De jeugd van tegenwoordig, en dan bedoel ik niet de vieze Furs en Willy wartalen, die ondanks hun geveinsde domheid, toch slim genoeg zijn om hun image hoog te houden en optredens te scoren.

Nee, dan bedoel ik de ambitieloze,onverantwoordelijke, lamlendige en afhankelijke jeugd.

Hoe kan het dat er een generatie bestaat die, mensen die zich met braaksel insmeren of rijmertjes die zwaar crimineel zijn als idool verklaart, in plaats van deze te mijden als een hondsdolle hond?  Het antwoord op deze vraagt zit in het nonchalante waar onze Jeugd en vele volwassenen met hen aan ten onder gaat. De garanties en zekerheid, hoe grillig die ook mogen zijn, neemt de noodzaak bij mensen weg om kritisch na te denken over zaken, daarbij demotiveert het de drang naar prestatie en ambitie, wat op zijn beurt weer middelmatigheid aanmoedigt. In ernstigere gevallen moedigt het zelfs beneden middelmatigheid aan, zoals de personen hierboven beschreven.

Door het huidige onderwijssysteem, waar elke vorm van kritisch denken bestraft wordt in plaats van aangemoedigd, leren wij dat een “argumentum ad verecundiam”waar is, simpelweg omdat de boeken en leraren niet door leerlingen gecorrigeerd dienen te worden. Hierdoor missen vooral de middelbare schoolverlaters iedere basis om later in hun leven kritisch na te denken en zo hun meningen te vormen.

Hierdoor wordt het weer aangemoedigd om de mening van een hogergeplaatst persoon onbetwist te laten en voor waarheid aan te nemen, wat eigenlijk neer komt op geloven.

Hoewel ik het niet helemaal eens ben met de beschrijving van geloven, zoals mijn Wiki hyperlink uitbeelt, komt het er op neer dat iemand anders voor waarheid aanneemt wat een ander denkt te weten. Dit is het geval bij veel mensen. Zelden worden cijfers en begrippen voorgehouden door politici nog dubbel nagekeken of herzien, de noodzaak dit te doen is er niet.

Dit zorgt voor een cultuur van “ aannemen van een ander” , een bekend verschijnsel voor hen die het menselijk gedrag tijdens verkiezingen observeren.

Koppel dit aan een grillige zekerheid van een verzorgingsstaat die kinderen en ouders leert dat zij verzorgd dienen te worden door anderen, in plaats van de verantwoording te nemen voor zichzelf, en er tekent zich inderdaad een beeld van een maatschappij die gedemotiveerd is het beste uit zichzelf te halen.

Nu zou je kunnen stellen dat materiële welvaart een van de motiverende dingen is waardoor mensen zich wel willen beteren. Echter wordt deze welvaart u weer afgenomen door de staat, om die verzorgingsstaat in leven te kunnen houden.

We leren van politici dat de vruchten van onze arbeid niet volledig aan ons toebehoren. Door dit te doen zal men ook minder snel bereid zijn de volledige potentie van zijn talent, tijd en arbeid in vruchten om te zetten, het behoort u immers niet toe. Dit draagt ook weer een steentje bij in de manier waarop sommige mensen in het leven staan.

En dat allemaal voor uw eigen bestwil.

Daarom zeg ik”

Mensen zijn beter af in onzekerheid, afhankelijk enkel  van hun eigen kracht en individuele talenten, dan in zekerheid deze nooit te hoeven benutten.

En die mag je citeren

Waarom zou u zich nog uitsloven als, het resultaat u niet toebehoort, u een belofte heeft verzorgd te worden en vooral geleerd is,

NIET ZELF NA TE DENKEN!

Vandaar deze filmpjes
[HTML8]

[HTML9]

12 REACTIES

 1. De moderne politiek is in feite een soort kerk zonder god. Een kerk waar politici de priesters zijn en de overheid in de rol van god die alles ziet, alles weet, voor alles zorgt, misdaden (vooral tegen de moraal) straft en 24/7/365 aanbeden wenst te worden.

  Het resultaat is overal om je heen zichtbaar. Al denk ik dat verloederde dwazen er altijd zijn geweest. Alleen vroeger werden deze buiten de stadspoort gesmeten of in het tuchthuis tewerk gesteld. Nu zorgen ze er voor dat de zieligheidsindustrie bezig wordt gehouden.

 2. Niet iedereen is even rationeel. Je kunt proberen mensen een bepaalde weg op te sturen, maar ik denk dat dat niet veel zin heeft. Ze doen toch wat ze zelf willen. Het is water naar de zee dragen.

  Soms worden ze nog boos op je ook. Of erger: ze komen je ruiten ingooien of slepen je voor de rechter.

 3. Ben ik het niet met je eens, rationeel nadenken kan je stimuleren en leren.
  Kijk naar mij, ik heb het geleerd en dat terwijl ze mij zelfs naar een school wilde sturen voor slechte leerlingen. Als je mij zag toen ik 16 was zou je er geen 5 centen voor geven. echter toen ik leerde rationeel te denken en kritisch te denken veranderde dit en nu wil ik alles er uit halen wat er in zit.

  Daarom lijkt het mij van groot belang dat dit als basis vaardigheid aangeleerd wordt, meer zelfs dan het indreunen van kennis zodat leerlingen vooral in de niet wetenschappelijke/theoretische opleidingen enkel in staat zijn na te papagaaien wat ze hebben onthouden.
  Dat is het verschil tussen kennis en wijsheid.
  Kennis krijgen ze wel, alleen geen manier o er iets mee te doen.
  Als dit verandert echter zullen we als maatschappij veel rijker worden op kennis gebied, en zullen ook politici het heel moeilijk gaan krijgen wanneer wij een kritisch denkende bevolking hebben capabel om zelfstandig na te denken

  maha [10] reageerde op deze reactie.

 4. “Zelden worden cijfers en begrippen voorgehouden door politici nog dubbel nagekeken of herzien, de noodzaak dit te doen is er niet.”

  Zoals bij Lucia de B. De rechters hebben niet geleerd, dat de reeks AAA AAA AAA AAA even toevallig is als AAB BAB ABA AAB. Omdat we die eerste toevallig mooier vinden, mogen we daaruit niet afleiden, dat het wel heel toevallig is, dat er 12 keer A uit komt. “We heel” is geen wiskunde, zou mijn oude wiskundeleraar zeggen.

 5. Hey Hoc ouwe zak, (vermoed ik)

  Wat is dat nou voor gelul over “de jeugd van tegenwoordig”?

  Hoewel ik het op zich een goed artikel vind, zoals trouwens jouw meeste artikelen zijn er toch een paar stukjes maar de objectiviteit compleet ontbreekt.

  “Nee, dan bedoel ik de ambitieloze,onverantwoordelijke, lamlendige en afhankelijke jeugd.”

  Ja hoor opa “de jeugd van tegenwoordig, het is een schande, maaaruh door wie is die jeugd opgevoed? Natuurlijk kan het onderwijs beter maar uiteindelijk blijft het opvoeden een taak van de ouders.

  “Door het huidige onderwijssysteem, waar elke vorm van kritisch denken bestraft wordt in plaats van aangemoedigd, leren wij dat een “argumentum ad verecundiam”waar is, simpelweg omdat de boeken en leraren niet door leerlingen gecorrigeerd dienen te worden. Hierdoor missen vooral de middelbare schoolverlaters iedere basis om later in hun leven kritisch na te denken en zo hun meningen te vormen.”

  Ummm???
  Vreemde logica hou jij er op na, op scholen wordt kritisch denken bestraft maar mensen die de school niet heben afgemaakt missen de basis om kritisch na te denken?
  Zou het niet zo zijn dat schoolverlaters al dan niet bewust de keuze heben gemaakt de school niet af te maken omdat de school niet optimaal bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling?

  Maar misschien begrijp ik het verkeert en bedoel jij dat schoolverlaters zichzelf de mogelijk hebben ontnomen om een studie te volgen waar mogelijk wel iets geleerd kan worden?

  Daarin heb je wellicht gelijk maar het volgen van een studie betekend voor veel mensen een “schuld”. Volgens het nibud heeft een student onkosten van zo 1100 euro per maand het gemiddelde leen bedrag is 400 euro per maand op basis van een 4 jarige studie is dat dus respectievelijk 52,800, 19,200 euro. Nee dat zijn niet echt perspectieven de motiveren om de school af te maken in de hoop dat het op de universiteit beter is en niet enkel “argumentum ad verecundiam”.

  Hoc Voluerunt [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Igor [5]:
  Even voor jou informatie ik behoor nog tot de twintigers hoor.

  En het is meer een rel tegen de nonchalante jeugd natuurlijk ben ik mij er van bewust dat dit een beetje een ouwbollige term is, die is met opzet gebruikt.
  Je inleidiging immers je eye catcher 😉

  Ik bedoel dat op het middelbare onderwijs iedere vorm van kritisch denken of een methode om dit te stimuleren ontbreekt, en dat dit een onderdeel is waarom een heel groot deel van de bevolking nu kritisch denken volledig vreemd is, maar er meer gedacht wordt in vergelijkingen van andermans aangenomen/overgenomen mening.
  E de jeugd van tegenwoordig gebruik ik daarbij omdat dit proces bij hun nog erger is dan de vorige.

  Bij Leraar 12 jaar geleden was dit al erg toen die hun leerweg begonnen, wat resulteerd in een slechter resultaat bij ” de jeugd van tegenwoordig” wanneer deze onderwijzers worden zal die jeugd nog sterker verslechteren.
  Snap je wat ik bedoel.
  Maar onderwijs is een klein onderdeel hoe de mentaliteit van luiheid ontstaat.

  Je hebt ook de term middelbare schoolverlaters verkeerd geinterpreteerd, of ik heb het verkeerd gebruikt dat kan ook.
  ontleed die woorden eens.
  Middelbate school verlaten, ik heb geen woorden als prematuur of vroegtijdig gebruikt, noch verteld of zij een diploma hebben behaald of niet. het is enke om een punt aan te duiden in hun levensloop/leerweg wanneer ze de middelbareschool verlaten.

  En vergeef me uenige schrijf fouten..
  tik even een vlugge comment met bevroren vingers omdat er een hond uitgelaten moet worden.

  Over de schoolkosten kunnen we speculeren hoe deze het in de vrije markt zou doen, maar wat ik denk is dat vooral de methode verandert van onderwijs wanneer deze eenmaal in de vrije markt zit, en de kosten dus evengoed veranderen.

 7. Ik kan me in de conclusie van het artikel vinden: Mensen, jong en oud, worden enorm nonchelant omdat er toch wel voor hun gezorgd wordt weten ze (gelukkig is dat in de niet te verre toekomst helemaal afgelopen).

  Het is heel simpel het gevolg van een door de overheid gedwongen opgelegd sociaal systeem wat helemaal ontspoort is en waarbij niemand buiten de boot mag vallen.

  Mijn motto:
  Geloof nooit wat een ander zegt tenzij je zelf tot dezelfde conclusie komt.

  beek [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [8]:
  Hahaha kijk haar in bochten wringen.
  Ik kies zelf ook voor mijn kinderen een school met veel creatieve vakken.
  Simpelweg om de reden dat ze leren nadenken op een creatieve manier, niet als een lemming later alles na papagaaien.

 9. @Hoc Voluerunt [3]:
  ‘Kijk naar mij, ik heb het geleerd………..’

  Oeioeioei, dat vind ik nou geen kwaliteit hebben zoiets.
  Meneer Hoc stelt zichzelf als voorbeeld. Dat moet je niet doen, meneer Hoc. Dan ben je een opschepper. Dat moet je een ander laten doen. Of tenminste, als je eerlijk bent wacht je tot een ander dat doet, en doet ie dat niet, tja dan doet ie dat niet. Pech gehad. Maar ondertussen laat je gewoon zien hoe geweldig rationeel je bent, zodat ik denk: Jee!! wat is die meneer Hoc rationeel! Die heeft dat goed geleerd!

 10. @Fluminis [7]:

  Dan wens ik u veel succes als u de relativiteitstheorie, de quantummechanica en de lichtsnelheid persoonlijk gaat uitzoeken.

 11. Alshet om een wetenschappelijk stuk gaat zou je kunnen zeggen, dit klinkt het meest aannemelijk gezien de argumenten en hoe deze gepresenteerd zijn.
  Anders zou je namelijk zeggen dat je het weet omdat HIJ het zegt, of zij het zegt.

  Bv:
  Klimaat veranderingen door de mens klinkt het meest aannemelijk want… Argument A B C..
  NIET Klimaat verandering klinkt aannemelijk omdat A B C dat zeggen en alleen Z tegen is .
  Zelfde voor de omgekeerde conclusie.

  En als je over een onderwep helemaal NIETS weet,.. dan is het geen schande dit gewoon toe te geven.
  Dat is wijzer dan er uit te flappen wat een ander je verteld heeft en dit voor waarheid aan te nemen.

  Zou het zelfde zijn als ik hier alles ga verkondigen over indianen geschiedenis, waar ik werkelijk niks vanaf we op de spaande en europese veroveringen her en der na dan. maar heb geen volledige informatie..
  Dus dan is het beter te zeggen dat je het gewoon niet weet.
  en doe er dan wat aan

Comments are closed.