PinokioVrijspreker: Vandaag wilt U bespreken wat waarheid is. Je zou denken dat dit duidelijk is.

Opperdienaar: Ja, dat dacht ik ook altijd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Naast het bespreken wat waarheid is, is het zelfs belangrijk te bespreken of waarheid relevant is.

Laatst hoorde ik namelijk een reclamespotje voor the National (een nieuwsprogramma in Canada) waarin een aantal dingen genoemd werden, die in een goed nieuwsbericht moeten zitten. Daar werden genoemd: angst, hypocrisie, boosheid, verdriet, menselijke zwakheid en oorlog. Waarheid en feiten waren echter zaken die ontbraken en kennelijk geen onderdeel uitmaken van het nieuwsprogramma van de Canadese staats berichtgeving.

Vrijspreker: Laten we eerst maar beginnen met wat waarheid is en als we weten waar we het over hebben, bespreken of waarheid relevant is.

Opperdienaar: Waarheid gaat over stellingen, uitspraken en theorieën. Een ware uitspraak is er één die een correct beeld geeft van de realiteit. Allereerst zijn beide discussie partners in een discussie over waarheid dus impliciet akkoord met het feit dat de onderliggende realiteit objectief is. Degene die gelijk heeft (de ware uitspraak heeft gedaan), is degene wiens uitspraak overeenkomt met die objectieve realiteit. Degene die de onware uitspraak doet, heeft een onjuist beeld van die realiteit. Dat beide discussiepartners denken dat HUN uitspraak de ware is, neemt niet weg dat ze het er over eens zijn dat als ze tegenstrijdige uitspraken doen, deze niet beiden tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dat is belangrijk om te beseffen als je 2 mensen ziet discussiëren: Ze zijn het eens dat er een objectieve realiteit is en proberen vast te stellen, wiens uitspraak die realiteit het best beschrijft. Een concreet voorbeeld:Persoon A zegt dat OJ Simpson zijn vrouw heeft vermoord en persoon B zegt dat dit niet zo is. Als ze beiden argumenten aandragen voor de juistheid van hun stelling, gaan ze er impliciet beiden mee akkoord dat OF OJ Simpson zijn vrouw vermoordde, OF niet, maar dat ze niet beiden gelijk kunnen hebben omdat de realiteit een objectieve toestand kent. Impliciet akkoord betekent hierbij:een akkoord dat blijkt uit hun handelen. Net zo als impliciet blijkt uit de vrijwillige aanschaf van een reep chocolade van 2 euro door Pietje, dat Pietje die ene reep chocolade hoger waardeert dan die 2 euro die hij er voor uitgaf. Het blijkt impliciet uit zijn ongedwongen handeling.

Vrijspreker: Zijn er dan ook mensen die beweren dat er geen objectieve realiteit bestaat?

Opperdienaar: Dat verbaasde mij ook, maar die mensen zijn er. Raar, maar waar. Ze zeggen dat 2 tegenovergestelde uitspraken beiden waar kunnen zijn. Ik denk dat dit voortkomt uit het feit dat Pietje chocolade ijs lekker kan vinden, terwijl tegelijkertijd Jantje juist pistache ijs lekker kan vinden. Als ze in discussie gaan over wat het lekkerste ijs is, denkt Pietje dat DE waarheid is dat chocolade het lekkerste is, terwijl Jantje denkt dat DE waarheid is dat pistache het lekkerst is.

Vrijspreker: Wat is hier dan aan de hand? Ze ervaren beiden duidelijk hun eigen gelijk en U zei net dat tegenovergestelde uitspraken niet beiden waar kunnen zijn. Dat lijkt hier niet te kloppen.

Opperdienaar: De objectieve waarheid is in dit geval, dat de hersenen van Pietje chocolade prefereren EN die van Jantje pistache. Het gaat hier over 2 verschillende individuen met verschillende subjectieve voorkeuren voor een bepaalde ijssmaak. De objectieve waarheid over de realiteit die ze hier proberen te vinden is: Pietjes hersenen bevatten meer geluksstofjes af als zijn smaakpapillen gestimuleerd worden met chocolade en Jantjes hersenen bevatten meer geluksstofjes als zijn smaakpapilllen gestimuleerd worden met pistache.  De uitspraak wat het lekkerste ijs is voor het collectief ‘Jantje en Pietje’, is niet te bepalen. Vandaar de uitspraak: Over smaak valt niet te twisten. Sommige mensen concluderen hier echter onterecht uit dat er 2 realiteiten zijn, 1 juist beschreven door Jantje en 1 door Pietje. Als we echter 4 uitspraken over DE realiteit doen:

 1. Jantje en Pietje vinden chocolade het lekkerst
 2. Jantje en Pietje vinden pistache het lekkerst
 3. Jantje vindt pistache het lekkerst en Pietje chocolade
 4. Jantje vindt chocolade het lekkerst en Pietje pistache

Dan is slechts 1 van die uitspraken objectief waar en zowel Jantje als Pietje kunnen het hierover eens zijn (3). Dit zou zelfs wetenschappelijk vast te stellen zijn door zowel Jantje als Pietje ijs te laten proeven in een FMRI scanner en te kijken hoe de natuurkunde zich ontvouwt in hun hersenen.

Vrijspreker: Aha, er is dus een objectieve realiteit, die wordt beschreven door ware uitspraken, maar je komt in de problemen als je groepen mensen met individuele voorkeuren, collectief wilt beschrijven.

Opperdienaar: Dat is niet de enige manier om in de problemen te komen. Als de discussie partners verschillende definities hebben van hetzelfde woord, gaat het ook mis. Inflatie en monopolie zijn bijv. woorden die veel libertariërs anders definiëren dan voorstanders van afpersing. Het verdraaien van die woorden is een belangrijk gereedschap van ons machthebbers om aan de macht te blijven. Het veroorzaakt en enorme spraakverwarring en maakt communicatie van ideeën nagenoeg onmogelijk.

Vrijspreker: Als de definities duidelijk zijn en de partijen zijn zich er van bewust dat ze impliciet akkoord zijn met een objectieve realiteit, hoe onderscheid je een ware van een onware uitspraak?

Opperdienaar: Een uitspraak die tot een tegenstrijdigheid leidt, is onwaar. Dus stel dat iemand zegt dat hij gelooft dat hij boodschappen doorkrijgt van onzichtbare groene elfjes die rond zijn hoofd cirkelen, dan hoef je niet te controleren of ze er zijn. Een elfje kan niet groen en onzichtbaar zijn.

Als een uitspraak niet tot een interne tegenstrijdigheid leidt, kan deze waar zijn, maar het hoeft niet. De stelling moet ook in overeenstemming met de feiten zijn. Als bovengenoemde persoon zou zeggen dat hij geloofde dat er groene elfjes rond zijn hoofd cirkelden, dan kun je kijken of je deze elfjes kunt zien, voelen, ruiken, horen of proeven. Als je op geen enkele wijze groene elfjes kunt waarnemen ben je een groene elfjes atheïst. Je kunt overigens meestal wel bewijzen dat een uitspraak onwaar is, maar niet vaak dat hij waar is. Voor feiten kan het mogelijk zijn met zekerheid de waarheid vast te stellen en voor definities ook (een vrijgezel is een mens die geen relatie heeft). Voor principes is dit wat moeiilijker. Voor meer informatie deins ik er niet voor terug naar Hans Herman Hoppe te verwijzen. Duidelijk moet in ieder geval zijn dat iets niet waar is omdat veel mensen iets geloven, of omdat het al een hele lange tijd door veel mensen geloofd wordt, of dat het in een heilig boek geschreven staat. Veel mensen geloofden heel lang dat de zon om de aarde draaide. Ook is het niet zo dat een correlatie op een oorzaak gevolg verband duidt. Als gebeurtenis A 100 keer tezamen gezien wordt met gebeurtenis B, hoeft de stelling A veroorzaakt B niet waar te zijn en B veroorzaakt A ook niet.

Ook mag het duidelijk zijn dat iets niet waar is omdat het opperhoofd het beweert (argument van authoriteit)

Vrijspreker: OK, nu ik begrijp wat een ware van een niet ware uitspraak onderscheidt. De laatste vraag: Is waarheid belangrijk?

Opperdienaar: Een goed begrip van de waarheid over de materiële realiteit om ons heen is van groot belang. Hoe zou ik bijvoorbeeld mensen kunnen afpersen als ik niet begreep wat hen motiveerde? Het zou onmogelijk zijn. Hoe zou ik ze kunnen indoctrineren als ik onjuiste ideeën in mijn hoofd had over op welke leeftijd je daar het beste mee kan beginnen? Hoe kan ik aan eten komen, de auto starten, mijn huis verwarmen als ik geen ware ideeën heb over de realiteit? Het is onmogelijk te overleven met onware ideeën over de realiteit in mijn hoofd. Mijn handelingen zouden anticiperen op gedrag van objecten en mensen dat nooit uitpakt zoals ik dacht dat het uit zou pakken. Bedenk eens wat er in het verkeer zou gebeuren als ik weerbarstig bleef geloven in onware ideeën en daar volledig op vertrouwde? Waarheid is van enorm belang bij het manipuleren van de realiteit om je heen.

Vrijspreker: Maar dat betekent dat als je ware uitspraken over moraliteit wilt doen, dat deze uitspraken gedrag moeten beschrijven dat iedereen kan vertonen zonder dat het tot tegenstrijdigheiden leidt. De morele uitspraak:”Het is moreel elkaar te begroeten door alle 3 de handen te schudden” is dan onwaar.

Opperdienaar: Dat klopt, maar het bevalt me niet welke richting het gesprek opgaat

Vrijspreker: Dat betekent ook dat de morele stelling:”Mensen mogen hun geld verdienen door anderen af te persen” niet waar is, omdat het tot een tegenstrijdigheid leidt; alle mensen kunnen elkaar niet tegelijkertijd af persen.

Opperdienaar: Daarom is mijn morele stelling ook:”Mensen mogen hun geld verdienen door te proberen anderen af te persen” Nu is het niet meer tegenstrijdig, want iedereen kan het proberen, alleen de Opperdienaar zal er echter in slagen. Dat zal ik doen door te zeggen dat de onderdanen zich behoren te laten afpersen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar ik spreek dan ook niet de waarheid. Om echter onderdanen af te persen, moet je wel tegen ze liegen, anders lukt het niet. Maar ik ervaar praten over moraliteit en waarheid als onprettig (als het niet zo afgezaagd was, zou ik over David Hume’s ‘is/ought dichotomy’ beginnen) en sluit het interview daarom nu af

166 REACTIES

 1. @beek [30]: Natuurlijk is dat diefstal en dat is geen mening, maar een feit. Als het geen diefstal zou zijn, zou de maffia ook niet aan diefstal doen. De sleutel is het vrijwillig aangan van een contract, of het onvrijwillig aangaan van iets wat je dan geen contract kan noemen.
  Je kunt natuurlijk wel diefstal anders definieeren en dan is verplicht wegen kopen van firma O geen diefstal. Bijv. diefstal is alleen gelijk aan onvrijwillige afdracht van bezittingen als de afpakker geen stropdas omheeft. In dat geval ben ik ook geen dief als ik zonder stropdas mijn gouden toiletbril bij jou kom installeren voor 1 miljoen euro en je daarvoor dwing te betalen. Je gebruikt het toilet toch? Dan moet je ook betalen, dat is bij een bedrijf ook zo? Anders ben je een dief. Wil je soms zonder toilet leven? Terug naar de oertijd? Je kent het soort overloze zeikargumenten van waarheidsontwijkende traumakinderen wel.

  Tijd voor de test om te zien of je een miniem foutje kunt toegeven, want er wordt al weer behoorlijk wat getypt. Geef je toe, of geef je niet toe dat als een gezaghebbend persoon iets zegt, dat dit niet betekent dat het waar is?

  beek [32] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [31]:

  Die laatste alinea is een lachertje: ik hoef niets toe te geven want zoiets heb ik niet beweerd.
  Maar wegen zijn fundamenteel: men moet van A naar B.
  De natuurwetten dwingen daartoe, niet de overheid.
  Waarom dan het verplicht betalen voor het gebruik van wegen aan de overheid diefstal zou zijn, en het verplicht betalen aan bedrijven voor het gebruik van wegen niet, dat ontgaat mij.
  In alle gevallen wordt het geld besteed aan bedrijven die de wegen onderhouden en aanleggen. Jij kunt zowel bij overheidswegen, als bij particuliere wegen niet gratis gebruik maken. Dat zou echte diefstal zijn. Verplicht betalen voor gebruik is geen diefstal.

  pcrs [33] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [32]:
  Je moet ook naar het toilet, ik snap niet wat het verschil is tussen mij verplicht betalen voor de gouden toiletbril, of er vrijwillig 1 aanschaffen en daar verplicht voor betalen aan de Hornbach. Misschien kun je het me uitleggen.

  Die laatste alinea is een lachertje: ik hoef niets toe te geven want zoiets heb ik niet beweerd.

  Ontwijking, je suggereerde het wel en je kunt onafhankelijk darvan nog steeds toegeven dat de stelling klopt.
  Conclusie: discussie met jou is nog steeds zinloos.

  beek [34] reageerde op deze reactie.

 4. @pcrs [33]:

  Zinloos? Inderdaad overtuig je niet.
  Je wilt mij woorden in mond leggen.
  Nergens beweer ik dat een gezaghebbend persoon altijd waarheid spreekt. Daar hebben we nu juist een overlegmodel democratie voor. En zelfs dan komt er niet vanzelf waarheid uit.
  Maar het ging over het betalen voor de weg die je gebruikt: dat is niet vanzelf diefstal als het de overheid is die de infrastructuur organiseert.

  pcrs [35] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [34]: Mooi Beek, dat je kunt toegeven dat waarheid niet van gezag komt. Jammer dat je verder gaat met
  “Nergens beweer ik dat een gezaghebbend persoon altijd waarheid spreekt. Daar hebben we nu juist een overlegmodel democratie voor.”
  Nu vraag ik je ook toe te geven dat als veel mensen iets zeggen, dat het dan niet waar hoeft te zijn.
  Ik organiseer jouw toiletbril. Betalen vn 1 miljoen euro aan mij is niet diefstal, of wel. Leg het me eens uit. Het voldoet aan beide eisen:
  -Je gebruikt het
  -Ik ga het voor je organiseren
  net als die wegen. Ik kom strks nog even bij je leveren, graag direct betalen, want anders sluit ik je op in mijn gevangenis.

  Het voldoet niet aan mij enige eis: je hebt er vrijwillig voor gekozen.

  beek [36] reageerde op deze reactie.

 6. @pcrs [35]:

  Het voldoet niet aan de belangrijkste eis: er is geen sprake van een gemeenschappelijke voorziening. Net als jouw tuinpad.
  Wegen zijn dat noodzakelijk wel.
  Jij kunt niet een weg kopen op de markt.
  Er is ook geen alternatief voor wegen. Ze zijn een dwingende noodzakelijkheid voor ieder die van A naar B moet.
  Niet willen betalen voor het gebruik van wegen (maar ook voetpaden) is eerder diefstal dan wel moeten betalen.

  Er is een libertarisch alternatief: betalen als je gebruikt. Maar het betalen blijft net zo verplicht natuurlijk.
  Het alternatief, geen wegen, is buiten de werkelijkheid.

  pcrs [41] reageerde op deze reactie.

 7. En over die w.c. bril: als in een woning 6 mensen er gebruik van maken, hebben ze misschien alle 6 inspraak over de bril en wordt er misschien met meerderheid beslisit over de aankoop. Maar wat heb ik ermee te maken?

  Bij wegen ligt dat heel anders. Miljoenen onbekenden maken er gebruik van, maar het wordt lastig overleggen met die miljoenen (potentiele?) gebruikers.
  Daarom zijn beslissingen daarover gedelegeerd. Als de gedelegeerden eisen dat de gebruikers van de wegen betalen, stelen ze niet.
  Wegen zijn behoorlijk permanent; je verandert ze niet met elke nieuwe volwassene die er een mening over heeft.
  Dus Jan Jochie kan niet zomaar beweren dat ‘h i j’ niet heeft gekozen voor de wegen en ‘d u s’ ook niet hoeft te betalen.
  Dit allemaal in tegenstelling tot het persoonlijk gebruik van w.c. brillen in de eigen woning.

  Arashmickey [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Liberty 5-3000 [2]:

  Ik zou zeggen: kom met fatsoenlijke tegen argumenten. En schuil niet iedere keer achter je ice cream verhaaltje. Ik heb nog niet 1 fatsoenlijk argument van je gelezen die mij ook maar 1 seconde heeft doen twijfelen over mijn visie. Heb genoeg keiharde beweringen op geschreven maar kom nou eens met fatsoenlijke tegen argumenten. Lijkt wel of je die niet hebt….

  Het enigste wat ik van jou begrijp is dat jij gelooft dat je na het leeggooien van een emmer water, 2 emmers water overhoudt.

  Liberty 5-3000 [67] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [26]:

  Kinderen hebben we ook nodig, maar dat rechtvaardigt jou niet om de voorwaarden en de manier van bevruchting voor te schrijven aan de vrouw, en vervolgens de politie erbij te halen als ze niet gehoorzaam is.

  Net zo, als ik gedwongen word om gebruik te maken van jouw wegen (de geboorteplek is waarschijnlijk omringd met wegen aan 4 zijden), dan had je er rekening mee moeten houden dat sommige mensen er gebruik van gaan maken uit natuurlijke noodzaak, en niet bereid zijn mee te betalen aan de aanleg (al is het alleen vanwege jouw methodes, en niet vanwege het resultaat).

  Als jij een vrouw tot verdediging dwingt of een man tussen vier wegen opsluit, kan je niet verwachten dat ze jou gehoorzamen of eerbieden. Jij hebt er geen rekening mee gehouden dat je de rechten van anderen zal schenden wanneer je wegen bouwt en paspoorten verstrekt die de bewegingsvrijheid beperken. Zwartrijden is dan niet meer voor de luie lol, maar het gevolg van hardnekkig aanhangen van een defect systeem. De oplossing is dan ok niet meer en meer verplichtingen op onze schouders stapelen.

  Probeer eens de creativiteit, kwaliteiten, en goede wil van andere aan te spreken, en jouw gebreken en die van de regering onder ogen te nemen. Tsja, creativiteit en goede wil is lastig af te dwingen, maar knuppels en kogels verrichten wonderen op mijn portemonnee. Als je per-se de kosten bij ons wil behalen, kan ik je suggereren dat je 1. niemand in de natuurlijke behoeftes belemmert, en 2. een aantrekkelijk aanbod doet.

  Je zou bijvoorbeeld op kunnen houden met de wegen, de politie, brandweer, oorlog in het buitenland, corruptie, enz., allemaal uit dezelfde pot te halen – je weet wel, die pot genaamd ‘Algemeen belang’. Als je per-se een vorm van ‘vrijwillige’ bijdrage wil lospeuteren, dan is dat nog wel het minste wat je kunt proberen.

  Arashmickey [40] reageerde op deze reactie.

 10. @Arashmickey [39]: @beek [37]:

  Ik erken wel dat de “dwang” die wij zo verafschuwen, deel is van de natuur en ons bestaan. Tenslotte vragen wij geen toestemming aan de wortels, aardappels, en het vee wat wij verorberen. Andere dieren en natuurfenomenen doen dit evenmin.

  Maar hoe kun je daarmee sociaal gedrag rechtvaardigen?

  Misschien verwar je een fysisch probleem, met een sociaal-ethisch probleem, met een individueel ethisch probleem. (iets waar ik nog steeds niet uit ben, overigens)

  Een individueel probleem kan zijn: Ik ga op de wegen rondrijden, maar ik ben het oneens met hun onderhoudsstelsel. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet in de problemen kom en geen slecht voorbeeld stel? Egoisme/Altruisme is hier het sleutelwoord.

  Een sociaal-ethisch probleem kan zijn: Deze weg wordt gebruikt door niet-betalers. Waarom gebruiken ze de weg; kunnen ze niet omlopen? Waarom betalen ze niet; is de situatie ongeschikt voor het huidige functioneren van het wegensysteem (bijvoorbeeld door ongelijkheid)? Enz. Enz. Non-aggressie is hier het sleutelwoord. (Non-aggressie volstaat omdat het ruimte biedt voor altruisme)

  En uiteindelijk komt de natuur (gespiegeld in rationaliteit) met een ‘oplossing’, maar die oplossing is niet noodzakelijk de beste voor alle betrokkenen. Gelukkig informeert zij ons over de gevolgen van onze beslissingen, dankzij haar regelmaat, zodat wij desnoods kunnen bijsturen. Zij is de baas, niet de regering.

  Cheers & beers

 11. @beek [36]:

  Het voldoet niet aan de belangrijkste eis: er is geen sprake van een gemeenschappelijke voorziening.

  Ik weet niet wat een gemeensschppelijke voorziening is. Ik weet wat een voorziening is voor A em wat een voorziening is voor B. Kun je uitleggen wie dat bepaalt op grond van welke criteria? (“Omdat ik een infrastruktuursocialist ben”, is geen geldig argument)
  Ik breng bij jouw hele buurt gouden toitletbrillen aan voor 1 miljoen
  -Iedereen gebruikt het toilet (je wilt toch niet terug naar de oertijd?)
  -Ik organiseer het, dus je bent verplicht mij te betalen (anders ben je een dief)
  -Ik noem het een gemeenschappelijke voorziening, want ik doe het voor alle nederlanders of jouw hele buurt en dwing ze allemaal.

 12. “Bij wegen ligt dat heel anders. Miljoenen onbekenden maken er gebruik van, maar het wordt lastig overleggen met die miljoenen (potentiele?) gebruikers.”
  miljoenen onbekenden maken gebruik van vliegtuigbedrijven, telefoonbedrijven, bouwondernemingen, reisbureaus, filmproducenten
  Allemaal onder dwang laten afnemen? Of wil je soms terug naar de oertijd? Je kunt toch niet zonder vandaag de dag? En als je niet zonder kunt, voldoet het aan de toileteis en dan mag het onder dwang verkocht worden.

 13. De vrijheid die jullie nastreven bestaat niet. De wereld is geen leeg blad dat je naar eigen inzicht helemaal zelf in kan vullen. Je hebt te maken met gegevenheden. Als je in de rimboe geboren wordt, is je uitgangspunt de rimboe. Als je in Nederland geboren wordt is je uitgangspunt Nederland. Als je iets wilt verbeteren, zul je je toch eerst de geschiedenis eigen moeten maken. Waar komt het vandaan? Waarom is het zoals het is? Als je denkt dat het over gouden wc-brillen gaat, ben je behoorlijk van de pot gerukt. Hoe serieus kan ik iemand nemen die zo voorbijgaat aan de realiteit van alledag en met zulke domme voorbeelden komt? Je gaat voorbij aan onnoemlijk veel inzet van goede mensen die de samenleving hebben proberen te verbeteren. Met de middelen die hen ter beschikking stonden.

  pcrs [44] reageerde op deze reactie.
  Eric [46] reageerde op deze reactie.
  Eric [48] reageerde op deze reactie.

 14. @maha [43]: Wat de maffia doet is crimineel en wat de overheid doet is ook crimineel. Punt uit, zo simpel is het.
  Ook als je je leven dankt aan de maffia, blijft deze crimineel. Je kunt het belachelijk en van de pot gerukt noemen, argumenten zijn dat niet echt.
  Je kunt zeggen dat het nu eenmaal is zoals het is en dat het nu eenmaal zo moet zijn als het altijd was, maar dan staan je hersenen uit en dan moet je gewoon belastingslaafje blijven spelen.
  “We moeten in de file staan omdat we dat altijd als stonden en dat nu eenmaal een gegeven is, jij van de potgerukte slaaf”
  Overheden vermoordden wereldwijd de afgelopen 100 jaar 200 miljoen mensen, omdat ze gebaseerd zijn op geweld, maar dat moeten we nu eenmaal accepteren, want dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.

  Eric [45] reageerde op deze reactie.
  maha [49] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [44]:

  Met jou kan ik praten 🙂

  @ Maha

  En die 200 miljoen moorden zijn mogelijk gemaakt door ons het volk. Zoals ik al eerder zei: Van ons BTW en BPN en milieu belastingen worden wapens gekocht en oorlogen gevoerd.
  Toevallig hebben grote multinationals (zoals Shell) hier super grote belangen bij. Het is wel heel makkelijk om te zeggen dat we hier geen invloed op hebben. Zoals Maha beweert.

  Mensen die dit beweren zijn of immoreel of onherstelbaar geindroctineerd door onze roverheid. Van de eigenschap “vrije wil” waarover ieder mens beschikt maken zij helaas geen gebruik.

  Er zit totaal geen verschil tussen maffia en overheid.
  Beide vangen geld van drugs, prostitutie, onderdrukkingen en gokspelletjes. Beide zullen moorden om hun macht te behouden.Beide misbruiken mensen voor hun eigen gewin.

  Het grote verschil is dat er 3000 spin doctors voor de overheid werken. Spindoctors die het nieuws zo manipuleren dat het volk braafjes alles gelooft en in zijn schaapsrol blijft zitten.
  En dit is precies wat 90% van de bevolking niet begrijpt. Die is een enorme machtsmiddel die alles goed kan praten. Tot oorlogen aan toe.

  maha [54] reageerde op deze reactie.

 16. Ik kan langs de weg rijden of lopen. Als ze de land vullen met wegen zodat er geen ander optie is dan om het te gebruiken dan loop en rij ik erop, hadden ze dat maar niet moeten doen. Het dwingen is imoreel, mij dwingen iets te moeten gebruiken is niet moreel.

  Ik zou ook een hek om iemand huis bouwen en als hij door de hek wilt moet hij mij betalen, het is nu eenmaal noodzakelijk dat hij door de hek moet, anders geen boodschappen en naar werk kunnen. Is het moreel?

  Het niet hebben van de optie om niet de wegen te gebruiken is dwang. Ik kan niet verklaren ik wil de weg niet gebruiken, betalen zal ik, en anders…

  Het is een soort in gijzeling houden wat de overheid doet, en het is crimineel, in weze zijn ze erger dan de Mafia, omdat die tenminste erkennen dat ze crimineel zijn. Beiden zijn crimineel bezig, alleen de een claimt dat het voor je bestwil is. Sorry maar dat geloof ik niet.

  beek [64] reageerde op deze reactie.

 17. @maha [43]:

  “Het leven is geen leeg blad dat je naar eigen inzicht kan invullen”

  Als onze ex premier Balkenende dit van je zou lezen zou je vast een schouderklopje van hm krijgen. Wat zou die trots op je zijn!

  En vooral op zichzelf natuurlijk. Dit soort uitspraken bevestigd hun succesvolle indoctrinaties!

  maha [51] reageerde op deze reactie.

 18. @pcrs [44]:
  Als ik het niet eens ben met de overheid, staan mij middelen ter beschikking om daar tegen te protesteren. Bij de overheid heb ik recht op enige rechtsbescherming. Bij de maffia hoef je daar niet mee aan te komen.

  Het bekt natuurlijk wel lekker: belastingslaaf, maar projecteer je je eigen ongenoegen niet op de regering? Ik weet niet of je ooit kinderen opgevoed hebt, maar probeer maar eens een paar regels door te voeren in je gezin. Mijn God, wat een ellende. Ze zoeken altijd uitvluchten, bedenken smoezen, proberen de boel te ontlopen, gaan argumenteren, draaien het om, beschuldigen elkaar, en doen nooit wat jij wilt.
  Ik stel mij zo voor dat de wet iets dergelijks veroorzaakt. Plus dat je zit met totaal verschillende groepen die ieder om het hardste schreeuwen dat hen onrecht is aangedaan. Want ja, iedere situatie is weer anders en heeft weer andere gevolgen. Ja, da’s lastig. En dat los je niet even simpel op. Het zij zo.

  En die files. Pfftt. Ik heb niks met auto’s. Ik vind auto’s lelijk en er zijn er veel te veel van. Ga wonen waar je werkt. Kun je op de fiets naar je werk. Dat iedere automobilist zowat zijn eigen rijbaan wil hebben, is net zo iets als je gouden wc-bril. Onhaalbaar.

  Ik heb het idee dat de Libertariër hier denkt dat de wereld om hem draait. Delen is er niet bij. Als verwende kindertjes blijven ze maar zeuren. Enigst kind misschien?
  Eric [50] reageerde op deze reactie.
  Eric [52] reageerde op deze reactie.
  Alex [53] reageerde op deze reactie.
  pcrs [85] reageerde op deze reactie.

 19. @maha [49]:

  Je recht om te protesteren heeft ook zoveel teweeg gebracht de laatste jaren. Even denken hoor…..uhmmmm….wacht….. er moet toch iets zijn…….uhmmmmm
  Neeh ik weet niks! Of misschien die referendum? Die keiharde protest NEE. Bedoel je die? Of bedoel je die Ierse….of die Franse…

  En de maffia beschermd wel degelijk de mensen die betalen. Misschien wel beter dan de politie. Maffias bouwen zelfs kerken en scholen. Om het volk achter zich te krijgen.

  Zoals ik hierboven al op je reageerde: er is totaal geen verschil tussen maffia en regeringen.

  Beide vangen geld uit prostitutie,drugs,gokken en onderdrukkingen.

  Beide moorden! En ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat de overheden voor meer moorden verantwoordelijk zijn dan maffia’s.

 20. @Eric [48]:
  Zou het ook niet zo kunnen zijn dat ik daar zelf achtergekomen ben? Nee, dat kan niet. Dat is uitgesloten. Dit is indoctrinatie van Balkenende. Want Balkenende heeft het ook gezegd. En Balkenende was de baas, dus heb ik het van hem. Kannieanders. Ojee. Wat nu. Nu ben ik de klos. Ze hebben mijn geheim ontdekt. Van Balkenende nog wel. En ik heb nog nooit op hem gestemd! Hoe kan dat nou? Nee, dat mag niet. Ik mag niet hetzelfde denken als Balkenende. Stel je voor! Dan denken ze dat ik op Balkenende lijk. Nee, dat wil ik niet. Dat kan niet! Ik moet wat anders bedenken! Iets wat niet op Balkenende lijkt. Want anders ben ik een sul. En dâh willik natuurluk nie. Neehheee, een sul wil ik niet lijken.

  Sorry Eric, het zal mij een worst zijn dat je denkt dat ik geïndoctrineerd ben. Dus nogmaals: De wereld is geen leeg blad dat je naar eigen inzicht helemaal zelf in kan vullen. (je hebt me trouwens verkeerd geciteerd)

  @Eric [48]: “Het leven is geen leeg blad dat je naar eigen inzicht kan invullen”
  Dah ok nie, neeh. Je kunt bv niet beslissen dat je vanaf nu op arsenicum gaat leven.

 21. @maha [49]:

  vervolg;

  en maffia leden moorden elkaar tenminste uit. Dit kankergezwel lost zichzelf tenminste op. Maar de moorden van overheden zijn op burgers gericht.

  Burgers in oorlogen moorden is 1 ding.
  Maar het ,met mooie reclame spotjes, overhalen van jonge mannen van 18 om de marine of landmacht in te gaan is een tweede. Als je die reclame spotjes moet geloven is het net of je je inschrijft voor een leuke survival. En jongens van 18 kunnen niks anders dan hierin trappen. Ik noem dit ook moorden! Gewoon pubers de dood in sturen. Vaak om olie, en niet voor de democratie zoals onze schijnheilige regeringen ons wijsmaken.

  maha [56] reageerde op deze reactie.

 22. @maha [49]:

  Je mag zo denken, en lekker leven zoals je wilt, maar laat mij ook zoals ik wil denken en leven, ipv mij te dwingen mee te laten doen met jouw droom staat. Dwang is fout, wil je anderen dwingen omdat jij het zo goed vind, nodig of niet nodig, dan zit jij fout en ben jij degene die niet moreel bezig ben, immers ik laat je in je waarde en je gang gaan voor jezelf.

  En de middelen welke je van de overheid krijgt om te protesteren of wathever is voornamelijk sier. Als je te effectief blijkt wordt het wel wettelijk dicht gettimerd dat je minder effectief wordt. Vaak bij protesten doen ze toch maar wat ze willen. Of bij een referendum waar duidelijk Nee wordt gezegd, voeren ze het maar toch in.

  De Maffia belet je tenminste niet met zogenaamde wetten om ze te bestrijden. Je kan doen en laten wat je wilt tegen ze, effectief of niet. Er wordt niet gezegd dat je eerst toestemming moet hebben om een demostratie uit te mogen voeren en op welke plek.

  En de regels in mijn huis worden uitgevoerd door te kinderen, ik heb ook maar een paar, dus aan veel moeten ze zich niet houden wat het stukken makkelijker maakt en met de regels binnen huis ga ik ook soepel mee om als het nodig is. Het staat niet vast.

  De overheid moet gewoon stoppen met wetten voorschrijven en de mensen zelf bepalen wat ze doen of niet doen. Ophouden met de dwang.

  maha [56] reageerde op deze reactie.

 23. @maha [54]:

  Sorry hoor Maha….maar je hebt niet echt door hoe de wereld draait.
  Moraal is ingeruild voor economie. Ik kan wel een andere bank nemen maar het is de regering die wapens koopt. Die straaljagers, vlieggdekschepen etc etc bouwt en koopt. Van jouw belastinggeld. Dus in feite zijn wij medeplichtig aan die moorden. Onze regeringen laten je graag voelen dat je slecht bent als je gestolen goederen koopt, want dan ben je heler.Maar dat met de belastingopbrengst van de goederen die jij(en ik natuurlijk) consumeert moorden worden gepleegt is niet erg.

  Nederland behoort ook nog eens tot de top 5 van wapens exporteurs van de wereld. Ze leverden nota bene ook nog aan Chavez. Stond laatst in de krant. Wat voor een moraal heb je dan als regering?Van de 10 keer worden onze soldaten 9 keer door eigen wapens beschoten. Dit is handel waar bloed aan kleeft. Of moet je er gewoon niet over doordenken. Gewoon denken: ze kopen al die wapens wel maar doen er niks mee?

  maha [59] reageerde op deze reactie.

 24. @Eric [46]:
  Overal waar je geboren word, heb je te maken met de regels van de stam, het volk waaruit je geboren wordt. En overal is dat dwingend. Het is de fiets waarop je leert fietsen.

 25. @maha [56]:

  Wie bepaald of het goed is om iemand tegen zichzelf te beschermen? En wie geeft de recht iemand anders zijn zelf beschikking af te pakken? Het is niet moreel om welke reden ook om dwang te gebruiken als iemand je hulp niet wilt.

  Hoe je het ook wend het dwingen is fout, niet moreel te verantwoorden, ook niet met het is voor je bestwil.

  Het is niet best voor de wil als het tegen de wil gaat.

  maha [60] reageerde op deze reactie.

 26. @Eric [55]:
  Oh nee, ik denk: waar geld verdiend kan worden, daar duiken mensen op die geld willen verdienen. En door de globalisering kunnen bedrijven veel makkelijker de regels van een land ontlopen. Dus zie ze maar te pakken te krijgen.
  En regeringen doen het nog min of meer openbaar. Die kunnen nog op het matje geroepen worden. Wat niet openbaar gebeurt is veel gevaarlijker. Daar is helemaal geen controle op.

 27. @Alex [58]:
  Nou, daar ben ik het toch niet mee eens. Als ik de politie erbij roep omdat mijn echtgenoot mij mishandelt, dan ben ik heel blij dat de politie er is om mij te helpen hem te dwingen daarmee op te houden.

  En als mijn kleuter een drukke verkeersweg op wil rennen, pak ik hem vast en dwing hem dat niet te doen. En jij kan zeggen: Dat mag niet. Maar dan zeg ik: Dikke neus. Wie is er hier verantwoordelijk?

  Dwingen is moreel heel goed te verantwoorden.
  En het is ook heel goed om tegen een grens op te lopen en ‘NEE’ te horen te krijgen. Van ‘NEE’ leer je meer dan van ‘JA’.

Comments are closed.