[Tekst cartoon:”Bad news,sir – There’s a leak in our think tank!]

Na Wikileaks nu ook Brusselsleaks.com .En los daarvan ontstaan er nu nog meer “leaks”. Openleaks, Balkanleaks, en welke nog meer. Duidelijk is in ieder geval dat deze “leaks” in een behoefte voorzien en dat er veel mensen zijn die het geheime geritsel van politici zat zijn.

Het wordt interessant om die ontwikkelingen te volgen. Want elke nieuwe ontwikkeling heeft positieve en negatieve kanten. Het is daarom ook altijd belangrijk de negatieve consequenties zo vroegtijdig mogelijk te onderkennen en op te lossen.

Zo komt de vraag of je elk (vertrouwelijk)  gesprek maar op het Internet moet/kunt zetten al snel naar voren. Ik denk dat dat inderdaad niet goed is.

Daarbij zijn “zakelijke” geheimen weer een heel andere categorie dan “politieke” gesprekken.

Bij die laatste speelt een rol dat het ook “over mij”,  “over ons” gaat. En als er over mij bedisseld wordt, zou ik dat toch wel erg graag weten. Het blijkt immers dat als je dat te laat weet, dat het dan nadelig voor je uitpakt.

En dat bedisselen over mij gebeurt dan ook nog eens door mijn eigen personeel: ambtenaren en politici die door mij betaald worden. En die zich helemaal NIETS  aantrekken van mijn privacy!

Het is goed en interessant de ontwikkeling te volgen, maar ook belangrijk om zo snel mogelijk te begrijpen wat er aan het gebeuren is, en waar het fout gaat.

Graag daarom de meningen van onze lezers.

24 REACTIES

 1. @Peter de Jong [2]:

  En dat bedisselen over mij gebeurt dan ook nog eens door mijn eigen personeel: ambtenaren en politici die door mij betaald worden

  Misschien is dat een denkbeeld wat bijgesteld moet worden?
  De realiteit is namelijk dat je afgeperst wordt.
  Als chinees restauranthouder zet ik de chinese maffia namelijk ook niet op de loonlijst nadat ik voor de zoveelste keer berooft ben door hun. toch? 😉

  Scrutinizer [18] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [3]:

  Simpel zat. Als jij een gesprek onder 4 ogen hebt met iemand anders dan is de info die jullie uitwisselen onderhevig aan de afspraak die jullie daarover hebben gemaakt. Derden hebben daar niets mee te maken.

  In principe is het altijd zo dat als ik iets weet en ik maak dat aan jou bekend ik je eerst zal laten weten wat jij met mijn informatie mag doen. Houd jij je daar niet aan dan pleeg je contractbreuk (het gaat hier om een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst).

  Ook als die info niet van mij zou zijn mag jij als derde partij daar toch niet zomaar mee doen wat je wil. Immers, als die info niet van mij is, is hij ook niet van jou. De rechtmatige eigenaar kan er altijd aanspraak op maken. Hij bepaalt wat er mee mag gebeuren, niemand anders.

  Gaat het om zaakgelastigden die info van hun opdrachtgevers verwerken dan ligt de zaak anders. De opdrachtgever heeft immers een volmacht gegeven om zijn info te behandelen. De zaakgelastigde kan dan binnen het kader van de gemaakte afspraken doen wat hem goeddunkt (dus ook info verzwijgen).

  Is de opdrachtgever het er niet mee eens zoals de zaakgelastigde werkt dan is de enige juiste remedie de volmacht in te trekken.

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 3. Simpel zat. Als jij een gesprek onder 4 ogen hebt met iemand anders dan is de info die jullie uitwisselen onderhevig aan de afspraak die jullie daarover hebben gemaakt. Derden hebben daar niets mee te maken.

  Informatie waar we het hier over hebben is informatie die van ons, de burgers, is. Volksvertegenwoordigers die er voor ons zitten hebben we allang niet meer, maar normaal gesproken is men er voor ons met daaraan gekoppeld totale openheid van zaken, behalve als het informatie betreft die bij openbaarmaking het volk juist zou kunnen schaden. Maar we zijn al zo geïndoctrineerd dat we het accepteren dat men alles achter onze rug om doet. Het mooie is dat politici hoogst verbolgen zijn en straffen willen uitdelen als men informatie openbaar maakt die feitelijk aan ons toebehoort. Er is veel mis in de politieke wereld en dat moeten we niet langer tolereren. Indien Wikileaks of andere sites 100% integer en zuiver zijn en handelen te goeder trouw, dan zie ik niet in waarom zaken voor ons nog langer verborgen moeten blijven. Wij, het volk, hebben daar recht op, omdat het om onze levens, onze vrijheid, onze financiën en onze toekomst gaat.
  IIS [7] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 4. @IIS [6]:

  Ik heb het al een paar keer eerder gezegd; hang ze maar op in de hoogste boom te drogen, er is niets aan dit soort verloren. Als ze er niet meer zouden zijn dan was de wereld misschien een stuk gezonder en mooier om te wonen. Niet alleen het geloof heeft oorlogen voortgebracht, maar ook de vele geesteszieke politici met al hun megalomane macht. Tel alles bij elkaar op, bestudeer de geschiedenis, dan is de tijd bijna rijp om aan een alles vernietigende oorlog te beginnen. Ik zie geen andere uitweg voor deze kranke wereld.
  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.
  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [6]:
  @IIS [7]:

  Je doet net of politici steeds moeten doen wat de burgers zeggen. Maar politici worden verkozen op hun programma. Hun enige verantwoordelijkheid is dat wat zij daarin beloofd hebben te realiseren. Hoe zij dit doen is hun zaak. Als zij daarbij zaken willen verzwijgen mag dat.

  Als je het er niet mee eens bent kan je bij de volgende verkiezing op een ander stemmen (dan wel helemaal niemand je volmacht geven).

  Nogmaals, het gaat hier steeds om een parlementaire democratie (dus met gekozen volksvertegenwoordigers), niet om een directe internetdemocratie.

 6. Je doet net of politici steeds moeten doen wat de burgers zeggen

  Moeten burgers dan maar doen wat de politici zeggen?

  Hun enige verantwoordelijkheid is dat wat zij daarin beloofd hebben te realiseren. Hoe zij dit doen is hun zaak. Als zij daarbij zaken willen verzwijgen mag dat.

  Beloven? Ik heb nog nooit gehoord dat ze iets beloven, ze zeggen ‘iets’ te willen doen, hebben een partijprogramma, maar daar houden ze zich niet altijd strak aan, alleen als het is voor eigen gewin. Politici zijn simpelweg onbetrouwbaar en alleen bereid tot compromissen, en dat accepteren we ook dan ook nog eens, omwille van hun pluche. Dat ze zaken verzwijgen en geheim houden zou bij oprechte en politici voor het volk niet eens nodig zijn en zouden ze het wel doen, dan was het om de burgers te beschermen. Nu, bij de huidige politiek, krijgen de burgers een trap na en worden ze onder de duim gehouden.

  De discrepantie tussen ons twee zit hem in het feit dat jij het hebt over de democratische wereld van nu en ik het heb over de wereld van na WOIII.
  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Igor [9]:

  Die leiders zijn er genoeg, alleen die krijgen nu geen kans, die krijgen pas een kans als de wereld uiteenspat en de scherven opgeruimd moeten worden, pas dan is er behoefte aan oprechte leiders met gezond verstand. Die kunnen de wereld dan weer bij elkaar vegen tot het moment weer daar is dat er nieuwe foute mensen opstaan en het nest bevuilen zoals dat nu gebeurd. De geschiedenis herhaalt zich, alleen het jasje is nu moderner en anders, maar wordt verwisseld om de, pak ‘m beet, 80 tot 100 jaar. De vrede kan worden bewaard totdat corruptie, hebzucht en idioterie de overhand krijgt…De wereld van nu had zo mooi kunnen zijn, maar mag om één of andere duistere reden niet zo zijn. Er zullen eerst wel dooien moeten vallen, voor de schelletjes open gaan.

 8. @IIS [11]: “Nu, bij de huidige politiek, krijgen de burgers een trap na en worden ze onder de duim gehouden.”

  Als je een zaakgelastigde instelt die naar jouw mening je belangen niet goed behartigt dan doe je iets fout. Neem een betere zou ik zeggen. 😉

  En wordt die niet aangeboden vanwege de gedwongen winkelnering dan protesteer je toch tegen die onrechtmatige dwang? Je hebt recht op een vrije keuze (ook om zelf je zaken te regelen).

  Dat doet echter niets af aan de algemene principes van het eigendomsrecht. Iemand van wie die info niet is heeft daar maar van af te blijven.

  Het is dezelfde idiotie als indertijd de inbraak in het ministerie van EZ door GLer Duyvendak cs waardoor de regeringsplannen voor nieuwe kerncentrales bekend raakten.

  http://www.laka.org/ezpapers.html
  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.
  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [13]:

  Zaakgelastigde? Eigendomsrecht? Duyvendakjes? Ik heb het over de politiek die voor de burger voldoende transparant dient te zijn. Transparantie voor de burger is toch niet zo heel moeilijk of iets heel erg vies? Zaken die men bedisseld met lobbyisten, waar belastinggeld naar toe gaat of met wie men zaken bespreekt, ook achter de gordijnen. Daar behoor je de burger niet buiten te sluiten, maar ben je transparant over. Mits het zakelijke besprekingen betreft, bijvoorbeeld biedingen, maar daar heeft men de gesloten enveloppe toch voor? De bouwfraude, hoeveel geld is er verdwenen, wie zijn er veroordeeld, wie waren de heren die ons geld hebben gestolen? Niet relevant natuurlijk want de burger moet zijn Maul halten, de politiek doet het toch maar even.

  Burgers mogen het niet weten en moeten regels volgen, maar wat zijn de regels voor politici? Verdiept men zich daar ook in, staan er regels op papier is er een contract waar men zich aan dient te houden? Vliegt er wel eens de laan uit? De wet en regelgeving voor beschermen van politici zijn volgens mij totaal geschift.

  @Peter de Jong [14]:

  Russen zijn korter door de bocht, knallen de hoernalist gewoon het leven eruit…klaar. Russen zijn keihard, gestoord en vooral arrogant, omdat ze bovenop de stuff zitten die we nodig hebben. Eerdaags dansen we ook naar hun pijpen, als we het al niet doen…Gasterrable..We zullen de contracten er nog eens op na lezen, zei de koningin….

  Ik stop met deze quatsch en welles-nietes-spelletjes. Het is volgens mij vandaag waar kont-tegen-de-kribdag. Veel plezier nog.

 10. @Peter de Jong [5]:

  “…de info die jullie uitwisselen onderhevig aan de afspraak die jullie daarover hebben gemaakt….”

  Klopt, als jij mij van te voren inlicht dat ik bepaalde info niet mag gebruiken, en ik zeg toe dat ik het geheim zal houden, dan maak ik me schuldig aan contractbreuk.

  Als je echter ooit denkt een dergelijke belofte aan mij te onttrekken, dan heb je het mis.
  Ik zal daar nooit intrappen, want wie wat wat die info inhoudt, en in welk gewetensconflict die me brengen kan..

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 11. Mooi lawine effect. Ik denk wel dat de regulering van het internet in een stroom versnelling gaat komen.

 12. @Liberty 5-3000 [4]: Hoezo niet? Zij bieden je toch (net als de overheid!) “beschermingsdiensten” aan? Ze staan dus als beveiligingsagenten bij je op de loonlijst, toch? Je hebt toch net zo vrijwillig gekozen om hun diensten af te nemen als de overheid? 😉

 13. @annie caudron [10]: Kom kom zoe slecht was ongs overatsongderwais na oek wer ni. En trauwes, der is oek nog den tellevieze-n-e. Ache dagin dagoit twie-drai uur engelse programs zie me-j-ongdertitels dan verstoad’oep den duur oek wel engels, he. Of kunde d’ongdertittels oek al ni leze? Edde ga oep school zellefs gi Vloms liere lezen, of wa? Pertan atter na iejn dink is wor da w’in Bellege nog een bitje fier kunnen op zen, ist na just ’t ongderwais (oek al is dad’ al lank ni miejr wattat vruger joare was).

 14. @Hub Jongen [16]:

  Burgers hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.

  Zo hebben Nederlandse bedrijven als Campina en de Suiker Unie hun productieproces aangepast om het Halal-certificaat te verkrijgen. Dat maakt de verkoop aan de 30 miljoen moslims in de EU mogelijk en de export naar islamitische landen.

  Deze producten liggen ook in de NL supermarkten in de schappen (bijv Milner kaas, Slankie, Friso, Van Gilse suiker). De NL verpakkingen vermelden echter niet dat het voedsel Halal is bereid. Dat is met opzet, want als de NL klanten dat zouden weten zouden de meesten het wss niet kopen. Voor Halal kaas bijv wordt alleen stremsel gebruikt dat afkomstig is van islamitisch geslachte kalveren.

  De juiste aanpak is dan je eerst goed te informeren vóór je iets koopt. Dat doe je niet door info te stelen. Je vraagt het de fabrikant rechtstreeks (liefst zwart op wit). Blijkt dan later dat het antwoord niet klopt, dan heb je een schadeclaim op de fabrikant.

  Scrutinizer [21] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.