Het is al laat en ik heb wat biertjes op, dus het wordt een spontaan verhaal.

Wat gebeurt er als we de libertarische principes loslaten op de huidige samenleving? Wegen worden geprivatiseerd. Grote wegenorganisaties ontstaan met een de facto monopoliepositie. Tol wordt afgedwongen. Fusies tussen wegenbedrijven en beveiligingsbedrijven ontstaan. De overheid is terug van geweest. Libertarisme kent zijn grenzen.

Ik geef veel om persoonlijke vrijheid. Ben ik een libertariër? Wat is een libertariër? Iemand die geeft om persoonlijke vrijheid en eigendomsrechten accepteert. Maar wat is eigendom en is veel eigendom niet op oneigenlijke wijze tot stand gekomen?

Maar de belangrijkste vraag is, wat gebeurt er als we het eigendom van de huidige collectieve eigendommen als wegen weer teruggeven aan de burgers. Stel dat we de wegen privatiseren. Ik verwacht dat het gevolg is dat er VVE’s ontstaan die lokale wegen in handen krijgen. Snelwegen worden misschien privaat uitgebate tolwegen. Vervolgens verwacht ik een consolidatiegolf. Lokale leden of aandeelhouders zullen uit winstbejag hun aandelen grotendeels overdragen. Uiteindelijk ontstaan er supranationale wegenbedrijven. Iemand die de weg beheert, wil ook invloed over de beveiligingsbedrijven die de wegen (en burgers) veilig houden. Dit zal resulteren in quasi-overheidsbedrijven waar de bewoners verplicht aan moeten bijdragen. Wat te denken van kinderen van oud-aandeelhouders van wegenbedrijven? Zij zijn gedwongen te betalen aan dat systeem. En als het ze niet bevalt, zullen andere libertariërs zeggen, “dan ga je toch verhuizen?”.

Indien men een overheid definieert als een organisatie waaraan men min of meer verplicht een bijdrage moet betalen, dan zal een libertarische samenleving op basis van bovenstaande analyse ook overheden kennen. Waar het bestuur vermoedelijk ook nog eens, conform een huidige VVE, democratisch, dat wil zeggen via een meerderheid, wordt verkozen.

Het probleem van vandaag de dag is niet zo zeer grote organisaties waaraan men vastzit. Het probleem is dat de organisaties te groot en te breed zijn geworden waardoor de controle en verantwoordelijkheid zoek is. Met de EU/IMF/BIS/ECB/FED/OESO/VN/NAVO als voorbeeld.

Een mooie wereld, mijns inziens, zal bestaan uit een globale samenleving waar mensen samenwonen die samen willen wonen en waarbij grote bedrijven (noem het gespecialiseerde overheden) het voor het zeggen hebben. Als een wegenoverheid in dat geval faalt, wordt het bestuur afgezet en het beleid verandert.

De overheid: we kunnen er niet zonder, maar dan wel graag gespecialiseerd en kleiner.

11 REACTIES

 1. Maar de belangrijkste vraag is, wat gebeurt er als we het eigendom van de huidige collectieve eigendommen als wegen weer teruggeven aan de burgers

  Hoe de transformatie uiteindelijk vorm gegeven wordt is en apart onderwerp. Dat per te privatiseren onderdeel een aparte aanpak vraagt. mbt infrastructuur. We zitten met de puinhopen van centrale planning. Doordat we geen goed onderliggend wegennetwerk hebben zal het wegenbedrijf dat de A4 verwerft de facto een monopolie positie verwerven, er zijn geen altertnatieven om van Amsterdam snel naar Den Haag dan wel Rotterdam te geraken. Idem dito de A2. En dit zullen geen natuurlijke monopolies zijn, dus dit zijn geen “goede” monopolies die het gevolg zijn van superieure dienstverlening.

  Het staat overigens wel vast dat we meer waar voor ons geld zullen krijgen, nu besteed de overheid een miljard of 2-3 aan wegenonderhoud en aanleg terwijl het totaal aan autogerelateerde belastingen de 15 mld te boven gaat.

  Maar nogmaals, de transformatie is zeer belangrijk, wordt het een Russisch model van privatiseren? Liever niet, want dat heeft weinig met vrijheid te maken. Wordt het een ander model, zo ja welke? Ik denk dat een over een langere periode terugtredende overheid de juiste weg is.

 2. @Devidas [1]:
  Het lijkt me juist interessant om te zien wat voor artikelen verschijnen indien men voldoende onder invloed is om te schrijven over wat er echt op het hart ligt. Zo lang men niet teveel spelfouten maakt, niet gaat schelden en nog tot een redelijke zinsopbouw kan komen zal dat best verrassende resultaten kunnen opleveren.

  Dijk [7] reageerde op deze reactie.

 3. Als de wegen geprivatiseerd worden? Wie krijg dan de wegen, als de wegen van ons allen is? Ik denk eerder dat er beheerder op gesteld worden, ik zie niet in waarom ik zou betalen voor gebruik voor iets dat ik al betaald heb. De onderhoud van de wegen zal liggen aan degene die ervoor willen betalen en dat zal degene zijn die er baat bij heeft. (Waarschijnlijk de veel gebruikers.)

  Nieuwe wegen welke privaat gebouwd worden is weer wat anders.

  Scrutinizer [6] reageerde op deze reactie.

 4. “Maar wat is eigendom en is veel eigendom niet op oneigenlijke wijze tot stand gekomen?”

  Eigendom is datgene wat een mens bezit en waar hij/zij volledig over mag beschikken.
  Het is een moreel concept dat geldt in de verhouding tot andere mensen.
  Het recht op zijn eigen leven is de fundamentele basis van alle andere rechten. Dit is in het libertarisme praktisch geformuleerd in het “Geen Agressie Principe”.

 5. @Alex [4]: De wegen zouden verkocht kunnen worden aan bedrijven (of particulieren) die erop bieden. Met de opbrengst kan dan “ons aller” staatsschuld gedelgd worden.

 6. Het is al laat en ik heb wat biertjes op

  Dat is te merken. Volgende keer toch maar zonder alcohol. I’ve been there.
  Ik zou natuurlijk graag een nuchtere versie van dit artikel zien.

  @Ratio [3]:
  Natuurlijk, als men maar de volgende ochtend het artikel rationeel controleert. Dit is alleen maar wilde speculatie gemengd met andere onzin zonder rationele onderbouwing.
  Niet heel erg mis als persoonlijke kanttekst op Myface of Spacebook, maar dit vind ik wat raar staan op een website die streeft een gedachtegoed te verspreiden.

 7. Een mooi voorbeeld van privaat wegbeheer komt uit een klein Duits dorp. Vanwege een nogal permanente wegafzetting moesten reizigers een omweg van 13 kilometer nemen. Dorpsbewoners vonden dat belachelijk en besloten tot actie over te gaan. Ze maakten met elkaar een weg over hun eigen terreinen en vragen daar 1 euro per doorgang voor. Binnen enkele weken waren de kosten er uit. Dit initiatief is ‘gedoogd’ door lokale authoriteiten….kan schelen dat de dorpsbewoners dichter bij de lokale macht zitten en het dus konden doordrukken.

 8. Ondanks die biertjes toch een luchtig stuk tekst.
  Dit zouden de huidige bestuurders ook een moeten doen.
  Verkwikt de geest.

  Al dat vastgeroeste kliekje Haagse roest losweken.
  Vergader tijgers, cijfer neukers.

  Tijd hoogtijd voor het private alternatief.

 9. Gelijk mee beginnen van autosnelwegen in private handen.
  Met dat idee stoei ik al 12 jaar. Met als leidraad het Franse autoroute systeem.
  Peage!

 10. Het commercieel uitbaten van autosnelwegen is iets nieuws.
  De voordelen zullen zich vertalen in dat de wegbeheerder zijn snelweg file vrij wilt houden. Veel bedrijven kunnen direct aan de snelweg hun diensten kunnen aanbieden zoals je haar knippen, boodschappen doen en een bioskoopje pikken.

  Wie begint.
  Dan denk ik aan een Shell, een samenwerkingsverband van der valk / mc donalds / dsm.
  Een of andere fonds.

Comments are closed.