Landen hebben zich tot welvaart ontwikkeld zonder een dergelijk instituut. Zowel de DNB ( “De Nederlandse Bank”) als de ECB,  (European Central bank), hebben zich ontwikkeld naar het voorbeeld van de FED, de Federal Reserve, tot “Centale machtige beleidsorganen.”

In een recent artikel van CATO toont Gerald P O’Driscoll” aan dat die Centrale Bank (met in het bijzonder de FED) Niet nodig en niet voldoende is voor een moderne economie en haar financieel systeem.

In een tweede artikel van CATO:  – Has the Fed Been a Failure? by George A. Selgin, William D. Lastrapes, and Lawrence H. White stellen de schrijvers dat het zonder de FED beter ging dan met. Zowel voor als na de tweede wereldoorlog.

Het zou goed zijn dergelijke studie te maken over de DNB. De waarschijnlijkheid dat zij er uitkomen als overbodig en zelfs destructief is bijna een zekerheid.

Kijk alleen maar eens hoe ondoorzichtig de DNB is met betrekking tot “onze” goudvoorraad.

Hoe krijgen we daar een beter inzicht in?

Met de eerste en eenvoudigste poging door een goede openheid van de bestaande situatie te eisen.
De daartoe lopende petitie moet dan echter nog veel meer handtekeningen krijgen (desnoods anoniem) .

Als u nog niet getekend hebt, doe het dan nu.

Als u wel getekend hebt, bedenk dan hoe u er nog een paar handtekeningen bij kunt organiseren.

De petitie is op dit moment getekend door 596 personen die het belang ervan inzien.

Dat doet u toch ook? Als u twijfelt, stel dan nu  uw vragen.

De petitie is te tekenen op: http://openheidovergoudvoorraad.petities.nl/

43 REACTIES

 1. @Mavado [29]:

  Ik nodig Marcel Meijer uit om zich in de discussie te mengen. Negeren en niet op reageren is ook de taktiek van o.a. de Rooms Katholieke kerk inzake sexueel misbruik.

 2. @J [20]:

  1) Hoeft niet. Geld is zonder rente beschikbaar
  2) Voorwaarden vastleggen in grondwet
  3) Get real

  1) Toch begrijp ik uit jouw stellingen steeds dat dat niet het geval is, maar blijkbaar heb ik het verkeerd begrepen, dus leg het mij alsjeblieft nog eens uit. Als ik geld wil lenen voor bijvoorbeeld een auto, en er is niemand die mij dat geld wil lenen, zul je het dus ‘out of thin air’ moeten ‘bijdrukken’. Er komt dan volgens mij meer geld de economie in, met als gevolg: inflatie. Volgens jou is dit niet zo. Kun je eens uitleggen waar mijn denkfout zit?

  2) Hoe zie jij verankering in de grondwet als daadwerkelijke verankering? Als je de grondwet de ene kant op kunt aanpassen, dan kan een volgende regering die grondwet net zo hard opnieuw aanpassen. Erg uitzonderlijk is dat ook niet: zo is de grondwet de afgelopen 25 jaar 8 keer aangepast, dus gemiddeld genomen verandert elke regering gedurende haar termijn de grondwet wel een keer.

  3) Deze reactie komt op mij over als: “ik wil mijn ongelijk niet toegeven maar kan ook je argument niet weerleggen, dus kap op onbeschofte wijze de discussie af.” Dat was ongetwijfeld niet jouw bedoeling, dus kun je eens uitleggen hoe ik deze reactie wel moet zien?

  We regelen dit centraal, maar leggen GEEN verbod op voor concurrerende valuta, en ook geen verbod op rente.

  Dit lijkt me een gezonde insteek.

  Zolang je een valuta niet in stand kunt houden zonder kosten te maken (namelijk het voeren van de administratie), kun je die valuta ook niet gratis aanbieden (zelfde denkfout als gemaakt door de politici die beweren dat je een systeem zoals kilometerheffing “kostenneutraal” kunt invoeren terwijl het systeem geraamd wordt op € 4 mld). Er moet dus een model komen om de kosten van de MPE-autoriteit te dekken, en dat model is er niet. Ik zal de MPE-eenheid dan ook niet gaan gebruiken als betaalmiddel. Zo zijn er vrij veel mensen die dit zo zien, en daarmee kun je dus ook meteen fluiten naar de algemene geaccepteerdheid van je betaalmiddel.

  dennis snel [33] reageerde op deze reactie.
  J [34] reageerde op deze reactie.
  J [36] reageerde op deze reactie.

 3. Aanvulling op @reactie 32: : ik zie net dat de grondwet de afgelopen 25 jaar niet 8, maar 16 keer is aangepast (maar in een aantal jaren meerdere keren). De grondwet wordt dus niet slechts 1x per regeringstermijn, maar bijna jaarlijks aangepast.

  J [35] reageerde op deze reactie.

 4. @dennis snel [32]:

  1) Je bedoelt dat er niemand is die jouw het geld wilt lenen ZONDER rente?
  Ok, in het geval van je auto lening komt er inderdaad meer geld bij in de bestaande circulatie, maar de auto vertegenwoordigd dat nieuwe geld. 1:1 circulatie t.o.v. vertegenwoordigt eigendom. Laten we uitgaan van een tweedehands auto. Auto kost op de vrije markt zeg 10,000.- (er kunnen onderhandelingen aan ten grondslag liggen dat de ene persoon die auto ergens anders voor 9,000 en weer ergens anders voor 11,000.-, weet te kopen, dit op zich is niet zo relevant).
  Onze (van ons allemaal) Gemeenschappelijk Monetaire Stichting (GMS) (kan ook een andere naam hebben) verstrekt je de lening van 10,000.- (fictief, uit thin air, fiat geld) enerzijds omdat de auto de hoogte van de lening vertegenwoordigt , anderzijds omdat je economisch in staat bent om de aflossings lasten te dragen (kredietwaardig).
  De 10,000.- gaat naar de verkopende partij en jij wordt de eigenaar van de auto en de verplichting tot terugbetaling volgens een non lineair afschrijvings model. 1e jaar 3000, 2e jaar 2500, 3e jaar 2000, 4e jaar 1500, en het 5e jaar 1000. Totaal terug betaald 10,000.- Aan het einde van de 5 jaar is de auto en de financiering tegen elkaar weggestreept. Auto afgeschreven, geld vernietigd.
  Blijkt de auto nog waarde te hebben is dat geen probleem, je verkoopt hem dan en het overschot na terugbetaling lening is van jouw. Moet je hem tussendoor gedwongen voor een veel lagere prijs verkopen dan is dat jammer. Je verplichting tot terug betalen (aan iedereen in pricipe) blijft bestaan.
  Zoals eerder gezegd beteft het hier vraagstukken over implementatie Dit zijn zaken die ik noch iemand anders alleen kunnen beslissen.

  2) Die garantie kan ik niet geven. Maar zodra dit vier jaar voorbij zijn onder de dan gewijzigde grondwet ben ik ervan overtuigd dat er geen weg meer terug is. Het zal de eerste vier jaar zijn waarin wij economie beleven.

  3)Ik begrijp je ruil gedachte maar vindt dit niet realistisch op mondiaal niveau. Fiat geld is een van de grootste uitvindingen mits beheerd en uitgevoerd volgens MPE principes.

  Onder het MPE model vervalt o.a. de inkomstenbelasting. De bsparingen die we met MPE bewerkstelligen zijn ongekend. De kosten van een MPE adminstratie zijn te verwaarlozen in een samenleving. Volledige automatisatie is vandaag de dag realiseerbaar.
  De relatief lage kosten van implementatie en onderhoud kunnen betaald worden uit de resterende veel lagere belastingen.
  dennis snel [37] reageerde op deze reactie.

 5. @dennis snel [33]:

  Vind ik op zich niet zo spannend. Als ons geldstelsel in de grondwet wordt aangepast zal dat niet zomaar meer kunnen worden verandert. We leven niet meer in 1913. Huidige kennis en communicatie mogelijkheden helpen ons daarbij.

 6. @dennis snel [32]:

  Aanvulling op reactie 34

  Geld als ruilmiddel zorgt ervoor dat directe ruil overbodig is. Men ruilt geld tegen goederen of diensten. Geld als rekenmiddel betekent dat het gebruikt kan worden om eenheden van waarde te benoemen en daarmee te rekenen. Zo kunnen we zeggen dat een pak melk € 1,- waard is, een brood € 2,- en dat een brood dus twee keer zoveel waard is als een pak melk. Dit is in de handel een onmisbare functie. Geld kan als oppotmiddel functioneren mits er geen rente in het spel is omdat er anders rente over vergoed moet worden die minimaal gelijk is aan de inflatie veroorzaakt door diezelfde rente.

  De rente verkracht alle vitale functies van geld.

 7. @J [34]: Zoals ik het lees, stel je dat het probleem van het huidige systeem de interest is. Er ontstaat, anders gezegd, een schuld die nooit afgelost kan worden, tenzij er geld wordt bijgedrukt (die ook weer als schuld de economie in gepompt wordt). Begrijp ik dat goed?

  Als dat zo is, dan is het probleem in jouw voorstel niet anders. De 10.000 euro (het auto-voorbeeld) die je leent, betaal je aan de autohandelaar, en los je vervolgens in non-lineaire termijnen af. So far so good. Maar wat je vergeet, is dat die autohandelaar nu ineens 10.000 euro erbij heeft. Die hoeft hij nooit meer af te lossen, want hij heeft dat gekregen in ruil voor de auto. Er is dus, uit het niets, geld geschapen, en de totale geldhoeveelheid is blijvend vergroot.

  Nu zul je misschien zeggen (en terecht): ja, maar de autohandelaar heeft ook kosten. Hij gaat dus dat geld ook weer uitgeven; die 10.000 euro zijn geen pure winst. Dat is ook zo. Maar –> precies hetzelfde geldt ook voor de interestontvangende partij in een systeem waarbij wél interest wordt geheven. En dat is dus wat ik bedoel met mijn aanvankelijke punt 3, waarin ik probeer uit te leggen dat er helemaal geen probleem is, en er dus ook geen probleem opgelost hoeft te worden.

  Tweede vraag over punt 1. Hoe los je het op dat sommige mensen de schuld niet terug kunnen betalen? Stel, persoon X heeft 10.000 euro geleend (voor: jaja: een auto). Na 3 jaar (hij had inmiddels 7500 afgelost) parkeert hij de auto tegen een boom en de auto heeft nog wel 300 euro schrootwaarde, maar verder blijft er dus een restschuld van 2200 euro staan. Eén probleempje: persoon X heeft de parkeeractie zelf niet overleefd, en die 2200 euro is dus gewoon verdampt en zal nooit meer afgelost worden. In het interestmodel is dit probleem volkomen te ondervangen: risico van het vak, daarop is de interest ook gebaseerd en de schuldeiser zal uiteindelijk zijn verlies moeten nemen. Maar hoe ga je hiermee om in een MPE-systeem?

  In puntje 2 van jouw reactie lees ik (vrij vertaald): “omdat ik er nou eenmaal in GELOOF.” Sorry, maar dat vind ik niet echt een heel overtuigend argument. Of dat argument nou gemaakt wordt door een christen, een politicus die mij verzekert dat de verscherpte wetgeving alleen voor terrorisme- en kinderpornobestrijding gebruikt gaat worden, een medewerker van Milieudefensie die beweert dat meer asfalt meer verkeer veroorzaakt en dus de files niet oplost; met geloven overtuig je mij niet. Feiten wil ik horen.

  In puntje 3 zie ik eigenlijk hetzelfde argument. “Fiat geld is een van de grootste uitvindingen mits beheerd en uitgevoerd volgens MPE principes.” Dat fiat geld an sich zeker niet een van de grootste uitvindingen is, maar juist een groot mankement in de economie, blijkt direct uit inflatiecijfers van vóór en ná het loslaten van de goudstandaard. Je kunt uit een inflatiegrafiek precies aanwijzen op welk moment de goudstandaard losgelaten werd: daar zit namelijk een scherpe knik in de inflatielijn.
  De kern van jouw reactie moeten we daarom zoeken in de toevoeging “… mits beheerd en uitgevoerd volgens MPE principes“. MPE-principes zouden er dus voor moeten zorgen, dat fiat geld ineens wél een grootse uitvinding is. Ik nodig je uit om dit te ondersteunen met empirisch bewijs, of als dat niet mogelijk is, op z’n minst met theoretische onderbouwing. Want zonder zulk bewijs of zo’n onderbouwing is jouw stelling niet meer of minder waard dan de stelling “Het spaghettimonster is het meest almachtige wezen in het universum.”

  Voor wat betreft je aanvulling (reactie 36). Waarom geld als ruilmiddel enorm handig is, en eigenlijk onmisbaar, snap ik. Economische basiskennis heb ik sowieso. Het enige dat je dus hoeft uit te leggen, is waarom MPE te prefereren zou zijn boven een geldsysteem met interest, en waarom rente alle vitale functies van geld zou verkrachten.

  Misschien kun je het mij uitleggen, wanneer we het auto-voorbeeld nog even uitdiepen. Ik kijk nu even naar de autohandelaar.

  Mogelijkheid 1: de autohandelaar had helemaal niets, en maar kreeg een renteloze MPE-lening van 8000 euro. Voor die 8000 euro kocht hij een auto, die hij vervolgens voor 10000 euro doorverkocht (aan de man uit ons vorige voorbeeld). Winst voor de handelaar: 2000 euro.

  Mogelijkheid 2: de autohandelaar had helemaal niets, maar leende 8000 euro tegen 5% rente. Hij kocht hier een auto voor, die hij vervolgens voor 10000 euro doorverkocht. Hij betaalt de lening af, inclusief rente. Winst voor de handelaar: 1840 euro. Winst voor de geldschieter: 160 euro. Gecombineerde winst: 2000 euro.

  Waarom vind jij mogelijkheid 1 prima, maar mogelijkheid 2 verwerpelijk? In beide gevallen loopt de geldschieter risico, maar in mogelijkheid 2 krijgt hij een vergoeding voor dat risico, terwijl hij bij mogelijkheid 1 maar moet accepteren dat het geld misschien niet terugkomt. Je zou die 160 euro dus gewoon kunnen zien als een kredietverzekeringspremie, wat is daar mis mee?

  J [38] reageerde op deze reactie.

 8. @dennis snel [37]:

  Een kort antwoord hierop omdat ik weg moet.

  Al het geld in circulatie is schuld. Waarom? Omdat we de mogelijkheid moeten hebben om het geld (non) lineair weer te kunnen ontrekken en vernietigen.

  Mogelijkheid 1& 2: Waarom dient er hier een financier tussenbeide te komen in een verder eerlijke transactie tussen twee partijen terwijl diezelfde lening zonder rente kan worden verkregen? Waarom die macht in handen leggen van de kapitaal verstrekker? Dat vind ik verwerpelijk vanuit principieel oogpunt. Wat is de toegevoegde waarde van die parasiet?

  De praktische oppositie ligt in het feit dat in jouw voorbeeld geld is geworden tot een product onderhevig aan vraag en aanbod (hoge rente, lage rente). Dit feit op zichzelf veroorzaakt een misvormde economie. Rentekosten (die exponentioneel groeien) komen terug in alles in onze economie en samenleving. Waarom?

  Er is nog veel meer maar moet nu echt weg. Later

 9. “Geld is geen product. We hebben de laatste 100 jaar gezien wat private ondernemingen met geld doen en de haar onderliggende maatschappij. Geld kan en mag als zodanig niet bestaan. ”

  Geld is wel degelijk een product. Het is namelijk bedacht en wordt geproduceerd door mensen. En dat maakt het een product. Niemand is verplicht geld te accepteren, men kan het ook links laten liggen. Accepteert men het wel, dan dient men ook de voorwaarden die er aan gekoppeld zijn in acht te nemen. Indien men het niet met die voorwaarden eens is, kan men zelf een nieuwe geldsoort op de markt brengen die aan betere voorwaarden voldoet en aldus kan men trachten concurrenten van de markt te drukken. Geld kan en mag dus als zodanig gewoon bestaan.

  “Ben benieuwd wat de werkelijke doden cijfers zijn van het feit dat geld privaat wordt uitgegeven tegen rente.”

  Ik zou zeggen: zoek het eens uit en gebruik die cijfers om uw betoog kracht bij te zetten. Maar wat vindt u nu eigenlijk van die 260.000.000 doden door overheden onder hun eigen bevolking gedurende de 20e eeuw? Collateral damage wellicht? Wat vindt u van het feit dat de Amerikaanse overheid haar eigen grondwet negeert? Kunt u dan nog zonder te liegen beweren dat u een dergelijke organisatie kunt vertrouwen?

  “Heeft datzelfde privaat uitgegeven geld niet (in)direct overheden gemanipuleerd?”

  Ik zou zeggen: zoek het eens uit en gebruik die feiten om uw betoog kracht bij te zetten.

  “Als u echter een private onderneming kunt organiseren die geld uitgifte verzorgt zonder dat er inflatie, deflatie, en manipulatie van onze eigendommen en geld ontstaat ben ik wellicht bereid dat de steunen.”

  Waarom moet ik die organisaren? U wilt dat toch? Wilt u mij nu voor uw karretje gaan spannen om uw idealen te verwezenlijken? Het moet niet gekker worden. U en de voorstanders -en niemand anders- zijn verantwoordelijk voor de verwezenlijking van dat ideaal. En dat zult u geheel zelfstandig moeten bereiken, dus zonder steun van een of andere staat of overheid.

  J [40] reageerde op deze reactie.
  Mavado [41] reageerde op deze reactie.

 10. @Richard [39]:

  Waarom zeg je niet gewoon dat het je niets uitmaakt of er een oplossing is voor inflatie, deflatie, systematische manipulatie van de kosten van geld en eigendommen, en terminale vermenigvuldiging van kunstmatige schulden want dit zijn de dingen die wij elkaar aan willen doen. Dit is wat en hoe we zijn en we geven niets om principes.

  Iedereen die voorstander is van rente over ons geld is een crimineel. Waarom? Omdat er geen reden voor is en omdat het niet nodig is, en omdat de doelstellingen alleen maar corrupt zijn.

  Wie denk je dat je voor de gek houdt?

 11. @Richard [39]:

  Als hij het niet kan winnen op argumenten (waar hij trouwens nooit op in gaat), gaat de zielepoot het op de man spelen: …crimineel…, ….gek…..

  Ook voor jou geduld; petje af.

 12. To deny the exponential growth of debt by interest cuts to the very core and credibility of monetary theories. If the exponential growth can be proven, then equally, Austrian and Keynesian theories are dis-proven. Economic theories hide the fact that an interest based money system is usury by definition and neither Austrian nor Keynesian theories are sustainable. Both systems create bankruptcies and defaults while enriching banks at the expense of the people through interest.

  The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. Once you understand (M P E) supporting anything else is economic suicide!! The solution to your fate is M P E, ….but will you listen?

  http://tnsradio.com/?cat=11

Comments are closed.