PinokioVrijspreker: Vandaag wilt U bespreken wat waarheid is. Je zou denken dat dit duidelijk is.

Opperdienaar: Ja, dat dacht ik ook altijd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Naast het bespreken wat waarheid is, is het zelfs belangrijk te bespreken of waarheid relevant is.

Laatst hoorde ik namelijk een reclamespotje voor the National (een nieuwsprogramma in Canada) waarin een aantal dingen genoemd werden, die in een goed nieuwsbericht moeten zitten. Daar werden genoemd: angst, hypocrisie, boosheid, verdriet, menselijke zwakheid en oorlog. Waarheid en feiten waren echter zaken die ontbraken en kennelijk geen onderdeel uitmaken van het nieuwsprogramma van de Canadese staats berichtgeving.

Vrijspreker: Laten we eerst maar beginnen met wat waarheid is en als we weten waar we het over hebben, bespreken of waarheid relevant is.

Opperdienaar: Waarheid gaat over stellingen, uitspraken en theorieën. Een ware uitspraak is er één die een correct beeld geeft van de realiteit. Allereerst zijn beide discussie partners in een discussie over waarheid dus impliciet akkoord met het feit dat de onderliggende realiteit objectief is. Degene die gelijk heeft (de ware uitspraak heeft gedaan), is degene wiens uitspraak overeenkomt met die objectieve realiteit. Degene die de onware uitspraak doet, heeft een onjuist beeld van die realiteit. Dat beide discussiepartners denken dat HUN uitspraak de ware is, neemt niet weg dat ze het er over eens zijn dat als ze tegenstrijdige uitspraken doen, deze niet beiden tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dat is belangrijk om te beseffen als je 2 mensen ziet discussiëren: Ze zijn het eens dat er een objectieve realiteit is en proberen vast te stellen, wiens uitspraak die realiteit het best beschrijft. Een concreet voorbeeld:Persoon A zegt dat OJ Simpson zijn vrouw heeft vermoord en persoon B zegt dat dit niet zo is. Als ze beiden argumenten aandragen voor de juistheid van hun stelling, gaan ze er impliciet beiden mee akkoord dat OF OJ Simpson zijn vrouw vermoordde, OF niet, maar dat ze niet beiden gelijk kunnen hebben omdat de realiteit een objectieve toestand kent. Impliciet akkoord betekent hierbij:een akkoord dat blijkt uit hun handelen. Net zo als impliciet blijkt uit de vrijwillige aanschaf van een reep chocolade van 2 euro door Pietje, dat Pietje die ene reep chocolade hoger waardeert dan die 2 euro die hij er voor uitgaf. Het blijkt impliciet uit zijn ongedwongen handeling.

Vrijspreker: Zijn er dan ook mensen die beweren dat er geen objectieve realiteit bestaat?

Opperdienaar: Dat verbaasde mij ook, maar die mensen zijn er. Raar, maar waar. Ze zeggen dat 2 tegenovergestelde uitspraken beiden waar kunnen zijn. Ik denk dat dit voortkomt uit het feit dat Pietje chocolade ijs lekker kan vinden, terwijl tegelijkertijd Jantje juist pistache ijs lekker kan vinden. Als ze in discussie gaan over wat het lekkerste ijs is, denkt Pietje dat DE waarheid is dat chocolade het lekkerste is, terwijl Jantje denkt dat DE waarheid is dat pistache het lekkerst is.

Vrijspreker: Wat is hier dan aan de hand? Ze ervaren beiden duidelijk hun eigen gelijk en U zei net dat tegenovergestelde uitspraken niet beiden waar kunnen zijn. Dat lijkt hier niet te kloppen.

Opperdienaar: De objectieve waarheid is in dit geval, dat de hersenen van Pietje chocolade prefereren EN die van Jantje pistache. Het gaat hier over 2 verschillende individuen met verschillende subjectieve voorkeuren voor een bepaalde ijssmaak. De objectieve waarheid over de realiteit die ze hier proberen te vinden is: Pietjes hersenen bevatten meer geluksstofjes af als zijn smaakpapillen gestimuleerd worden met chocolade en Jantjes hersenen bevatten meer geluksstofjes als zijn smaakpapilllen gestimuleerd worden met pistache.  De uitspraak wat het lekkerste ijs is voor het collectief ‘Jantje en Pietje’, is niet te bepalen. Vandaar de uitspraak: Over smaak valt niet te twisten. Sommige mensen concluderen hier echter onterecht uit dat er 2 realiteiten zijn, 1 juist beschreven door Jantje en 1 door Pietje. Als we echter 4 uitspraken over DE realiteit doen:

 1. Jantje en Pietje vinden chocolade het lekkerst
 2. Jantje en Pietje vinden pistache het lekkerst
 3. Jantje vindt pistache het lekkerst en Pietje chocolade
 4. Jantje vindt chocolade het lekkerst en Pietje pistache

Dan is slechts 1 van die uitspraken objectief waar en zowel Jantje als Pietje kunnen het hierover eens zijn (3). Dit zou zelfs wetenschappelijk vast te stellen zijn door zowel Jantje als Pietje ijs te laten proeven in een FMRI scanner en te kijken hoe de natuurkunde zich ontvouwt in hun hersenen.

Vrijspreker: Aha, er is dus een objectieve realiteit, die wordt beschreven door ware uitspraken, maar je komt in de problemen als je groepen mensen met individuele voorkeuren, collectief wilt beschrijven.

Opperdienaar: Dat is niet de enige manier om in de problemen te komen. Als de discussie partners verschillende definities hebben van hetzelfde woord, gaat het ook mis. Inflatie en monopolie zijn bijv. woorden die veel libertariërs anders definiëren dan voorstanders van afpersing. Het verdraaien van die woorden is een belangrijk gereedschap van ons machthebbers om aan de macht te blijven. Het veroorzaakt en enorme spraakverwarring en maakt communicatie van ideeën nagenoeg onmogelijk.

Vrijspreker: Als de definities duidelijk zijn en de partijen zijn zich er van bewust dat ze impliciet akkoord zijn met een objectieve realiteit, hoe onderscheid je een ware van een onware uitspraak?

Opperdienaar: Een uitspraak die tot een tegenstrijdigheid leidt, is onwaar. Dus stel dat iemand zegt dat hij gelooft dat hij boodschappen doorkrijgt van onzichtbare groene elfjes die rond zijn hoofd cirkelen, dan hoef je niet te controleren of ze er zijn. Een elfje kan niet groen en onzichtbaar zijn.

Als een uitspraak niet tot een interne tegenstrijdigheid leidt, kan deze waar zijn, maar het hoeft niet. De stelling moet ook in overeenstemming met de feiten zijn. Als bovengenoemde persoon zou zeggen dat hij geloofde dat er groene elfjes rond zijn hoofd cirkelden, dan kun je kijken of je deze elfjes kunt zien, voelen, ruiken, horen of proeven. Als je op geen enkele wijze groene elfjes kunt waarnemen ben je een groene elfjes atheïst. Je kunt overigens meestal wel bewijzen dat een uitspraak onwaar is, maar niet vaak dat hij waar is. Voor feiten kan het mogelijk zijn met zekerheid de waarheid vast te stellen en voor definities ook (een vrijgezel is een mens die geen relatie heeft). Voor principes is dit wat moeiilijker. Voor meer informatie deins ik er niet voor terug naar Hans Herman Hoppe te verwijzen. Duidelijk moet in ieder geval zijn dat iets niet waar is omdat veel mensen iets geloven, of omdat het al een hele lange tijd door veel mensen geloofd wordt, of dat het in een heilig boek geschreven staat. Veel mensen geloofden heel lang dat de zon om de aarde draaide. Ook is het niet zo dat een correlatie op een oorzaak gevolg verband duidt. Als gebeurtenis A 100 keer tezamen gezien wordt met gebeurtenis B, hoeft de stelling A veroorzaakt B niet waar te zijn en B veroorzaakt A ook niet.

Ook mag het duidelijk zijn dat iets niet waar is omdat het opperhoofd het beweert (argument van authoriteit)

Vrijspreker: OK, nu ik begrijp wat een ware van een niet ware uitspraak onderscheidt. De laatste vraag: Is waarheid belangrijk?

Opperdienaar: Een goed begrip van de waarheid over de materiële realiteit om ons heen is van groot belang. Hoe zou ik bijvoorbeeld mensen kunnen afpersen als ik niet begreep wat hen motiveerde? Het zou onmogelijk zijn. Hoe zou ik ze kunnen indoctrineren als ik onjuiste ideeën in mijn hoofd had over op welke leeftijd je daar het beste mee kan beginnen? Hoe kan ik aan eten komen, de auto starten, mijn huis verwarmen als ik geen ware ideeën heb over de realiteit? Het is onmogelijk te overleven met onware ideeën over de realiteit in mijn hoofd. Mijn handelingen zouden anticiperen op gedrag van objecten en mensen dat nooit uitpakt zoals ik dacht dat het uit zou pakken. Bedenk eens wat er in het verkeer zou gebeuren als ik weerbarstig bleef geloven in onware ideeën en daar volledig op vertrouwde? Waarheid is van enorm belang bij het manipuleren van de realiteit om je heen.

Vrijspreker: Maar dat betekent dat als je ware uitspraken over moraliteit wilt doen, dat deze uitspraken gedrag moeten beschrijven dat iedereen kan vertonen zonder dat het tot tegenstrijdigheiden leidt. De morele uitspraak:”Het is moreel elkaar te begroeten door alle 3 de handen te schudden” is dan onwaar.

Opperdienaar: Dat klopt, maar het bevalt me niet welke richting het gesprek opgaat

Vrijspreker: Dat betekent ook dat de morele stelling:”Mensen mogen hun geld verdienen door anderen af te persen” niet waar is, omdat het tot een tegenstrijdigheid leidt; alle mensen kunnen elkaar niet tegelijkertijd af persen.

Opperdienaar: Daarom is mijn morele stelling ook:”Mensen mogen hun geld verdienen door te proberen anderen af te persen” Nu is het niet meer tegenstrijdig, want iedereen kan het proberen, alleen de Opperdienaar zal er echter in slagen. Dat zal ik doen door te zeggen dat de onderdanen zich behoren te laten afpersen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar ik spreek dan ook niet de waarheid. Om echter onderdanen af te persen, moet je wel tegen ze liegen, anders lukt het niet. Maar ik ervaar praten over moraliteit en waarheid als onprettig (als het niet zo afgezaagd was, zou ik over David Hume’s ‘is/ought dichotomy’ beginnen) en sluit het interview daarom nu af

166 REACTIES

 1. Beschermen is niet dwingen. De principe van geen agressie initieren(dwang is agressie initieren), maar ingeval van dat agressie gebruikt wort tegen jezelf dan mag je je beschermen en als het tegen anderen wordt gebruik dan bescherm je de ander.

  Ingeval dat je echtgenoot je aanvalt en de politie bescherm je tegen hem door agressie te gebruiken dan is het niet imoreel omdat de echtgenoot begonnen is met agressie.

  Een kind die plotseling de straat opremt en je hem tegenhoud is beschermen tegen komend gevaar. Het is niet zijn wil om onder de auto te komen en is niet verkeerd, mits het wel de bedoeling van de kind was om onder de auto te komen.

  Beschermen tegen agressie van anderen is geen dwang van zelfbeschikking van anderen.

  Agressie initieren is wat imoreel is. Dus geld pikken (Belasting) en in de gevang gooien als je dat niet toelaat is initiatie van geweld en imoreel. Juist dit doet de overheid maar al te graag, dus overheid is helaas imoreel bezig. Ik geef mijn belasting niet vrijwillig het gebeurd onder dwang, als ik geen belasting betaald wordt ik in gevang gezet met gebruik van geweld. Niet moreel goed te praten.

 2. @maha [62]:

  Regels niet afgesproken met mij, dus voor mij is het dwang. Ik heb geen contract gesloten met de staat dat ze belasting op mijn werken mogen innen en al niet afgesproken met ze hoeveel ze mogen nemen.

  Het is net zo als ik met een groep besluit dat jij, wegens diensten dat wij leveren, ons 40-60% van je salaris mag geven. En indien je niet geef kom ik naar je huis met wapen en stok om de geld te innen en anders stop ik je in een hok. Dat zou ook regels zijn die wij dan hebben afgesproken maar waar jij geen akoord op gegeven. We beschermen je dan immers, dus is gooed voor jouw, dus dokken. Is dit moreel. Niet moreel, waarom wel de overheid dan? Ik heb niks met hun afgesproken of mee akoord gegaan, dus belasting innen is dwang ten opzichte van mij en dus moreel fout, welke op geen ene manier goed te praten is. Het is imoreel en fout.

  beek [65] reageerde op deze reactie.
  maha [71] reageerde op deze reactie.

 3. @Alex [63]:

  Als jij dat met een groep doet, sturen we de politie en de justitie op je af. En dat helemaal terecht. Als jij dan gaat mauwen dat de politie ‘begint’ met geweld, dan gaan we hartelijk om lachen.
  Maar jij wilt blijkbaar helemaal voor niks profiteren van die geweldige gemeenschappelijke voorzieningen.

 4. @beek [64]:
  Ik geloof niet dat de kostenpost infrastructuur het huidige belastingtarief rechtvaardigt.

  Ga uit van een prijs van 25 euro per vierkante meter straatwerk, dat is dus 25miljoen per vierkante kilometer, doe dat keer 40.000 en je komt uit op 1 miljard.

  Uitgaven overheid 2010 254,7 miljard

  Dus ik zou zeggen het kan ook wel ietsje minder zonder dat we meteen door elkaars voortuin moeten rijden.

  Paul Martens [72] reageerde op deze reactie.
  maha [73] reageerde op deze reactie.

 5. @Eric [38]:
  Wat begrijp je niet aan het ice cream verhaaltje?
  Dat is een snelle check of ik met een mens praat of tegen een propagandakanaal. Anders is het net of we 2 tv’s tegen over elkaar zetten op een verschillend kanaal. Waste of time and energy. Life’s short.
  Wat mensen “keiharde” bewijzen noemen zijn meestal persoonlijke meningen. Een leuk verhaal in het hoofd, meer niet.
  Het doet er niet toe.
  Dus. Zijn jouw observaties universele waarheden of puur mening?
  Als het een pure mening is (i like ice cream). ok. Geen probleem.
  Als het een universele waarheid is (2+2=4). Dan bevind je je op het strijdtoneel van de waarheid en is het beweerde te testen op universele validiteit.

  Eric [70] reageerde op deze reactie.
  maha [75] reageerde op deze reactie.

 6. Precies wat ik bedoel, weer dik 11 alinea’s met icecream verhaaltjes en puber reken sommetjes maar niet 1 tegen argument.
  Als het volgens jou “meningen” zijn dan ben ik benieuwd wat je tegen argumenten zijn. Laat me dan met je 2 + 2 redenering zien dat ik fout zit 🙂 Sta altijd open om mijn visie aan te passen maar niet als iemand maar gewoon roept dat ik fout zit zonder goeie duidelijke tegen argumenten.

  Eric [69] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [74] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [67]:

  Als ik een propaganda kanaal was geweest zou je mijn beweringen vaker gehoort hebben. Ik ben bang dat dat niet het geval is. Ik ben bang dat jij maar al te vaak in een propaganda wereld leeft. Die jou doet geloven dat je niet compleet bent als je niet een minstens zo dikke auto rijdt als je buurman.Of dat je flatscreen 2 cm groter moet zijn als die van je buurman. Zomaar een paar voorbeelden. Propaganda van mijn kant zal totaal geen effect hebben op wie dan ook. Zie het nut ook niet ervan.

  Liberty 5-3000 [74] reageerde op deze reactie.

 8. @Alex [63]:
  Daar heb je gelijk in. Ze hebben het niet met jou persoonlijk afgesproken. Maar wie verwijt je dat? Had de overheid bij jou langs moeten komen om te vragen of je het er mee eens was? Moeten alle kinderen die geboren worden gevraagd worden of ze het er mee eens zijn? Iedereen zit wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Aan niemand wordt gevraagd of ze het er mee eens zijn. Je wordt geboren in een bepaalde situatie en je moet het er maar mee doen.

  Alex [83] reageerde op deze reactie.

 9. @Igor [66]: Ben het met je eens, Igor, maar het is nog gemakkelijker rekenen. De roverheid dwingt ons jaarlijks 12 tot 17 miljard af uit opbrengsten die met autorijden te maken heeft. Er wordt 4 tot 4,4 miljard terug geïnvesteerd in alles wat met autorijden te maken heeft. Cijfers kun je terugvinden op de websites van de roverheid zelf.

  We betalen dus 3 tot 4 keer teveel. Dus de roverheid kan alleen zo ontzettend inefficiënt zijn, omdat zij met wapens het geld komt halen. Een privaat bedrijf zou dit nooit kunnen. Derhalve: weg met de roverheid, geef wegen in handen van particuliere organisaties en ik zal graag betalen voor de wegen waarvan ik gebruik maak. Door middel van een abonnement, tol of het kopen van hun producten.

  Leuk nieuwtje uit Zeeland. De N57 (een weg die ze daar aan het aanleggen zijn van jouw en mijn centen) heeft nogal wat rotondes. Rotondes met zo’n groencirkel in het midden. Dat groen moet onderhouden worden. Nu “geven” ze de (door jou en mij betaalde) rotondes aan bedrijven, die daar een reclamebord op mogen zetten en het centrum van de rotonde moeten onderhouden. Ik heb nooit toestemming gegeven om het mij afgedwongen belastinggeld aan een bedrijf te geven. Jij wel?

  Hierdoor wordt het onderhoud van die rotondes goedkoper. Waar kunnen jij en ik die bespaarde centen terughalen? Bij welke roverheidsinstantie?

 10. @Igor [66]:
  Ik heb daar geen verstand van. Als jij denkt dat je daar wel verstand van hebt, moet je zorgen dat je benoemd wordt op een post waar jij dat kan gaan regelen. De eerste hobbel die je daarbij moet nemen is: Hoe zorg ik ervoor dat ik benoemd word? Je moet eerst de mensen die je aan moeten nemen ervan overtuigen dat jij de skills hebt om die post te bekleden.
  Ga je gang. De weg ligt (nog) open. Zolang het duurt. Zolang de Libertariërs het nog niet voor het zeggen hebben. 🙂

  Paul Martens [76] reageerde op deze reactie.

 11. @Eric [68]:
  @Eric [70]:

  Als het volgens jou “meningen” zijn dan ben ik benieuwd wat je tegen argumenten zijn. Laat me dan met je 2 + 2 redenering zien dat ik fout zit

  Je vertelt me jouw visie op je wereld. Jouw denkbeeld.
  Dat vertelt me door welke bril jij naar de realiteit kijkt.
  Wat moet ik hier aan toevoegen? Daar valt toch niet tegen te argumenteren?

  Als je echt oprecht geïnteresseerd bent in waarheidsvinding is dit een goed begin:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/12/klassiekers-deel-4-introductie-tot-de-filosofie/
  Eric [84] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul Martens [76]:

  Het punt is: Wie geef ik meer autoriteit op bepaalde gebieden? Moet ik de eerste de beste boeren*** geloven die met één of ander tendentieus verhaaltje komt?
  Of hecht ik meer waarde aan een overheid die al jaren een vrij redelijk wegennet onderhoudt?

  En ik geef toe: Ik heb er geen verstand van.
  Maar toch houd ik het op de overheid.

  Want wie ben jij? Wat is jouw ervaring met wegen bouwen, aannemers, uitvoeren van beleid, opdrachtgevers, begrotingen, betalingen, uitvoerders, gemeentelijke bepalingen, onderzoeksburo’s voor verkeersdrukte, winterstop, bouwvakkers, wegenbouwmachines, groenaanleg, en weet ik al wat niet wat erbij komt kijken om wegen aan te leggen.

  De beste stuurlui staan aan wal, denk ik dan maar. Een vréselijk ouderwets spreekwoord, maar zo wáár.

  Misschien is dat een idee voor Liberty. De waarheid die er in spreekwoorden schuilt. Oehhhh. De rillingen lopen over mijn rug. Prachtig vind ik dat. Nietsontziend. Zonder aanziens des persoons worden mechanismen blootgelegd. Geweldig. En zo tenenkrommend oubollig. Heerlijk.
  Paul Martens [78] reageerde op deze reactie.

 13. @maha [77]: Het gaat er niet om wie ik ben, al onderzoek ik juist heel veel van de dingen die jij opnoemt.

  Het gaat er om wie jij als waarheid ziet, wie jij als goed beoordeelt. De overheid? Heb jij daar dan wél verstand van?

  Geloof je wel een agressie initiërend stelletje boerenløllen in Den Haag? 225 om precies te zijn die het schijnen te weten voor die ander 16 miljoen-plus in NeDDRland?

  Maar goed: jij houdt het (met of zonder er verstand van te hebben) op de overheid, die al honderden jaren bewezen heeft het slecht en inefficënt te doen, met als pressiemiddel: dwang, wapens, celstraf en je leven vernietigen.

  Ik gok op andere (private) partijen/initiatieven.

  En nu?

  maha [79] reageerde op deze reactie.

 14. @Paul Martens [78]:

  Kwaliteit. Daar gaat het om. Dat ben ik met je eens.
  De overheid staat in de schijnwerpers. Wordt bekritiseerd. Mensen die daar in plaats nemen, moeten behoorlijk sterk in hun schoenen staan. Ze moeten hun mening, hun beleid in het openbaar kunnen verdedigen. De gevolgen van hun beleid worden in de media breed uitgemeten.
  Je kunt het met ze oneens zijn. En dat ben ik ook. Want de partij waarop ik stem heeft nog nooit in de regering gezeten. Maar dat maakt niet uit. Het is een democratisch proces. Het zal niet het beste systeem zijn, maar het is zeker ook niet het slechtste.

  Bedrijven zijn niet transparant en niet democratisch. Bedrijven zijn voor mij veel eerder machtsblokken die zichzelf verrijken over de ruggen van de arbeiders heen. Met het grootste gemak halen ze hier fabrieken weg om ze in lagelonenlanden weer op te bouwen. Van hun chemisch afval proberen ze zo goedkoop mogelijk af te komen. Hun doel is zo veel mogelijk geld te verdienen. Bedrijven voelen zich niet verantwoordelijk voor een gebied, voor de werkgelegenheid, voor de mensen die in dat gebied wonen. Het zelfreinigend vermogen van bedrijven vind ik bedroevend. Alleen als je grote acties op touw zet, zullen ze eens gaan kijken of er minder aan kinderarbeid kan worden gedaan, of dat ze iets voor de bevolking in Nigeria gaan doen, wiens olierijkeland ze leegplunderen.

  Nee, bij bedrijven moet je niet met moraal aankomen. In de wereld van het geld is dat van ondergeschikt belang.

  Dus het feit dat ik er geen verstand van heb, en jij gokt, maakt ons niet zo heel verschillend.

  Paul Martens [80] reageerde op deze reactie.
  Eric [89] reageerde op deze reactie.

 15. @maha [79]: Misschien weet ik door mijn ervaringen in het bedrijfsleven en mijn onderzoek naar de roverheid wel een heel klein beetje van iets na 150 artikeltjes geschreven te hebben op deze website (= research) en verder onderzoek in diverse interessegebieden. Maar laten we het er op houden, dat we niet zoveel verschillen qua kennis. Want wie weet nu alles van alles? Ik niet!

  Echter, in jouw reactie zit 1 wezenlijk en levengroot verschil. De roverheid dwingt. Punt!!!

  En je kunt, als je je bij een bedrijf uitgebuit voelt, gewoon ergens anders gaan werken. Of zelf een bedrijf starten. Als de roverheid je niet belemmert met regeltjes en belastingdwang, natuurlijk, en dat doet ze, dat kan ik (als ondernemer) je wel verzekeren. En klanten die producten kopen worden niet gedwongen product A of B te kopen. Dus met kennis van uitbuiting zorgt de vrije markt er vanzelf voor, dat het bedrijf ophoudt te bestaan.
  Niet bij roverheden, hoe slecht ze het ook doen, ze worden alleen maar groter en machtiger en buiten IEDEREEN uit.

  Jij kiest voor de dwangoptie…
  Geef mij maar de vrijwillige optie…
  Dus we zijn wel degelijk verschillend!

 16. De overheid MOET de macht in handen houden, anders kan ze zichzelf net zo goed opheffen. Dan vallen we uiteen in steden en dorpen en gebiedjes en dan breken er gevechten uit, want die is het niet eens met die en die niet met die. En dan denkt de grote sterke buurman: Hé, ik pik dat stukje in, het is daar chaos, ik zal daar wel even orde op zaken stellen, want straks steken ze mijn bevolking aan met die onrust. En dan is de buurman de baas. En zie jij ze met je knuppeltje dan maar buiten te houden.
  Zonder hiërarchie werkt het niet. Iedereen eigen baas kan niet. Als je geen baas boven je wilt, moet je in je eentje in de woestijn gaan zitten. En vooral geen kindjes maken. Want dan heb je ook hiërarchie nodig.

  pcrs [86] reageerde op deze reactie.

 17. Ooooh ja. De overheid MOET en MACHT. Ja ja. Nu zijn het niet de mensen in kleine gebiedjes die ruzie maken, maar juist die “fijne” overheden die ruzie maken met andere overheden. En die de mensen, hun slaafjes, erop af sturen om HUN ruzies op te lossen… of er te gaan sterven, natuurlijk. Maar dat vindt jij helemaal goed, natuurlijk.
  Nee, jij hebt een erg goed beeld van de wereld. (*proest*)

  Je bent een goed opgevoed overheidsslaafje. Ik heb medelijden met je. Welterusten en als je ooit wakker wordt, praten we weer verder, okay? Misschien eens wat meer op deze site lezen, ook oudere artikelen. Of het filmpje “Filosofie van de Vrijheid” op de startpagina. Dan leer je misschien ooit nog eens als zelfstandig mens denken

  Ik ben al wakker en kies een andere weg voor mijzelf. Ik denk wél na.

  beek [87] reageerde op deze reactie.

 18. @maha [71]: ” Daar heb je gelijk in. Ze hebben het niet met jou persoonlijk afgesproken. Maar wie verwijt je dat? Had de overheid bij jou langs moeten komen om te vragen of je het er mee eens was? Moeten alle kinderen die geboren worden gevraagd worden of ze het er mee eens zijn? Iedereen zit wat dat betreft in hetzelfde schuitje. Aan niemand wordt gevraagd of ze het er mee eens zijn. Je wordt geboren in een bepaalde situatie en je moet het er maar mee doen.”

  Ja dat zouden ze hebben moeten doen en nee ik moet het er niet mee doen en hoef het niet te accepteren. Ik zie dat er niet met jouw te praten valt, omdat jij geweld tenopzichte van anderen goedkeurt/praat. Ik ga niet verder in discussie met jouw.

  beek [91] reageerde op deze reactie.

 19. @Liberty 5-3000 [74]:

  Erg zwak antwoord. Komt zo over van …..Ik weet niks dus ik stuur je maar een filmpje van Darwin of zo….Of van Plato..

  Libertarisme is jouw beeld van de realiteit, daar valt dan ook niks over te argumenteren. Als je er zo over denkt kun je beter ophouden met gedachten te wisselen. Of kun je dat alleen als mensen het met je eens zijn?

  Maar ja , het is me duidelijk.

  Liberty 5-3000 [93] reageerde op deze reactie.

 20. @maha [49]:
  “Als ik het niet eens ben met de overheid, staan mij middelen ter beschikking om daar tegen te protesteren.”
  Dat is zo slaaf. Je gaat een petitie inbieden bij de heersers, of die je misschien wat meer met rust wil laten en met zijn tengels van je eigendom zou willen afblijven.
  Niets tegen delen overigens, alleen tegen mensen die zeggen:geef me jout spullen anders zeg ik dat je een “egoistische niet sociale niet deler bent. Nu vlug gooi je bezittingen in mijn sporttas anders sluit ik je op in de gevangenis”

 21. @maha [81]: “De overheid MOET de macht in handen houden, anders kan ze zichzelf net zo goed opheffen.”
  Opheffen, alles vrijwillig doen gebaseerd op eigendomsrechten. Geen wegen van gestolen geld maken over gestolen grond. Geen kinderen onderwijzen van gestolen geld, geen rechtszekerheid bieden via mensen die betaald worden met gestolen geld en die concurrerende aanbieders met geseld bedreigen, geen omroep die van gestolen geld gefinancierd wordt, geen media licenties die je moet gaan kopen bij een elite clubje gun swingers, die geen enkele reden hebben om daar een zeggenschap over te hebben.
  Geen mensen die over andere mensen hun eigendom, leven iets te zeggen hebben en dat met geweld ondersteunen.

 22. @Paul Martens [82]:

  Jaja, dat valt nog niet mee om mensen aan te praten dat zij slaafjes zijn.
  Het zou wel eens gewoon een mening kunnen zijn.
  Maar het is kennelijk nodig, deze intimidatie van Martens.
  Het is net zo lachwekkend als dat we de deelnemers van appartementencomplexen beschouwen als slaafjes van hun bestuur.

  Eric [88] reageerde op deze reactie.

 23. @beek [87]:

  Het valt voor de meeste niet mee om in te zien dat ze dat zijn ja. Waarom ga je er volgend jaar niet even een paar maanden tussen uit?Gewoon eens lekker niet werken en lekker met het gezin iets leukers doen. Je bent toch vrij? Een niet slaaf is vrij en moet kunnen doen en laten wat die wilt. Of gaat dat niet? Moet de hypotheek betaald worden? En misschien nog een doorlopend krediet?Of nog een naheffing van de belasting? Ja maar, wat een rare vrijheid…. dat zijn al twee meesters. De regering en de bank…
  en dan nog die baas van 40 uur in de week tot 67 jaar. Vroeger had een slaaf 1 meester. Nu 3!
  Dat mensen vrij zijn is in het hoogseizoen duidelijk te zien op de snelwegen van Frankrijk. Wat een vrijheid zeg! Maar is dat toeval? Allemaal tegelijk op vakantie? Oh neeeh…..sorry , dat wordt voor je bepaald.Jouw baas bepaald wanneer je op vakantie gaat. En goh het is hier zo gezellig in Frankrijk, de mensen zijn zo ontspannen en vriendelijk en wat leuk om mijn kinderen zo op te zien groeien. Laten we een weekje langer blijven zeg! Maar dat mag niet, want je baas en je schulden wachten. Wat een vrijheid zeg! En als je gezondheid straks rond je 55 ste flink achteruit gaat? Een vrij mens stopt dan lekker met werken en gaat nog eens flink genieten van zijn laatste jaren. Maar de werkelijkheid is dat een arbo arts dat wel even voor jou gaat bepalen. Het gaat er immers niet om wat je niet meer kan maar wat je nog wel kan. Maar ja, wel vervelend zeg. Nou heb je je hele leven verplicht aan een pensioen betaald en je haalt de 67 jaar misschien niet. Had ik zelf maar mijn pensioen mogen regelen denk je dan.Maar dat mag niet.

  Ik heb al tientallen oude mannen gezien die versleten waren en geen zin meer hadden om te werken. En toch zullen ze moeten.Tot 67 jaar ook nog!

  Ik ben tegen oorlogen en tegen wapens en toch word ik gedwongen om via belastingen hieraan mee te betalen. Je wordt als mens vaak gedwongen.
  Belastingplicht
  Solicitatieplicht
  Legitimatieplicht
  vroeger ook de dienstplicht

  Rare woorden voor een niet slaaf.

  beek [92] reageerde op deze reactie.

 24. @maha [79]:

  Banken, regeringen en bedrijven zijn 3 handen op 1 buik.

  Het ene hand wast de ander.

  Allen hebben geen moraal.

  Allen worden bestuurd door dezelfde lui.
  Kijk alleen al naar Bos en Zalm. Waar kwamen ze vandaan , waar kwamen ze terecht, en wat doen ze nu? Gaat er al een lampje branden?

  In dit wereldje staan deze drie centraal.De burger is de melkkoe en niks anders.Banken hebben gigantisch veel geld verdient over de rug van het volk. Dit was niet genoeg en er moesten nog meer risicos genomen worden. Resultaat? Bankencrisissen. Wie betaald? het volk.
  Regeringen smijten met geld, wie betaald? het volk
  Pensioenfondsen doen maar wat, wie betaald? het volk

  En dan nog even over die regering die zo moreel is:

  -BNP met 120 miljard per jaar gestegen in nog geen 10 jaar
  -Ziekenfonds in guldens: 25 p/m Nu in Euro’s: 130 p/m
  -Inkomsten uit bekeuringen met 1000% gestegen in 10 jaar
  -Inkomsten uit parkeer meters idem dito
  -Inkomsten uit Woz, bouwgrond en mileubelastingen ruim 500%
  – Werkeloosheid nog nooit zo laag geweest als laatste 10 jaar
  – Duizenden afgekeurden zijn aan het werk gezet
  -Alle sociale zekerheden zijn verslechterd.
  In het kort: Inkomsten regeringen zijn geexplodeert, uitgaven aan burger geminimaliseerd.

  En wat zegt onze roverheid? Het geld is op!

  En niemand die zich afvraagt waar het geld blijft. Ik heb mensen horen zeggen: Tja het is normaal dat we tot 67 jaar moeten werken. Het geld is op. Normaal?????

  Niemand die zich afvraagt hoe het kan dat toen een olie vat op 140 dollar stond in 2008 er ongeveer 1,68 betaald werd voor een liter benzin.
  Nu kost die vat 70 dollar en men betaald nog 1,48!!!!!!!!!!!!!!

  Eigenlijk verdienen de mensen het om zo uitgebuit te worden. We worden diep diep genaait en het lijkt wel of de meeste het lekker vinden.

  Sterker nog, er zijn hier mensen die het ook nog voor die ratten opnemen.
  Die beweren dat we dankbaar moeten zijn voor die wegen. Wegen waarvan we het drievoud hebben betaald van wat ze waard zijn. Wegen die al 15 jaar geleden in 6 baans wegen omgebouwd hadden moeten worden.

 25. @Paul Martens [82]:
  Hiërarchie.
  Zo is het spel en zo zijn de regels. Je kunt er aan meedoen of niet. Doe je het niet, dan sta je aan de kant. Er is geen cultuur buiten de menselijke cultuur. Je kunt het op je eentje proberen, maar hiërarchie zit in de menselijke natuur en cultuur. Je ontkomt er niet aan.

  Wat je denkt, hoe je dingen beoordeelt is hiërarchisch. Dit is goed, dat is beter, maar dit vind ik het best.
  Ook al kan ik zelf geen muurtje metselen, ik kan wel zien of een muurtje slecht of beter is gemetseld. Ik hoef niet alles zelf te kunnen of overal verstand van te hebben, om toch iets te kunnen beoordelen.

  Via een hiërarchische structuur stijgen mensen boven zichzelf uit. Komen ze tot betere prestaties. Wetenschap is hiërarchisch. Evolutionair heeft ons dat een flinke zet gegeven. Als wij solitaire schepsels waren geweest hadden wij nooit zoveel bereikt. Tegen die samenwerking sta je als eenling machteloos.

  Je kunt wel iedere keer poneren dat ik een slaafje en een hielenlikker zou zijn, maar ook dat is hiërarchisch denken. En een nogal primitief soort hiërarchisch denken. Waarin de één almachtig is en de ander totaal onmachtig. De werkelijkheid ligt wat genuanceerder. In principe blijven we allemaal mensen en spelen we (tijdelijk) een rol in het maatschappelijke leven. De één als arbeider, de ander als baas. En het één hoeft niet beter te zijn dan het andere. Een goede arbeider is net zo veel waard als een goede baas.

  Een hiërarchische structuur kun je ook gebruiken als een manier om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Omdat mensen verantwoordelijkheid op zich nemen als ze stijgen op de hiërarchische ladder. Maar je moet dan wel de regels van het spel volgen.

  Als je genoeg had aan je eigen gedachten zou je gewoon het leven leiden dat je wilt. Maar dat is niet zo. Je zoekt hier medestanders. Je probeert mensen te overtuigen. Waarom? Omdat je dan sterker staat. Intuïtief voelt ieder aan dat je alleen niets begint.

  Maar op het moment dat je medestanders vindt, treden dezelfde mechanismen weer in werking. Onherroepelijk beoordelen mensen elkaar op hun kwaliteiten. En brengen ze een hiërarchische structuur aan. Die is beter dan die in dat en die is daarin beter.

  Ik denk dat we die hiërarchische structuur van onze voorouders, de apen hebben geërfd.

Comments are closed.