PinokioVrijspreker: Vandaag wilt U bespreken wat waarheid is. Je zou denken dat dit duidelijk is.

Opperdienaar: Ja, dat dacht ik ook altijd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Naast het bespreken wat waarheid is, is het zelfs belangrijk te bespreken of waarheid relevant is.

Laatst hoorde ik namelijk een reclamespotje voor the National (een nieuwsprogramma in Canada) waarin een aantal dingen genoemd werden, die in een goed nieuwsbericht moeten zitten. Daar werden genoemd: angst, hypocrisie, boosheid, verdriet, menselijke zwakheid en oorlog. Waarheid en feiten waren echter zaken die ontbraken en kennelijk geen onderdeel uitmaken van het nieuwsprogramma van de Canadese staats berichtgeving.

Vrijspreker: Laten we eerst maar beginnen met wat waarheid is en als we weten waar we het over hebben, bespreken of waarheid relevant is.

Opperdienaar: Waarheid gaat over stellingen, uitspraken en theorieën. Een ware uitspraak is er één die een correct beeld geeft van de realiteit. Allereerst zijn beide discussie partners in een discussie over waarheid dus impliciet akkoord met het feit dat de onderliggende realiteit objectief is. Degene die gelijk heeft (de ware uitspraak heeft gedaan), is degene wiens uitspraak overeenkomt met die objectieve realiteit. Degene die de onware uitspraak doet, heeft een onjuist beeld van die realiteit. Dat beide discussiepartners denken dat HUN uitspraak de ware is, neemt niet weg dat ze het er over eens zijn dat als ze tegenstrijdige uitspraken doen, deze niet beiden tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dat is belangrijk om te beseffen als je 2 mensen ziet discussiëren: Ze zijn het eens dat er een objectieve realiteit is en proberen vast te stellen, wiens uitspraak die realiteit het best beschrijft. Een concreet voorbeeld:Persoon A zegt dat OJ Simpson zijn vrouw heeft vermoord en persoon B zegt dat dit niet zo is. Als ze beiden argumenten aandragen voor de juistheid van hun stelling, gaan ze er impliciet beiden mee akkoord dat OF OJ Simpson zijn vrouw vermoordde, OF niet, maar dat ze niet beiden gelijk kunnen hebben omdat de realiteit een objectieve toestand kent. Impliciet akkoord betekent hierbij:een akkoord dat blijkt uit hun handelen. Net zo als impliciet blijkt uit de vrijwillige aanschaf van een reep chocolade van 2 euro door Pietje, dat Pietje die ene reep chocolade hoger waardeert dan die 2 euro die hij er voor uitgaf. Het blijkt impliciet uit zijn ongedwongen handeling.

Vrijspreker: Zijn er dan ook mensen die beweren dat er geen objectieve realiteit bestaat?

Opperdienaar: Dat verbaasde mij ook, maar die mensen zijn er. Raar, maar waar. Ze zeggen dat 2 tegenovergestelde uitspraken beiden waar kunnen zijn. Ik denk dat dit voortkomt uit het feit dat Pietje chocolade ijs lekker kan vinden, terwijl tegelijkertijd Jantje juist pistache ijs lekker kan vinden. Als ze in discussie gaan over wat het lekkerste ijs is, denkt Pietje dat DE waarheid is dat chocolade het lekkerste is, terwijl Jantje denkt dat DE waarheid is dat pistache het lekkerst is.

Vrijspreker: Wat is hier dan aan de hand? Ze ervaren beiden duidelijk hun eigen gelijk en U zei net dat tegenovergestelde uitspraken niet beiden waar kunnen zijn. Dat lijkt hier niet te kloppen.

Opperdienaar: De objectieve waarheid is in dit geval, dat de hersenen van Pietje chocolade prefereren EN die van Jantje pistache. Het gaat hier over 2 verschillende individuen met verschillende subjectieve voorkeuren voor een bepaalde ijssmaak. De objectieve waarheid over de realiteit die ze hier proberen te vinden is: Pietjes hersenen bevatten meer geluksstofjes af als zijn smaakpapillen gestimuleerd worden met chocolade en Jantjes hersenen bevatten meer geluksstofjes als zijn smaakpapilllen gestimuleerd worden met pistache.  De uitspraak wat het lekkerste ijs is voor het collectief ‘Jantje en Pietje’, is niet te bepalen. Vandaar de uitspraak: Over smaak valt niet te twisten. Sommige mensen concluderen hier echter onterecht uit dat er 2 realiteiten zijn, 1 juist beschreven door Jantje en 1 door Pietje. Als we echter 4 uitspraken over DE realiteit doen:

 1. Jantje en Pietje vinden chocolade het lekkerst
 2. Jantje en Pietje vinden pistache het lekkerst
 3. Jantje vindt pistache het lekkerst en Pietje chocolade
 4. Jantje vindt chocolade het lekkerst en Pietje pistache

Dan is slechts 1 van die uitspraken objectief waar en zowel Jantje als Pietje kunnen het hierover eens zijn (3). Dit zou zelfs wetenschappelijk vast te stellen zijn door zowel Jantje als Pietje ijs te laten proeven in een FMRI scanner en te kijken hoe de natuurkunde zich ontvouwt in hun hersenen.

Vrijspreker: Aha, er is dus een objectieve realiteit, die wordt beschreven door ware uitspraken, maar je komt in de problemen als je groepen mensen met individuele voorkeuren, collectief wilt beschrijven.

Opperdienaar: Dat is niet de enige manier om in de problemen te komen. Als de discussie partners verschillende definities hebben van hetzelfde woord, gaat het ook mis. Inflatie en monopolie zijn bijv. woorden die veel libertariërs anders definiëren dan voorstanders van afpersing. Het verdraaien van die woorden is een belangrijk gereedschap van ons machthebbers om aan de macht te blijven. Het veroorzaakt en enorme spraakverwarring en maakt communicatie van ideeën nagenoeg onmogelijk.

Vrijspreker: Als de definities duidelijk zijn en de partijen zijn zich er van bewust dat ze impliciet akkoord zijn met een objectieve realiteit, hoe onderscheid je een ware van een onware uitspraak?

Opperdienaar: Een uitspraak die tot een tegenstrijdigheid leidt, is onwaar. Dus stel dat iemand zegt dat hij gelooft dat hij boodschappen doorkrijgt van onzichtbare groene elfjes die rond zijn hoofd cirkelen, dan hoef je niet te controleren of ze er zijn. Een elfje kan niet groen en onzichtbaar zijn.

Als een uitspraak niet tot een interne tegenstrijdigheid leidt, kan deze waar zijn, maar het hoeft niet. De stelling moet ook in overeenstemming met de feiten zijn. Als bovengenoemde persoon zou zeggen dat hij geloofde dat er groene elfjes rond zijn hoofd cirkelden, dan kun je kijken of je deze elfjes kunt zien, voelen, ruiken, horen of proeven. Als je op geen enkele wijze groene elfjes kunt waarnemen ben je een groene elfjes atheïst. Je kunt overigens meestal wel bewijzen dat een uitspraak onwaar is, maar niet vaak dat hij waar is. Voor feiten kan het mogelijk zijn met zekerheid de waarheid vast te stellen en voor definities ook (een vrijgezel is een mens die geen relatie heeft). Voor principes is dit wat moeiilijker. Voor meer informatie deins ik er niet voor terug naar Hans Herman Hoppe te verwijzen. Duidelijk moet in ieder geval zijn dat iets niet waar is omdat veel mensen iets geloven, of omdat het al een hele lange tijd door veel mensen geloofd wordt, of dat het in een heilig boek geschreven staat. Veel mensen geloofden heel lang dat de zon om de aarde draaide. Ook is het niet zo dat een correlatie op een oorzaak gevolg verband duidt. Als gebeurtenis A 100 keer tezamen gezien wordt met gebeurtenis B, hoeft de stelling A veroorzaakt B niet waar te zijn en B veroorzaakt A ook niet.

Ook mag het duidelijk zijn dat iets niet waar is omdat het opperhoofd het beweert (argument van authoriteit)

Vrijspreker: OK, nu ik begrijp wat een ware van een niet ware uitspraak onderscheidt. De laatste vraag: Is waarheid belangrijk?

Opperdienaar: Een goed begrip van de waarheid over de materiële realiteit om ons heen is van groot belang. Hoe zou ik bijvoorbeeld mensen kunnen afpersen als ik niet begreep wat hen motiveerde? Het zou onmogelijk zijn. Hoe zou ik ze kunnen indoctrineren als ik onjuiste ideeën in mijn hoofd had over op welke leeftijd je daar het beste mee kan beginnen? Hoe kan ik aan eten komen, de auto starten, mijn huis verwarmen als ik geen ware ideeën heb over de realiteit? Het is onmogelijk te overleven met onware ideeën over de realiteit in mijn hoofd. Mijn handelingen zouden anticiperen op gedrag van objecten en mensen dat nooit uitpakt zoals ik dacht dat het uit zou pakken. Bedenk eens wat er in het verkeer zou gebeuren als ik weerbarstig bleef geloven in onware ideeën en daar volledig op vertrouwde? Waarheid is van enorm belang bij het manipuleren van de realiteit om je heen.

Vrijspreker: Maar dat betekent dat als je ware uitspraken over moraliteit wilt doen, dat deze uitspraken gedrag moeten beschrijven dat iedereen kan vertonen zonder dat het tot tegenstrijdigheiden leidt. De morele uitspraak:”Het is moreel elkaar te begroeten door alle 3 de handen te schudden” is dan onwaar.

Opperdienaar: Dat klopt, maar het bevalt me niet welke richting het gesprek opgaat

Vrijspreker: Dat betekent ook dat de morele stelling:”Mensen mogen hun geld verdienen door anderen af te persen” niet waar is, omdat het tot een tegenstrijdigheid leidt; alle mensen kunnen elkaar niet tegelijkertijd af persen.

Opperdienaar: Daarom is mijn morele stelling ook:”Mensen mogen hun geld verdienen door te proberen anderen af te persen” Nu is het niet meer tegenstrijdig, want iedereen kan het proberen, alleen de Opperdienaar zal er echter in slagen. Dat zal ik doen door te zeggen dat de onderdanen zich behoren te laten afpersen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar ik spreek dan ook niet de waarheid. Om echter onderdanen af te persen, moet je wel tegen ze liegen, anders lukt het niet. Maar ik ervaar praten over moraliteit en waarheid als onprettig (als het niet zo afgezaagd was, zou ik over David Hume’s ‘is/ought dichotomy’ beginnen) en sluit het interview daarom nu af

166 REACTIES

 1. @Alex [83]:

  ‘Ik praat niet met je, want je keurt geweld tegen anderen goed’, aldus deze Alex. Geen enkele libertarier die hem corrigeert.

  Alex, jij keurt ook geweld jegens anderen goed: als je bedreigd wordt, of als je niet betaald wordt, zou ik denken.
  Het geweld jegens de 1, kan de verdediging voor de ander betekenen.
  Libertariers keuren niet alle geweld af: verdedigend geweld mag volgens hen.
  Geweld initieren, mag niet.
  Nu is het natuurlijk zeer de vraag of je het betalen voor wegen die er al een hele tijd liggen, kunt beschouwen als het inititeren van geweld jegens de gebruiker. Een weg ligt er dertig jaar, de achttienjarige komt net kijken en gebruikt de weg, en moet er voor betalen.
  Begint ‘de’ overheid dan met geweld?
  Dat is zeer de vraag.

  Elke organisatoe, tot de postzegelclub aan toe, heeft een bestuur nodig.
  Zou een heel land dan plotseling geen bestuur nodig hebben?
  Dat is erg ongeloofwaardig.

  Alex [94] reageerde op deze reactie.

 2. @Eric [84]:
  eehm. Je stormt als onbekende een ziekenhuis in en rent naar een dokter en begint tegen de dokter te bazelen dat je weet hoe je moet opereren.
  De dokter wijst je eerst op een aantal beginselen om te controleren of je dokterskennis bezit.
  Nadat je deze simpele feiten ontwijkt en door blijft bazelen over operaties weet de dokter gewoon genoeg.
  Je bent geen dokter.
  Resumerend.
  Iedereen denkt hier maar binnen te stormen met zaken die al jarenlang besproken worden op deze site. Soms is het inderdaad vermoeiend (excuse me) om als filosoof (libertarisme is puur een acceptatie) voor de zoveelste keer al deze energie te stoppen in iemand die bij voorbaat al irrationele uitgangspunten inneemt.
  Dan verwijs je zo iemand gewoon naar de beginselen.
  Als gunst. Ik hoef geen energie in jou te steken.
  Als je daar geen zin in hebt. Geen probleem. No strings attached. Geen emotioneel verlies.
  Succes dan maar.

  Eric [97] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [91]:

  @Alex [83]:

  ‘Ik praat niet met je, want je keurt geweld tegen anderen goed’, aldus deze Alex. Geen enkele libertarier die hem corrigeert.

  Alex, jij keurt ook geweld jegens anderen goed: als je bedreigd wordt, of als je niet betaald wordt, zou ik denken.
  Het geweld jegens de 1, kan de verdediging voor de ander betekenen.
  Libertariers keuren niet alle geweld af: verdedigend geweld mag volgens hen.
  Geweld initieren, mag niet.
  Nu is het natuurlijk zeer de vraag of je het betalen voor wegen die er al een hele tijd liggen, kunt beschouwen als het inititeren van geweld jegens de gebruiker. Een weg ligt er dertig jaar, de achttienjarige komt net kijken en gebruikt de weg, en moet er voor betalen.
  Begint ‘de’ overheid dan met geweld?
  Dat is zeer de vraag.

  Elke organisatoe, tot de postzegelclub aan toe, heeft een bestuur nodig.
  Zou een heel land dan plotseling geen bestuur nodig hebben?
  Dat is erg ongeloofwaardig.

  Ik corrigeer even. Ik bedoel ik ga niet in discussie met iemand die mijn keuze van vrijheid wil inperken met gebruik van geweld.(Dwang)

  Ik laat andere in hun keuzes, maar als anderen het okay vinden dat ik onder dwang moet conformeren met hun denkwijze, dan hou de discussie op en ga ik niet met een imoreel persoon discussieren die in weze mij bedreigd met geweld. Ik spaar mijn energie en tijd liever.

 4. @beek [92]:

  -En de NEderlander heeft niet 620 miljard aan hypotheek open staan hè?
  -Die auto’s van ruim 30/40 duizend euro’s, die geen uitzondering zijn op de weg , hebben de meeste even van hun spaar centjes betaald zeker?
  -Ga je mij nou wijsmaken dat de Nederlander als enigste niet boven zijn niveau heeft geleeft?
  -En kun je de Nederlander dit gedrag kwalijk nemen? Dit Amerikaans gedrag waar we in gemotiveerd worden?
  Dat bestuur waar jij het over hebt zorgt ervoor dat mensen dit gedrag gaan vertonen. Houdt de spaarrente laag, geeft de spaarlonen vrij, Komt met een sloopregeling in tijden dat het juist verstandig is om geld achter de hand te hebben ipv een grote auto aan te schaffen.
  Gaf belachelijke lage hypotheek rentes waardoor er huizen bubbles zijn ontstaan in veel landen.

  Het staat iedereen vrij om hierin mee te gaan of niet, maar het is duidelijk dat de menigte hierin is meegegaan. Als schaapjes, of als slaafjes.

  Al met al, het volk doet precies wat van hem verlangt wordt.
  Mensen die geen slaaf zijn, hebben geen leningen en kunnen met 50 jaar stoppen met werken als ze dat verlangen. De waarheid is dat de meerderheid door zal moeten werken tot 67. Omdat de overheid en de banken hem arm houden.En omdat hij meegaat in dit consumeer gedrag natuurlijk.

  Pak de Amerikaan met zijn 4 of 5 credit cards, zijn dikke hypotheek op een huis waarvan de waarde met 30% is gedaald.
  Sorry maar in mijn ogen heeft zo iemand zichzelf als slaaf verworven.

  beek [96] reageerde op deze reactie.

 5. @Eric [95]:

  Ik weet niet of je gedwongen wordt overmatig te consumeren.
  Volgens mij kun je, als je dat wilt, arm leven. Dat verbiedt de overheid niet.

  Dat je vervolgens toch met jaloerse blikken kijkt naar de rijkdom van anderen, lijkt me dan vooral een persoonlijk probleem.
  ’t Is even doorzetten, arm leven. Maar het wordt niet verboden.

  Eric [98] reageerde op deze reactie.

 6. @Liberty 5-3000 [93]:

  Je besteed geen energie aan me maar je hebt nu al drie stukjes geschreven waarin je 3 keer compleet afwijkt van het onderwerp.Niet 1 argument, niet 1 voorbeeldje. En je noemt jezelf filosoof???? Een beetje filosoof zou zo korte metten met me maken.Die zou me in drie zinnen kunnen vertellen dat ik fout zit. Maar jij besteedt 3 stukken aan het ontwijken van de kern.

  Een filosoof zal nooit een gesprek uit de weg gaan. En al zeker niet omdat iemand het niet met hem eens is. Daar is die immers filosoof voor toch?

 7. @beek [96]:

  Als je goed leest zul je zien dat ik dat ook niet gezegd heb. Ik zeg duidelijk dat je die keus hebt. Maar je wordt hier zwaar in beinvloed. En de effecten hiervan zijn in het westen toch heel duidelijk zichtbaar dacht ik zo. We hebben allemaal hetzelfde gedrag vertoont. Mensen zijn kwaad op de Grieken , maar zij deden precies hetzelfde als hier.Grote verschil is dat mensen hier hun schulden kunnen terug terug betalen. In Griekenland ligt dat anders. Maar dit is een uitermate gevaarlijk spelletje zoals je hebt kunnen zien in Amerika.
  De Nederlander is zich daar nog niet zo van bewust maar wat er in Ierland en Spanje is gebeurt kan hier ook.
  De Nederlandse hypotheek schuld is de grootste van de wereld. Als de huizen hier met 30 % dalen zul je zien hoeveel slaven je in 1 klap erbij zult krijgen.
  Die vrijheid die ontzettend veel mensen ervaren hebben de laatste jaren was een vrijheid van consumatie op krediet. Met de overwaarde van je huis. Als het tegenovergetselde gebeurt met d huizen(als prijzen kelderen dus) zul je zien hoe die vrijheids zich om zal zetten in een slaafs gevoel.
  Het zijn valse vrijheden, er is niks zo slaafs als iemand die schulden heeft.Schulden op passiva’s.
  En natuurlijke zijn er uitzonderingen maar voor de meeste onder ons is dit de realiteit. (voor mij overigens niet 🙂 )

  Met die grote leningen verkoop je jezelf aan banken en werkgevers. Zij bezitten je als het ware. Je dwingt jezelf tot arbeid en belemmert je vrijheden enorm.

  beek [99] reageerde op deze reactie.
  maha [101] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [99]:

  -En hoe noem je een sloopregeling dan?
  -Vrijgeven van spaarloon?
  -Spaarrentes van 2 % en vermogensbelasting van 1,2% , blijft netto 0,8% over.
  – Een aantal jaren geleden kon je tot wel 6 keer je jaarsalaris opnemen aan hypotheek.

  Toch echt zaken die door onze overheid worden geregeld.
  Toch echt zaken die de de mens onbewust aanzet tot consumeren op krediet.

  Het consumeren met geleent geld is door onze overheid aangemoedigt. Bijna het hele westen is dit als normaal gaan zien.
  Resultaat: crisis.
  Ontzettend veel Amerikaanse gezinnen zullen de rest van hun leven moeten besteden aan het terug betalen van hun schulden.
  En Europese banken en regeringen zijn het Amerikaanse gedrag gaan nadoen de laatste 10 jaar.
  Dit is fataal geworden voor Ierland, Griekenland en wie weet wie er nog gaat volgen…..

 9. @Eric [98]:
  -‘Met die grote leningen verkoop je jezelf aan banken en werkgevers. Zij bezitten je als het ware. Je dwingt jezelf tot arbeid en belemmert je vrijheden enorm.’-

  Hier ben ik het met je eens. Ik vind ook dat de banken een vuil spelletje hebben gespeeld met de mensen. Nog jaren en jaren kunnen mensen gaan werken om hun schulden bij de bank af te betalen. Een vorm van slavernij. Ben ik het mee eens.
  Het lullige is dat mensen er zelf ingetrapt zijn.

  Eric [102] reageerde op deze reactie.
  Eric [103] reageerde op deze reactie.

 10. @maha [101]:

  Het lullige is dat er een sfeer is gecreeerd waarin dit normaal gevonden wordt door de mens. Niet veel mensen zijn zich bewust dat ze hun huid en vrijheid verkopen aan banken.
  Regeringen hebben hier grote invloed op gehad. Ook regeringen hebben in deze krediet economie gelooft. En nu ze inzien dat het op springen staat verzinnen ze opeens allemaal regeltjes.

  En wat ook heeeeel belangrijk is, is de rol van de media. Bedrijven geven niet voor niks miljoenen uit aan reclame. Iedereen is hier vatbaar voor.De ene veel en de ander minder maar als je nooit eens ergens gelezen hebt hoe reclame je onderbewustzijn beinvloedt doe je je hele leven lang mee aan deze overbodige consumatie op krediet.
  Een goede reclame zorgt ervoor dat jij je onvolledig gaat voelen. Te dik, te dun, je bent pas een echte man als je een BMW rijdt, als je axe deodorant gebruikt word je door 100 vrouwen besprongen etc etc. Geloof me die reclames kosten een vermogen maar leveren het 10 voudige op.
  En de grootste uitvinding is natuurlijk: koop nu en betaal pas in 2012. Of in termijnen, zonder rente en ga zo maar door.
  Een onwetend iemand trapt hier gewoon in, sommige mensen hun hele leven lang.

  Reclame bureaus weten precies hoe ze jou je pin pas moeten laten trekken. Dat is hun werk en dat doen ze met veel succes.

  Daarom ben ik het niet eens met de stelling dat het hun eigen schuld is dat ze zwaar in de schulden zitten. Alles is erop gericht jou onbewust te laten consumeren, je wordt gigantisch misleid.Regeringen stimuleren dat,banken geven jou de middelen en bedrijven maken misbruik van de hebzucht van de mens.

  maha [104] reageerde op deze reactie.

 11. @maha [101]:

  Amerikanen consumeren het meeste van iedereen. Als je een dag TV zou kijken in America zou je meteen begrijpen waarom. Om de paar minuten word je daar gebombardeerd met reclame. Veel meer dan hier. Resultaat: de Amerikaan is een consumerend varken geworden. Sommige van die varkens wegen wel 200 kg. Triest gewoon.

  Dit heet manipulatie en het werkt uitstekend. En zolang deze arme mensen de psychologie achter dit gedrag niet kennen en begrijpen kun je ze het ook niet kwalijk nemen vind ik.

 12. @Eric [102]:

  Het is denk ik zo dat als er eenmaal een bepaalde beweging ontstaat in een samenleving, en het één het andere versterkt, dat het bijna onontkoombaar is dat je er in meegezogen wordt. Het is een soort gezamenlijke gekte. En als je er middenin zit kun je niet echt overzien wat er aan de hand is en wat de gevolgen zullen zijn, maar achteraf vallen de stukjes in elkaar. Bizar is het. Maar zie de banken maar eens te pakken te krijgen. We zijn afhankelijk van ze.
  Ik ben ervan overtuigd dat we ze veel te veel vrijheid hebben gegeven.

  Paul Martens [105] reageerde op deze reactie.

 13. @Paul Martens [105]:

  Is dat waarheid? Tja, het is mijn waarheid. Ik heb geen verstand van geld en economie, behalve dat ik vind dat ik niets uit moet geven dat ik niet heb. Ik ben nogal simpel. Aan mij is de slogan: ‘Geld moet rollen’ niet besteed. Ik laat niks rollen. Ik geef zo weinig mogelijk geld uit, zodat ik er zo lang mogelijk mee kan doen. Met mijn boerenverstand vind ik dat het verstandigste. En zo heb ik altijd zo veel mogelijk geleefd. En dat heeft mij niet ongelukkig gemaakt. Integendeel. Ik heb het gevoel dat ik kan kopen wat ik wil. De vraag is alleen: Wil ik het? En meestal wil ik het niet.

  Dé hele Waaarheid zal het echter niet zijn. Banken hebben hun gezichtspunt. En politici ook. En ze hebben ieder hun eigen belangen en doelen. Maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid.

  Op zich vind ik het niet zo gek wat ik schreef. Mensen vertrouwden banken. Daarmee gaven mensen banken de vrijheid om hen te bedonderen. En wie dan precies welke regels maakte of stimuleerde, dat weet ik niet, en dat maakt me ook niet uit. Dat ik als burger wantrouwend behoor te staan tegenover banken is voor mij kennis genoeg. En een bevestiging voor mij dat ik nooit ergens in moet stappen wat ik niet snap.

  Het punt is natuurlijk dat de overheid niet helemaal los staat van het bedrijfsleven. Zoals in Amerika. Dat de overheid banken niet failliet liet gaan omdat anders de hele maatschappij meegesleurd werd. Dat laat zien dat de overheid achter de banken aan loopt, en dat is geen goede positie als je beleid moet maken.
  Paul Martens [108] reageerde op deze reactie.
  Eric [111] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [92]: je noemt de maffia met de vlag bestuur en het is opeens geen maffia meer.

  Overigens ook nog belangrijk betreffende waarheid:
  Stel iemand zegt: belasting valt onder hetzelfde principe als diefstal en dit is een ware stelling

  Dan kun je die stelling niet onwaar maken door te zeggen dat er volgens jouw geen wegen zouden zijn zonder die diefstal. Zelfs als het waar was, dat je zonder afpersing geen wegen zou hebben en zonder wegen niet zou kunnen leven, dan nog is het afpersing, ook als je het belasting noemt. De stelling dat beiden onder hetzelfde principe vallen, wordt niet onderuit gehaald door vermeende onvermijdbaarheid door vrienden van de afpersers

  beek [117] reageerde op deze reactie.

 15. @maha [106]: Met alle respect en niet rottig bedoeld: je schrijft inderdaad over dingen waar je geen verstand van hebt.
  Amerika laat WEL banken failliet gaan, alleen niet de banken van hun vriendjes, ofwel waar bijvoorbeeld JP Morgan en Rothschild belangen in hebben.
  De Amerikaanse FED (centrale bank) staat onder bevel van de Amerikaanse regering, net zoals de Nederlandse Bank naar de pijpen van onze regering danst. En die Amerikaanse regering gebood de FED om pas geleden WEER eens 600 miljard dollar bij te maken. Daarmee zorgt de regering voor de ontwaarding van haar eigen waardeloze dollar. Dat is pure valsemunterij en dat wordt hier niet anders gedaan. De euro ontwaardt in rap tempo. Het is niet het goud, dat duurder wordt. Nee, het zijn de valuta die door regeringen omlaag gehaald worden.

  Maar een tip: verdiep je eerst in een onderwerp, alvorens er uitspraken over te doen. Of zonder kennis van de Oostenrijkse School domweg de Keynesiaanse economie te verdedigen.
  Nogmaals, niet om rottig tegen je te doen, maar om te zorgen dat je hier dan wél serieus genomen kunt worden.

  Eric [109] reageerde op deze reactie.
  maha [110] reageerde op deze reactie.

 16. @Paul Martens [108]:

  @Maha

  En dan hebben we het nog niet over de onafhankelijkheid van Nout Wellink gehad. Als lid van de Trilateral Commission. Hoezo onafhankelijk. Het is een door en door verrot corrupt systeem.

  Mijn dank voor deze kennis gaat vooral uit naar Willem Middelkoop. Oud financieel verslag gever van RTL7. Voorspeller van de crisis.
  Snapt het systeem als geen ander.Hij heeft bij gedragen aan het nog beter openen van mijn ogen.

 17. @maha [106]:

  Als je geinteresseerd bent in het hoe en wat van ons geld systeem raad ik je dit boeiende filmpje aan:

  http://www.youtube.com/watch?v=cmi9NZHKcqU (Het zijn 4 of 5 delen)

  Duurt wel lang ( 1 uur geloof ik) maar het is informatie die iedereen eigenlijk zou moeten weten. Het legt in eenvoudige taal uit wat Willem Middelkoop ook al ruim 10 jaar beweert.
  In het kort: dit is een systeem waarin de schulden alleen maar groter en groter kunnen worden. Een systeem dat dus vroeg of laat zal ontploffen.

  maha [112] reageerde op deze reactie.

 18. @maha [112]:

  Ja dat klopt ja, maar het belangrijkste wat dit filmpje duidelijk maakt is dat onze regeringen geld lenen. Die ze later terug betalen met belasting geld. Dat geld wordt bij gedrukt en uitgeleent en er moet vervolgens rente over betaald worden. Dit alleen al betekent dat er meer geld nodig is dan dat er bestaat om je schuld plus rente af te betalen.
  Dus in feite moet er weer geld bij gedrukt worden om de lening + de rente terug te betalen. Dit zorgt er dus voor dat alle staatsschulden zo enorm groot zijn geworden. Onze regeringen hebben een minimale economische groei van 3 % nodig om al die rente te kunnen betalen. En in de gevallen van Griekenland en Ierland nog veel meer omdat zij aan veel hogere tarieven lenen dan Nederland.Ze zijn als de dood dat de rente ook maar met 1% stijgt.1% stijging betekent vele miljarden meer rente betalen. Zo schijnt Japan 1 kwart van het BNP te moeten gebruiken om rente af te lossen. En een paar procentjes rente verhoging erbij en het wordt 50% Van het bruto nationaal inkomen.Ik kan het niet zo goed uitleggen als dat filmpje maar het komt hier ongeveer op neer.

  Dit verklaart dus waarom regeringen steeds meer en meer het volk zullen gaan belasten en uitknijpen.Ze zullen steeds meer gaan nemen en steeds minder terug gaan geven. Wat de afgelopen 10 jaar dus ook echt zichtbaar duidelijk is geworden. We zitten in een enorme val. Dit is ook wat Middelkoop dus al 10 jaar zegt. Dit systeem gaat ontploffen. Het creeeren van geld uit het niets is een grote illusie. Waar onze politici aan blijven vasthouden.
  Hier komt nog bij dat onze politici zelf gigantisch hun zakken vullen. Dat we brussel moeten financieren. Dat ze extreem met geld smijten.

  Ze gaan nu 18 miljard bezuinigen. En dit terwijl ze 30 miljard per jaar teveel uitgeven. Tel maar uit waar we over een aantal jaar staan..

  maha [116] reageerde op deze reactie.

 19. @Eric [114]:

  Ja ja. Ik denk dan toch: de mensen die het veroorzaakt hebben en er rijk van geworden zijn, moeten de rotzooi ook maar opruimen. En als ze het volk te zeer gaan uitknijpen, dan komt het volk zijn gram wel halen.

  Aan de andere kant denk ik: We hebben de afgelopen jaren in zulke weelde geleefd. Iets minder is niet persé slechter.

 20. @pcrs [107]:

  Een bestuur wordt gekozen door de deelnemers.
  Dieven worden niet gekozen door de deelnemers.
  Een bestuur ontvangt van de deelnemers gedelegeerde taken en bevoegdheden.
  Dieven ontvangen geen bevoegdheden en gedelegeerde taken van de deelnemers.
  Een bestuur legt verantwoording af van de bestede gelden.
  Een dief legt geen verantwoording af van de bestede gelden.
  Een bestuur vraagt inspraak.
  Een dief vraagt geen inspraak.
  Een bestuur maakt de plannen bekend.
  Een dief maakt geen plannen bekend.
  Een bestuur stelt de verplichte bijdrage vast in overleg.
  Een dief stelt de verplichte bijdrage niet vast in overleg.
  Een bestuur behartigt uw belangen.
  Een dief heeft maling aan uw belangen.
  Een bestuur gaat zorgvuldig te werk in overleg.
  Een dief gaat zeker niet in overleg.

  beek [118] reageerde op deze reactie.
  pcrs [119] reageerde op deze reactie.

 21. @beek [117]:

  Wil je dus een landsbestuur correct beoordelen, moet je de activiteiten vergelijken met de taken van een bestuur.
  We spreken van een bestuur en verreweg de meeste deelnemers beschouwen een regering als een bestuur ten behoeve van het gemeenschappelijk nut.
  De overeenkomsten met de activiteiten van een dief blijken dan eerder te berusten op een mening dan op feiten.
  De overeenkomsten met andere besturen blijken dan belangrijk overeen te komen met de feiten.

  pcrs [120] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [117]: “Een bestuur wordt gekozen door de deelnemers.”
  Vroeger toen je niet mocht kiezen tussen de Turkse of de Russische maffia, noemde je het ook gewoon overheid.
  Je noemt het bestuur van en bedrijf ook geen overheid. Mensen die in de raad van bestuur zitten, zijn idd gekozen. De aandeelhouders zitten vrijwillig in het bedrijf.
  De randvoorwaarden van het uitbuitingssysteem, daar kun je niet voor kiezen. Het is als een vrouw die mag kiezen door wie ze verkracht wil worden, maar niet de keuze heeft om niet verkracht te worden. Je mag ook kiezen wie je salaris steelt, maar als je buren daar een andere beslissing over nemen, wordt je keuze ongeldig.
  Kortom, allemaal weer onzin en drogrdeneringen.

Comments are closed.