Lees deze tekst rustig door en laat de boodschap goed tot u doordringen. Geef daarna antwoord op de gestelde vraag onderaan. – Het duidelijkste symptoom waaraan men de amoralist kan herkennen is zijn totale onvermogen om zichzelf, zijn daden, of zijn werk langs een maatlat te leggen.

Het normale patroon van zelfbeoordeling vereist een verwijzing naar een aantal abstracte waarden of deugden – bijv. “Ik ben goed, want ik ben rationeel”, “Ik ben goed, omdat ik eerlijk ben”, of zelfs de idee van de second-hander*,“Ik ben goed, omdat mensen me mogen”. Ongeacht of de waarden die betrokken zijn waar of onwaar zijn, deze voorbeelden impliceren de erkenning van een essentieel moreel principe: dat gevoel voor eigenwaarde moet worden verdiend.

De amoralist heeft impliciet een patroon van zelfbeoordeling (dat zelden geïdentificeerd of toegegeven zal worden): “Ik ben goed, omdat het om mij gaat”

Na de leeftijd van ongeveer 3-5 jaar (als de mentale ontwikkeling het niveau van perceptie bereikt heeft), is dit geen teken van zelfrespect, maar van het tegendeel: het getuigt van een gestagneerde mentaliteit, die niet in staat is, een persoonlijke waarde of deugd te bereiken.

Verwar dit patroon niet met psychologisch subjectivisme. Een psychologische subjectivist is niet in staat zijn waarden te identificeren of te objectiveren, maar hij kan wel degelijk consistent zijn in de praktijk (maar met grote psycho-epistemologische moeite).

De amoralist heeft geen objectieve waarden; hij heeft überhaupt geen waarden. Zijn impliciete redenatie is: “Het is goed, want ik ben het” – “Het is goed, want ik heb het gedaan” – Het is waar, want ik wil dat het waar is”. Wat is de ‘ik’ die hier aan het woord is? Een fysieke homp, die voortgedreven wordt door angsten.

* second hander De man die liegt en bedriegt, maar die op het oog eerlijk is. Hij weet van zichzelf dat hij oneerlijk is, maar dat anderen denken dat hij oprecht is. Daaruit put hij zijn zelfrespect.

Bovenstaande tekst is een vertaling uit “Selfishness Without a Self,” Philosophy Who Needs it, 47 (vertaling met behulp van CassandraTroy, dank!)

Vraag:
Welke amoralisten kent u?

48 REACTIES

 1. @beek [31]:

  De theorie van het natuurrecht is voornamelijk ontwikkeld door Aristoteles, Sint Augustinus en Sint Thomas van Aquino en heeft niet met machtswellust maar met recht dat als vanzelf spreekt (natuurlijk!) te maken.

  Wie het natuurrecht verwerpt, verwerpt ook God. Sint Thomas van Aquino geloofde dat positief recht wat indruist tegen natuurrecht geen werkelijk recht is. Het recht op het doden van een foetus of het recht op inkomen ten koste van het inkomen van een ander, zijn twee voorbeelden van positief recht die geen werkelijk recht zijn.

  Eigenlijk komt natuurrecht neer op leven en laten leven. Het verschil tussen mijn en dijn onderkennen.

 2. @beek [31]:

  Goed zo beek.

  Goochel maar met andermans woorden en presenteer jezelf maar weer als je weerzinwekkende trol die je bent.

  Dat is dus waarom ik niet meer inhoudelijk op mensen als jij reageer.
  Geen enkele interesse in de argumenten van anderen, alleen in je eigen sarcastische monoloog, het verdraaien van andermans woorden, het op je eigen wijze mis-interpreteren en op die manier je eigen gelijk proberen te halen.

  Het feit dat je me weer zo snel en perfect weet te vinden in een draad als dit nadat ik een tijd weg ben geweest, om me lastig te vallen met een sarcastische, op mijn reactie gebaseerde monoloog, bewijst maar eens die ziekelijke cyberstalker mentaliteit van je.

  Scheer je toch weg, oplichter.

  beek [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Tony [33]:

  Ik ga in op je eigen woorden. Je stelde dat mensen van nature machtswellustelingen zijn. Zelf zit je andermans’ woorden te ziften alsof het bijbelteksten betreft.
  Gebeurt het andersom, is men een ‘oplichter’. Tja…

 4. @Tony [27]:

  Binnen een groep mensen is moord onwenselijk omdat dat een onveilige situatie oplevert voor allen. Het zijn de regels van de groep (in vrede). Als ik mijn buurman zomaar vermoord, zou hij mij ook zomaar kunnen vermoorden. Voor mijn eigen veiligheid onderschrijf ik dus de regel dat er zomaar niet vermoord mag worden. Verandert de situatie dan kunnen de regels ook meteen veranderen. In een oorlog mag er wel vermoord worden.
  Dus zo consistent is die moraal van jou niet. Veranderen de omstandigheden, dan veranderen de regels.

  Wij vinden slavernij immoreel, omdat wij zijn gaan denken dat mensen vrije mensen zijn. Maar dat is niet objectief. Dat is een idee.

  Socialisme is helemaal niet immoreel. Eigendomsrechten zijn een door mensen bedachte constructie. Niemand kan aantonen dat een stuk grond een onvervreemdbaar stuk bezit is. Net zo min als een mens bezit kan zijn van een ander, kan een stuk grond bezit zijn van een mens.

  Niet bestolen willen worden is wat anders dan een stuk land claimen. Omdat land beperkt is. Liberalisme is immoreel omdat een aantal lui de koek onder elkaar willen verdelen, en de anderen de mond willen snoeren met hun praatjes dat zij daar vanuit de moraal ‘recht’ op zouden hebben. Hun enige rechtvaardiging om land te bezitten is geld. Geld is een door mensen bedachte construktie, en geen objectief natuurrecht.

  Omdat je verlangt naar een leven zonder agressie, wil dat niet zeggen dat het daarmee een natuurrecht is om een leven zonder agressie te leiden.

  In mijn ogen is het struisvogelpolitiek om te denken dat je hiermee wegkomt. Dat gebeurt natuurlijk nooit.

  Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best. En jij denkt dat die miljoenen have-nots vredig in de kou zullen sterven voor jou?

  maha [37] reageerde op deze reactie.
  Tony [39] reageerde op deze reactie.

 5. @Tony [29]:

  Wie zegt dat dwang immoreel is? Moraal is dwingend. Moraal is de regel die je boven jezelf plaatst. Hoe wil jij een samenleving opbouwen zonder regels die dwingend zouden zijn? Als je je ergens aan verbindt, heeft dat consequenties.

  Absolute vrijheid bestaat niet. Dan leef je compleet in het hier en nu. Zonder verleden, zonder toekomst beslis je ieder moment in vrijheid wat je gaat doen.

  In principe kan ik van jouw moraliteit hetzelfde zeggen: Jij dringt hem mij op. Dat schiet dus niet op. Moraliteit is subjectief. Hoogstens kun je zeggen dat mensen door de tijd heen geprobeerd hebben hier en daar wat regels te veranderen. Maar groepen hebben hun eigen wetmatigheid. En daar heb je toch mee te maken.

 6. In de chaos van het leven trachten wij enige orde aan te brengen. Dus stellen wij wat regels op en kijken wat dat oplevert. Of we kijken niet en houden halsstarrig vast aan onze regels omdat we erin geloven. Het Libertarisme is daarin gelijk aan religie. Alleen de inhoud van de regels verschilt.

  Je zou kunnen zeggen dat iedere regel een poging is om greep te krijgen op de chaos. Regels toepassen kreeg de naam ‘wetenschap’ toen men tot het inzicht kwam dat het experiment herhaalbaar en met hetzelfde resultaat moest zijn. Dus niet: ik dans voor regen en als het dan regent, dan komt dat doordat ik de goden mild gestemd heb, waardoor zij mij een regenbuitje gaven, maar als ik a bij b doe, komt er altijd c uit. Dat is wetenschap. Dat is de meest objectieve waarheid waar wij achter kunnen komen. Ik wil niet zeggen DE absoluut objectieve waarheid, omdat ik niet geloof in de ‘absoluut objectieve’ buitenstaander. Wij zijn altijd onderdeel van iets. De keus die we maken sluit altijd iets anders uit, is dus nooit neutraal.

  Bezit is zowiezo onvrijheid. Bezit moet betaald en onderhouden worden. En soms beveiligd en verdedigd. De grootste slaven zijn zij die moeten werken voor de hypotheek van hun huis, hun auto, hun vakanties. Terwijl het leven dan nog moet beginnen: samenleven met anderen. Want wat heb je eraan als je een lap grond bezit, een huis bezit, een auto bezit, maar je bent ongeschikt om mee samen te leven?
  Dan ben je mooi in de aap gelogeerd.

 7. @maha [35]:

  Binnen een groep mensen is moord onwenselijk omdat dat een onveilige situatie oplevert voor allen. Het zijn de regels van de groep (in vrede). Als ik mijn buurman zomaar vermoord, zou hij mij ook zomaar kunnen vermoorden. Voor mijn eigen veiligheid onderschrijf ik dus de regel dat er zomaar niet vermoord mag worden.

  Dus als jouw veiligheid niet op het spel zou staan is moord prima? Dat lees ik in jouw “argument”.

  Je gebruik van het woord “groep” slaat nergens op. Ten eerste is moord op een individu in het bos net zo immoreel en voor dezelfde redenen, ten tweede bestaat een “groep” helemaal niet. Het is gewoon een woord om een aantal individuen te omschrijven. Een “groep” heeft geen regels. Een “groep” kan geen rechten hebben en de wet gaat niet om “groepen”. Zonder individuen bestaan er geen groepen. Zonder groepen nog steeds wel individuen. Daarom kunnen rechten en wetten alleen betrekking hebben op individuen.

  Verandert de situatie dan kunnen de regels ook meteen veranderen.

  Wie bepaalt dat, en op basis waarvan?
  Mogen diezelfde mensen ook bepalen dat in bepaalde situaties JIJ vermoord mag worden? Of betreft dit alleen anderen? Grappig hoe moord alleen immoreel is onder voorwaarden die jij accepteert en niet onder voorwaarden die jij niet accepteert.
  Waar beroep jij je op? En waarom zouden logisch nadenkende mensen in godsnaam deze verwerpelijke, totaal arbitraire “moraliteit” van jou moeten omarmen?

  Een moraliteit die afhankelijk is van de situatie, en bepaalt wordt door de nukken en subjectieve inschattingen van mensen die toevallig die macht hebben, is geen moraliteit. Dat is hypocriete vorm van tirannie.

  n een oorlog mag er wel vermoord worden.

  Dat is geen argument maar een stelling die totaal niet onderbouwd is. En een volstrekt immorele.
  Misschien bedoel je dat je jezelf in een oorlog mag verdedigen. Maar dan heet het geen “moord” maar zelfverdedigen.
  De aanvaller in een oorlog is net zo goed een moordenaar en dus een verwerpelijk monster als wanneer hij het BUITEN de context van een oorlog doet.

  Jij accepteert slechts de walgelijke apekool die de boven ons gestelden je wijs hebben gemaakt.
  Tot nu toe heb je echter totaal niets ZELF met rationele argumenten weten te onderbouwen.

  Dus zo consistent is die moraal van jou niet. Veranderen de omstandigheden, dan veranderen de regels.

  Het lijkt me verstandig dat je de betekenis van het woord “consistent” opzoekt. Je stelt eerst dat ik niet wat “consistent” is, om vervolgens in je tweede zin te laten blijken dat je met alle plezier zo inconsistent als de neten bent.

  Die moraal van mij is EXTREEM consistent, want in tegenstelling tot die van jou, NIET afhankelijk van de nukken en interpretaties van een stel zichzelf verheven idioten (zoals politici) die een loopje nemen met moraliteit (zoals zij die moord prima vinden zolang je het maar "oorlog" noemt).
  Grappig, hoe moord in jouw belevingswereld moord is, en massamoord "oorlog" genoemd wordt en "moreel" wordt.

  Wat noem je iemand die stelt dat de bedoeling en waarde van woorden en daden afhankelijk is van "de situatie" die ook nog eens bepaald wordt door mensen die toevallig de macht hebben om dat te doen?
  Consistent? En dan durf je te stellen dat mijn moraliteit, die ALTIJD geldt, inconsistent te noemen?

  Als je niet eens de betekenis van dat woord kent, heeft het geen enkele zin met jij hierover de discussiëren. Met mensen die de definities van woorden niet kennen of niet accepteren is geen discussie te voeren.

  Dus leer eerst maar eens wat het woord "consistent" betekent. Tot die tijd zal elke discussie een vermoeiende verspilling van tijd zijn.

  Een discussie met iemand die de definities van woorden totaal op zijn kop zet is totaal zinloos.
  beek [41] reageerde op deze reactie.
  maha [42] reageerde op deze reactie.

 8. Vrijwel iedereen is het erover eens dat je niet met geweld mag (van wie eigenlijk?) beginnen; daar hoef je niet ingewikkeld over te doen.
  ‘Hij begon’, wordt als een geldige verdediging gezien. Zelfs Hitler was van mening dat hij zich aan het verdedigen was.
  En daar beginnen de moeilijkheden echt: vaststellen wie zich met geweld aan het verdedigen is en wie met geweld aan het aanvallen is. En of dat geweld wel proportioneel is.

 9. @Tony [39]:
  Een moord diep in het bos. Meneer A vermoord meneer B. Er is geen groep. Geen wet. Geen publieke opinie. Twee loslopende individuen. Niemand mist meneer B. Niemand wéét iets van de moord af. Waarom zou meneer A gestraft worden? Door wie zou meneer A gestraft moeten worden? In zijn ogen heeft ie een tegenstander overwonnen. Hij voelt zich winnaar.

  Moord is alleen maar moord als ik wéét dat er iemand vermoord is. Als niemand weet dat er een moord gepleegd is, is er geen moord gepleegd. Dwz hij is wel gepleegd, maar omdat niemand het weet, is het geen issue, doet het er niet toe, heeft het geen gevolgen.
  Nederland is de groep. De regels gelden voor allen die in het gebied Nederland wonen. En als je in Nederland iemand vermoordt, loop je kans dat je opgepakt wordt.
  Moord is alleen maar moord als de groep (Nederland) het bestempelt als moord.

 10. @Tony

  Ik heb het niet over het nu wel of niet immoreel zijn van een moord. Ik heb het er ook niet over of het nu wel of niet immoreel is dat een situatie verandert. Ik constateer alleen dat dat wel eens gebeurt. Als je de krant leest, zie je dat het mensen vaak genoeg overkomt dat een situatie opeens verandert.
  Ik denk zeer zeker dat als de situatie omdraait ik vermoord kan worden. Waarom niet? En de mensen die dan de macht grijpen zullen hun eigen argumentatie daarvoor vinden. Het gaat er niet om of ze het mogen. Het gaat erom dat ze het doen. Mensen doen dat soort dingen. Al eeuwenlang. Ik denk niet dat ze daar nu opeens mee ophouden. Ik zeg niet dat ik het goed vind. Maar het gebeurt wel.

  In een oorlog kunnen soldaten de opdracht krijgen gericht te schieten. Daar worden ze naderhand niet voor vervolgd. Sterker nog: Als ze niet schieten, kunnen ze het risico lopen zelf doodgeschoten te worden. Dat heet dan dienstweigeren.

  In oorlogstijd is jouw regel niet toepasbaar, en daarom dus niet consistent. Het is een mooie moraal. Daar niet van. Maar objectief niet helemaal waar. Een objectieve regel is onder alle omstandigheden waar.

 11. Het komt in principe natuurlijk neer op ‘wij’ versus ‘zij’. Voor ‘wij’ gelden andere regels dan voor ‘zij’.
  Of iets als moord gezien wordt hangt af tot welke groep de vermoorde behoort. Is het één van ‘ons’ die vermoord wordt, dan schreeuwen we moord en brand, en roepen we om gerechtigheid en straf voor de moordenaar. Is het één van ‘hen’, dan is het zijn verdiende loon, en roepen we al dan niet juichend HOERA!, terwijl we ondertussen de moordenaar binnenhalen als een held.

  Het ligt er dus maar aan tot welke groep jij behoort of vindt dat jij behoort. Behoor je tot de Libertariërs? Of tot het Nederlandse volk? Of tot de Europeanen? Of tot het blanke ras? Of tot de wereldbevolking? In principe kun je ieder groepje of groep als jouw groep beschouwen. Of misschien geen één. Dan is het ‘ik’ en ‘zij’. Of ‘ík’ en de Ander.

 12. @Tony [27]:
  Dat geen enkel levend wezen vermoord wil worden komt voort uit onze drang tot overleven. Dat is instinct. Geen moraal.

  wiki: ‘Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien.’

  Vermoord worden onderga je. Iemand vermoorden doe je. En moraal heeft betrekking op wat mensen doen. Niet op wat ze ondergaan.

  Eigenlijk is moraal de belofte dat jij een ander niet zal vermoorden, in de hoop dat de ander dezelfde belofte doet. Niet waterdicht. Omdat er genoeg mensen op de wereld rondlopen die liever een ander vermoorden dan zelf vermoord worden.

  Def [47] reageerde op deze reactie.

 13. Libertariers vinden het doodschieten van iemand, als zij er zichzelf of hun eigen bezittingen mee moeten verdedigen, heel legitiem.
  Daarmee zeggen ze dus zelf dat de morele beoordeling van het doodschieten afhankelijk is van de omstandigheden.
  Precies zoals ons justitieapparaat er ook over denkt.

 14. @Def [47]:
  Hoezo? Vind je het luguber omdat het geen waterdicht systeem is?
  Maar daarom heet het ook moraal. Als het een natuurwet zou zijn, zoals de zwaartekracht, dan zou het altijd waar zijn dat ik niet vermoord word, als ik een ander niet vermoord. En dat is niet waar.
  Je kunt niet zeggen: ik vermoord niemand = niemand vermoord mij.
  Je kan het wel zeggen, maar het is niet waar.

  Dat is nu eenmaal zo. Ik heb dat ook niet bedacht. Ik zeg niet dat het eerlijk is. Maar je hebt er wel mee te maken.

  Of had je andere twijfels over mijn bovenkamertje?

Comments are closed.