De Media: Minister Henk Kamp van Sociale Zaken moet weinig hebben van het dreigement van de vakbeweging dat de regering het pensioenakkoord uit juni ongewijzigd moet overnemen. De vakbonden eisten gisteren in deze krant een onomwonden ‘ja of nee’ van de minister.

‘Het is beter om eerst met elkaar om de tafel te gaan zitten. Het dient het proces niet om stoere uitspraken te doen’, aldus Kamp donderdag tijdens een congres van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). De vakbonden eisen naast steun voor het pensioenakkoord 2% loonstijging in de publieke sector. Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wil de lonen juist bevriezen. De vakbeweging wil beide discussies scheiden, terwijl Kamp aanstuurt op een groot sociaal akkoord, waarin zowel de pensioenen als de lonen worden geregeld.

“Een heet hangijzer is of het kabinet bereid is om de AOW welvaartsvast te maken, door deze jaarlijks te laten stijgen met de verdiende lonen. Een welvaartsvaste AOW, het ouderdomspensioen dat de overheid financiert, is een van de pijlers uit het pensioenakkoord dat werknemers- en werkgeversorganisaties in juni sloten.

‘Ik begrijp de vraag van werknemers en werkgevers om de AOW robuuster te maken. Maar het is de wetgever die gaat over de invulling van de AOW’, aldus Kamp. ‘Het kan niet zo zijn dat Jongerius en Wientjes met een stuk komen en tegen de regering zeggen, teken hier maar.’ Agnes Jongerius en Bernard Wientjes voeren respectievelijk de werknemers (FNV) en werkgevers (VNO-NCW) aan.”

Referentie naar het artikel: klik hier.

De pensioenovereenkomst is hier te vinden (pdf):

Kamp is op ‘grote lijnen’ akkoord met de wijzigingen aangaande de bedrijfspensioenen (meer individualisatie), maar het ‘botst’ met de bemoeienis betreffende de AOW. Ze willen robuustheid, en marktconforme uitkeringen waar Kamp blijkbaar niet aan wil?

Op dit moment wordt uw AOW uitkeringspremie bepaald aan de hand van de volgende voorwaarden:  Quote
“Het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon en is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt af van uw woonsituatie en de leeftijd van uw huisgenoten. Er is een pensioen voor een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder en voor een samenwonende”

Nergens is hier iets terug te vinden over uw persoonlijke bijdrage tijdens uw loopbaan. Blijkbaar bepaalt uw woonsituatie uw inkomen, en niet uw bijdrage?

Dat is natuurlijk alles behalve een individuele (wenselijke) vorm van oudedagsvoorziening.

Uw bijdrage aan de AOW is echter wel (beperkt) individueel. De bijdrage is namelijk 17,9% (!) van uw jaarinkomen tot een maximum van € 32.725 (de ‘modaal’ norm)

Boven de zogenaamde “modaal” norm is de bijdrage voor een ieder gelijk. Waren het niet dat het inkomen van de meeste Nederlanders dus onder deze grens ligt, en dus WEL inkomens afhankelijk bijdraagt.

Het voorstel om “een welvaartsvaste”, ofwel meer marktconform, AOW te introduceren activeert de noodrem bij Kamp.

Ja, want opeens moet de uitkering stijgen conform de gemiddelde markt werking, in plaats van door de overheid verzonnen en gemanipuleerde “minimumloon” en inflatie correcties. Wat dus machtsverlies betekent.

Opeens moet er rekening gehouden worden met de markt, in plaats van oudjes collectief dankbaar te laten knielen voor hetgeen vruchten van eigen arbeid zouden moeten zijn. Vruchten, welke door de overhead geconfisceerd zijn, uitgegeven, en nu een tekort aan is?  Een tekort wat is opgelopen tot 20% (!!) en gefinancierd wordt uit “algemene middelen”. Welke ook uw geld zijn.

Waarom schaffen we de hele AOW niet af?

Waarom moet een overheid überhaupt voor verzekeringsmaatschappij spelen? (en mogen tandartsen dat niet?)

Een slechte verzekeringsmaatschappij, met onredelijke voorwaarden.

Zoals de voorwaarde welke stelt, dat U 42 jaar AANEENGESLOTEN gewerkt dient te hebben. Zo niet, ontvangt U een levenslange strafkorting van 13,4%.

Voorwaarden welke U maar gewoon dient te accepteren. De regering heeft immers dit “wijze” besluit voor U genomen, en u kunt niet uitstappen.

Als ik de keuze had, zou ik nooit in zee gaan met een partij welke zulke voorwaarden stelt.

En daarom pleit ik voor afschaffing van dit immorele stelsel!

Zodat deze 17,9%, of misschien wel meer als ik dat behoef, belegd kan worden hoe en waar ik dat wil, tegen (beter) rendement.

Ik wil u alleen nog even wijzen op het volgende:

Uw oude dag voorziening bestaat uit drie poten

1: De AOW regeling, Zonder enige garanties. De garantie die u heeft, is hopen op voldoende nakomelingen en het voortbestaan ervan.

2: Een pensioenfonds welk U eigenlijk gewoon moet afsluiten, omdat de AOW erg schraal is, en u misschien wel de luxe wilt blijven behouden na uw carrière. U weet wel, dat pensioenfonds onder druk van de overheid, welke rekent met rekenrenten, en momenteel ook een grote onzekere factor is.

3: Privé-voorzieningen, voorzieningen welke niet (zo goed) “gespekt” kunnen worden omdat U een overgroot deel in collectieve fondsen stort.

Tot zover uw toekomstige zekerheden.

Ingezonden door Doompie

1 REACTIE

 1. Nergens is hier iets terug te vinden over uw persoonlijke bijdrage tijdens uw loopbaan. Blijkbaar bepaalt uw woonsituatie uw inkomen, en niet uw bijdrage?

  Je bent toch niet oprecht verbaasd? 🙂

  dat is namelijk al sinds de oprichting zo. Wie werkt of woont in Nederland krijgt AOW. Hoeveel en of je bijdraagt is niet van belang.

  Vandaar ook dat de AOW al jarenlang niet kostendekkend is.
  Dat weet men al jaren, maar men doet er niets aan. Immers anders had de babyboom of meer premie moeten gaan betalen of zou een groot deel van die babyboom geen AOW meer krijgen.

  In die zin is die korting van 13,4% of uitstel van 2 jaar (je mag kiezen) juist martconform. Het is alleen weer zo oneerlijk dat die graaiende generatie zichzelf wéér een uitzondering geeft.

Comments are closed.