Het is kerst en dan verschijnen de nodige overpeinzingen. Sommige van deze overpeinzingen beoordelen de huidige maatschappij nogal negatief. Men gaat in op milieu, geweld, misdaad of, overheidsagressie. Of gebrek aan burgermoed. Extrapoleert de middels selectieve perceptie verkregen informatie, en trekt vervolgens een (foute) conclusie als zouden wij bijvoorbeeld in een eindtijd leven. Men neemt vaak niet de moeite deze uitkomst te toetsen aan het verleden, wat toch wel het minste is dat gevraagd kan worden.

Daarom stel ik in dit artikel een enkele vraag. Deze is hoe groot de kans is dat tijdens jouw leven de mensheid zoals wij die kennen ten onder gaat? Deze vraag is belangrijk omdat het jouw mogelijke zorgen met betrekking tot de huidige samenleving in een historisch perspectief plaatst. Laten we enkele decennia terug gaan. De koude oorlog. Eigenlijk een heel wat gevaarlijkere tijd dan nu. Denk alleen maar aan de Cubaanse raketten crisis. Enkele decennia daarvoor hadden we de tweede wereld oorlog, ook een heel wat roerigere periode. We denken dat we nu in een recessie zitten, maar dat stelt niets voor vergeleken met de grote depressie van de jaren 30. De eerste wereldoorlog en de daarop volgende Spaanse griep waren ook niet echt een positieve periode in het bestaan van de mens.

En zo kunnen we steeds verder terug gaan naar voorgaande eeuwen. We zien dan vooral een bevolking weerloos tegen epidemieën, het slachtoffer van door feodale heersers gestarte oorlogen, zonder veel religieuze vrijheid, en met een veel kortere levensverwachting dan nu. Indien generaties met recht konden denken in het einde der tijden te leven dan zijn dat onze voorgaande generaties geweest! Tientallen generaties hebben hun leven kunnen laten verpesten door te denken in een eindtijd te leven. En te luisteren naar onheilsprofeten. Achteraf gezien kunnen we stellen dat tientallen generaties zich grotendeels voor niets bang hebben laten maken. Er zijn veel vervelende voorgevallen gepasseerd, maar de mensheid heeft steeds over voldoende veerkracht beschikt om de problemen het hoofd te bieden.

Waar in vroegere tijden alleen het religieuze onheilsprofeet model voldoende verdiencapaciteit had om als duurzaam bestendig onderdeel in de maatschappij geïnstitutionaliseerd te worden (middels kerken) is dat nu niet langer het geval. Door de grotere invloed van de overheid die special interest wetgeving bevordert en ook door de toenemende welvaart zijn er thans tal van andere onheilsprofeet verdien modellen winstgevend. Nuance is een profeet vaak niet te verwijten. En dat blijkt ook nu. De hardst schreeuwende profeet krijgt de meeste aandacht. We mogen genieten van profeten die leven van jobstijdingen betreffende het milieu, geweld, terrorisme, armoede, ziekte, gebrek aan burgermoed, en tal van andere zaken. Besef echter wel dat het beschikbaar hebben van dit brede spectrum aan onheilsprofeten eerder een teken van luxe is dan van nood.

De vraag is nu dus beantwoord, de kans dat de mensheid in jouw bestaan ten einde komt is vanuit een historisch kader bekeken zeer gering. Laat je leven dus niet verpesten! Genoeg generaties hebben zich daardoor onderworpen aan religieuze groeperingen en een redelijk beperkt leven geleid. Ik ga hier niet de stellingen van de moderne profeten onderuithalen. Moet ik het hier nu echt nog hebben over global warming of zure regen? Y2K of de Mexico kuch? Geef profeten en de overheid die ons maar al te graag “redt” van deze zelfverzonnen rampspoed de middelvinger die ze verdienen en geniet van je leven!

***************************************************

Toelichting

Een kleine nuancering is wel op zijn plaats, er staan een aantal seinen op rood. Zoals er altijd seinen op rood staan. We moeten ons verzetten tegen de toenemende overheidsmacht, de EU en de irrationaliteit. Te beargumenteren is dat dat niet doen een ontkenning van zelfbeschikking is. En dus bukken voor determinisme. En daardoor een stuk zingeving mbt je leven inleveren.

107 REACTIES

  1. @Vilseledd [30]: Makes sense, maakt mij ook niet zoveel uit wie dit geformuleerd heeft, ik heb ondertussen even zitten zoeken, maar kan ook niet achterhalen wie dit gezegd heeft. Naar mijn mening was het in ieder geval wel iemand die zijn ogen niet op de slaapstand had staan.
    Elke dag sterven er dier en plantensoorten uit die nooit meer terugkeren.
    Jaja, dat is altijd zo geweest, weet ik ook wel, maar belangrijk is ook hoe dat gebeurd.
    We kunnen alles weerleggen, we leven allemaal met onze eigen waarheid. Feit blijft dat het van belang is respectvol met het leven om te gaan, toch?
    En dat mis ik nog al eens, als ik zo om me heen kijk. Jij niet?

    Zé.

  2. @Zé [28]: Er schijnt veel bos bijgeplant te zijn.
    Ik denk dat er 2 redenen kunnen zijn waarom indianen meer in evenwicht met de natuur leefden
    1. Ze konden niet anders vanwege de stand van de technologie
    2. Ze begrepen dat je een beetje op de lange termijn moest letten.

    Ik denk dat 1 de juiste verklaring is. Het waren mensen die regendansen deden, kinderen mishandelden en er was veel onderlinge stammenstrijd. Van een lange termijn visie was geen sprake denk ik. Het idee van de nobele wilde die in harmonie met de natuur leefde is voornamelijk ontstaan door Rousseau. Het zijn fantasieen waarvoor een markt bleek te bestaan.

    Zé [36] reageerde op deze reactie.
    Ratio [43] reageerde op deze reactie.

  3. “Naar mijn mening was het in ieder geval wel iemand die zijn ogen niet op de slaapstand had staan. Elke dag sterven er dier en plantensoorten uit die nooit meer terugkeren.”

    Het visprobleem heeft men opgelost door kweekvis. Fabrieken mogen hun afval niet meer op het oppervlaktewater lozen en rioolwater gaat eerst door de rioolzuiveringsinstallatie.

    “We kunnen alles weerleggen, we leven allemaal met onze eigen waarheid.”

    Dat kan niet. Een waarheid is een objectief gegeven. Wat waar is voor jou is het voor mij, waardoor je de toevoegingen “voor jou” en “voor mij” dan ook kunt weglaten.

    Zé [37] reageerde op deze reactie.

  4. @pcrs [34]: Ik heb een tijdje met de Sioux geleefd, en kan je vertellen dat het allemaal niet zo is als dat jullie hier vertellen.
    Oók dat is het beeld wat de westerse mens ervan heeft gemaakt.
    Aan de hand van jullie reacties voel ik me echter ook niet geroepen hier verder tekst en uitleg over te gaan geven.
    Natuurlijk veranderen de tijden, dat is altijd zo geweest, het hele leven is een groot groeiproces, en de dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan, ookal zijn we het er niet altijd mee eens.
    We hebben echter als mens wel de mogelijkheid het leven te creëeren waarvan wij zelf denken dat goed voor ons is.
    Klaarblijkelijk zijn velen onder ons dat vergeten.

    Stay Human, Vrede, Zé.

  5. @Zé [33]:

    De gezamenlijke milieulobbyisten.

    “Het idee van de nobele wilde die in harmonie met de natuur leefde is voornamelijk ontstaan door Rousseau. Het zijn fantasieen waarvoor een markt bleek te bestaan.”

    Net als de verhandelingen eens Franschen artses over “de nobele Wilde van Aveyron”, waarvan de Googlebooksversie uit het begin der XIXe eeuw nog steeds als een meeslepende roman leest.

  6. @Vilseledd [30]:

    Ik vind het ook een raar fenomeen om quasi-wijze uitspraken in de mond van Kluk-Kluk te leggen. Er zijn over weinig volken meer populaire mythes gevormd dan over de Indianen. Zo zouden de Indianen een vreedzaam volk zijn, maar dit is niet waar. De Indianen voerden, ook voor de komst van de blanken naar Amerika, voortdurend oorlog met elkaar. In Midden-Amerika waren er voortdurend mensen nodig om te offeren aan de Zonnegod. Stammen waren extreem intolerant naar elkaar en bij oorlogen schrok men niet terug voor wreedheden en genocide.
    Men zou in harmonie met de natuur leven en nooit overbejagen, maar dit is niet waar. De bizon was door toedoen van Indianen bijna uitgestorven en de blanken hebben de bizon gered. Rivieren werden overbevist. De Indianen zouden doorgaans niet geven om geld, maar dit is niet waar. De Indianen zouden doorgaans beschaafd, spiritueel, wijs en eerlijk zijn, maar dit is niet waar.

    Als er geen Europeanen aan land waren gekomen dan zouden de Indianen wellicht nu nog steeds menselijke slachtoffers maken en harten uit borstkassen rukken.

    Maar ja, een bepaald segment van de New Age dweept graag met Indianenverhalen. De een dweept met alles wat Tibetaans is, de ander slaat op de djembé om de Afrikaan in zich te ontdekken en weer een ander doet het met Winnetou.

    Zé [48] reageerde op deze reactie.

  7. @Ratio [43]:

    Het kan goed zijn, dat ze een dergelijke spreuk hadden voor zichzelf en zoals dat zovaak gaat met spreekwoorden, spreuken en citaten, worden deze aangepast, wanneer ze niet meer begrepen worden of wanneer de toehoorder vindt, dat hij de spreuk moet verbeteren. Zo vond iemand, dat “het sluit als een bus” “het klopt als een bus” moest worden en werd “opium van het volk” “opium voor het volk”.

    Vilseledd [47] reageerde op deze reactie.
    Oscar [51] reageerde op deze reactie.

  8. “Ik vind het ook een raar fenomeen om quasi-wijze uitspraken in de mond van Kluk-Kluk te leggen.”

    Het is toch pure marketing. In 1989 hebben wat van die snelle jongens bij elkaar gezeten. “Wat hebben we nodig? Een wijze indianenspreuk! Maak wel van “dat je niet meer kunt eten” “dat je geld niet kunt eten”, dat spreekt de Westerse mens meer aan.” Een indiaan, een muziekfeeste, een neger, die hem introduceert (dubbel politiek-correct) en een snavelkostuum of een doorgezaagde bamboe of wat was het en laat hem wat orakelen.

    “Maar ja, een bepaald segment van de New Age dweept graag met Indianenverhalen.”

    Vooral met het Mayadom en de fameuze kalender.

    Zé [49] reageerde op deze reactie.

  9. @Vilseledd [46]: Volgens mij klopt er geen reet van dat maya gedoe, nl. ze menen hun eigen kalender te hebben, maar een jaar is toch een jaar van ca.365 dagen,en geen ca. 260 dagen?
    Oftewel, de planeten staan eens in de ca. 26.000 jaar weer in dezelfde constellatie.
    Maar dan heeft men het over de tijdsberekening zoals wij deze thans hanteren.
    Hoe zit dat dan?
    Feit is dat de wereld aan het veranderen is, maar wellicht was dat in 1940 ook zo voor de meeste Nederlanders…….

    Zé.

  10. “Volgens mij klopt er geen reet van dat maya gedoe, nl. ze menen hun eigen kalender te hebben, maar een jaar is toch een jaar van ca.365 dagen,en geen ca. 260 dagen?”

    260 dagen was hun werkjaar en dan hadden ze 100 dagen vrij of iets dergelijks. En verder was het handiger om 13 maanden van 20 dagen te hebben en zouden wij beter 13 maanden van 28 dagen kunnen hebben. Er is een heel filmpje op Joetjoep, dat ons bewustzijn zou worden bepaald door de kalender (naast het geldsysteem). Er zit wat in, maar daarna draaft hij een beetje door, dat wat eerst 200 jaar nodig had om te geschieden in de laatste dagen in één paar uur geschiedt. Overigens betreft het jaren, die allang voorbij zijn.

    “http://www.metacafe.com/watch/902772/the_mayan_calendar_comes_north_sample/”

    De ontwikkeling van de boekdrukkunst zou herhaald worden door de ontwikkeling van internet en iedere nieuwe ontwikkeling is korter dan de andere, maar behelst hetzelfde. Vervolgens moet alles zo snel gaan, dat het in 2007, 2008 of 2009 tot een climax moet komen, die als bij zoveel voorspellingen, niet uitkomt. Ik houd me aan de Bijbel: let op de tekenen des tijds en niemand, noch de Zoon, weet de dag en het uur, want dan is iedereen natuurlijk een vrome kwezel in december 2012. Dat snapt ik ook nog zonder bijbel.

    “Oftewel, de planeten staan eens in de ca. 26.000 jaar weer in dezelfde constellatie.”

    Er wordt het liefst van alles door elkaar gegooid. De precessie van de equinox is een astronomisch verschijnsel. Newagers maken daar het begin van het Aquariustijdperk van, maar het beginpunt daarvan varieert van de 15e eeuw tot en met de 27e, bijna een hele maand uit zo’n sterrejaar. Bovendien gaat het zuidelijk halfrond dan het Leeuwtijdperk binnen, want daar begint de lente op 21 september. Noch fantastischer maakt de theosofische leer het met de bollen en rondten en uiteraard zitten we nu precies in het midden op de laagste bol in de laagste rondte, niet geheel toevallig samenvallend met een keihard materialisme.

    “Feit is dat de wereld aan het veranderen is, maar wellicht was dat in 1940 ook zo voor de meeste Nederlanders”

    De wereld verandert doordat er heel veel mensen zijn, die hem kunnen veranderen. met bijna 7 miljard kan er niets anders dan veel gebeuren.

    Zé [52] reageerde op deze reactie.

  11. @Vilseledd [45]:

    Ik heb Desi Bouterse een keer “dat staat als een koe boven water” horen zeggen. 🙂

    @Vilseledd [46]:

    De Indianendweperij is van vroegere datum. Het gaat op z’n minst terug tot de jaren 1960. Waarschijnlijk eerder. Gedweep met Tibet is eind 19de eeuw al begonnen.

  12. @Vilseledd [50]: Tsja, het zal allemaal wel, weet je wat, ik ga mijn dieren maar eens voeren, is in ieder geval wél echt, dan al dat geleuter over indiaantjes, etc.

    Salut, of tot laters dan maar weer,

    Zé.

  13. Volgens mij vinden ‘gelovigen’ het gewoon leuk om de bijbel te citeren. Een beetje meeliften op oldskool retoriek en indruk van autoriteit. En voorwaards zeg ik U, zowaar als de zon opkomt des ochtends en de beesten des velds hun jonkelingen zullen zogen, zullen autoriteitslievend hebbenden bijbelteksten quoteren..

    En volgens mij moet je gewoon realistisch zijn over the indianen, er zijn goeie indianen en slechte indianen en goeie stammen en slechte stammen zoms leven ze in harmonie met de natuur en soms niet het zijn net mensen.

    Zé [54] reageerde op deze reactie.

  14. “Volgens mij vinden ‘gelovigen’ het gewoon leuk om de bijbel te citeren. Een beetje meeliften op oldskool retoriek en indruk van autoriteit.”

    Ik gaf hem juist in eigen woorden weer.

    Als het plotseling donker wordt, dan snapt iedereen, dat er er een stevige bui op volgt. Maar als de tekenen des tijds op het einde wijzen, dan hebben de kleingelovigen nog tientallen andere tekenen nodig om overtuigd te zijn. En dan kunnen ze ook nog doodleuk zeggen: als het allemaal zo duidelijk is, dan had je maar één teken nodig.

  15. ik deel je analyse niet.
    In tegenstelling tot voorgaande tijden hebben we nu te maken met een hele hoop op escalatie staande parameters op WERELDSCHAAL. Dat was voorheen minder. Ik doel op het geldsysteem, uitputting aarde en verstoring van natuurlijke kringlopen op wereldschaal. De golfstromen zijn aan het veranderen (stilvallen zelfs) http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/koudste_winter_in_1000_jaar_misschien_zelfs_kleine_ijstijd_op_komst
    In tegenstelling tot de scenario’s die jij beschrijft is de schaal nu groter en staan een heleboel systemen tegelijk onder kritische spanning.

    Of dat het einde vd mensheid betekent, weet ik ook niet.
    Voor de aarde is het wellicht beter van wel.

    Ratio [57] reageerde op deze reactie.

  16. @juliusjoker [56]: hebben we nu te maken met een hele hoop op escalatie staande parameters op WERELDSCHAAL
    Sorry, WO I en WO II waren niet echt lokale conflicten, de depressie van de jaren 30 was ook op wereldschaal, de spaanse griep was op wereldschaal. Uitputting van de aarde is malthussiaanse onzin. Zie mijn opmerking over het opraken van vuursteen in de steentijd en koper in de bronstijd in een eerdere comment. Olie begint een beetje schaars te worden, edoch gas en kolen zijn er nog ruim genoeg.

    Na 2 koude winters nadenken over een soort van nieuwe ijstijd? Kom op zeg! Ik ben net klaar met lachen om de global warming profeetjes…….

    Bon Vivant [59] reageerde op deze reactie.

  17. @Ratio [57]:
    Ik blijf ook lachen. Eindelijk is het eens witte kerst en is het alweer niet goed.

    En als die ijstijd wel komt dan wordt het saaie ingeslapen burgermansbestaan van veel mensen lekker opgeschud. Ik verhuis dan wel naar een tropisch land.

    “Hellup, er staat een gletsjer in mijn vinex-postzegeltuintje. Overheid doe er wat aan!”

Comments are closed.