Er is nu een Nederlandse variant: opennu geopend door Michiel Spekkers.
Hoe die zich ontwikkelt en wat zij allemaal gaan doen, zullen we afwachten.

De Vrijspreker is uiteraard voor openheid over alles wat de overheid en de politici doen. Hoe beter de burgers dit kunnen zien, en de ware aard ervan leren kennen, hoe liever!

Daarnaast blijft de Privacy van de individuele burgers een zaak van groot belang. Openheid over (nieuwe)  spionage-acties van Big Brother kunnen van belang zijn daarbij te helpen of minstens de burgers te waarschuwen.
Wij zijn benieuwd hoe de nieuwe site daar mee omgaat.

De site van “opennu” is te bereiken op www.opennu.nl waar de meest recente gegevens te vinden zijn.

4 REACTIES

 1. Ik hoorde dit vanmorgen toevallig op de radio. Mijn verkeers informatie sprong te vroeg aan, en ik hoorde Giel op 3FM in een telefoon conversatie met Michiel Spekkers.

  Hr. Spekkers is oud wethouder van Breda, en was erg expliciet dat hij zich niet bezig hield met de inhoud.
  Alle stukken worden door journalisten “gecontroleerd” alvorens publicatie.
  Hr. Spekkers heeft wel zijn baan opgegeven om deze site op te richten.

  Giel liet duidelijk blijken dat hij het er niet zo mee eens was. (wordt immers uit de staatskas betaald).
  Zijn standpunt was: “Waar we op stemmen, hebben we vertrouwen in, en hoeven we toch niet te controleren..”

  Spekkers ging daar wel tegenin, maar kwam niet echt overtuigend over als je het mij vraagt.

  Maar we wachten af wat het gaat worden..

 2. T E R O V E R W E G I N G;
  door hans willems, rechtsstatelijkheidsfascistenjager:

  HET ARROGANTISME BINNEN DE DEMOCRATIEëN
  Grote justitiële ego’s met zeer veel arrogantie, en met opperste condescendentie, en hun
  (dossier-)kennis van criminaliteit vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen het vrije Europa, Midden Amerika
  met het Caribisch gebied; het substantiële rechtsstatelijkheidsfascisme?

  Uitgebreide definitie van RECHTSSTATELIJKHEIDSFASCISME (RSHF)

  [begin definitie]
  Het bij gelegenheid willekeurig of gericht, naar believen, of de waan of luim van de dag, en/of
  op basis van eigen belang en/of wederdienstbaarheid, en/of anderszins toepassen en/of achterwege laten van de door/vanwege/middels de 3-overheden ontwikkelde en/of toegepaste en/of toe tè zullen passen of niet van

  * beleidsregels, uitvoeringsregels, beschikkingen, decreten, wetsregels, akten, pseudowetgevingen, Landsbesluiten, e.d.,
  * wetten, grondwet en grondswetsregelingen, (gecombineerde) in-externe voorschriften, protocollen en reglementen e.d.,
  * beslissingen/beschikkingen/uitspraken/arresten/jurisprudentie e.d. (of nalating van e.e.a.) door/vanwege de toepassende (3de) macht,
  * rijksregelingen en rijkswetgeving, het Statuut zelve, aanwijs-/aanwijzingsbevoegdheden, beginselen, principes, criteria e.d.,
  * doen of laten van uitlatingen middels media(-berichten) en andere openbare uitlatingen of verzwijgingen, of anderszins

  opdat buitenwerkingstelling, uitholling, onbereikbaar-making en neutralisering (Kaltgesatz),
  het van toepassing (of niet) verklaren van [onderdelen van]

  * de ondeelbare Mensenrechten in de meest ruime betekenis van het woord o.a. geregeld in het Internationale Recht en
  * in het daaruit ontwikkelde EVRM en andere mensen-, dus ook kinderbeschermende verdragen, zoals
  * Internationale (VN-) verdragen, protocollen, uitspraken, beslissingen, adviezen en aanwijzingen e.d.
  * maar ook traktaten, (bi-)laterale overeenkomsten e.d..
  Enzocetera
  [einde definitie]

  Bewijs~toepassing:
  Het tijdsvolgordelijk Hollands proces, beginnend bij de uitroeping van de Heerlijkeden in de Middeleeuwen,
  via de uitvinding van de boekdrukkunst en dubbelboekhouden ± 1450,
  1621, 1634, 1795, 1815, 1863, 1948, 1954, 1969, eind ‘sixties, jaren zeventig, tachtig en negentig,
  2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010…

  Over journalisme (afhankelijke journalistiek), volgt later.

 3. Dus in luttele dagen tijd slaagt nota bene een ambtenaar erin om in 11 steden zo’n initiatief van de grond te krijgen?
  Oh, en … de nobele ridder geeft er zelfs zijn baan voor op?
  Zo zo, die is snel tot inkeer gekomen. En wat een stijl heeft die man. Aftreden voor de goede zaak. Zoiets was tot de jaren ’80 misschien nog heel gewoon … in the house of lords, maar anno 2010 een ambtenaar die de eer aan zichzelf houdt en zijn belastinggeldbaantje opgeeft?
  En bovendien: een ambtenaar die -zonder dwang- daadwerkelijk iets organiseren kan? In voorwaar 11 prominente gemeentes? En in recordtijd? Sta me toe dit te wantrouwen als een false flag.
  Ik denk dat de naiveling die hier denkt anoniem es lekker de waarheid aan het licht te brengen, dubbel bedrogen zal uitkomen: er zal niets aan de kaak worden gesteld en in tegendeel zal deze organisatie -dekmantel van de overheid- nu precies weten wie er “staatsgevaarlijke individuen” zijn die ze voortaan maar beter kunnen volgen. Wie hier durft aan te mail, riskeert een permanente email- en telefoontap en als ie dan ook maar 1 uurtje zwartwerkt of toevalig zijn zoon beloofd wat geld te schenken (ondertafel wegens schenkingsrechten), die zal eht geweten hebben. “Totaal onverwacht” werd ie betrapt. Ja, wat een pech, had ie toch, he? What are the odds?

 4. Na de RvD is klokkenluideronline de meest betrouwbare
  klokkenluiders site.

  Jhon

Comments are closed.