In een vrije samenleving dienen we de waarheid te kennen. Een samenleving waar de waarheid tot verraad verwordt, is in grote problemen.

Aldus Ron Paul in zijn tweet op 3 december j.l.: “Re: Wikileaks- In a free society, we are supposed to know the truth. In a society where truth becomes treason, we are in big trouble”.

Ron Paul, die tijdens een interview op Fox News de uitspraak deed, doelde daarbij met name op wat het zou betekenen, als de geheime documenten van de FED bekend zouden worden:

[HTML1]

Dat viel bij sommigen niet in goede aarde (veel zinnigs komt er niet uit die talking heads):

[HTML2]

De talking heads appeleren mede aan de volgende mensen:

[HTML4]

Hattip Rawstory.com en LewRockwell.com.

Brood en spelen, dát is de trieste realiteit. Zou dat helpen, méér Wikileaks ?

8 REACTIES

 1. Vind het moeilijk te zeggen dat er meer zou moeten komen van Wikileaks, maar als er echt documenten zijn over de baillout en de FED, dan vind ik wel dat die nog wel uit mogen komen. We weten allemaal dat de hele FED niet zuiver is. Maar de vraag blijft altijd, wat is waarheid en wat is bedrog.

  Waar ik me wel aan stoor is het feit dat de overheden blijkbaar heel veel moeite heeft om hun gegevens openbaar te maken, of dat zij ten kosten van alles ervoor willen zorgen dat het plebs niets te weten komt. Maar wel alle privacy van de burgers afpakt en geen tegenspraak of tegen actie duldt. Want de man die Wikileaks beheerd nu al door Interpol word gezocht, en wereld wijd als zware crimineel word gezien.
  Daar zet ik dus mijn grote vraag tekens achter, maar ook het feit dat de MSM hier zoveel aandacht aan spendeert, wat normaal zou worden dood gezwegen. Vind het hele wikileaks zaakje stinken, iets klopt er gewoon niet.

  Vraag me dus sterk af wie van de partijen er het meest belang bij heeft, en of het wel in het belang is voor het volk.
  Maar we zullen het wel zien, verloop der tijd.

 2. Elke ambtenaar moet volgens de ambtenaren eed misstanden melden, desnoods bij WIKILEAKS.
  Ambtenaren-eed

  * Bij de aanvaarding van hun ambt leggen ambtenaren (schriftelijk) de volgende eed of belofte af: ‘Ik zweer (beloof) dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.
  * Ik zweer (verklaar) dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling.
  * Ik zweer (verklaar) dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen.
  * Ik zweer (verklaar) dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen.
  * Ik zweer (beloof) dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
  * Ik zweer (beloof) dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden
  * Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!).’

  Reteip [3] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [6] reageerde op deze reactie.

 3. @jhon [2]:

  😆 Ongelofelijk. Volgens mij is de norm onder ambtenaren dat je elk aspect van die belofte overtreedt! Behalve de eerste dan, want als het hun niet uitkomt maken ze wetten naar hun hand. (want wanneer in de grondwet staat dat andere wetten voorrang hebben is die hele grondwet natuurlijk waardeloos)

  Dat tweede filmpje is ook typisch voor de media in de VS: in plaats van in te gaan op RP zijn stelling plegen ze meteen karaktermoord: “ik heb soms moeite om te accepteren dat hij, net als ik, texaan is”. Geen niveau, geen inhoud, en totaal niet in staat om doelmatig te reageren. Typerend voor 99% van alle journalisten.

 4. Ambtenaren mogen legaal liegen. Pikmeer besluit. En ze doen dit ook. Die hele eed is dus gewoon fake.

 5. @jhon [2]:
  * Bij de aanvaarding van hun ambt leggen ambtenaren (schriftelijk) de volgende eed of belofte af: ‘Ik zweer (beloof) dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen.

  Deze staat NIET in de Ambts eed, trust me on this, ik heb hem moeten afleggen en heb een kopie liggen.

  Dit gaat om de integriteit belofte, en ambtenaren worden hier streng op gecontroleerd, zo staat er een enorme boete op navenactiviteiten die niet vermeld zijn .
  (zoals journalist, of columnist waarschijnlijk ook.)

  Het is meer gericht op dat je geen strafblad hebt of criminele intenties , geen steekpenningen aanneemt (hoewel je wel bevoorrechte en voorkeursgroepen een zak met geld voor de neus mag bungelen, omdat 1 ambtenaar meent dat dit de lokale economie een bepaalde richting op gooit en hij/zij dit wenselijk vindt, wat weer raar is). Of dat je jezelf ingekocht hebt om die functie te vervullen.

  Dat plichtsgetrouw kennen we allemaal wel van ons arbeidscontract.. dat ik mijn werkzaamheden naar mijn beste kunnen zal uitvoeren en dat soort zinnen.

  En dan verklaar of beloof jij dat.

  Maar nogmaals, dat eerste stuk STAAT ER NIET IN!
  Dit is iets anders bij politici van hogere orde zoals de 2e kamer e.d.
  Ambtenaren krijgen dit deel niet.

  Daarbij zijn politici ook geen ambtenaren, die krijgen niet eens inzagen in de informatie die de ambtenaren hebben.
  Die krijgen enkel sommige voorstellen van ambtenaren aangeleverd volgens enorm multi-interpretabele richtlijnen die ze aan het begin in akkoorden hebben vastgelegd, die ze zelf nog niet eens hoeven goed te keuren in veel gevallen.
  Politici doen maar een klein beetje werk.
  Bijna alles laten we zeggen 60 tot 70% naar schatting van mij zelf wordt goedgekeurd door de ambtenaren zelf, en lopen politici enkel achter de feite aan.

 6. Vrije samenleving is helemaal open en transparant?
  Behoorlijk wereldvreemd denken.
  De vijand luistert (leest) mee, is ook hier van toepassing en dat zou zo’n wikilekkerd moeten begrijpen.

 7. Wel, binnenkort komen de onthullingen over die schoften van Bank of America.

  Zal wel weer tot een volgende bail out leiden..

Comments are closed.