Een arm Pools echtpaar loopt eind december langs de Europese hoofdsteden. Ze waren gevlucht voor de stijgende temperaturen die er volgens hun regering toe zouden leiden dat hun stad onder water kwam te staan.

Hoewel ‘de mens’ niet eens treinen op tijd kan laten rijden, hebben diezelfde overheden wel de euvele moed om bezig te zijn met een maakbare samenleving en af te kondigen dat ze er voor zullen zorgen dat de temperatuur op aarde niet meer dan 2 % zal stijgen. De afspraken daarover op de VN klimaatconferentie in Cancun zijn, in het kader van transparantie, maar niet aan de burgers meegedeeld. Gelukkig helpt de winter een handje mee om de klimaatdoelstellingen te halen!

Omdat ze op het stabiliteitspact van Europa hadden gerekend, zijn hun schamele Euro spaarcentjes sterk in waarde aan het dalen, is hun pensioen genationaliseerd en kunnen zij zich geen hotel veroorloven.

Wat jammer toch dat ze er vanuit waren gegaan dat contracten en overheidsafspraken door politici nageleefd zouden worden:

Hun reserves en pensioen waren in aandelen Fortis en obligaties Griekenland belegd, want ze dachten dat de overheid daar wel goed op controleerde. In de genationaliseerde vorm, zal dat vast beter gaan.

Het vakantiehuisje dat ze vooruit gehuurd hadden was inmiddels afgebroken: er bleek iemand permanent in gewoond te hebben!

En de reservering voor de Bread en Breakfast was verlopen vanwege de dagenlange vertraging aan de grens. Want terwijl de EU open grenzen heeft, moet er natuurlijk wel vanwege de Privacy Kamer, het nieuwe biometrische paspoort, de anti-terrorisme autoriteit die vanachter een bureau de meest bedreigende situaties weet te verzinnen, ook al is daar nog nooit sprake van geweest, de pedo check waarbij al je internationale dossiers gecontroleerd moeten worden en zeg nou zelf: met een zwangere vrouw (niet zwanger van jou) ben je natuurlijk een potentiële misdadiger, de quarantaine vanwege een geval van varkensgriep in een heel ander land, heel lang gebivakkeerd worden voor de grens.

Geld voor benzine voor hun achtste hands Lada was er niet, want die is vanwege Europese accijnzen, milieuheffingen plus het tijdelijke kwartje van Kok, zes keer zo duur als in Polen en moest weg vanwege de slooppremie. Lastig uit te leggen was dat de benzine prijs hier nu even hoog is als toen de wereld olieprijs 30% duurder was.

Ze wilden eerst verder met de trein, maar het sneeuwde en net als elk overheidsbedrijf is dan het streven om maar geen klanten te hebben, die zijn alleen maar belemmerend om de doelstellingen te bereiken en zonder klanten kan er het minste fout gaan.

Dus sjokten ze toch maar door op de ezel.

Letterlijk vol verwachting klopten zij aan bij een ziekenhuis om de zwangerschap te laten controleren.

Echter vanwege budgetbeperkingen, quotumoverschrijdingen van de verzekeraars, vakgroepoverleg, ontplooingstijdvergoeding, resocialiseringscursussen, overdracht vergadering, fusie besprekingen en bestuurslaagtoevoeging,  bleef de deur voor hen gesloten die dag en de rest van het jaar vanwege budget overschrijding. De particuliere klinieken boden ook geen uitkomst: daarvan ging de helft failliet omdat de nieuwe overheidsvergoedingen, voor 2011, zonder hun medeweten, aangepast werden zodanig dat de slechtste ziekenhuizen, het meest kregen.

Ze zochten een agent die hen misschien verder de weg kon wijzen. Helaas, was er geen te vinden, gezien VUT, pre-pensioen en nog wat cursussen ‘hoe blijf ik uit de buurt van een winkeldief’ was de enige wijkagent niet beschikbaar en de andere 80% van de politiemensen zat al standaard op het bureau, het werk te verdelen, te coördineren en in te plannen.

Gelukkig kon een werkloze projectonwikkelaar (de markt was in elkaar gezakt door de Bibob wet en plotsklaps met terugwerkende kracht een heel ander belastingregiem op hypotheken en rente, ongeacht 30 jarige contracten) en de nieuwe regels van de AFM, waardoor nieuwe hypotheken praktisch onmogelijk zijn, het stel door verwijzen naar een Zeeuwse fruitteler: in de Hedwige polder met een lege schuur, waar ze de nacht konden doorbrengen.

En ook al had Casprutte van alles beloofd, het land moest toch onder water gezet worden vanwege een roomser dan de gevallen Paus toegepast EU-regeltje en de biologische hoofdstructuur.

Zijn schuur was leeg vanwege verhoogde milieu -eisen waardoor hij zijn gewas niet had kunnen beschermen en daardoor was zijn oogst mislukt. Want nieuwe bestrijdingsmiddelen worden al jaren niet meer goedgekeurd door Brussel. Overigens werden die middelen drie kilometer verderop nog wel gebruikt, maar dat is in een heel ander EU-land.

Als alternatief had hij gelukkig nog wat bij kunnen verdienen met de kweek van nertsen, maar die waren door het gesubsidieerde dierenbevrijdingsfront vrijgelaten. Net terwijl de nieuwe kooien volgens weer nieuwe eisen, besteld en betaald waren en ze ook nog hadden gehoord dat de Tweede Kamer alsnog een fokverbod wilde.

Trouwens zijn schuur en boerderij waren toch al onverkoopbaar, want hij had geen energielabel.

Er was dus genoeg plek, ook voor de ezel, maar niet voor de geit, die was al plat gespoten.

Uit dankbaarheid voor de overnachtingsplaats bood de aanstaande Poolse vader een sigaretje aan. Daar schrok de teler enorm van: hij kon toch zeker niet op een (lege) werkplek roken?

Door af te spreken dat de Pool onbetaald zou klussen en de teler voor wat voedsel zou zorgen, werd het zelfrespect van beiden, nog enigszins behouden, zij het dat de vrouw van de teler wel vroeg of de schuur verduisterd kon blijven, want er werd steeds meer gebruik gemaakt van de sociale fraude klik-lijn, want op het werken door asielzoekers en niet-geregistreerden stonden torenhoge boetes: zij zouden eens werk van al die hard zoekende werklozen kunnen stelen.

Op vrijdagavond, aan het eind van de week, kwamen er nog wat ondernemers bij, in de schuur. De meesten waren failliet en hoefden na 17 punt 00 uur niet meer bij het UWV in de lege kaartenbakken te neuzen. Trouwens door de vele fusies, extra regels, aanpassingen op aanpassingen in de uitkeringsregels, werkten de computerprogramma’s voor die kaartenbakken nog steeds niet.

Gelukkig brachten ze allemaal wat mee voor het Poolse stel:

–        een voormalig apotheker bracht wat zalf, die vanwege het nieuwe geneesmiddelenbesluit, chemische middelen registratie en etiketteringregels van de markt gehaald moest worden,  ook al was  het een volkomen natuurlijk goedje. Dit zorgde voor verlichting. Hij was juist de homeopathie ingegaan omdat wel harder moest werken, maar minder vergoed kreeg en omdat de bouw van zijn nieuwe magazijn 4 jaar langer had geduurd om er een bouw- en milieuvergunning voor te krijgen en toen hoefde het niet meer.

–        De voormalig middenstander had nog wat diepgevroren soesjes. Omdat zijn vloer geribbeld moest zijn en omdat zijn vloer gedeeltelijk niet-geribbeld was, moest hij zijn bedrijf sluiten van de arbeidsinspectie vanwege uitglijdingsgevaar en van de milieu inspectie vanwege de niet-hygiëne van een geribbelde vloer. Of was het andersom?

–        Een voormalig financieel planner bracht wat kilo’s suiker mee. Die kwamen uit verre landen waar met Europese ontwikkelingshulp, goede suiker plantages waren ontwikkeld. Maar door een Europees importtarief van vele honderden procenten, konden de boeren de suiker niet uit de douaneloods verkopen en was de suiker blijven liggen.

–        Warme kleding kwam er van de gesloten kledingzaak, het verhoogde minimumloon maakte het onmogelijk om nog personeel aan te nemen en tegelijk inkoop, verkoop, voorkoming van diefstal en de administratie te doen.

–        Een ex-bankier had nog wat over van zijn Kerst Bolus, die had hij van de voedsel Bank gekregen. Hij was ontslagen omdat hij op last van de regelgeving geen risico’s met beleggingen mocht nemen en prompt werd aangeklaagd omdat het pensioenfonds nu te weinig rendement maakte.

–        Een fysiotherapeut die geen verzekeringscontract had gekregen, maar desondanks niet zelf zijn tarieven mocht bepalen, had nu dus alle tijd om bij de bevalling samen met de huisarts te assisteren.

En ondanks dat vanwege de goed geregelde overheids-gezondheidszorg de Nederlandse zuigelingen sterfte 2 keer zo hoog was als in de omliggende landen, ging het goed met moeder en kind.

Al deze bezoekers krijgen tegenwoordig (steeds minder) overheidsbijstand. Ze vroegen zich wel af waarom zij steeds minder kregen, terwijl ze in het verleden steeds meer hoge premies en pensioen hadden betaald. En deze gereserveerde? bedragen, plus de toekomstige verdiensten van hun kinderen, werden net zo makkelijk in duizendvoudige hoeveelheden van hun bijstand, aan failliete banken en EU landen uitgedeeld. Of dat nu zo productief was vroegen ze zich wel af, want ooit zou er toch uit productie wat verdiend moeten worden om al die schulden weer teug te verdienen? Daar helpt toch geen WW uitkering of nog meer mensen in de bijstand tegen?

Er kwamen al snel 3 heersers uit het westen:

Zij deden hun best om het kind zoveel mogelijk gelijk of identiek te maken aan ieder ander kind:

–        Casprutte, maakte het kind tot een echt persoon en bracht een SOFI nummer, zodat zijn toekomst ( die van Casprutte) zeker was (wel zou komende week nog even de SOFI chip definitief blijvend onderhuids bij de hiel worden geplaatst ( dit vanwege het gevaar dat het kind misschien anders kwijt kon raken, wat voor een overheid vervelend is). Een eigen kind dossier was al geopend voor dat Casprutte op weg ging.

–        Verhelchior regelde dat het kind zeer binnenkort in de overheids educatie terecht kwam, het moest toch maar zo snel mogelijk leren dat het niet uniek was en dat de overheid veel beter weet wat goed voor je is. Ongeacht dat zijn Mysterie van Onderwijs zijn eigen zaakjes al lang niet op orde had. Om te zorgen dat ouders maar veel belasting zouden opbrengen waren er honderden kindercrèches met miljarden gesubsidieerd. Door die groei kon iedereen er aan de slag, ook pedofielen. Maar als er dan een gevonden werd (dankzij het buitenland) dan is dat weer een uitgelezen kans om de registratiekamer extra (Europese) macht te geven.

–        BalthaJager, gaf hem het recht op erfzonde, wat inhield  dat het wurm zijn persoonlijke verplichting van de huidige staatsschuld, nu dus € 38.000, als schuld kreeg. Voor BalthaJager was dat nog lang niet genoeg, alleen al voor een Griekenland trok hij de schuld met € 2000 pp op. Voor onze Polen was dat geen probleem, die waren al failliet. Verder kwam deze opjager uitleggen dat toen in een democratisch referendum de EU grondwet was afgestemd, daar snel precies hetzelfde Verdrag van Lissabon voor in de plaats kwam. Dat daar in verankerd was dat er geen EU-noodfonds voor vals spelende landen mocht komen, was nog een detail dat gewoon wel even aangepast ging worden. Dat de Polen deze uitleg over principes en harde afspraken niet begrepen, zal wel aan de taalachterstand gelegen hebben. Met wat extra subsidie zou dat ook weer snel opgelost zijn.

De naburige boer, die zijn melk vanwege de gesubsidieerde melkplas en weer een wijziging in de regels voor melkquota, mest en mineralenboekhouding toch niet meer kon verkopen, zorgde voor gezonde melk voor moeder en kind.

En iedereen was in die tochtige schuur gelukkig en dacht na over het leven en de bureaucratie die hen na 17 punt 00 uur vrijdags, even een lang weekend niet, direct, lastig viel met formulieren, verplichte enquêtes, reglementen of wijzigingen op Nadere Regelgevingen.

zij het dat er wel enige twijfel was over de goede bedoelingen van de wijzen uit het westen.

En PLOTS
scheen er een heldere ster door een gat in het dak en de gereguleerde CO2 laag.

en alle aanwezigen kregen dezelfde heldere ingeving:

We gaan met z’n allen naar Polen !

14 REACTIES

 1. Perfect verwoord!

  Kleine correctie: een vat olie noteerde afgelopen week 91 dollar. Record hoogt in 2008 lag boven de 140 dollar. Geen 30% verschil dus maar een kleine 60%.
  Literprijs nu circa 1,55 liter prijs toen circa1,68.

  Mocht hij ooit dus weer naar de 140 gaan dan zullen we ruim 2 euro de liter betalen volgens hun logica.

  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Eric [3]:

  Het aandeel belastingen (accijns en BTW) is erg hoog. Medio 2010 kostte een liter Euro 95 nog 152 cent. Daarvan betaalde de automobilist 96 cent aan de staat. En over de 56 cent die de benzinemaatschappij ontving moet deze natuurlijk ook nog belasting betalen!
  http://www.bovagrai.info/auto/2010/7.4.html

  Ruwe olie kostte toen ca. $80 per vat. De benzineprijs volgt niet altijd die van de ruwe olie omdat we ook te maken hebben met koerswisselingen en soms handelaren te grote of te kleine voorraden hebben aangelegd (prijsdrukkend of prijsopjagend effect).
  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-07-06-benzineprijs-tk16.htm

  Vanwege de hoge accijnzen zit er in principe nog genoeg ruimte in de benzineprijs om deze nog vele jaren constant op 150 cent per liter te houden, ongeacht forse stijgingen (verdubbeling) van de olieprijs. Zo’n constante energieprijs is zeer gunstig voor onze economie en de investeringen. Dat compenseert dan het verlies aan de pomp. Je ziet het ook in de cultuursector: hoe minder belasting, hoe meer banen! Nu nog een minister van EZ die dit inziet.

  ===
  http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/agenda/nederland-heeft-bijna-hoogste-benzineprijs-ter-wereld.html
  Eric [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong [4]:

  Begrijp ik dus goed dat u zegt dat de accijnen omlaag zullen gaan als de olie prijs stijgt?

  Mocht u dit zeggen dan wil ik u graag wijzen op 2008. Toen gingen de accijnen net zo hard mee. Hoe hoger de prijs hoe hoger de accijnen en BTW.

  Ze hebben de accijnen toen zelfs verhoogd of willen verhogen.

  Ik spreek niet tegen dat koerswisselingen invloed hebben, maar niet zoals we ni zien.En sorry, maar handelaren kunnen inderdaad kleine of grote voorraden hebben maar dit kan maar een paar weken van invloed zijn. Toen in 2008(en ervoor) de prijs van een vat olie omhoog ging was dat binnen enkele dagen merkbaar bij de pomp. Toen die zakte liet dat vaak weken op zich wachten. Of helemaal niet zoals we nu merken.

  De lage stand van de dollar toen drukte de prijs inderdaad, maar dit kan nooit het resultaat geven die we nu zien.

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Eric [5]:

  In 2008 was Maria van der Hoeven minister van EZ. Dat is een voormalige onderwijzeres die intelligent design als serieus vak wilde invoeren op openbare scholen.

  Zij heeft geen enkel verstand van economie. Niet alleen nam zij geen enkele belastingverlagende maatregel tijdens de crisis, ook huurde zij voor een ton een vliegtuig om een bezoek aan Angola te kunnen brengen.

  Ik kan je verzekeren, dat dit beslist goedkoper kan! 😉

  ===
  http://www.z24.nl/bedrijven/transport_vervoer/artikel_64889.z24/Van_der_Hoeven_met_prive-vliegtuig_op_staatsbezoek.html
  Eric [11] reageerde op deze reactie.

 5. Goed stuk!

  De schuld per NL-er is volgens Z24 slechts 23.000 euro.
  Valt nog mee, toch???? 🙂
  Gewoon effe met één druk op de toets iedereen afhandig maken in onze toekomstige cashloze maatschappij en klaar is (Jan) Kees.

  De Kween was trouwens ook weer op dreef met haar kersttoespraak.
  Een verhaal vertellen over moed terwijl ze zelf niet wisten hoe snel ze weg moesten komen toen de Duitsers NL binnenvielen.

  Een goed punt zag ik wel door de uitspraak dat je iedereen moet behandelen zoals jezelf ook behandeld wilt worden.
  Hierin zie ik een vrijbrief om dit jaar net zoals de Oranjes geen belasting te betalen.

  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 6. mooi stuk, als illegaal ben je eigenlijk nog het meest vrij (zolang je niet gepakt wordt).

 7. En dan: de kerstboodschap van de koningin, zo we kunnen er weer tegen aan , met die hypocriete woorden…………

  Hopeloos.

  Zé.

 8. Bijna de Profetie van Daniël, die ook wel Belthasassar werd geheten.

 9. Ik kom al 20 jaar in Polen en het is een mooi land met veel mogelijkheden. Maar… Je hebt er net zo veel vergunningen nodig als in Nederland en als je dan geen smeergeld kwijt kunt (lees: de weg niet weet), is de bureaucratie nog vele malen erger dan in Nederland.

  Als je je ooit eens groen en geel wilt ergeren, ga daar dan eens kijken hoe 20 bouwvakkers werken aan een rotonde of zo. Nu ben ik de eerste om toe te geven dat ik voor 300 euro per maand niet harder zal werken, maar de werkloosheid is er enorm en 50 euro is daar nog steeds een verschil tussen eten en niet eten.

 10. Applaus voor dit prachtige verhaal.
  Men wil de ambtenarij verkleinen, maar beter is een zwaard, dat de gordiaanse knoopt doormidden hakt.

Comments are closed.