Woef!.

Ja leuk die honden, maar ze kosten ook geld. Buiten de gebruikelijke hondenbrokken en poepzakjes moet je ook iets anders betalen.

HONDENBELASTING

Weer zo een belasting die je moet betalen, simpelweg om belasting te betalen.

De hondenbelasting zoals vele mensen denken is niet bedoeld om hondenpoep aan te pakken of iets dergelijks. Het is er enkel voor, omdat de wet er nu eenmaal is en de roverheid graag van u wil stelen verwacht dat u uw steentje bijdraagt.

Een korte Google search naar de hondenbelasting laat al snel zien waar het vandaan komt.

Het is dus een overblijfsel uit de middeleeuwen toen de nobele heren en dames nog paarden bezaten en het gepeupel dus een hond had om de kar te trekken (bron).

Eigenlijk is het te triest voor woorden dat het houden van honden belast moet worden simpelweg omdat van oudsher die regel bestaat. In een tijd toen men nog onder het juk van een monarch zat (wat we nu dus nog deels hebben). Als het nu een commercieel bedrijf was, wat er met dat geld voor zorgt dat de straten ontdaan worden van hondenpoep en er genoeg losloopterreinen werden aangelegd dat is dan nog tot daar aan toe.

Die hebben immers verplichtingen aan hun klanten.

Nu zijn er in gemeentes wel plaatsen aangelegd waar men de hond los kan laten, maar deze zijn niet direct afkomstig uit de pot waar de hondenbelasting heen gaat, ook al beweren ze van wel.

Je moet wel zo gruwelijk hard door een wiek van de molen geraakt zijn om dat verhaaltje van de vorige hyperlink te geloven. Als de persoon die het werkelijk aan het onderhouden is, U zelf bent.  Waarom zouden er immers zo’n enorm hoge boetes staan op hondenpoep laten liggen en geen opruimmiddel bij hebben. Hier een citaat:

“Regels werken alleen als ze worden nageleefd. Daarom kunnen de medewerkers stadstoezicht en de politie handhaven en zo nodig bekeuren. Om u een idee te geven: geen opruimmiddelen meenemen kost 60 euro, niet aanlijnen kost eveneens 60 euro, maar als een hond bij bijvoorbeeld een speelterrein los loopt, bedraagt de bekeuring 90 euro. Wanneer de medewerker stadstoezicht ziet dat uitwerpselen niet worden opgeruimd, bedraagt de boete 90 euro.”

Dus wie zorgt er uiteindelijk voor het onderhoud van de hond en de straat?

Juist dat ben je zelf, en dat is geen gemeente die ik nog nooit een hondentoilet heb zien schoonmaken op een enkele keer na om de zak te legen.  Toch een behoorlijke heffing voor 65 euro voor de eerste hond en 128 voor de tweede.

Ik zelf heb twee honden, en betaal geen rode cent! Waarom niet? Omdat het diefstal is wat de overheid doet, maar dat weten de vele lezers van deze site maar al te goed.

Wie weet krijgen de Nederlandse ambtenaren het wel in hun bol om Zwitserland te volgen, en uw hond te doden.

Plannen zijn ook al in de maak om de hond verplicht te chippen, natuurlijk niet zodat opsporing bij het zoekraken van het beestje hem makkelijker zal verlopen. Daar heb je al “ Dog Tags” voor die veel goedkoper zijn. Dit is puur om u nog efficiënter uit te kunnen zuigen met onzinbelastingen zoals de hondenbelasting.

Ik heb twee Labradors, en denk dat ik toch maar eens een mechelaar aan ga schaffen. Zodat als een dief, zowel met balaclava of in politie uniform, bij mij aan de deur komt, ik enkel hoef te roepen:

STELLEN!

Het wachten is op de kattenbelasting, goudvisheffing en muizenvalvergunning.

PS:

Vanaf  a.s. donderdag probeer ik tussen 20:00 en 22:00 online te zijn op ” http://www.stickam.com/hocvolueruntnl ”  Meestal terwijl ik mijn artikel voor de vrijdag aan het voorbereiden ben.
Schrijf je in op
www.stickam.com en discussieer mee over politieke, filosofische of andere onderwerpen die aangesneden worden door gasten. Je kan ook alleen kijken naar de discussie zonder in te loggen. Om te chatten of zelf je Cam stream aan te zetten moet je ingelogd zijn op stickam.com
Dit doe ik enkele weken als proef, dus als je mee wilt doen in de pilot ben je van harte welkom.

54 REACTIES

 1. @beek [30]: Klopt Beek, ruimte genoeg in de wereld dus waarom met 420/km2, (hier 11/km2),boven op een hoop gaan leven met alle irritaties en ellende die dat met zich meebrengt?

  En die honden hebben ook geen leven met zo weinig ruimte.

  Zé.

 2. @beek [13]: Als honden overlast geven in het publieke domein, moeten de hondenbezitters natuurlijk betalen voor het opruimen van de rotzooi.
  Niet-hondenbezitters hoeven daar niet voor op te draaien.

  Op zich niet oneens, maar het probleem is dat de gemeente vaak expliciet weigert de hondenbelastingen doelgericht in te zetten. Het is een een simpele toevoeging aan het stuk dat in d egemeenteraad behandeld wordt, dat de opbrengsten kostendenkkend moeten zijn, maar ook enkel daarvoor gebruikt mogen worden. In veel gevallen gaat het dus gewoon de algemene middelen in.

  Zé [33] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [28]:

  Ik heb nooit iemand betaald (met ons gestolen geld) door een ambtenaar een drol zien oprapen op straat en al zeker niet in de park/bos.

  Ook ik erger me ook aan de asocialen, welke niet achter hun honden opruimen, en dan vooral als het op plekken gebeurd waar kinderen spelen en anderen frequenteren, maar om het te gaan belasten, nee.

  Belasting = imoreel en dan maak het niet uit welke reden gebruikt word (goed of kwaad) als reden om het te innen. Mensen die dit niet inzien, is het discusieren niet waard, want ze zijn medeplichtig aan een verderfelijk systeem en dus net zo imoreel en verderfelijk.

  beek [35] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [38]: “Je moet betalen voor de diensten die je afneemt.”‘, Jaja, ik snap jet nu, Beek, zoals het betalen voor het opruimen van de troep van je hond, terwijl ervan je wordt verwacht dat je dat zelf doet, zoniet en je wordt betrapt, dan mag je nog een keer dokken. Ik snap het, maar begrijpem doe ik het nog steeds niet.

  Enne als je je afkeert van Alex zijn reactie, waarom maak je er dan nog woorden aan vuil?

  beek [41] reageerde op deze reactie.

 5. Misschien gaat Alex huilen dat hij ‘geen keuze’ heeft.
  Nee.
  Ten eerste wilde hij waarschijnlijk niet meepraten met de gemeenteraad.
  Ten tweede hebben stoepen, straten, wegen, parken en rioleringen nu eenmaal een behoorlijk permanent karakter.
  Die gaan we steeds op de schop gooien omdat elke individu steeds maar wil ‘kiezen’; dat zou echte kapitaalvernietiging zijn.
  Klagen over het redelijk permanente karakter van sommige voorzieningen wordt nogal belachelijk.

 6. @Zé [39]:

  Men zou eens scherper het onderscheid tussen de hedendaagse werkelijkheid en de ideale werkelijkheid van het libertarisme moeten maken.
  Nu zit men zit steeds libertarisme in te mengen met de bestaande werkelijkheid, en dat gaat eenvoudig niet samen. Dan wordt het wel erg voorbarig om mensen te gaan criminaliseren.

  In de libertarische werkelijkheid zou een gemeente organisch zijn gegroeid: mensen hebben er niet alleen hun eigen huizen, maar ook hun lapjes grond en ze hebben een stuk straat aangelegd bij hun woning die ze laten aansluiten op het straatje van de buren.
  Ze zijn bij elkaar gekomen om iets te regelen over het gemeenschappelijk gebruik en gebruik door derden, van al die straatjes in eigendom (hmm…. dat begint al op een gemeenteraad te lijken).
  Ze hebben met elkaar afspraken gemaakt over aanleg, onderhoud en financiering voor een park (hmm… begint ook al op een gemeenteraad te lijken).
  Ze zijn bij elkaar gekomen om over straatverlichting te praten en iets gemeenschappelijks te regelen aangezien dat goedkoper is (verrek, alweer een soort gemeenteraad).
  Intussen moeten buitenstaanders zich als buitenstaander melden bij een centraal comite: de tol die zij moeten betalen wordt dan over de eigenaren verdeeld, waarbij het comitee een deel voor zichzelf mag houden; zo was het in het eigenaren-overleg afgesproken.

  Kortom, het zou mij in het geheel niet verbazen als een libertarische gemeenschap uiteindelijk ook gewoon een gemeenteraad heeft die verschillende gezamenlijke belangen gaat regelen. Omdat het goedkoper en efficienter is b.v.

  Vandaar dat ik de vergelijking met een Vereniging van Eigenaren (zoals bij appartementencomplexen) veel correcter vind, dan de vergelijking met een willekeurige maffia-bende.

  Zé [42] reageerde op deze reactie.
  Zé [43] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [41]: Al die isme’s, da’s nou net waar ik de zenuwen van krijg.
  iedere keer weer een ideologie die meent te verkondigen dat de hunne de beste manier is,
  Socialisme, fascisme, libertarisme, etc. Uiteindelijk allemaal één pot nat, terwijl er maar één weg is, de weg van je eigen hart.
  De weg van de liefde, om te beginnen bij jezelf, maar ook voor al wat leeft.
  Daar hebben we geen isme’s voor nodig, alleen voor diegenen, die de weg van het hart niet kunnen vinden.
  Wat me vooral opviel in de overeenkomst tussen de wereld die Ayn Rand beschrijft in Atlas Shrugged en de wereld waar wij nu in leven is dat er in beiden maar aan een ding een groot gebrek is.
  Een groot gebrek aan Liefde.
  Na enkele weken het forum op deze site te hebben bezocht, viel mij precies hetzelfde op.
  Ik heb getracht zacht te zijn, anderen niet te beledigen of aan te vallen.
  Ik ben me er van bewust dat dat niet altijd zo over kwam.
  Maar ik ben me er ook van bewust dat sommigen lieden op deze site zo wars zijn van hun eigen dogma’s v.w.b. het libertarisme, dat ze al snel vervallen tot het wel aanvallen van medeforummers.
  Ik houd het voor gezien, ook op deze site bespeur ik een groot gebrek aan medeleven, tolerantie, en Liefde voor hun medemens.

  Sommige reacties vind ik werkelijk om te kotsen.
  Ik zie dat jullie, net zo goed als ik nog een hoop hebben te leren.
  Ondertussen wens ik jullie veel succes met het werken aan een betere samenleving, het begint echter bij jezelf.

  Ik wil tevens Eric bedanken, ik zie dat hij op dit forum tegen dezelfde muur aanloopt als ik.

  namaste,

  Zé.

  Alex [45] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [38]:
  Beek is een imorele mens, die goedkeurt dat geweld wordt gebruikt zolang het maar zijn ideaal beeld of die van zijn heersers behartigd en daardoor een discussie niet waardig.

 9. @Zé [43]:

  Het is nu eenmaal zo dat er niet te discusieren is met iemand die niet inziet dat dwang, zonder vrijewil niet goed is. Het enige dat ik als mens wil is dat men me vrij in keuze laat en niet dwingt omdat ik x doe of y geboren bent dat ik z moet doen.

  Zoals met honden. Als het vrijwillig besloten is om een dienst aan te nemen om de honden poep op te ruimen, zou ik dan doen uit mijn vrije wil, of niet als dat wat aangeboden is me niet bevalt. Nu de enige keus is geen hond nemen, dus wordt je beperkt in je vrijheid.

  Mensen als Beek zien dit niet in of willen dat niet inzien, en zien niet in dat dwang fout is, wij als mens horen te beschikken over onszelf en niemand anders zou dat mogen hebben over ons. Imand die dat wel wil, doet een hevige inbreuk, en iemand die dat goedkeurt, doet een even grote inbreuk en dat is niet moreel.

  In discussie gaan met iemand als Beek is nutteloos want je geraakt in een oneindige loop en overtuigen zal je hem nooit en daardoor verlies je alleen tijd, ipv dat je met anderen, die het niet normaal vinden dat een pistool tegen je slaap wordt gezet om je te dwingen wat te doen, een positieve discussie kan voeren.

  beek [46] reageerde op deze reactie.

 10. @Alex [51]:

  En dat is 7!
  Wat denk je, Alex, zou het na tien keer geloofd gaan worden?
  Heb je nog 3 keer te gaan.
  Ik zou de tekst adviseren te corrigeren, anders lachen ze alleen maar om je.
  Het moet zijn:

  Beek is een immoreel mens, die goedkeurt dat geweld wordt gebruikt zolang het maar zijn ideaalbeeld of dat van zijn heersers behartigt, en is daardoor de discussie niet waard.

  Als je het zo opschrijft kom je niet direct al als een dombo over.
  Ik neem aan dat je toch wel graag serieus genomen wilt worden?

  Alex [53] reageerde op deze reactie.

 11. Zie boven…hij geeft het nu zelf toe, onder mom van het corrigeren. 😉

 12. De discussie rondom overlast is loos. Hier een citaat uit de folder van de gemeente Amsterdam, waar baasjes 100,18 euro per jaar per hond moeten betalen:

  “De hondenbelasting vormt een bescheiden bron van eigen inkomsten. De totale opbrengst van hondenbelasting 2011 is begroot op plusminus 1,7 miljoen euro. Deze opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat het geld kan worden uitgegeven aan diverse zaken * die de gemeente van belang acht voor de stad Amsterdam. (…)

  * Zaken die niet specifiek bedoeld zijn voor het opruimen van hondenpoep, dit blijft conform de plaatselijke algemene verordering een plicht van de hondenbezitter zelf.”

  Ze kunnen net zo goed een ademhaalbelasting gaan heffen.

Comments are closed.