Over migratie zijn heel wat verhitte discussies. Er zijn er die vinden dat migratie wel kan, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Sommigen vinden dat het niet kan als je uit een bepaald land komt of een bepaald geloof aanhangt. En dat zijn er nog de pragmatici die alleen die migranten binnen willen halen die ook wat opleveren. Zij willen dan bijvoorbeeld alleen mensen binnen laten bepaalde papieren hebben. Nu rijst ook zelfs de vraag of je strafbaar bent als je iemand helpt die illegaal in Nederland is. Al deze voorwaarden maken naar mening de zaak alleen maar nodeloos ingewikkeld. Mijn standpunt is een stuk eenvoudiger, ik ben voor volledig vrije migratie.

Migratie is net als verhuizen naar een andere stad. Alleen in dit geval ga je een landsgrens over. Die landsgrens maakt de verhuizing niet ineens heel bijzonder. Het is wat verder weg en misschien kom je uit een andere cultuur.  Maar in beide gevallen wil je een ander plekje opzoeken omdat je denkt dat je het daar beter zult hebben. Daar is niets mis mee, als je verder maar niemand kwaad doet. Een belangrijk punt hierbij is dat je mensen moet beoordelen op hun individuele kwaliteiten. Als je bij een groep hoort wil dat niet zeggen dat jij je net zo gedraagt als de leden van die groep. Wat anderen doen daar kan het individu vaak niets aan doen. Als mijn buurman wordt opgepakt wil ik ook niet het land uitgezet worden. Daarom vind ik dat je alleen die mensen aan moet pakken die anderen wat hebben aangedaan.

Als een migrant hier komt en hij vindt een huisje om te huren en werk om wat te verdienen dan valt de migrant niemand lastig. Hij doet niemand kwaad en dus kun je hem met rust laten. Pas als hij geweld gaat gebruiken of zich op een andere manier misdraagt is het gepast om maatregelen tegen hem te nemen. Mensen die wonen en werken zonder iemand lastig te vallen hoeven dus verder geen beperkingen te krijgen opgelegd. Dat betekent dat ik dus ook tegen verplichte inburgeringscursussen ben. Als een migrant hier werkt en woont en hij valt niemand lastig dan moet hij zelf weten of hij Nederlands leert. Zelf heb ik in Geuzenveld in Amsterdam gewoond waar ook veel allochtonen wonen. Daar was een bakker die echt heel erg lekker brood had, maar niet alle medewerkers spraken Nederlands. Maar het was helemaal geen probleem want het lukte mij echt wel om een brood te kopen. De winkelier was blij en ik was blij en niemand die hier het slachtoffer van wordt.

Er zijn mensen die zich zorgen maken over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat omdat migranten daar bovenmatig gebruik van maken. Er wordt gezegd dat deze mensen misbruik maken van de uitkeringen. Ze ontvangen wel, maar eigenlijk zouden ze best kunnen werken. Maar hier is het probleem niet de migrant, maar de uitkering. Als je iemand betaalt om niets te doen dan gaan mensen niets doen. De migranten houden zich netjes aan de wet en vullen de juiste formulieren in en vervolgens krijgen ze geld uitgekeerd. Dat geldt niet alleen voor de migranten want ook autochtonen maken gebruik van dit systeem. Het probleem is dat de overheid geld afneemt van productieve burgers en dit uitdeelt aan niet productieve burgers. Begin bij de bron en dan moet je dus zijn bij de overheid.

Dan zijn er ook nog mensen die zich zorgen maken over de cultuur. Deze mensen komen volgens sommigen uit een achtergestelde cultuur en dat wordt als bedreigend ervaren. Als deze cultuur inderdaad achtergesteld is dan is dat nog geen reden om individuen hier op aan te spreken. Wat kan een migrant die hier een baan heeft eraan doen dat de cultuur in zijn thuisland achterlijk is of niet aan de normen voldoet. Of deze migrant gedraagt zich goed of niet, maar hij kan niets doen aan het gedrag van anderen. En verder is het maar de vraag in hoeverre die cultuur een bedreiging is. Zolang mensen niet crimineel zijn is er weinig aan de hand lijkt mij. Laat mensen hun eigen leven als zij niemand kwaad doen. Als bepaalde culturen ongewenst zijn dan is er kennelijk een norm wat wel de juiste cultuur is. Dat vind ik een heel eng idee, want dan is er ook iemand die bedacht heeft hoe ik me moet gedragen zelfs als ik niemand kwaad doe. Ik hoef geen politicus die mij vertelt hoe ik mijn leven moet leiden, en ik hoef ook geen politicus die vertelt hoe anderen hun leven moeten leiden.

Verder is men bang dat een grote groep wel eens politieke invloed zou kunnen krijgen. Ze kunnen door het democratisch proces macht verwerven als zij maar groot genoeg zijn. En als zij dan vervolgens groot genoeg zijn dan kunnen ze de vrijheden van de autochtonen afnemen. Dus ergens beseffen mensen wel dat het een slecht idee is dat de overheid de macht heeft om vrijheden af te nemen. Een democratie is inderdaad niet leuk als je niet tot de meerderheid behoort en de meerderheid is daarom erg ongerust dat ze later niet meer de meerderheid zullen zijn. Democratisch of niet, naar mijn mening zou geen enkele organisatie het recht moeten hebben om geweld te gebruiken tegen mensen die geen geweld gebruiken. En geen enkele organisatie zou op moeten leggen hoe mensen hun leven moeten leiden. Als mensen niemand kwaad doen dan zouden ze met rust gelaten moeten worden.

Dan zijn er nog de mensen die vrezen voor een toename in criminaliteit. Dan wordt gewezen op  bendes uit dit of dat land die op een georganiseerde manier mensen oplichten. Denk bijvoorbeeld aan de skimmers uit het voormalig Oost-Blok. Volgens mij is bij het skimmen het probleem dat de banken de beveiliging niet op orde hadden. Als de Oost-Europeanen er niet waren geweest dan waren er heus wel een paar handige Nederlanders geweest die gebruik hadden gemaakt van dit lek in de beveiliging. Nederlandse criminelen hebben immers ook internet en zijn ook niet gek. Of gaat nationalisme nu ineens zover dat mensen het idee hebben dat Nederlandse criminelen zulke dingen niet doen. Voelt men zich veiliger als de inbreker wit is in plaats van zwart? Het zou me niet verbazen als deze nationalisten echt denken dat de Nederlandse criminelen nog eergevoel en respect voor traditie hebben. Het gaat uiteindelijk om de misdaad en daar moet straf op volgen. De kleur of afkomst van de misdadiger zijn niet van belang. Ga je dat door elkaar halen dan is iemand al min of meer verdacht omdat hij op een bepaalde plek geboren is of een bepaald kleurtje heeft. Dat iemand die dezelfde kleur heeft als ik een dief is, is nog geen reden om mij op te sluiten of te deporteren. Als mijn vader, mijn moeder en mijn broer criminelen zijn dan ben ik nog steeds onschuldig. Pak die criminelen dan op en laat mij met rust.

Verder bevordert vrije immigratie de marktwerking. Arbeid kan zich naar die plekken verplaatsen waar er een tekort is. En als er overschotten zijn dan kunnen mensen makkelijker naar een andere regio trekken. Dit zorgt voor een hogere productie en meer werkgelegenheid. Voor de voorstanders van vrijhandel en een vrije markt is het niet logisch om te beredeneren dat de voordelen van een vrije markt alleen van toepassing zouden zijn op de goederen markt. Dezelfde redeneringen die gelden voor vrij verkeer van goederen gaan ook op voor vrij verkeer van arbeid. Het zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen specialiseren en daardoor kunnen zij hun arbeidsproductiviteit vergroten. Als een duurbetaalde advocaat een Pool inhuurt om zijn huis te schilderen dan zijn beiden beter af. Zonder deze goedkope optie was de advocaat misschien zelf gaan schilderen. Het verdelen van de taken levert in dit geval voor beide partijen een hogere welvaart op. Vrij migratie leidt tot lagere kosten van producten net zoals vrijhandel ook leidt tot goedkopere producten. Boeren hadden een aantal jaren terug moeite om genoeg mensen te vinden om asperges van het land te halen. Doordat er immigranten kwamen die dit werk wel wilden doen konden de asperges voor een redelijke prijs van het land worden gehaald. Op die manier blijft de prijs voor de aspergeconsument ook lager dan zonder immigranten het geval had geweest.

Wat betreft de mensen die illegalen helpen mag inmiddels duidelijk zijn wat mijn standpunt is. Als illegalen niemand kwaad hebben gedaan dan is het in mijn ogen ook geen misdaad om deze mensen te helpen. Mensen die ergens verblijven zonder iemand tot last te zijn hoeven niet vervolgd te worden. En met last bedoel ik dat deze mensen ook daadwerkelijk andere mensen wat aandoen. Gebeurt dat wel dan kunnen deze individuen gestraft worden als ieder ander die een misdaad begaat. Mensen die hier komen om te wonen en te werken zijn wat mij betreft welkom in Nederland. Maar belangrijker is dat ze kennelijk welkom waren bij hun werkgever en de verhuurder. En ook de winkels waar ze hun geld uitgaven lieten ze graag binnen.

106 REACTIES

 1. Als skimmen de banken hun fout is, dan kan ik jou auto ook wel pikken als je hem vergeet op slot te doen, zonder verder te morren.

  Als rode bosmiertjes je huis koloniseren dus geen bunsenbrander meer, maar gewoon niet meer morren over jou cultuurtje dat zogezegd in gevaar komt.

  (het verhaal over de door het Belgische CGKR verboden vergelijking met rode bosmieren hier: http://lvb.net/item/3056

 2. Leuke zondagmorgenpreek.

  Vrije emi-/immigratie is in theorie mooi maar de praktijk is weerbarstiger. Je vermijdt in je betoog het onderwerp ‘religie’. Het onderwerp bij uitstek dat problemen in een samenleving veroorzaakt. Vooral als die religie de aanhangers opdraagt een “wij tegen jullie” houding aan te nemen, in een landjepik spel. En dan heb je ook nog familie en stammenmentaliteit. Een puur individualistische samenleving lijkt mij een utopie.

  De immigratie in Europa momenteel is van een kaliber volksverhuizing, die voor veel mensen hun vertrouwde leefomgeving verstoort. Ik vind het van arrogantie getuigen als je die mensen verwijt dit als storend te ervaren – al kan men er voor kiezen om in een ‘gated community’ te gaan wonen. Skimmen lijkt mij de minste van alle problemen.
  Hoc Voluerunt [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Bon Vivant [2]:
  Begrijp mij goed, ik ben tegen de islam als politieke religie.
  Maar dat maakt het noch niet zo dat ik iedere arabier of indonesier direct het land uit wil hebben.

  Religie heeft Marcel overigens wel behandelt.
  Zolang je geen geweld gebruikt of misdaden pleegt…..
  Dat is een universele stelling die dus ook geld voor mensen met een bepaalde religie of van geen religie.
  Dit kan je ook in de noemer cultuur plaatsen, gezien religie een van de delen is van de cultuur.
  Ook al ben ik atheistisch daarbij ben ik mij er nog wel van bewust dat het grootste deel van mijn cultuur afstant uit een lange geschiedenis van katholieken en protestanten.

  Daarbij wanneer je de middelen wegneemt om geweld te gebruiken en landje pik te spelen, dan is er ook geen probleem ./
  Het probleme is dat vele mensen vrezen dat de islam in het democratisch proces zijn plaats gaat vinden, en dat zal het ook zeker .
  Dus wat we ons dan af moeten vragen is of het systeem democratie wel deugd als de meerderheid echt aan de minderheid regeld op kan leggen van die aard.

  Dat doen we nu ook… immers legt de politiek en democratie nu op dat een amerikaan of een oosteuropeaan of een griek z.s.m. nederlands leert en zich aanpast.
  Is die griek dan het probleem? of deugt het systeem niet.

  Ja nu staat het aan de kant van de nederlanders, maar als het omgekeerd is dan beginnen mensen te mekkeren op de tegenpool.

  Neem de middelen weg die voor de problemen zorgen.
  En de islam komt er ook wel, maar dat is alleen mogelijk in een vrije samenleving. En daarbij… die bontkraagjes zijn nog niet eens o de hoogte van een koran of wat er in staat, enkel van de preek van de imaam die haat predikt en aanzet tot geweld tegen ongelovigen.
  Wat dan weer wel strafbaar is, maar een bepaalde politieke groep in de democratie viondt dit in orde dus is het in orde en is deze grioep zowat heilig verklaard.
  Dus is het probleem dat bontkraagje?
  Of de demoratie die jou tegenhoudt er iets aan te doen of zelfs ook maar het geloof aan de schandpaal te nagelen?

 4. Goed dat dit weer eens naar voren is gebracht. Vrijheid betekent niet alleen respect voor eigendom en lichaam, maar ook het kunnen reizen, vrijheid betekent ook je daar vestigen waar je je wil vestigen, zolang je je eigen broek maar kan ophouden.

  Gevolgen van het accepteren van deze vrijheid betekent inderdaad dat de meerderheid geconfronteerd wordt met de immoraliteit van de huidige democratie. En eindelijk eens gedwongen wordt de huidige sociale zekerheidswetgeving te herzien. Dus bijvoorbeeld ook einde minimum loon. Vrije immigratie en de verzorgingsstaat gaan immers niet samen. Dus is het op korte termijn lastig te realiseren.

  kitesurfer [5] reageerde op deze reactie.

 5. @kitesurfer [5]: Wat is er mis met gated communities? Dat zijn groepen mensen die hun beveiliging samen op een efficiente manier denken te organiseren. Overigens stelt het in de VS vaak ook niet zoveel voor, voor de voetganger zijn de meeste gated communities gewoon bereikbaar, de hekken zijn vooral hekken voor auto’s.

  Heb je dan liever dat de overheid bepaalt wie er op je eigendom mogen komen? Zo ja, wat stelt eigendom nog voor?

  kitesurfer [7] reageerde op deze reactie.

 6. @kitesurfer [7]: Dit artikel gaat over vrijheid van migratie. In dat kader is deze opmerking geplaatst. Eigendomsrechten moeten natuurlijk wel gerespecteerd worden. Ik stel ook dat de migrant zijn eigen broek moet kunnen ophouden en dus eigendomsrechten dient te respecteren. Door in zijn eigen onderhoud te voorzien.

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.

 7. Ik vind dit weer zo’n typisch voorbeeld van wereldvreemdheid bij veel libertariërs. Er wordt een soort ideale vrije wereld geschetst, waarin mensen niet meer d.m.v. uitkeringen kunnen parasiteren op de samenleving, waarin geen subsidies bestaan, waarin misdaden adequaat bestraft worden, waarin godsdienstwaanzinnigen het openbare leven niet onder druk kunnen zetten, etc. etc., en dan wordt er geargumenteerd dat er in zo’n situatie geen bezwaar is tegen vrije migratie.

  Helaas is Utopia in de praktijk geen goed uitgangspunt. Het bestaat niet, en het zal er ook nooit komen, dus daarmee vervallen ook de argumenten voor een vrije migratie. In de praktijk zijn er nu eenmaal vele en zwaarwegende argumenten tegen zo’n vrije migratie, aan luchtfietserij hebben we niets.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Wim [10]: Omgevingsanalyse: we zitten nu in NL in onze eigen geschapen kerker. En zijn met allemaal wetgeving bezig de hekken nog hoger te maken, zowel voor buitenlanders als voor onszelf. Steeds meer controle maatregelen voeren we in, steeds meer vrijheidsbeperkende wetten worden ingevoerd. Opkomen voor vrijheid heet intussen zelfs luchtfietserij…..

 9. Dit artikel beschrijft exact de foute denkwijze van de afgelopen 30 jaar. En wat is nu de realiteit in Europa?
  Pak eens een hotel overnachting in St Denis, of in Gouda, of Antwerpen of ga eens naar Marseille. Joden vluchten uit Amsterdam. Jullie doen net alsof het volk paranoia is en maar wat verzint.Mensen als jullie zijn onze cultuur en ons Europa aan het verkopen en verraden. In naam van ECONOMIE EN GELD. Zoals met alles natuurlijk. Jullie zijn zo verslaafd aan geld en consumeren dat het jullie helemaal niks uitmaakt dat tegenwoordig iemand nog meer van de islam weet dan van het Christelijke geloof.
  Het is een schande! Een schande dat wij begrip moeten tonen en ons moeten verdiepen in hun cultuur.Als iemand respect wilt, dan zorgt hij er maar voor dat hij het verdient. En daar maakt het inderdaad niet bij uit welke kleur je hebt. Maar op dit moment is het tegendeel toch de realiteit. Roemenen zijn in Frankrijk verantwoordelijk voor 10 duizenden gewelddadige inbraken, is dat de schuld van de Fransman? Had die maar geen waardevolle spullen moeten hebben? Of hoe moet ik die redenering zien?

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.

 10. ….vervolg:

  Of hadden die juwelieren maar geen goud moeten verkopen? Die vermoorde Opa maar niet op een afgelegen boerderij moeten wonen? Die jongedame maar niet een handtas moeten dragen? Had die vent maar niet op de stoep moeten lopen, was die ook niet doodgereden door een stel idioten op een scooter. Hadden die artsen maar niet op een ziekenhuis gewerkt, waren ze ook niet bedreigd geworden.

  http://www.youtube.com/watch?v=vFivtXdWX3I
  http://www.youtube.com/watch?v=plf5zCf3z4A
  http://www.youtube.com/watch?v=TQWjmHl7U9Y
  http://www.youtube.com/watch?v=vXXxA3cxvMU

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Eric [12]: Voor de goede orde het volgende: zowel islam als christelijk geloof zie ik als afwijkingen. Ik zal niemand dwingen zich in deze geloven te verdiepen, en ik denk dat er geen enkele libertarier is die dat van je zal eisen. Libertariers zullen eenieder in deze vrij laten, socialisten echter niet.

  De huidige veiligheidssituatie is vooral een gevolg van een overheid die faalt haar burgers te beschermen, zie bijvoorbeeld dit artikel dat aantoont dat maar 4 procent van de autodiefstallen en inbraken eindigt in een veroordeling:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/12/de-vogelvrije-burger/

  Door iets belangrijks als de binnenlandse veiligheid over te laten aan een falende organisatie als de overheid wordt in praktijk bijna niemand meer beschermd. De burgemeester van Helmond is zo’n uitzondering.

  Je opmerking dat we geldwolven zijn kan genuanceerd worden, ik wil gewoon mijn eigen geld houden. Ik ben geen collectivist dan wel socialist. Dat zijn de geldwolven, want die willen het geld van anderen afnemen. Ik niet, ik gun jou je geld. Maar je moet dan natuurlijk ook het fatsoen hebben van mijn geld af te blijven!

 12. @Eric [13]: nogmaals, de overheid faalt totaal in de beschermende rol. Er zijn meer dan 5000 FTE politie agenten in Rotterdam Rijnmond en meer dan 5000 FTE politie in het korps Amsterdam Amstelland. Als er met die aantallen agenten nog steeds criminaliteit is, tsja, dan doe je iets totaal verkeerd. En ben je een falende organisatie. Die heel veel bevoegdheden tot haar beschikking heeft.

 13. Mooi verhaal, maar ik wil er niet naast wonen. En ik wil mijn boodschappen doen in een supermarkt waar mensen komen van mijn eigen soort, het liefst zonder schooiende zigeuner voor de deur. Ik stel voor een hek om mijn woonwijk te zetten.

  Waarom niet meteen een hek om mijn stad, of om Nederland? Ik mag hier niet eens een hoog hek om mijn woning plaatsen, max. 1,10m hoog. Op een bedrijventerrein mag het wel. Ik wil met rust gelaten worden en mijn leefomgeving inrichten naar mijn eigen smaak.

  Blanke Europeanen zoeken elkaar in den vreemde ook op, net als anderen. Ze gaan bij mensen wonen van hun eigen soort, wie dat dan ook mogen zijn.

  Vrije vestiging? Prima, maar niet in mijn wijk. Als ik in Afrika ga wonen ga ik ook niet in een arme zwarte wijk wonen, maar ergens in een witte villa met airco in een villawijk. Soort zoekt soort.

  Mochten anderen toch besluiten om mijn leefomgeving voor mij onaantrekkelijk te maken dan zit er niets anders op dan een andere leefomgeving te zoeken. Ieder jaar verlaten 100.000 capabele autochtone Nederlanders dit land.
  Ratio [18] reageerde op deze reactie.
  Def [57] reageerde op deze reactie.

 14. Dat bedoel ik. Gewoon je eigen cultuur verloochenen. Bah! Ik blijf hier niet langer. Ga fijn naar Zuid Amerika, naar een Christelijke cultuur. Mijn cultuur! Jullie hebben het geloof ingeruild voor flatsscreens en beurs cijfers. Dat is nu jullie God.En als jullie je cultuur daarvoor moeten verkopen doen jullie dat. De mens heeft afwijkingen en niet God.

  Allochtonen zijn over vertegenwoordigd in uitkeringen. Door hun gedrag worden de taken van de politie zwaar belast. Dus moeten er nog maar meer politie bij? We kunnen het leger erop af sturen maar hun opvoeding verandert daar niet door.

  Ratio [20] reageerde op deze reactie.
  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico de Geit [16]: Nico, ik begrijp deels je punt. Echter, ik woon liever naast een ondernemende, slimme, hoogopgeleide buitenlander (wat zijn huidskleur ook mag zijn), dan naast een autochtone tokkie. Ik weet niet wat jij in deze prefereert?

  Wat we nu echter dankzij onze dromende socialisten als buitenlandse buren krijgen zijn vaak de tokkies uit de derde wereld.

  Voor zover ze van goede wil zijn, worden ze in een asielzoekers procedure gekneed tot NL socialistische modelburger, want ze mogen tijdens de jarenlange procedures meestal geen betaald werk verrichten. En zijn dus als ze uiteindelijk Nedelander worden getraind in het invullen van uitkeringsformulieren. De maatschappelijke werkers hebben ruim de tijd gehad het individuele uit deze personen te persen.

  Nico de Geit [22] reageerde op deze reactie.

 16. “Migratie is net als verhuizen naar een andere stad. Alleen in dit geval ga je een landsgrens over. Die landsgrens maakt de verhuizing niet ineens heel bijzonder.”

  Natuurlijk wel, want er heerst een behoorlijk afwijkend rechtsstelsel.

  “Maar hier is het probleem niet de migrant, maar de uitkering. Als je iemand betaalt om niets te doen dan gaan mensen niets doen.”

  Wat een onzin; de meeste mensen werken gewoon. Werken wordt alleen gecompliceerd gemaakt. Daarnaast werken vele mensen met een uitkering ten dele, zodat de uitkering alleen maar een aanvulling is.

  Het is een artikel op puberniveau, getuige ook het nagenoeg ontbreken van bijzinnen en het in herhaling vallen.

 17. @Eric [17]: Eric, wordt wakker, wat deden de conquistadores? Wat was het eerste dat deze christenen gezonden door een christelijke koning zochten???

  Was dat niet toevallig goud? Of was dat zilver?

  Ben ik nu die geldwolf omdat ik mijn eigen geld wil houden? Hoe kan je mij dit nu verwijten als jij je christelijke wortels in Zuid Amerika meent te vinden? Ben je de zaken niet even aan het omdraaien?

  Nog zo’n omdraaiing van de feiten, je bent zo te lezen tegen indoctrinatie, maar hoe komt het dat men nu in Zuid Amerika christelijk is? Juist, door de zendelingen die al dan niet met het zwaard in de hand de oorspronkelijke bewoners overtuigden dat christendom naastenliefde was! Voel je je daar dan wel thuis? Hoe kan je dat nu menen? Zijn dat nu echt de wortels waar je trots op bent en je je thuis voelt?

  Nogmaals, ik gun iedereen zijn overtuiging, ik zie je christelijke geloof als een afwijking die ik gelukkig achter me heb gelaten, maar ik gun eenieder zijn afwijking. Of hij nu naar een steen in Mekka bidt, of naar een houten kruisje aan de muur van de lokale kerk. Maar hij moet me wel met rust laten.

  Eric [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Ratio [20]:

  Nogmaals, de mens heeft afwijkingen niet God. De pedofiels in de Katholieke kerk zeggen niks over het geloof. Het zegt alleen maar iets over de mens.

  Het zijn inderdaad mijn wortels en het is mijn cultuur. Mijn cultuur met zijn slechte en goede kanten. Als de Christenen het zwaard niet hadden gebruikt waren we nu moslim geweest. En ik ben niet trots op mijn cultuur nee…. ik ben SUPER trots op mijn Christelijke cultuur. Gelovige Latijnse mensen stralen,zijn gul, zijn warm en hebben normen en waarden. Alles wat de kapitalist niet heeft.De kapitalist heeft veel , wilt nog meer en zal bedriegen om nog meer te krijgen. Kijk maar naar bankiers. En ben zelf al 3 keer bij de rechter geweest om mijn salaris te krijgen.

  Ik ben me zeer bewust van de mankementen in alle religieen ,maar de mankementen in het kapitalisme zijn duizenden malen groter.

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Ratio [18]:

  “ik woon liever naast een ondernemende, slimme, hoogopgeleide buitenlander (wat zijn huidskleur ook mag zijn), dan naast een autochtone tokkie. Ik weet niet wat jij in deze prefereert?”

  Lijkt me duidelijk: eerstgenoemde heeft meer overeenkomsten met mij dan laatstgenoemde. Van laatstgenoemde valt aanzienlijke overlast te verwachten.

  Liever zie ik mensen van mijn eigen mensensoort (voorheen ras) in mijn wijk wonen. Zij hebben niet alleen een gelijkend uiterlijk, maar ook dezelfde software en hardware.

  Er zijn aangeboren verschillen, laten we het andere hardware noemen. De overheid wil dezelfde software installeren als op de blanke Europeaan. Dat gaat niet werken. De verschillen tussen volkeren bestaat niet slechts uit software, maar ook uit hardware.

  Je zou het mishandeling kunnen noemen om niet passende software te installeren op de verkeerde hardware.

  Ratio [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Eric [17]:

  Wij zijn niet meer dan speelballen die meedeinen op de golven van de hedendaagse waanzin, wij kunnen de zieke wereld niet veranderen, maar wel proberen te genezen. Wij aanbidden niet het materialisme, wij moeten er mee dealen, of kunnen wij ergens op een akkertje spullen verbouwen en daarvan leven? Nee, dat hebben we niet dus we moeten wel meedoen met the whole shebang, of we willen of niet, meegaan in de stroom van de waanzin en proberen helder en onafhankelijk te blijven denken. En mocht het schip zinken dan zinkt het voor iedereen, ook voor de elite, de gevestigde orde die ons mede van het rechte padje hebben afgebracht. Al denken die van niet en geloven ze dat ze de dans kunnen ontspringen. Uiteindelijk zijn het vaak zelf ook nog eens allemaal ouwe lijken die op hun laatste eindje lopen, wat hebben die idioten nog te goed? Niet veel volgens mij, en wachten zij ook op de grote schoonmaak, de totale opruiming, alleen willen ze dat niet geloven.. En remember: de waanzin is nog nooit zo groot geweest of ook daar zit wel een einde aan.
  Nico de Geit [24] reageerde op deze reactie.
  Eric [27] reageerde op deze reactie.

 21. @IIS [23]:

  “wij kunnen de zieke wereld niet veranderen, maar wel proberen te genezen.”

  Die illusie heb ik niet. Ik zie het als mijn taak ellende uit de weg te gaan en zelf geen ellende voor anderen te creëren. Vandaar dat hoge hek. Hoe anderen hun leven inrichten moeten ze zelf weten.

  IIS [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Eric [21]: De huidige bankiers zijn geen kapitalisten, maar eerder aanhangers van corporatisme.

  Wat je aan libertarisme moet aanspreken is juist het afzweren van geweld. Alhoewel in NL de combinatie libertarisme en geloof niet vaak voorkomt, is dit iets dat in de VS wel veel voorkomt. De tegenstelling tussen geloof en kapitalisme is veel minder aanwezig dan jij denkt. Veel gelovigen zetten zich daar dan ook in voor de vrije markt. Die tegenstelling, geloof – kapitalisme is er volgens mij gewoon niet. Als er iets tegen geloof (en dan bedoel ik de gunstige interpretatie van naastenliefde las in de bijbel) in gaat dan is het socialisme. Naastenliefde wordt daarin tot instituut verheven. En afgedwongen.

  Wat thans voor vrije markt doorgaat is een in hoge mate door de overheid gestuurde economie. Die veel wegheeft van een plan economie. Deze combinatie heeft maar weinig met kapitalisme te maken. Libertariers stellen dat minder overheid zorgt dat de markt beter gaat werken omdat bedrijven bijvoorbeeld geen invloed meer kunnen kopen bij de overheid of gezagsdragers. Er zullen veel minder regels zijn, maar die regels die overblijven kunnen wel worden gehandhaafd.

  Heb je al gedacht om naar bijvoorbeeld Canada te emigreren? Canada is een land met relatief weinig onrecht, veel landen in Zuid Amerika mogen dan wel christelijk zijn, maar er is veel corruptie en weinig rechtszekerheid. Als je je daarover opwindt dan zijn er andere alternatieven. In Canada is dat allemaal wat beter geregeld. Ik heb meer dan een jaar van mijn leven doorgebracht in de VS en Canada, het is mogelijk daar echt met je geloof bezig te zijn. Het schrok mij persoonlijk nogal af, al die kerkgemeenschappen. Maar er zijn daar veel oprecht gelovige mensen.

  Eric [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Nico de Geit [24]:

  Helemaal met je eens, maar de genezing waar ik het over heb is een vorm van bewustwording. Zonder bewustwording of heldere geest kan je de ellende niet uit de weg gaan en zul je het misschien zelfs aantrekken. Socialistische indoctrinatie hebben mede de scheefgroei in de wereld veroorzaakt. Mijn is dijn ideeën leven nog steeds, vandaar het grote hek, die anders niet nodig zou zijn geweest.

 24. @IIS [23]:

  Vind ik te simpel. Ik ben en wil geen speelbal meer zijn. Als je een dikke hypotheek hebt en een dikke BMW op lening rijdt heb je inderdaad weinig keus. Dan zit je gevangen en ben je de slaafse speelbal ja. Ik ga ook zeker niet meer dealen met het materialisme.
  Slecht voor de ziel en vooral voor moeder aarde. Rijkdom maakt de wereld kapot. Het vervuild enorm.Zeeen raken leeg. Mensen moeten dus idd snel terug naar basic met dat akkertje ja. De wereld kan dit helemaal niet aan. 7 miljard mensne kunnen niet in luxe leven, dit gaat ten koste van de aarde. Ik consumeer in ieder geval alleen nog maar het nodige.Heb een geen reclame sticker op mijn deur. Auto van 17 jaar oud. Zeker als ik nadenk over wat ze met die belasting inkomsten doen. Wij financieren oorlogen ermee. Miljarden gaan naar wapens. Politici verdienen exorbitante salarissen.

 25. @Nico de Geit [22]: Eens. Het opdwingen van onze software gaat inderdaad niet echt werken. Ik denk dat niemand dat voorstaat. Behalve natuurlijk de socialist. Dus gaat dat ook gebeuren en worden velen gedwongen deel te nemen aan de inburgerings industrie.

  Communicatie gaat meestal beter als je een gemeenschappelijke achtergrond hebt, je kan elkaar dan in principe beter begrijpen. Bovendien lopen overlast gevende activiteiten als feestdagen in hoge mate synchroon, wat ook bevorderlijk is voor het prettig samenzijn. Zo zijn er nogal wat zaken die samenzijn met mensen met gedeelde achtergrond prettiger maken. Door immigratie verdwijnt inderdaad een deel van dit gevoel. Het nadeel weegt niet op tegen het uiteindelijke voordeel van vrijheid en optimale allocatie van productiemiddelen.

 26. Ik weet niet of ik gezien de huidige wereldwijde situatie meteen alle immigratie beperking zou opheffen maar desondanks vindt ik het een mooie niet bevooroordeelde mening die niet zou misstaan in een betere wereld.

 27. @Ratio [25]:

  Nee Canada trekt mij niet.Geen westers land meer voor mij. Latijns America is vaak corrupt en er is idd geen rechtszekerheid. En het kan er gevaarlijk zijn ja. En toch kies ik hiervoor.Ik wil naar de armoede en eenvoudig leven. Ik wil het duidelijk contrast tussen arme mensen en rijke mensen in het echt ervaren. Daar wonen mensen die weinig bezitten en elkaar toch veel geven en gunnen. Puur en natuurlijke mensen. Ze zijn rijk in hun doen en laten. Het zijn vaak warme, gulle mensen. Oprecht aardig. Als hier iemand aardig is komt dat omdat hij je iets wilt verkopen.Na de aankoop ben je meestal niet meer zo belangrijk.
  Daar komt nog bij dat er geen enkele product de schoonheid van de natuur kan evenaren. Geen enkele Ferrari, flatscreen of villa. Dit zijn spullen die je ziek maken, je wilt alleen maar meer en het zet je in een positie waarin je slaaf bent. Slaaf van banken en regeringen.Mensen worden jaloers, hebzuchtig en doen zich anders voor.Precies wat ik dagelijks overal tegenkom. Onnatuurlijke mensen. Dit allemaal door luxe producten. Terwijl natuur en dieren je rustig maken en vrijheid laten voelen.

  Liberty 5-3000 [31] reageerde op deze reactie.
  Ratio [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.