Onderstaand gesprek met Mark Rutte geeft een overduidelijk beeld van de onbetrouwbaarheid van politici. En dat gaat alles voor een groot deel heel openlijk. Alleen als je het kritisch leest, zie je de verscholen gevaren.

Daarom zijn enkele zinnen vet gemaakt, en is er een cursief commentaar op gegeven.

Geplakt uit : Rutte: Europa onze regels opleggen
Door redacteur Joris van Poppel

Premier Rutte wil dat andere Europese landen net zo’n streng begrotingsbeleid gaan voeren als Nederland. Op die manier moeten problemen zoals in Griekenland en Ierland worden voorkomen.

“Ze moeten een centraal planbureau opzetten, een meerjarige begroting opstellen, net zoals wij doen”, zei Rutte bij aanvang van de Europese top in Brussel. “We gaan de Nederlandse regels opleggen aan andere landen.”

WIJ gaan de anderen regels opleggen?  Gelooft hij dat nu zelf? Er zijn toch regels? In marmer gebeiteld zelfs! Was toch 3 % begrotingstekort? “Nederland heeft die zelf overschreden; en dan anderen regels opleggen? En wie trekt zich daar wat van aan?
En ondertussen gehoorzamen aan de anderen om mee te betalen aan een nieuw steunfonds?

De leiders van de EU-landen praten vanavond en morgen over de toekomst van de euro. Het noodfonds van 750 miljard euro wordt verstevigd en er moeten afspraken worden gemaakt over strengere begrotingsregels ? het zogenaamde stabiliteitspact dat moet worden aangescherpt.

verstevigd”? Dwz. de Nederlandse belastingbetaler moet meer betalen!

De grote lijnen zijn al duidelijk: landen die hun begrotingstekort straks te ver laten oplopen, kunnen al in een vroeg stadium EU-subsidies verliezen en boetes krijgen.

Dit lijkt een pracht middel omdat oplopend begrotingstekort helemaal de pan uit te laten rijzen!

Ook krijgt de Europese Unie veel meer invloed bij het tot stand komen van de nationale begrotingen.

Dat wil zeggen dat “Brussel” nog veel meer invloed krijgt ook op de “Nederlandse begroting”. Duidelijk nog meer centralisatie van macht.

Dat moet het vertrouwen in de euro versterken en een toekomstig bankroet van eurolanden vermijden. Volgens Rutte hoeft Nederland niet te vrezen dat Brussel meer macht krijgt.

“Hoe kan ik dat zonder blozen aan mijn kind vertellen? Een dom blind paard begrijpt toch dat die hier genoemde maatregelen meer macht aan Brussel geven?

“Nederland is juist een voorbeeldland. We gaan ervoor zorgen dat iedereen zich straks aan de afspraken houdt. Wij leggen andere landen juist ons begrotingsbeleid op. Dat is voor Nederland van groot belang.”

‘Geen Europese obligaties’

Nederland is tegen het uitgeven van Europese staatsobligaties. Landen als Italië en België willen daarmee goedkoop geld gaan lenen. Ze betalen nu als ze zelf geld lenen een hoge rente op de financiële markten.

Rutte vindt in Europees verband geld lenen “een ongelukkig idee”. “Het zou betekenen dat wij veel meer moeten gaan betalen voor onze staatsleningen. En het neemt voor andere landen de prikkel weg om de financiën onder controle te krijgen.” Ook Duitsland is fel tegen de zogenaamde ‘eurobonds’.

Nieuw noodfonds
De regeringsleiders praten ook over een nieuw noodfonds voor eurolanden in nood.

Is dat zorgen voor “minder” of voor meer macht voor Brussel?

Het huidige fonds van 750 miljard euro loopt af in 2013. Duitsland wil dat in de nieuwe constructie ook beleggers gaan meebetalen aan het redden van eurolanden.

Dit is helemaal de limit! Rutte is daar dus voor?  Als de Grieken (….Ieren enz) geld nodig hebben, dan zal de EU beslissen dat Nederlandse spaarders moeten dokken!!
Als dat geen reden is om uit die EU te treden,  dan weet ik het niet.

Cruciaal is ook wie bepaalt wanneer landen aanspraak kunnen maken op het noodfonds. Duitsland en Nederland willen dat landen die in de problemen zitten niet zelf meebeslissen.

Hoe het noodfonds er precies uit komt te zien, moet de komende maanden duidelijk worden.

Ze besluiten dus wel dat het fonds versterkt zal worden, maar laten nog open hoe en waarmee. Is dit nu beleid?

Wel duidelijk is dat er voor het permanente fonds een wijziging van het Verdrag van Lissabon nodig is.

Hier blijkt dat Rutte even onbetrouwbaar, verraderlijk is als Balkenende. Toen het volk in het referendum overduidelijk NEEN had gestemd, hebben de politici de hoofdstukken door elkaar gehutseld, het vlaggetje en liedje er naast gezet, nieuwe kaft: Verraad van Lissabon” en toen zeker was dat ze alles wat ze doen wilden, ook konden doen, hebben zij het buiten het volk om aangenomen.

De EU-leiders willen de wijzigingen zo klein mogelijk houden, om te voorkomen dat er voor de aanpassingen opnieuw referenda moeten worden gehouden.

Kan het nog hypocrieter? Als je een doodzonde doet, ga je naar de hel, maar tien kleine (dagelijkse) zonden waarmee je hetzelfde bereikt, zijn niet erg.  Dus de “kleine” verandering wordt zo klein, en zo slim geformuleerd, dat het gros van het volk geneigd is om (niet begrijpend) het gewoon door laten gaan.
De praktijk zal dan ook worden dat het huidige “landen mogen elkaar niet financieel helpen” veranderd wordt in “landen MOETEN elkaar financieel helpen als Brussel dat nodig vindt”. (Los van hoe het geformuleerd wordt).

——————————————————————————–

P.S. In een commentaar op Beursbox las ik dat ook Tom Lassing het helemaal geen kleine verandering vindt.

ZIE Hieronder Tom Lassing:

Verander de wet maar even!

Europa moet het akkoord van Lissabon veranderen om een permanent noodfonds mogelijk te maken. Uiteraard heeft de bevolking daar niets over te zeggen. Het zou om een kleine aanpassing gaan…

Ik ben het er niet mee eens. In mijn ogen gaat het om een enorme beleidswijziging die ook enorme gevolgen kan hebben.

In het oude verdrag staat dat landen elkaar niet mogen helpen. Het ingestelde noodfonds is natuurlijk een overduidelijke overtreding van dat akkoord. Andere landen mogen ‘helpen’. Helpen wordt gezien als positief, maar als het geneesmiddel giftiger is dan de kwaal, is het dan helpen?

Ik schrijf al vaker, als het crisis is, dan herschrijven politici en bankiers de wet zonder scrupules. Ook dit is er weer een mooi voorbeeld van. Het verdrag van Lissabon is zo oud nog niet en het werd toch erg helder gesteld. Is het geen bewijs van slecht bestuur dat Europa dit soort problemen niet zag aankomen? Is het geen slecht bestuur dat ze hu beleid steeds aanpassen?

Als men toen bij het opstellen niet inzag dat het dom was wat ze deden, hoeveel garantie hebben we dan nu dat de heren en dames politici nu wel de pot der wijsheid gevonden hebben?

Anders gezegd, maken ze nu niet gewoon een volgende stomme fout?

Tom Lassing Geplakt uit <http://deanderewaarheid.blogspot.com/2010/12/verander-de-wet-maar-even.html>

17 REACTIES

 1. Uiteraard ben ik tegen beide solidariteitsmechanismes (zowel transferts als verkapte rentesubsidies via gemeenschappelijke eurobonds), maar als ik nou eens heel soepel ben, kan ik er mee instemmen op 1 voorwaarde.
  Zou het neit redelijk zijn dat wanneer een “rijke” een “arme” steunt, dat hij dan zelf nog beter af is omdat het wel heel absurd en onrechtvaardig zou zijn als de gedwongen donateur zou moeten betalen voor de luxe van een ander die ie zelf (daardoor of daarvoor) niet meer heeft/had?
  Welnu, dat betekent dat als 26 landen moeten betalen voor Griekenland, de Grieken moeten saneren tot ze niet meer boven het niveau van het minst gunstige donateurland uitsteken met hun voorzieningen.
  M.a.w. als er ook maar 1 land is waar de pensioenleeftijd op 67 ligt, dan kan het niet zijn dat de burgers uit dat land zouden moeten dokken voor de Grieken zodat die vrolijk verder op hun 60 (of eerder) met pensioen zouden kunnen.
  Dus: ergens aan de Noordzee is er een donateurland waar de bevolking tot 67 moet werken en je wil ook van hun belastinggeld leven? Nou, Grieken, eerst je pensioen verhogen naar 67 jaar.
  En zo bekijk je dit voor alle voorzieningen. Van WW en bijstand over AOW tot gezondheidszorg (cq. financiering en terugbetaling hiervan). Het ontvangende land moet dan op elk vlak genoegen nemen met maximaal de voorzieningen van het minst gunstige donateurland.
  Je krijgt dan de laagtse en kortste WW uitkeringen, de hoogste AOW startleeftijd en laagste maandbedragen etc.
  Het is zoiets als zeggen: een bestaansminimum gunnen we jullie wel maar voor luxe moeten jullie zelf maar werken, dat kan je van onze belastigbetalers echt niet vragen. Dat ze zich zouden krom zetten om jullie riantere voorziningen te gunnen dan waar ze zelf aanspraak kunnen op maken, dat zou toch de wereld op zijn kop zijn.

  Scrutinizer [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Scrutinizer [1]: Addendum: uiteraard is bovenstaande maar een softe tussenoplossing. Immers al libertarier ben ik van mening dat alle voorzieniningen in alle landen zouden moeten worden stopgezet, of toch minstens bij ons. Maar gezien dit nu niet eventjes snel besloten zal worden en er wel het ene of het andere solidariteitsmechanisme komt, ga ik dus uit van de reele situatie en als je dan zo’n mechanisme opzet, zou het criterium m.i. dus moeten zijn zoals hierboven beschreven.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 3. Het bekende spreekwoord zegt dat er geen twee kapiteins op een schip kunnen zijn.

  Het Euroschip heeft er nog veel meer en vaart nu stuurloos rond.

 4. Enige goede oplossing is om uit de EU stappen.

  Het heeft geen zin, om in een zinkend schip te blijven, terwijl er een mede passagier twee keer zoveel water binnen schept dan dat jij uitschept.

 5. @Scrutinizer [2]:
  Leuk bedacht als snelle tussenoplossing.
  Het zal bovendien politici moeten aantrekken omdat het geweldig nivellerend werkt!

  Maar vergis je niet in politici. Die zijn zeer creatief om “keiharde” argumenten te bedenken waarom de Grieken niet anders kunnen dan tot 60 werken en Nederlanders best tot 69.
  Andere genen? Andere temperatuur?

 6. Rutte zegt dat omdat hij macho wil doen. Tot veel meer dan dat acht ik hem ook niet echt in staat. Gevaarlijke mensen zijn dat vaak.

 7. “Nederland is voorbeeld land”????

  Precies ja, van hoe het niet moet.Voorbeeld land van hoe ver kun je gaan met burgers om ze tot je slaaf te maken zonder dat ze een revolutie veroorzaken. Antwoord: oneindig ver!

  Arme Europa toch! Ze willen er 1 grote industrie terrein van maken.Alles in hokjes plaatsen, alles benoemen. Ze willen alle Europeanen aan die valse uiterlijke dingen onderwerpen. Alle Europeanen aan de krediet infuus hangen. Een consumerend monster ervan maken. Die zijn huid verkoopt aan banken en werkgevers.
  Voor je ontwikkeling zeggen ze dan, de vrouw moet zich ook ontwikkelen. Consumeren is ontwikkelen volgens hun.De ontwikkeling van de vrouw is nog nooit zo slecht geweest. Ze verliest haar hele vrouwelijkheid en zachte moederskant.Het lijken wel mannen in vrouwenlichamen(kijk maar naar Femke als jullie me niet geloven).Onze regeringen willen ons doen geloven dat dit goed is , dat het emancipatie is. Maar het enigste waar zij om geven is dat een niet werkende vrouw hun geld kost. Ze geven geen moer om de vrouw op zich. Net zoals ze geen moer geven om een immigrant.Wat geld is dat het een object is dat geld oplevert. Als ze echt om de mensheid gaven zouden ze ook kansarme immigranten nemen.Onderscheid maken om kleur mag niet maar iemand benadelen om zijn IQ is geen probleem. Wat een filosofie zeg! Als die dag er zou komen dat ze geen onderscheid meer zouden mogen maken op IQ, zul je zien dat ze in 1 keer tegen immigratie zullen zijn. Want dan gaat het geld kosten ipv opleveren. En zo worden de normen en waarden die onze politici ons opdringen compleet door geld bepaald.

  Iemand die echte normen en waarden heeft is volgens mij ontwikkeld. Iemand die vrijgevig is,warm,sociaal is. Of behulpzaam, gastvrij en zijn familie op de eerste plaats zet en vooral zijn familie bij elkaar houdt. Zijn kinderen goed opvoed en niet dumpt in een creche omdat hij zonodig zoveel moet werken en consumeren.
  Maar dit zijn allemaal dingen die verdwijnen. Dit is een samenleving gebaseerd op hebzucht en individualisering.Een samenleving die helemaal voorbij gaat aan de werkelijke waardevolle dingen in het leven. Dit zijn vaak de dingen die helemaal niks kosten.

  Onze regeringen geven 1 groot signaal af, en dat is nemen nemen en nog eens nemen. En dat zie je dus het merendeel van de bevolking ook doen. En steeds vaker op een oneerlijke manier.
  Wat een ontwikkeling maken we mee zeg!

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.
  Zé [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Eric [8]:

  “Wat een ontwikkeling maken we mee zeg!

  Ja, hoe kan het zover gekomen zijn! en het gaat nog door ook!

  Allen een opmerking over:”Dit is een samenleving gebaseerd op hebzucht en individualisering”.
  Het afkeuren van die eigenschappen hangt af van je definitie.
  Namelijk als “hebzucht” is de drang om meer te produceren en “individualisering” is de eigenschap om ieder individu te respecteren en en beide in volledige vrijheid, dan zijn het eigenschappen die ik graag zie toenemen.

  Eric [11] reageerde op deze reactie.
  Eric [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Bon Vivant [4]:

  *En wat is die Wilders toch stil he? Dit kabinet kan maar beter naar huis worden gestuurd.*

  Bosma van de PVV schreef in de eerste column bij het NRC de volgende woorden;

  *******
  Het EU-nationalisme bezie ik als de reïncarnatie van de Sovjet-Unie. Reagan, Solzjenitsyn en Jabotinsky hangen in mijn werkkamer ingelijst aan de muur.
  Ik lees liever Hayek en Ayn Rand dan Keynes en Etty.
  *******

  Kijk; als je deze (bemoedigende) quote durft neer te tikken in een column maar je vervolgens compleet stil houdt bij de grootste beroving van de nederlandse burgerij na WO 2 dan ben je geen haar beter dan pakweg Cohen of kereltje Pechtold.

  Rand en Hayek zouden zich omdraaien in hun graf als ze zouden weten hoe hun naam wordt misbruikt door deze draaiende windbuil. Iets anders kan ik Bosma niet noemen als hij hier niet hééél snel keihard voor gaat liggen.

 10. @Hub Jongen [9]:

  Hebzucht heeft toch echt een andere definitie. Hebzuchtige mensen denken alleen aan hebben. Je hebt ook ziekelijk hebzuchtige mensen. Die hebben veel en zullen er niet voor terugdeinzen om te bedriegen om nog meer te hebben.
  Hebzuchtige mensen hebben het ook alleen over zichzelf.Dat ze altijd de allerbeste spullen hebben bijvoorbeeld. (lekker belangrijk)
  Definitie van Dale:
  Hebzucht: is sterke drang om alles te willen hebben.

  Met individualisering bedoel ik dat mensen steeds meer op zichzelf met hun eigendommen leven. Veel mensen zijn kil en koud. Beetje leeg van binnen. Kijk maar eens in zuiderlijke landen, mensen zijn daar veel minder op zichzelf. Ze zijn veel warmer en veel opener.

 11. @Eric [8]: Ok Eric, nu nog de voorpagina van de Telegrap. Maar ja, Armand zong het al: “De Nederlander is een mailzak, je kunt er op blijven slaan, hij gaat toch nooit staan.”

  Zé.

 12. Uit de euro gaan heeft geen zin. Brussel zal
  Echt niet iedere lidstaat beknotten. Wel vindt ik
  Onze spaarzaamheid beter dan het corupte zuid europees denken,
  En het aan vaardigheden ontbrekende Ierse denken.
  Goed is wel dat wij samen met de Fransen en Duitsers
  Zorgen voor een sterk Europa.

  GB [16] reageerde op deze reactie.

 13. @sven [14]:

  *Goed is wel dat wij samen met de Fransen en Duitsers
  Zorgen voor een sterk Europa.*

  Wie bedoel je met “wij”? Wil je er ij aub buitenlaten?
  Waarom moet ik gedwongen betalen voor luie Grieken en corrupte banken???

  Heb je er al eens over nagedacht dat verregaande centralisatie van macht de soevereiniteit van de landen en -vooral- het individu
  steeds verder aantast?
  Een voormalig Oostenrijks kunstschilder was 80 jaar geleden ook gecharmeerd van één groot europeesch rijk…

  Ongelofelijk dat er na meer dan 2000 jaar wereldgeschiedenis nog steeds mensen zijn die geloven in politici in plaats van in zichzelf.

  Zé [17] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.