LeugenVrijspreker: Nadat de vorige keer de waarheid aan bod kwam, is het nu de beurt aan de leugen.

Opperdienaar: Om de leugen met voldoende respect te behandelen, is eigenlijk veel meer dan 1 artikel nodig. Waar de waarheid van een stelling iets is dat in de meeste gevallen met mathematische precisie kan worden vastgesteld, komt de leugen in vele soorten en maten. Oftewel de waarheid kun je maar op 1 manier aanhangen (consistente stellingen die zich aan de realiteit conformeren), maar liegen kun je op duizenden verschillende manieren doen.

Vrijspreker: Voordat we kijken wat er zoal voor soorten en maten leugens zijn, is het misschien goed te bespreken wat een leugen is en wat voor voordeel de leugenaar uit zijn leugen denkt te gaan halen.

Opperdienaar: Jij bent de baas, ik slechts de dienaar, dus laten we het dan zo maar doen. Ook hier geldt Ludwig von  Mises zijn regel uit ‘human action’ weer: een mens spreekt een leugen uit, omdat hij daardoor een situatie verwacht te creëren die beter is dan de situatie die hij verwacht aan te treffen zonder het maken van de  leugen. Liegen is namelijk een actie zoals iedere andere actie.  Die verwachting kan juist zijn of niet, net als bij iedere actie. Het hangt af van het model van de realiteit dat de leugenaar in zijn hoofd heeft of hij verwacht dat de leugen goed uit gaat pakken en hij hem dus maakt. Of de leugen werkelijk goed uitpakt hangt af van de realiteit zoals deze is, niet van het model van de realiteit in zijn hoofd. Dit kan alleen achteraf beoordeeld worden aan de hand van de feiten of voorspeld worden door iemand die een juister model van de realiteit in zijn hoofd heeft.

Vrijspreker: Maar de waarheid gaat over hoe de realiteit echt in elkaar zit, is het dan niet zo dat de leugen altijd verkeerd uitpakt?

Opperdienaar: Dat hoeft niet. De cruciale toevoeging moet zijn: verkeerd uitpakt voor wie? Degene die een leugen gelooft over de realiteit (eigenlijk een onnodige toevoeging), komt bedrogen uit, maar degene die de leugen uitspreekt en stiekem wel beter weet, kan er behoorlijk van profiteren als anderen hem wel geloven (echt waar, geloof me, ik ben een politicus). Het probleem voor de meeste mensen is om een leugen geloofwaardig uit te spreken (zodat anderen hem geloven), maar er niet naar te handelen, zodat je zelf niet in de problemen komt met de realiteit. Dit is enorm vermoeiend, je moet je continu realiseren dat je je niet moet gedragen naar je eigen woorden. Eigenlijk kun je het alleen goed als het je van jongs af aan is voorgedaan. Religie is hier een groot voorbeeld voor de overheid. Die zeggen altijd dat je in het bovennatuurlijke moet geloven, maar als ze iets voor elkaar willen krijgen, vragen ze toch meestal om geld. Metafysisch in woord, fysisch in daad. Ze zeggen dat je niet moet moorden, maar steunen meestal moord. Ze zeggen dat je niet om materiële zaken op deze aardbol moet geven, maar bouwen gouden paleizen. Wees niet zo egoïstisch, geef je geld aan mij.

Vrijspreker: Objectivisten geloven echter dat de leugen ook voor de leugenaar verkeerd uitpakt.

Opperdienaar: Die denken inderdaad ook dat dieven en moordenaars ergens toch nadeel ondervinden van hun daden. Dat lijkt me overduidelijk niet altijd het geval. De laatste Marokkaanse keizer van de Sharifian dynastie, Moulay Ismail (1672–1727), beter bekend als de bloeddorstige, bracht zo’n 1000 kinderen ter wereld. Hoewel hij maar 4 vrouwen had, stond een leger van 500 concubines hem ten alle tijde ter beschikking. Deze werden tot hun 30ste bewaakt door een eunuch en mochten niet reizen en geen bezoek ontvangen. Hij heerste over een theocratische dictatuur en kwam niets tekort. Van uit het perspectief van verspreiding van zijn genen, had hij het niet beter kunnen doen en je kunt stellen dat de genen van de bloeddorstige zich over de gehele Marokkaanse bevolking verspreid hebben. Al zijn vervulbare wensen werden vervuld. De verwarring komt denk ik voort uit het geloven in leugens (en er echt naar handelen), of het doen geloven in leugens.

Vrijspreker: Wat voor soort leugens heb je zoal?

Opperdienaar: De leugenaar zal natuurlijk altijd zeggen dat het waar is wat hij zegt, de leugen valt echter allereerst te herkennen aan het niet voldoen aan het criterium voor waarheid (consistent en conformerend aan de feiten) waarmee het automatisch een leugen wordt. Als je niet bekend bent met het onderwerp waarover een specifieke leugen gaat, kun je vaak vragen waarom de persoon denkt dat zijn stelling waar is. Als deze een antwoord geeft dat onder 1 van de volgende categoriën valt, kun je als vuistregel uitgaan van een leugen.

 • Het is waar omdat een hoop mensen zeggen dat het waar is
 • Het is waar omdat het in mijn heilige boek staat
 • Het is waar omdat het al heel lang geloofd wordt
 • Het is waar omdat het mij wat oplevert
 • Het is waar omdat ik denk dat het niet anders kan
 • Het is waar omdat iemand het zegt die een speciale muts op heeft
 • Het is waar omdat iemand die ik ken het van een overifieerbare logisch tegenstrijdige entiteit gehoord meent te hebben
 • Het is waar omdat ik het heel vervelend zou vinden als het niet waar zou zijn
 • Het is waar omdat iemand het opgeschreven heeft
 • Het is waar omdat het waar aanvoelt
 • Het is waar omdat als het niet waar zou zijn, mijn ouders vroeger tegen mij gelogen hebben en dat brengt onverdraaglijke oerangsten met zich mee
 • Het is waar omdat een belangrijk persoon zegt dat het waar is
 • Het is waar omdat ik dankzij de leugen nog in leven ben
 • Dezelfde dingen zijn verschillend, omdat ik voor 1 van de 2 een ander woord verzonnen heb (eufemisme)

Het is net als wanneer je op vakantie bent en een onduidelijk persoon komt op je af met een financieel voorstel. Als hij geen duidelijk antwoord heeft op de vraag wat hij voor de kost doet, kun je er van uitgaan dat jij zijn kostwinning bent.

Vrijspreker: Een respectabel arsenaal, waarom trappen mensen daar allemaal in?

Opperdienaar: Hierbij wil ik een groots staatsman aanhalen

Joseph Goebbels, hoofd socialistisch compulsieteam propaganda zei:

Als je een leugen vertelt die groot genoeg is en deze vaak genoeg herhaalt, zullen de onderdanen hem uiteindelijk geloven

Hij gaat verder met:

De leugen kan volgehouden worden zolang de mensen in de staat de onderdanen kunnen afschermen van de politieke en economische gevolgen van de leugen. Het is dus van vitaal belang voor de mensen in de staat om al hun macht te gebruiken om dissidenten te onderdrukken, want de aartsvijand van de leugen en dus bij verlenging de waarheid, is de grootste vijand van de mensen in de overheid

Alexander Solzhenitsyn, Soviet dissident zei het als volgt:

Geweld kan alleen verborgen worden door een leugen en de enige manier om de leugen te verbergen is dmv geweld. Elk mens die ooit geweld als zijn middel gekozen heeft, is onvermijdelijk gedwongen de leugen als zijn principe te nemen.

Let hierbij op het woord onvermijdelijk. Dit is ook waarom in het vorige artikel over waarheid in de commentaar sectie leugens 6 pagina’s lang met grote volharding verdedigd werden. Het is een natuurwet dat elke mens die geweld heeft verdoezeld, de leugen uit alle macht moet verdedigen. Ik ken hierop maar 1 uitzondering en dat ben ik zelf. Ik ben volledige openhartig over het feit dat ik mensen wil afpersen. Ik ben dan echter ook volkomen metafysisch.

Vrijspreker: Kunt u aan de hand van een voorbeeld de verschillende leugens uit eerder genoemde categorieën behandelen?

Opperdienaar: Dat is goed mogelijk, maar ons gesprek wordt al aardig lang voor één artikel, dus misschien dat we dat voor een volgende keer kunnen bewaren.

11 REACTIES

 1. pcrs vraag ook eens aan de opperdienaar hoe het toch komt dat zoveel mensen zoveel leugens geloven, aannemen en zelfs accepteren om er (gedwongen) aan te gehoorzamen?
  Daarvan zijn veel voorbeelden, bvb:
  Democratie is de best denkbare vorm van samenleven.
  of
  Het algemeen belang gaat boven het persoonlijk belang.

  En daarom (logisch?) moet jij belasting betalen.

 2. Veel mensen hebben idd de neiging over dingen heen te stappen die ze als vanzelfsprekend zien, maar die dat niet zijn. Als je ze zo ver hebt, is je halve werk als heerser al gedaan. Het is zaak ze zo jong mogelijk van je uitbuitingssysteem op de hoogte te brengen. Als later in hun leven dan iemand op ze afkomt en zegt dat het beter anders kan, zullen ze die persoon knettergek vinden. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat iets dat ze gelijk geleerd hebben met hun veters strikken, verbeterd zou kunnen worden.

 3. Waarheid heeft met kennis te maken.
  Wie alle kennis zou bezitten over een onderwerp, zou de waarheid erover kunnen spreken. Aangezien de mens zelden alle kennis kan bezitten, blijft het regelmatig tobben met de waarheid.
  Onder liegen verstaan we echter het willens en wetens, bewust, een onwaarheid als waarheid presenteren.
  Pcrs zet met groot gemak de andersdenkenden als leugenaar neer.
  Foei.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [5]: De belangrijkste filosofische fout die Beek maakt, is natuurlijk dat hij zelf een waarheidsstatement maakt, maar tegelijkertijd bevat die statement de inhoud dat waarheid niet door gewone stervelingen gevonden kan worden.
  “stervelingen kunnen niets absoluuts over waarheid zeggen en ik weet zeker dat dat waar is”
  Ik dacht dat de Opperdienar dit besproken had in het artikel over waarheid: Stellingen met interne tegenstellingen, zijn niet waar, dus de stelling “er bestaat geen waarheid” kan nooit waar zijn.

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 5. T E R O V E R W E G I N G;
  door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:

  HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
  Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
  (dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
  met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

  Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

  [begin definitie]
  Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
  op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

  * beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
  * wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
  * beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
  * rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
  * doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

  opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
  het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

  * de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
  * in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
  * Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
  * maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
  Enzocetera
  [einde definitie]

  Bewijs~toepassing:
  Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
  via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
  1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
  2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

  Over journalisme (afhankelijke journalistiek), volgt later.

 6. @pcrs [6]:

  Ik had het zorgvuldig geformuleerd, maar de rationalist pcrs leest daar overheen, en brengt vervolgens een verkeerde conclusie.
  Geeft niet; het zijn geen bijbelteksten.
  Rationalisten blijken ook maar beperkte mensen te zijn.

  Ik had het over alle kennis over een onderwerp. Wie dat zou bezitten, zou waarheid kunnen spreken.
  Maar daarmee zeg ik zeker niet dat er geen waarheid kan worden gesproken; het hangt vooral van het onderwerp af.
  Een deskundige die mieren heeft bestudeerd, kan daarover meer waarheid vertellen dan iemand die nog nooit mierengedrag heeft geobserveerd.
  Vandaar dat we spreken over waarheidsvinding: we gaan op zoek naar de waarheid.
  Hoe groter het onderwerp, hoe lastiger ‘de’ waarheidsvinding gaat worden (hoewel de quantumwaarheden ook erg lastig gaan worden). Een anarcho-kapitalistische samenleving zien we nergens; daarom is ‘waarheid’ over zoiets aan vele twijfels onderhevig.
  Ik beweer dus niet dat waarheid niet gevonden kan worden, zoals pcrs suggereert.
  En, nu het christelijke geloof er toch weer bij wordt gesleept, christenen geloven dat Christus de deskundige bij uitstek was/is over de zaken die Hij ter sprake bracht.
  Zoals ik ook ervaringsdeskundigen op meer aardse terreinen zou kunnen geloven. Ik ga niet zelf op zoek naar de snelheid van het licht, b.v.

  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [8]:
  “.. en brengt vervolgens een verkeerde conclusie.
  Ik had het over alle kennis over een onderwerp. Wie dat zou bezitten, zou waarheid kunnen spreken.”

  kan je niet zo stellen als waarheid, want je hebt niet alle informatie

  Het is natuurlijk onzin te beweren dat omdat je nergens compleet anarcho kapitalistische samenleving ziet, je er geen ware uitspraken over kunt doen.

  Zo is de stelling: “Als iemand vrijwillig voor iets kiest, verwacht hij op 1 of andere manier een betere situatie aan te treffen volgens zijn eigen subjectieve waardenschaal, dan zonder die keuze zou zijn opgetreden”
  WAAR, terwijl iemands keuzes toch heel complex zijn.

  sportclub, vrienden, partner, werkgever, werknemer, bakker, groentenboer, allemaal relaties die je anarcho kapitalistich (zonder dwang) kiest en waarbij je eigendomsrechten respecteert.

  Jesus de expert over waarheid? Dat is toch die man die zei dat hij over water kon lopen, materie kon vermenigvuldigen, de doden tot leven kon brengen, etc.?

 8. @beek [3]:
  Becel liegt al 50 jaar over het zogenaamde positieve effect van hun kuipjes gestold plastic vet.

  Daar trappen ook hele volkstammen in. Geholpen door dat soort maffia als de hartstichting die voor grof geld hun principes verkopen.

  zie ook : http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/linolzuur_u_weet_wel_waarom_toch/

  Men gaat er hier altijd maar van uit dat mensen volkomen rationele wezens zijn. In een anarcho kaptalistische sameneleving zullen mensen zich net zo gemakkelijk een oor aan laten naaien.

 9. Deze was ook wel amusant: We zouden iemand geloven omdat hij een speciaal hoedje draagt.
  Dat is net zo lachwekkend als dat je zou beweren dat voetballers de scheidsrechter ‘geloven’ omdat hij andere kleuren draagt.

Comments are closed.