[Dat is de vredesduif, die is al lang het noorden kwijt]

“Als mensen tegen oorlog zijn, dan zouden ze tegen statisme moeten zijn. Zolang mensen vasthouden aan het tribale denkbeeld dat het individu geofferd kan worden voor het collectief, dat sommige mensen het recht hebben om met dwang over anderen te heersen, en dat een zogenaamd ‘goed’ het kan rechtvaardigen – kan er geen vrede heersen binnen een natie en geen vrede tussen naties.” Ayn Rand, 1966 –

“If men want to oppose war, it is statism that they must oppose. So long as they hold the tribal notion that the individual is sacrificial fodder for the collective, that some men have the right to rule others by force, and that some (any) alleged ‘good’ can justify it – there can be no peace within a nation and no peace among nations.”- Ayn Rand, 1966

10 REACTIES

 1. Hij die oorlog wil moet het zelf maar weten en ook in zijn eentje klaren, Het zijn altijd de mensen die de politieke macht willen hebben en anderen voor het vuile werk op willen laten draaien.
  Stuur ze zelf naar het front, dat is de enige eerlijke methode.

 2. *het tribale denkbeeld dat het individu geofferd kan worden voor het collectief…….*

  Mooie woorden en maar al te waar.
  Ik denk niet dat veel mensen (vooral hier in het westen) er ook nog maar over peinzen om hun leven in de waagschaal te stellen voor “volk en vaderland”.
  Het is vaak een kwestie van opleiding en de (relatieve) vrijheid waardoor wij in staat zijn om ons los te maken van allerlei dwangmatige collectivistische stromingen.
  En zelfs bij deze relatieve vrijheid kiezen nog veel mensen eerder voor het collectief dan voor zichzelf.
  Kijk naar de “analyse” over de kredietcrisis. Ik heb toch echt de indruk dat veel mensen de schuld geven aan de “vrije” markt en lijken te kiezen voor meer regulering en controle (= nog meer overheid/EUSSR wat juist de oorzaak van het probleem is).

  Vraag die dan bij mij oprijst is hoe individuen zich effectief kunnen beschermen tegen dwangmatige collectieven die geen boodschap hebben aan deze mooie woorden.
  Kunnen we niet met zijn allen in één land gedropt en met rust gelaten worden 😉 ?

  Als mensen tegen oorlog zijn zouden ze niet alleen tegen statisme maar ook tegen religie moeten zijn.
  Statisme en religie kunnen in Islamitische landen trouwens als één geheel worden gezien.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 3. @Cee [105512]:
  Een duif, dus ook een vredesduif, vliegt in principe in een rechte lijn terug naar zijn eigen nest. Daarom is zo’n ziekteverwekker, ook wel vliegende rat genaamd, wel een heel fout symbool voor vrede 😀

 4. Oorlog voeren hoort nu eenmaal bij het leven in het materieel universum.

  Dat zal mi niet veranderen.

 5. @GB [105514]:

  “Kunnen we niet met zijn allen in één land gedropt en met rust gelaten worden 😉 ?”

  Dit lijkt een onhaalbare kaart. Er zijn trouwens te weinig mensen die dat echt willen.
  Ik denk dat op dit ogenblik onze enige reële optie is om te werken aan de verspreiding van de vrijheidsgedachte en het libertarisme uit te dragen.

  Als veel meer mensen dat begrijpen, kan het een machtige kracht worden die dingen in de maatschappij kan veranderen en bereiken.
  Alles wat in die richting werkt is belangrijk.

 6. @Rob Heusdens [105515]:

  Inderdaad is “statisme” geen algemeen gebruikt Nederlands woord.
  Toch komt het steeds meer voor en Wikipedia noemt het samen met etatisme, en hun beschrijving geeft goed weer wat er dan mee bedoeld wordt:

  Etatisme (of statisme) is de opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting. Het wordt gebruikt om te beschrijven:

  * specifieke gevallen van staatsbemoeienis met persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden;
  * een vorm van bestuur of economisch systeem waarbij staatsinterventie in de persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden een belangrijke rol vormt.

 7. @Rob Heusdens [105515]:
  “étatisme”(“statisme” is eigenllijk verkeerd) beschrijft de gedachte dat een agressiemonopolist(staat) noodzakelijk of gewenst is. De verschillende ideeën binnen étatisme zijn arbitrair. Afpersing is slecht, punt. Of dat nou wordt gebruikt om oorlogen in verre landen te bekostigen of wegen aan te leggen of aan rijke corporatisten of “behoeftigen” te geven

Comments are closed.