De invoering van de wietpas verbaast me niet gezien de ruk naar rechts die gemaakt is. Er wordt wel bezuinigd op linkse hobbies, maar ondertussen gaat het geldverspillen voor rechtse hobbies door en neemt zelfs toe. De wietpas is hele kostbare symboolpolitiek. Ze lost niets op, maar het kost wel handen vol geld. Er wordt gedaan alsof de veiligheid groter wordt en de overlast wordt teruggedrongen. Maar deze doelstellingen worden niet behaald en ondertussen wordt er heel veel geld uitgegeven.

Ten eerste vind ik dat het je eigen zaak is wat je in je lijf stopt. Dat is een kwestie van zelfbeschikking. Jij bent de baas over je eigen lijf. Ook als dat in de algemene opinie niet verstandig is dan blijft het je eigen zaak en eigen lijf. Er zijn grenzen aan wat anderen voor mij kunnen bepalen. En wat mij betreft is het mijn zaak wat ik gebruik of niet gebruik. Daar heeft geen enkele autoriteit, democratisch of niet, wat over te zeggen.
Nu zult u zeggen dat het met de wietpas mogelijk blijft om te gebruiken omdat er geen sprake is van een verbod. Zelfbeschikking gaat naar mijn mening verder dan dat anderen geen verboden op mogen leggen die mijn zelfbeschikking beperken. Het is niet de zaak van de overheid om het te bepalen en dan hoeft ze ook geen extra hindernissen op te werpen.

Verder is het de vraag wat dan het onderliggende principe is als je zelfbeschikking niet zo zwaarwegend vindt. Welke goede reden heeft de politiek om dit beleid in te voeren? Schadelijkheid voor de gezondheid is in dit geval een zeer slechte maatstaf. Wiet is lang niet zo schadelijk als veel mensen denken. En dan wil ik wiet nog niet eens vergelijken met alcohol of roken. Alcohol en nicotine zitten wat betreft schadelijkheid op een heel ander niveau dan THC (de werkzame stof in wiet). De vergelijking tussen alcohol en THC is zo scheef dat ik daar niet eens aan ga beginnen, ik zet een stuk hoger in.
Zo zal het je moeilijk vallen om aan te tonen dat wiet schadelijker is dan een bakje koffie of een Big Mac. Er is nauwelijks bewijs voor nadelige effecten van wietgebruik ondanks dat het op grote schaal wordt gebruikt. Voor een toxische inname van THC moet je duizenden joints in korte tijd gebruiken en dit is nagenoeg onmogelijk. Voor koffie ligt dat op tachtig tot honderd koppen koffie in korte tijd. Voor wiet is er een heel onduidelijk verband met het ontwikkelen van angsten. Voor koffie echter is deze relatie wel gelegd. Er is bewijs dat koffie slaap en angststoornissen kunnen veroorzaken. Dat bij koffie deze schadelijke effecten duidelijker zijn, kan veroorzaakt worden doordat koffie op grotere schaal wordt gebruikt. Maar ook wiet wordt door heel veel mensen gebruikt. Door ongeveer vijf tot tien procent van de bevolking wordt wiet gebruikt. De schadelijkheid van wiet is minder of hooguit gelijk aan die van een bakje koffie. Als gezondheid de maatstaf is dan moet je daar ook consequent in zijn. Wil je de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met wietgebruik als norm nemen dan komen er nog veel meer voedingsmiddelen in aanmerking voor een verbod of beperkende maatregelen.

Als het gaat om de gezondheid dan is de kwaliteit van de wiet wel belangrijk. Wat dat betreft is wiet die verkocht wordt door een shop en die goed bewaard wordt, veiliger dan de straathandel. Toen alcohol in bepaalde landen verboden werd leidde dat tot illegaal stoken. Dit had in sommige gevallen schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Het is juist het criminaliseren dat nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Voor wiet is het bijvoorbeeld belangrijk dat het gekoeld bewaard wordt om te voorkomen dat er schimmels ontstaan. Deze schimmels kunnen slecht zijn voor de gezondheid als de wiet gerookt wordt. Het op de juiste manier bewaren is in een coffeeshop eenvoudig te regelen. Voor een straathandelaar is dit veel lastiger. Verder hebben vaste verkooppunten altijd meer prikkel om een goede kwaliteit te leveren. Je kan namelijk makkelijk terugkomen met je product als het niet goed is. Kwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van de gebruikers en legalisering vergroot de kwaliteit. Als je wietgebruik uit de criminaliteit haalt kun je verder ook makkelijker informatie geven over de gevolgen van combinatiegebruik. In een coffeeshop is een gemoedelijker omgeving dan op straat en daardoor kunnen in de shop makkelijker vragen worden gesteld over het gebruik. Dan is er makkelijker de mogelijkheid voor een onervaren gebruiker om vragen te stellen over bijvoorbeeld de effecten van wiet in combinatie met alcohol. Als men de gezondheid van de gebruiker als criterium neemt dan leidt legalisering tot een verbetering.

Overlast zou ook als maatstaf kunnen worden gebruikt. Wietgebruik wordt geassocieerd met overlast. We hebben overlastgevende jongeren en sommigen daarvan gebruiken ook wiet. Maar het is maar de vraag of deze jongeren vervelender worden van een jointje. En natuurlijk of ze minder vervelend worden door een wietpas. Mensen worden over het algemeen niet luidruchtiger van wietgebruik. Je wordt er ook niet agressiever van zoals bij alcoholgebruik het geval kan zijn. Als overlast van deze mensen als hinderlijk wordt ervaren door de buurtbewoners dan vind ik dat een legitieme klacht. Het woongenot van de omwonenden moet naar mijn mening serieus genomen worden. Maar los dat op met elkaar zodat mensen kunnen uitgaan terwijl anderen rustig kunnen slapen. De coffeeshopeigenaren zullen hun klanten uit moeten leggen dat ze rekening moeten houden met de nachtrust en woonrust van anderen. De coffeeshops die er niet in slagen de overlast te beperken zullen schadevergoeding moeten betalen of hun deuren moeten sluiten. Maar dit zou alleen moeten gelden voor de coffeeshops die overlast veroorzaken en niet voor alle coffeeshops. En ook alleen nadat de coffeeshops de kans hebben gehad om de problemen op te lossen. Overlast moet aangepakt worden, maar dan wel op een doeltreffende manier. Als er geluidsoverlast is door harde muziek is het ook niet de oplossing om alle muziek in de horeca te verbieden. De overlastgever moet worden aangepakt en niet allerlei randverschijnselen. Door het aanpakken van randverschijnselen geef je alleen de indruk dat je wat doet, maar er wordt niets opgelost.

Het is ook maar zeer de vraag of de overlast door de wietpas teruggebracht zal worden. De overlastgevers blijven toch uitgaan. De overlast wordt alleen teruggedrongen als de huidige overlast gevers na de invoering stoppen met het veroorzaken van overlast. Verder is er zelfs de mogelijkheid dat de overlast erdoor vergroot wordt. Degenen die geen pas hebben zullen toch aan wiet willen komen. Het is goed mogelijk dat mensen huiverig zijn om zich in te schrijven voor een wietpas. Drugsgebruik mag dan gedoogd worden, het is nog steeds illegaal. Je vraagt dus van mensen om zwart op wit aan te geven dat ze de wet overtreden. Een aantal mensen zullen dit niet willen. Verder is het goed mogelijk dat toeristen of Nederlanders die in een andere stad zijn even geen geldige wietpas hebben. Deze mensen zullen dan langs andere wegen hun wiet proberen te kopen. Deze alternatieve wegen kunnen wel eens meer overlast veroorzaken dan de coffeeshops.

Zoals eerder gezegd werkt de wietpas alleen als de huidige overlastgevers stoppen met het veroorzaken van overlast. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat dit effect op zal treden. Het overgrote deel van de wietgebruikers veroorzaakt geen problemen. Maar er worden wel kosten gemaakt om deze groep van een pas te voorzien. En het is maar zeer de vraag of de groep die nu wel overlast veroorzaakt zich braaf zal gaan gedragen omdat er een wietpas is, want je kan eigenlijk zeer weinig sanctioneren met de wietpas. Stel dat er iemand is die wel overlast veroorzaakt en deze heeft een wietpas. Ten eerste moet deze overlastgever opgepakt worden door de politie. Die kans is al heel klein want vaak komt de politie niet eens kijken als er overlast is. En als er wel overlast is dan worden de mensen niet altijd opgepakt. Mocht het nu toch gebeuren dat iemand wordt opgepakt en zijn wietpas wordt afgenomen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze persoon niet meer aan wiet kan komen. Er is nog voldoende illegale handel en vrienden kunnen elkaar nog wel van wiet voorzien. Maar stel nu eens dat hij niet meer aan wiet kan komen, dan is het nog steeds niet zeker dat hij zal stoppen met het veroorzaken van overlast. Zo kom je dus op een effect van nul. Eerst is er maar een klein deel van degenen met een wietpas die overlast veroorzaken. Vervolgens is er maar een deel van de overlastveroorzakers dat ook in aanraking komt met politie. Dan moet er tegen deze mensen voldoende bewijs zijn om de wietpas af te nemen. En vervolgens stelt dat afpakken van die wietpas ook nog een helemaal niets voor. En dan moet het nog eens zo zijn dat deze mensen zonder wietpas geen overlast zullen veroorzaken. Uiteindelijk zijn het vooral de mensen die geen overlast veroorzaken die worden gepakt.

Het uiteindelijke effect op de gezondheid en de overlast zal waarschijnlijk negatief zijn en dit gaat nog geld kosten ook. De positieve effecten zijn er volgens mij niet, maar er zijn zeker wel grote kosten. De coffeeshops zullen een registratiesysteem op moeten zetten en dat kost geld. Verder moet de naleving van deze regel ook nog gecontroleerd worden. De gebruikers van de wietpas zullen wellicht ook weer proberen de pas te vervalsen en ook hiervoor moeten middelen vrijgemaakt worden om dit op te sporen. Voor dit alles moet dus weer een leger controleurs ingeschakeld worden. En dit net op het moment dat er plannen zijn om het aantal ambtenaren terug te dringen. Op deze manier groeit het aantal ambtenaren alleen maar. Verder heeft de illegale straathandel niet te maken met deze dure bureaucratische maatregel en dat geeft ze een concurrentievoordeel. Het wordt hierdoor steeds aantrekkelijker om helemaal het zwarte circuit in te gaan. Het is in zijn algemeenheid zo dat als je de kosten van de bovengrondse economie vergroot dat de ondergrondse economie toe zal nemen. De toename van de ondergrondse economie is naar mijn mening niet perse nadelig, maar het is zeker niet de doelstelling van de beleidsmakers.

Het is symboolpolitiek ten top. Dit is typerend voor de werkwijze van de politicus. Het gaat om het stemmen winnen met maatregelen die effect lijken te hebben. Maar of het daadwerkelijk effect heeft lijkt daarbij van ondergeschikt belang. De reactie van Opstelten op de meer inhoudelijke kritiek van Burgermeester van der Laan is typerend. Minister Opstelten gaf als argument dat de regel in heel het land ingevoerd moet worden en dat er geen uitzonderingen gemaakt kunnen worden. Dit gaat volledig voorbij aan de inhoudelijke punten die aangedragen werden. Het gaat hem alleen om het consequent toepassen van de regels. De bevoegdheden van de politie en opsporende instanties blijven steeds maar toenemen. En vaak gaat het, zoals in dit geval, om bevoegdheden ten aanzien van mensen die onschuldig zijn en niemand kwaad doen. Dit is zeer kostbaar en gaat ten koste van de individuele vrijheid. Het gaat hier om het regelen van dingen zodat je laat zien dat je wat aan het doen bent. Dit beleid creëert een illusie van schijnzekerheid en is ondertussen heel kostbaar en veroorzaakt ook nog eens problemen.

ps.
Voor de liefhebbers die nog meer willen lezen over de gezondheidseffecten van cafeïne en cannabis.
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_caffeine
http://en.wikipedia.org/wiki/Long-term_effects_of_cannabis

www.devrijeeconomie.nl

54 REACTIES

 1. Goed geschreven, Marcel. ik vraag me dagelijks af waarom een regering niet bestaat uit weldenkende mensen, maar uit incompetente graaiende machtswellustelingen die vaak niet eens weten wat er werkelijk onder de mensen leeft.
  Er wordt aan het volk immers nooit iets gevraagd, er wordt het volk slechts steeds meer verplichtingen opgelegd die de bewegingsvrijheid beperken.
  Hoe meer regels, hoe meer wetsovertreders, je kunt bijna geen scheet meer laten of je doet volgens “de wet’. wel iets verkeerd.

  ‘To live outside the law, you’ve to be honest’.

  En dan vooral naar jezelf toe.

  Vrede.

 2. Tja, OK, maar libertairen hebben altijd door samenwerking met conservatieven netto méér vrijheid kunnen realiseren dan met zgn. progressieven. En omdat we niet met genoeg zijn, moeten we altijd samenwerking zoeken, willen we toch iéts realiseren.

 3. Hoi Bud, zeker moeten we samen-werken, ik zie het als onze persoonlijke opdracht op Aarde om daar naar te streven. Maar dan moeten we wel beginnen om met onszelf samen te kunnen werken. Dat dient vanuit vrijheid de basis te zijn.
  Wat voor etiket iemand heeft doet er niet toe, als je maar tracht te leven als een vrij mens, en niet als een beest.
  We hebben dus nog een lange weg te gaan, maar ik zie steeds meer mensen wakker worden en een andere weg kiezen.
  Oren dienen van binnen uit open te gaan.

  Vrede.

  BUD [20] reageerde op deze reactie.

 4. De jaren ’80, iedereen die een lekker blowtje wilde roken, ging naar zijn huisdealertje die vaak een keuzeaanbod had van stufjes uit Marokko, Libanon, Afghanistan, etc.
  Er hing meestal een gemoedelijke sfeer, er werd een bakje koffie of thee naast gezet, en we hadden het samen reuze gezellig.
  Er werd gepraat over allerlei leuke dingen, lachkicks staken anderen aan om eens goed te lachen om al die dwaasheden in de wereld.
  Blowen was relaxed en onschuldig. de meeste blowers dronken geen alcohol, dronken geen koffie want dit remde de werking van het lekker stoond zijn met elkaar.
  Peace, steek een bloem in je haar……remember?

  De jaren ‘0″, Nu dus.

  De roverheid ging er zich mee bemoeien, en er moesten koffieshops komen, gevolg;
  Eén grote asociale criminale klerenzooi is er uit voortgekomen, mensen beroven en beschieten elkaar.
  Je wordt knettergek van die moderne kunstwiet die nooi echt zonlicht heeft gezien, die nooit met zijn wortels in de moeder Aarde heeft mogen staan.
  Echte onbespoten buitenwiet is een luxeprodukt geworden.
  De lekkere stufjes uit het buitenland waar je zo lekker high van werd zijn onvindbaar.
  Mensen denken dat ze stoned worden van die high tec wiet, maar het zijn in feite anti-depressieva waar je goed depressief van kan worden.
  En dan zullen we het maar niet over al het gif lullen wat er op gespoten wordt. ( Hoezo volksgezondheid?)
  Al die shops betalen inkomstenbelasting wat Bea en de roverheid, een van de grootste dealers ter wereld maakt over iets wat volgens de wet niet ineens mag!!

  Hoezo chaos?

  Vrede.

 5. Wanneer de overheid in een land drugshandel niet aan banden legt nemen de drugsmisdadigers het land volledig over, inclusief uw kinderen.

  Het is bijzonder naief drugshandel vrij te geven. Maar laat het maar gebeuren wat mij betreft; kunnen we drugsdealers in alle vrijheid af gaan knallen. Da’s dan weer een leuke sport. Het zal toch wel een poosje duren voordat dat soort gekken de politieke macht krijgen om ons, anti drugs burgers, volledig te kunnen onderdrukken.

  Zé [6] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [14] reageerde op deze reactie.
  maup [24] reageerde op deze reactie.

 6. @Yahozna [5]:
  Maar dat is toch al zo, zoals je het beschrijft?
  Met dat pasjes systeem krijgt de roverheid nog meer controle en invloed op de illegale drugshandel.
  Daardoor worden de prijzen opgevoerd, en komt er weer meer buitenlands zwart geld naar de schatkist.
  En daarmee kunnen we dan weer de mensen in Afghanistan gaan onderdrukken onder de noemer van Verenigde Nazi’s, om ze te helpen de opiumoogsten binnen te halen.
  Immers, drugsgeld is altijd verbonden met wapenhandel.
  Daarom wordt het in stand gehouden, daarom komt Rut & co. met onzinnige regels, omdat er een andere motivatie achter steekt dan men ons verteld.
  Daarom krijgt iedereen steeds meer het idee dat er iets niet klopt, en dat is dan uiteindelijk alleen maar goed, mensen worden wakker, de vraag blijft wat ga je er dan meedoen?

  Vrede.

 7. De overheid wil de politieke macht behouden en drugshandel en
  -gebruik gedoseerd toestaan.

  Drugshandel moet beloond worden met de doodstraf, het moet gebannen worden uit de leefgebieden van de burgers. Zo geeft God aan in diverse heilige teksten, zo is mijn inzicht.

  Laat drugshandelaren en gebruikers hun afgelegen eilandjes hebben waar ze hun zielige, domme activiteiten kunnen hebben. Laat ze hun gekte ver weg van de steden en gemeenten hebben waar de burgers wonen.

  Maar dat zal niet meevallen in een cultuur waar een andere drug, alcohol, zeer rijkelijk vloeit.

  Het westen, het grote atheistisch en mechanistisch bolwerk, is inderdaad doomed, naar mijn bescheiden mening.
  Dat maakt veder niet uit, ’t is gewoon een karmische reactie, zo legt God verder uit.

  Zé [8] reageerde op deze reactie.
  Doompie [9] reageerde op deze reactie.
  Dennis [30] reageerde op deze reactie.

 8. @Yahozna [7]:
  Wat dan met betrekking tot medicinale werking van drugs?
  Zoals LSD, en marihuana.
  ook maar verbieden?

  Een ieder weet dat er toch behoefte is aan drugs. Er een grote markt voor is.
  Wat dit is, is hypocriet een stukje handel gedogen. (Maar telen niet) Vervolgens dit stukje handel aan allerlei overbodige (zoals dit artikel pijnlijk duidelijk maakt) banden gaan leggen, wat dit gedoogde stukje markt weer om zeep helpt.
  En is het niet wat hypocriet om geen alcohol pas in te voeren? Wat net ‘zoveel’ toegevoegde waarde heeft.
  Ze willen toch sociaal zjn? waarom de ene drug wel, en de andere niet?

  Omdat als alles gelegaliseerd wordt, de politie werkloos is.

  Yahozna [12] reageerde op deze reactie.

 9. Helemaal mee eens, Er is indertijd door het bedrijf Dupont veel geld betaald aan regeringen om marihuana op de illegale lijst te krijgen.

  Van die snelgroeiende plant kan touw, medicijnen, papier, bouwplaten etc. van gemaakt worden.

  Dupont had net plastic uitgevonden uit olie en daar konden ze veel meer geld mee verdienen.

  Het is een smoes dat het plantje “gevaarlijk” is, -het is net zo “gevaarlijk” als alcohol en dat is nog steeds niet verboden.

  Het wordt tijd dat het vertrouwen in dat geldsysteem in elkaar ploft.

 10. @Zé [8]:
  God heeft alle materiele energie geschapen (verwoest deze trouwens ook).

  Dat ontslaat je niet van het nemen van keuzes. Jouw keuze is duidelijk, die van mij ook. Ik bestrijd jouw keuze niet, tenzij je mij er mee lastig valt.

 11. Goed artikel Marcel, ik steek er meteen eentje op ter ere van jouw pleidooi 😉

 12. @Yahozna [12]:
  Kunt u mij een definitie geven van het begrip “wetenschappelijke, spirituele kennis” ?

  Wellicht is het gebruik van drugs een teken van zwakte, net zoals andere mensen religie aanhangen als teken van zwakte, dat is ook de reden de religie gebruikt wordt om mensen van hun verslaving af te helpen. (en aan de reli-verslaving te helpen).

  Je gebruikt zoveel worden maar je lijkt zo weinig te zeggen, als jij in god gelooft waarom maak je dan geen onderscheid tussen synthetische drugs en de “drugs” die door de natuur of zoals je wilt “door jouw god” gecreëerd zijn?

  Ik welk heilig boekje staat een tekening van de bladeren van de “verboden” planten die door jouw worden aangemerkt als zijnde drugs?

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 13. http://www.encod.org/info/MARIHUANA-EFFECTIEF-BIJ.html
  Hennep, wiet ,marihuana het is een ongevaarlijk goedje
  Helaas in de tijd van Ford (automobielfabrikant), op de drugslijst gezet, omdat Ford uit hennep olie, plastics wilde maken 10 keer sterker dan staal.
  En dat zag de metaalindustrie niet zitten
  Breng handel in hennep terug. Van hennep wordt van alles gemaakt
  Touw zeil plastics papier
  Van het legaliseren van hennep wordt de hele wereld beter

 14. Lastige met religies lijkt mij dat men geloofd in iets buiten zichzelf.
  Geloven is niet weten.
  Als je eenmaal iets weet, geloof je er niet langer meer in.
  een bewindsman die geestelijk veruimende middelen verbiedt, zonder ze zelf geprobeerd te hebben, weet niet waar hij over praat, hij geloofd dat het niet goed is.
  Uit geloof komt vooral ellende voort, uit innerlijk weten en de weg van je eigen hart volgen brengt je op de weg van de Liefde.

  Vrede.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.
  dave b. [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Zé [18]:

  “Lastige met religies lijkt mij dat men geloofd in iets buiten zichzelf.”

  God is ook immanent. En elk mens dat niet-ik is, is transcendent.

  “Als je eenmaal iets weet, geloof je er niet langer meer in.”

  Wat men werkelijk zeker kan weten is heel erg beperkt.

  “een bewindsman die geestelijk veruimende middelen verbiedt, zonder ze zelf geprobeerd te hebben, weet niet waar hij over praat, hij geloofd dat het niet goed is.”

  Je hoeft geen rattengif te hebben gegeten om de mening te mogen huldigen dat rattengif slecht is voor de menselijke gezondheid.

  “Uit geloof komt vooral ellende voort, uit innerlijk weten en de weg van je eigen hart volgen brengt je op de weg van de Liefde.”

  Fijn dat u Liefde met een hoofdletter schrijft. Dat New Age gezwets van u neem ik maar even voor lief….
  Selah.

 16. @Zé [3]: Libertarisme is géén peace-beweging. Het enige verschil tussen een staatsoorlog en een libertaire oorlog is de financieringsmethode: de laatste wordt dmv privégelden bekostigd. Ok, er zijn ook grote verschillen in motieven, maar het is zeker niet zo dat in een libertaire wereld iedereen met bloemetjes naar elkaar zit te gooien.

 17. Ik hoor hier zowel voor-als tegenstanders van legalisering. Ikzelf ben een gebruiker van cannabis op medische basis. De huisarts, neuroloog en de pijnpoli staan er achter. Ik heb het als eerste in Nederland voor elkaar gekregen om het via de overheid (gemeente) vergoed te krijgen. Ik kan totaal geen enkele pijnstiller verdragen. Ik ben er overgevoelig of allergisch voor. Dit is voor mij de enige mogelijkheid om de pijn en de spierkrampen dragelijk te maken. Mijn zenuwen sterven af door diabetes type II. Ik heb jaren gevochten om de vergoeding voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk na een gesprek met de GGD, ingehuurd door de gemeente na mijn bezwaarschrift op de oorspronkelijke afwijzing, kwam van hen het advies naar de gemeente toe het te vergoeden.

  Ik ben hier zeer zeer gelukkig mee, aangezien ik door oplichting zwaar in de schulden ben gekomen en ik de medicatie (wiet) zelf amper meer kon betalen. Ik ben nu nog aan het vechten om uit de schulden te komen en leef op de armoedegrens. Nu de wiet vergoed wordt hoef ik tenminste geen boodschappen meer te doen van flessenbonnen en dergelijke. Ik kan nu beter leven.

  Het zou te lang worden mijn hele relaas hier op te schrijven, maar u begrijpt wel dat ik voor legalisering ben op het gebied van medicinale wiet. Ik vind het niet meer dan normaal en eigenlijk vind ik dat elk ziekenfonds dit in zijn pakket hoort op te nemen. Mijn ziekenfonds Zorg en Zekerheid vergoed het namelijk niet. Ik heb hier contact over gehad met verschillende kamerleden van de tweede kamer en over het algemeen konden zich wel vinden in mijn punten, alleen de weg er naar toe is een lange. Dit omdat officieel onderzoek veel tijd kost. Wie meer wil weten, kijken dan even op mijn sites.

  http://mediwiet.blogspot.com/
  http://noodkreet.blogspot.com/
  http://schuldentraject.blogspot.com/

  Daarnaast ben ik universitair opgeleid en geef dagelijks spirituele adviezen aan mensen, onder andere dat vooroordelen vaak gebaseerd zijn op gebrekkige kennis.

  http://geheime-levenslessen.blogspot.com/

  Of op de twitters die bij deze sites lopen.

  Dank u voor de plek om mijn mening neer te zetten.

 18. @Yahozna [12]:

  Dus u bent bereid mij, onder dreiging van geweld, te verbieden genotmiddelen te gebruiken?

  @BUD [21]:

  Waarom zouden libertariers dat niet doen?

  En ik denk dat je weinig libertariers warm krijgt voor verboden op handelswaar..
  Het zijn namelijk gewoon producten, in een vrijemarkt kunnen producten niet verboden worden….

  Tevens uw relaas op oorlogen komt voort uit? kennis van de huidige situatie, waarin alle oorlogen gaan om grondstoffen bezit van de grootste macht hebbers ?

  Kijk dit filpje eens: http://www.thedailyshow.com/watch/tue-june-15-2010/ore-on-terror

  In een libertarische gemeenschap kunnen oorlogen niet eens bestaan, omdat een oorlog per definitie initiëren van geweld is.

  Als een ieder elkaar met rust laat, en met mensen vrijwillig omgaat, en zakelijk op basis van contracten welke vrijwillig ondertekend worden, heeft toe-eigening geen bestaansrecht.

  maha [54] reageerde op deze reactie.

 19. Niet alleen wil de overheid de wietpas gaan invoeren maar ook dat de aanschaf van cannabis niet meer met contant geld kan plaatsvinden. Kortom dat de girogluurders van de overheid precies kunnen zien hoeveel geld je aan je heilige kruid kwijt bent. En natuurlijk ook dat je een gebruiker bent.
  Er is de laatse tijd trouwens in de media een campagne tegen marihuana aan de gang. De ene na de andere psychiater komt verklaren dat je van het spul schizifreen zou worden. Enig bewijs is er niet, alleen dat sommige patienten wiet gebruiken. Of hun aandoening door het stimulerende middel koffie veroorzaakt zou kunnen worden is natuurliijk geen onderzoek waard. En dat de meeste van hun patienten alcohol gebruiken en vaak in ruime mate, doet er natuurlijk ook niet toe. Om over de combinatie van alcohol en koffie maar te zwijgen. Om over de creeps, die een moord of zelfmoord plegen na het roken van een paar pretsigaretjes, maar te zwijgen.
  Ook lees je telkens weer dat de tegenwoordige wiet zoveel sterker zou zijn dan vroeger. Wat een kletschpraat, zeker nooit acapulca gold gerookt. Of dat vietnamese gras dat de Amerikanen uit Vietnam overvlogen naar Soesterberg. Eén zo een joint en je was drie dagen van de wereld.

 20. @Igor [16]:

  “Wellicht is het gebruik van drugs een teken van zwakte, net zoals andere mensen religie aanhangen als teken van zwakte,…”

  Wat dacht u van atheisme als teken van zwakte (en lafheid en luiheid [spiritueel, mentaal en moreel])? Atheisme is irrationeel, want het ontkent de eerste oorzaak. Atheisme kan tot inertie, vadsigheid en ledigheid leiden. Het bestaan van zaken als waarheid, liefde en schoonheid worden ontkend. Ik vind het atheisme het meest schrale, meest zwakke, meest besodemieterde en meest nihilistische geloof. Maar zolang de aanhangers van dit geloof de kalasjnikovs thuislaten, hun atheisme niet anderen met dwang opleggen en theisten niet opsluiten in concentratiekampen valt het allemaal nog wel mee.

  Een god die mensen verslaafd maakt is een afgod. De waarheid zal u vrijmaken.

  Ongelovelijk dat ook dit topic als een aanleiding wordt gebruikt om religie te bashen.

  Zé [29] reageerde op deze reactie.
  Igor [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.