Bij het maken van een jaaroverzicht krijg je vaak eerst een gevoel alsof er in het libertarisme niet veel gebeurt. Maar al schrijvende slaat dit om in bewondering en dankbaarheid dat er net veel gebeurd is, dank zij de volharding van een aantal personen die weigeren zich over te geven aan de dwang van de collectivistische politiek.

Dank zij deze idealisten is de gedachte dat ieder individu recht heeft op zijn eigen leven verder verbreid. Ook al realiseren velen zich dat niet rationeel, een duidelijk teken is wel de groeiende ontevredenheid over en de afkeer van politici.

In het jaaroverzicht 2009 noemden we dat jaar een rampjaar door onder andere het “Verraad van Lissabon”, bekroond door eedbreuk van de koningin. De voorspelde onderhorigheid van de burgers aan Brussel begint in 2010 pijnlijk gevoeld te worden.
Duidelijk daarbij de miljarden belastinggeld die betaald moeten worden aan redding van landen als Griekenland, Ierland, en andere landen die al voor hulp in de rij staan. Het miljarden kostende “noodfonds” niet te vergeten!

–We zien in de EU de toenemende macht van de as Duitsland-Frankrijk.
–Het verlangen om vanuit de EU rechtstreeks de burgers te belasten, krijgt steeds meer vorm.
–Net als controle op het Internet met partners USA en VN.

Tel daarbij de grotere inbreuken op de individuele vrijheid, dan is dat een reden om somber te worden.

Een uiting daarvan zagen we in de laatste dagen van het jaar. Daar werd bekend dat het lid Hongarije de Persvrijheid verder gaat beperken. Bedenk daarbij dat Hongarije het volgend halfjaar voorzitter van de Europese Raad is!

Zo zijn er ook:
–Het verbod aan Amerikaanse ambtenaren om Wikileaksberichten te lezen
–En Barroso die politici verbiedt om over de euro te praten.

Gelukkig gaat de groei van het aantal mensen die de overheid en zijn betutteling en inbreuken zat worden, flink door. Ook al zijn dat niet allemaal libertariërs. Zij zijn er in ieder geval wel gevoelig voor en dan is het een zaak van de juiste benadering en overtuiging te vinden.

Positief lijkt dat de “Global Warming hype” een knauw gekregen heeft; al zitten de politici in een hoekje te wachten op een warme dag om hun draad weer op te pakken.

Een ander positief bericht is dat de verfilming van ATLAS SHRUGGED nu echt op gang is en dat er over enige maanden echte voorstellingen gaan komen.

De zwakte van de EU- en de Euro blijkt ook uit het feit dat nu duidelijk een grotere invloed van China merkbaar wordt. Het ziet er naar uit dat daar in een volgend verslag meer over te zeggen valt.

Zowel de euro als de dollar dreigen nog veel verder hun waarde te verliezen. De goudprijs (per Troy ounce)  is nu al 1400 dollar en is nog stijgende.

De Libertarian International / Libertarian Alliance FALL CONVENTION werd weer in Londen gehouden. Deze conventie is ook voor 2011 weer gepland in Londen in oktober. Deze conventie is altijd zeer de moeite waard en als u voor oktober een paar dagen Londen kunt plannen, is de combinatie met de conventie een absolute aanrader.

De LIBERTARISCHE PARTIJ (LP) organiseerde weer consistent op de eerste dinsdag van de maand haar maandelijkse discussie-avond in Den Haag. Deze al jarenlang lopende cyclus blijkt een nuttige gelegenheid om onderlinge contacten te behouden en uit te breiden. Zelfs al komt de partij niet van de grond met actie voeren, deze maandelijkse avond is op zichzelf al een succes. (Aankondigingen verschijnen op de Vrijspreker)
Dit is voor een groot deel te danken aan Toine Manders die zijn kantoorruimte daar steeds voor ter beschikking stelt.

Aan het einde van het afgelopen jaar is begonnen met plannen om de partij echt nieuw leven in te blazen en echt actief te worden. We zijn benieuwd of we u in het verslag over het volgend jaar de resultaten daarvan kunnen verslaan.

FIOT (Freedom in Our Time) is de “werknaam” van een nieuwe organisatie met als doel tot acties te komen en tot een grotere “massa” om daardoor echt invloed uit te kunnen oefenen.
Dit ligt nu echter stil en wacht eventueel op “doeners” die dit willen/kunnen oppikken.

INTERNATIONALE PUBLICITEIT.
Ron Paul is nog steeds op de voorgrond om te trachten in de Amerikaanse regering de Libertarische principes in te voeren. Nu ook versterkt door zijn zoon Rand Paul.
Stefan Molineux wordt door zijn videopraatjes ook steeds bekender. Hij verschijnt ook bijna wekelijks op de Vrijspreker.
Tea Party’s zijn in Amerika een spontaan ontstane actie uit het volk. Het volk is kwaad. Kwaad dat de politici, zowel Democraten als Republikeinen, de samenleving kapot maken. Iets dat Amerikanen, met hun “American Dream” harder voelen en begrijpen dat volgzame Europeanen, en zeker Nederlanders.
Een eerste poging tot Tea Party’s in Nederland was nog niet erg succesvol. Waarschijnlijk doordat ze te veel politiek gericht en te weinig principieel was.

De VRIJSPREKER is ook nu nog steeds een van de meest succesvolle en belangrijkste libertarische acties in Nederland/Vlaanderen.
Het aantal bezoekers is dit jaar weer gestegen tot meer dan 5000+ bezoekers per dag. Hoewel bevredigend, zouden we veel meer willen. Een grote doorbraak naar veel hogere aantallen ontbreekt nog.

En toch zijn we er van overtuigd dat libertarische groei daaruit voort moet komen. En dat zal een groei zijn van telkens één persoon tegelijk!

De Vrijspreker is ook nog steeds een project waaraan IEDEREEN kan meewerken voor een grotere groei. Door zelf te schrijven, te reageren, en de artikelen zoveel mogelijk door te sturen. En natuurlijk zijn ook financiële bijdragen nuttig en nodig om het vrijheidsideaal nog beter en meer te verspreiden. Doe het NU! *)

Op het resultaat kunnen vooral de VrijSprekerSchrijvers trots zijn. Zij hebben het weer gepresteerd om dit jaar een dikke 1000 gevarieerde artikelen te produceren over allerlei actuele zaken. En alles op vrijwillige basis!
Maar ook de bezoekers, de groeiende hoeveelheid inzenders van artikelen en degenen die levendig commentaar gaven verdienen lof, omdat zij helpen de kwaliteit hoog te houden. Samen kunnen we steeds beter de feiten en de beste oplossingen vinden. Het spreekt vanzelf dat we uw ideeën voor verbetering of groei bijzonder op prijs stellen.

Bij het doorlinken naar NUjij en EKUDOS komen Vrijsprekerartikelen daar dan ook regelmatig op de eerste pagina bij de “Best Gewaardeerde Artikelen”.
Een echte ingang en gebruik van de “sociale netwerken” is in het afgelopen jaar niet tot stand gekomen. Dit waarschijnlijk omdat in libertarische kringen er grote twijfel is over het nut.

De samenwerking van de Vrijspreker met de andere sites van het Libertarisch Centrum: www.libertarian.nl en met www.FREE-EUROPE.org verloopt goed, maar ook dit kan nog steeds intensiever. Kwestie van tijd hebben!
En dit geldt ook voor een intensievere samenwerking met onder andere www.libertarian.to , www.novacivitas.be , www.meervrijheid.nl , www.natuurrecht.nl , in de gedachte dat je door samenwerking nog meer zou kunnen bereiken. En datzelfde geldt ook voor samenwerking met niet-libertarische sites die wèl in de goede richting van minder overheid werken.

Het is in 2010 ook weer gelukt om een succesvol seminar te organiseren. Dank zij Paul Buitink en Paul Schreurs. Het onderwerp: ”Libertarisme, Geld, Goud” sloeg aan en er was een “full house” in Breukelen.
Er zijn wel ideeën om in het komend voorjaar weer een libertarisch seminar te organiseren.

Acties en pogingen daartoe tonen aan dat er van alles aan het broeien is. Echte successen blijven vooralsnog uit.

Of kun je Wikileaks een succes noemen voor het ontmaskeren van overheden?
Een komend verbod op het oproepen tot een “bankrun” geeft aan hoe bang de (NL)  overheid is voor de euro!

Een libertarische PETITIE om te eisen dat “onze” goudvoorraad wordt gecontroleerd krijgt nog niet de gewenste hoeveelheid handtekeningen.
Tot nu toe slechts 639 (en nog tellend) terwijl een minimum van 1500 toch gewenst is.
(De libertarisch georganiseerde Petitie voor steun aan het IJslandse volk levert nog meer op, namelijk tot nu toe 666 !!!
Overigens wel een heel typisch getal!!! )

Opvallend bij de openheid-goud-petitie is het grote aantal personen dat hun bijval anoniem geeft. Is dit een teken van angst voor Big Brother?
Is het veiliger om niet voor je libertarische Vrijheidsideeën uit te komen?
Wat moet dan het beleid worden om weer een morele samenleving te krijgen?

Jonge Libertariërs:   Het idee voor Jong Libertarisch is in het voorjaar ontstaan. Bedacht door Mels de Zeeuw en Paul Buitink. Zij hebben begin juni de facebook groep opgericht, die in het begin hard groeide maar is blijven steken op 75. Doelgroep is iedereen jonger dan 35.
Er is een bijeenkomst gehouden, op 4 juli, in Zwolle bij het bedrijf waar Pallieter Koopmans werkt. Er waren 15 mensen aanwezig. Er werd met name gebrainstormd over hoe het libertarisme in het algemeen te vergroten/verspreiden in Nederland. Anarcho-kapitalisten waren in de minderheid in de groep.

Er zijn nog steeds veel kansen voor verbeteringen van de libertarische organisaties in Nederland/Vlaanderen. Graag blijven we u vragen om mee te doen, ideeën aan te dragen en acties uit te voren.

Tot slot kunnen we ondanks de nog doorgaande groei van de collectivistische invloed toch tevreden zijn over de libertarische resultaten. Er komen vaker berichten binnen bij de redactie van mensen die dankzij hun kennismaking met de Vrijspreker het vrijheidsideaal hebben leren kennen en begrijpen. Bovendien horen we regelmatig dat door de Vrijspreker mensen beter begrijpen wat er zich in de maatschappij afspeelt en hoe ze door de collectivisten gebruikt worden.
Wij hopen dat deze ontwikkeling doorgaat en dat er op een gegeven ogenblik een kritische massa ontstaat, waardoor die ontwikkeling in een sterke versnelling komt.

Nogmaals dank aan iedereen die aan dit positieve resultaat heeft bijgedragen.
Laten we volhouden. Wij hebben de feiten en de moraliteit aan onze kant.

Mede namens het Libertarisch Centrum en de VrijSprekerSchrijvers wens ik u en de uwen  een Gelukkig en een Vrij en Gezond 2011.

——————————————–
*) Donaties:
Daarmee kunt u helpen met een storting op:
46.24.31.320 (ABN/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM
Bank: ABN/AMRO rek,no: 46.24.31.320
IBAN: NL57abna0462431320
BIC:ABNANL2A

=======================================================

11 REACTIES

 1. 2010 is het jaar waarin ik definitief tot het libertarisme ben bekeerd!
  Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik pas sinds twee jaren bekend ben met het libertarisme, dus wist ik veel. Op school leren ze je het namelijk niet.
  Voor mij persoonlijk dus een heel goed jaar.

  Tony [3] reageerde op deze reactie.

 2. @WT [2]:

  Mijn persoonlijke ervaring is, dat zodra je het libertarisme leert kennen, en het ook snapt, je al snel ‘bekeerd’ zal raken zolang vrijheid maar je ideaal is.

  Dit is omdat het zeer logisch en consequent in elkaar steekt, waardoor alle rariteiten en schijnheiligheid van andere denkbeelden nog duidelijker afsteken.

  R. Hartman (NI) [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Tony [3]:

  Mijn persoonlijke ervaring is, dat zodra je het libertarisme leert kennen, en het ook snapt, je al snel ‘bekeerd’ zal raken zolang vrijheid maar je ideaal is.

  Inderdaad. Helaas blijkt vaak dat velen in deze voorwaarde graag het woordje ‘je’ tussenvoegen:
  Mijn persoonlijke ervaring is, dat zodra je het libertarisme leert kennen, en het ook snapt, je al snel ‘bekeerd’ zal raken zolang je vrijheid maar je ideaal is.

  En daarmee gaat het slechts om de eigen vrijheid, die volgens deze velen best middels geweld jegens anderen verkregen mag worden.

  Ik heb dan ook vaak een in booklet-vorm geprinte versie van je ‘consistentie’ artikel bij me. Dat legt feilloos het morele verschil tussen ‘vrijheid’ en ‘je vrijheid’ bloot.

  Libertarisme is geen nihilisme.

  Tony [5] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [4]:

  Ik heb dan ook vaak een in booklet-vorm geprinte versie van je ‘consistentie’ artikel bij me. Dat legt feilloos het morele verschil tussen ‘vrijheid’ en ‘je vrijheid’ bloot.

  Da’s een eer. 😀
  Leuk om te weten dat mijn uitgebreide stukken door sommigen zo hoog worden gewaardeerd.

  Dan weet ik dat ik er toch goed aan heb gedaan om zo gedetailleerd en uitgebreid mogelijk te zijn.

 5. Ook de beste wensen aan iedereen en hopelijk gaan er volgend jaar weer wat ogen open. Hoe verder de economie in elkaar stort en hoe wanhopiger de mensen aan de overheden aan alle hefbomen en pedalen zitten (mensen bedreigen), hoe duidelijker het moet worden dat het voor Jan met de Pet niet werkt, maar voor de elite heel goed.

 6. “Een echte ingang en gebruik van de “sociale netwerken” is in het afgelopen jaar niet tot stand gekomen. Dit waarschijnlijk omdat in libertarische kringen er grote twijfel is over het nut.”

  Zou iemand dit kunnen toelichten? In 2011 het potentieel van sociale netwerken in twijfel trekken, klinkt me vrij ridicuul in de oren.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Corneel [7]:

  “…. In 2011 het potentieel van sociale netwerken in twijfel trekken,….. ”

  Het eerste probleem is om in te zien dat via die netwerken het libertarisme (en met de Vrijspreker) kan worden verbreid. Als de Vrijspreker daardoor nog meer bezoekers kan krijgen, wordt de interesse in het libertarisme (“het enige morele samenlevindssysteem!” opgewekt.

  Maar dan komt het tweede (grootste?) probleem: “Wie gaat dit doen?”.
  Liefhebbers, die de mogelijkheden zien en willen/kunnen uitvoeren zijn welkom.
  Mail naar hub@vrijspreker.nl

Comments are closed.