leve de echte natuur!

In een voorgaand artikel heb ik een tweetal nationale parken behandeld welke door mensenhand geschapen zijn en waar ook nu nog in naam van natuurbescherming de natuurlijke ontwikkeling van het gebied wordt tegen gegaan. Laten we vandaag verder kijken. En onze blik op Brabant richten, een grotendeels polderloze provincie. Is daar dan wel echte natuur te vinden? En wordt die dan wel goed beschermd?

Het nationale park de Loonse en Drunense duinen bevindt zich tussen Tilburg en Den Bosch op zandgrond. Het is een van de grotere stuifzandgebieden van Europa. In de ijzertijd werd er door de eerste boeren roofbouw gepleegd op de oerbossen. Na de bossen afgebrand te hebben werd in een aantal jaren de bodem uitgeput, waarna men een volgend stuk bos afbrandde. Het resultaat was een heide gebied waar men weinig mee deed. Vele eeuwen later kwam men op het idee om schapen te houden en de heide af te plaggen. Ook dit was funest voor het landschap, de heide verdween en maakte plaats voor stuifzand. Waar is een milieu ambtenaar als je hem nodig hebt! Leve de milieuvergunning! Eeuwen geleden was dit menstype nog niet tot wasdom gekomen met als gevolg dat er derhalve andermaal roofbouw gepleegd werd.

We komen nu in een volgende fase van dit gebied. Het stuifzand gebied werd steeds groter en enkele kleinere dorpjes verdwenen onder het zand. Onder andere het dorpje waarnaar een later amusementspark genaamd de Efteling is vernoemd. Men besloot daarop vrij massaal bomen te planten. Met succes. Het vermaledijde stuifzand kwam tot staan. En victorie! Thans neemt de omvang van het zandgebied met enkele hectares per jaar af. De natuur overwint hier ten langen leste het zand. En na millennia ontstaat er eindelijk weer bos, op een gebied waar zich ooit een oerbos bevond.

Wat denkt u, lezer. Laat de parkbeheerder het bos overwinnen? Of zet de parkbeheerder de kettingzaag in de bomen en keert deze het natuurlijke proces om? U raadt het al, ook hier wordt natuur getuinierd. Over enkele jaren is het doel van het kappen van een vierkante kilometer bos bereikt en voldoen de Loonse en Drunense duinen wederom aan de door de beheerder als optimaal bestempelde zandverstuiving omvang van 380 hectares. Daarnaast worden er weer schapen ingezet in het beheersprogramma, alsmede boompjes trekkende vrijwilligers.

Wel, ook dit nationale park roept bij mij bevreemding op. Een product van dubbele roofbouw op een natuurgebied, te weten na de heide, het stuifzand, is intussen in het kader van natuurbescherming beschermingswaardig geworden; en de natuurlijke ontwikkeling terug naar het bos dat het ooit was, wordt gefrustreerd. De tussenvorm van de roofbouw, de heide, wordt in ere hersteld. Ik kan hier niet echt de logica van inzien, maar ik mag wel gedwongen meebetalen aan deze constructie. Wat heeft dit met natuur te maken? De gevolgen van roofbouw (heide, stuifzand) en de ruïnes van een agrarisch wanbeheer zijn opeens beschermingswaardig en subsidiabel?
Is de rode draad in onze nationale parken dan toch echt het tegengaan van de natuurlijke ontwikkeling? Dat kan toch niet waar zijn? Een nationaal park moet toch iets te maken hebben met een oorspronkelijke natuur zonder ingrijpen van de mens. Dat lijkt hier wederom te worden gefrustreerd. In een volgende artikel meer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toelichting en noten / linkjes
http://www.nationaalpark.org/docs/200811051105225022.pdf
Ik heb het bewust niet gehad over de Giersbergen, een deels middeleeuws cultuurlandschap dat onderdeel uitmaakt van dit nationale park. Dat zou te gemakkelijk zijn. Een nationaal park is per definitie volgens mij een nationaal natuur park. En geen cultuur landschap, want daarvoor hebben we nationale landschappen aangewezen.

Ook de Brand en Plantloon, cultuurlandschappen onderdeel zijnde van dit nationale park, weiger ik pertinent in dit artikel te behandelen. Omdat dat mijn casus te gemakkelijk zou maken zal ik deze dwalingen in naam van natuurbescherming in dit artikel bewust negeren.

Volstaan moet worden met wat volgens mij een dwaling in het kwadraat is; de dubbele gevolgen van roofbouw. De zandverstuiving, die het gevolg is van roofbouw op een heide gebied, die op zijn beurt een gevolg is van een roofbouw op een bosgebied, wordt beschermd. In naam van de natuur. Dit is iets waar ik met mijn verstand echt niet bij kan. Als je natuur een warm hart toedraagt, dan dien je alles in het werk te stellen dat het oorspronkelijke oerbos wederom een kans krijgt. En ga je niet de gevolgen van roofbouw en ecologisch wanbeleid in stand houden. In de eerste dan wel de tweede graad. Of zelfs zoals in deze casus de gevolgen van ecologisch wanbeleid (heide) gevolgd op ecologisch wanbeleid (de stuifduinen) in naam van natuurbeheer, beide in stand te houden. Ten koste van een ontwikkeling richting oerbos. Wederom wordt hier in een nationaal park de ontwikkeling richting een duurzaam evenwicht teniet gedaan op kosten van de belasting betaler.

Nogmaals, waarom is dit belangrijk? Dit is volgens mij een dwaling in het kwadraat dan wel de derde macht. Doordat we deze irrationaliteit hebben geslikt hebben we de weg open gezet naar de grotere dwaling van de ecologische hoofdstructuur en de klimaat leugen. Gekte moet je zo vroeg mogelijk in de kiem smoren, men heeft dat hier niet gedaan. Met een enorme welvaartsdestructie als gevolg. Teveel mensen hebben hun mond gehouden. Ik houd bij deze mijn mond niet en wijs op wat volgens mij een dubbele dan wel driedubbele dwaling is. Ik hoop dat u mij in deze volgen kan.
Dwaling 1; de overheid heeft een rol in natuurbescherming.
Dwaling 2, de gevolgen van roofbouw, heide, moet in naam van natuurbeheer worden beschermd.
Dwaling numero 3, de stuifzanden, gevolgen van roofbouw op roofbouw, moeten worden beschermd. Ik weiger overigens zoals eerder gemeld bij deze wat volgens mij
dwaling 4 is, de bescherming van in economisch opzicht achterhaalde cultuurlandschappen onderdeel uitmakende van dit nationale park, te behandelen.

9 REACTIES

 1. Interessante redenering van de schrijver. Zo heb ik er nooit naar gekeken. Zou die schrijver ook een naam hebben? nergens te vinden.

 2. aha hij heet ratio, dat zie je pas als je het artikel weer uit gaat

 3. Iets vergelijkbaars was er met de duinen aan de kust. Daar wilden deze geloofsfanaten ook de bomen kappen want ‘niet authentiek’ en zo. Maar laten deze bomen nou net voor het mooiste en prettigste deel van de duinen zorgen.

  Kunnen deze ‘beschermers’ niet iets echt nuttigs gaan doen? Bijvoorbeeld plastic afval uit de oceaan vissen. Op eigen kosten, vanwege idealisme. Of gaat het toch meer om het vadsige staatsbaantje in stand te houden?
  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 4. In de Baarnse bossen willen ze de bomen ook kappen,ze hebben zeker een kapmanie, ik zeg afblijven van de bomen, die zijn voor onze gezondheid.

 5. Feit 1: In Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft momenteel ook, enorme kap plaats.
  Feit 2: Op dit moment zijn de houtprijzen voor rondhout op record hoogte (misschien door de grondstoffen drang vanuit China?)
  Droevige ontwikkelingen

 6. wat een gelul allemaal!
  als je alles op deze wijze beredeneert, dan bestaat er in de hele westerse wereld geen “natuur”!!
  dus …. alles maar platgooien …?
  stelletje ZOTTEN!!

 7. NL heeft overigens helemaal geen natuur. Iedere vierkante centimeter van ons land is aangeharkt. Een park is per definitie kunstmatig, daar kan je van maken wat je wil (van Burgers Bush tot Zen tuin). Terug naar de situatie zoals het hier vroeger was wil je echt niet (moerassige rivierdelta).

  Geldt trouwens voor vrijwel heel Europa. De Germaanse stammen leefden nog in oerbossen met duizend jaar oude eiken. Die zijn in de loop der tijd allemaal in de kachel verdwenen. En er zijn huizen, karren en schepen van gebouwd. Wat er nu staat is allemaal nep. Dus niet zeuren als die mensen in het Amazonegebied ook wat oerbos kappen.

  IJsland was vroeger helemaal begroeid met bos. Dat is in een halve eeuw tijd door de Vikingen allemaal gekapt. Nu is het er nog altijd een troosteloze kale bende. Waar je gelukkig dit nog mag doen, dat dan weer wel. 🙂

  http://www.youtube.com/watch?v=EetUh57PV_I

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [8]: Klopt!

  Om die reden schreef ik al dat die verontwaardiging tegen natuurbeheer misplaatst is.

  Allereerst is een nationaal park, geen nationaal natuurpark. De schrijver verzint eigenwijs die term er de hele tijd bij. Maar veel belangrijker is dat het natuurlijk geen bal uit maakt, of de staat een stuk grond aanwijst als natioinaal park, subsidie weiland, industrieterrein, HSL lijn of snelweg.

  Probleem is dat veel libertariers echter even ‘lekker’ willen schoppen tegen natuurbeheer. Niks libertarisch aan, want die snelwegen die veel “libertariers” graag aangelegd willen zien, zijn net zo abject want geinitieerd door de staat en gepaard gaande met veel dwang door diezelfde verheid.

  Je ziet geen zeur-stukjes over het feit dat de staat met veel dwang en lekker onlibertarisch bijvoorbeeld de snelwegen in Brabant uitgebereid heeft. Dat er met veel dwang in het hele land hele woonwijken uit de grond gestampt worden om huizen te bouwen, etc. Dit terwijl er geen verschil is (anders dan de subjectieve mening van de schrijver)

Comments are closed.