In het eerste deel is naar voren gekomen wat een ongelofelijke hoeveelheid “wetten” er gelden binnen de zorg. In dit deel zal ik uitweiden omtrent de noodzaak ervan en de ziekenkosten stelsels.

De Noodzaak

U kunt zich afvragen is het allemaal wel nodig om ALLE aspecten op te leggen, wat is het potentieel risico als deze wetten er niet zouden zijn?
Om dit voor elk van deze wetten te omschrijven, zal een lang saai stuk worden, dus heb ik getracht de wetten te groeperen.

Als u naar de lijst met wetten kijkt, kun je een grove onderverdeling maken, te weten:

 • Wetten aangaande Zorg instellingen, zeg maar de hardware, in deze groep vallen wetten zoals Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet Ambulance vervoer maar ook Wet Medische hulpmiddelen.

 • (“Positieve”) Wetten welke, zogenaamd, de patiënten beschermen zoals, Wet Inzake Bloedvoorziening, de Wet op orgaan donatie, WBMW en de Ziektewet. Ook wetten aangaande behandelmethoden behoren tot deze groep.
 • Wetten omtrent financiering van de zorg zoals de AWBZ, WMG en de Zorgverzekeringswet

De wetten aangaande zorg instellingen
De noodzaak van deze wetten heb ik niet kunnen bedenken. Werknemers van dat soort bedrijven, zoals artsen en verpleegkundige, zijn prima in staat te beoordelen wat een goede werkplek is voor hun beroep, als deze onder de maat zou zijn, kan dit worden aangepast. Daarbij kan een patiënt ook snel genoeg oordelen over wat hem een betrouwbare instelling lijkt te zijn. Daarbij is er nog zoiets als echt onafhankelijke onderzoeksbureaus naar zorginstellingen, daar hoeft de overheid zich absoluut niet mee te bemoeien.

Er is toch ook geen wet die voorschrijft hoe de uitrusting van een ANWB voertuig dient te zijn, of die van een kantoor of garage? Waarom zou de zorg hier een uitzondering zijn? En als de techneuten een geautomatiseerd been uitvinden, welke iemand zelf vertrouwt, dan moet dit toch even goed vergoed kunnen worden, in plaats van verboden?

De “positieve” wetten

Zoals bekend heeft elke positieve wet, ook een negatieve kant. Ook de zorg wetten zijn hier geen uitzondering. De Ziektewet bijvoorbeeld, of de Wet Arbeid en Zorg, deze beperken zowel de keuze van de werknemer als die van de werkgever om een andere vorm te kiezen van ziekte- of zwangerschapsverlof. In deze groep valt ook de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMW), deze wet beperkt nieuwe technologie in de zorg. Door de ellenlange procedures is de techniek al achterhaald, voordat deze wordt toegepast. Dit zie je vaak terug in de main-stream media (MSM). Regelmatig zie je benefiet initiatieven, om mensen met een bepaalde ziekte, elders op de wereld te laten behandelen. “Omdat we deze techniek nog niet hebben” wordt er dan verteld, NEEN, omdat deze techniek volgens de overheid nog niet voldoende beproefd is, is deze bij wet VERBODEN in Nederland. Dat is een heel ander verhaal.

Ook de wetten aangaande bloed kwaliteit en dergelijke zijn totaal overbodig. Een ieder laat toch niet zomaar iets in zijn eigendom spuiten waarvan hij geen idee heeft wat de kwaliteit daarvan is.

De discutabele uitzondering in deze groep is de Wet Afbreking Zwangerschap. Als uw uitgangpunt is dat de moeder eigenaar is van het ongeboren kind, is deze ook overbodig. Echter, als u elk levend wezen onder zelfbeschikking ziet, dan zou dit een criminele daad zijn (moord).

Wetten omtrent de financiering

Deze, eveneens niet zo positieve wetten, beschrijven hoeveel geld u gedwongen afgenomen wordt in het kader van de gezondheidszorg. Dit is natuurlijk een slinkse manier om het een collectief te maken. “Waarschijnlijk” kiezen veel Nederlanders verzekerd te zijn voor hun gezondheid, maar waarom is er geen keuze? Waarom wordt een verzekering opgedrongen door de overheid? Niet alleen het opdringen van de verzekering zelf, maar ook de inhoud daarvan EN tegen welke kosten.. Misschien verkies ik wel een afspraak met mijn tandarts, boven een “aanvullende verzekering”. Zo zijn er duizenden constructies te bedenken. Dit kan natuurlijk ieder individu prima voor zichzelf bepalen. Nu hoor ik de gedachte: “ja, maar dan betaalt er niemand meer zijn ziekteverzekeringen”. Dat is dan een keuze, en elke keuze heeft een gevolg. Waarom zou u worden geholpen als u niet over de financiële middelen beschikt, of u zelf niet heeft verzekerd? Wilt u liever uw buurman dwingen voor de kosten op te draaien?

Waarom wil 66% van Nederland het ziekenfonds terug?

In een artikel in MSM staat vermeld dat twee derde van de Nederlanders terug wil naar het ziekenfondsstelsel. Waarom vraagt u zich af? Dat antwoord staat twee regels daaronder. Misschien heeft het iets te maken met “een stijging van 58 procent sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006”?

Toen ben ik op zoek gegaan wat precies het onderscheid is, en waar het fout is gegaan met het oorspronkelijke ziekenfondsstelsel. Er was één pagina welke vrijwel alle antwoorden bood, WikiPedia.

Een erg interessant artikel over het ontstaan van het ziekenfonds, en de ondergang. Hoe de, eens private instelling, genationaliseerd en verplicht gesteld werd. Vanaf dat moment, 1941, is een enorme toename van overheidsbemoeienis ontstaan. De regels stapelden zich op en werden steeds krankzinniger. De kosten namen exponentieel toe en het geheel wordt vrijwel onbetaalbaar, zoals nu vrijwel het geval is.

Deze quote wil ik graag delen:
“Door de economische teruggang eind jaren zeventig en begin jaren tachtig bleek de houdbaarheid van zowel de vrijwillige verzekering als de bejaardenverzekering verstreken. Staatssecretaris van Volksgezondheid J.P. van der Reijden nam in 1986 drastische maatregelen: de vrijwillige verzekering en de bejaardenverzekering werden opgeheven (ondanks hevig verzet van de ziekenfondsen) en de verzekerden werden over de verplichte verzekering en de particuliere verzekering verdeeld. De bejaarden werden ondergebracht in de verplichte ziekenfondsverzekering, evenals de uitkeringsgerechtigden uit het vrijwillige ziekenfonds. De zelfstandigen en ambtenaren uit de vrijwillige verzekering werden middels de Wet op de Toegang tot de Ziektekostenverzekering (WTZ) ondergebracht bij de particuliere ziektekostenverzekeraar”

Inmiddels weten we dat, met de introductie van de “Zorgverzekeringswet”, de situatie alleen nog maar verder verslechterd is.

Als ik op sommige sites leest (overheid aangelegen), kan ik alleen maar lachen. Het zou zijn geïntroduceerd “om meer concurrentie te genereren”. Daarom wordt er voor overstappen ZO veel reclame gemaakt, en zelf een programma aan gewijd op Nederland 2.

Hier vond ik nog een artikel wat ik van harte wil aanbevelen.

Korte quote:
“Na honderd jaar politieke polarisatie en dertig jaar soebatten over een andere organisatie van de zorg gaat het stelsel van ziektekosten begin 2006 eindelijk op de schop. VVD-minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (48), de initiator van de omwenteling, spreekt van de grootste verandering in de sociale zekerheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt. De vraag is wie straks aan het langste eind trekt. De verzekerde, de zorgverzekeraar of toch de overheid?

Conclusie Deel 2

Wetten met betrekking tot het beperken van een markt sector is overduidelijk geen goed idee. De kosten welke gemoeid komen met het naleven ervan, zijn exponentieel evenredig met de hoeveelheid wetten. Het steeds meer controle nemen over deze markt heeft ertoe geleid dat: een, eens zo mooi systeem, om zeep is geholpen.
En dat allemaal met miljarden belasting geld.

—————-
Wordt vervolgd in deel 3.

Ingezonden door Doompie

Het eerste deel vindt u hier.

3 REACTIES

 1. Goede serie artikelen, ik kijk uit naar deel 3. Zorg heeft zeker mijn belangstelling doordat mijn halve familie er zijn brood er mee verdient. Ik kan (en zal) dus zeker nog wat misstanden noemen.

  Wat ik jammer vind in dit deel, is dat je vergeet te melden dat ene A. H. te Duitsland feitelijk de uitvinder is van het ziekenfonds. Het idee werd in Nederland graag geadopteerd, omdat de zorg tot dan toe vooral geregeld werd door de kerk (vandaar dat de meeste ziekenhuizen nog steeds van die mooie, katholieke namen hebben).

  Dit was een doorn in het oog van de overheid en deze greep Adolf’s idee dan ook met beide handen aan om de scheiding tussen kerk en staat te realiseren.

  Ga zo voort!

  Doompie [3] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.