In tegenstelling tot de belastingbetaler betaalt de werkloze naar mijn weten over zijn of haar inkomsten geen belasting.
Toch gedraagt de werkloze zich als een persoon die direct getroffen wordt door een hoge marginale belasting en wel de hoogste die vigeert.

Wat is namelijk het geval?

Als de werkloze een baan aangeboden krijgt, kijkt hij stante pede naar het verschil tussen de uit de baan te verkrijgen inkomsten (verminderd met zijn perceptiekosten zoals transportkosten en het slijten van zijn schoenen) en de uitkering die hij als werkloze toucheert.

Is dat verschil erg klein, dan gaat hij niet aan het werk, omdat hij de op te offeren uitkering als een marginale belasting ervaart.

Bedraagt bij voorbeeld zijn uitkering netto 1120 euro per maand en is het geboden netto loon 1400 euro, dan wordt dit ervaren als een marginale belastingheffing van 80 procent: veel te hoog om hem aan het werk te krijgen.

Hoe de overheid het ooit in haar hoofd heeft gekregen, een dergelijk demoraliserend systeem op te zetten, is niet duidelijk, maar vermoedelijk kunnen alleen ambtenaren komen op dergelijke ideeën die van ieder inzicht in economische realiteit gespeend zijn.

Werkt een hoog marginale tarief bij iedereen die zijn arbeid op de markt aanbiedt al demotiverend, bij de werkloze is op grond van het voor hem geldend hoogste marginale tarief de demotivering het allergrootst.

Ik spreek hier nog niet van de extra demotivering die vaak ervaren wordt ten gevolge van het feit dat bij het aanvaarden van een werkkring er vaak geen tijd of energie meer is voor het verwerven van niet gedeclareerd inkomen.

Wordt ook dit in acht genomen, dan bedraagt de marginale belasting voor de werkloze vaak meer dan 100 procent.

Hugo van Reijen

46 REACTIES

 1. “En Vlis…. het gros weet net hoe het ding aan moet!
  Of ze kennen enkel en alleen het pakketje waar ze mee werken.”

  Een bekende zegt dan altijd: “Tja, een windowsbak!” Het zou wat schelen, als ze op de Mac overgingen, maar de overheid zweert bij Windowsbakken. Dat zijn apparaten voor mensen, die het leuk vinden om zelf dingen uit te zoeken; wil je gewoon een werkende computer, dan moet je die andere Amerikaan hebben. Ik dacht overigens, dat de overheid jaren geleden eens had gezegd over te gaan op Linux of Ubuntu en dergelijke pakketten.

  Hoc Voluerunt [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Vilseledd [26]:
  Niet helemaal met je eens.
  Ik wordt inderdaad betaald met geld van de overheid (wat ook weer van mij afkomstig is door werkverleden)
  Je voert geen beleid.
  Echter die functie moet gevuld worden,en doe ik het niet doet een ander dat wel. Waarom dan geen libertariers in die posities?

  Ik kan me indenken als er op een afdeling welzijn zorg sport en onderwijs 60% libertariers zaten dat het er dan heel anders zou gaan, omdat die dan de beleidsvoorstellen maken en de rapporten maken .
  en alle stukken schrijven die de raad onder hun neus krijgen.

  Nu zijn dat allemaal socialistische collectivistische vodden, zou dat dan nog steeds zo zijn?

  denk dat stuk voor stuk hier onderschat wat de macht van de ambtenaar is.
  Of op zijn minst de bestuurders en wethouders e.d.die plannen de toekomst van jou kinderen en welke beroepen hun ongeveer gaan doen d.m.v. school manipulatie tot in 2 decennia van nu.
  Zal op de VSS meeting wel hier over babbelen, niet op internet.

  Maar als dat libertariers worden, dan gaat het verhaal heel anders.

  “een goed virus kan zelfs de cellen afbreken”
  En daarbij, zo min mogelijk produceren in een socialistische heilstaat is altijd het beste.
  Ik produceer nu niets en kost enkel geld, enige wat ik die is die systemen omhoog houden en vragen beantwoorden.

  Achja, nog effe profiteren van de overheid en daarna de commerciele weer in om als ZZPér te werken nadat ik mijn gewenste opleidingen heb.

  Kan haast niet wachten.

 3. “Ik wordt inderdaad betaald met geld van de overheid (wat ook weer van mij afkomstig is door werkverleden)
  Je voert geen beleid.”

  En als je wel beleid voerde, dan had je waarschijnlijk het standpunt, dat je tussen de andere beleidsambtenaren de (libertarische) uitzondering was. Overigens ben ik het er niet mee eens, dat je als ‘uitvoerder’ geen beleid voerde. Als beslisser uitkeren in het verleden voerde ik voor mezelf het beleid minder geduld met jongeren dan met ouderen te hebben en wie ik nog eens belde en wie het met de twee wettelijk verplichte briefjes moest doen, als ik geen respons kreeg. De een kreeg een briefje op zijn geregistreerde adres; de ander, waarvan ik wist, dat die te goeder trouw was, was ik ook bereid nog een extra brief naar zijn eigen adres te sturen, i.p.v. alleen naar de bewindvoerder.

  “Ik kan me indenken als er op een afdeling welzijn zorg sport en onderwijs 60% libertariers zaten dat het er dan heel anders zou gaan, omdat die dan de beleidsvoorstellen maken en de rapporten maken.”

  Maar dat zou regelmatig betekenen, dat ze hun eigen functies en die van collega’s overbodig maken en een (imaginaire) libertarische ambtenaar zal iets verzinnen, waardoor hij de uitzondering is. Op iedere ambtelijke afdeling, waar ik gezeten had, was de betreffende afdeling onmisbaar en snapten ‘we’ nooit, wat de anderen nou deden.

  “Nu zijn dat allemaal socialistische collectivistische vodden, zou dat dan nog steeds zo zijn?”

  Dat word je vanzelf. Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt, dat zelf wel een vrijemarktbedrijf was, maar wel aanleunde tegen de pensioen- en spaarfondsenwet, dus in feite collectivistisch met langjarige contracten met andere bedrijven. Toen ik zei, dat ons groepje, dat ooit met vier was het nu met twee mensen aan zou kunnen, heette het, dat ik mijn eigen ruiten in aan het gooien was. Ik heb altijd het adagium gehudligd, dat wanneer ik te veel werk had, het zou zeggen, maar ook als ik te weinig werk had, maar in de collectiviteit kun je dan beter zelf werk verzinnen, dan dat je bij de baas staat en zegt: “Ik heb niets meer te doen,” tenzij je een lief klein meisje bent, waarbij de baas dan wegsmelt.

  “denk dat stuk voor stuk hier onderschat wat de macht van de ambtenaar is.”

  Lees “De lege staat” van Paul Frissen uit eind jaren negentig en ontdek, dat het meevalt. Ze kunnen links en rechts wat handhaven, maar de economie positief beïnvloeden, dat lukt ze niet.

 4. @Vilseledd [26]:

  “Ik heb geen problemen met moslims, mits ze gereformeerd zijn.” Dat kan toch niet.

  Verkeerde vergelijking.
  Als moslims zich “bekeren” tot het Christendom om, ten eerste niet ten onder te gaan aan de kruisvaart, en ten tweede om van daaruit het Christendom beetje bij beetje kapot te maken, is dat taqiyah. Het zijn nog steeds moslims.

  Vilseledd [36] reageerde op deze reactie.

 5. @Tony [35]:

  Maar tequila is toch verwerpelijk. Als de libertarische principes zo hoogstaand zijn, moet je ze ook met open vizier kunnen verdedigen.

 6. @Hoc Voluerunt [3]:” Vergeet vooral niet de demotivator subsidie en andere uitkeringen te noemen.
  Iemand die een uitkering krijgt krijgt een hogere huursubsidie
  Zorgtoeslag
  Kindertoelag
  belastingteruggave
  en kortingen op van alles en nog wat, zoals een gratis LCD tv in sommige gemeentes enzovoorts!”

  Pertinent niet waar..
  Iemand met een uitkering heeft geen hoger belastingteruggave. Je krijg meer belasting terug naar mate je in een hogere belastingstarief zit. Iemand met een uitkereing krijgt meestal geen belasting terug via teruggaafformulieren.
  Kinderbijslag is vast gesteld per kind. Of je nu 1 miljoen verdient of slecht 1100,00 euro per maand.
  Nog nooit heeft er iemand een gratis LCD tv gekregen..Hoog uit een wasmachine of stofzuiger o.i.d. Maar nooit luxe artikelen.
  Huursubsidie is ook aan regels gebonden.

  Aan je uitlatingen kun je zien dat je zeer gefrusteerd bent. Waarschijnlijk heb je een baantje dat gelijk ligt aan het minimumloon. Ben je ontevreden over je toekomst en daar door ga je afgeven op mensen die wel willen werken maar elke keer wordt afgewezen ( zoals een familielid van mij die er alle aan doet om aan het werk te komen.) Voor je weer dit soort onzin gaat uitkramen, moet je je eerst wat beter voorbereiden, en niet klakkeloos opschrijven wat je ooit eens gehoord hebt…

 7. “en kortingen op van alles en nog wat, zoals een gratis LCD tv in sommige gemeentes enzovoorts!”

  Dat is wel een hoop stemmingmakerij geweest. De gemeente Groningen heeft niet gezegd: “Iedereen moet een LCD-tv kunnen krijgen,” maar heeft het bedrag aangepast, waardoor de LCD-tv binnen bereik kwam. Probeer overigens maar nog eens een beeldbuis te krijgen.

  “zoals een familielid van mij die er alle aan doet om aan het werk te komen.”

  Alles? Ook postbezorger bij TNT; kan gewoon als 50-pllusser; ik ken iemand, die dat doet. Ze zeggen niet: “U bent overgekwalificeerd, dus we zijn bang, dat u weggaat,” en ook niet: “Wat een vreemde stap met zo’n CV”. Dat zeggen ze wel eens, maar dat geldt vooral de leuke baantjes.

  Burnitall [43] reageerde op deze reactie.

 8. Graag zou ik eens willen verduidelijken dat uitkeringen in onze door elite gestuurde samenleving weinig te maken heeft met solidariteit(hoewel het zo verkocht wordt) maar slechts een zuiver economisch instrument is om de consumptie op peil te houden.
  Zonder uitkeringen zou bijvoorbeeld bij elke recessie de huizenmarkt gevaar lopen, niet goed voor het fiat-geld dus, zou de consumptie zo hard dalen dat in onze consumptie-economie elke recessie een bijna depressie wordt.
  Dit systeem heeft niets te maken met solidariteit of met socialisme want bij echt socialisme is er geen werkloosheid, daar bestaat de solidariteit erin dat iedereen bijdraagt aan het geheel.

  Werkloosheidsuitkeringen zonder tegenprestatie zijn kul. Ze zijn er alleen maar om de fustratie te vergroten van diegene die werken, om uiteindelijk de gefustreerde zo ver te brengen om op anti-populaire maatregelen te gaan stemmen.

 9. “Dit systeem heeft niets te maken met solidariteit of met socialisme want bij echt socialisme is er geen werkloosheid, daar bestaat de solidariteit erin dat iedereen bijdraagt aan het geheel.”

  In een socialistisch systeem is er verborgen werkloosheid. Het aantal chefs lege dozen en zoekgeraakte stukken en Diensten Overbodige Informatie is en was er behoorlijk groot. En dat is ook bij ons zo.

  “Ze zijn er alleen maar om de fustratie te vergroten van diegene die werken, om uiteindelijk de gefustreerde zo ver te brengen om op anti-populaire maatregelen te gaan stemmen.”

  Ik was er niet jaloers op, als ik weer eens een beslaglegging moest uitvoeren op een werkloze, die niet rond kwam van 70% van zijn laatste loon, of als hij pech had nog minder.

  Rob ter Horst [42] reageerde op deze reactie.

 10. @Vilseledd [40]: ‘“Dit systeem heeft niets te maken met solidariteit of met socialisme want bij echt socialisme is er geen werkloosheid, daar bestaat de solidariteit erin dat iedereen bijdraagt aan het geheel.”’

  Mocht ik werkeloos raken, en men mij een bezem in de hand duwen om iets terug te doen voor het geheel, vraag ik terstond mijn 25-jaar lange bijdrage aan de WW terug… 🙂

 11. @Burnitall [43]:

  Niet, dat mensen niet een leuk baantje van mij mogen uitzoeken, hoor. Dan doen de Brusselaars, pardon, Straatsburgers ook. Bovendien schijnen nu zelfs werkcoaches van het UWV tegen hun “cliënten” te roepen, dat ze vooral naar hun droombaan moeten zoeken. Yes, iedereen een droombaan.

 12. @Rob ter Horst [41]: Niet alleen macht, hoor.

  Wat denk je van gezond bestaansrecht, omdat een bedrijf niet de pistolen mag gebruiken om “klanten” te dwingen diensten/goederen af te nemen?
  Een bedrijf moet haar eigen broek ophouden en zal, om te overleven of andere doelstellingen te willen halen, inderdaad mensen laten afvloeien. Gek he?

  Overheden hebben hun eigen gecreëerde recht, de wapens en de dwang-resources aan hun kant en hoeven niet de tering naar de nering te zetten.

 13. Hoe de overheid het ooit in haar hoofd heeft gekregen, een dergelijk demoraliserend systeem op te zetten, is niet duidelijk, maar vermoedelijk kunnen alleen ambtenaren komen op dergelijke ideeën die van ieder inzicht in economische realiteit gespeend zijn.

  Toch denk ik dat ze heel effectief bezig zijn, maar dat is dan wel als je hun doelen wat anders definieert. Het is waarschijnlijk onmogelijk om een bevolking af te persen waarin iedereen hard werkt, behalve jij als heersende elite. Dat contrasteert te veel, dan wordt je zo met pek en veren de stad uit gejaagd.
  Om te beginnen moet je het onderwijs in je macht hebben. Dat doe je door incompetente onderwijzers te beschermen tegen ontslag. Je hebt ook een leger werkelozen en ambtenaren nodig als buffer en als wapen om op de produktieven af te sturen. Ik denk dat de hoeveelheid afpersing, voor dit moment het hoogst haalbare is. Alle verliezen aan werkelozen zijn nu nog nodig, omdat de boom bust cycle nodig is, om als redder van de economie op te kunnen treden en zo de macht te vergroten. Ik denk dat als de macht dichter bij het maximaal haalbare komt en de bevolking nog iets dommer, dat de overheid zichzelf niet meer hoeft te presenteren als de redder van de economie. Net zoals nu in Californie de onderdaan moet betalen als hij wil dat de politie hem komt helpen bij een aanrijding. Op een gegeven moment is dat niet vreemd meer. De ‘dienstverlenging’ is tenslotte maar een excuus en bij voldoende gewenning is dat niet meer nodig.

Comments are closed.