Landen hebben zich tot welvaart ontwikkeld zonder een dergelijk instituut. Zowel de DNB ( “De Nederlandse Bank”) als de ECB,  (European Central bank), hebben zich ontwikkeld naar het voorbeeld van de FED, de Federal Reserve, tot “Centale machtige beleidsorganen.”

In een recent artikel van CATO toont Gerald P O’Driscoll” aan dat die Centrale Bank (met in het bijzonder de FED) Niet nodig en niet voldoende is voor een moderne economie en haar financieel systeem.

In een tweede artikel van CATO:  – Has the Fed Been a Failure? by George A. Selgin, William D. Lastrapes, and Lawrence H. White stellen de schrijvers dat het zonder de FED beter ging dan met. Zowel voor als na de tweede wereldoorlog.

Het zou goed zijn dergelijke studie te maken over de DNB. De waarschijnlijkheid dat zij er uitkomen als overbodig en zelfs destructief is bijna een zekerheid.

Kijk alleen maar eens hoe ondoorzichtig de DNB is met betrekking tot “onze” goudvoorraad.

Hoe krijgen we daar een beter inzicht in?

Met de eerste en eenvoudigste poging door een goede openheid van de bestaande situatie te eisen.
De daartoe lopende petitie moet dan echter nog veel meer handtekeningen krijgen (desnoods anoniem) .

Als u nog niet getekend hebt, doe het dan nu.

Als u wel getekend hebt, bedenk dan hoe u er nog een paar handtekeningen bij kunt organiseren.

De petitie is op dit moment getekend door 596 personen die het belang ervan inzien.

Dat doet u toch ook? Als u twijfelt, stel dan nu  uw vragen.

De petitie is te tekenen op: http://openheidovergoudvoorraad.petities.nl/

43 REACTIES

 1. Centrale Banken zijn een werktuig in handen van het financieel-economisch Internationaal kartel. In feite zijn het de uitwassen ervan. Inderdaad zijn ze bittere noodzaak voor het kartel maar contra-productief voor de “horigen”, zoals belastingbetalers. Centrale Banken worden niet gecontroleerd door overheden, ondanks de mooie naamgeving, zoals “Federal” en “Nederlandsche”.

  Het is interessant te vernemen, wat er in de kluizen aan voorraden goud ligt, maar zoals al eeuwen aan de orde is, wordt dat nimmer duidelijk. Ook de goudprijs wordt gemanipuleerd door deze instellingen als werktuig van een paar “fixers” op de Londense martkt, waar drie keer per dag de prijs wordt bepaald door slechts enkelen. We zullen vrees ik nimmer op de hoogte worden gesteld van wie het goud in de wereld is en hoeveel het is.

  Geld functioneert slechts als het waarderen van de factor arbeid en door de hoeveelheid ervan daarop aan te laten sluiten. Alle handel met geld op basis van schuld is windhandel en de facto bedrog en misleiding.
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/12/03/artikel-106-grondwet-het-geldstelsel/

  J [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. @P.E. Middelkamp [1]:

  Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Wat een verassend geluid hier op Vrijspreker.

  Functies van geld dienen te zijn:

  A) betaalmiddel.
  B) rekenmiddel.
  C) opslagmedium voor economische waarde.

  Wie dient ons geld uit te geven?

  A) Een democratisch gekozen (Republikeinse) regering aan de hand van de MPE principes zodat er geen inflatie of deflatie is. Weg met de Monarchie, weg met de DNB, ECB, FED, BOE,…..weg met kleine banken, grote banken, ALLE banken!

  Tegen rente, of zonder rente?

  Zonder rente, omdat rente alle bovenstaande functies van geld verkracht.

  Zet je schrap!
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Michiel [6] reageerde op deze reactie.

 3. @P.E. Middelkamp [1]:

  “Het is interessant te vernemen, wat er in de kluizen aan voorraden goud ligt, maar zoals al eeuwen aan de orde is, wordt dat nimmer duidelijk ”

  Zou een succes van de petitie voor openheid dat niet minstens kunnen openbreken en meer aandacht van meer mensen opleveren?
  Hoe krijgen we meer handtekeningen dan de 597 van nu?
  Ideeën voor wat er aan gedaan kan worden?
  Hoe vind je medeondertekenaars?
  http://petities.nl/petitie/openheid-over-de-nederlandse-goudvoorraad

 4. @Hub Jongen [4]:

  Vanwaar die interesse in dat goud? Onderteken (binnenkort) het MPE Global Amendment en al het goud vervalt aan ons bij voldoende steun.

 5. Ik blijf erbij dat geld niet als product behandeld moet worden, maar als ruil middel..

  Een ruilmiddel waar zo ongelofelijk veel invloed op uitgeoefend wordt, en onderheven is aan rente en inflatie, is een product en geen ruilmiddel..

  Nu we toch over banken hebben..

  Het is 8 december..

  En verdacht stil rondom “de bankrun van 7-12”

  op geen enkele nieuwssite is er iets over te vinden..
  “vergeten”?
  geen effect gehad?
  wordt moedwillig verzwegen?

 6. “Niet nodig en niet voldoende”. Dat is tegenstrijdig. Wat je hebt, is niet voldoende, dus daar verwacht ik dan een pleidooi voor een sterker instituut, maar wat er is, wordt dan ook maar terzijde geschoven. Is niets dan niet bij lange na niet voldoende?

  Een centrale bank op afstand van de overheid en de banken is nodig om de waarde van de munt te waarborgen.

  J [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [9]:

  Centrale bank, Gemeenschappelijk Monetaire Stichting, hoe je het ook noemen wilt. Maar voorwaarde moet zijn dat ons geld wordt gecirculeerd vrij van rente en aan de hand van de overige MPE principes.

  Je kunt de waarde van een munt NIET waarborgen wanneer je rente aan de geld uitgifte koppelt omdat dit in zichzelf inflatie opwekt.

  We hebben daar geen banken voor nodig. Eerder (lokale) administratie kantoren.

 8. “Maar voorwaarde moet zijn dat ons geld wordt gecirculeerd vrij van rente en aan de hand van de overige MPE principes.”

  Waarom zou iemand zijn geld uitlenen, wanneer hij er geen rente voor kan krijgen?

  J [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Hub Jongen [4]:

  Beste Hub,
  Mensen die dat mpe aanhangen willen dit centraal regelen. Ze willen door middel van dwang (geweld) een verbod op rente en concurrerende valuta’s opleggen.
  Ze hebben dan ook geen idee wat libertarisme inhoud.
  Mijn advies: negeren en vooral niet op reageren.

  J [17] reageerde op deze reactie.

 10. @J [13]: Dus volgens jou (wie is die “ons”) heeft de overheid alleenrecht op de geldhoeveelheid, die ook nog een bestaat uit fiat geld dat uitgeleend wordt zonder rente. Hm, dus de centrale bank is dan goed op weg, want die leent fiatgeld uit tegen een rente dicht tegen de nul aan.

  MPE is hier al vaak weggezet als de zoveelste vorm van socialisme. Waarom hebben MPE aanhangers zo’n hekel aan interest? Interest voorkomt juist de zeepbellen die we de laatste decennia hebben gezien.

  Als de geldhoeveelheid niet geinflateerd wordt door overheden via de centrale banken, dan geeft de interestvoet een tijdspreferentie aan van particulieren en bedrijven. Als mensen hun geld nu niet uit willen geven maar (jaren) later, sparen ze veel en is de interest laag. Dat is een sein voor investeerders te investeren, al dan niet met geleend geld. De producten van investering kunnen later gekocht worden.

  Als mensen hun geld liever nu uitgeven en dus weinig sparen, is de interest hoog en onaantrekkelijk om te investeren.

  Door de inflatie van de geldhoeveelheid is de interest al een lange tijd te laag. Het lijkt dus aantrekkelijk om te investeren, maar het spaartegoed om later uit te geven is er niet. Er worden dus verkeerde investeringen gedaan die niets op leveren, zie dotcom crisis en huizenmarkt in VS, Spanje en Ierland. Interest heeft wel degelijk een functie, maar MPE aanhangers willen blijkbaar een eeuwigdurende boom, zoals Keynes dacht gevonden te hebben. Inmiddels weten we dat iedere boom eindigt in een bust. Simpele economische wetten, MPE is de zoveelste socialistische misleiding.

  J [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Robert [15]:

  Het is rente wat inflatie veroorzaakt. Geld wordt uitgegeven tegen rente. Rente is een fictief begrip en bestaat niet als zodanig. Rente wordt immers niet uitgegeven en zal moeten komen uit onze bestaande geldhoeveelheid Rente is dus onderdeel van de bestaande geld hoeveelheid. Al het geld terug betalen betekent geen geld meer. Al het geld terug betalen + rente kan niet.

  Het gevolg hiervan is dat een aantal leningen niet kunnen worden terugbetaald. Dat betekent dat een x aantal individuen/bedrijven hun financiering of hypotheek niet meer kunnen onderhouden en deze leningen uiteindelijk moeten worden afgeschreven als oninbaar wat weer van ivloed is op de krediet verstrekker. Dit op zichzelf geeft verlichting aan dit systeem maar gaat ten koste van slachtoffers (en dat kan ons allemaal overkomen). Eigen schuld dikke bult is te kort door de bocht.

  Om dit te voorkomen (of in ieder geval te beperken) wordt er nieuw geld bijgedrukt en in circulatie gebracht en jawel, weer tegen rente. Dit is de oorzaak van inflatie en niets anders. De constante behoefte en noodzaak om nieuw geld bij te drukken.

  Enerzijds heb je te maken met de onmogelijke terugbetaling van alle schuld + rente, en anderzijds dient ook de industrie te worden ondersteund. FRB komt hier dus goed van pas.

  Ieder geld systeem waarin rente wordt toegepast werkt op deze manier en is dus terminaal van karakter. Men zal er echter alles aan doen om de zaak weer op te poetsen en dit gaat ze ook lukken door zoals gezegd heel veel leningen geleidelijk af te schrijven met zo min mogelijk schade voor de mensen die aan de touwtjes trekken (banken families, royalty, etc.) en dus de kosten neer te laten komen op de maatschappij.
  Balansen worden opgepoetst van (vriendjes) banken zodat de verhoudingen ten opzichte van de defaults weer enigszins in balans komen.

  Deze keer was de klap heel erg groot door o.a. derivaten die als steroiden werken en de zaak nog eens extra opbliezen bovenop het bestaande FRB.

  Gerelateerd artikel zoals geplaatst op zaplog.nl, j.l.:

  http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_misleiding_ten_voeten_uit_telegraaf_20_nov_2010_j_van_duijn

  Van Duijn reageerde als volgt:

  Beste Jack,

  Dank voor de reactie. Ik moet hier nog eens over nadenken, want ik weet niet of ik alles wel begrepen heb.

  Met vriendelijke groet,

  Jaap van Duijn

  Waarop ik reageerde.

  Neem gerust uw tijd. Heeft u vragen hoor ik het wel.

  Ik heb daarna niets meer vernomen!?

  Vervolgens plaatste ik dit artikel op de Telegraaf site. Het werdt geplaats maar korte tijd later verwijderd.

  Sorry als het wat rommelig overkomt maar dat komt door de kerst borrel……

  shoot

 12. Jack, of J,

  Om te beginnen ben ik er blij mee dat je inmiddels geen Engelstalige lappen tekst van andere sites blind copy-paste, maar MPE in eigen woorden uitlegt. Dat maakt de discussie een stuk prettiger en zinvoller.

  Wat mij wel verbaast, is dat je het MPE-principe blijft aanhangen terwijl het op deze site al best wel vaak onderuit is gehaald. Maar goed; ik zal het nog maar een keer doen dan.

  Manco nummer 1: mensen gaan hun geld niet vrijwillig uitlenen zonder interest. Interest is een vergoeding voor risico, en zonder die vergoeding gaan mensen geen risico aan.

  Manco nummer 2: je vergelijking gaat mank omdat je het democratisch wilt regelen. Er is dus bestuur nodig, en het gevolg van een bestuur is dat je na een bepaalde periode (in het westen meestal een periode van maximaal 4 jaar) een ander bestuur krijgt, dat je hele plan weer onderuit kan halen. Als je iets goed en duurzaam wilt regelen, kan dat alleen maar een systeem zijn dat zonder dwang, zonder centrale coördinatie, in stand blijft. Een libertariër is zich hiervan als geen ander bewust, vandaar dat juist een libertariër door dit manco van MPE heenprikt.

  Manco nummer 3: interest is geen vicieuze cirkel, dus het probleem dat je wilt oplossen, bestaat niet. Als je een hele simpele economie uittekent, waar (1) al het geld door 1 instantie uitgeleend wordt, (2) al het geld in 1 keer uitgeleend wordt, (3) alles in 1 keer moet worden terugbetaald, en (4) de uitlenende instantie zelf geen kosten maakt, dan heb je volledig gelijk. De werkelijkheid is echter anders op alle 4 deze punten.

  Voorbeeldje. Jij biedt MPE aan, en ik zie dat niet zo zitten dus ik lanceer de FIETS als valuta. Ik heb namelijk precies 100 fietsen, en ik kan er toch maar 1 tegelijk gebruiken (en bovendien heb ik een auto, dus eigenlijk fiets ik nooit).
  Ik ga die fietsen niet voor gratiesch uitlenen, want je zult altijd zien dat ik er een paar stuk terugkrijg en dat ik dus reparaties moet uitvoeren; dan laat ik ze liever in de schuur staan. In plaats daarvan vraag ik dus rente. De groenteboer wil zijn groenten aangeleverd krijgen, en leent van mij 100 fietsen. Ik reken 5% rente en wil dus 105 fietsen terug. Die 5 extra fietsen zijn er niet, dus er is een probleem; so far so good voor wat betreft jouw argument.

  ECHTER

  Ik wil ook eten. Ik ga dus naar de groenteboer, en die zegt tegen mij: prima dat je wilt eten, maar dat ga je van mij niet gratis krijgen, en ook ik doe niet mee aan die MPE-bende dus ik wil betaald worden in fietsen. Doe maar 5 fietsen, dan lever ik jou een week lang groenten.

  Ik wijs de groenteboer erop dat ik nog 5 fietsen tegoed had, hij herinnert zich dat, we schudden elkaar de hand en de cirkel is rond. Ik heb nog steeds al mijn 100 fietsen, als wederdienst voor het uitlenen van die fietsen aan de groenteboer levert hij mij een week lang groenten, en het probleem dat volgens jou onontkoombaar was, blijkt domweg niet te bestaan.

  J [20] reageerde op deze reactie.
  J [21] reageerde op deze reactie.
  Mavado [22] reageerde op deze reactie.

 13. @dennis snel [19]:

  En dit geldt ook voor jouw en de groenteboer.

  We regelen dit centraal, maar leggen GEEN verbod op voor concurrerende valuta, en ook geen verbod op rente.

  De voordelen van een algemeen geaccepteerde stabiele fiat valuta lijken me evident.

 14. “We regelen dit centraal”

  U bedoelt dat voorstanders van MPE-geld zelf een organisatie op touw zetten die dit regelt en de risico’s draagt voor het geval het in de praktijk onverhoopt toch niet helemaal zo blijkt te werken als wordt voorgespeigeld en de mensen achter die organisatie eventueel door een rechter kunnen worden veroordeeld als er frauduleuze handelingen aan het licht komen. En uiteraard is er ook geen acceptatie- of deelnameplicht, m.a.w. het MPE-geld kan door iedereen worden geweigerd, zodat de markt de werkelijke waarde van dit geld kan bepalen t.o.v. de overige, concurrerende betaalmiddelen.

  J [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Richard [23]:

  Nee. We nemen de MPE principes op in de grondwet alsmede alle voorwaarden en condities welke noodzakelijk zijn om de stabiele waarde van het geld te waarborgen.

  Overheid (vies woord ik weet het) verzorgt aan de hand van de bepalingen in de aangepaste grondwet de uitgifte en circulatie van geld zonder rente.

 16. “Nee. We nemen de MPE principes op in de grondwet alsmede alle voorwaarden en condities welke noodzakelijk zijn om de stabiele waarde van het geld te waarborgen.”

  En als het mis gaat kunnen de MPE’ers zich lekker verschuilen achter de overheid. Dat de concurrentiepositie van concurrerende geldsoorten daarmee kunstmatig verzwakt worden nemen we ook maar voor lief. Dat gaan we dus niet doen. Of jullie doen het zelf en dragen zelf de risico’s en verantwoordelijkeden voor jullie handelen of het gebeurt niet. Als het zo’n goed systeem is -en daar bent u heilig van overtuigd- wat is er dan op tegen om zelf die risico’s en verantwoordelijkheden te dragen?

  J [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Richard [26]:

  Omdat wij niet kunnen garanderen dat toekomstige bestuurders en managers van een private MPE club deze principes en condities zullen handhaven.

  Dus verankeren in de grondwet in de enige juiste implementatie.

  Waarom wordt de concurrentie positie van geld soorten verzwakt? Wat zijn concurrerende geldsoorten? Alles waar rente op geheven wordt is geen geld maar een product. Geld dient vrij van rente te worden gecirculeerd. Je redenatie gaat derhalve niet op.

  (ik verwijs in dit verband ook terug naar reactie 2)

 18. “Omdat wij niet kunnen garanderen dat toekomstige bestuurders en managers van een private MPE club deze principes en condities zullen handhaven.”

  U kunt deze principes toch vastleggen in statuten die u bij een derde partij onderbrengt, bijvoorbeeld een notaris. Zodra de private partij niet meer handelt volgens deze statuten kan deze derde partij onmiddellijk de rechter inschakelen.

  Een overheid zal deze principes overigens wel handhaven? Die zekerheid kunt u wel geven? Een overheid bestaat immers uit eerlijke mensen, nietwaar? Laat mij u er aan herinneren dat overheden wereldwijd gedurende de 20e eeuw verantwoordelijk waren voor 260.000.000 doden onder hun eigen bevolking. Democide genaamd. Geen enkele andere organisatie kan dergelijke indrukwekkende cijfers overleggen. De Amerikaanse overheid mag grondwettelijk gezien niet eens inkomstenbelasting heffen, maar doet het toch. En u bent tevens niet bevreesd dat overheden het systeem zo zullen manipuleren dat het MPE-geld voor hen meer voordelen gaat bieden, ook al gaat dat ten koste van de gewone burgers? Dat kunstje hebben overheden namelijk ook al eens eerder geflikt. En dat flikken ze nog steeds. Nee, dank u. Laten we dat maar niet doen. Een goed product verkoopt zichzelf op de markt en als de private organisatie achter MPE-geld fraudeert, kan zij voor een onafhankelijke rechter worden gedaagd.

  “Alles waar rente op geheven wordt is geen geld maar een product. Geld dient vrij van rente te worden gecirculeerd. Je redenatie gaat derhalve niet op.”

  Geld is een goed met de functie van ruilmiddel. Het doel van geld is om het ruilen te vergemakkelijken. Dat is in een notendop de klassieke en zuivere betekenis van geld. Als morgen mensen besluiten dat zij ipv Euro’s liever spijkers of goud ontvangen, dan vervullen spijkers of goud de functie van geld. Op het lenen van geld mag -net als elk ander goed- gewoon rente worden geheven. Binnen een vrije samenleving zal MPE-geld dan en slechts dan kunnen worden geaccepteerd als private partijen de productie ervan verzorgen en de verantwoordelijkheden en risico’s dragen voor hun product, dwz nakomen wat zij beloven cq wat er in de voorwaarden staat vermeld.

  Ik verzoek u derhalve om terug te gaan naar de tekentafel en met een nieuw, verbeterd ontwerp te komen, waarin bovengenoemde zaken worden meegenomen.

  Mavado [29] reageerde op deze reactie.
  J [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Richard [28]:

  Ik heb reeds eerder hier gereageerd met hoe ik denk over een anarchistisch kapitalistische samenleving. Als u die reactie niet gezien heeft wil ik hem nog wel een keer plaatsen.

  Geld is geen product. We hebben de laatste 100 jaar gezien wat private ondernemingen met geld doen en de haar onderliggende maatschappij. Geld kan en mag als zodanig niet bestaan.

  U doelt op het overleven van een private onderneming door de hoogte of het missen van de rente component. U bent dus voorstander van private geld ondernemingen die winst maken op ons geld en dat er daardoor een terminaal model aangehangen wordt treft u niet. Wellicht vindt u dat zelfs wel prettig vanuit het oogpunt van beperkte bevolkings groei.
  Ben benieuwd wat de werkelijke doden cijfers zijn van het feit dat geld privaat wordt uitgegeven tegen rente. Heeft datzelfde privaat uitgegeven geld niet (in)direct overheden gemanipuleerd?

  Als u echter een private onderneming kunt organiseren die geld uitgifte verzorgt zonder dat er inflatie, deflatie, en manipulatie van onze eigendommen en geld ontstaat ben ik wellicht bereid dat de steunen.

  Succes aan uw tekentafel met het opnieuw uitvinden van MPE.

Comments are closed.