De mensen van de ASP deinzen niet terug voor leugens, toegedekt door misleidende formuleringen. Zo wordt in het artikel met de titel ‘christelijke religie is agressiever dan de islam.’ de reeds incidenten met een sluipschutter in het Zweedse Malmö in een religieuze hoek getrapt.

In Malmö, in het oerchristelijke Zweden is een sluipschutter actief, die niets anders doet dan islamieten dood schieten.

Volgens de ASP-schrijver heeft de schutter in Malmö al twintig slachtoffers gemaakt. Dat staat te lezen in vette letters. Dit is misleidend omdat hierdoor de indruk wordt gewekt dat het gaat om dodelijke slachtoffers. De slachtoffers (waarvan één dodelijk) van de sluipschutter die in het sterk geseculariseerde, slechts bij vlagen lauw-lutherse, Zweden woont waren buitenlanders. De dader, waarvan het niet bekend is of hij een aanhanger is van een religie, zou het gemunt hebben op mensen met een donkere huidskleur.

De bewering is meervoudig misleidend. Ten eerste wordt de seculariteit van het hedendaagse Zweden ontkend. Ten tweede wordt de suggestie gewekt dat het gaat om een christelijke schutter, danwel door het christendom gemotiveerde schutter. Ten derde wordt de suggestie gewekt dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn en, ten vierde, wordt er beweerd dat het gaat om islamitische slachtoffers of een manie islamieten dood te schieten.

De kruistochten behoeven nauwelijks commentaar. Ze zijn eigenlijk alleen maar te omschrijven als religiant geïnspireerde genocide met de paus als supermisdadiger.

Zo kakelen de ASP-ers verder. Geen commentaar? De Kruistochten waren een reeks veldtochten waarin het heroveren van de pelgrimsroute naar Jeruzalem, een weg waarop bedevaartgangers door de islamieten werden afgeslacht, het doel was. De motivatie van de Kruistochten was het verdedigen van mensenlevens en het heroveren van vrij kleine gebieden. Er is wel sprake geweest van excessen tijdens de tochten, maar niet van een genocide. Deze atheïsten gaan er klaarblijkelijk er van uit dat de desinformatie over de Kruistochten zo algemeen is dat hun leugenachtige beweringen geslikt zullen worden als zoete koek.

De slavenhandel was voornamelijk een Hollandse (lees: een protestante) onderneming.

Feitelijk bleef het voornaamste Hollandse aandeel in de slavenhandel vooral beperkt tot het verzekeren van de schepen waarmee de slaven vervoerd werden. Hoewel in de 17de eeuw de Hollanders een grote rol in de slavenhandel speelden is gemeten over 350 jaar het aandeel van de Hollanders in de westerse slavenhandel, uitgedrukt in het aantal slaven, ongeveer 5%. Verder was de slavenhandel niet religieus gemotiveerd en zijn het de christenen geweest die het meest ijverig hebben gepleit voor de afschaffing van de slavernij. De slavenhandel van de Arabieren (lees: moslims) was veel omvangrijker dan de slavenhandel van de Europese staten en heeft ook veel langer geduurd. Verder behoort de slavernij, in tegenstelling tot het christendom, tot de islamitische leer en wordt het afschaffen van de slavernij (onder druk van westerse mogendheden), in Saoedi-Arabië in 1962 en in Mauritanië in 1981, als illegitiem gezien aangezien niets dat Allah tot geoorloofd heeft verklaard als ongeoorloofd verklaard mag worden. En Allah verklaarde, volgens de geschriften, de slavernij van niet-moslims tot geoorloofd.

In de Tweede Wereldoorlog heeft de katholieke kerk ongeveer net zoveel joden aan hun einde geholpen als de nazi’s.

Men kan zich afvragen waar men deze onzin op baseert. Een moord door iemand die gedoopt is bij de katholieke kerk en zich niet heeft laten uitschrijven is te verklaren als een moord door een katholiek, maar dat wil nog niet zeggen dat de moord vanwege het katholicisme gepleegd is, laat staan dat de Katholieke Kerk, die moord als een doodzonde beschouwt, de moord is aan te rekenen. Als we er van uit gaan dat de nazi’s 5,7 miljoen Joden gedood hebben, hetgeen discutabel is, dan zou de Katholieke Kerk dus ongeveer 5,7 miljoen Joden aan hun einde hebben geholpen. Dat zouden in totaal ongeveer 11,4 miljoen Joden zijn. Een aantal dat zo onwaarschijnlijk groot is dat zelfs de meest fervente Shoah Business man het niet zou durven gebruiken.

Het zou natuurlijk kunnen dat de ASP de nazi’s die uit Oostenrijk en Beieren kwamen, en dus veelal katholiek gedoopt, niet als nazi’s maar wél als katholieken beschouwt, maar dan blijft het niet kloppen dat de Katholieke Kerk achter het doden van Joden zat. De beweringen van deze atheisten zijn bijzonder lasterlijk.

Feitelijk heeft het Vaticaan veel Joden gered. Geen land ter wereld heeft naar verhouding meer Joodse vluchtelingen opgenomen dan Vaticaanstad. De Romeinse rabbijn Israel Zoller heeft, toen hij zich na de oorlog tot het rooms-katholicisme bekeerde, de naam Eugenio aangenomen ter ere van zijn redder paus Pius XII (Eugenio Pacelli).

Afgezien van Malmö vallen door het “anticonceptie-beleid” van de paus per dag net zoveel doden in Afrika en Zuid-Amerika als destijds in Manhattan met de aanval op de Twin Towers.

Dus volgens de ASP vallen er per dag 2.750 doden door het anticonceptie-beleid van de paus. Welke redenatie zou hier achter zitten… in het anticonceptie-beleid van de Katholieke Kerk wordt kunstmatige anticonceptie voor gehuwde katholieken als een zonde beschouwt. Periodieke onthouding is wel toegestaan en met goedkope meetinstrumenten en wat rekenwerk is zeer adequaat te bepalen wanneer een vrouw vruchtbaar is. Daarbij blijft het wel of geen seks hebben voor gehuwden een individuele verantwoordelijkheid. De geboorte van een kind in Afrika is dus niet de verantwoordelijkheid van de paus. En als er een kind in Afrika en Zuid-Amerika sterft aan een kinderziekte, infectieziekte of aan ondervoeding dan is de paus hier niet verantwoordelijkheid voor te houden.

Ook voor de Aids-slachtoffers is het “anticonceptie-beleid” van de paus niet verantwoordelijk te houden. De paus draagt de katholieke leer uit en roept op tot monogamie en onthouding. Van monogamie en onthouding loopt men geen hiv-virus op. Wie tegen de leer van de katholieke kerk in met jan en alleman het bed in duikt loopt een risico een ernstige SOA op te lopen, maar het is absurd om te beweren dat de paus hier ook maar in het minst verantwoordelijkheid voor zou dragen. Net zoals je iemand die een ander met klem het advies geeft om slechts één mes in alle zorgvuldigheid te gebruiken niet kunt verwijten schuldig te zijn aan een hoofdwond wanneer iemand het advies in de wind slaat en in alle nonchalance met drie messen gaat jongleren. Het meer dan goedbedoelde advies van de paus om niet vreemd te gaan wordt door de ASP gelijk gesteld met de massamoord in Manhattan op 11 september 2001.

Mohammed zou volgens Wilders in de 7e eeuw niet met z’n vingers van kinderen kunnen afblijven. De meeste katholieke priesters kunnen het nu nog niet !

Dit is pure laster! Het percentage katholieke priesters dat met z’n vingers van kinderen kan afblijven is groter dan 99%. Volgens de islamitische leer is een huwelijk met een kind geoorloofd. Mohammed huwde met A’isja toen zij zes jaar oud was en consummeerde het huwelijk toen zij negen jaar oud was. Dat kan men nalezen in de hadieth. Seksueel misbruik van kinderen is volgens de katholieke leer een ernstige zonde.

ASP commentaar: Wilders stelt, dat de islam agressief is en het christendom niet: HIJ LIEGT !

Het christendom is altijd veel agressiever geweest dan alle andere godsdiensten bij elkaar en is dat tot op de dag van vandaag !

De ASP ziet christelijke agressie waar er geen sprake van christelijke agressie is. Agressie van seculiere overheden van landen waar de meerderheid van de bevolking nominaal christelijk is wordt aangezien voor christelijke agressie. Er wordt verzwegen dat de meeste doden in Irak het slachtoffer van geweld zijn door moslims. Er wordt gezwegen over de vervolging van christenen in Irak. En men zwijgt over de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de eeuwenlange islamitische djihad, de Arabische slavenhandel en men verzwijgt, terwijl de aanslagen op de Twin Towers te pas en te onpas worden aangehaald, al die andere aanslagen van islamitische terreurgroepen. Af en toe schrijft men ook zaken die kloppen. Karel de Grote (747-814) heeft zich schuldig gemaakt aan gedwongen bekeringen en dat figuren als Luther en Calvijn, nog steeds zo bewonderd in religiante kringen misdadigers in de meest letterlijke zin van het woord waren valt niet te ontkennen. Maar de christelijke religie zelf is niet agressief en de onthoofding van 4.500 Saksen door Karel de Grote gaat tegen de christelijke leer in. In vetgedrukte letters staat er in het artikel vijfenveertighonderd saksen onthoofd, terwijl de naar schatting 80 tot 90 miljoen Indische hindoes, jaïnisten en boeddhisten die in overeenstemming met de islamitische leer door Arabische veroveraars werden afgeslacht worden verzwegen.

Deze atheïsten verkondigen lasterpraatjes over het christendom die, hoewel deze praatjes door een ontwikkelende christen vrij makkelijk en met goede argumenten de grond in zijn te boren, door de gemiddelde atheïst – die immers niet al te slim en nadenkend is- mogelijk kritiekloos zullen worden aangenomen.

De ASP is een gevaarlijke partij die voorstander is van het inperken van nogal wat vrijheden.Van de politieke stroming die de Atheïstische Seculiere Partij vertegenwoordigt kunnen libertariers, zowel de christelijke als de atheistische en de agnostische, enkel afstand nemen.

Oscar

December 2010

http://www.atheistischseculierepartij.nl/

39 REACTIES

 1. Deze atheïsten verkondigen lasterpraatjes over het christendom die, hoewel deze praatjes door een ontwikkelende christen vrij makkelijk en met goede argumenten de grond in zijn te boren, door de gemiddelde atheïst – die immers niet al te slim en nadenkend is- mogelijk kritiekloos zullen worden aangenomen

  Sorry, Oscar, maar hier maak je je volgens mij toch op jouw beurt ook aan een generalisatie schuldig.

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Ratio [1]:

  Nee, want ik schreef immers: de gemiddelde atheist. Die is niet al te slim en nadenkend. De gemiddeld mens, theist of agnost of atheist, is immers niet al te slim en ook niet al te nadenkend. Als ik zou generaliseren dan zou ik bijvoorbeeld álle atheisten, dus ook de intelligente mensen en de verstandelijke gehandicapten onder hen, als een gemiddelde atheist beschouwen. Hetgeen ik niet doe.

  Dijk [5] reageerde op deze reactie.

 3. Laster en praatjes. Helaas ken ik genoeg mensen die liever het Christendom haten dan Islam. De reden is, dat vinden ze gewoon leuk. Men krijgt kritiek op het Christendom erin gegoten met de paplepel. Eenmaal wat ouder hebben mensen geen zin meer om te leren, en om Islam te haten moet je veel energie steken in het leren kennen van die Godsdienst.

  Volgens mij springt de ASP precies in dat “gat in de markt”. Ook al hebben mensen een hekel aan “alle godsdiensten”, in de praktijk is alleen het Christendom de enige echte vijand. Feiten? Who cares!

  Christenhaat is nu eenmaal een geliefde hobby van een heleboel atheïsten. Die hobby kost al genoeg energie, Islam kan er niet meer bij.

  Overigens geloof ikzelf helemaal niks; ik zit in het kamp: I don’t care.

 4. Oscar,

  Als je hier aantoont, dat wat de ASP over christenen zegt onzin is, dan wil dat nog niet zeggen dat wat christenen zeggen geen onzin is. Ik krijg steeds meer de indruk, dat je fouten in de mening van atheïsten als ondersteuning en bevestiging van je eigen geloof ziet. Dat kan natuurlijk niet waar zijn.

  Ik heb nog geen antwoord van je gehad op mijn principiële bezwaar tegen gelovige libertariërs. Als transhumanist kan ik geen macht boven de mens accepteren. Zou die daadwerkelijk bestaan dan zou ik dat bestaan uiteraard moeten accepteren, maar ik zou diens autoriteit aanvechten en met alle middelen proberen er onderuit te komen.

  Vergelijkbaar met een libertariër die het bestaan van een machtige overheid wel erkent, maar niet diens autoriteit om over mensen te heersen en die zich ook met alle middelen aan de invloed van die overheid zal proberen te onttrekken.

  Als je als gelovige een hogere macht erkent en je daar vrijwillig aan onderwerpt is er natuurlijk niets aan de hand. Maar in je opvattingen de autoriteit van die hogere macht voor iedereen laten gelden is onlogisch voor een libertariër. Zoiets is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

  Daarnaast zijn gelovigen zeer irritant. Zij poneren oncontroleerbare zaken als feiten en benadrukken steeds weer hun vermeende morele superioriteit tov normale mensen. Een zinnig gesprek met gelovigen is daardoor meestal niet mogelijk (uitzonderingen daargelaten). Veel wrijving tussen gelovigen en normale mensen zou gemakkelijk kunnen worden voorkomen als gelovigen hun vergezochte meningen voor zichzelf zouden houden. Waarom doen zij dit zo weinig? Is geloof geen persoonlijke zaak?

  http://www.gerryarmstrong.org/50grand/images/cowintology1.jpg

  ===

  “I believe there is a limit beyond which free speech cannot go, but it’s a limit that’s very seldom mentioned. It’s the point where free speech begins to collide with the right to privacy. I don’t think there are any other conditions to free speech. I’ve got a right to say and believe anything I please, but I haven’t got a right to press it on anybody else. (-) Nobody’s got a right to be a nuisance to his neighbors.”

  ~ Henry Louis Mencken
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Dijk [5]:

  Wat klopt er niet?

  @Peter de Jong [4]:

  “Ik krijg steeds meer de indruk, dat je fouten in de mening van atheïsten als ondersteuning en bevestiging van je eigen geloof ziet.”

  Daar heb ik geen atheisten voor nodig. En wat mij betreft mogen alle atheisten vol passie (en vol lauwheid) atheist zijn. Als atheisten voldoening halen uit hun atheisme, wie ben ik dan om hun atheisme te misgunnen. Wel kalasjnikovs thuis laten a.u.b.

  “Ik heb nog geen antwoord van je gehad op mijn principiële bezwaar tegen gelovige libertariërs. Als transhumanist kan ik geen macht boven de mens accepteren.”

  Libertarisme en transhumanisme is niet hetzelfde. Bovendien noem ik mijzelf sinds 25 augustus j.l. geen libertarier meer. Zonder overigens mijn anarchokapitalistische standpunten te hebben herzien.

  “Maar in je opvattingen de autoriteit van die hogere macht voor iedereen laten gelden is onlogisch voor een libertariër.”

  Ik ben tegen het toepassen (en propageren en legitimeren) van agressief geweld.

  Ik heb – in tegenstelling tot sommige andere schrijvers voor de Vrijspreker – nooit reclame gemaakt voor een levensbeschouwing die los staat van het libertarisme. En dat doe ik in dit artikel, en het vorige artikel over de ASP, evenmin. In dit tweeluik geef ik kritiek op bepaalde politieke, etatistische atheisten. Atheisten die de kalasjnikovs niet thuis willen laten. Nogmaals: ik misgun niemand de voldoening en vreugde een atheist te zijn.

  Dijk [8] reageerde op deze reactie.

 6. Het atheisme bekritiseren ahv 3 atheisten die zich politiek georganiseerd hebben, staat op gelijke voet met het bekritiseren van het christendom ahv een scherpschutter in Malmö. Het ene doen en het andere afkeuren is aangeven dat je een vooringenomen mening hebt waar je argumenten bij zoekt.
  Politieke organisaties zijn per definitie clubjes die de kalashnikovs ter hand nemen om hun doelen te bereiken, dus het ASP is daar geen uitzondering op.

  Als je argument is dat atheisten gevaarlijk zijn als zij zich politiek organiseren, dan verwacht ik een volgende serie artikelen gericht tegen het CDA, een club met 67000 leden, die vele jaren aan de macht is geweest en werkelijk de kalashnikovs heeft mogen richten om de onderdanen te sturen.
  Zelfs SGP en CU zijn nog groter dan de ASP.
  Een serie van 25 artikelen lijkt me proportioneel.

  beek [9] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [6]:
  Waarom dan schrijven “de gemiddelde atheïst” in plaats van “de gemiddelde mens”?
  Wat u doet is provoceren en dan met wat retoriek weerwoord de kop indrukken.

 8. @pcrs [7]:

  Oscar doet het goed. Hij beantwoordt volkomen uit de lucht gegrepen beschuldigingen van dit clubje.
  Nu had ik nog nooit gehoord van dit clubje en ontmoet ze hier voor het eerst, maar daarmee zijn de antwoorden van Oscar geen onzin geworden.
  Want ik maak maar al te vaak mee dat dit soort vooroordelen (die van dat clubje) met groot gemak worden geslikt en doorgegeven door anderen die er kennelijk behoefte aan hebben het christelijk geloof te demoniseren.
  Zo schudt Peter de Jong met groot gemak miljoenen doden uit zijn mouw als hij het het christelijk geloof als iets crimineels wil voorstellen.

  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [7]:

  Als je argument is dat atheisten gevaarlijk zijn als zij zich politiek organiseren, dan verwacht ik een volgende serie artikelen gericht tegen het CDA, een club met 67000 leden.

  Willekeurig letters tikken is geen argument.

 10. @beek [9]:

  Zo schudt Peter de Jong met groot gemak miljoenen doden uit zijn mouw als hij het het christelijk geloof als iets crimineels wil voorstellen.

  Daar zijn we weer!
  Maak daar maar 2,5 miljard van.
  Met het grootste gemak en in zeer voorzichtige voorspellingen. Maar zeer tastbare bewijzen zijn wel vaker weggehoond door mensen die in elfjes geloven.

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Liberty 5-3000 [11]:

  Dit is net zo kinderachtig en leugenachtig als ik zou zeggen dat het begrip ‘eigendom’ miljarden doden op zijn geweten heeft. Je fantaseert gewoon maar wat.

 12. Op de anti-christelijke reageerders zal ik niet meer reageren, maar puur bij wijze van voorlichting ten aanzien van de lezers van de Vrijspreker wil ik opmerken dat die cijfers van 2,5 miljard niet kloppen. Ten eerste omdat het niet gaat om doden die gevallen zijn door (nominale) christenen, maar alle doden bij alle oorlogen en moordpartijen die de mensen van de site op creatieve wijze aan religie weten te linken. Hierbij wordt er niet voor teruggeschrokken om de doden die, geheel onbedoeld, door infectieziekten als de mazelen zijn gevallen in de Nieuwe Wereld op het conto van theisten te schrijven.

 13. @Liberty 5-3000 [13]:

  Als deze liberty zich op zijn ratio beroept, is zijn ‘ratio’ ernstig aan revisie toe. Die je dit met opzet, dit soort vuiligheid?
  Hij verwijst zonder enig commentaar (gemakzucht voor alles) naar een site die, als zij doden gaat tellen, alle religie op een grote hoop gooit. We hadden het hier over het christelijk geloof, maar liberty gooit met cijfers van een blog dat alle religie meetelt als het doden gaat tellen.
  Terwijl er een fundamenteel onderscheid is tussen het christelijk geloof en de islam.
  Het zwartboek van het communisme berekent 100 miljoen dodelijke slachtoffers; en dat in ongeveer zeventig jaar.
  Strijd om ‘eigendom’ kan wel eens de allergrootste oorzaak van de historische vechtpartijen zijn geweest.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [15]:

  “We hadden het hier over het christelijk geloof, maar liberty gooit met cijfers van een blog dat alle religie meetelt als het doden gaat tellen.”

  Sterker nog, waarde en geachte beek, ook degenen die door een natuurlijke oorzaak de dood vonden worden meegeteld. Die hele opsomming is zo lek als een mandje.

 15. @Liberty 5-3000 [13]: Er ontbreekt nog wat, zo kan het drama joegoslavie niet zonder religie verklaard worden. Stalin als atheist kenmerken, vind ik ook wat ver gaan. Hij werd door zijn moeder naar de kindermisbruikers gestuurd om priester te worden.
  Een moeder die Stalin overigens als kind sloeg en toen Stalin later vroeg waarom ze hem vroeger zo sloeg, antwoordde ze:”Daarom ben je nu zo goed terecht gekomen” Kortom een getraumatiseerde vrouw die haar zoon uitleverde aan een stel gestoorde sterrenwichelaars en die geweld een integraal onderdeel van zijn leven maakte.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 16. I SAY: MY FEELING AS A CHRISTIAN POINTS ME TO MY LORD AND SAVIOUR AS A FIGHTER. IT POINTS ME TO THE MAN WHO ONCE IN LONELINESS, SURROUNDED ONLY BY A FEW FOLLOWERS, RECOGNIZED THESE JEWS FOR WHAT THEY WERE AND SUMMONED MEN TO THE FIGHT AGAINST THEM AND WHO, GOD’S TRUTH! WAS GREATEST NOT AS SUFFERER BUT AS FIGHTER. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and of adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. Today, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more profoundly than ever before – the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice. And as a man I have the duty to see to it that human society does not suffer the same catastrophic collapse as did the civilization of the ancient world some two thousand years ago – a civilization which was driven to its ruin through this same Jewish people.

  blablabla
  Speech op 12 April 1922 gegeven in munchen door Alois Schicklgruber (Hitler)

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.
  beek [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Liberty 5-3000 [18]:

  Goed punt! De Italiaanse fascisten waren katholiek en Hitler kreeg steun van de katholieke kerk omdat hij tegen de Joden en tegen de Bolsjewieken was.

  Volgens de kerk hadden de Joden Christus vermoord en de Bolsjewieken waren helemaal anti-kerk. De kerk had nu de kans om van die tegenstanders af te komen en daar maakte ze graag gebruik van.

  De christelijke leer is de oorzaak van alle kwaad die door haar volgelingen is bedreven. Als je in Christus gelooft worden al je zonden vergeven. Een algehele bail-out. Christenen zijn daardoor de vleesgeworden huichelarij, meesters in het ontlopen van hun verantwoordelijkheid.

  Het is een door en door foute ideologie, de grootste ramp die de mensheid ooit is overkomen.

  ===
  “I don’t want to achieve immortality through my work. I want to achieve immortality by not dying”
  ~ Woody Allen

  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [21] reageerde op deze reactie.
  beek [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [19]:

  Als je in Christus gelooft worden al je zonden vergeven. Een algehele bail-out.

  Precies. En dat zie je dan ook feitelijk overal gebeuren.
  Geen verantwoording afleggen voor misdaden begaan. Je verzonnen luchtgeest uit de bronstijd heeft je namelijk al vergeven.
  Vroeger konden deze slechte mensen nog wat extra deugd vooraf inkopen aangezien er een overschot aan deugd van gristus opgeslagen lag.
  Net zoals zoveel waarheden in de wereld haaks staan op wat voor de hand ligt.
  De wereld lijkt plat, maar is in het echt rond.
  Zo lijkt religie er te zijn omdat er slechte mensen bestaan.
  In realiteit zijn er slechte mensen omdat religie bestaat.

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [19]:

  De kerk was niet tegen de Joden als etnische groep (er zijn heel veel heiligen die Joods zijn), Hitler wel. Er zijn duizenden priesters omgekomen in concentratiekampen. Hitler haatte het katholicisme en de laatste keer dat hij in de kerk was was vóór de Eerste Wereldoorlog. Pius XII heeft duizenden Joden gered en geen land ter wereld heeft naar verhouding zoveel Joodse vluchtelingen opgenomen als Vaticaanstad.

  Het christendom heeft de westerse beschaving niet alleen gered, het christendom heeft de westerse beschaving gebouwd!

  Hier een interessant boek geschreven door de Amerikaanse libertarier, en lid van het Ludwig von Mises Institute, Thomas Woods jr., How the Catholic Church Built Western Civilization. Ik heb ‘m in één ruk uitgelezen en heeft mij in een paar zaken gesterkt….1) het christendom, en het katholicisme in het bijzonder, is van groot belang voor de beschaving 2) veel wat aan de kerk wordt toegeschreven maakt onderdeel uit van een historisch onjuiste zwarte legende 3) Amerikaanse libertariers rondom het Ludwig von Mises Institute zijn, in tegenstelling tot veel Nederlandse libertariers, beschaafd, tolerant, intellectueel, niet-ééndimensionaal, niet-bekrompen en niet-provinciaals. Een verademing tussen al die infantiele, anti-intellectuele, rancuneuze, anti-theistische banale MP-ers met een autoriteitsprobleem.
  http://www.amazon.com/gp/product/0895260387?ie=UTF8&tag=thomacom-20&linkCode=xm2&camp=1789&creativeASIN=0895260387

  http://www.catholiceducation.org/articles/history/world/wh0101.html

 20. De vergeving van de zonden leidt er toe dat mensen zich actief kunnen, en zullen, verbeteren. Vandaar dat de vergeving van de zonden een niet te onderschatten opbouwend effect heeft voor de beschaving. Wie namelijk zichzelf niet inspant om zichzelf te verbeteren heeft namelijk de neiging om fatalistisch* te worden.

  * als het ware de bruid van het determinisme

  Het vermijden van de 7 hoofdzonden en het doen van de 7 deugden heeft een opbouwend effect.

  De universiteiten, gesticht door katholieke geestelijken, hebben een opbouwend effect.

  Katholieke monnikken hebben Nederland gered door dijken te bouwen.

  Het waren katholieke geestelijken die aan de basis hebben gestaan van het klassieke liberalisme, het non-agressieprincipe en de economische theorie.

  Het waren katholieken die aan de basis hebben gestaan van het anarcho-kapitalisme.

  En wat heeft het van God los zijnde ideologisch secularisme ons gebracht? De onteigening van burgers, de twee wereldoorlogen, de democratie, het socialisme, het nationaal-socialisme, het communisme, het multi-culturalisme, de legale abortus, de klimaatgekte en het hedendaagse waardenrelativisme.

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 21. Net zoals de socialisten met alle macht proberen Hitler in een rechtse hoek te drukken probeert de theïst uit alle macht religie uit de hoek van de andere gewelddadige fantasieën te houden.
  Deze andere gewelddadige fantasieën dan ineens koppelen aan een in de ogen van de rationalist nietszeggend secularisatieperspectief is een strawman argument.
  Wat de propaganda ook beweerd. In realiteit is fantasie de vijand en realiteit de vriend van de vrije mens
  realiteit > propaganda
  Fantasie zorgt voor de dood van miljoenen mensen.
  De bewijslast ligt bij de sprookjesverteller.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [19]:

  Welke immoraliteit preekt het Nieuwe Testament? Ik denk dat je bluft.
  @pcrs [17]:

  Dus Stalin handelde namens de kerk? Fraai staaltje geschiedvervalsing. Doet zelfs die genoemde site niet.

  @Liberty 5-3000 [18]:

  Deze Adolf was een evangelieprediker namens de kerk? Alweer een stuk geschiedvervalsing. Eerder had hij een eigen geloof (sociaal-darwinistische rassenleer) ontwikkeld en kopieerde hij soms de kerk (het gebed ‘Het Onze Vader’ werd vervormd zodat Hitler ‘onze vader’ werd).

  @Liberty 5-3000 [23]:

  Kun je vertellen welke gewelddaden de kerk preekt? Jij doet een loze bewering, nee erger, een beschuldiging, maar legt de bewijslast bij de ander?

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Liberty 5-3000 [20]:

  ‘Er zijn slechte mensen omdat religie bestaat’.

  Wat zijn slechte mensen? Mensen die liegen? Liegen ze vanwege hun geloof? Of doet hun geloof nu juist een appel op hen om niet te liegen?
  Kernvraag is dus: welke religie.

  Het is ronduit vals alles wat ‘religie’ is, het christelijk geloof te verwijten.

 24. @Oscar [22]: “Katholieke monniken hebben Nederland gered door dijken te bouwen.”

  Waren het niet de gereformeerde Zeeuwse aannemers die na de watersnoodramp van ‘53 de zaak weer hebben opgebouwd? En allemaal uit typische christelijke naastenliefde, want ze baden iedere dag: “Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. En eens in de vijf jaar een watersnood”. 😉

  @beek [25]: “Welke immoraliteit preekt het Nieuwe Testament? Ik denk dat je bluft.”

  Haha, je twijfelt dus? 😉

  Serieus Beek, je kan toch echt niet met droge ogen beweren, dat vergeving van iemands zonden de maatschappij vooruit helpt. Bij de banken werkt het niet, en bij mensen ook niet.

  Ik zag onlang de prachtige Deense film ‘Anklaget’. Daarin wordt een vader door zijn 14-jarige dochter beschuldigd van misbruik. Hij wordt gearresteerd en in het huis van bewaring door zijn medegevangenen als oud vuil behandeld. Er volgt een voor alle partijen zeer pijnlijke rechtszaak en hij wordt vrijgesproken, maar in zijn omgeving blijft er toch een zweem van verdenking op hem rusten.

  Hij kan op zijn werk en in zijn privé-leven niet meer goed functioneren. De relatie met zijn vrouw komt ook zwaar onder druk. Zijn vrouw wil hun dochter, die uit huis is geplaatst en al die tijd in een opvang heeft gezeten, weer bij hen thuis maar hij kan dat niet aan. Ook de dochter wil niet. De vader is woedend over zijn beschadigde leven en reageert dit af op een hulpverlener die zijn dochter onder haar hoede heeft genomen.

  Uiteindelijk komt het toch tot een gesprek onder vier ogen tussen vader en dochter. Als kijker denk je dan dat de dochter haar excuses zal aanbieden voor alle ellende die zij haar vader heeft aangedaan. Wat blijkt? De vader heeft zijn dochter wel degelijk misbruikt. Hij dacht serieus, dat hij daarmee zijn liefde voor haar liet blijken en dat zij er ook van genoot.

  Als hij het op een ochtend ook aan zijn vrouw toegeeft en zich erg opgelucht voelt dat de waarheid nu bekend is, begrijpt hij niet waarom zijn vrouw helemaal flipt en bij hem weg gaat. Zij smeekt hem ook nog, dat hij zichzelf gaat aangeven. Het enige dat hij weet te antwoorden is, dat hij een vreselijke tijd in de gevangenis zal doormaken en dat zijn carrière en zijn sociale leven dan totaal kapot zal zijn. Hij staat geen seconde stil bij het leven van zijn dochter, dat hij heeft verwoest.

  Een gelovige zou dan God vragen hem te vergeven en het daarbij laten (zie al die priester pedo’s die onder hun verantwoording proberen uit te kruipen). Een integere atheïst daarentegen zou zichzelf aangeven en zijn verdiende straf hier en nu ondergaan.

  http://www.youtube.com/watch?v=bp3-r4iRvVY

  ===

  – “Wat denk jij?”
  – “Bluf!”

  ~ Herman Brood

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 25. @Peter de Jong [28]:

  Een film is een film en een oprechte atheist die zich vrijwillig aangeeft een verhaal.
  Ik ben ervan overtuigd dat het leven helemaal vast gaat lopen in geweldsspiralen als we voor alles wat tegen ons gebeurt en gebeurd is, voortdurend een evenredige genoegdoening verlangen. ‘Genade voor recht’ maakt dat we verder kunnen en conflicten achter ons kunnen laten.
  Verder moet je de vergeving uiteraard op een meta-fysisch niveau bekijken.
  Intussen hoor ik geen kerken pleiten voor ‘niet straffen’.
  Want voor een persoonlijke vergeving is ook het besef van schuld van de ander noodzakelijk; dat hoort bij elkaar. Slechts als een ander zijn schuld wil erkennen, kun jij de persoon eventueel vergeving schenken. Dat is ook de leer.
  Die dochter hoeft niet zomaar haar vader te vergeven.
  Die vader zal moeten erkennen dat hij schuld draagt, tegenover zijn slachtoffer.

  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 26. @beek [29]: “‘Genade voor recht’ maakt dat we verder kunnen en conflicten achter ons kunnen laten.”

  Dat was ook het punt in deze film. Het gesprek tussen vader en dochter zou hun relatie weer goed hebben moeten maken. De moeder deed er ook alles aan om dit gesprek tot een succes te maken. Zij wilde haar dochter weer terug in huis en zoveel mogelijk een normaal gezin.

  Als de dochter haar vader valselijk had beschuldigd was dit met een excuus van haar kant mss ook mogelijk geweest. Nu echter bleek, dat niet zij maar haar vader degene was die zijn spijt zou moeten betuigen, liep alles verkeerd. De man bleek nauwelijks in staat om zijn fout in te zien en de dochter was voor de rest van haar leven beschadigd.

  Daar komt nog bij dat sommige misdaden zo erg zijn dat er geen vergeving mogelijk is en je de relatie als permanent verbroken moet zien. Het enige dat dan nog rest is het recht.

  Christenen hebben echter een soort van permanente reflex om al hun misdaden met de mantel der liefde te bedekken. God vergeeft je toch wel en als het slachtoffer je nu ook maar vergeeft (desnoods na zachte morele aandrang, of keiharde omkoping, zie de pedopriesters) dan is er niets aan de hand en kan je gewoon op de oude voet verder.

  Het christendom heeft daardoor een enorme aanhang van moreel zwakke mensen gekregen die in deze dwaalleer een handige uitweg voor hun knagende schuldgevoel zagen. Het is een uiterst verderfelijke ideologie die op ongekende schaal misdadigers en huichelaars heeft gekweekt.

  Hoe eerder we er van af zijn, hoe beter.

  ===

  “Someday, my son, you’ll have to pay for your sins.”
  “American Express?”
  “That’ll do nicely!”

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.
  beek [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.