Moeten mensen met een uitkering verplicht worden te werken voor die uitkering? Moet bij mensen die frauderen met hun uitkering die uitkering drie maanden stopgezet worden? Afgelopen week waren beide thema’s onderwerp van gesprek in de media.
De vraagstelling in de media leidt af van de werkelijke vraag. En die is: zouden mensen niet hun eigen broek op moeten houden? Waarom moet iemand die niet in staat zegt te zijn zijn eigen broek op te houden gehuisvest worden in een mooi groot warm huis met huursubsidie en genoeg geld om van te leven? Er zijn genoeg werkende mensen die (tijdelijk) ergens op een kamertje zitten. Het is niet meer dan logisch dat iemand met weinig inkomsten ook weinig uit kan geven.

Iemand die (tijdelijk) geen of weinig inkomsten heeft kan zijn vermogen aanspreken om te voorzien in de kosten van levensonderhoud. En als iemand geen vermogen heeft omdat hij altijd alles heeft opgemaakt of nooit genoeg heeft verdiend om iets opzij te leggen kan hij bij zijn ouders, familie of vrienden aankloppen of een partner zoeken die bereid is hem of haar te onderhouden. Of natuurlijk gewoon werk zoeken al valt het beschikbare werk misschien niet geheel in de smaak. Veel werkenden vinden hun werk ook niet altijd even leuk, maar daarom krijgen ze er ook geld voor.

Mensen die naast hun uitkering het initiatief namen om te werken in plaats van bij de pakken neer te zitten zouden gestraft moeten worden omdat ze hun inkomsten niet opgaven volgens de overheid. Omdat de inkomsten volledig gekort worden op de uitkering is de verleiding wel erg groot om deze niet op te geven. Door zo te handelen stimuleert de overheid het niets doen en bestraft ze het nemen van initiatief.

Met een minimale overheid waarin de markt vrij spel heeft zouden mensen maximaal beloond worden voor hun inspanningen en het nemen van initiatief. Ze zouden de vruchten daarvan vrijwel volledig zelf mogen houden. Ook mensen die nu gedwongen bij de pakken neer zitten zouden dan de prikkel voelen om hun situatie – naar behoefte – te verbeteren. De minimale overheid zou zich alleen moeten bezighouden met wetgeving die zelfontplooiing in goede banen leidt en misstanden tegengaat.

Sommige mensen vinden het onthouden van steun aan mensen die nu van een uitkering leven zielig. Deze mensen zijn dan gedwongen om dingen te doen die ze niet willen, zoals bij hun ouders intrekken, werk zoeken dat ze niet aanstaat, een partner zoeken die hun onderhoud, etc. Maar dezelfde mensen vinden het blijkbaar geen probleem om de kosten van levensonderhoud van hen die van een uitkering leven te leggen bij hen die hun leven wel op de rails hebben – de belastingbetaler.

De overheid zou zich niet moeten bemoeien met mensen zonder inkomen. In de meeste gevallen regelt dit zich vanzelf. De uitkeringen bestaan immers pas sinds de jaren ’60. Voor de gevallen die buiten de boot vallen zijn er altijd particuliere hulporganisaties geweest, en nog steeds, waaraan ieder die die behoefte voelt kan doneren.

Ingezonden door Nico de Geit

69 REACTIES

 1. Een betere systeem zou zijn, dat als je zonder werk komt te zitten je uitkering uitbetaald wordt van eigen betaalde belasting geld over de jaren dat je gewerkt hebt.

  Het is een eerlijkere manier dan wat we nu hebben. Natuurlijk dat je ook mensen zal krijgen die zo’n systeem zouden uitbuiten, door expres om de zoveel jaren even tussen uit te gaan, maar de meeste mensen zullen dat niet doen en moreel zou het ook niet verwerpelijk zijn als ze het zouden doen, immers betaalde belasting geld is jouw eigen geld gepikt door de overheid.

  Het zal ook minder controle nodig hebben, wat uiteindelijk weer besparing oplevert en het zal aanzetten dat werklozen sneller werk zoeken, omdat ze weten dat de uitkering eindig is.

  Het bevorderd ook het werken zelf, daar hoe langer je werkt de groter de vangnet je opbouwt voor als je zonder werk komt te zitten.

  Ook verminderd het de gevoel die anderen hebben, dat werklozen parasieten zijn die als een blok steen aan hun been hangen twerijl ze in water naar de overkant aan het zwemmen zijn.

  Nico de Geit [8] reageerde op deze reactie.

 2. @maha [2]: Leer eens lezen wat er staat. Men is er niet jaloers op doch is evenmin bereid hen tot slaaf te dienen door onder dwang zijn eigen inkomen (deels) aan hen af te staan opdat zij niet zouden hoeven werken tegen hun zin in een baatje waar ze zich te goed voor vinden.

  maha [33] reageerde op deze reactie.

 3. Een gepasseerd station? Een geïnspireerd man, die Scroodge, ehh, Scrutzer. Daar rijdt ie in zijn hogesnelheidstrein. Dááág! Ben ik even blij dat ik niet in die trein zit! Moet ik de hele tijd tegen die chagrijnige kop aankijken. Dan zit ik liever tussen de loosers.

  Nico de Geit [12] reageerde op deze reactie.

 4. “zijn eigen broek op te houden ”

  Hier zit het probleem juist.

  Je moet eerst iedere burger de vrijheid geven, om zijn eigen broek op te kunnen houden.
  M.a.w eerst de drempels weghalen.
  Dit zijn o.a de regels en vele wetjes van
  de overheid.

  Het zou onrechtvaardig zijn om tegen iemand te
  zeggen:

  Red je zelf maar, terwijl jij hem of haar met handen en voeten vastgebonden hebt.
  Je moet de gijzelaar met Stockholm-syndroom eerst bevrijden en dan weer leren in de vrije natuur zichzelf te redden.
  De overheid heeft van de bevolking een soort dierentuinmens gemaakt.

  Het ene afschaffen gaat niet zonder het andere.

  Nico de Geit [13] reageerde op deze reactie.

 5. @maha [2]:

  “Je zou zeggen dat mensen die werken zo blij zijn met het feit dat ze werk hebben”

  Ik ben helemaal niet blij met mijn werk. In het begin was ik dat wel, want toen dacht ik dat het ergens toe leidde. Jaren geleden heb ik de keus gemaakt om niet te doen wat ik wil, maar wat ik kan. Dat heeft mij geen windeieren gelegd. Maar het staat mij steeds meer tegen.

  ‘Werk’ is overigens iets anders dan een ‘betaalde baan’. Er is werk in overvloed. De concurrentie is hevig, de afnemer wil een goed product tegen een scherpe prijs. Overal waar wat te halen is is concurrentie.

  Prostitutie is werk. Moet een prostituee de vruchten van haar werk afgeven aan de overheid die die vruchten vervolgens doorgeeft aan iemand die haar neus ophaalt voor prostitutie? Dat is ronduit schandalig.

  En dan kom jij die prostituee zeker vertellen dat ze ‘blij moet zijn dat ze werk heeft’.

  maha [34] reageerde op deze reactie.

 6. @Alex [1]:

  “Een betere systeem zou zijn, dat als je zonder werk komt te zitten je uitkering uitbetaald wordt van eigen betaalde belasting geld over de jaren dat je gewerkt hebt.”

  Dat is helemaal geen beter systeem. Iemand kan zijn vermogen het best zelf beheren. Heb je geen inkomsten dan kun je je vermogen aanspreken om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.

  Iemand die in een groot duur huis woont en geen inkomsten meer heeft zal zich op een gegeven moment gedwongen zien goedkopere huisvesting te zoeken.

  Alex [19] reageerde op deze reactie.

 7. “hun eigen broek op moeten houden?”

  Je moet ze eerst hun vrijheid terug geven.

  Het zou niet rechtvaardig zijn als je tegen hun zegt:

  Red je zelf maar, terwijl ze met handen en voeten gebonden zijn.

  M.a.w : Je moet eerst vele regeltjes en wetjes afschaffen die door ambtenaren bedacht zijn.

  Je moet de gijzelaar met Stockholm-syndroom eerst
  bevrijden en dan leren zichzelf te redden.
  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom)

  De overheid heeft van de bevolking dierentuin-mensen gemaakt.
  Men heeft ze van de overheid afhankelijk gemaakt en ze zijn aan dezelfde overheid gaan hechten.

  Het ene afschaffen zonder het andere is onmogelijk.

 8. @Scrutinizer [4]:

  “Verder snap ik niet wat dit thema hier doet. Dit is toch al lang een gepasseerd station voor een libertarier?”

  Ik vind het een goed onderwerp. Kijk maar naar de reacties van sommigen. Blijkbaar is het nog lang geen gepasseerd station.

  – Er is werk in overvloed, maar het is niet altijd leuk maar daarom krijg je er ook geld voor.

  – De overheid is een slechte beheerder van je geld. De meeste mensen kunnen heel goed toe met een overheid die alleen rechtszekerheid garandeert en zich verder nergens mee bemoeit. De vrije markt is heel goed in staat om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

  – Belastingheffing werkt demotiverend omdat mensen een deel van de vruchten van hun arbeid af moeten geven.

  – Leven van een uitkering is mensonwaardig. Iedereen zou zijn eigen broek zoveel mogelijk op moeten houden, en niet genoodzaakt moeten zijn om zijn hand op te houden bij anderen of de overheid.

 9. @maha [5]:

  “Dan zit ik liever tussen de loosers.”

  Iemand die zijn eigen broek ophoud is zeker geen loser. ook al woont hij in een oude caravan en verbouwt hij zijn eigen groente.

  De overheid maakt losers van mensen, en dat is kwalijk. Veel mensen met een uitkering voelen zich ook een loser, uiterst kwalijk.

 10. @Romee [6]:

  “Je moet eerst iedere burger de vrijheid geven, om zijn eigen broek op te kunnen houden.”

  Mensen die een uitkering ontvangen en die daarnaast initiatief nemen worden nu beloond met een strafkorting van drie maanden. Initiatief zou altijd beloond moeten worden.

  Als je een uitkering van 1200 euro per maand ontvangt, en alles dat je daarbovenop verdient moet afgeven, wie gaat dan werk zoeken als dat werk ook nog eens niet leuk is?

  Ik zou ook niet meer gaan werken als ik er niets mee op schoot.

 11. Als beginnend libertarier ben ik nog steeds zoekende wat dan wel de taken van een overheid moeten zijn. Zelf kom ik eigenlijk alleen op de verdediging van het land van buitenaf (een leger dus). Nu noemt de auteur van dit stukje:

  “De minimale overheid zou zich alleen moeten bezighouden met wetgeving die zelfontplooiing in goede banen leidt en misstanden tegengaat.”

  Kan hij mij misschien uitleggen wat er wordt bedoeld met het in goede banen leiden van zelfontplooiing?
  Is dat niet juist iets waar een overheid zich verre van moet houden?

  Hoort misschien niet bij dit topic, maar ik zie het staan, dus reageer er op.

  Nico de Geit [16] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [29] reageerde op deze reactie.

 12. @WT [14]:

  “zoekende wat dan wel de taken van een overheid moeten zijn”

  Als vandaag de toestand van anarchie uitbrak zou ik de eerste zijn die weer een staat oprichtte.

  Ik zou een samenwerkingsverband aangaan met mijn buren en andere wijkbewoners. Iemand die denkt andermans bezittingen zomaar af te kunnen pakken moet daarin gestopt worden. Je stelt een paar stevige kerels aan die mensen die dat soort dingen doen de wijk uitzet. Om dat te kunnen doen zijn er dus regels nodig – ‘stelen mag niet’.

  Om tot die regels te komen lijkt het me verstandig dat via een democratisch proces te doen. Let er wel op wie stemrecht heeft. Alleen mensen die bijdragen aan de staat hebben iets te vertellen over wat die staat met haar geld doet. Voor regelgeving geldt een andere norm: iedereen over wie die regels zich uitstrekt zou stemrecht moeten hebben.

  De staat moet vooral niets naar zich toetrekken dat de markt kan regelen. Willen mensen een bibliotheek? Prima, dan richten ze maar een bibliotheek-fonds op waaraan iedereen vrijwillig bij kan dragen.

  Nu antwoord op je vraag. Iemand die in jouw wijk woont wil iets doen dat schadelijk is, bijvoorbeeld zijn oog verkopen. Dan moet er een staat zijn die zegt: dat mag niet.

  WT [18] reageerde op deze reactie.

 13. In ons kapitalistische cq liberale systeem is werkloosheid noodzakelijk om de lonen laag te houden teneinde concurend te produceren. Bij oververhitting van de arbeidsmarkt dwz als er te weinig werklozen zijn, zie je dan ook dat de ecomen pleiten voor een grotere werkloosheid. Arbeidskrapte gaat namelijk immer gepaard met loonexplosies. Toen de voormalige socialistische landen hun ideologie achter zich lieten, spraken vooraanstaande economen zich dan ook uit de de volledige werkgelegenheid, die in die landen gebruikelijk was, af te schaffwen.
  Met andere woorden werkloosheid is een van de pilaren van onze westerse welvaart. Moet je de mensen die deze maatschappij juist door hun werkloosheid overeind houden straffen door hun goed en have te ontnemen, mij komt dit voor als diefstal.
  Het is trouwens niet juist dat de sociale wetgeving pas sinds de zestiger jaren bestaat, deze is al van voor de oorlog. Wel is de bijstandswet er in de zestiger jaren gekomen maar daarvoor waren er voor deze groep mensen ook al overheidsvoorzieningen.
  Overigens heeft onderzoek begin tachtiger jaren toen aan veel jonge werklozen uitkeringen werden geweigerd, deze bij gebrek aan werk de criminaliteit in doken en daar zit toch niemand, ook libetariers, op te wachten?

  Nico de Geit [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico de Geit [8]:

  Het is zeer zeker een beter systeem dan wat we nu hebben.

  Beste zou zijn als de overheid ons met rust liet en geen geld meer van ons steelt (Belastingen), dan zouden we het zelf kunnen regelen zoals wij het willen en de verantwoording ervoor dragen.

 15. @dave b. [17]:

  “Overigens heeft onderzoek begin tachtiger jaren toen aan veel jonge werklozen uitkeringen werden geweigerd, deze bij gebrek aan werk de criminaliteit in doken en daar zit toch niemand, ook libetariers, op te wachten?”

  Stelen mag niet. Iemand die steelt komt wel makkelijk aan zijn geld of spullen. Zulke mensen wil ik niet in mijn wijk hebben.

  Er is werk. Dat is er altijd geweest en werk zal er altijd blijven. Maar soms is de opbrengst bedroevend laag, helaas. Maar daar heeft die persoon die in zijn oude caravan woont en groente verbouwt ook last van.

  Criminelen kunnen naar een zelfvoorzienende gevangenis. Gratis huisvesting en voedsel in ruil voor goedkope arbeid.

  Veel dieren zijn de hele dag bezig hun kostje bij elkaar te scharrelen. Omdat mensen net als dieren deel van de natuur zijn is hen hetzelfde lot toegevallen. Door een goed ontwikkeld verstand kunnen mensen wat efficiënter zijn in het vergaren van hun levensbehoeften.

  Veel dieren leven in een toestand van anarchie. Ik zie daar niets in. Ik werk liever samen. Doen veel dieren trouwens ook. Denk aan kudde’s en roedels. Zelfs sociale wespen en mieren werken samen.

 16. @WT [18]:

  “Wat wordt er nou bedoeld met het in goede banen sturen van zelfontplooiing?”

  Als de belastingen minimaal zijn dan mag je dus vrijwel alle vruchten van je arbeid zelf houden. Ook mensen met een lage arbeidsproductiviteit kunnen dan hun eigen broek ophouden.

  De overheid moet stoppen met het tegenwerken van het nemen van initiatief. Minimumloon en uitkeringen zijn zulke dingen.

  “Overigens denk ik dat als iemand anders zijn oog wil verkopen, dat in orde is, mits het maar op vrijwillige basis is.
  De overheid gaat toch niet over jouw lichaam(sdelen)?”

  In mijn staat verkoopt niemand zijn oog, en je mag er ook niet met je dochter trouwen. We gaan erover stemmen of die persoon zijn oog mag verkopen. Maar reken er maar op dat het niet doorgaat.

 17. “Moeten mensen met een uitkering verplicht worden te werken voor die uitkering?”

  Als je gaat werken, stopt toch de uitkering voor de uren of inkomsten, die je uit salaris hebt. Waarom wil de regering iets regelen, wat al lang geregeld is.

  “Moet bij mensen die frauderen met hun uitkering die uitkering drie maanden stopgezet worden?”

  Zal dat dan de mensen treffen, die enig vermogen hebben, waarvan een sociale dienst denkt: “Die kan het wel even uitzingen zonder ons?” Omdat ze doorgaans pragmatisch werken, vrees ik hierdoor een rechtsongelijkheid. De minvermogende staat immers binnen een paar maanden op het stadhuis als dakloze. En wat is fraude? Een maand niet gesolliciteerd hebben? Verjaardagsgeld niet opgegeven hebben? Poetsen voor een paar tientjes om de kinderen wat extra’s te geven. Ik huldig hierin het standpunt, dat ze eerst maar eens alle grote fraude oplossen en hier ook eens gevangenisstraffen voor uitdeelt, zoals had moeten gebeuren bij Ahold.

  “En die is: zouden mensen niet hun eigen broek op moeten houden?”

  Volgens de rechtsen doen alle salaristrekkers dat ook niet. Zeker ambtenaren zijn zelf ook uitkeringstrekkers.

  “Mensen die naast hun uitkering het initiatief namen om te werken in plaats van bij de pakken neer te zitten zouden gestraft moeten worden omdat ze hun inkomsten niet opgaven volgens de overheid.”

  Je spreekt jezelf behoorlijk tegen vergeleken met de de daaraan direct voorafgaande alinea. Mensen moeten werken in plaats van een uitkering ontvangen en nu doe je moeilijk, dat ze de verdiensten moeten opgeven.

  “Met een minimale overheid waarin de markt vrij spel heeft zouden mensen maximaal beloond worden voor hun inspanningen en het nemen van initiatief.”

  Dat zal kloppen voor 80 of 90 procent van de mensen; de rest negeert de markt (ond.) gewoon. De markt werkt dan prima door; de beschaving is echter een beetje verder geschreden dan de behoefte aan een goede markt.

  “Deze mensen zijn dan gedwongen om dingen te doen die ze niet willen, zoals bij hun ouders intrekken,”

  Je gaat toch niet serieus menen, dat mensen van middelbare leeftijd bij hun ouders gaan intrekken? Meestal worden dit soort oplossingen gepropageerd door personen, die over al die oplossingen niet piekeren.

  “Maar dezelfde mensen vinden het blijkbaar geen probleem om de kosten van levensonderhoud van hen die van een uitkering leven te leggen bij hen die hun leven wel op de rails hebben – de belastingbetaler.”

  Door heel veel geluk op de rails hebben. Misschien was die door jou verguisde uitkeringstrekker ook ooit een veelbelovend talent.

  “De uitkeringen bestaan immers pas sinds de jaren ’60.”

  Dat is niet waar. De ongevallenwet, de armenwet, pensioenvoorzieningen zijn veel ouder. Daarnaast hebben er in de geschiedenis vaker voor kortere tijd uitkeringssystemen bestaan, zoals de gilden. Niets regelt zich vanzelf; ik heb nog nooit een pen gezien, die vanuit zichzelf regels begint te schrijven en nog minder ze aan de bevolking zien opleggen; daar is toch iets van een overheid voor nodig.

  “De minimale overheid zou zich alleen moeten bezighouden met wetgeving die zelfontplooiing in goede banen leidt en misstanden tegengaat.”

  Caesar ging de misstanden al te lijf door gratis koren uit te delen op de markt.

  Nico de Geit [29] reageerde op deze reactie.

 18. “Als je een uitkering van 1200 euro per maand ontvangt, en alles dat je daarbovenop verdient moet afgeven, wie gaat dan werk zoeken als dat werk ook nog eens niet leuk is?”

  Wat een onzin! Er zijn genoeg uitkeringsgerechtigden, die vrijwilligerswerk doen of een paar uurtjes post rondbrengen.

 19. Aanvulling [24]: Zo pak je profiteurs aan. Ik zie niet in waarom wij in een marktgerichte economie als deze voor de ander moeten dokken. We zijn hier niet in de Sovjetunie maar in Nederland.

 20. “Iedereen is doortrapt genoeg om zelf werk te vinden.”

  Deze opmerking geeft precies aan, waarom sociale bescherming nodig is. Als werkenden zich al als doortrapt beginnen te beschouwen, dan is de complexiteit van de arbeidsmarkt veel te hoog om nog ooit het ideaal van volledige werkgelegenheid te bereiken. En ik zou de “profiteurs” bijna gelijk geven, wanneer ze geen zin meer hebben in doortrapte collega’s.

  “Ik zie niet in waarom wij in een marktgerichte economie als deze voor de ander moeten dokken.”

  Het scheidslijntje tussen arbeidsgeschiktheid en -ongeschiktheid is klein.
  Nico de Geit [29] reageerde op deze reactie.

 21. Ik zou best willen dat uitkeringen gestopt werden, maar dan wel alleen als alle uitkeringen en subsidies (vooral de subsidie naar de EU en Koninghuis) afgeschaft word en de bespaarde bedrag verkend wordt met te betalen belasting. (Drastische Belasting verlaging.)

  We zijn intiligent genoeg om zelf te voorzien in onze oude dag, en in geval dat we daarin falen is het eigen verantwoording en hopen op de goedewil van naasten.

  Nu zorgt de overheid dat een gedeelte faalt en aan de kant wordt gezet zonder hulp. Ik heb dan liever de vrijheid om het zelf te bepalen.

 22. Mensen die altijd alles opmaken hebben recht op hulp vindt de overheid. Mensen die zelf een appeltje voor de dorst bijeen hebben gespaard krijgen niks. Dat is belonen van slecht gedrag.

  Ik ken mensen die net doen alsof ze ziek zijn, anders moeten ze naar een andere uitkering met slechtere randvoorwaarden. Je moet zielig zijn anders krijg je niets. Op een gegeven moment geloven ze echt dat ze ziek zijn.

  Discriminatie
  De overheid discrimineert behoorlijk. Ik ken blanke moeders met een blanke baby die aanklopten voor hulp bij de overheid, maar zij kregen nul op het rekest.

  Ben je een kleurling of heb je een niet-blanke baby, dan ben je blijkbaar zielig, en krijg je een huis met huursubsidie en een uitkering.

  Dat kan toch niet waar zijn? Ik heb rondgevraagd en mijn vermoeden van discriminatie werd door verschillende personen bevestigd. Het is natuurlijk niet altijd zo, maar het komt wel vaak voor.

  Slecht
  Door mensen die moeite hebben zich staande te houden in de vrije markt een uitkering te geven weet je zeker dat het nooit wat wordt. Mensen moeten de prikkel voelen om te scoren en hun eigen lot te bepalen. De overheid maakt mensen graag afhankelijk van de overheid.

 23. @Vilseledd [26]:

  “sociale bescherming”

  Vind ik ook, maar je moet het niet overdrijven.

  @Vilseledd [22]:

  “Je spreekt jezelf behoorlijk tegen”

  Nee, dat lijkt maar zo. Het gaat erom dat initiatief nemen altijd beloond moet worden. Het is niet de schuld van de uitkeringstrekker dat de overheid de boel verziekt.

  “Je gaat toch niet serieus menen, dat mensen van middelbare leeftijd bij hun ouders gaan intrekken?”

  Dat is een uiterste consequentie. Als iemand niet kan of wil werken, geen vermogen heeft, geen partner kan vinden die hem of haar wil onderhouden of dat niet wil, waar moet die persoon dan anders heen? leven van liefdadigheid kan natuurlijk ook nog, maar mensen beroven (belasting) om in het bestaan te voorzien gaat veel te ver.

  @WT [14]:

  “Als beginnend libertarier ben ik nog steeds zoekende wat dan wel de taken van een overheid moeten zijn.”

  Het maakt niet veel uit. Er komt toch geen libertarische maatschappij, het gaat om de richting. Zelf verantwoording nemen voor je eigen bestaan en niet je leven laten bepalen door de overheid. Collectieven moeten zoveel mogelijk vrijwillig zijn. De markt zijn werk laten doen. Als we die kant opgaan dan zijn we al een heel eind.
  CB [39] reageerde op deze reactie.

 24. “Mensen die altijd alles opmaken hebben recht op hulp vindt de overheid.”

  Het is ook de bedoeling, dat je zo veel mogelijk opmaakt. Oppotten is de doodsteek voor de economie. Sparen is de uitgestelde belofte van een ander iets voor je terug te doen. Het is aanvaardbaar, dat je in juni 2011 iets terugdoet in ruil voor iets, dat ik in december 2010 voor je hebt gedaan; maar je herinneren aan iets, dat ik in 1988 voor je heb gedaan zou wel heel ver voeren en jou mij van inhaligheid doen betichten. Zo werkt sparen ook; naarmate de tijd vordert wordt de kans op verzilvering van de belofte kleiner. Zo deed het ook de Wörglse burgemeester Unterguggenheimer. Elke maand kwam er een boeterente op je zegelgeld, totdat het na 12 maanden niets meer waard is. “Als ik eens iets voor je kan doen,” geldt niet na 20 jaar, tenminste voor doorsneedingen.

  ““Je gaat toch niet serieus menen, dat mensen van middelbare leeftijd bij hun ouders gaan intrekken?”

  Dat is een uiterste consequentie. Als iemand niet kan of wil werken, geen vermogen heeft, geen partner kan vinden die hem of haar wil onderhouden of dat niet wil, waar moet die persoon dan anders heen?”

  Onze maatschappij gaat ervan uit, dat de kinderen het beter hebben dan de ouders; niet omgekeerd. Dat zou al een principiële reden moeten zijn om dit niet te propageren, een praktische is, dat veel ouders het ook niet beter hebben dan hun kinderen, dus dat je zo het hele maatschappelijke bestel naar de bliksem trekt. In al die woningen, die leeg komen te staan, kunnen de getroffenen overigens ook blijven wonen; dan past men de huur maar aan aan de kostprijs.

  “Ik ken mensen die net doen alsof ze ziek zijn, anders moeten ze naar een andere uitkering met slechtere randvoorwaarden.”

  Ik zou niet weten, hoe ik dat moet doen. Wat ik wel vind, is dat de ziektewet geen methode moet zijn om langer in een UWV-uitkering te kunnen blijven. WW en ZW mogen ze best samenvoegen.

  “Ben je een kleurling of heb je een niet-blanke baby, dan ben je blijkbaar zielig, en krijg je een huis met huursubsidie en een uitkering.

  Dat kan toch niet waar zijn? Ik heb rondgevraagd en mijn vermoeden van discriminatie werd door verschillende personen bevestigd. Het is natuurlijk niet altijd zo, maar het komt wel vaak voor.”

  Dat komt doordat “kleurlingen” gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Wanneer je minder goed Nederlands spreekt, word je niet voor vol aangezien en dat, terwijl menig autochtone Nederlander zijn eigen taal verloochent door steenkolenengels te spreken, de grammatica niet beheerst (‘die’ in plaats van ‘dat’) en in bepaalde streken de klank ‘schr’ niet kan uitspreken.

  “Door mensen die moeite hebben zich staande te houden in de vrije markt een uitkering te geven weet je zeker dat het nooit wat wordt.”

  In 2010 werden heel wat uitkeringen beëindigd wegens werkhervatting. Je roept maar wat zonder ooit een uitkeringsinstelling van binnen te hebben gezien. Je beeld is gekleurd door de media en het liedje “Koos Werkeloos”. Als Koos dat nou zou zingen, dan zou hij de volgende dag op zijn sociale dienst ontboden worden. “Jazeker, meneer Werkeloos, we kijken ook televisie.” Dat hele beeld is echt volmaakt verleden tijd.

  Mavado [43] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.