club ninety nine

Vrijspreker: Wie bedoelt U precies met de 99% club?

Opperdienaar: De meeste onderdanen hebben de vreemde eigenschap een principe voor 99% van harte te onderschrijven, maar ditzelfde principe met nog meer passie te bestrijden voor een speciale 1% uitzonderingsgevallen. Meestal is die 1% het uithangbord van hun gedachtengoed en handelen ze naar die 99%.

Vrijspreker: Wat zijn daar zo al voorbeelden van?

Opperdienaar: De meeste mensen worden vrijwillig lid van een sport club of een vereniging, regelen muziekles op vrijwillige/anarchistische basis, krijgen een baan op vrijwillige/anarchistische basis (ze dwingen hun werkgever niet om ze aan te nemen op een sollicitatie gesprek en andersom dwingt hij hun niet voor hem te werken). Verder kiezen ze hun partner op vrijwillige/anarchistsiche basis en doen hun boodschappen anarchistisch. Hun vakantiebestemming bepalen ze zonder decreten van bovenaf en wat ze ’s avonds gaan eten, hangt niet af van wat een hogere macht ze oplegt. Dat willen ze graag allemaal zo houden. Maar als je dan vraagt of ze vinden dat alle relaties vrijwillig zouden moeten zijn, kijken ze verschrikt en blijkt dat bepaalde relaties een uitzondering vormen en dat die door een groep übermenschen opgelegd moet worden. Dat geloven ze niet losjes, maar met grootte geestdrift. De sectoren die wij machthebbers gemonopoliseerd hebben (onderwijs, justitie, beveiliging, armen ‘zorg’, pensioenen, infrastructuur) worden door de onderdanen met geestdrift aan ons toebedeeld.

Vrijspreker: Ze voelen het gevaar dat schuilt in het tegenspreken van de machthebbers en zoeken daar wat rationeel klinkende argumenten bij.

Opperdienaar: Vroeger waren straffen natuurlijk ook collectief. Als 1 onderdaan in een dorp, de machthebbers tegensprak, kon het hele dorp uitgemoord worden. Evolutionair hebben de slaven daarom geleerd om elkaar in het gelid te houden en medeslaven die opruiende taal uitten, hoeven niet eens door ons machthebbers te worden uitgeschakeld. De onderdanen reguleren zichzelf, zodat wij slechts zelden in aktie hoeven te komen.

Vrijspreker: Wie zitten er nog meer in de 99% club, behalve etatisten?

Opperdienaar: Je hebt natuurlijk ook de onderdanen die als ze de auto moeten starten een aantal rationele handelingen uitvoeren om dat te doen, als ze moeten bellen een aantal rationele handelingen doen en als ze honger hebben naar de koelkast lopen om te kijken of er nog wat te eten is. Wanneer ze het huis uit gaan, trekken ze hun schoenen aan, doen de deur op slot en zetten de verwarming lager. Als ze met iemand een gesprek voeren, gaan ze er vanuit dat dit het best lukt door woorden te gebruiken uit een taal die ze gemeenschappelijk hebben. Met andere woorden voor 99% van de zaken gaan ze uit dat materie zich causaal gedraagt, gehoorzamend aan een stel natuurwetten die gisteren hetzelfde waren als vandaag en die in San Fransisco niet anders zijn dan in Berlijn. Als ze honger hebben bidden ze niet een broodje gezond tevoorschijn en als ze iemand willen overtuigen, doen ze geen dansje voor ze. Ondanks al die handelingen die blijk geven van 1 set principes aangaande het gedrag van materie, staat er op hun uithangbord te lezen dat wonderen mogelijk zijn in 1% van de gevallen aangaande deze materie. Die 1% verdedigen ze net als de etatisten met een geestdrift. Niet alleen kan er soms op water gelopen worden, verandert water in wijn, vermenigvuldigt materie zich en worden kinderen geboren zonder dat er een zaadcel aan te pas komt. Bijna altijd vinden deze mensen goden als Thor, Ra, Wodan, Zeus, Apollo, Aphrodite, Aethe, Chaos, Erebus, Eros, Tartarus en Uranus totale en klinklare onzin, maar zit hun eigen god in een 1% bubble, veilig afgeschermd en met geestdrift verdedigd.

Vrijspreker: Nog meer leden in de 99% club?

Voor veel onderdanen vormen de menselijke hersenen een 1% uitzondering op de natuurwetten. Materie zoals calcium, fosfor, koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof, gehoorzaamt nauwkeurig omschreven principes (natuurwetten). Als deze elementen in het menselijk lichaam zitten, gehoorzamenen ze precies dezelfde principes. Een menselijk lichaam valt dus ook richting aarde met een versnelling van 9.8 m/s^2 en het eiwit in een oogbal stolt net zo als het eiwit in een ei als je ze beiden in een hete pan gooit. Als je op een zenuw een electrische spanning zet, trekt de spier waaraan deze zenuw verbonden is zich samen. Dit gebeurt elke keer dat je dat doet en de hele construktie zenuw/spier heeft hierin geen ‘keuze’. Vanaf het moment dat de spanning wordt aangebracht ontvouwen de natuurwetten zich meedogenloos. De zenuw wordt normaal aangestuurd vanuit de hersenen en hier komt de 1% uitzondering om de hoek kijken. In de hersenen geeft een neuron de impuls af. Dit neuron zal dit doen als er op zijn ingangen pulsen arriveren. Deze ingangen zitten weer verbonden met andere neuronen en hiervan zijn er honderden miljarden. Geen van die neuronen vertoont keuze in zijn gedrag. Het zijn kleine chemische fabriekjes, die getrouw de natuurwetten volgen. Toch zijn er filosofen die geloven dat de materie in het brein wel keuzevrijheid heeft (libertarische vrije wil, niet te verwarren met libertarisme wat met dwang te maken heeft). Mensen die in libertarische vrije wil geloven hebben een 1% uitzonderingsregel voor principes als het atomen in de menselijke hersenen betreft.

Vrijspreker: Dus we hebben etatisten die hevig emotioneel een uitzondering maken voor 1% van hun relaties (99% vrijwillig, 1% dwang), religieuzen die dit doen voor materie (99% causale materie, 1% niet causale wonderen) en aanhangers van de libertarische vrije wil (materie gedraagt zich 99% causaal, behalve in de menselijke hersenen, waar het keuzevrijheid heeft)?

Opperdienaar: Inderdaad. Prachtig is dat. Alle leden van de 99% club gaan in hun dagelijkse leven uit van de 99%, maar verdedigen hun 1% uitzondering meestal met passie. Meestal kunnen etatistische belastingkoeien geen specifieke relatie tussen 2 mensen aanwijzen die op de dreiging met moord gebaseerd moet zijn, kunnen religieuzen ze geen speficieke wonderen aanwijzen en vrije wil aanhangers geen specifieke identieke materie die onder precies dezelfde omstandigheden, verschillend gedrag vertoont (materie met keuzevrijheid). Maar dit maakt voor de kracht van hun overtuiging echter geen verschil. Het zijn gevoelisten: iets is waar als het juist aanvoelt. Dit itt consistentisten die de waarheid afleiden door onwaarheden weg te strepen die blijken uit inconsistente principes.

Als machthebbers weten we dat je onderdanen moet inenten met 1% corruptie en het liefst zo jong mogelijk, nog voordat hun morele immuunsysteem werkzaam is. Als ze daar eenmaal achter staan en het omhelst hebben, omdat ze denken dat het ze voordeel geeft, kan je vanuit de staat het geld bij bakken bij ze vandaan persen. Hun morele immuunsysteem kan geen weerstand bieden, omdat ze voor 1% geestdriftig achter corruptie staan (bijv. het minimumloon). Die 1% is lichaamseigen geworden en kan daarom niet meer door het morele immuunsysteem worden aangevallen zonder het organisme zelf om te brengen. Het blijkt ook uit het gebruik van het woord ´wij´ als hij spreekt over zichzelf en zijn onderdrukkers. Als de belastingkoe de 1% corruptie voor zichzelf goedkeurt, kan hij de corruptie bij de machthebbers niet meer effectief bestrijden (wie zonder zonden is werpe de eerste steen). Tegelijkertijd blijft hij een waardevolle slaaf, omdat hij voor 99% betrouwbaar blijft en zo dingen kan produceren.

17 REACTIES

 1. Goed stuk. Ik denk alleen wel dat het probleem van vrije wil toch een heel klein beetje subtieler is dan de andere voorbeelden.

  Ten eerste heb je natuurlijk de compatibilisten die menen dat vrije wil en determinisme elkaar niet uitsluiten. Ze stellen dat een vrije handeling niet per se een handeling is die niet het gevolg van een causale keten is. Als ik besluit om niet te gaan stemmen, doe ik dat vanuit mijn eigen overtuigingen en rationele processen. In die zin is het een vrijwillige handeling. Dat is anders dan wanneer iemand mijn vrouw gijzelt en mij dwingt op de SP te stemmen. Oftewel, “vrij” is niet hetzelfde als “geen oorzaak”.

  Dit is natuurlijk geen oplossing voor wat men als het daadwerkelijke probleem van vrije wil beschouwt: namelijk dat als de volledige geschiedenis van het universum vanaf het moment van de Big Bang al vastligt iedere vrije keuze enkel een illusie kan zijn. Dit vereist echter wel dat het universum deterministisch is, en dat staat niet voor 100% vast. Er zijn namelijk interpretaties van de quantum mechanica die stellen dat er een element van indeterminisme in de vorm van willekeur aan het werk is. Dan ben je overigens nog lang niet bij vrije wil, want pure willekeur is net zo min vrij als determinisme. Je moet dus nog aantonen dat het brein op de één of andere manier die willekeurigheid benut om vrije wil te implementeren, en hier wordt het allemaal wel erg onwaarschijnlijk. Voor zover ik weet durven alleen geesteszieke New Age mystici hierover wilde uitspraken te doen.

  Het niet bestaan van vrije wil lijkt vooralsnog de meest voor de hand liggende conclusie, maar het staat zeker niet vast. Het is dus best mogelijk om in vrije wil te geloven zonder dat je gelooft dat de natuurwetten niet opgaan voor atomen in de hersenen. We weten immers dat de natuurwetten niet volledig overeenstemmen met de wetten van de Newtoniaanse mechanica en dat er mogelijk ook een indeterministich aspect aan het werk is.

  Wat dan misschien nog een interessante vraag is: waarom bestaat de illusie van vrije wil? Ook al zijn we misschien niet echt vrij om keuzes te maken, als we in een restaurant zitten zijn we er toch volledig van overtuigd dat we nog de mogelijkheid hebben om zelf iets van de menukaart te kunnen kiezen. We zeggen daarom niet tegen de ober: “Ik neem wel wat determinisme voor mij in petto heeft”. Er bestaat dus op z’n minst een psychologische illusie van vrije wil, en er is een opmerkelijke hoeveelheid neurobiologisch materiaal geinvesteerd om deze illusie te genereren. Waarom heeft de natuur zoveel werk verricht om een enorm gevoel van vrijheid te evolueren als het geen netto resultaat in de vorm van hogere overlevingskansen oplevert? Het lijkt een zinloos evolutionair fenotype van bizarre omvang.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.
  bitanarchy [8] reageerde op deze reactie.

 2. “Deze ingangen zitten weer verbonden met andere neuronen en hiervan zijn er honderden miljarden. Geen van die neuronen vertoont keuze in zijn gedrag.”

  In het lichaam is er dus sprake van een zeer sterke overheid. Het libertarisme is derhalve geen door de natuur ondersteunde stroming. In de praktijk blijkt dat ook: er ontstaat altijd iets van een overheid.

  Vroeger gaf ik mijn hand de vrijheid zelf te denken, maar toen er wat veel figuren door de stad liepen, die blaadjes in mijn handen duwden, is deze taak weer gecentraliseerd.

  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 3. Deterministen zijn slechte statistici. 😉

  Er bestaat slechts een grote mate van waarschijnlijkheid dat de materie zich gedraagt zoals zij zich gewoonlijk gedraagt.

  Determinisme bestaat niet. Radio-actieve stoffen vallen uiteen zonder externe stimulus.

  Het heeft met een vrije wil ook niets te maken. Als ons universum deterministisch zou zijn hebben we geen vrije wil, en als ons universum volledig random is zijn onze acties dat ook en bestaat de vrije wil evenmin.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism_%28metaphysics%29

  spnr9 [4] reageerde op deze reactie.
  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [3]:

  Ik heb niet echt verstand van natuurkunde dus misschien praat ik nu onzin, maar ik dacht dat niet bewezen is dat het universum absoluut indeterministisch is en dat het afhangt van hoe je de quantum mechanica interpreteert? De Schrödinger-vergelijking van een geisoleerd systeem is volgens mij gewoon deterministisch. Onvoorspelbaarheid en indeterminisme zijn niet hetzelfde. Daarnaast is een puur random universum volgens mij ook niet een noodzakelijk gevolg van indeterminisme, wat dan een (heel klein en implausibel) luik voor vrije wil open laat?

 5. @spnr9 [1]: Het lijkt me logisch dat vrijheid van dwang los staat van vrijheid van causaliteit.
  Dat Newton/Einstein niet het hele verhaal vormen, leidt niet tot vrije wil. QM heeft zware problemen die ook wel samengevat worden onder de term “foundational problems of Quantum Mechanics”, namelijk dat de theorie wel statistische voorspelling doet over de metingen aan een experiment, maar dat als je het geheel van experimentator en experiment als nieuw experiment beschouwt, het geheel weer deterministisch is.
  Als je logica onderschrijft (en dat doe je als een argumentatie als die van jou ophangt), dan ben je automatisch akkoord met de consistentie van de materieele realiteit. Logica is onmogelijk als materie zich elke keer volgens andere principes gedraagt. Logica gebruiken om tegen determinisme te argumenteren, blaast zichzelf daarom als argument op.
  Ik ben benieuwd hoe je van atomen die zich gedragen volgens eenduidige wetten, zonder bovennatuurlijke tussenkomst, tot een geheel komt dat zich niet volgens eenduidige principes gedraagd.
  Het is idd een interessante vraag waar de illusie van vrije wil vandaan komt. Ik denk dat het onmogelijk is om je deterministisch te voelen. Ik zou niet weten hoe een waarneming en denkproces er dan uit moet zien.

 6. @Peter de Jong [3]: Dat is niet geheel juist. Een blok radioaktieve atomen is gegarandeerd na de halfwaarde tijd voor de helft vervallen. Het heeft daar geen keuze in. De statistiek is muurvast. Bij QM is de statistiek ook muurvast. Je kunt de statistische verdeling zelfs voorspellen en de materie kan zich daar niet afwijkend van gedragen.

  Je weet ook niet of er geen oorzaak is waarom het ene atoom nu vervalt en het andere atoom pas een dag later. Zoals met zoveel processen, kun je bij onvoldoende kennis uitspraken doen over de statistiek. Zo kun je zeggen dat 3% van de jongens problemen met criminaliteit zal krijgen, maar dat het onmogelijk is te bepalen bij de geboorte of de baby die je voor je ziet, bij de 3% of de 97% gaat horen. Die uitspraak lijkt juist, want een baby is een baby en een atoom is een atoom. Bij nadere beschouwing kun je toch een betere voorspelling maken. Als je weet dat de ouders alcoholische mishandelaars zijn, dan is de kans veel groter dat de baby in de groep criminelen komt.
  Kortom gebrek aan kennis kun je over het hoofd zien met statistiek, maar om dan te zeggen dat dit het eindpunt is en er verder niets meer over te zeggen valt, gaat te ver.
  De Kopenhagen interpretatie van QM, wordt tegenwoordig behoorlijk in twijfel getrokken. Enistein, die de basis legde voor de Quantum mechanica, moest er ook niets van hebben.

 7. @spnr9 [1]:
  “Waarom heeft de natuur zoveel werk verricht om een enorm gevoel van vrijheid te evolueren als het geen netto resultaat in de vorm van hogere overlevingskansen oplevert? Het lijkt een zinloos evolutionair fenotype van bizarre omvang.”

  Dit gevoel is gewoon aangeleerd. Het is een manier van denken. Het punt is dat je weet dat je een keuze hebt gemaakt, maar je weet niet precies wat de oorzaak van die keuze is geweest, omdat deze in het onderbewustzijn heeft plaatsgevonden.

  Men zal moeten accepteren dat je geen volledige zelfkennis hebt. Dat je niet altijd precies weet waarom je dingen doet. Dat kan je wel leren, door analyse, zelfreflectie, therapie.

  Misschien is volledige zelfkennis wel helemaal niet mogelijk.

 8. Goed stuk..
  Echter over libertarische vrijheid van keuze of gewoon keuze vrijheid moet ik je even tot de orde roepen met 1 argument..

  Determinisme is nog niet bewezen… je argument is valide alleen is er geen bewijs dit te ondersteunen.(naar mijn weten)

  Hoewel het inderdaad aannemelijk lijkt dat als je een bepaalde variabe,l extern afkomstig, door een bepaald algoritme gooit je een bepaalde uitkomst krijgt.

  Is dit dan keuze… of .. willekeur.
  Zou graag eens een gesprek hierover voeren met pcrs.
  Hoe ondersteun je de hypothese van determinisme?

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [9]:

  Echter over libertarische vrijheid van keuze of gewoon keuze vrijheid moet ik je even tot de orde roepen met 1 argument..
  Determinisme is nog niet bewezen…
  Hoe ondersteun je de hypothese van determinisme?

  Interessante opbouw. Is je stelling dat determinisme niet bewezen is of je vraag wat mijn bewijzen er voor zijn?
  Dit stukje ging niet zo zeer over het bewijs van determinisme, maar slechts over het feit dat mensen die in vrije wil geloven, een uitzonderingsregel hebben voor 1% van de materie, namelijk de 1% die in de hersenen zitten. Dat lijkt me onontkenbaar. Iedereen is het er over eens dat niet levende materie zich deterministisch gedraagt, volgens de natuurwetten. Niemand denkt dat zijn bureau opeens gaat vliegen, hoewel sommigen wel op subatomaire schaal vreemde verschijnselen vermoeden. Subatomaire bureaus gaan wel opeens zweven volgens hen bij wijze van spreke.

  Er zijn 3 bewijzen voor determinisme
  -Een logisch bewijs (gebruik van logica, maakt je impliciet onderschrijver van het consistente gedrag van materie. Als je het er mee eens bent dat de hersenen alleen uit materie bestaan, dan moeten die zich ook consistent gedragen. Als 2 identieke stukken hersenen onder identieke omstandigheden zich consistent gedragen, hebben ze dus geen keuzevrijheid)
  -een empirisch bewijs Proeven tonen aan dat de hersenen al aktiviteit beginnen te vertonen voordat een proefpersoon denkt ‘de vrije beslissing te nemen’
  -een bewijs vanuit de speciale relatitiveitstheorie. Dat voert misschien wat ver voor de commentaar sectie. Ruwweg komt het er op neer dat je situaties kunt bedenken met onderling bewegende waarnemers, waarin gebeurtenissen die voor 1 persoon allemaal plaatsvonden toen zijn horloge op 3 uur stond, voor een andere persoon niet tegelijkertijd plaatsvonden. Hiermee kun je situaties creeren waarbij iets dat voor persoon A in de toekomst ligt, voor B al in het verleden ligt. Dat betekent dat die situatie voor B gedetermineerd is (het is immers al gebeurd en kan niet meer veranderen), terwijl diezelfde situatie voor A nog in de toekomst ligt en vermijdbaar lijkt. Dit laatste moet dus een illusie zijn.
  Voor het eerst bedacht door de nederlander Wim Rietdijk (A rigorous proof of determinism from the special theory of relativity)
  http://philpapers.org/rec/RIEARP
  Zie ook
  http://en.wikipedia.org/wiki/Rietdijk%E2%80%93Putnam_argument

 10. @Hoc Voluerunt [9]:

  Determinisme is niet te ondersteunen. Determinisme is alleen aannemelijk als men uit zou gaan van een 100% materialistisch wereldbeeld en de metafysica geheel en al zou verwerpen. En het verwerpen van metafysica is irrationeel. Determinisme is een verabsolutering van een deelwerkelijkheid.

  Dat is het laatste wat ik er over kwijt wil. Ik wens namelijk een libertarische website en geen atheistische-materialistische-deterministische propagandasite.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [11]: ja, de natuur bevat ook bovennatuur en de werkelijkheid kun je niet beschrijven zonder de onwerkelijkheid er bij te betrekken.
  Het gaat erom of de natuur zo in elkaar zit of niet. Dat de werkelijkheid op t=t1+dt uniek afhangt van de werkelijkheid op t=t1, wordt in duizenden laboratoria elke dag weer verder onderbouwd door mensen die echt onderzoeken hoe de natuur zich gedraagt en wat de principes zijn.

  Je hebt natuurlijk ook mensen die zich met het bovennatuurlijke bezighouden, die hebben meestal een puntmuts op en een hoop volgelingen, maar daar valt verder geen zinnig woord over te zeggen, want er is geen enkel experiment dat bovennatuurlijke dingen heeft aangetoond. Iedereen die daar dus wat over zegt, houdt zich met propaganda bezig.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [12]:

  Triest dat jij een puntmuts nodig hebt om te erkennen dat je eigen ervaring bestaat als ervaring. We zijn wat mij betreft geheel en al uitgediscussieerd over dit onderwerp. Mocht je weer eens wat zinnigs over economie, de staat en politiek te melden hebben (wat ik niet aanneem aangezien je gewoon een pseudo-libertarier bent die een libertarische website gebruikt om zijn materialistisch-deterministische theorietjes uit te venten) dan verneem ik dit graag.

  Mijn reactie no. 11 was en is bedoelt voor Hoc Voluerunt, die hopelijk nog wel zo rationeel is om een vorm van metafysica, waar het bijvoorbeeld gaat over de aard van de contingentie, te erkennen.

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [13]: Ik probeer rationeel en consistent denken uit te dragen: een consistent moreel systeem is daar 1 facet van, maar zoals aangegeven kun je het niet los zien vn andere inconsistenties in 99% denken.
  Zelfs dit stuk gaat ook over libertarisme en de vreemde uitzonderingen die etatisten maken voor bepaalde relaties in hun leven.
  Dat er kennelijk zo’n storm in jouw hoofd op steekt dat je alleen het materialistische determinisitische ziet, heeft waarschijnlijk te maken met onverwerkt verleden van een marxistische opvoeding.

  ’theorietjes’, ‘úitventen’ … het zijn allemaal geen argumenten, alleen denigrerende praat. Ik hoor het wel als er argumenten zijn refererend aan consistente principes.
  Ik wacht ook nog steeds op jouw wijzigingen aan je libertarisch verhaal dat 400 jaar mislukking gaat veranderen in een route naar succes.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [14]:

  Het zijn geen theorien, maar theorietjes omdat ze een basale filosofische basis missen. En er is maar één eenvoudig argument, waaruit blijkt dat je niet om metafysica heen kunt, nodig om de theorie van het determinisme tot rekenmodel voor (dode) materie te maken. Allemaal heel interessant als je koolstofatomen wilt onderzoeken, maar te verabsoluteren is het echter niet. De levende, ervarende, mens heeft namelijk een metafysisch beginsel, in de zin dat er waar er sprake is van meer dan de som der delen er ook sprake is van werkelijk bestaan van dat meer. Ervaring is geen concept. Leven zelf is geen concept. Dat is geen afwijking van 1%, maar een gegeven die het hele determinismeverhaal wanneer toegepast op de levende natuur geheel op losse groeven zet. Als jij het inzicht zou hebben wanneer determinisme wel en wanneer determinisme niet zou opgaan en je zou degelijke filosofische fundamenten hebben, inplaats van beginnersfouten te maken, dan zou het mogelijk interessant kunnen worden wat je te melden hebt. Maar vooralsnog is dat niet geval. Vandaar dat ik niet meer over dit onderwerp, en aanverwante onderwerpen, in discussie wil.

  “Ik wacht ook nog steeds op jouw wijzigingen aan je libertarisch verhaal dat 400 jaar mislukking gaat veranderen in een route naar succes.”

  Het populistische succes van het marxisme is niet te verklaren door het marxistische geloof aan determinisme. Neen, het is eerder ondanks dan dankzij. De ‘route naar succes’ is niet het determinisme.

  Volgens mij is de ‘route naar succes’ het warmer en menselijker en ‘vrouwelijker’ worden van de libertarische beweging. Het invullen en voorspiegelen hoe vrije burgers de samenleving inrichten. Abstracte theorie is er binnen de libertarische beweging genoeg en die abstracte theorie is goed genoeg. Verder met abstracte theorie is goed en nuttig, maar niet een ‘route naar succes’ als je de mensen wil overtuigen van de ethiek van non-agressieprincipe en de wenselijkheid van een vrije samenleving.

  Het libertarisme ís reeds de ideologie met de best onderbouwde theorie. En toch is het voor de meeste mensen niet overtuigend. Maar dat komt niet door de theorie. Dat het libertarisme mensen niet overtuigd is omdat sommige mensen bij het libertarisme allerlei zaken halen die an sich niets met libertarisme te maken hebben. Neem alleen al Ayn Rand en Stef Molyneux als boegbeelden. Natuurlijk hebben zij interessante dingen te melden, maar het zijn ook bijzonder kille goeroes die kampen met frustraties om hun onverwerkte verleden.

  Volgens mij is het effectiever om duidelijk te maken dat alles wat de overheid doet mensenwerk is en dat het helemaal niet nodig is om een ambtenaar te zijn om dit werk te verzetten. En natuurlijk dat niemand agressief geweld zou mogen toepassen. Ook overheden niet. Maar je zou meer hebben aan een filmpje waarin de zon schijnt en waar lachende mensen de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar, voorafgegaan door een filmpje met grijs weer en vervelende politici en ambtenaren, dan het zoveelste filmpje van de zoveelste (dit is bij voorbeeld) ijzige goeroe die zijn woede en frustratie op het nominale geloof van ouders projecteert, terwijl hij uit het oog verloren heeft waar het werkelijk om gaat.

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [15]:

  Het zijn geen theorien, maar theorietjes

  right, de speciale relativiteits theorie, is slechts een theorietje. Materie gedraagt zich consistent, slechts een theorietje. Hou toch is op met jezelf helemaal in discrediet te brengen met al die projecties.
  God is een theorietje

  Vandaar dat ik niet meer over dit onderwerp, en aanverwante onderwerpen, in discussie wil.

  Doe dat dan ook niet ipv steeds te herhalen dat je niet in discussie wilt gaan en het dan toch doen. Doen wat je zegt, dat overtuigt mensen misschien. Bid voor een broodje als je honger hebt en g aniet in discussie als je zegt niet in discussie te gaan.
  He is trouwens geen discussie. Als een moslim en christen tgen elkaar roepen dat hun god de juiste is, is dat geen discussie. Het is propaganda blaten, omdat er geen gezamelijke standaar voor waarheid is. Jij bent een gevoelist, daarmee is alles waar wat je voelt en als iemand anders het tegenovergestelde voelt, is dat ook waar. Zo zijn tegenovergestelde dingen beiden waar. Bedankt Oscar

Comments are closed.