Een werkloze is een kostenpost, maar een hele verzameling werklozen is een goudmijn.
Evenals Moeder Teresa haar prestige ontleende aan de som van haar hulpeloze clienten die zij uit het proletariaat selecteerde ( lees het boek “” The misssionary position””), zo vormen werklozen en andere minimumlijders een waardevol kapitaal voor politici die die hen onder meer kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

01.

juichvee op massavergaderingen

02.

partijwerk en recrutering van nieuwe leden

03.

het stemmen op de juiste partij bij verkiezingen door de werkloze en zijn entourage

Hoewel het door middel van eenvoudige incentieven mogelijk zou zijn te allen tijde het aantal werklozen drastisch te verminderen, worden deze initatieven niet genomen en worden werklozen in hun positie gefaciliteerd en geaccomodeerd , teneinde het aantal personen dat in een staat van permanente afhankelijkheid verkeert en op grond daarvan doorlopend op afroep beschikbaar is, op peil te houden.

Hugo van Reijen

74 REACTIES

 1. Zolang we in een maatschappij wonen waar een werkende netto minder kan hebben dan een werkloze, zal werkloosheid bevorderd worden.

  Oorzaak van dit zijn de belastingen en subsidies. Liefst heb ik alles weg, maar wat zou kunnen helpen is dat alles onder minimum loon niet belast zou worden. Het zou werken meer bevorderen, maar dit is een stap dat de regering nooit zal nemen, kost teveel en een afhankelijke groep zou wegvallen.

 2. GRONDWET

  Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. 2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap. 3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

 3. “…behoudens de beperkingen…”

  LOL!!! Die Nederlandse grondwet. Echt een artikel voor een grondwet van een Mickey Mouse land.
  Zo te lezen kunnen de werklozen dus gewoon als kanonnenvoer naar Afghanistan of Somalie worden verscheept. Net als de rest overigens.

  Toevallig ken ik een aantal beroepswerkelozen en niet eentje wordt gedwongen om op een bepaalde partij of politicus te stemmen.

 4. Lijkt mij vrij duidelijk dat zolang de staat werkeloosheid bevorderd, de werkende onder druk wordt gehouden.
  In een samenleving waar geen werkelozen zijn, ligt de macht bij de werknemer. En dat mag nooit de bedoeling zijn in een slavenstaat.

  Zé.

  dave b. [65] reageerde op deze reactie.

 5. Ik vind dit overigens best een interessant vraagstuk.

  Aan de ene kant wordt de staat compleet gefinancierd door belastingheffing (d.w.z. geld uit externe bronnen), vandaar het verhaal van onder andere Stef Molyneux over belastingkoeien die vrediger en gelukkiger zijn dan slaven.

  Aan de andere kant is een bevordering van werkloosheid iets dat daar enigszins tegenin gaat. Het lijkt ogenschijnlijk op een beperking van inkomsten uit externe bronnen.

  Een mogelijke verklaring is dat de overheid van het soort mensen dat werkeloos is, sowieso geen enorme bron van inkomsten verwacht maar door hun werkloosheid te accepteren en zelfs financieren gegarandeerd is van een stem.
  Met andere woorden, men vindt een stem van hogere waarde dan de mogelijke inkomsten uit hun (potentiële) inkomens.

  Als men op deze wijze het aantal afhankelijken groot kan houden, houdt men de meerderheid waarmee men de productieven (en dan met name de hogere inkomens) kan blijven uitknijpen.

  Immers, mensen die werken zouden zomaar eens kunnen vinden dat hun arbeid de werklozen niet behoort te belonen, of welke andere “linkse” hobby dan ook.

  Er doemt zich het gerucht op dat arbeiders die met succes verheven waren door de progressieven, uiteindelijk naar rechts bewogen. Dat zou verklaren waarom men dan de arbeider maar niet meer verheft en in plaats daarvan groepen als electoraat omarmt die notoir zijn om hun dominantie in de werkloosheids-statistieken.

  Dit toont echter vooral aan hun opportunistisch ofwel dom men is. Opportunistisch als het ze voornamelijk gaat om goed boeren in hun vak en snel carrière maken ongeacht de gevolgen van hun beleid voor de maatschappij.
  En dom als men denkt dat men met dit beleid niet de productieven het land uitjaagt, daarmee de uitvreters laat domineren en op die manier hun eigen geliefde verzorgingsstaat ondergraaft.

  Maar goed, dan is daar altijd nog de EU. Vraag het aan Griekenland.

  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 6. De staat is dol op problemen. Zijn er geen problemen, dan zal de staat ze creeeren. Problemen zijn namelijk een excuus voor de staat om middelen naar zich toe te trekken om vervolgens de problemen te gaan oplossen. En aldus kan de staat groeien. Dat geldt voor gewone criminaliteit, voor werkelozen en voor massa-immigratie. Elk organisme wil groeien, dat geldt voor lintwormen en dat geldt dus ook voor de staat. Maar organische groei van het ene lichaam gaat meestal ten koste van die van andere lichamen. En wie zijn die lichamen ten koste waarvan parasitaire lichamen als lintwormen en de staat groeit?

  Juist, dat bent U, waarde lezer.

 7. Nuancering: punten 01 en 02 zijn onzin, 03 klopt dan weer wel.

 8. @Frenkelfrank [8]: ” Met alle respect: een flauwekulartikel. Langdurig werkelozen zitten in een ritme waarbij er echt niets uit hun handen komt, behalve met veel pijn en moeite op een linkse partij stemmen.”

  Nuancering…Opmerking is volkomen onzin.

 9. Nog een ander doel van de staat is tweestrijd creeren, werkenden tegen werklozen.

  Werkloosheid dient ook als valkuil voor werkenden, motiveert ze meer om te werken en er waarde aan te hechten.

  Weklozen afhankelijk houden de staat voor hun bestaan, en werkenden afhankelijk houden van de staat zodat ze niet werkloos raken.

  Het is puur de bevolking onder toom brengen.

  dennis snel [19] reageerde op deze reactie.

 10. @hugo van reijen [11]:
  Goed idee..Laten we de uitkeringen meteen helemaal stoppen..Eens kijken hoe ze dan om werk gaan vechten…Waarschijnlijk zullen ze eerst gaan kijken wel baantje ze het liefst hebben, en dan knallen ze je voor je kop en nemen jouw baan in…

  FF serieus he…Je meent niet dat de oplossing ligt in het verlagen van de uitkeringen….Dat heeft nooit gewerkt, en zal ook nooit gaan werken. Het enige wat in mijn ogen werkt is dat meer van de winst die bedrijven maken terugvloeit naar de werkgelegenheid. Dus als je als bedrijf bv 100 miljoen netto winst gemaakt hebt, je best meer arbeidskrachten kunt aan nemen. Dit verlaagt tevens de werkdruk in veel bedrijven. Dan moet het dus ook van de andere kant komen, en als je als werkgever een er paar moeilijke jaren zijn, je wat makkelijker personeel kwijt kan..Geven en nemen is mijn motto…

  Dijk [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Burnitall [13]:
  Een bedrijf neemt net zo veel arbeidskrachten aan als rendabel is. Daardoor vernietigt iets als het minimumloon tientallen miljoenen banen over de wereld. Nog niet te spreken over het aantal banen dat door ontslagregeling en andere reguleringen en verplichtingen worden vernietigd. Een wereld zonder overheid(sregulering) kent praktisch geen werkloosheid. In deze wereld zaken pogen als de werkloosheid omlaag te krijgen is symptoombestrijding. Het probleem ligt fundamenteler. Men moet eens stoppen zich te bemoeien met vrijwillige transacties tussen vredige individuen.

  Een hele wijze uitspraak van Albert Einstein gaat “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.”

  Problemen die zijn ontstaan door regulering kun je niet oplossen met nog meer regulering.

 12. @ van Dijk.
  Wat wil jij dan minimumloon afschaffen en duizenden werkende armen erbij krijgen?
  Jij hebt zeker wat meer geleerd dus jouw treft het toch niet,lekker egoïstische instelling.
  Weet jij waar hem nou echt de kneep zit,dat zit hem in de zogenaamde vrije markt waar de ene zijn brood de ander zijn dood is.
  En het verschepen van hele productielijnen naar lage loonlanden
  en het laten binnenstromen van goedekope Oost -Europese arbeiders die voor veel lager loon willen werken.
  Hoe maak je een economie naar de klote zo dus!
  Als we dan echt èèn Europa zijn dan moet een Pool,Tsjech, etc..
  hetzelfde verdienen als een Nederlander op de zelfde functie.
  En dan ook nog het lef hebben om te zeggen dat we een kennis-economie moeten worden/zijn terwijl iedereen weet dat het onderwijs de laatste jaren hard achteruit holt plus niet iedereen
  kan even goed leren en dus heb je ook productiebanen nodig om die mensen van werk te voorzien. Je wilt toch niet 100% afhankelijk worden van verre wereldstaten.
  En fuck Albert Einstein die man die had ook niet de ultieme wijsheid in handen.
  Maar ja zogenaamde semi-intelectuelen schermen graag met grote namen om hun standpunt bij te zetten.

  Frenkelfrank [18] reageerde op deze reactie.
  dennis snel [20] reageerde op deze reactie.
  Dijk [38] reageerde op deze reactie.

 13. Er is trouwen niks mis mee met enige nationalisme en bescherming van de eigen arbeidsmarkt.
  Dat zogenaamde wereldburger crap die gaat ons alleen nekken op de duur.
  We kunnen nu al de tap oppakken voor Griekenland,Ierland en wie weet nog wie volgt,Spanje misschien.
  Ja nee nu is alles beter met open grensen, NOT!!!!!!!!!!!!
  We gaan met zijn alleen kapot aan de waanheids dromen van corrupte politicies en bankiers.
  We moeten weer terug naar individuele lidstaten met handelsbetrekkkingen en vriendschap met andere landen.
  Zoals Nigel Farage zo mooi kan vertellen,hij is èèn van de weinige van de Europarlementaríers die nog op komt voor onze DEMOCRATIE waar andere landelijke en Europarlementariërs
  onze ziel al verkocht hebben uit eigen winstbejag en grootsheidwaanzin!

 14. @Martin [15]: In een echte vrije markt zijn er alleen maar winnaars: mensen gaan werken voor een loon die ze acceptabel vinden, en de mensen die personeel betalen, vinden de lonen ook acceptabel. Het is gewoon een eenvoudige natuurwet.
  De een zn dood, de ander zn brood. Dat is een argument die vaak door socialisten wordt gebruikt. Alsof de economie een taart is die alleen maar verdeeld kan worden. In de praktijk zorgt elke werkende voor een toevoeging aan die taart. Het is dus een groeiende taart. Daarbij verliest er in principe niemand, behalve profiteurs, want die kunnen de overheid niet inzetten om de buurman te beroven van zijn geld.

  Wat de oosteuropeanen betreft; Als mensen lagere lonen voor hen betalen, dan hebben ze ook meer geld over om aan andere dingen te besteden. Voor hen is het dus een win situatie. Voor die arbeiders uit oosteuropa ook, anders zouden ze niet komen. Alleen voor de te dure lokale arbeider niet. Das klote voor hem.
  Ben jij iemand die een goedkope supermarkt het dorp uitjaagt om bij de te dure lokale kruidenier zijn boodschappen te doen? Dat mag hoor, alleen jammer dat je anderen dus geen keuze geeft. Wéér een gevalletje Dwang dus, iets waar de overheid in gespecialiseerd is. Ga eens bij jezelf na of je graag anderen dwingt om naar jouw visie te leven. Zo ja, dan ben je de perfecte socialist. Zo nee, dan ben je misschien wel een libertariër.

  Dijk [39] reageerde op deze reactie.

 15. @Alex [12]: Tweestrijd creëren is denk ik nog het belangrijkst. Zoals Philippus II bijna 2400 jaar geleden al riep: “verdeel & heers” (of eigenlijk schijnt hij gezegd te hebben: “divide et impera“). Van Wikipedia: “De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer rechten krijgt dan de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit een vriendschap ontstaan tussen hen beiden en kan de derde, die de tactiek gebruikt, niet verwachten dat de eerste twee samen tegen de derde optreden.

  De “derde” is in dit verhaal dus duidelijk de overheid. De eerste en tweede zijn in het geval van dit artikel werkenden en werklozen, maar zijn evenzovaak andere tegenpolen: mannen en vrouwen; rijken en minder rijken (armen hebben we in Nederland niet); randstedelingen en provincialen; allochtonen en autochtonen; automobilisten en ov-reizigers; “sterke” (gemotoriseerde) en zwakke weggebruikers; rokers en niet-rokers; huurwoners en koopwoners; hondenbezitters en niet-hondenbezitters; benzinerijders en dieselrijders; et cetera… Pak er een willekeurige wet of regel bij en je zult zien dat die wet volledig gebaseerd is op het eeuwenoude principe van “verdeel en heers”. Zodat de burger maar niet zal doorkrijgen dat wij eigenlijk met z’n allen één en dezelfde vijand hebben.

 16. @Martin [15]:

  Als we dan echt èèn Europa zijn dan moet een Pool,Tsjech, etc..
  hetzelfde verdienen als een Nederlander op de zelfde functie.

  Wat ik nu niet begrijp…

  OK. Nu heb ik hier werk liggen dat mij 50% van het minimumloon waard is. De Pool en Tsjech willen dat werk graag doen voor dat loon; de Nederlander niet. Waarom vind jij dat ik de Pool of Tsjech niet in dienst mag nemen?

  Zoals ik het lees, vind je dat de Nederlander maar voor hetzelfde geld aan de slag moet als de Pool – maar tegelijkertijd vind je dat die Nederlander voor dat geld niet aan de gang mag (immers: minimumloon). Spreek je jezelf dan niet gewoon keihard tegen?

  Martin [22] reageerde op deze reactie.

 17. @ Frenkelfrank
  Zo te horen geloof jij al in het sprookje dat je voorgehouden is door die grootsheidswaanzinlijders.
  En elke werkende zorgt volgens jou voor toevoeging aan de taart
  wat een metafoor zeg.
  Wat jij dus eigenlijk zegt is dit laat lageropgeleiden en ouderen vanaf een jaar of 45 maar verrekken want nu in deze huidige crisis
  zijn er ook veel jongeren werkloos en die hebben van werkgevers vaak voorrang ten eerste omdat ze het goedkoopst zijn en ze zijn nog te kneden naar de baas zijn wil.
  En met de toenemende inflatie en onzekerheden wil jij de mensen nog minder laten verdienen jij praat puur in het straat je van werkgevers,stemt zeker VVD?

  Als mensen lagere lonen voor hen betalen[zeg dan gelijk WERKGEVERS!]hebben ze meer geld voor andere dingen ,en de werknemers die voor een klein schijtbedrag 40 uur mogen zweten die kunnen er wat jouw betreft zeker nog wel een avondbaan bij nemen als ze meer willen verdienen of niet?
  Lekker mens ben jij puur op je eigen gericht,maar wat nou als jij ernstig ziek word of een handicap krijgt dan ben jij ook tevreden met minder als minimumloon?
  Ik hoor jouw trouwens niet over de hordes mensen die hier heen immigreren en dan gelijk levenslang [vaak] aan het financiéle infuus hangen.
  Waarom denk je dat het tegenwoordig niet meer te betalen is
  het zorgstelsel,omdat de hogeropgeleiden zichzelf eindeloos loonsverhogingen gunnen en bonussen maar het klootjesvolk voor onder het minimum willen laten werken.
  En ons dan ook nog de leugen willen verkopen van een verenigd Europa en de eerlijke vrije markt en de ooh zo gezellige multiculticlub wat ze in Nederland willen realiseren.
  Schei toch uit en word wakker.
  En wat betreft die goedkope supermarkten in de jaren tachtig kon je ook goed je boodschappen doen zonder al die vele bijgekomen concurrende supermarkten.
  Tegenwoordig kunnnen ze niet meer met financiën omgaan
  Gemeentelijke zwembaden die dicht moeten voetbalclubs die onder curatele staan,lang leve de vrije markt.
  Waarom heb je nog steeds veel kartelafspraken bij grote producenten van levensmiddelen ,voor de zogenaamd eerlijke vrije markt?
  http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article3350228.ece/Meelkartel_maakte_brood_jarenlang_te_duur_.html
  De elite wil jouw doen geloven dat je vrije keus hebt maar uiteindelijk zijn de meeste keuzes helemaal niet zo vrij.
  Maar uiteraard ben jij vrij om te geloven wat jij wilt.

 18. @dennis snel [20]:
  Nee ik spreek mezelf niet tegen je moet ook een stukje bescherming hebben van je landelijke arbeidsmarkt anders kunnen we elkaar in de toekomst kapot gaan concurreren.
  En jij moet je trouwens eens beter verdiepen in deze topic laatst nog een docu. gezien over hoe de uitzendbureau`s de Polen hier ook keihard bedonderen en misbruiken.
  Plus ik geef om mijn mede Nederlanders en hoef hun niet aan de bedelstaf te zien doordat corrupte politici die zelfverrijkers zijn over de rug van welwillende zogenaamde eerlijke vrije markt willen bedrijven.
  Je moet hier geen Amerikaans toestanden willen,dat mensen er 2 a3 baantjes erop na moeten houden en dan nog nauwelijks rond kunnen komen.

  dennis snel [23] reageerde op deze reactie.
  pcrs [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Martin [22]:

  En jij moet je trouwens eens beter verdiepen in deze topic laatst nog een docu. gezien over hoe de uitzendbureau`s de Polen hier ook keihard bedonderen en misbruiken.

  Vooropgesteld dat ik niets moet. Bovendien ben ik aardig op de hoogte over het topic. Het staat de Polen vrij om niet voor die uitzendbureaus aan de bak te gaan, dus ik zie niet zo goed hoe zij misbruikt worden.

  Plus ik geef om mijn mede Nederlanders en hoef hun niet aan de bedelstaf te zien doordat corrupte politici die zelfverrijkers zijn over de rug van welwillende zogenaamde eerlijke vrije markt willen bedrijven.

  Ik geef ook om mijn mede-Nederlanders en hoef ze niet aan de bedelstaf te zien doordat corrupte politici die zelfverrijkers zijn over de rug van geïndoctrineerd stemvee zogenaamde eerlijk socialisme willen bedrijven.
  Want een minimumloon betekent in feite dit: je verbiedt iedereen wier capaciteiten domweg minder waard zijn dan het minimumloon, om aan het werk te gaan. En ik gun nu juist iedereen een inkomen.

  Of dacht je soms dat jij en ik nog werk zouden kunnen vinden, wanneer we het minimumloon op € 1 miljoen per maand zouden vaststellen?

  Je moet hier geen Amerikaans toestanden willen,dat mensen er 2 a3 baantjes erop na moeten houden en dan nog nauwelijks rond kunnen komen.

  Mwa, als ik dit (*1) kaartje mag geloven (check ook de verschillende vragen die je in kaart kunt brengen), dan is dat vooral een mythe, die in Nederland blijkbaar zorgvuldig in stand wordt gehouden. Alleen is het in de USA veel lucratiever om 2 à 3 baantjes te hebben, omdat je daar niet, zoals hier, bijna alles meteen weer mag inleveren. Bovendien kun je uit het grafiekje op pagina 5 van dit pdf-document (*2) aflezen dat de arbeidsproductiviteit in Nederland ongeveer 15% hoger ligt dan daar, wat betekent dat men daar ook een stuk minder werkstress heeft (merk je ook als je daar bijvoorbeeld in een supermarkt geholpen wordt: het gaat veel meer op z’n dooie gemak), zodat het ook qua werkstress een stuk minder belastend is om er een tweede (part-time) baan bij te nemen.

  Kortom: het feit dat het voor mensen in de Verenigde Staten eenvoudiger is om een tweede baan erbij te nemen (en daar nog wat aan over te houden ook), betekent zeer zeker niet dat men nauwelijks kan rondkomen.

  *1): www indexmundi.com / map / ?t=0&v=69&r=xx&l=nl
  *2):
  www cpb.nl / nl / pub / cpbreeksen / memorandum / 107 / memo107.pdf

  Burnitall [24] reageerde op deze reactie.
  pcrs [28] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [31] reageerde op deze reactie.

 20. @dennis snel [23]: Hmmm..Ik begrijp MArtin wel een beetje.

  Het probleem ligt alleen dat je de boel altijd overdrijft om je gelijk te halen.

  Daarbij haal je aller onderuit door over “corrupte politici die zelfverrijkers” te schrijven..
  Met ander taalgebruik kom je veel verder, dan me scheldkannonades..

 21. @Tony [6]: “Aan de andere kant is een bevordering van werkloosheid iets dat daar enigszins tegenin gaat. Het lijkt ogenschijnlijk op een beperking van inkomsten uit externe bronnen.”
  Er is ook een video van Molyneux waarin hij utlegt dat er een ruling, een productive en een dependent class is.
  Het leger hulpbehoevenden wordt door de overheid als torpedo tov de produktieven gebruikt.
  Maw de produktieven moeten zich laten melken, want anders kort de overheid de hulpbehoevenden en stuurt ze als een massa vernietigingswapen op de produktieven af. Zelfs als de overheid maar 5% van het opgehaalde geld aan hulpbehoevenden besteedt, kan een korting naar 4% ze aardig wanhopig maken en de boosheid richt zich nooit op de overheid, maar altijd op anderen.

  Ron A te A [43] reageerde op deze reactie.
  Tony [56] reageerde op deze reactie.

 22. @hugo van reijen [11]:
  “Het beste initiatief is natuurlijk de uitkeringen wat te verlagen.”
  Dit moet wel gepaard gaan met afschaffing van het minimumloon, anders is er echt geen alternatief voor ze.
  Ik ben het met Molyneux eens dat werkeloosheid een heel simpel probleem is: mensen zijn werkeloos, omdat iemand een pistool tegen hun hoofd zet als ze zouden gaan werken (minimumloon, regulering, vergunningen).
  Dat in samenspraak met uitkeringen die betaald worden door werkenden een pistool op het hoofd te zetten.
  Geen goedgekeurd geweld en je hebt geen werkeloosheid.

  hugo van reijen [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Martin [22]: “je moet ook een stukje bescherming hebben ”
  Waarom gebruik je het woordje ‘bescherming’ om aan te geven dat je met overheidsgeweld mensen wilt weerhouden mee te doen aan de competitie voor werk? Wat hebben die mensen je misdaan, dat je dat goedkeurt?
  Waarom richt je de schijnwerpers van je taalgebruik om de mensen die beter af zijn omdat ze minder concurrentie hebben en niet op de mensen die slechter af zijn, omdat ze van werk worden afgehouden?
  Waarom niet iedereen beschermen tegen competitie? Dan zijn we allemaal beter af toch? Alles een monopolie, zeg maar dat werk je wordt toegewezen (door de almachtige) van jongs af aan en dat mensen wel zaken met jou moeten doen voor dat werk, omdat je ‘beschermd’ wordt tegen concurrentie die een race naar de bodem zou veroorzaken? Dat geeft de hoogste lonen voor iedereen, want iedereen kan zijn loon naar willekeur verhogen, want ze zijn beschermd tegen mensen die het goedkoper doen.
  Leuk als je werk zoekt missschien, maar minder leuk als je je geld wilt uitgeven.

 24. @dennis snel [23]:
  “Alleen is het in de USA veel lucratiever om 2 à 3 baantjes te hebben, omdat je daar niet, zoals hier, bijna alles meteen weer mag inleveren.”

  Het is overigens wel zo dat de VS de hoogste bedrijfsbelasting ter wereld hebben op Japan na. Dat komt in feite ook uit de zak van de consument/werknemer. Het is natuurlijk ook onmogelijk dat ze zo’n enorme defensie uitgaven hebben en dat dit niet terug te vinden zou zijn als armoede. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.

  Katjong [36] reageerde op deze reactie.

 25. Ik kan het niet laten, zet ‘m hier nog een keer neer.
  Dr. Adrian Rogers
  “You cannot legislate the poor into freedom by legislating the wealthy out of freedom.
  What one person receives without working for, another person must work for without receiving.
  The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.
  When half of the people get the idea that they don’t have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because sombody else is going to get what they work for, THAT MY DEAR FRIEND, IS ABOUT THE END OF ANY NATION.
  You cannot multiply wealth by dividing it”

  Het stadium van “multiplyen” zijn we reeds gepasseerd vermoed ik (behalve de banken misschien), denk dat het “dividen” ook niet lang meer stand houdt.

Comments are closed.