Jolande Sap, partijleidster GroenLinks, kent goed  haar klassieken, in het bijzonder

Karl Marx en Friedrich Engels en hun “Communistisch Manifest”.

De bekendste kreet daaruit is immers “Proletariërs aller landen verenigt u!” en al direct bij haar aantreden gooit ze al een verliefde blik op Alexander Pechtold en zijn D66.

Jolande Sap, de nieuwe fractieleider van GroenLinks, wil vergaand samenwerken met de PvdA en D66 in de Tweede Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur.

DE NOS maakt bekend dat “Intussen is een groep D66- en GroenLinks-leden een lobby begonnen voor een fusie tussen de twee partijen. Ze vinden dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen en dat het tijd is voor een bredere duurzame, liberale en sociale partij.”

Alexander maakte echter kortgeleden bekend dat D66 los wil van “links” en claimt het “politieke midden”.

Als ze praten over ” een bredere duurzame, liberale en sociale partij.”

dan weet waarschijnlijk niemand wat ze precies bedoelen, maar ze kunnen wel alle door hen gewenste kanten op.

Die mooie hippe woorden:

Een “bredere” partij is vóór en tegen individuele vrijheid

Ze is “duurzaam” want dat iets degelijk lang meegaat wil iedereen die wat dan ook koopt

Maar wat bedoelen ze met “liberale partij”? Net als de VVD en de PVV? Die noemen zichzelf ook liberaal. Maar ook Cohen gebruikt die term voor de PvdA. Ik weet niet of de SP dat ook doet, maar verbazen zou het me niet.

De term “sociaal” is wel heel duidelijk, immers alle politici gebruiken dat woord als ze socialistisch bedoelen.

Er kan van alles gebeuren, en het beleid zal er in ieder geval op gericht worden om meer stemmen van kiezers te krijgen. Die leveren namelijk de baantjes op.

19 REACTIES

 1. Zij had er beter van kunnen maken “moslims aller landen verenigt u!”, dat past het beste bij deze partijen.
  De arbeiders en proletariers stemmen op SP en PVV, niet geheel toevallig afwezig hier.

 2. Die lobbygroep heeft ondertussen een eigen site: http://www.nieuwepartij.nl Daar staat precies wat zij met de woorden duurzaam, liberaal, en sociaal bedoelen.

  Er kan van alles gebeuren, en het beleid zal er in ieder geval op gericht worden om meer stemmen van kiezers te krijgen. Die leveren namelijk de baantjes op.

  Dat men probeert om zoveel mogelijk stemmen te trekken is niet meer dan logisch. Ik waag echter te betwijfelen dat die baantjes de drijfveer zijn. Uiteraard lopen er in de politiek mensen rond die vooral goed voor elkaar zorgen, maar dat betekent niet dat alle politici zo zijn. Bovendien is het niet iets specifiek voor de politiek; in het bedrijfsleven kom je deze mensen ook genoeg tegen.

  Tony [15] reageerde op deze reactie.

 3. @Hoc Voluerunt [4]:

  De naam “libertarian” is ingevoerd om niet verward te worden met de “liberals”. Dit woord was al lang overgenomen door de (linkse) “democrats” in de USA.

  Libertarier is vertaling van libertarian.

  Zo is het gekomen!

 4. Alle partijen behalve SP zijn tegenwoordig niet links niet rechts maar recht door zee, ofwel in het midden.

  De SP blijft socialist en daarbij realist lekker links.
  Als straks het sentiment omslaat en het gros van de mensen gaat inzien dat de rechtse middenkoers ook niet het antwoord is op hun problemen, dan zal deze koers zich gaan vertalen in grote stemmen winst voor links.

  Politiek lijkt jezelf links of rechts noemen vandaag een doodzonde, maar is voor de overgrote meerderheid van de kiezers wel het eenvoudigste keuze.

  Rechts staat de VVD en links de SP. de rest maakt het kiezen steeds moeilijker.

  Liberty 5-3000 [10] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [14] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [14] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [14] reageerde op deze reactie.

 5. Dit is een beweging waar sociaal-liberalen al enige jaren voor pleiten.

  Halsema deed dat in haar boek Vrijheid als Ideaal, en ook Marcel Duyvestijn (PvdA), Paul Scheffer (PvdA), Job van Amerongen (rip), Eddy Terstall (regisseur) en anderen maakten hier veel werk van.

  Ook de humeurige Amerikakenner Maarten van Rossem (PvdA) mag je tot de sociaal-liberalen rekenen. D66 is vrijwel geheel sociaal-liberaal, maar ook de VVD kent een aantal sociaal-liberalen (o.a. Pieter Winsemius en ex-VVD nu D66 Joris Voorhoeve).

  De PvdA splitst dan in een ouderwets socialistisch deel en een modern sociaal-liberaal deel. De socialisten gaan dan samen met hun geloofsgenoten van de SP, de rest van de PvdA gaat op in de nieuwe sociaal-liberale partij.

  Samenwerking tussen de nieuwe SP en de sociaal-liberalen (allochtonenknuffelaars) is niet erg waarschijnlijk.

  De TK zetelverdeling bij zo’n nieuwe partij zou interessant kunnen zijn:

  1. Nieuwe Partij (D66+GL+PvdA+VVD) 36
  2. VVD 30
  3. PVV 28
  4. SP+ (SP+PvdA) 27
  5. CDA 20
  6. CU 5
  7. SGP 2
  8. PvdD 2

  ===

  Mogelijke coalities:
  NP-VVD-CDA 86
  VVD-PVV-CDA 78

  https://n6.noties.nl/peil.nl/

 6. Een echte socialist stemt alleen nog SP .
  De andere [ sociale ] partijen zijn volledig de weg kwijt
  Emiel succses

 7. @Johan Alphons [6]:

  Politiek lijkt jezelf links of rechts noemen vandaag een doodzonde, maar is voor de overgrote meerderheid van de kiezers wel het eenvoudigste keuze.

  Zie daar de reden waarom partijen zich nu “midden” noemen.
  Oftewel een kleine parasitaire minderheid die zich aanpast aan de veranderingen van het gastorgaan waar het zich al millennia aan vast heeft geklampt.

 8. Het socialisme wil dat de zeggenschap cq eigendom van de produktiemiddelen niet bij de kapitalisten maar bij de het proletariaat komt te liggen. Er is in Nederland geen enkele politieke partij, op wat zeer kleine sectarische kommunisten na, die dit nog nastreeft. Met andere woorden echte socialistische partijen bestaan in Nederland niet meer. Overigens zijn alle linkse stromingen onechte kinderen van het liberalisme, produkt van de Franse revolutie.

  Ron A te A [14] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [14] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [14] reageerde op deze reactie.

 9. Zodra een politieke partij het woord “sociaal” gebruikt krijgt het een hele andere betekenis n.l. van god voor ons alle en ieder voor zich. Het zelfde geldt voor het woord “Solidariteit” is betekent vrijwilligheid, maar de politieke partijen gebruiken dit woord voor verplicht bijdragen. Zo ook met “duurzame groene energie” dit klinkt zo mooi, maar ze bedoelen een onrendabel en subsidie vretende energie die ook nog eens meer CO2 in de lucht blaast dan de bestaande energie bronnen. Ze hebben het altijd over het eindproduct, maar nooit over het productie proces. Je kunt algemeen zeggen dat alle politieke partijen eigenlijk allemaal voor hun zelf daar zitten en zich zelf het belangrijkste vinden, vooral als ze staatssecretaris of minister zijn dat ze een maatregel of wet naar hun wordt genoemd. Ze hebben totaal geen interesse in het stemvolk, alleen als er verkiezingen zijn spelen ze de heilige hein.
  Ieder land zou beter af zijn, als het niet constant politiek betutteld wordt met allerlei onnodige en onzinnige wetjes en maatregeltjes.

 10. @Johan Alphons [6]:
  Alle partijen behalve SP zijn tegenwoordig niet links niet rechts maar recht door zee, ofwel in het midden.

  Allereerst werken libertariërs liever met de Nolan Chart om politieke kleur weer te geven. Als je de Nederlandse partijen daarin zou positioneren, dan zit SP (samen met PVV) aan de onderkant, tegen het enge aan.

  GroenLinks is echter wel degelijk herkenbaar links: zij gaan voor veel persoonlijke vrijheden (baas in eigen buik, legalisering van drugs, euthanasie, vrij downloaden etc.). GroenLinks is echter tegen een vrije markt en ziet een belangrijke rol voor de overheid weg gelegd om economische transacties te “leiden”.

  Aan de rechterkant van het midden zitten dan de VVD en christelijke partijen. Zij zijn tegen persoonlijke vrijheid: bodyscanners, telecomwetten, etcetera. Euthanasie is voor met name de christelijke partijen onbespreekbaar. Aan de andere kant vinden ze wel dat economische transacties meer vrijheid mogen krijgen. Getuige bijvoorbeeld de “controlestaking” van grotere “betrouwbare” bedrijven. Een gruwel voor links!

  @dave b. [11]:
  Het socialisme wil dat de zeggenschap cq eigendom van de produktiemiddelen niet bij de kapitalisten maar bij de het proletariaat komt te liggen. Er is in Nederland geen enkele politieke partij die dit nog nastreeft.

  De SP is wel degelijk voor nationalisering. Als zij de kans krijgen staat er gewoon weer een mooie leeuw op de treinen, energie-, en postbedrijven, ziekenhuizen, enzovoort.

  Op de een of andere rare manier zijn die gasten er nog steeds van overtuigd dat basisbehoeften voor iedereen bereikbaar zouden moeten zijn gemaakt door de staat. Ik denk dan altijd bij mezelf: Brood is ook een basisbehoefte. Maar ik moet er toch echt niet aan denken om met een bonnenboekje brood te gaan halen bij de staatsbakker…

 11. @Patrick [3]:

  In het bedrijfsleven zorgen ze niet goed voor elkaar op kosten van anderen (slachtoffers van overheidsroof.)

  Maar toch leuk geprobeerd om een analogie te maken tussen immorele rovers en mensen die het (normaliter) moeten hebben van vrijwillige klandizie in ruil waarvoor ze een gewenste dienst leveren.

  beek [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Tony [15]:

  Sommige overheidsdiensten zijn ook zeer gewenst: defensie, justitie, volksverzekeringen, infrastructuur, afwatering, dijk- en duinonderhoud, b.v. En vaak goedkoper te realiseren vanwege de bevolkingsaantallen over welke de kosten kunnen worden verdeeld.

  Tony [17] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [16]:

  Als de diensten iedereen ten goede zouden komen, zou iedereen er vrijwillig voor willen betalen.

  Concurrentie zou er voor zorgen dat de beste dienst voor het minste geld geleverd zou worden, en het falen zou daadwerkelijk bestraft worden. Dit in tegenstelling tot de precies tegenovergestelde werking van de overheid, die als iets niet werkt, juist nog meer geld eist (lees: afpakt) om hun eigen falen te vergoeden door nog meer geld ertegen aan te gooien. Je hoeft alleen maar de kijken naar bijvoorbeeld de politie, die telkens meer geld eist om hun werk “naar behoren” te kunnen doen.
  Vergelijk het met een supermarkt die je een brood verkoopt voor drie Euro. Het brood is beschimmeld. Je gaat klagen, en de supermarkt vertelt je dat als je goed brood wil hebben, je voortaan maar een Euro extra moet betalen. En daarna opnieuw een Euro extra omdat het brood nog steeds niet goed is. Enzovoorts.
  Je zou wel willen zeggen, bekijk het maar, ik ga voortaan wel ergens anders brood kopen. Maar de supermarkt zegt: Pech Gehad, meneer. Wij zijn de enigen die brood mogen verkopen en als iemand ander brood aan gaat bieden sturen we een knokploeg langs die hen duidelijk maakt (eerst vriendelijk, daarna dwingender) dat alleen die ene supermarkt het recht heeft de dienst “brood verkopen” mag leveren. Dus is de supermarkt gegarandeerd van je geld, omdat je toch moet eten. Dus kan het meer en meer vragen zolang je brood nodig hebt en zolang het concurrentie onmogelijk kan blijven maken.

  Het idee dat de overheid een goede dienst levert voor een zo laag mogelijke prijs is bespottelijk omdat het lijnrecht ingaat tegen zowel empirisch bewijs als logica.

  Tot zover de les “vrije markt vs. de overheid”.

  Feit blijft dus dat als betaling afgedwongen moet worden, dit minimaal drie dingen betekent:

  a) Er is sprake van diefstal, ZELFS als het de financiering van een dienst betreft waar je op zich best voor zou willen betalen. De aard van de daad ligt in de vraag of je vrijwillig betaalt of niet, en niet in de vraag of je de dienst op zich best handig vindt.

  b) Dat als de staat het moet doen, omdat dit goedkoper zou zijn omdat de kosten verdeeld worden, dit IMPLICIET betekent dat de dienst dus ook moeten worden betaald door zij die geen behoefte hebben aan de dienst. Anders zou iedereen wel vrijwillig betalen.
  Mensen worden dus, met andere woorden, gedwongen te betalen voor iets waar ze geen behoefte aan hebben dan wel NIET WILLEN, om zo de kosten te verlagen voor mensen die de dienst wel willen. Dit noemen we herverdeling van eigendommen, oftewel SOCIALISME.

  Jij stelt dus socialisme voor, Beek.

  c) Ten derde, zoals bovenaan uitgelegd, is er helemaal geen sprake van hoge kwaliteit en lage prijzen. Er is sprake van een monopolie waarbij dankzij de macht van de overheid de prijzen kunnen stijgen zonder daarvoor ooit kwaliteit hoeven te garanderen. Immers, wat ga je eraan doen als de kwaliteit/prijsverhouding niet naar je zin is? Helemaal niets. Dat is wat je eraan gaat doen.
  En de overheid weet dat. En omdat de overheid dat weet, hoeft het zich gewoon niet in te spannen en hoeft het niets aan klanttevredenheid te doen. Betalen zul je.

  Maar wat me vooral bijblijft, en amuseert, is dat je betoog een pleidooi is voor communisme. De kosten van (vul maar in) over de hele samenleving verdelen, ook als het gaat om zaken waar mensen niet vrijwillig voor zouden betalen, omdat dit beter is voor mensen die er WEL behoefte aan hebben. Dat maakt je afkeer van socialisten nogal vreemd (ik zou het zelf hypocriet noemen).

  Sure, de mensen die er behoefte aan hebben betalen minder. Maar de mensen die er geen behoefte aan hebben (omdat ze bijvoorbeeld een andere oplossing hebben) moeten juist MEER betalen dan ze anders zouden doen. Je kunt immers geen financiële voordelen aan de ene geven, zonder financiële nadelen aan de andere te geven.

  Dat voordeeltje van jou heft zichzelf dus compleet op, gemiddeld gezien, en wat overblijft is diefstal van eigendommen voor “communistische” doeleinden, en dat alles zonder enige echte garantie voor lage prijzen en goede kwaliteit van dienstverlening. Dat is namelijk het gevolg van monopolie.

  dave b. [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Tony [17]: Belastingen heffen lijkt mij niet iets dat door socialisten cq communisten is uit gevonden. De tiende penning was echt geen uitvinding van doperse herverdeler Jantje van Leiden maar van Flip de Tweede, koning van Spanje. Trouwens ons belastinggeld verdwijnt niet alleen in algemene doelen zoals onderwijs, gezondheidszorg of veiligheid, wat men hier verder ook over moge denken, maar ook in de zakken van ondernemend Nederland. Ik sprak bijvoorbeeld laatst een boer die mij vertelde wat voor truks de agrarische sector gebruikte om de subsidiepotten te legen. Diefstal komt overal voor.

  Tony [19] reageerde op deze reactie.

 15. @dave b. [18]:

  Heb ik ergens beweerd dat belastingen zijn uitgevonden door socialisten? Belastingen bestaan zolang de overheid bestaat. Zonder afpersing is de overheid immers niets meer dan ofwel een filantropische instelling ofwel een bedrijf.

  Maar ondertussen mag je wel aantonen welke socialisten voorstander zijn van LAGE of zelfs het afschaffen van belastingen. Kun jij ze vinden? Ze hebben, met open armen, het heffen van belasting (en liefst zo hoog mogelijk) warm onthaald en geadopteerd.

  Trouwens ons belastinggeld verdwijnt niet alleen in algemene doelen zoals onderwijs, gezondheidszorg of veiligheid, wat men hier verder ook over moge denken, maar ook in de zakken van ondernemend Nederland.

  Opnieuw, heb ik ergens beweerd dat dit niet zo is?

  De reden waarom ik de houding van beek vergelijk met die van socialisten, is omdat beek een broertje dood heeft aan socialisten. Met andere woorden, mijn punt is dat hij met zijn houding heel wat meer gemeen heeft met socialisten dan hij zelf graag zou denken.

  Ik zou hem wel kunnen gaan vergelijken met ondernemers die de overheid toejuichen, maar daarmee zou ik heel wat minder indruk maken, aangezien hij noch een probleem heeft met ondernemers (voor zover ik weet), noch met de overheid.

  Overigens, de groei van regelgeving an sich is al ten voordele van grote bedrijven. Hoe moeilijker of lastiger het is aan alle door de overheid opgelegde voorwaarden te voldoen voordat je een bedrijf kunt starten, hoe beter het is voor gevestigde bedrijven.

  Daarom is het een regelrechte farce om te denken, zoals sommigen doen, dat een grote hoeveelheid regelgeving en vrije markten nog steeds samen kunnen gaan.

  Een markt met door de overheid opgelegde regelgeving is even vrij, als een emmer water met een drol erin nog zuiver en drinkbaar is. Alles wordt vervuild en gecorrumpeerd.

  Diefstal komt overal voor.

  Ten eerste komt diefstal niet overal voor. Slechts bij dieven. Dit betekent echter wel dat diefstal overal in de *overheid* voorkomt, aangezien geen enkele overheids-salaris wordt betaald met geld dat afkomstig is uit vrijwillige handel of donaties.

  Ten tweede was niet diefstal, maar herverdeling van eigendom ten goede van slechts een deel van de samenleving het punt waar het me om ging.
  Ik weet namelijk al langer dan vandaag dat beek voorstander is van overheidsroof.

Comments are closed.