In de aanloop van de verkiezingen eerder dit jaar had ik de Atheïstische Seculiere Partij op de libertarische toetssteen. Deze laïcistische club, geesteskind van Frans van Dongen, had toen slechts zeven programmapunten. Inmiddels heeft de ASP een uitgebreider programma en een nieuwe website. Met katernen waarin dode Duitstalige psychopathische cocaïnesnuivers als Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche hun commentaar geven op religie. Een tekstfragment van John Lennon zijn ‘Imagine’, een extreem-links anti-religieus anti-eigendomsliedje uit de hippietijd, tegen een blauw verduisterde achtergrond van ‘de schepping van Adam’ van Michelangelo (uit een tijd waarin er nog wél grote kunstenaars werden voort gebracht).

Deze atheïsten zijn fel gekant tegen godsdienstig onderwijs en streven naar een totaalverbod. Niet één vorm van religie moet in niet één vorm van onderwijs toegestaan worden. Een nogal extreem anti-vrijheid standpunt. Het niet toestaan van scholen op religieuze grondslag zou inhouden dat er geweld van de staat zou uitgaan als mensen zich niet aan het verbod zouden houden.

Als het aan deze atheïsten ligt dan moeten mensen die hun leven in dienst hebben gesteld van het leiden van een kwalitatief zeer hoogstaande katholieke eliteschool waar, naast dat er op hoog niveau, door internationaal vermaarde hoogleraren en universitaire docenten, klassieke en moderne talen, wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, fysische geografie, filosofie, ook theologie/catechisatie wordt gegeven ’s nachts van hun bed worden gelicht, worden ontvoerd en opgesloten en tijdens de douchebeurten bloot gesteld aan lieden die op onvrijwillige basis barebacken terwijl de kwaliteitsschool wordt gesloten, ten gunste van kwalitatief laag, VMBO-achtig, ‘gratis’ staatsonderwijs op atheïstische grondslag.

Wel is het een uniek extreem anti-vrijheid standpunt te noemen. Geen enkele sociaal-democratische of sociaal-liberale partij in het parlement wil zo ver gaan religieus onderwijs geheel en al te verbieden. Alleen communisten zullen bereid zijn zo ver te gaan. Dat communisten ook atheisten zijn die religie uit het openbare leven willen bannen is niet toevallig. Politieke atheisten en communisten zijn, als het ware, natuurlijke bondgenoten. Wie de staat, het ego en de materie wil verafgoden is er alles aan gelegen tegen metafysica, tegen religie, tegen eigendom en tegen (vrijwillige) solidariteit te strijden.

Op de website is ook een partijprogramma te vinden dat een voorlopig programma is, ‘meer bedoeld als springplank voor een discussie dan een definitief programma’. Dit voorlopige programma heeft een aantal economische overwegingen. Sommige van deze overwegingen zijn sympathiek te noemen. Zo wil de ASP de bureaucratie (door haar heel progressief gespeld als ‘burokratie’) sterk verminderen en de staatsomroep afschaffen.Winkels mogen 24 uur per dag, zeven dagen per week, open zijn. De enige domper op deze vreugd is dat Geen zondagssluiting: alle bedrijven, dus ook alle winkels mogen (dus niet: moeten) 24 uur per dag open gemarkeerd staat in het rood, wat volgens de mensen van de ASP betekent dat het gaat om een kwestie die de overheid geld oplevert. Met de verruiming van de winkeltijden worden er dus twee vliegen in één klap geslagen. Men kan hierdoor grevo’s jennen én via de hogere opbrengst van belastingen de staatskas spekken.

Misdadigers moeten hun slachtoffers schadeloos stellen. Heel goed. Er komt geen JSF. Cannabis wordt legaal. Subsidies waarvan de functie onduidelijk is worden afgeschaft. Maar hier staat helaas iets heel slechts tegenover. Zo wil de ASP gratis openbaar vervoer. Gratis, dus op kosten van de belastingbetaler. En gratis onderwijs. Gratis, dus op kosten van de belastingbetaler. En uitkeringen voor kleine zelfstandigen. Het is een soort kruising tussen communisme, klein-burgerlijk pseudo-liberalisme en groen links achtig sociaal-liberalisme.

Ook willen deze atheïsten een religie-belasting invoeren. Zeg maar een soort atheïstische variant van de djizya, de belasting die dhimmies aan de islamitische overheersers moeten betalen.De ASP wil aanhangers van een religie tot paria’s degraderen. Tweederangs burgers waarop geparasiteerd mag worden middels extra belastingheffing, terwijl de aanhangers van een religie het recht wordt onthouden een school op religieuze grondslag op te richten. Verder wil de ASP dat er meer atheïstische hoogleraren komen en ook een ‘officiële Atheïstische Bibliotheek’. Atheïsme als staatslevensbeschouwing. Atheïsten als een geprivilegieerd herrenvolk. Een pseudo-elite die vooral op kosten van de niet-atheistische belastingbetaler zaken als atheistisch onderwijs en atheistische bibliotheken er op na wil houden.

Bijzonder ondoordacht is dat de ASP voor ‘vrijere abortus’ is. Dit lijkt, niet ongebruikelijk bij atheisten, een soort van antagonistische profielvorming te zijn. Religieus rechts is tegen abortus, dus is de ASP voor abortus. Een ‘vrijere abortus’. Wat zou men daar onder verstaan. In de 36ste week van de zwangerschap een gezonde pre-baby de schedel in slaan omdat zo’n geboorte als een lastig ongemak wordt ervaren?

Abortus is moord! Een wrede, onnodige en op geen enkele manier te rechtvaardigen schending van het eigendomsrecht van het ongeboren menselijke individu. Het zijn dit soort voorstellen waardoor het duidelijk wordt met een levensgevaarlijke partij van doen te hebben. Zonder duidelijke ethische grondslag. Atheïsme zonder natuurrecht heeft de neiging al gauw tot moreel nihilisme en tot positief rechtelijke willekeur te vervallen.

Bijzonder misleidend is de visie op buitenlandse aangelegenheden.

Israëlisch-Palestijnse kwestie: neutraal blijven. In de grond is het geen Israëlisch-Palestijns conflict, maar een Joods-Islamitisch conflict. Dus geen partij kiezen. Het is net als bij de Ierse kwestie: De sfeer is verziekt door religie aan beide zijden. Net als bij de Ierse kwestie kun je hopen op een stuk secularisatie aan beide kanten. Want dat zou vrede kunnen brengen in combinatie met ook een staat voor de Palestijnen.

Er is uiteraard niets mis met het neutraal blijven in deze kwestie. Maar van de Israëlisch-Palestijnse kwestie en de Noord-Ierse kwestie begrijpen de mensen van de ASP erg weinig. In de Ierse kwestie is religie niet zo van belang. Waar het om gaat is dat een deel van de Noord-Ieren aansluiting wil bij de Ierse republiek en een ander deel van de Noord-Ieren wil onderdeel blijven van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat niet om een religieus gefundeerd conflict. Het geweld is niet ontstaan door verschillen tussen religieuze opvattingen, noch door het feit dat de een katholiek is en de ander protestant, maar door verschillen in politieke opvattingen en belangen. Secularisatie bij de Noord-Ieren zou de politieke kwestie, die aan het conflict ten grondslag liggen, derhalve niet oplossen.

De overheid dient min of meer dezelfde houding aan te nemen tegenover religie als tegen roken: Niet verbieden, want het is de individuele verantwoordelijkheid van de burger,….maar wel zo veel mogelijk ontmoedigen en zo veel mogelijk op de gevaren ervan wijzen

Programmapunt zeven is in tegenspraak met programmapunt drie Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden. Tenzij de ASP van plan is om, in navolging van de staat New York, het roken in de openbare ruimte te verbieden. Hoewel…min of meer.

Een overheid die een actief ontmoedigingsbeleid voert om de levensbeschouwingen die de overheid onwelvallig zijn tegen te gaan is een tirannieke overheid.  Ik wijs een paternalistische overheid die wijst op de vermeende gevaren van mijn religie, mijn levensbeschouwing, geheel en al af. Geweld gebruiken tegen dienaren van de overheid die non-agressieve evangeliserende mensen, mensen die in de openbare ruimte hun godsdienst afficheren, tegen hun wil oppakken om af te voeren acht ik – net als elke andere vorm van defensief geweld – geoorloofd.

Religieuze bijeenkomsten verbieden voor minderjarigen

Programmapunt no. 6 van de ASP komt neer op geweld tegen 17-jarigen die hun numineuze ervaringen willen delen. Mensen van zeventien jaar en elf maanden die het willen hebben over het ontologische bewijs van Gödel, vrije wil en de metafysica als grondslag in het Westerse denken, het gevoel ooit heel te zijn geweest en ooit heel te worden (een symbolische heelheid), en om die reden samen gekomen zijn maar op het moment dat zij dieper beschouwend op de zaken in gaan met geweld van elkaar worden gescheiden, ontvoerd worden door een paar gewapende politie-agenten, als het aan de ASP ligt, en tegen hun wil op een bewaakte plaats vastgehouden, ingesloten, tussen de dieven, verkrachters, katholieke ex-schooldirecteuren en moordenaars.

Punt 6 zet aan tot agressief geweld tegen bijvoorbeeld vredelievende, intelligente, jongeren die samen komen om te bidden en om het te hebben over wederbinding en symboliek als spiegel van de ervaring te bespreken en andere zaken die hun intolerante, bekrompen, atheïstische ouders ten strengste verboden en geridiculiseerd hebben.

Als een politieke partij iets verbiedt dan komt overtreding van het verbod neer op de uitoefening van geweld door de overheid. Geweld tegen ‘daders’ van slachtofferloze ‘misdrijven’.

De ASP is een uiterst onverdraagzame atheïstische-en laïcistische groepering die via staatsgeweld, repressie, onderdrukking, dwang en parasitisme de gehele samenleving haar eigen nihilistische denkbeelden wil opleggen.  Een zetel voor de ASP in de Tweede Kamer zou een grote stap richting totale onvrijheid betekenen. Er is mij, als vrijheidlievend mens, er veel aan gelegen er op te blijven wijzen welke dwingelanden deze atheïsten zijn.  

(Wordt vervolgd)

Oscar
November 2010

Website van de ASP: http://www.atheistischseculierepartij.nl/

Mijn eerdere artikel over de ASP: https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/03/de-asp-op-de-libertarische-toetssteen/

Op het plaatje. Boven, van links naar rechts: Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud en Karl Marx. Onder, van links naar rechts: Frans van Dongen, Sam Harris en Richard Dawkins.

Karl Marx was geen atheist, maar een satanist. Ik heb er voor gekozen zijn hoofd niet te overplakken met een atheistisch kopstuk, omdat Marx wél het atheisme heeft bevorderd en heeft willen bevorderen.

181 REACTIES

 1. Maak je je niet onnodig druk hier? De ASP lijkt mij van het niveau “hobbieklup die ook een mening heeft”. Is er enige indicatie dat deze ‘klup’ binnenkort ergens regeert en de politie op de kerken afstuurd?

  Het probleem zit hem eerder in de mentaliteit van intolerante atheisten en onverdraagzame religieuzen, die een ander niet de vrijheid gunnen om wel of niet te geloven of iets te denken dat afwijkt van wat de hater in kwestie ergens van vindt.

  In het Engels heb je de fraaie term ‘bigotry’, welke helaas geen Nederlands equivalent heeft.
  Igor [8] reageerde op deze reactie.
  Dijk [12] reageerde op deze reactie.

 2. Religie is vergif dat de hersenen aantast. Het biedt valse hoop en plaatst bergen waar helemaal geen bergen zijn. Een rationeel mens laat religie voor wat het is en waarschuwt ook anderen voor deze kwakzalverij.

 3. idd geen clubje die hun principes netjes universeel hebben als ik jou mag geloven. Zo zeg je dat ze materialistisch zijn en tegen eigendomsrechten. Wat zijn ze dan? Ze zijn waarschijnlijk voor hun eigen eigendomsrechten als ze aan het dwingen slaan en tegen die van de gedwongenen die gehoorzaam moeten zijn.
  Verder natuurlijk een onbeduidend clubje, ik heb er nooit van gehoord. Je agenda is duidelijk, maar ver gezocht.

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 4. Ik ben momenteel heerlijk religieus bezig. Eerst Sint Maarten. Kaarsjes voor de deur- voor iedere overledene één, kindjes aan de deur die liedjes komen zingen en daarna mogen graaien in een grote schaal met snoep.

  De Sint in het land. Pepernoten en strooigoed in huis. Kinderen mogen hun schoen zetten. Zwartgeverfde overleden Germaanse krijgers – tegenwoordig zwarte Pieten – razen door de lucht of over de daken.

  De Kerstman raast ook al door de lucht. Kerstboom versieren – en rond de kortste dag 12 dagen feest totdat de dagen weer langer worden. Van 25 december tot 6 januari. Zuipen, oliebollen eten, enz. Doen ze hier al duizenden jaren.

  Als je zulke rituelen hebt, wie heeft dan behoefte aan een religie uit Joodse bron? Wat heb ik te maken met een zwervend woestijnvolk of met hun god? Die god die hen uitverkoren heeft bestaat net zo zeer als de Kerstman of Sinterklaas.

  Ieder is natuurlijk vrij om zijn leven in te richten zoals hij dat zelf wil, zolang hij ook de gevolgen daarvan zelf draagt.

 5. @Bon Vivant [1]:

  bigotry: Het vasthouden aan een bepaalde mening.(vaak religieus maar dat hoeft niet) Ookwel dweepziek, onverdraagzaam, hypocriet.

  Dat bij elkaar is zo een beetje de vertaling van bigotry.

  – In dit geval denk ik dat zowel oscar als de ASP zich schuldig maken aan bigotry.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Igor [8]:

  Hoezo zou ik mij schuldig maken aan bigotry? Wat trouwens gewoon vertaald zou kunnen worden met kwezelarij, dit ter zijde. Ik ga in dit artikel, zoals altijd, gewoon uit van het non-agressieprincipe. Anarchokapitalisme hè. En daar hou ik aan vast. Maar om me nou om die reden een kwezel of bigot te noemen…

  Ik ben niet overdraagzaam. Ik gun elke atheist zijn of haar levensbeschouwing. Als mensen daar hun geluk en voldoening uit halen, wie ben ik dan om te pogen mensen daarvan af te houden. Atheisme dat gepaard gaat met onverdraagzaamheid daar heb ik echter wel wat tegen.

 7. vandaag op de voorpagina van de Trouw bij de kiosk, weer een verhaal over een bisschop die een minderjarige sexueel misbruikte. RK NAP overtreders in vooraanstaande posities zijn vandaag de dag iig gemakkelijker te vinden dan atheisten die christelijke indoctrinatie willen verbieden.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [10]:

  “RK NAP overtreders in vooraanstaande posities zijn vandaag de dag iig gemakkelijker te vinden dan atheisten die christelijke indoctrinatie willen verbieden.”

  Dat zou heel goed kunnen, pcrs, agressors heb je overal, maar we weten op dit moment niet wat vooraanstaande atheisten allemaal uitvreten. De media hebben de pijlen gericht op de kerk.

  Maar hoezo is mijn agenda duidelijk?

  IIS [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Dijk [12]:

  Ik speel niet de gebeten hond, ik hou het gedachtengoed van een politieke partij tegen het licht vanuit libertarisch perspectief. Zoals ik gedaan heb in de serie ‘politieke partijen op de libertarische toetssteen’, zoals ik gedaan heb in het artikel ‘waarom de PVV niet voor de vrijheid is’, zoals ik heb gedaan in het artikel Captivitas ten aanzien van democraten en democratie.

  Dit is een libertarische website, waarde en geachte heer Dijk, en ik ben gevraagd om toe te treden tot de redactie van Vrijspreker omdat mijn stukken, waarin ik de vrijheid verdedig, goed ontvangen werden. En ik ben toegetreden tot de redactie van Vrijspreker omdat ik het belangrijk vind me in te zetten voor vrijheid.

 10. @Oscar [11]:

  De media hebben de pijlen gericht op de kerk? Het is meer dan schandalig dat het nu pas gebeurt en dat de media er aandacht aan heeft moeten besteden, waarom heeft de kerk dit zelf zolang stil gehouden?. Moet er niet aandenken hoe vies en smerig laag een dienaar van god zich heeft vergrepen aan onschuldige kinderen, kinderen die zich uiteindelijk niet hebben kunnen verweren. Nog even en men roept dat de kinderen het hebben uitgelokt of het ook nog lekker vonden.

 11. Oostenrijk, november 2010

  De gepensioneerde Helmut G. uit Graz was tijdens het grasmaaien in zijn tuin op vrijdagmiddag aan het jodelen. Zijn islamitische buren stelden dit niet op prijs. Deze waren net bezig met hun vrijdaggebed en luisterden naar het gezang van hun voorganger, een muezzin. Hun gebeden waren via de luidspreker ook te horen in de straat.
  De politie kwam erbij en sleepte Helmut G. voor de rechter. Helmut G.: ‘de klacht kwam erop neer dat mijn gejodel leek op het gezang van hun muezzin. Maar het was helemaal niet mijn bedoeling om hem na te doen’.
  De rechter geloofde G. niet en legde hem 800 euro boete op, wegens ‘minachting van religieuze symbolen’ en ‘belemmering van de uitoefening van de godsdienst’.
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4033
  tss, tss kerk en staat en het NAP

 12. Engeland, november 2010

  De Britse speelgoedfabrikant Early Learning Center (ELC) heeft een varkentje uit een assortiment van speelgoed boerderijdieren gehaald, omdat het dier beledigend kan zijn voor islamitische en joodse ouders. ELC ging hier toe over na een klacht van een ouder.
  Een moeder ontdekte dat het varkentje ontbrak toen zij de Goosfeather Farm-set voor haar dochter kocht. Zij dacht dat alleen zij het stuk speelgoed niet had gekregen en stuurde een e-mail naar de fabrikant. In een reactie op haar klacht zei ELC dat zij het varkentje uit de boerderijset hebben gehaald om joodse en islamitische ouders niet te beledigen.
  Ouders reageren geschokt op het besluit van ELC. Een moslim-moeder zegt op een forum geen problemen te hebben met een varken in een boerderijset. ‘Als je niet wil dat je kind speelt met een varkentje, dan gooi je het speeltje gewoon weg’.
  ELC kreeg vooral negatieve reacties uit het buitenland. Een woordvoerder van ELC : ‘We erkennen dat een varken een normaal boerderijdier is. We hebben daarom besloten om het dier weer terug in de set te stoppen en deze niet te verkopen in landen waar het mogelijk een probleem kan veroorzaken’.
  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4015

 13. Atheïstische Seculiere Partij

  Ze vervangen slechts een hoop oude dogma’s door een nieuwe. Net zo idioot als degene die vervangen zouden worden.

 14. Atheïsme is gelukkig geen religie waar iedereen zo’n beetje dezelfde mening heeft .

  Ik ken Frans nu kort maar hij is voor rede vatbaar.
  De nieuwe website is inmiddels weer oud en de volgende zal wat doordachter worden.

  Ik vind het een goed idee om een atheïstische partij op te richtten. Die hebben we nodig om kerk en staat gescheiden te houden.
  Een partij zonder god aan het hoofd, openlijk of stiekem. En vooral een democratische partij.

  Dus als het programma niet bevalt, word dan lid zodra de gelegenheid er komt en probeer het te veranderen.

  Een vaststaand punt is inderdaad dat we voorstander zijn van enkel openbaar onderwijs.

  Religieuze vrijheid is maar net hoe je het uitlegt.
  Kinderen die gedwongen worden om naar een strenge islamitische of christelijke school te gaan hebben maar weinig vrijheid op dat gebied.
  Niet alle scholen zijn even erg, sommigen zullen alleen even de naam moeten veranderen, anderen wat kleine aanpassingen. En weer andere moet je gewoon sluiten.
  Mijn mening: De religieuze vrijheid van de kinderen op die scholen zal er op vooruit gaan.
  Wat is daar mis mee?

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Jorden [18]:

  Kinderen die gedwongen worden om naar een strenge islamitische of christelijke school te gaan hebben maar weinig vrijheid op dat gebied.

  Je wilt kinderen wel blijven dwingen naar school te gaan? Je wilt mensen ook blijven dwingen voor dat ‘onderwijs’ te betalen?
  Waarom mogen mensen in de overheid hun produkten en diensten onder dwang leveren, waar ‘gewone’ mensen van vlees en bloed dat niet mogen?

 16. Dan lees ik niet verder hoor.

  Onderwijs in Nederland is van voor tot achter dwang. De ouders worden gedwongen de kinderen naar school te sturen. De kinderen worden gedwongen in de klas te zitten en allen worden gedwongen ervoor te betalen.

  Als religie verbieden anti-vrijheid is, dan zal wiskunde verbieden dat ook wel zijn?

 17. @Jorden [21]: Ik hoop nog wel dat je een keer zo ver komt. Door leerplicht worden kinderen in ondermaats onderwijs geleerd gehoorzame robots te zijn die net genoeg weten om belasting te kunnen verdienen voor hun heersers.
  Als het vrijwillig was, zouden scholen veel leuker gemaakt worden om te zorgen dat de klant er naar toe kwam. Nu krijgen ze hun geld toch wel, dus waarom moeite doen? In de VS is het helemaal erg, omdat kinderen daar op postocde toegewezen worden aan een school. Hier is er tenminste nog iets keuze. Als de kinderen er eenmaal aan gewend zijn dat hun wensen er niet toe doen en anderen belangrijker zijn, zullen ze gehoorzaam in het leger gaan. De eerste generatie die van staatsonderwijs kwam in de VS en onder de nationale vlag onderwezen werd, compleet met pledge of allegiance, gingen als tegenprestatie voor dit onderwijs, direct de loopgraven van WWI in.
  kijk eens naar ‘stupid in america’
  http://www.youtube.com/watch?v=Bx4pN-aiofw
  Maar sinds de banken hypotheek ellende is wel duidelijk wat een garantie van de overheid met een bedrijfstak doet.

 18. @Jorden [18]:

  Welkom op de Vrijspreker.

  Ik heb Frans van Dongen vanochtend een e-mail gestuurd. Hierin heb ik hem uitgenodigd kennis te nemen van het artikel dat ik heb geschreven en, mocht hij hier behoefte aan hebben, te reageren.

  “Wat is daar mis mee?”

  Dwang. Mensen horen zelf te bepalen of zij een school, op welke grondslag dan ook, op te richten. En mensen horen zelf te bepalen of hun kinderen überhaupt naar school gaan.

  U wekt de indruk voor democratie te zijn. Wat vindt u zo goed aan democratie?

 19. [quote]Mensen horen zelf te bepalen of zij een school, op welke grondslag dan ook, op te richten. En mensen horen zelf te bepalen of hun kinderen überhaupt naar school gaan.[/quote]

  Dat laatste gaat mij iets te ver.
  Verder mogen er best verschillende scholen bestaan, al dan niet opgericht door ouders, maar religie voor kinderen vind ik een vorm van valse indoctrinatie.

  Kijk, alle religies spreken elkaar tegen, incl. het atheïsme.
  De discussie over welke de juiste is daar komen we nooit uit.
  Dus om te voorkomen dat kinderen verkeerde informatie krijgen op school kun je het beste religie thuis houden, en op school alleen de feitelijkheden.
  Helaas betekent dat voorlopig ook dat je om correct te blijven en om niet al te grote stappen te maken, het atheïsme ook niet actief kunt verkondigen op school.

  Laat de kinderen op school maar vrij om te geloven wat ze willen, dat lijkt me het beste.

  Weet je iets beters dan democratie en hoe wil je dat bereiken? Laat het me weten.
  pcrs [25] reageerde op deze reactie.
  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Jorden [24]:

  Weet je iets beters dan democratie en hoe wil je dat bereiken? Laat het me weten.

  Vrijheid van dwang. Als ik niet het recht heb te bepalen waar jij je geld aan uit moet geven of welke verzekeringen je koopt, dan heb ik dat ook niet als een hoop mensen het met mij eens zijn.
  Diefstal, dwang en moord, blijft diefstal dwang en moord, zelfs als een hoop mensen het met je eens zijn en je een uniform aanhebt of het namens de staat doet.

  De staat is net zoiets onzichtbaars ongrijpbaars niet bestaands als god. Velen rechtvaardigen slechte dingen uit de naam van hun onzichtbare concept. Velen beweren dat mensen die namens dat concept handelen opeens meer mogen dan mensen die dat niet doen. Daarom is er door mensen die hun handelingen rechtvaardigen in naam van god of natie zo ontzettend veel bloed vergoten.
  Een natie is net zo willekeurig als een religie. Alle overheden van naties spreken elkaar tegen, net als religies. Ze krijgen ruzie, net als religies. Als je wilt dat scholen vrijgehouden worden van religie, houdt ze dan ook vrij van natie. Financier ze niet via religie en financier ze niet via de natie.

 21. @Jorden [24]:

  Ja, ik weet iets dat beter is dan democratie. Eigendomsrechten. Democratie zorgt voor de schending van eigendomsrechten. Als 51% van de bevolking achter bepaalde politieke partijen staat dan zegt dat helemaal niets over de ethische waarde van de beslissingen die deze politieke partijen nemen. Democratie heeft geleid tot het uithollen van eigendomsrechten, tot herverdeling, tot fiatgeld en tot het ontnemen van vrijheden. Dat is de reden waarom ik tegen democratie ben. Ik ben tegen positief recht en voor natuurrecht. Niemand heeft het recht om het lijf en goed van een ander te schenden. Ook niet als er een meerderheid voor is.

  Kent u dit filmpje?
  http://www.vrijspreker.nl/wp/de-filosofie-van-de-vrijheid/
  Hierin wordt in korte tijd uitgelegd wat libertarisme is.

  Wat de juiste informatie is en wat verkeerde informatie is, dat behoort de staat niet voor anderen te bepalen. Het probleem met het staatsonderwijs is dat de staat, de agressiemonopolist, verregaande invloed heeft op lesstof. En dus leren de kinderen dat discriminatie het allerergste is dat er bestaat en dat de aarde opwarmt door menselijk toedoen en dat gloeilampen heel erg slecht zijn (en meer van zulke onzin). Natuurlijk zal er nog steeds onzin verkondigd worden als het onderwijs volledig vrij is, maar deze vrijheid zal goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Zolang scholen afhankelijk zijn van de staat zal de lesstof een reflectie zijn van de ideologie van de staat. En de ideologie van de staat is een ideologie die gericht is op het uitoefenen van macht over mensen.

  maha [30] reageerde op deze reactie.

 22. Dat filmpje heb ik net bekeken.
  Lijkt meer op de filosofie van het egoïsme.

  We leve nu eenmaal in een land waar we met zijn allen de regels bepalen. Om kinderen te beschermen (tegen kinderarbeid) hebben we de leerplicht ingesteld.

  Maar die is niet bedoeld voor indoctrinatie volgens mij, dus als je zegt dat er klimaatindoctrinatie plaatsvindt dan, maar dat is mijn persoonlijke mening, moeten ze daar ook mee ophouden.

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.
  pcrs [39] reageerde op deze reactie.

 23. @Jorden [27]:

  Nee, dat heeft niets met egoisme te maken. Enkel met het recht om van agressief geweld verschoond te blijven. Anderen iets geven omdat je er toe gedwongen wordt kan ik moeilijk altruïsme noemen. En u?

  Dat ‘met z’n allen de regels bepalen’ houdt in dat er wetten aan worden genomen op basis van meerderheden. Als 6 van de 10 het inkomen van de overige 4 van de 10 wil verdelen dan gaat dit gebeuren.

  Wat is volgens u erger? Ouders dwingen hun kinderen naar school te laten gaan of kinderen niet beletten voor hun geld te werken.

  De overheid maakt wel vaker wetten om mensen te beschermen. Zo word ik bijvoorbeeld beschermd tegen ongelukken met pepperspray, want pepperspray is immers verboden. Ik word beschermd tegen deflatie. Ik word beschermd tegen mensen met discriminerende opvattingen. Ik word beschermd tegen de 100 watt gloeilamp. Ik word beschermd tegen critici van de islam. Ik word beschermd tegen privaat onderwijs. Ik word beschermd tegen passief roken. En zo kan ik wel duizenden voorbeelden geven waar de overheid mij tegen beschermd.

  Staatsonderwijs houdt indoctrinatie door de staat in. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, gaat vaak op. Ik ben van mening dat je weer een gezonde diversiteit in het aanbod van scholen zult krijgen wanneer je het staatsonderwijs afschaft.

  Maar staatsonderwijs is bovenal onethisch. Mensen die geen gebruik maken van het onderwijs worden gedwongen mee te betalen aan het staatsonderwijs. Mensen die het niet eens zijn met de richtlijnen van de staat betreffende het onderwijs zullen toch gedwongen worden mee te betalen aan het staatsonderwijs en moeten ook hun kinderen, vanwege de schoolgaanplicht, op een school doen.

  maha [31] reageerde op deze reactie.

 24. @Oscar [26]:
  ‘Ik ben tegen positief recht en voor natuurrecht. Niemand heeft het recht om het lijf en goed van een ander te schenden.’

  Natuurrecht. Wat is dat? Het ‘recht’ van de sterkste? Het ‘recht’ van de leeuw om de gazelle op te vreten?

  En wat bedoel je met: positief recht?
  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.