Wethouder van den Heuvel uit NEERIJNEN vindt windenergie kapitaal vernietigen, hij vindt deze groenenergievorm onrendabel en het is je reinste kapitaal vernietigen; de windmolens draaien puur op subsidie. Het gaat niet om het geld, maar om het milieu moet je maar denken, en dan ligt het anders. Toch nog maar even uitleggen.

De bouw en aanleg van 55 windmolens in zee bij België is  super snel gerealiseerd. Het kostenplaatje is slechts € 650.000.000,–  waarbij veel subsidie geld gebruikt is van wat wij als milieuheffing bij stroomgebruik betalen. Dat bedrag is hoger dan de kostprijs van de energie welke vermeld staat op uw energie afrekening.

Het levert voldoende groene stroom voor 157.000 huishoudens op. Per huishouding gebruiken we gemiddeld 3500 KWh per jaar en dat kost dan € 315, — per jaar en de milieubijdrage is dan plm. € 350,–.  De opbrengst aan energie is dan ongeveer 55 Miljoen per jaar en de milieuheffing zal 6 miljoen per jaar zijn. Uiteindelijk betalen de afnemers dan het dubbele, maar is de milieuheffing goed besteed.

De vraag is dan nog hoeveel onderhoud en exploitatiekosten dit jaarlijks vergt. De afschrijving in 20 jaar is per jaar 32.500.000,– en de bestuurskosten en management kosten met aardige salarissen liegen er vaak ook niet om en het is afwachten of het wel rendabel is. De gebruikers worden er financieel in ieder geval er niet beter van.

Voor de inwoners was het niet nodig geweest want ze blijven het zelfde tarief betalen als bij de huidige leveranciers van o.a. kernenergie uit het buitenland, doch alleen het groene beleid en milieu principe telt, en daar betaalt men graag voor. In feite kunnen ze beter en goedkoper kernenergie elders inkopen.
En het bedrag van 650.000.000,– ergens anders aan besteden.

Windmolens plaatsen om de uitstoot van CO {-2} te verminderen heeft geen zin. Sterker nog: een dergelijk windmolen zorgt juist voor meer broeikasgas. Dat was de boodschap aan politiek. Deze boodschap komt van J.H. Fred Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Hij baseert zich op internationaal onderzoek, theoretisch aanvankelijk, maar later ook gestaafd met praktijkcijfers.
Volgens Jansen is de stroom die uit de windturbines komt weliswaar schoon, maar zijn het de kolen- en gascentrales die meer CO {-2} gaan uitstoten als er windmolens op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Dat werkt zo: Een windmolen levert geen constante hoeveelheid stroom. Afhankelijk van de wind kan dat het maximum voor die molen zijn of juist nul. Aan de andere kant is het stroomverbruik in woningen en bedrijven ook niet constant. ’s Nachts bijvoorbeeld daalt de vraag aanzienlijk. Die twee schommelingen gaan nooit gelijk op. Als de windmolens ’s nachts maar stroom in het net blijven pompen terwijl iedereen in het donker in zijn bed ligt, moeten de overige centrales op een lager pitje gezet worden. Anders zijn vraag en aanbod van elektriciteit niet in balans. En het probleem zit hem nou net in dat ’op een lager pitje zetten’. Dat kan niet zo maar.

Een kolenvuur draai je niet voor een korte tijd even lager, zoals de meeste barbecuers wel weten. Volgens Fred Jansen zit er daarom niets anders op dan een hoop kolenwarmte verloren te laten gaan. Dat is warmte waarvoor dus wel CO {-2} wordt uitgestoten, maar geen stroom wordt geleverd. Per kilowattuur dat uiteindelijk wordt gebruikt, gaat er dus zoveel CO {-2} de lucht in dat de opbrengst van de windmolens nagenoeg teniet wordt gedaan. Volgens Jansen gaat het verhaal dus niet op dat elke kilowattuur die een windmolen produceert, evenveel energie uit kolen of gas bespaart.

Opmerking, kolen moeten uit de mijnen komen die wij hier niet meer open willen hebben, daarnaast de vervuilende transporten en je bent afhankelijk van andere landen waar mensen in afschuwelijk risico volle situaties kolen naar boven halen. Dus kolencentrales willen wij liever ook niet in onze omgeving.

Ingezonden door Reiny

46 REACTIES

 1. @Doompie [27]:

  “Volledig elektrische auto’s zijn buiten een Tesla niet te koop in Nederland”

  Tuurlijk wel. De Nissan Leaf is er ook en Mitsubishi heeft de iMiEV (samen met Peugeot en Citroën). Wehkamp verkoopt de Tazzari Zero. Renault heeft de Fluence ZE te koop. Verder is er nog een hele waslijst.

  http://www.autoweek.nl/advertorial.php?id=539

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/09/30/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2009

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/07/01/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2010

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/07/01/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2011

  1.5x? Maar heb je het dan over het rendement van de hele keten? “Ja zeker, u ook?”

  Maar dat kan toch helemaal niet? Een moderne warmtekrachtcentrale heeft een heel hoog rendement (80% totaal en 60% elektrisch). Die energie komt uit de stookolie van dezelfde raffinaderij als je benzine. Gooi je die benzine in je auto dan heb je maar een rendement van 25% aan de motoras. Laad je met de elektriciteit uit de centrale je electrische auto op dan moet je van die 60% de omzettings- en transportverliezen aftrekken en rijd je met een rendement van minstens 45%. Dat is bijna 2x zo goed!

  Die opslag in Duitse zoutmijnen blijkt flink door te lekken naar het grondwater. Dat gaat gigantisch veel kosten als je dan moet voorkomen dat je landbouwgewassen en je drinkwater besmet worden.”lees deze pagina eens: http://web.mit.edu/nuclearpower/

  Die studie zegt niets over afvalverwerking, grondwaterbesmetting en wat het schoonmaken allemaal kost. De aanname dat je die kosten economisch kan uitsmeren lijkt mij een slag in de lucht.

 2. @Nico de Geit [14]:

  Klopt! Als we allemaal elektrisch rijden zijn er heel veel accu’s die aan het net hangen. Die kan je dan mooi als buffer gebruiken om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen.

  En woon je in de rimboe dan laad je overdag met zonnepanelen op je carport je auto op. ‘s-Avonds kan je die stroom dan weer gebruiken voor de verlichting van je huis ed. In een grote autoaccu van 100 kWh zit meer dan genoeg energie!

 3. @Doompie [27]:

  “Volledig elektrische auto’s zijn buiten een Tesla niet te koop in Nederland”

  Tuurlijk wel. De Nissan Leaf is er ook en Mitsubishi heeft de iMiEV (samen met Peugeot en Citroën). Renault heeft de Fluence ZE te koop. Verder is er nog een hele waslijst.

  http://www.autoweek.nl/advertorial.php?id=539

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/09/30/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2009

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/07/01/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2010

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/07/01/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2011

  1.5x? Maar heb je het dan over het rendement van de hele keten? “Ja zeker, u ook?”

  Maar dat kan toch helemaal niet? Een moderne warmtekrachtcentrale heeft een heel hoog rendement (80% totaal en 60% elektrisch). Die energie komt uit de stookolie van dezelfde raffinaderij als je benzine. Gooi je die benzine in je auto dan heb je maar een rendement van 25% aan de motoras. Laad je met de elektriciteit uit de centrale je electrische auto op dan moet je van die 60% de omzettings- en transportverliezen aftrekken en rijd je met een rendement van minstens 45%. Is bijna 2x zo goed!

  Die opslag in Duitse zoutmijnen blijkt flink door te lekken naar het grondwater. Dat gaat gigantisch veel kosten als je dan moet voorkomen dat je landbouwgewassen en je drinkwater besmet worden.”lees deze pagina eens: http://web.mit.edu/nuclearpower/

  Studie zegt niets over afvalverwerking, grondwaterbesmetting en wat het schoonmaken allemaal kost. Aanname dat je die kosten economisch kan uitsmeren lijkt mij een slag in de lucht.

 4. “Volledig elektrische auto’s zijn buiten een Tesla niet te koop in Nederland”

  Tuurlijk wel. De Nissan Leaf is er ook en Mitsubishi heeft de iMiEV (samen met Peugeot en Citroën). Renault heeft de Fluence ZE te koop. Verder is er nog een hele waslijst.

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/09/30/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2009

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/07/01/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2010

  http://www.zerauto.nl/blog/index.php/2009/07/01/welke-elektrische-auto-s-worden-verwacht-2011

  1.5x? Maar heb je het dan over het rendement van de hele keten? “Ja zeker, u ook?”

  Maar dat kan toch helemaal niet? Een moderne warmtekrachtcentrale heeft een heel hoog rendement (80% totaal en 60% elektrisch). Die energie komt uit de stookolie van dezelfde raffinaderij als je benzine. Gooi je die benzine in je auto dan heb je maar een rendement van 25% aan de motoras. Laad je met de elektriciteit uit de centrale je electrische auto op dan moet je van die 60% de omzettings- en transportverliezen aftrekken en rijd je met een rendement van minstens 45%. Is bijna 2x zo goed!

  Die opslag in Duitse zoutmijnen blijkt flink door te lekken naar het grondwater. Dat gaat gigantisch veel kosten als je dan moet voorkomen dat je landbouwgewassen en je drinkwater besmet worden.”lees deze pagina eens: http://web.mit.edu/nuclearpower/

  Studie zegt niets over afvalverwerking, grondwaterbesmetting en wat het schoonmaken allemaal kost. Aanname dat je die kosten economisch kan uitsmeren lijkt mij een slag in de lucht.

  http://www.autoweek.nl/advertorial.php?id=539

 5. Je kunt de klok er op gelijk zetten, eens in de zoveel tijd komt er op de Vrijspreker weer eens een anti-windenergie topic. Altijd worden er argumenten gebruikt die neerkomen op kostprijsberekeningen op dit moment. Wat volledig ontbreekt is een lange termijn visie. En wat mij betreft is die visie pikzwart.

  The Party Is Over!

  http://www.amazon.com/Partys-Over-Fate-Industrial-Societies/dp/0865714827

  Peak Oil is een realiteit. Dat punt van historisch maximale mondiale olieproductie zijn we al gepasseerd. De enige reden waarom de olieprijzen nog niet door het dak zijn geschoten is dat vooral Amerika economisch op zijn gat ligt en er een vraaguitval was van zo’n 10%. Tot aan augustus 2008 schoten die prijzen onhoog. Alleen de financieele crisis heeft die (zeer) tijdelijk terugeschroefd. Het wordt de komende jaren alle zeilen bijzetten om energie betaalbaar te houden en dat zal steeds moeilijker worden. Ik denk dat over een jaar of 10 de auto voor Jan Modaal al lang niet meer te betalen zal zijn. Een windmolen zal tegen die tijd zijn geld al dubbel en dwars waard zijn, dat is die volgens mij nu al.

  Plaatsen die molens!

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 6. @Ron Paul Fan [33]:
  @reiny [34]:

  Ik heb die uitzending gisteravond gezien. Het centrale tegenargument is dat de wind in NL nu eenmaal onregelmatig waait. De elektriciteitsbehoefte is niet daarmee in overeenstemming.

  Een Delftse prof noemde in dit verband de volgende 2 punten:

  1. Nu wordt de fluctuatie in het aanbod opgevangen door conventionele centrales bij te schakelen als het weinig waait, en die weer te temperen als het harder gaat waaien. Daardoor draaien die centrales niet in hun optimale werkpunt. Dat kost extra brandstof en geeft meer CO2 (vergelijk een automotor die meer verbruikt bij steeds weer optrekken en afremmen dan bij constante snelheid). Windturbines zijn dan niet zuiniger dan stroom die uitsluitend uit gewone centrales komt.

  2. Je kan ook geen conventionele centrales schrappen naarmate je meer windturbines installeert want we hebben ook wel eens dagen dat het helemaal niet waait. Dan wil je toch stroom hebben. Windturbines sparen dan geen gewone centrales uit.

  Minister Verhagen (EZ) kletste daar omheen zonder goede tegenargumentatie. Die weet volgens mij niet hoe de techniek werkt en welke alternatieve oplossingen er zijn, dus hij zegt alleen ‘wind is duurzaam’ om de boeren met windturbines flink te kunnen subsidiëren (CDA hè 😉
  Peter de Jong [36] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [42] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [35]:

  Deze 2 punten maken windturbines overbodig en weggegooid geld. Althans in de huidige situatie! Daar zit hem de denkfout.

  Een fluctuerend aanbod (met zonne-energie is het precies hetzelfde verhaal!) moet je bufferen. De huidige systemen zijn ‘on grid’, want dat is de goedkoopste oplossing. Dat werkt alleen goed als het geïnstalleerde vermogen nog klein is. Staan er heel veel panelen en turbines dan kan je niet meer om die accu’s heen.

  Bij ‘off grid’ systemen staan die accu’s in je kelder, of op zolder. Je kan dan een huis hebben dat geheel zelfvoorzienend is. Dit is de duurste oplossing.

  Maar iedereen heeft wel een auto nodig. Dus als iedereen een elektrische auto rijdt heb je geen accu’s op zolder meer nodig. Een elektrische auto heeft immers al een flinke accu (25 tot 200 kWh capaciteit). Als er daar miljoenen van aan het net hangen (auto’s staan vaker stil dan dat ze rijden) kan je de energie uit zon en wind prima bufferen.

  Het windmolen probleem is dan opgelost. Maar hoe krijg je iedereen in zo’n dure elektrische auto als automobilisten veel liever met zo’n dikke V8 op oliestook rijden? 😉

  http://www.youtube.com/watch?v=hiNZbcEzogU
  Peter de Jong [37] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [36]:

  Voor degenen die de Mad Max films niet kennen (die gaan precies over een samenleving na peak oil, zeer aan te bevelen RPF!) Max Rockatansky is hier niet de agressor maar the good guy. De motorbende waarmee hij afrekent heeft zijn collega invalide gemaakt en zijn vrouw en zoon vermoord.

  Zé [38] reageerde op deze reactie.

 9. @Zé [38]:

  Fijn dat je het eindelijk door hebt. 😉

  Iemand doden die het verdient is geen moord. Als onrecht niet onmiddellijk de kop in wordt gedrukt glijdt de samenleving onvermijdelijk af naar barbarij.

  ===
  “I would remind you that extremism in the defense of liberty is no vice! And let me remind you also that moderation in the pursuit of justice is no virtue!”

  ~ Barry Goldwater

  Zé [40] reageerde op deze reactie.

 10. @Zé [40]:

  Precies! En aangezien deze motorbende dat recht geschonden heeft, hebben zij tevens hun recht op leven verloren.

  Dat is hen niet opgedrongen, het is hun eigen vrije keuze geweest. Deal with it, zou ik zeggen. 😉

  ===
  “Liberty means responsibility. That is why most men dread it.”
  ~ George Bernard Shaw (1856-1950)

 11. @Peter de Jong [35]: “Het centrale tegenargument is dat de wind in NL nu eenmaal onregelmatig waait.”

  Je negeert mijn voornaamste punt, mijn waarde: we hebben helemaal niets meer te kiezen op de middellange termijn! Je kunt je wasje draaien alleen als het waait. DAT is de toekomst, als de voortekenen niet bedriegen. Windenergie is autonoom, je bent niet langer meer afhankelijk van straks peperdure, want steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen of van onbetrouwbare of vijandige leveranciers. Ik kan me geen libertarischer vorm van energieopwekken indenken dan windenergie. Een dorp van 3000 inwoners kan besluiten om een 3Megawatt molen aan te schaffen en aldus behoorlijk autonoom te worden zonder overheid! Nederland is in de 17de eeuw groot geworden dank zij windenergie. Windenergie kan voorkomen dat we helemaal gaan terugvallen als de grote schaarste gaat uitbreken.
  Helemaal uitbouwen die ‘windhandel’!

 12. Wat een bak onzin in het artikel en veel reacties.

  De feiten:

  – windenergie levert de goedkoopste duurzame elektriciteit
  – de maatschappelijke kosten voor de subsidie op windenergie zijn lager dan de vermeden maatschappelijke kosten die zouden zijn ontstaan als diezelfde energie met kolen en gas was geproduceerd
  – omdat voor windenergie geen brandstof wordt gebruikt, kunnen de kosten van de energie nauwkeurig worden voorspeld, zonder afhankelijkheid van fluctuerende brandstofprijzen
  – in 2008 bespaarde windenergie 6,5 miljard aan brandstofkosten en 2,3 miljard aan CO2 kosten
  – windenergie drukt de gemiddelde elektriciteitsprijzen omdat vanwege haar lage marginale kosten dure opwekkingstechnologieën uit de markt worden gedrukt. Dit effect spaarde voor de maatschappij al meer geld uit dan de kosten voor subsidie
  – windturbines worden in Europa geproduceerd en windenergie wordt lokaal opgewekt zodat de nieuwe werkgelegenheid lokaal ontstaat
  – windenergie kan in 2020 voor ca. 30% in onze elektriciteitsbehoefte voorzien
  – de energie die het heeft gekost om een windturbine te produceren, wekt hij zelf in 3 tot 6 maanden op. Waarom wordt deze vraag eigenlijk nooit over een kerncentrale gesteld?
  – tot 12.000 MW wind (produceert 30% van energievraag) kan worden ingepast in het NL-elektriciteitsnet zonder dat er opslag of smartgrids nodig zijn. Dat kan meer zijn als die voorzieningen er wel zijn.

  Ondanks de verkiezingsretoriek van Mark Rutte (windmolens draaien niet op wind maar op subsidie), kiest dit kabinet vooral voor windparken op land om aan de duurzame energiedoelstellingen en -verplichtingen te voldoen. Waarom? Windenergie is goedkoop.

 13. Er zit in ieder mens wel iets goeds, maar ze hebben ook rare kronkels en dat schept verwarring. Dat ijsafzetting op windmolens levens gevaarlijk is kan wel kloppen, maar waarom sta je daar dan op de neus bij.

Comments are closed.