Er zijn twee manieren om fysiek goud aan te schaffen — kopen en zelf bewaren, of kopen en het door iemand anders laten bewaren. Als men edelmetaal koopt, is het bewaren ervan dus een belangrijk onderdeel van het proces. Ik krijg vaak de vraag naar hoe dit het beste kan.

Het thuis bewaren van goud heeft één belangrijk voordeel: je hebt het metaal bij de hand. Er zijn echter verschillende nadelen, het belangrijkste daarvan is het risico op diefstal. Jammer genoeg is diefstalverzekering duur, als je het al kan krijgen. Er is ook het probleem dat het zelf bewaren van goud je liquiditeit aantast omdat je je munten en/of baren naar een handelaar moet brengen om ze tegen het nationale geld in te ruilen. Dat vraagt tijd en het kan je zelfs kosten voor raffinage opleveren om het goudgehalte vast te stellen eer de handelaar je metaal aanvaardt.

Als je je goud laat bewaren door een bedrijf, dan heb je het niet bij de hand. Je overwint de andere nadelen van het thuis bewaren wel, maar er zijn ook een aantal risico’s die hierbij komen kijken. Bij deze een lijstje van de belangrijke zaken om in gedachten te houden als je je goud door een bedrijf laat bewaren:

1) Maak altijd gebruik van “allocated storage”  (toegewezen bewaring). Dat betekent dat het bewaarbedrijf je enkel bewaardiensten aanbiedt en geen eigendomsclaim heeft op de activa die het voor jou bewaart. De juridische eigendomstitel blijft altijd op jouw naam staan.

Het tegengestelde hiervan is “unallocated storage”, en dit is de typische formule die gebruikt wordt bij het bewaren van metaal in een bank. Bij deze niet-toegewezen bewaring ligt de juridische titel van het goud bij de bank en niet bij jou, wat betekent dat je een onverzekerde krediteur van de bank wordt. Als gevolg ben je niet langer eigenaar van je eigen fysiek goud. Je bezit papier-goud, met een waarde die afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de bank.

2) Goud kan “toegewezen en geïdentificeerd” worden door de eigenaar, waarbij je eigenaar bent van je eigen specifieke baar die geïdentificeerd kan worden aan de hand van een serienummer. Anderzijds kan goud ook “toegewezen en onverdeeld” zijn, waarbij je een deel van het metaal dat bewaard wordt bezit, zoals het fungibele graan van vele boeren dat in één silo bewaard wordt.

3) Gebruik altijd kluizen die zich niet in een bank bevinden. Als je een bank gebruikt voor bewaring, weet je nooit zeker of je goud daar ligt of niet. Waar banken goed in zijn, is in geld uitlenen. Waar niet-bancaire bewaarbedrijven goed in zijn, is in veilig bewaren.

4) Een verzekering nemen is aan te raden. De eigenaar van de kluizen zal een bewijs van verzekering voorzien.

5) Om veiligheids- en andere redenen, zoals het laag houden van de verzekeringsonkosten, laten bewaarbedrijven doorgaans niet toe dat je een bezoek brengt en je goud zelf inspecteert. Wat ze wel toelaten, zijn onafhankelijke audits door professionele derden. Als een bewaarbedrijf geen audits toelaat, zoek er dan een die dat wel doet en huur een firma om de aanwezigheid van je metaal geregeld te verifiëren.

Bovenstaande is een snelle opsomming van de belangrijkste zaken om rekening mee te houden als je goud koopt. Deze opmerkingen zijn ook van toepassing op zilver, maar hou er rekening mee dat het veilig bewaren van zilver duur is. Daar zijn een aantal redenen voor, de voornaamste dat €10.000 aan goud vandaag maar één vijfenveertigste van de ruimte inneemt die €10.000 aan zilver in beslag neemt.

Iedere optie om edelmetalen te bewaren heeft voor- en nadelen, en iedere persoon moet voor zichzelf de afweging maken welk alternatief, of welke combinatie, het best in zijn of haar behoeften voldoet.

—————————————————————————————————————

James Turk is de oprichter en zit in de raad van commissarissen van GoldMoney.com – De beste manier om goud en zilver te kopen. Hij is medeauteur van het boek The Collapse of the Dollar en uitgever van de Free Gold Money Report. Nederlandstalige video’s over goud en zilver zijn te vinden op Youtube.

Vorig artikelIJsland heeft het hoofd boven water
Volgend artikelVrouwenquotum
James Turk
James Turk is oprichter van Goldmoney, de beste manier om goud en zilver te kopen. James heeft zich gespecialiseerd in het internationale bankwezen, financieringen en investeringen vanaf het moment dat hij zijn bachelor haalde in internationale economie aan de George Washington Universiteit in 1969. Zijn zakelijke carrière begon hij bij The Chase Manhattan Bank (inmiddels genaamd JP Morgan Chase Bank), waarvoor hij opdrachten deed in Thailand, de Filipijnen en Hong Kong. Vervolgens werkte hij bij de investerings- en handelstak van een gerenommeerde handelaar in edelmetalen, gevestigd in Greenwich, Connecticut in de VS. Daarna verhuisde hij naar de Verenigde Arabische Emiraten in december 1983 om aangesteld te worden als manager van de commodity afdeling van de Abu Dhabi Investment Authority, een positie die hij bekleedde tot aan zijn vertrek in 1987. James Turk schrijft vanaf 1987 The Freemarket Gold & Money Report, een nieuwsbrief over investeringen met twintig edities per jaar. Verder is hij de auteur van twee boeken en verschillende besprekingen en artikelen over geld en bankieren. Hij is mede-auteur van "The Coming Collapse of the Dollar" (Doubleday, december 2004), welke is geactualiseerd in een nieuw uitgegeven paperbackversie genaamd "The Collapse of the Dollar".

5 REACTIES

  1. @tik [2]:

    “In je kamerdeur, je aan de kopse kant bovenzijde maak je open. Effe wat knutselen en je hebt mooie opbergruimte”

    Leuk voor de mensen die na je komen als je bent neergestort met je vliegtuig.

  2. Your precious gold can’t save us. It never has, and it never will, because in all history, growing economies ultimately exceed the capacity of a gold circulation to sustain the further industry and commerce which they develop.

    You will probably claim otherwise. But to your further discredit then, read Benjamin Franklin’s paper, “A Modest Enquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency.”

    (Just for your edification.)

Comments are closed.