RED: Dit ingezonden stuk betreft opmerkingen die je de laatste tijd steeds meer hoort of leest. Het gaat over een kloof die ontstaan, of aan het ontstaan is, tussen oudere en jongere generaties. Over de oorzaak van die kloof zijn schrijvers en klagers het niet eens, en daarom is misschien nuttig er hier eens over te discussiëren; mogelijk dat het dan duidelijker wordt.  In hoeverre heeft dit invloed op het verbreiden van het libertarisch vrijheidsideaal?
(Dat het artikel van Reiny te generaliserend is, nemen we maar op de koop toe! Dat hoeft niets af te doen aan de analyse van het probleem)

2011 het jaar van de ouderen !!!!

Het wordt hoog tijd dat de huidige generatie beseft dat dankzij de oudere generatie deze maatschappij nog redelijk functioneert, en dat de huidige bestuurders en de kinderen van deze ouders verwende krengen zijn en er een zooitje van gemaakt hebben. En nu het durf hebben de ouderen als “ overlast” te zien.

Deze oudere generatie betaalde hun studiegeld en gaf ze een kans om verder te komen, en juist dat is mislukt gezien de dankbaarheid bestaat uit het afzeiken van ouderen die te duur worden.

Doch de oudere generatie heeft geld gespaard en in huizen geïnvesteerd waar de kinderen of kleinkinderen straks bij vererven van profiteren, ze zorgen nu voor een goede economie en zorgen voor omzet in de supermarkten, gebruiken gas, water, elektra, benzine, houden taxi bedrijven, openbaar vervoer, Ziekenhuizen, apotheken en leveranciers van medicijnen in stand, vererven hun vermogen straks en betalen daardoor de helft van hun vermogen aan de staat of aan alle inwoners.

Oude mensen zijn vaak zorgzaam en pasten vaak op de kleinkinderen doordat hun kinderen wilden werken en geen tijd voor kinderen hadden maar een status op wilden bouwen met dure huizen en top hypotheken En dat werd dan mogelijk gemaakt dankzij deze ouderen.

Nu vinden ze ouderen te duur en dumpen hun kinderen in crèches en als je ziet wat er kan gebeuren dan houden de ouderen hun hart vast, de vrijheid die ze hun kinderen gaven was soms te ver doorgeschoten, en de huidige generatie kinderen hebben alle vrijheid en maken daar soms misbruik van. Orde en regel zijn aan het verloederen en zorgen voor de toekomst is er niet bij, wel gemakkelijk schulden maken doordat er geen ouderlijk gezag meer is. Alles moet immers kunnen.

En als ouderen eens gaan sukkelen dan zijn hun kinderen soms te beroerd om iets te doen en stoppen ze in tehuizen, maar voor het oog van de buitenwereld moeten ze wel zorgzaam overkomen. Maar de huidige generatie wordt nooit zo zorgzaam als de oudere generatie, ze zouden zich diep moeten schamen om te durven zeggen; ouderen zijn te duur en het is niet meer te betalen.

Oprotten met je klagen over ouderen dat ze te duur zijn en even je verantwoordelijkheid nemen is mijn advies aan de huidige generatie. En vergeet niet, ooit bent U aan de beurt en het vervelende is dat U meer schulden en minder waardevolle goederen zult vererven dan de oudjes van NU. Dat zal uw nageslacht u niet in dank afnemen als u zo doorgaat met uitsluitend uit egoïsme voor uzelf te willen zorgen.

De ouderen hebben zich ingezet voor de jongeren en deze jongeren gooien er met de pet naar en laten ouderen verkommeren in tehuizen en kinderen hun in crèches, want ze moeten zo nodig, en hebben grote schulden gemaakt. Daar is ook onze huidige regering de laatste jaren mee bezig en bestuurders verrijken zichzelf en vergroten de staatsschuld ongeremd zonder het gezonde verstand te gebruiken. Maar ooit zullen ze beseffen dat ze het niet leuk vinden als hun kinderen ook zo negatief over hen gaan praten, dat ze te duur worden.

Ingezonden door Reiny

31 REACTIES

  1. Socrates; klopt, Mensen kunnen goed hun zaakjes regelen, alleen het wordt ze te gemakkelijk gemaakt met overbodige subsidie en worden gemakzuchtig.

    Er zijn groepen in de samenleving die niets anders doen dan zoeken naar subsidie om zoveel mogelijk te profiteren. En onnadenkende en overbodige bestuurders verkwanselen zo het geld wat ze van anderen stelen. Inderdaad weg met al die overbodige subsidie, en geld stelen.

Comments are closed.