Hans-Hermann Hoppe in gesprek met Francisco Capella van Instituto Juan de Mariana

[HTML1]

37 REACTIES

 1. @Evert Tigchelaar [30]:

  “De SP gebruikt dat geld om mee actie te voeren zoals tegen de marktwerking in de zorg.”

  De SP voert actie op kosten van de belastingbetalers tégen de initatieven en handelingen van diezelfde belastingbetalers.

  Ik ben tegen marktwerking in de zorg. Marktwerking is geen vrije markt. Ik wens een 100% vrije markt, ook in de zorg. Weg met de interventie van het agressieve geweld! Ook in de zorg.

  “Velen malen beter dat je over te leveren aan de vrije markt, waar het recht van de sterkste heerst.”

  Het recht van de sterksten heerst altijd. In een anarchokapitalistische samenleving zijn de sterksten non-agressief en productief en in een socialistische samenleving zijn de sterksten agressief en parasitair.

  Ik ben voorstander van goede ziekenzorg, zonder dat deze wordt afgedwongen terwijl de loop van een vuurwapen op mensen gericht is.

  Ik ben voorstander van goede armoedebestrijding, zonder dat deze wordt afgedwongen terwijl de loop van een vuurwapen op mensen gericht is.

  Ik ben voorstander van een goede ouderenzorg, zonder dat deze wordt afgedwongen terwijl de loop van een vuurwapen op mensen gericht is.

  Ik ben voorstander van een veilige samenleving, zonder dat deze wordt afgedwongen terwijl de loop van een vuurwapen op mensen gericht is.

  Ik ben kortom, tegen agressief geweld. En het interesseert mij weinig welke ‘goede dingen’ er op korte termijn met agressief geweld tot stand zijn te brengen.

  Zé [32] reageerde op deze reactie.
  Evert Tigchelaar [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [31]: Ik ben het helemaal met je eens Oscar, lijkt me erg vanzelfsprekend allemaal.
  Dus waarom tolereren we dan nog het tegenovergestelde?

  Zé.

 3. @Oscar [31]:

  Dat is vele malen beter dan wat die andere partijen doen, die steken die poen in eigen zak. Ja, sommige zien het wel zitten die marktwerking zoals bij de vvd. Maar er zijn ook heel wat mensen die het met de SP eens zijn. Steeds meer mensen zien de nadelen.

  Maar wat is nou het verschil tussen een neoliberaal en een libertarian? Wat ik lees is nog minder overheid of helemaal geen overheid. Totaal afhankelijk van de markt, alles is een dienst, zelf politie en rechtstaat.

  Zé [34] reageerde op deze reactie.
  Oscar [36] reageerde op deze reactie.
  Andre [37] reageerde op deze reactie.

 4. @Evert Tigchelaar [33]: Maar, zo blijven we de dingen buiten ons Zelf leggen, het systeem.
  ik ben niet van mening dat ook maar iemand dat kan veranderen, net zo min als dat je het systeem van de computer waar je nu naar kijkt kunt veranderen.
  Wat we wel kunnen veranderen is hoe we met dat systeem omgaan, en dat begint bij je Zelf.
  Als mens kunnen wij creëeren, onze eigen werkelijkheid maken, en in feite doen we dat al, elke dag.
  Vanuit dat idee is het systeem ontstaan waar menigeen nu nog aan vasthoudt.
  Maar, geloof in de kracht van jeZelf, kijk, wat je er tot nu toe ermee heb bereikt, en kijk wat je wil gaan bereiken.
  Als ieder dat van ons voor zichzelf doet, is de wereld waar jij in wenst te leven dichterbij dan je denkt.
  De innerlijke revolutie.

  Wel-te-rusten,

  Zé.

 5. @Evert Tigchelaar [30]:

  Tuurlijk mogen jullie je mening verkondigen, net als wilders, ook al ben ik het niet met hem eens. Van neerschieten ben ik geen fan en als dingen als de doodstraf al helemaal niet.

  Dat is heel interessant.
  Als ik als vader zeg tegen mijn dochter dat ze elke kerel mag trouwen die ze wil, maar als het moment van trouwen nadert kies ik de bruidegom.
  Is de dochter dan vrij geweest om te kiezen?
  Met andere woorden:
  Ik mag het wel met u oneens zijn, maar mag ik dit oneens zijn ook in daden van u omzetten?
  Anders betekent het oneens zijn namelijk niets.
  Heb ik dus het recht om geen geld afhandig gemaakt te worden voor die oorlogen die ze ook in mijn naam voeren daar in het middeloosten?

 6. @Evert Tigchelaar [33]:

  “Maar wat is nou het verschil tussen een neoliberaal en een libertarian?”

  Het verschil is wezenlijk. Het is een verschil tussen fascisme en 100% non-agressie.

  “Wat ik lees is nog minder overheid of helemaal geen overheid.”

  Geen overheid in de moderne zin des woords. Omdat elke vorm van agressief geweld wordt verworpen, omdat het toepassen van agressief geweld immers immoreel is, worden ook monopolisten op het uitvoeren van agressief geweld verworpen. Zulk een monopolie leidt tot het uitlokken van conflicten (oorlogen), een kwakkelende economie (kredietcrisis), een teruggang in ontwikkelingen op artistiek gebied (Pollock) en een algehele verloedering (decivilisatie).

  “Totaal afhankelijk van de markt, alles is een dienst, zelf politie en rechtstaat.”

  U moet niet vergeten dat wat ‘de markt’ wordt genoemd de (handelingen van de) mensen zelf zijn. ‘De markt’ heeft een negatieve connotatie gekregen omdat een op fascisme gelijkende situatie onder het neo-liberalisme ‘de markt’ werd genoemd.

  Ja, ook veiligheid en rechtspraak, politieagenten en rechters dienen zich te onthouden van agressief geweld. Sterker nog: juist zij dienen zich te onthouden van agressief geweld. Om criminaliteit te bestrijden volstaat het toepassen van defensief geweld.

  Monopolies leiden tot slechtere diensten die ook nog eens heel erg duur zijn. In het geval van veiligheid, politie en rechtspraak, is dat behalve vervelend ook nog eens gevaarlijk. De politie kan niet failliet. Sterker nog: de politie wordt met extra miljarden beloond voor haar wanprestaties. Met het gevolg dat je het wanbeleid in stand houdt (terwijl dieven, verkrachters en moordenaars de dans ontspringen).

  Besturen van verpleeghuizen worden beloond voor hun wanprestaties, met het gevolg dat je het wanbeleid in stand houdt (en er onnodig mensen sterven).

  Besturen van ziekenhuizen worden beloond voor hun wanprestaties, met het gevolg dat je het wanbeleid in stand houdt (en er onnodig mensen sterven).

  Waarom zou een ambtenaar bepaalde taken beter uitvoeren dan een niet-ambtenaar? Is een ambtenaar een soort superman?

Comments are closed.