable’ wat opblaasbaar betekent. Inflatie betekent dus alleen maar dat de boel opgeblazen wordt, in dit geval op financiéle wijze. Het engelse woord ‘inflate’ betekent ‘vullen’. Hoe toevallig. Inflatie betekent dus: het ‘opblazen’ van de prijzen om de staatskas te ‘vullen’. Dat over de rug van het volk omdat de politiek niet met geld om kan gaan en altijd tekort komt.

 8. Een probleem wat we hebben is dat de ‘geweldsinitiatie’ als factor best wel onzichtbaar is. Het is de dreiging met geweld die doorgaans voldoende is om de massa’s te bewegen belasting te betalen zich te houden aan vergunningsstelstels etc. Dus het is een soort ‘stealth’ geweldssysteem, er lijkt weinig politiegeweld aan te pas te komen maar toch is het een hele grote factor.
  Dit is waarschijnlijk de reden dat het niet op het radarscherm van de meeste mensen verschijnt.

 9. http://www.flickr.com/photos/23863506@N07/sets/72157605210987885/with/2476192915/
  Ok ik heb wat fotoo’s genomen maar ben er niet bijzonder tevreden over het valt niet mee met dat everio dinges om een bepaalde compositie, een bepaalde indruk te krijgen. liever de spiegelreflex canon A1.
  Maar ik heb alleen één vraag: ben ik nou echt de enige in nederland die die ‘woonwijken’ ziet als totalitaire communistische nachtmerries? ligt het aan mij? Maar ik snap het niet, alsof iedereen er vanuit gaat dat nieuwe ‘woningen’ er ‘modern’ en progressief uit moeten zien of zo. Iedereen vind het normaal of zo ik hoor niemand zeiken. Na de oorlog is heel nederland omgeploegd naar een totalitaire vinexwijk en iedereen vind het normaal wtf? Ik snap het niet waarom vind iedereen het normaal waarom accepteerd iedereen die door de ‘overheid’ gecreëerde realiteit als een soort gegeven? alsof iedereen na 1945 de hersentjes uitgezet heeft bzzzz… het kan aan mij liggen maar het ziet er niet uit als ‘vrijheid’ het ziet er uit als een één of ander totalitair systeem. En ondertussen gaan de discussies een beetje over randverschijnselen als ‘criminaliteit’ of zo. Of ‘graffitie’. dat kunnen we niet hebben ‘graffitie’ in onze sociaal-democratische vinex heilstaat. Ik ben die commie vibe in nederland echt compleet -zat-.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [9]:
  Het mooie is dat het algemene belang op twee manieren kan worden uitgelegd. Het algemen belang zoals jij het waarschijnlijk bedoelt is materieel. Onder dwang wordt het individu ondergeschikt zeg je. Mijn ervaring is dat dat allemaal in onszelf af speelt en dat de buitenwereld alleen maar een spiegel is. Die dwang zit ook in ons eigen hoofd en die is gericht tegen ons gevoel. Ons gevoel is dan ondergeschikt aan de dwang van ons hoofd en wat daar in om gaat. Eigenlijk bestaat er in die zin geen algemeen belang want dat zou betekenen dat het in het belang is van ieder mens. Dat komt echter pas tot zijn recht als we een verbinding hebben met ons eigen gevoel. Van daaruit is er pas echt een algemeen belang want dan gaat het om de mensen. Het andere belang is onder dwang en vanuit controle. Dat zit tussen de oren. Dan krijg je een algemeen belang zoals snelwegen, openbaar vervoer enz. Dt is dan materieel. En dat wordt ons inderdaad opgedrongen door politiek enz. Dat is hun dwang om mee te betalen voor het algemene materiële belang maar daar wordt de mens niet beter van.

 11. @Ratio [1]:

  Ik geloof dat sommige mensen niet snappen hoe infrastructuur in de praktijk aangelegd wordt.

  Zonder een centrale planning is het gewoon niet haalbaar, het kan wel iets anders (beter?) maar hoofdleidingen moeten collectief worden aangelegd en de mensen die dat doen moeten ook worden betaald, hoe meer financieele zekerheid de aannemers hoe goedkoper hij kan werken, een overheid zal dus veelal een betere prijs kunnen bedingen dan kleinere organisatie’s.

  Ook is het belangrijk om infrastructuur aan te leggen met oog op de toekomst. Er is in nederland vaak geen ruimte voor nieuwe infrastructuur dus moet de oude infrastructuur worden vervangen of opgewaardeerd, zonder dat “de klant” (iedereen dus!) er te veel hinder van ondervindt.
  Al je wacht wat verbeteren van de infrastructuur tot dat deze aan de maximum capaciteit dan wordt het een veelvoud moeilijker en dus duurder.

  En nu denk jij bij het begrip infrastructuur waarschijnlijk meteen aan snelweg en OV maar sta ook eens stil bij de ondergrondse infra – het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar water komt niet door middel van magie uit de kraan, jouw stront zwemt niet zelf naar zijn eindbestemming, stroom is vooralsnog niet draadloos beschikbaar, en hoewel de overige voorzieningen zoals gas, tv, stadsverwarming en telefonie/internet niet noodzakelijk zijn zullen veel mensen het toch missen als het ineens niet meer werkt.
  Ratio [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Igor [17]: Natuurlijke monopolies bestaan bijna niet.

  Jaren geleden zou je de postbezorging als natuurlijk monopolie aan je rijtje argumenten voor centrale planning hebben toegevoegd, en het openbaar vervoer. En de draadloze telefonie. En de TV, ook jarenlang vond men dat dat een overheidsmonopolie moest zijn.

  De rioleringen in dit land zijn voor een groot deel in deplorabele staat, er is niet genoeg gereserveerd voor vervanging, en dat is dan weer collectief geregeld. Maar dat is een oplossing die dus gewoon niet goed lijkt te werken. De snelwegen in NL kunnen het aanbod al jaren niet aan, en dit is ook een collectief goed, wat niet functioneert. Door public private partnerships worden thans in veel landen snelwegen en andere infrastructuur aangelegd, al dan niet via een build, operate transfer opzet. Die het verkeersaanbod wel kunnen verwerken. Voor electriciteit en andere zaken wordt thans in NL niet voor niets een onderscheid gemaakt tussen de aanbieder van de infrastructuur en de aanbieder van het product. In Frankrijk concurreert de tragere route nationale met de autoroute. In de VS en Canada had je decennia lang concurrentie op het transcontinentale spoortransport. En soms was er zelfs op dezelfde route concurrentie en liepen de sporen van 2 maatschappijen door dezelfde vallei. (bijv Fraser valley in Canada)

  Ga me niet svp verwijten dat ik iets niet snap maar lees je aub wat beter in in de materie. Ieder prijsvoordeel dat je denkt te bereiken door collectivisatie wordt soms tientallen keren verspild door de inefficientie van de daarmee samengaande bureaucratie.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.
  Igor [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Ratio [18]:

  Het bestaan van publieke goederen en diensten wordt altijd als rechtvaardiging voor een overheid opgevoerd. Zonder overheid geen infrastructuur, geen afvalverwerking, geen scholen, geen gezondheidszorg, geen radio en tv, etc.

  Maar een publiek goed is alleen maar een publiek goed als het niet door de vrije markt kan worden ingevuld. Bijv omdat je niet kan verhinderen dat mensen die er niet voor betalen toch gebruik er van maken (defensie, dijken, vuurtorens, analoge RTV). De overheid dwingt deze freeriders dan gewoon tot (belasting) betalen en de desbetreffende business case wordt opeens levensvatbaar.

  In werkelijkheid zijn publieke goederen helemaal niet zo statisch. Een innovatie op het gebied van techniek of marketing kan een publiek goed opeens veranderen in een product of dienst die normaal door de vrije markt kan worden verzorgd.

  Een goed voorbeeld zijn de radio en tv uitzendingen. Toen die nog analoog waren en iedereen met een ontvangsttoestel ze gratis kon opvangen waren de enige financieringsmogelijkheden commerciële sponsoring via reclamegelden of een door de overheid afgedwongen omroepbijdrage. Met de komst van digitale RTV met abonneekanalen is het een normaal product geworden dat gewoon individueel afgerekend kan worden. Overheidsbemoeienis om het aanbod in stand te houden is dan niet langer nodig.

  Hetzelfde is opgetreden bij andere voormalig publieke goederen. Als je gebruik maakt van tolwegen, private scholen en ziekenhuizen, particuliere bewakingsdiensten, enz is er helemaal geen overheid meer nodig om het aanbod in stand te houden.

  Waarom bemoeit de overheid zich dan toch met steeds meer terreinen van ons leven (denk aan de grootschalige inkomensherverdeling die in NL plaatsvind)? Simpel. De overheid is allang geen dienstverlener voor burgers meer, maar een ideologisch instrument van lobbygroepen die daarmee andere mensen hun wil opleggen.

 14. @Ratio [18]:
  Je wil gewoon niet snappen wat ik zeg he?

  “Jaren geleden zou je de postbezorging als natuurlijk monopolie aan je rijtje argumenten voor centrale planning hebben toegevoegd, en het openbaar vervoer. En de draadloze telefonie. En de TV, ook jarenlang vond men dat dat een overheidsmonopolie moest zijn”

  Ik ben niet “men” en ik heb niks gezegd over overheidsmonopolies – centrale planning – het kan op tal manieren beter en anders maar het blijf iets wat je collectief moet organiseren.

  “De rioleringen in dit land zijn voor een groot deel in deplorabele staat, er is niet genoeg gereserveerd voor vervanging, en dat is dan weer collectief geregeld. Maar dat is een oplossing die dus gewoon niet goed lijkt te werken.”

  Omgekeerde redenering, omdat dit systeem niet optimaal functioneert dan maar helemaal geen systeem?
  Liever terug in de tijd? Is wel lekker goedkoop..

  (deel van http://nl.wikipedia.org/wiki/Riool
  Tot in de jaren ’30 van de 20e eeuw deed men in de meeste Nederlandse steden zijn behoefte op een emmer. De emmers (poepemmers en beertonnen) werden opgehaald, geleegd (meestal in de plaatselijke rivier) en gespoeld. In steden dienden grachten als open riool.

  Tot ver in de 20e eeuw werd ook in Nederland al het afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. In diverse Europese landen, waaronder België, gebeurt dat soms nog steeds.

  Natuurlijk kan een echte uber libertarier zich een fijn plekje veroorloven, maar ik betaal toch liever 160 euro per jaar om in een land te wonen zonder open riool.

  De snelwegen in NL kunnen het aanbod al jaren niet aan, en dit is ook een collectief goed, wat niet functioneert. Door public private partnerships worden thans in veel landen snelwegen en andere infrastructuur aangelegd, al dan niet via een build, operate transfer opzet.

  Ja in ben bewust niet ingegaan op wegen en OV. Heel ander verhaal en dan wordt mijn post erg lang.

  “Die het verkeersaanbod wel kunnen verwerken.”

  Subjectief, natuurlijk staat er indien de planners een klein beetje hebben nagedacht geen files op de nieuwe weg! Levensduur? verwachte benodigde capaciteit? de feitelijke benodigde capaciteit ten op zichte van levensduur?

  “Voor electriciteit en andere zaken wordt thans in NL niet voor niets een onderscheid gemaakt tussen de aanbieder van de infrastructuur en de aanbieder van het product. In Frankrijk concurreert de tragere route nationale met de autoroute. In de VS en Canada had je decennia lang concurrentie op het transcontinentale spoortransport. En soms was er zelfs op dezelfde route concurrentie en liepen de sporen van 2 maatschappijen door dezelfde vallei. (bijv Fraser valley in Canada)”

  2 verschillende dingen, je vindt de verplichte scheiding tussen netbeheerders en energie leveranciers neem ik aan goed? hoezo? leg uit? wat zijn de verbeteringen in de praktijk?

  maar met het trein verhaal gaat over 2 bedrijven de beiden hun eigen infrastructuur heben dit trouwens in een land waar ietsje minder mensen per vierkante kilometer. Fraser valley 4.4 inwoners per vierkante km. Het dunbevolkte Drente met 183 inwoner per vierkante km komt nog niet eens in de buurt.

  “Ga me niet svp verwijten dat ik iets niet snap maar lees je aub wat beter in in de materie.”

  Inlezen in de materie? oh ik moet eerst mijzelf overtuigen van het heilige geloof in de “vrije markt” als de oplossing voor alles voordat ik mag meepraten?
  Ik weet niet waar jij over praat maar ik heb het over infrastructuur, en aangezien ik al circa 8 jaar werkzaam ben op dat gebied snap ik niet wat je bedoelt met inlezen?

  “Ieder prijsvoordeel dat je denkt te bereiken door collectivisatie wordt soms tientallen keren verspild door de inefficientie van de daarmee samengaande bureaucratie.”

  Ja dat klopt helemaal. Zoals je zegt “soms” maar nergens een argument dat het collectief plannen van infrastructuur per definitie leid tot bureaucratie.

  Nu goedkoop is misschien over 10 jaar opnieuw de straat openbreken, het “ik” en “nu” denken kost dus uiteindelijk meer geld, de geldverslindende bureaucratie geheel terzijde. Organisatie van het geheel is inherent aan het begrip infrastructuur.
  Je kan het ook een non-profit corporation for public- benifit noemen. http://www.icann.org/
  Ratio [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Igor [20]: Een van de grote nadelen van collectief plannen van infrastructuur is dat politieke motieven overheersen. Er moet en zal een noord zuid lijn komen in Amsterdam. Kosten baten overwegingen zijn niet langer van toepassing. 3 miljard wordt uitgegeven, om de 100 duizend inwoners van Noord bij de stad te betrekken, dat is 30 k per inwoner in noord. Als je bij Mercedes gaat onderhandelen over kwantum korting kan je wellicht iedere inwoner van noord een nieuwe Mercedes C klasse geven. Of 6 tot 10 electrische scooters pp als dat meer aanspreekt.

  De centrale planning die jij ziet zitten gaf ons ook de betuwe route, moet ik daar nog woorden aan vuil maken? Of de HSL? Of moet ik wijzen op de slaapsteden als Almere, Purmerend, Alphen ad Rijn en welke andere steden dan ook die zijn aangelegd zonder voldoende OV capaciteit en wegcapaciteit? Daar is de centrale planning ook totaal de mist in gegaan met al enkele decennia lang indrukwekkende files ten gevolge. Die de centrale planners tot heden niet hebben kunnen oplossen. De centrale planning van de windparken in de Noordzee zorgt voor enorme kosten om de electriciteit van de windparken naar de kust te krijgen, ook zo’n zegening.

  Mijn kritiek op de wijze waarop de gemeentes hun riolering aanpakken wil niet zeggen dat ik tegen riolering ben, ik stel alleen maar dat het collectieve model hier niet zaligmakend is en niet dat ik riolering wil afschaffen. De opmerking over uber libertariers kan ik niet helemaal plaatsen.

  De scheiding van transport en leverancier bij electriciteit vind ik niet zaligmakend, maar het is wel een middel tot een vorm van concurrentie, je kan nu bijvoorbeeld kiezen voor stroom uit een kernenergie centrale als je dat aanspreekt. Iets dat anders niet mogelijk was.

  reiny [22] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [21]:
  Opmerking. Het grote probleem is de politiek met haar onnozel beleid door alles te willen regelen. Dat is een ramp !!
  T.a.v keuzevrijheid stroom is gewoon volksverlakkerij, u denkt toch niet dat u andere stroom krijgt dan uw buurman die wel of geen kernenergie wil.

 17. @Ratio [21]: “de slaapsteden als Almere”

  De bouw van Almere is zonder twijfel de grootste planologische blunder die er ooit in NL is gemaakt.

  Toen de Flevopolder net droog was en er nog maagdelijk bij lag was er een grote discussie of Schiphol wel voor miljarden moest worden gerenoveerd, of dat de luchthaven niet beter kon worden verplaatst naar de nieuwe Flevopolder, vanwege de toekomstige uitbreidingsplannen.

  Dat verplaatsen wees men toen af puur op basis van emotionele argumenten: Schiphol had altijd ten zuiden van A’dam gelegen, die naam hoorde bij die plek!

  Hoe stom kan je zijn? NL heeft maar 1 grote zeehaven nodig (R’dam) en 1 grote nationale luchthaven (A’dam). Daar bouw je de hele transportinfrastructuur rond op. Als Schiphol toen naar de nieuwe Flevopolder was verplaatst, had men:

  1. volop uitbreidingsmogelijkheden (zonder omwonenden lastig te vallen)
  2. boven water kunnen starten (geen geluidsoverlast)
  3. dicht bij Duitsland gelegen (makkelijke aan- en afvoer zonder files)
  4. centraal in het land en dicht bij het Noorden gelegen (stimulans voor de noordelijke werkgelegenheid)
  5. volop ruimte in de Haarlemmermeer gehad om daar A’dam uit te breiden

  Nu zitten Schiphol en A’dam elkaar al jaren in de weg. Geen van beiden kunnen meer uitbreiden en het leven van de omwonenden van Schiphol is vreselijk (’s-zomers kan je niet eens in je tuin zitten, om over het waardeverlies van je woning maar te zwijgen).

  En de Almerenaren staan dagelijks een uur in de file naar A’dam, de stad waar ze eigenlijk hadden willen wonen. Geen wonder, want in Almere wil je nog niet dood gevonden worden.

Comments are closed.