Einde jaar is de tijd voor een terugblik, maar vooral voor een blik op de toekomst.

———-
December 2010

Het einde van een jaar is vaak een goed moment om eens terug te kijken op het jaar dat achter ons ligt.
Het is ook een goed moment om u te vragen hoe u de Vrijspreker gewaardeerd hebt.

Een groepje vrijwilligers heeft getracht u dagelijks vanuit een libertarische hoek informatie en commentaar te leveren.
Deze vrijwillige inspanningen gaan gepaard met groeiende kosten voor website, communicatie, administratie enz.
Kosten die ons beperken om alles te doen wat we wel zouden willen, zoals bijvoorbeeld meer publiciteit.

Als u de Vrijspreker waardeert, bent u dan ook bereid te helpen dit werk in de toekomst voort te zetten en zelfs te verbeteren?
Zo ja, help dan door een bedrag over te maken op rekening nr.
49.79.67.944 van LIFHAS (LIbertarisch Fonds voor HulpActieS)

(Donaties zijn eventueel belasting-aftrekbaar)
Hartelijk dank en een gelukkige toekomst in Vrijheid.

Het VrijsprekerTeam

———————————————————————————-
LIFHAS, Libertarisch Fonds voor Hulp Acties

Rekening van L.I.F.H.A.S. nummer 49.79.67.944,
Iban nummer: NL95ABNA0497967944

BIC: ABNANL2A

4 REACTIES

 1. Voor mij is Vrijspreker een van de belangrijke en betrouwbaarste bronen voor informatie, en dat is dan ook de redenen dat ik graag bijdraag. Het is inderdaad belangrijk dat wij allemaal deze site ondersteunen zodat het optimaal kan blijven functioneren. Het is een van de weinige sites waar je nog een eerlijke dicussie over onze aantasting van vrijheid kunt krijgen. Dat we verschillen van mening en inzichten hebben maakt juist dat je er over na gaat denken, en met elkaar kunnen wij ons inzetten om onze belangen en vrijheden te waarborgen. Mijn wens is dat iedereen volgend jaar met veel genoegen deelneemt aan Vrijspreker en wens allen een voorspoedig nieuwjaar.

  Met dank aan alle mensen die meegewerkt hebben aan het tot standkomen van alle discussies en reacties, waarop ieder zijn mening kon inbrengen.
  Doompie [2] reageerde op deze reactie.

 2. @reiny [1]:

  Prachtig gesproken..
  +1 van mij..

  Voor de beheerders:
  Als u nu doelstellingen 2011 met bijbehorend kostenplaatje openbaar maakt, zal er meer begrip zijn, en kan de potentiele donateur prima onderbouwen of hij/zij hieraan wenst mee te werken…Openheid van de cijfers doet wonderen..

  Alvast een schitterend jaar einde en een voorspoedig 2011!

  Michiel [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Doompie [2]:

  Eens!

  Ik heb in de loop der jaren een paar honderd euro overgemaakt. Helaas wordt nooit duidelijk gemaakt wat er nu precies met het geld gedaan is. Ook niet bij de Leo Verhoef-actie. Als donateur wil je weten wat er met je geld gebeurt.

 4. Keep up the good work!

  Ik zal morgen nog even wat overmaken op jullie bankrekening.
  Ook al is het alleen maar om jullie website in de lucht te kunnen houden.

Comments are closed.