PinokioVrijspreker: Vandaag wilt U bespreken wat waarheid is. Je zou denken dat dit duidelijk is.

Opperdienaar: Ja, dat dacht ik ook altijd, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Naast het bespreken wat waarheid is, is het zelfs belangrijk te bespreken of waarheid relevant is.

Laatst hoorde ik namelijk een reclamespotje voor the National (een nieuwsprogramma in Canada) waarin een aantal dingen genoemd werden, die in een goed nieuwsbericht moeten zitten. Daar werden genoemd: angst, hypocrisie, boosheid, verdriet, menselijke zwakheid en oorlog. Waarheid en feiten waren echter zaken die ontbraken en kennelijk geen onderdeel uitmaken van het nieuwsprogramma van de Canadese staats berichtgeving.

Vrijspreker: Laten we eerst maar beginnen met wat waarheid is en als we weten waar we het over hebben, bespreken of waarheid relevant is.

Opperdienaar: Waarheid gaat over stellingen, uitspraken en theorieën. Een ware uitspraak is er één die een correct beeld geeft van de realiteit. Allereerst zijn beide discussie partners in een discussie over waarheid dus impliciet akkoord met het feit dat de onderliggende realiteit objectief is. Degene die gelijk heeft (de ware uitspraak heeft gedaan), is degene wiens uitspraak overeenkomt met die objectieve realiteit. Degene die de onware uitspraak doet, heeft een onjuist beeld van die realiteit. Dat beide discussiepartners denken dat HUN uitspraak de ware is, neemt niet weg dat ze het er over eens zijn dat als ze tegenstrijdige uitspraken doen, deze niet beiden tegelijkertijd waar kunnen zijn. Dat is belangrijk om te beseffen als je 2 mensen ziet discussiëren: Ze zijn het eens dat er een objectieve realiteit is en proberen vast te stellen, wiens uitspraak die realiteit het best beschrijft. Een concreet voorbeeld:Persoon A zegt dat OJ Simpson zijn vrouw heeft vermoord en persoon B zegt dat dit niet zo is. Als ze beiden argumenten aandragen voor de juistheid van hun stelling, gaan ze er impliciet beiden mee akkoord dat OF OJ Simpson zijn vrouw vermoordde, OF niet, maar dat ze niet beiden gelijk kunnen hebben omdat de realiteit een objectieve toestand kent. Impliciet akkoord betekent hierbij:een akkoord dat blijkt uit hun handelen. Net zo als impliciet blijkt uit de vrijwillige aanschaf van een reep chocolade van 2 euro door Pietje, dat Pietje die ene reep chocolade hoger waardeert dan die 2 euro die hij er voor uitgaf. Het blijkt impliciet uit zijn ongedwongen handeling.

Vrijspreker: Zijn er dan ook mensen die beweren dat er geen objectieve realiteit bestaat?

Opperdienaar: Dat verbaasde mij ook, maar die mensen zijn er. Raar, maar waar. Ze zeggen dat 2 tegenovergestelde uitspraken beiden waar kunnen zijn. Ik denk dat dit voortkomt uit het feit dat Pietje chocolade ijs lekker kan vinden, terwijl tegelijkertijd Jantje juist pistache ijs lekker kan vinden. Als ze in discussie gaan over wat het lekkerste ijs is, denkt Pietje dat DE waarheid is dat chocolade het lekkerste is, terwijl Jantje denkt dat DE waarheid is dat pistache het lekkerst is.

Vrijspreker: Wat is hier dan aan de hand? Ze ervaren beiden duidelijk hun eigen gelijk en U zei net dat tegenovergestelde uitspraken niet beiden waar kunnen zijn. Dat lijkt hier niet te kloppen.

Opperdienaar: De objectieve waarheid is in dit geval, dat de hersenen van Pietje chocolade prefereren EN die van Jantje pistache. Het gaat hier over 2 verschillende individuen met verschillende subjectieve voorkeuren voor een bepaalde ijssmaak. De objectieve waarheid over de realiteit die ze hier proberen te vinden is: Pietjes hersenen bevatten meer geluksstofjes af als zijn smaakpapillen gestimuleerd worden met chocolade en Jantjes hersenen bevatten meer geluksstofjes als zijn smaakpapilllen gestimuleerd worden met pistache.  De uitspraak wat het lekkerste ijs is voor het collectief ‘Jantje en Pietje’, is niet te bepalen. Vandaar de uitspraak: Over smaak valt niet te twisten. Sommige mensen concluderen hier echter onterecht uit dat er 2 realiteiten zijn, 1 juist beschreven door Jantje en 1 door Pietje. Als we echter 4 uitspraken over DE realiteit doen:

 1. Jantje en Pietje vinden chocolade het lekkerst
 2. Jantje en Pietje vinden pistache het lekkerst
 3. Jantje vindt pistache het lekkerst en Pietje chocolade
 4. Jantje vindt chocolade het lekkerst en Pietje pistache

Dan is slechts 1 van die uitspraken objectief waar en zowel Jantje als Pietje kunnen het hierover eens zijn (3). Dit zou zelfs wetenschappelijk vast te stellen zijn door zowel Jantje als Pietje ijs te laten proeven in een FMRI scanner en te kijken hoe de natuurkunde zich ontvouwt in hun hersenen.

Vrijspreker: Aha, er is dus een objectieve realiteit, die wordt beschreven door ware uitspraken, maar je komt in de problemen als je groepen mensen met individuele voorkeuren, collectief wilt beschrijven.

Opperdienaar: Dat is niet de enige manier om in de problemen te komen. Als de discussie partners verschillende definities hebben van hetzelfde woord, gaat het ook mis. Inflatie en monopolie zijn bijv. woorden die veel libertariërs anders definiëren dan voorstanders van afpersing. Het verdraaien van die woorden is een belangrijk gereedschap van ons machthebbers om aan de macht te blijven. Het veroorzaakt en enorme spraakverwarring en maakt communicatie van ideeën nagenoeg onmogelijk.

Vrijspreker: Als de definities duidelijk zijn en de partijen zijn zich er van bewust dat ze impliciet akkoord zijn met een objectieve realiteit, hoe onderscheid je een ware van een onware uitspraak?

Opperdienaar: Een uitspraak die tot een tegenstrijdigheid leidt, is onwaar. Dus stel dat iemand zegt dat hij gelooft dat hij boodschappen doorkrijgt van onzichtbare groene elfjes die rond zijn hoofd cirkelen, dan hoef je niet te controleren of ze er zijn. Een elfje kan niet groen en onzichtbaar zijn.

Als een uitspraak niet tot een interne tegenstrijdigheid leidt, kan deze waar zijn, maar het hoeft niet. De stelling moet ook in overeenstemming met de feiten zijn. Als bovengenoemde persoon zou zeggen dat hij geloofde dat er groene elfjes rond zijn hoofd cirkelden, dan kun je kijken of je deze elfjes kunt zien, voelen, ruiken, horen of proeven. Als je op geen enkele wijze groene elfjes kunt waarnemen ben je een groene elfjes atheïst. Je kunt overigens meestal wel bewijzen dat een uitspraak onwaar is, maar niet vaak dat hij waar is. Voor feiten kan het mogelijk zijn met zekerheid de waarheid vast te stellen en voor definities ook (een vrijgezel is een mens die geen relatie heeft). Voor principes is dit wat moeiilijker. Voor meer informatie deins ik er niet voor terug naar Hans Herman Hoppe te verwijzen. Duidelijk moet in ieder geval zijn dat iets niet waar is omdat veel mensen iets geloven, of omdat het al een hele lange tijd door veel mensen geloofd wordt, of dat het in een heilig boek geschreven staat. Veel mensen geloofden heel lang dat de zon om de aarde draaide. Ook is het niet zo dat een correlatie op een oorzaak gevolg verband duidt. Als gebeurtenis A 100 keer tezamen gezien wordt met gebeurtenis B, hoeft de stelling A veroorzaakt B niet waar te zijn en B veroorzaakt A ook niet.

Ook mag het duidelijk zijn dat iets niet waar is omdat het opperhoofd het beweert (argument van authoriteit)

Vrijspreker: OK, nu ik begrijp wat een ware van een niet ware uitspraak onderscheidt. De laatste vraag: Is waarheid belangrijk?

Opperdienaar: Een goed begrip van de waarheid over de materiële realiteit om ons heen is van groot belang. Hoe zou ik bijvoorbeeld mensen kunnen afpersen als ik niet begreep wat hen motiveerde? Het zou onmogelijk zijn. Hoe zou ik ze kunnen indoctrineren als ik onjuiste ideeën in mijn hoofd had over op welke leeftijd je daar het beste mee kan beginnen? Hoe kan ik aan eten komen, de auto starten, mijn huis verwarmen als ik geen ware ideeën heb over de realiteit? Het is onmogelijk te overleven met onware ideeën over de realiteit in mijn hoofd. Mijn handelingen zouden anticiperen op gedrag van objecten en mensen dat nooit uitpakt zoals ik dacht dat het uit zou pakken. Bedenk eens wat er in het verkeer zou gebeuren als ik weerbarstig bleef geloven in onware ideeën en daar volledig op vertrouwde? Waarheid is van enorm belang bij het manipuleren van de realiteit om je heen.

Vrijspreker: Maar dat betekent dat als je ware uitspraken over moraliteit wilt doen, dat deze uitspraken gedrag moeten beschrijven dat iedereen kan vertonen zonder dat het tot tegenstrijdigheiden leidt. De morele uitspraak:”Het is moreel elkaar te begroeten door alle 3 de handen te schudden” is dan onwaar.

Opperdienaar: Dat klopt, maar het bevalt me niet welke richting het gesprek opgaat

Vrijspreker: Dat betekent ook dat de morele stelling:”Mensen mogen hun geld verdienen door anderen af te persen” niet waar is, omdat het tot een tegenstrijdigheid leidt; alle mensen kunnen elkaar niet tegelijkertijd af persen.

Opperdienaar: Daarom is mijn morele stelling ook:”Mensen mogen hun geld verdienen door te proberen anderen af te persen” Nu is het niet meer tegenstrijdig, want iedereen kan het proberen, alleen de Opperdienaar zal er echter in slagen. Dat zal ik doen door te zeggen dat de onderdanen zich behoren te laten afpersen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar ik spreek dan ook niet de waarheid. Om echter onderdanen af te persen, moet je wel tegen ze liegen, anders lukt het niet. Maar ik ervaar praten over moraliteit en waarheid als onprettig (als het niet zo afgezaagd was, zou ik over David Hume’s ‘is/ought dichotomy’ beginnen) en sluit het interview daarom nu af

166 REACTIES

 1. @pcrs [120]:

  Het is een landsbestuur. Dat is een feit.
  Zet de kenmerken van het werk van een bestuur op een rijtje.
  Zet de kenmerken van het werk van een dief op een rijtje.

  Zul je feitelijk kunnen vaststellen dat de werkzaamheden van het Nederlandse landsbestuur meer overeenkomen met bestuurswerkzaamheden dan met de bezigheden van dieven.

  Kan gewoon rationeel.
  Hoeven we nog niet eens aan een mening (klojo’s) te beginnen.
  Hoogstens kun je van mening zijn dat jij er niet om gevraagd hebt in Nederland te wonen. Hoewel?

  pcrs [122] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [121]: dat is niet mijn conclusie. Maar goed het land bestaat dan ook niet. Je hebt alleen mensen die hun zaakjes mogen regelen door anderen een pistool op de neus te zetten en mensen die echt dingen kunnen regelen, dus die daar voor gevraagd worden op vrijwillige basis.
  Helaas dring jij mij jouw mensen op en ik niet die van mij. Jij bent dan ook de zondaar volgens je eigen boek, want jij pakt het zwaard op en zult dus door het zwaard vergaan.

  beek [123] reageerde op deze reactie.
  Alex [125] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [122]:

  Het verkeer moet gebruik maken van wegen; daarin heb je geen keuze.
  Wegen kosten geld; ook geen keuze.
  De gebruikers betalen de wegen; ook geen keuze.
  Vervolgens: betalen we aan een overheid of aan verschillende bedrijven?
  De overheid dwingt mij, ze je dan. Maar die bedrijven dwingen je ook om te betalen.
  Wat is het verschil?
  Dat je bij de overheid geen keuze hebt? Terwijl je alle wegen onbeperkt mag gebruiken voor het basisbedrag.

  Je wilt kiezen uiit meedere aanbieders?
  Maar dat is een wens die met diefstal weinig te maken heeft. Een wens is een mening.

  Ik betaal te veel, hoor ik dan. Maar dan is niet noodzakelijk zo. Bedrijven kunnen te veel vragen.

  Mij is niks gevraagd, zegt men, hoewel dat met diefstal weinig meer te maken heeft. Maar je mag ongevraagd gebruik maken van het wegennet. En toen de zaken werden aangelegd was je misschien nog niet geboren. Tevens zeggen diezelfde mensen vaak dat ze niet willen meedoen aan het democratisch proces.

  Kortom, ‘wegenbelasting = diefstal’ is eerder een mening dan een feit. Niet zo moeilijk.
  Conclusies op grond van je mening zijn derhalve ook slechts meningen.

 4. De zin ‘tegen mijn wil wordt mij geld afgenomen, dus is er sprake van diefstal’, is dan ook misleidend incompleet.
  Het moet zijn: ‘Ik gebruik de weg en nu wordt tegen mijn zin geld voor het gebruik afgenomen. Ik wil dus gratis gebruik van de weg kunnen maken’, zou feitelijker zijn.

 5. @maha [127]: Moeilijk, nietwaar? Open staan voor ideeën die anders zijn dan jouw jarenlange indoctrinatie? Zelf eens nadenken in plaats van de door anderen geplaveide wegen gebruiken.

  Domweg vasthouden aan je botte ideeën en geen ruimte bieden voor iets anders. Het gebeurt hier wel meer, hoor. Mensen lezen zeer slecht, zillen alleen hun eigen gelijk halen en behouden.

  Maar goed, met jouw voorgaande commentaar plaats jij je voor mij buitenspel in deze discussie, zoals anderen dat eerder gedaan hebben.
  Niet erg, er zijn er velen zoals jij, zelfs in deze discussie. Dus je bent niet alleen.

  Peter de Jong [129] reageerde op deze reactie.

 6. @tijd voor vrijheid [128]:

  Niet zo afgeven op maha zeg! Ze doet heel erg haar best.

  Okee, af en toe heeft ze een beetje depressieve bui en vind ze het hier allemaal maar niks, maar daar helpen we haar graag weer uit, toch?

  ===

  “Ik snap niet, dat er mensen zijn die als ze arm, ziek en ongelukkig zijn zeggen, ik wou dat ik dood was. Volgens mij kan je veel beter rijk, gezond en gelukkig zijn!”

  ~ Mike Boddé (NL cabaretier)

 7. @Alex [125]: Je hebt gelijk, het is een verspilling van tijd, vreemd dat ik er steeds weer ingetrokken wordt. Ik snap alleen niet waarom mensen zo’n enorme weerstand hebben tegen de waarheid en wil dat zo dolgraag begrijpen. Waarom denk jij dat Beek steeds weer die onzin beweert? “Je gebruikt het, dus je moet er voor betalen?” Terwijl hij voor zijn gouden toiletbril, die hij wel moet gebruiken en die ik hem opgedrongen heb voor 1 miljoen euro, niet vindt dat hij moreel verplicht is te betalen.
  Dat hij diefstal herkent aan de tijd van de dag waarop het gedaan wordt en de kleding die de dief draagt. Ik weet toch vrij zeker dat als ik een plan maak en als bestuurder op klaarlichte dag zijn huis binnenstap om geheel gepland zijn tv tegen zijn zin weg te halen, hij dit wel diefstal noemt.
  Het is een merkwaardig verschijnsel en ik heb een vreemde drift om merwaardige verschijnselen te verkennen.
  Wat heeft ie te verliezen van de waarheid? Staat hij graag in de file, of op een wachtlijst? Wil hij graag het bombarderen van schaapherders financieren? Waarom wil hij dolgraag zijn leven door aderen laten dicteren? Zou hij totaal geen kwaliteiten hebben die hij o pvrijwillige basis aan de man kan brengen? Waarom is hij tegen moord, maar er tegelijkertijd voor? Waarom overtreedt hij zijn verklaarde principes?
  Iedereen die hier wat licht op kan werpen, ben ik bereid een financieeele vergoeding te geven voor de moeite.

  Alex [137] reageerde op deze reactie.
  beek [140] reageerde op deze reactie.
  maha [141] reageerde op deze reactie.

 8. @maha [127]: Jij laat je wegen door iemand bouwen en wij laten onze wegen door iemand bouwen. Jij betaalt ervoor en wij betalen ervoor. Bij ons komen er alleen wegen op plaatsen waar ze nodig zijn en het minste kosten en het meeste opleveren, aangelegd door de meest capabele wegenbouwers. Bij ons betaalt de gebruiker voor de wegen. Bij worden ze aangelegd door mensen die er duidelijk niet zo goed in zijn en hun klanten moeten afpersen en de grond er voor moeten stelen. Van de wegenbelasting wordt slechts 1/8 van wegen uitgegeven. De wegen zijn een rimboe, vandaag weer een vlokje sneeuw en het staat helemaal vast. Probeer je eens voor te stellen dat het internet zo werkte.

  Waarom sta je graag in de file, zou je ook graag de voedselvoorziening onder dwang willen laten gebeuren, zodat je daarvoor ook in de rij moet staan, zoals in de USSR? Iedereen moet toch eten? Waarom niet belasting heffen en iedereen voedselbonnen geven? Je kunt niet zonder eten, dus je moet een groep afpersers hebben die in die behoefte voorzien, lijkt me een duidelijke zaak toch? Alles in je leven wat je het hardst nodig hebt, moet door dieven moordenaars en afpersers worden geleverd. Op die manier ben je er tenminste zeker van dat je niet opgelicht wordt.

  maha [133] reageerde op deze reactie.

 9. Jee, dat trekt me over de streep, pcrs, een financiële vergoeding. Daar zal ik mijn best eens voor gaan doen. Hihihi.

  Wat ik vooral zie bij de Libertariër is verzet. Verzet tegen het gezag. Verzet tegen de autoriteiten.
  En je kunt dat wel verpakken in een mooi rationeel cadeaupapiertje, maar het verzet eronder is voelbaar.

  Maar goed. je bent jong. Je haat alles en iedereen. En je moet wat. Dus bekeer je je tot het Libertarisme.

  pcrs [134] reageerde op deze reactie.

 10. @maha [132]: Duidelijk is dat ik het niet van jouw analyses moet hebben. Er zijn oudere libertariers en ik ben zelf ook niet de jongste, dus daar zit je al mis (niet dat onwaarheden je van streek brengen, maar ik meldt het toch maar even uit gewoonte). Verder heb ik geen probleem met authoriteit. Ik werk voor een baas, die een baas heeft, die ook weer een baas heeft en die heeft ook weer een baas. Geen probleem, ik heb er vrijwillig voor gekozen.
  Wat er niet in gehamerd schijnt te kunnen worden is dat waar libertariers bezwaar tegen hebben: DE INITIATIE VAN GGGGGEWELDDDDDD is. Het feit dat jij het ok vindt dat jouw vrienden mij een pistool op mijn hoofd zetten om een stel overbetaalde shit diensten te slijten. Dat je jezelf graag in je voeten wilt schieten, is je gegeven, maar waarom ik daar onder moet leiden, is mij niet duidelijk. Kunnen jullie gunswingers niet in de rimboe 1 of andere barbaarse primitieve alles geregeld en bestuurd door sadisten voor slaven maatschappij opzetten. Dan hebben mensen die iets produktiefs willen doen er geen last van.

  maha [136] reageerde op deze reactie.
  maha [146] reageerde op deze reactie.

 11. @maha [133]: laat jezelf niet van de wijs brengen door het feit dat je qua feiten ook de plank steeds misslaat. Blijf er vooraal mee doorgaan en waag eens een gokje met al je geld op iets dat je zeker weet (in het staatscasino)

 12. @pcrs [134]:

  Wat weet je het toch weer goed, mijn beste pcrs. Ik ben een vrouw. Ik haat geweld. Ik heb NOOIT in mijn leven enig heil gezien in geweld. Maar ik ben wel mishandeld geworden door een man. En als de politie er niet was geweest, en de staat om mij te helpen, dan werd ik nu nog mishandeld. Want van buren, familie, en vrienden hoef je niet veel hulp te verwachten. Die hebben allemaal hun eigen sores. Of niet, en dan hebben ze geen zin in jouw sores. Dus waar jij de gore moed vandaan haalt om mij te vertellen dat ik voor geweld zou zijn, is mij een raadsel. Ik vind de manier waarop jij verbaal je verhaal hier door mijn strot wenst te douwen al geweldadig.
  Mijn definitie van geweld is denk ik wat uitgebreider dan die van jou. Want ik vind dat mensen ook verbaal geweld toe kunnen passen. En daar zijn Libertariërs niet mis in. Met het grootste gemak worden allerlei mensen beschuldigd alsof het niks is.
  Ik vind niet dat jullie je eigen rol onder de loep kunnen nemen. De onschuld die je jezelf toedicht, gun je een ander niet. Alsof je de eerste mens tegen geweld bent. Alsof je iets nieuws verkondigt.

  Nee, veel objectiviteit ben ik hier nog niet tegengekomen. Gezeur over geld. Altijd weer gezeur over geld. Jezus, heb je niks anders te doen?

  pcrs [139] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [130]:

  “Ik snap alleen niet waarom mensen zo’n enorme weerstand hebben tegen de waarheid en wil dat zo dolgraag begrijpen.”

  Het is vaak omdat ze afhankelijk zijn van de systeem. Ze kunnen het niet loslaten en willen daardoor niet inzien wat het echt is. Het is angst, dat de waarheid hun idee van hoe het is vernietigd. Hoe meer je wijst naar de tekortkoming van het systeem, hoe meer ze je zullen aanvallen.

  Jij, wij, willen graag anderen er op atent maken wat er om ons heen gaande is en neigen hierdoor in een eindeloos discussie te geraken met mensen die gewoonweg niet willen zien, omdat ze bang zijn om de waan werkelijkheid die ze belevn los te laten. Hierdoor verdoe je tijd door in discussie met ze te gaan en ook door in discussie met ze te gaan bekrachtig je hun waanideeen.

  Het is simpel, iemand die geweld ten opzichte van jouw steunt is een vijand, en die kan je best links laten liggen.

  maha [138] reageerde op deze reactie.

 14. @maha [136]: Dat is heel erg dat je mishandeld bent, mijn sympathie.
  Dat neemt niet weg dat de feiten nu eenmaal zijn dat als jij mij verplicht aan jouw afpersers te betalen en het goedkeurt dat als ik daar niet in mee ga, ik in de gevangenis wordt gegooid en als ik verzet biedt, jouw vrienden alle geweld mogen gebruiken om mijn huis binnen te dringen om mijn geld te pakken, dat je dan geweld steunt tegen mij.
  Het is overigens een bekend verschijnsel dat slachtoffers van geweld, veel geweld in hun jeugd gekend hebben van personen waarvan ze afhankelijk waren voor hun overleven. Dat maakt het voor dergelijke personen heel moeilijk om geweldadige personen als dusdanig te herkennen. Ze kiezen dan later vaak weer partners die ze misbruiken en kunnen geen geweldadige personen als slecht herkennen. Daarom zijn ze meestal ook voor een overheid, waar ditzelfde probleem van niet herkennen geldt.
  Je ziet het ook bij kindermisbruikers die 100% zeker ook zelf misbruikt zijn.
  Ik denk dat in een samenleving waarin geen initiatie van geweld wordt goedgekeurd, initiatie van geweld minder voorkomt. Dat lijkt me vrij logisch toch?

  maha [142] reageerde op deze reactie.
  maha [144] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [130]:

  ‘Wat een vreemd verschijnsel’, sprak het vreemde verschijnsel dat eerder in deze draad beweerde dat een land (Nederland b.v.) niet bestaat waardoor een landsbestuur een willekeurige maffiaclub zou zijn, steeds over een gouden w.c. bril begint, en dat overal pistolen tegen het eigen hoofd geplaatst ziet.
  Zelfs als hij moet betalen voor de gemeenschappelijke voorziening van het rijkswegennet, gebouwd door de beste bouwers.

 16. @pcrs [130]:

  De waarheid. Zo. Jij hebt De Waarheid in pacht. Tenminste, dat denk je. Er zijn er veel die dat denken, of dachten. Dat is niks nieuws. Vraag aan je buurman wat hij vindt, en hij zal zeggen dat hij weet hoe het zit in de wereld. Vraag het aan je overbuurman. Idem dito. Het zal er iets anders uitzien, misschien. Die waarheid. Maar ook hij zal geloven dat dat De Waarheid is. Op zich is dat niet erg natuurlijk. Dat iemand vind dat hij de waarheid kent. Gevaarlijk wordt het echter als degene vindt dat Zijn Waarheid ook De Waarheid voor een ander moet zijn. Dan begint de ellende.

  Ik ben mijn eigen werkend beginsel. Ik heb vanaf mijn geboorte mijn eigen onvervreemdbare ervaringen, die niemand mij af kan pakken, en die niemand een andere betekenis kan geven dan die welke ik ze gegeven heb, en dat IS mijn waarheid. Dus ga jij maar op het dak zitten met Jouw Waarheid. Want ik heb er geen boodschap aan. Ik accepteer alleen waarheden die ik als waar ervaar en binnen mijn systeem vind passen. Want waarheden moeten kloppen. Kloppen met wat ik denk, voel, waarneem. Iemand die mij benadert als slaaf, doet mij tekort als eigen werkend beginsel. En dus neem ik zo iemand niet serieus.

  pcrs [150] reageerde op deze reactie.

 17. @pcrs [139]:

  De overheid is mijn vriend niet. De overheid vertegenwoordigt het gezag. Als burger heb ik rechten en plichten. Zoals iedere burger.

 18. @maha [138]:

  Lieve Maha, wat vind jij ervan dat onze regering 3000 spindoctors gebruikt om het nieuws te manipuleren? Om oorlogen te rechtvaardigen en om het volk mak te houden.
  Deze mannen zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week de beelden aan het maken die jij en ik op tv zien.3000 duizend man! Die wij gezamenlijk betalen, net zoals we die politie agent betalen die ons vervolgens bekeurt. We worden constant in de maling genomen.Je wilt niet weten hoe corrupt onze media is.( en onze rechters niet vergeten)
  Ik zie eigenlijk nog liever Berlusconi die er gewoon eerlijk voor uit komt dat die niet deugt.
  Het is de hoogste tijd om iets aan dit systeem te gaan doen. Die democratie is zo nep als maar kan. Keer op keer wordt dat bewezen. Maar dit zal niet lukken als er mensen zijn die hun ogen voor de realiteit blijven sluiten.Niet als er mensen blijven geloven in die zogenaamde goede bedoelingen. Het volk is een speelbal van regeringen, banken en multinationals. Zij bepalen alles. De verliezers zitten zelden aan hun kant, het is altijd het volk die de lul is.Dit wordt dankzij internet steeds duidelijker.
  Leugens na leugens na leugens. En nog zijn er mensen die in hun goede bedoelingen geloven.

  maha [145] reageerde op deze reactie.

 19. @pcrs [139]:

  Het lijkt mij niet logisch dat er geen geweld zou ontstaan als er geen geweld zou worden geïnitieerd.
  Want geweld is macht, en mensen zijn van nature geneigd macht te willen.

 20. @maha [145]:

  Dat praat het toch niet goed? Je wilt niet weten hoeveel pooiers er op de wereld rondlopen. Moet ik morgen dan maar pooier worden?

  Dit heeft nog weinig met mens zijn te maken. Het zijn immorele beesten. Vieze egoisten gewoon.
  Pak die DSB medewerkers, de smerigste producten verkochten ze aan klanten. Echt walgelijk zo’n mensen. Die mensen doen alles wat ze opgedragen wordt. Zonder erbij na te denken. Net of die mensen geen eigen wil hebben.

 21. @maha [141]: Ik zeg niet dat ik de waarheid ken, maar de methode om een ware van een onware stelling te onderscheiden.
  “Ik accepteer alleen waarheden die ik als waar ervaar en binnen mijn systeem vind passen.”
  Verschillende mensen hebben tegenstrijdige ideeen over waarheid (zoals je zelf al aangeeft) en tegenstrijdige ideeen, kunnen nooit beiden waar zijn volgens de juiste methode om de waarheid te bepalen (de wetenschappelijke methode). Dus zegt de logica dat de methode: mijn gevoel vertelt mij wat waar is, onjuist is, omdat het tot tegenstrijdigheden leidt.

  maha [154] reageerde op deze reactie.
  maha [160] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.