De mensen van de ASP deinzen niet terug voor leugens, toegedekt door misleidende formuleringen. Zo wordt in het artikel met de titel ‘christelijke religie is agressiever dan de islam.’ de reeds incidenten met een sluipschutter in het Zweedse Malmö in een religieuze hoek getrapt.

In Malmö, in het oerchristelijke Zweden is een sluipschutter actief, die niets anders doet dan islamieten dood schieten.

Volgens de ASP-schrijver heeft de schutter in Malmö al twintig slachtoffers gemaakt. Dat staat te lezen in vette letters. Dit is misleidend omdat hierdoor de indruk wordt gewekt dat het gaat om dodelijke slachtoffers. De slachtoffers (waarvan één dodelijk) van de sluipschutter die in het sterk geseculariseerde, slechts bij vlagen lauw-lutherse, Zweden woont waren buitenlanders. De dader, waarvan het niet bekend is of hij een aanhanger is van een religie, zou het gemunt hebben op mensen met een donkere huidskleur.

De bewering is meervoudig misleidend. Ten eerste wordt de seculariteit van het hedendaagse Zweden ontkend. Ten tweede wordt de suggestie gewekt dat het gaat om een christelijke schutter, danwel door het christendom gemotiveerde schutter. Ten derde wordt de suggestie gewekt dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn en, ten vierde, wordt er beweerd dat het gaat om islamitische slachtoffers of een manie islamieten dood te schieten.

De kruistochten behoeven nauwelijks commentaar. Ze zijn eigenlijk alleen maar te omschrijven als religiant geïnspireerde genocide met de paus als supermisdadiger.

Zo kakelen de ASP-ers verder. Geen commentaar? De Kruistochten waren een reeks veldtochten waarin het heroveren van de pelgrimsroute naar Jeruzalem, een weg waarop bedevaartgangers door de islamieten werden afgeslacht, het doel was. De motivatie van de Kruistochten was het verdedigen van mensenlevens en het heroveren van vrij kleine gebieden. Er is wel sprake geweest van excessen tijdens de tochten, maar niet van een genocide. Deze atheïsten gaan er klaarblijkelijk er van uit dat de desinformatie over de Kruistochten zo algemeen is dat hun leugenachtige beweringen geslikt zullen worden als zoete koek.

De slavenhandel was voornamelijk een Hollandse (lees: een protestante) onderneming.

Feitelijk bleef het voornaamste Hollandse aandeel in de slavenhandel vooral beperkt tot het verzekeren van de schepen waarmee de slaven vervoerd werden. Hoewel in de 17de eeuw de Hollanders een grote rol in de slavenhandel speelden is gemeten over 350 jaar het aandeel van de Hollanders in de westerse slavenhandel, uitgedrukt in het aantal slaven, ongeveer 5%. Verder was de slavenhandel niet religieus gemotiveerd en zijn het de christenen geweest die het meest ijverig hebben gepleit voor de afschaffing van de slavernij. De slavenhandel van de Arabieren (lees: moslims) was veel omvangrijker dan de slavenhandel van de Europese staten en heeft ook veel langer geduurd. Verder behoort de slavernij, in tegenstelling tot het christendom, tot de islamitische leer en wordt het afschaffen van de slavernij (onder druk van westerse mogendheden), in Saoedi-Arabië in 1962 en in Mauritanië in 1981, als illegitiem gezien aangezien niets dat Allah tot geoorloofd heeft verklaard als ongeoorloofd verklaard mag worden. En Allah verklaarde, volgens de geschriften, de slavernij van niet-moslims tot geoorloofd.

In de Tweede Wereldoorlog heeft de katholieke kerk ongeveer net zoveel joden aan hun einde geholpen als de nazi’s.

Men kan zich afvragen waar men deze onzin op baseert. Een moord door iemand die gedoopt is bij de katholieke kerk en zich niet heeft laten uitschrijven is te verklaren als een moord door een katholiek, maar dat wil nog niet zeggen dat de moord vanwege het katholicisme gepleegd is, laat staan dat de Katholieke Kerk, die moord als een doodzonde beschouwt, de moord is aan te rekenen. Als we er van uit gaan dat de nazi’s 5,7 miljoen Joden gedood hebben, hetgeen discutabel is, dan zou de Katholieke Kerk dus ongeveer 5,7 miljoen Joden aan hun einde hebben geholpen. Dat zouden in totaal ongeveer 11,4 miljoen Joden zijn. Een aantal dat zo onwaarschijnlijk groot is dat zelfs de meest fervente Shoah Business man het niet zou durven gebruiken.

Het zou natuurlijk kunnen dat de ASP de nazi’s die uit Oostenrijk en Beieren kwamen, en dus veelal katholiek gedoopt, niet als nazi’s maar wél als katholieken beschouwt, maar dan blijft het niet kloppen dat de Katholieke Kerk achter het doden van Joden zat. De beweringen van deze atheisten zijn bijzonder lasterlijk.

Feitelijk heeft het Vaticaan veel Joden gered. Geen land ter wereld heeft naar verhouding meer Joodse vluchtelingen opgenomen dan Vaticaanstad. De Romeinse rabbijn Israel Zoller heeft, toen hij zich na de oorlog tot het rooms-katholicisme bekeerde, de naam Eugenio aangenomen ter ere van zijn redder paus Pius XII (Eugenio Pacelli).

Afgezien van Malmö vallen door het “anticonceptie-beleid” van de paus per dag net zoveel doden in Afrika en Zuid-Amerika als destijds in Manhattan met de aanval op de Twin Towers.

Dus volgens de ASP vallen er per dag 2.750 doden door het anticonceptie-beleid van de paus. Welke redenatie zou hier achter zitten… in het anticonceptie-beleid van de Katholieke Kerk wordt kunstmatige anticonceptie voor gehuwde katholieken als een zonde beschouwt. Periodieke onthouding is wel toegestaan en met goedkope meetinstrumenten en wat rekenwerk is zeer adequaat te bepalen wanneer een vrouw vruchtbaar is. Daarbij blijft het wel of geen seks hebben voor gehuwden een individuele verantwoordelijkheid. De geboorte van een kind in Afrika is dus niet de verantwoordelijkheid van de paus. En als er een kind in Afrika en Zuid-Amerika sterft aan een kinderziekte, infectieziekte of aan ondervoeding dan is de paus hier niet verantwoordelijkheid voor te houden.

Ook voor de Aids-slachtoffers is het “anticonceptie-beleid” van de paus niet verantwoordelijk te houden. De paus draagt de katholieke leer uit en roept op tot monogamie en onthouding. Van monogamie en onthouding loopt men geen hiv-virus op. Wie tegen de leer van de katholieke kerk in met jan en alleman het bed in duikt loopt een risico een ernstige SOA op te lopen, maar het is absurd om te beweren dat de paus hier ook maar in het minst verantwoordelijkheid voor zou dragen. Net zoals je iemand die een ander met klem het advies geeft om slechts één mes in alle zorgvuldigheid te gebruiken niet kunt verwijten schuldig te zijn aan een hoofdwond wanneer iemand het advies in de wind slaat en in alle nonchalance met drie messen gaat jongleren. Het meer dan goedbedoelde advies van de paus om niet vreemd te gaan wordt door de ASP gelijk gesteld met de massamoord in Manhattan op 11 september 2001.

Mohammed zou volgens Wilders in de 7e eeuw niet met z’n vingers van kinderen kunnen afblijven. De meeste katholieke priesters kunnen het nu nog niet !

Dit is pure laster! Het percentage katholieke priesters dat met z’n vingers van kinderen kan afblijven is groter dan 99%. Volgens de islamitische leer is een huwelijk met een kind geoorloofd. Mohammed huwde met A’isja toen zij zes jaar oud was en consummeerde het huwelijk toen zij negen jaar oud was. Dat kan men nalezen in de hadieth. Seksueel misbruik van kinderen is volgens de katholieke leer een ernstige zonde.

ASP commentaar: Wilders stelt, dat de islam agressief is en het christendom niet: HIJ LIEGT !

Het christendom is altijd veel agressiever geweest dan alle andere godsdiensten bij elkaar en is dat tot op de dag van vandaag !

De ASP ziet christelijke agressie waar er geen sprake van christelijke agressie is. Agressie van seculiere overheden van landen waar de meerderheid van de bevolking nominaal christelijk is wordt aangezien voor christelijke agressie. Er wordt verzwegen dat de meeste doden in Irak het slachtoffer van geweld zijn door moslims. Er wordt gezwegen over de vervolging van christenen in Irak. En men zwijgt over de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de eeuwenlange islamitische djihad, de Arabische slavenhandel en men verzwijgt, terwijl de aanslagen op de Twin Towers te pas en te onpas worden aangehaald, al die andere aanslagen van islamitische terreurgroepen. Af en toe schrijft men ook zaken die kloppen. Karel de Grote (747-814) heeft zich schuldig gemaakt aan gedwongen bekeringen en dat figuren als Luther en Calvijn, nog steeds zo bewonderd in religiante kringen misdadigers in de meest letterlijke zin van het woord waren valt niet te ontkennen. Maar de christelijke religie zelf is niet agressief en de onthoofding van 4.500 Saksen door Karel de Grote gaat tegen de christelijke leer in. In vetgedrukte letters staat er in het artikel vijfenveertighonderd saksen onthoofd, terwijl de naar schatting 80 tot 90 miljoen Indische hindoes, jaïnisten en boeddhisten die in overeenstemming met de islamitische leer door Arabische veroveraars werden afgeslacht worden verzwegen.

Deze atheïsten verkondigen lasterpraatjes over het christendom die, hoewel deze praatjes door een ontwikkelende christen vrij makkelijk en met goede argumenten de grond in zijn te boren, door de gemiddelde atheïst – die immers niet al te slim en nadenkend is- mogelijk kritiekloos zullen worden aangenomen.

De ASP is een gevaarlijke partij die voorstander is van het inperken van nogal wat vrijheden.Van de politieke stroming die de Atheïstische Seculiere Partij vertegenwoordigt kunnen libertariers, zowel de christelijke als de atheistische en de agnostische, enkel afstand nemen.

Oscar

December 2010

http://www.atheistischseculierepartij.nl/

39 REACTIES

 1. @Peter de Jong [30]:

  Juist het belijden van je zonden en het daarbij behorende verbeteren van je gedrag heeft een goede uitwerking op mensen en op de beschaving. Zie alleen al het contrast met de niet-westerse culturen, die je ongetwijfeld veel beter zult vinden, waarin mensen hun fouten niet toegeven en niet belijden en waar men dus minder ideale omstandigheden heeft om van de eigen fouten te leren. Om fout gedrag te kunnen veranderen zul je immers eerst je fouten dienen te erkennen.

  maha [35] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [30]:

  Duitsland moest, rechtvaardig, de oorlogsschade betalen, na WO1. Het land raakte in de afgrond waarna een Adolf zijn kans greep.
  Na WO2 hadden de overwinnaars hiervan geleerd: en zie, het Duitse Wirtschaftswunder kwam tot stand.
  Voorbeeld van ‘genade voor recht’, in het groot (cummunisten kenden het niet, genade, christelijke westerlingen wel).
  Maar op persoonlijk vlak werkt het ook. Eerst komt de erkentenis van de schuld echter. Daarna is het helemaal niet uitgesloten dat de zondaar boete wil doen.
  Je maakt er voortdurend een karikatuur van. Het mag, maar tenminste voor mij wordt zo’n reactie niet erg serieus.
  Bedenk dat het christelijk geloof de zondaar ook bewust maakt van zijn zonde.
  Zonder die kennis zou hij zich in veel gevallen helemaal niet eens schuldig voelen. ‘Die dochter is mijn bezit, en ‘jullie’ hoeven ons geen schuld aan te praten’, zou iemand kunnen redeneren.

  Hier laat ik het bij. De kloof is kennelijk te groot.

  beek [33] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [32]:

  Het Duitse voorbeeld wil ik hierbij intrekken, want ik zie de zee-en van bezwaren al voor mij, die aangevoerd kunnen worden, waarna het zal eindigen in een redetwisten over het bestaanrecht van Israel en het al of niet schurkengedrag van de ge-allieerden.

  Lees het Nieuwe Testament eens, kan ik eigenlijk alleen maar zeggen.

 4. Oscar: ‘figuren als Luther en Calvijn, nog steeds zo bewonderd in religiante kringen misdadigers in de meest letterlijke zin van het woord waren valt niet te ontkennen.’?
  Wat hebben Luther en Calvijn dan voor misdaden begaan?

  Ik geloof meestal geen praatjes als het over grote groepen mensen gaat die ergens van beschuldigd worden. Ik geloof niet in ‘we’ en ‘ze’. Ik geloof in individuen die in een bepaalde situatie zitten, en omdat ze erin zitten, niet echt een duidelijk beeld van de situatie hebben en maar wat doen, maar meegaan met de stroom, of meegaan met een andere stroom. Het is achteraf gezien natuurlijk makkelijk oordelen. Die was goed en die was slecht. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Want als je erin zit weet je de uitkomst niet. Achteraf kun je het geheel beter overzien, en conclusies trekken, die op dat moment niet voor handen lagen.

  Het zijn altijd mensen die ergens vorm aan geven. Of het nu het geloof is of iets anders. En dat doen ze met de vaardigheden, en de mogelijkheden die ze hebben. Om dan het geloof de schuld te geven vind ik een beetje onnozel. Het geloof maakt mensen niet opeens volmaakt. Vanuit hun eigen subjectiviteit en met hun eigen (on)mogelijkheden brouwen mensen er een brouwseltje van. En de één lukt dat beter dan de ander. Net zoals Libertariers doen.
  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [31]:
  Gereformeerden hebben ook nogal moeite met het erkennen van fouten. Stilzwijgend stapelen de ‘zonden’ zich op tot een ondraaglijke last. Maar ‘sorry’ komt niet over hun lippen. Want dan zou je toegeven dat je iets fout hebt gedaan, en dat kan niet. Want dan blijf je eeuwig die zondaar. Zolang je het negeert, bestaat het niet.

 6. @maha [34]:

  Anders dan de meeste inquisitoren, die mensen excommuniceerden waarna de wereldlijke autoriteiten de ge-excommuniceerde als oproerkraaier op de brandstapel brachten heeft Johannes Calvijn (Jean Calvin) in zijn tijd in Genève er persoonlijk op aangedrongen dat ketters gedood werden.

  Over de ketter Miguel Serveto zei Calvijn:
  Si venerit, modo valeat mea autoritas, vivum exire nunquam patiar
  Wanneer hij hier komt, als mijn gezag ook maar iets waard is, zal ik niet toestaan dat hij levend vertrekt.

  En het gezag van Calvijn was wel degelijk wat waard, Serveto kwam op de brandstapel.

 7. Oscar ik ben blij met je kritiek op de huidige oude site van de ASP. Niet dat we alles klakkeloos over zullen nemen maar we wegen het wel degelijk af.
  We werken nu aan een nieuwe site, met meer mensen, om foute veronderstellingen en misinterpretaties zo veel mogelijk te voorkomen.

  Je kunt nog geen lid worden maar wel sympathisant.
  Kwestie van tijd tot dat wel mogelijk wordt.

  Voor sympathisanten is er binnenkort naar alle waarschijnlijkheid de mogelijkheid om op een forum te discussiëren, polls te houden, voorstellen te doen etc.

  Het komt wel goed denk ik.
  Blijf vooral schrijven over de ASP,
  groet Jorden

 8. Hitler was een ateist en een aanhanger van de evolutie leer.
  door zijn gekwelde ateistisch denken heeft hij in de ooorlog,(joden) Gods volk willen uit moorden,christenen moesten het ook ontgelden.
  70 duizend Nederlanders om gebracht.in de naam van het ateistische denken.

Comments are closed.